Xem Nhiều 2/2023 #️ Soạn Bài Cụm Danh Từ Ngắn Nhất # Top 9 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 2/2023 # Soạn Bài Cụm Danh Từ Ngắn Nhất # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Soạn Bài Cụm Danh Từ Ngắn Nhất mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Soạn bài cụm danh từ ngữ văn 6 chi tiết nhất, hướng dẫn soạn văn 6 bài Cụm danh từ trang 106 SGK để nắm được kiến thức về cụm danh từ là gì? cấu tạo của cụm danh từ

Hướng dẫn soạn bài Cụm danh từ lớp 6 với đầy đủ nội dung lý thuyết và trả lời các câu hỏi trang 116-118 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Soạn bài Cụm danh từ lớp 6 – Ngữ văn 6 tập 1

Cụm danh từ là gì?

Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

Các từ đứng trước các danh từ như hai (hai vợ chồng), một (một túp lều) làm rõ nghĩa về số lượng, bổ sung ý nghĩa cho danh từ trung tâm đứng sau nó.

Các từ đứng sau các danh từ như xưa (ngày xưa), ông lão đánh cá (vợ chồng ông lão đánh cá), nát trên bờ biển (túp lều nát trên bờ biển) có ý nghĩa cụ thể hoá ý nghĩa cho danh từ trung tâm đứng trước nó.

So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

– túp lều / một túp lều;

– một úp lều / một túp lều nát;

– một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển.

So sánh ý nghĩa của danh từ và cụm danh từ đã được mở rộng sau:

– túp lều / một túp lều: xác định được đơn vị

– một túp lều / một túp lều nát: biết thêm được tình trạng của lều

– một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển: xác định được vị trí.

– Từ một danh từ, người ta thêm vào các từ ngữ phụ thuộc đứng trước và sau nó để mở rộng ý nghĩa.

– Càng mở rộng, ý nghĩa của danh từ càng cụ thể hơn.

Tìm một cụm danh từ. Đặt câu với cụm danh từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động trong câu của cụm danh từ so với một danh từ.

“Những chiếc quạt mới tinh” đang quay êm.

– Cụm danh từ: Những chiếc quạt mới tinh

– Nhận xét:

+ Ý nghĩa đầy đủ.

+ Cấu tạo phức tạp hơn “quạt”

+ Hoạt động giống danh từ “quạt”.

Soạn văn 6: Cấu tạo của cụm danh từ

Tìm các cụm danh từ trong câu sau:

Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội.

Các cụm danh từ:

– làng ấy

– ba thúng gạo nếp

– ba con trâu đực

– ba con trâu ấy

– chín con

– năm sau

– cả làng

Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và đứng sau danh từ trong các cụm danh từ trên. Sắp xếp chúng thành loại.

– Các từ ngữ phụ thuộc đứng trước danh từ: ba, chín, cả.

– Các từ ngữ phụ thuộc đứng sau danh từ: ấy, nếp, sau, đực.

– Các phụ ngữ đứng trước có hai loại:

+ ba, chín

+ cả

– Các từ phụ sau có hai loại:

+ nếp, đực, sau

+ ấy.

Điền các cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ:

Soạn bài cấu tạo cụm danh từ phần Luyện tập

Tìm các cụm danh từ trong những câu sau:

a) Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.

b) […] Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại.

c) Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

Các cụm danh từ:

– một người chồng thật xứng đáng

– một lưỡi búa của người cha để lại

– một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

Các từ in nghiêng là trung tâm của cụm.

Chép các cụm danh từ nói trên vào mô hình cụm danh từ.

Tìm phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong phần trích sau:

Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt ……. xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.

Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt ……. lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt… mắc vào lưới.

Các phụ ngữ cần điền theo thứ tự là: ấy, vừa rồi, cũ.

Nội dung cần ghi nhớ trước khi vào soạn văn 6 bài cụm danh từ này:

Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ.

Trong cụm danh từ thì các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho các danh từ có ý nghĩa về số lượng, còn phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí cửa sự vật ấy trong không gian hay thời gian.

-/-

Soạn Bài Cụm Danh Từ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I I. Cụm danh từ là gì? Trả lời câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào:

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

(Ông lão đánh cá và con cá vàng)

– Xưa: ngày

– Hai: có, vợ chồng

– ông lão đánh cá: vợ chồng.

– một: túp lều

– nát trên bờ biển: túp lều

Trả lời câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

Nghĩa của các cụm danh từ phức tạp, cụ thể hơn so với nghĩa của danh từ.

Ví dụ: danh từ (túp lều) với cụm danh từ (một túp lều) thì nghĩa của cụm danh từ sẽ cụ thể, chỉ chính xác được sự vật hơn.

Trả lời câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm một cụm danh từ:

– Danh từ: Sông

– Cụm danh từ: Dòng sông Hồng.

Đặt câu: Dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.

Nhận xét: Cụm danh từ hoạt động như một danh từ nhưng cụ thể hơn, đầy đủ hơn và nó cũng làm chủ ngữ trong câu.

Phần II II. Cấu tạo của cụm danh từ

Trả lời câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Tìm các cụm danh từ trong các câu sau:

– Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

Trả lời câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Liệt kê những từ phụ ngữ đứng trước và đứng sau danh từ trong các cụm danh từ trên.

– Các từ phụ ngữ đứng trước danh từ: cả, ba, chín.

– Các từ phụ ngữ đứng sau danh từ: ấy, nếp, đực, sau.

* Sắp xếp thành loại:

– Các phụ ngữ đứng trước:

+, Chỉ số lượng ước phỏng: cả

+, Chỉ số lượng chính xác: ba

– Các phụ ngữ đứng sau:

+, Chỉ vị trí để phân biệt: ấy, sau.

+, Chỉ đặc điểm: đực, nếp.

Trả lời câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Điền cụm danh từ vào mô hình:

Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm các cụm danh từ trong những câu sau:

a. một người chồng thật xứng đáng.

b. một lưỡi búa của cha.

c. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Mô hình cụm danh từ:

Câu 3 Trả lời câu 3 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

– Cũ, ấy.

chúng tôi

Trắc Nghiệm Cụm Danh Từ

Trắc nghiệm Cụm danh từ

Câu 1. Cụm danh từ là gì?

A. Còn được gọi là ngữ danh từ, nhóm danh từ, danh ngữ

B. Là một tập hợp do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

C. Cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể, chi tiết hơn, có cấu tạo phức tạp hơn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Cụm danh từ gồm mấy phần

A. 2 phần

B. 3 phần

C. 4 phần

D. 5 phần

Câu 3. Cụm danh từ có thể giữ vai trò chủ ngữ, vị ngữ trong câu, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 4. Cho câu sau: Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng” có mấy cụm danh từ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. Cụm danh từ có mô hình cấu trúc phức tạp

B. Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình gồm 2 phần: phần phụ trước và phần trung tâm

C. Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có 2 phần: phần trung tâm và phần phụ sau

D. Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình cấu trúc gồm 3 phần: phần trước, phần trung tâm, phần sau

Câu 6. Tìm cụm danh từ, cụm nào đủ cấu trúc ba phần

A. Một em học sinh lớp 6

B. Tất cả lớp

C. Con trâu

D. Cô gái mắt biếc

Câu 7. Trong các cụm danh từ sau, cụm danh từ nào chỉ có thành phần trung tâm và phụ sau

A. Các bạn học sinh

B. Hoa hồng

C. Chàng trai khôi ngô

D. Chiếc thuyền buồm khổng lồ màu đỏ

Câu 8. Có bao nhiêu cụm danh từ trong đoạn văn sau:

Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

Câu 9. Cả ba cô con gái là cụm từ có mấy thành phần?

A. 2

B. 3

C. 4

D. Không xác định được

Câu 10. Cụm từ “Một vành đai phòng thủ kiên cố” có là cụm danh từ không?

A. Có

B. Không

Loạt bài 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn Tập 1, Tập 2 giúp bạn nắm vững dễ dàng kiến thức môn Ngữ văn lớp 6 hơn.

Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Bài 11: Cụm Danh Từ

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 11: Cụm danh từ

Ngữ văn lớp 6 bài 11: Cụm danh từ

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 11: Cụm danh từ. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Ngữ văn của các bạn học sinh lớp 6 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

I. Kiến thức cơ bản

* Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

* Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, những hoạt động trong câu giống như một danh từ.

* Mô hình cụm danh từ

* Trong cụm danh từ:

– Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho danh từ ý nghĩa về số và lượng.

– Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian.

II. Tìm hiểu câu hỏi phần bài học 1. Cụm danh từ là gì? Câu 1. Xác định từ được bổ nghĩa Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển

(Ông lão đánh cá và con cá vàng)

– Từ xưa bổ nghĩa cho từ ngày.

– Từ hai và cụm từ ông lão đánh cá bổ nghĩa cho từ vợ chồng.

– Cụm từ nát trên bờ biển bổ nghĩa cho từ túp lều.

Câu 2. So sánh các cách nói và rút ra nhận xét:

– Túp lều /một túp lều;

– Một túp lều nát/một túp lều nát;

– Một túp lều nát /một túp lều nát trên bờ biển.

+ So sánh:

* Một túp lều cụ thể hơn so với túp lều → vì có số lượng rõ ràng

* Một túp lều nát rõ nghĩa hơn so với một túp lều → vì thể hiện được tình trạng của túp lều;

+ Nhận xét

– Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn so với danh từ (từ túp lều cụm danh từ phát triển dần làm cho người đọc biết rõ thêm về số lượng – trạng thái – địa điểm của túp lều ấy).

– Cụm danh từ có cấu tạo phức tạp hơn danh từ (từ 1 từ → cụm từ → một vế câu → một câu).

Câu 3. Tìm một cụm danh từ và đặt câu. Trái xoài chín, người mẹ, con cò

* Những trái xoài chín ở trong vườn đung đưa trong nắng nhẹ.

Tất cả những người mẹ đều chăm lo cho con cái của mình.

* Những con cò trắng muốt tung cánh trên bầu trời xanh.

2. Cấu tạo của cụm danh từ Câu 1. Tìm cụm danh từ trong câu sau:

Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội.

(Em bé thông minh)

+ Các cụm danh từ trong câu trên:

Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng

Câu 2+3) Liệt kê các từ ngữ phụ thuộc đứng trước và đứng sau, điền vào mô hình III. Hướng dẫn luyện tập Câu 1. Tìm các cụm danh từ trong những câu sau:

a) Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.

(Sơn Tĩnh, Thuỷ Tinh)

b) […]. Gia tài chỉ có một lưỡi búa cha để lại.

(Thạch Sanh)

c) Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ.

(Thạch Sanh)

Cụm danh từ trong các câu trên là:

a). Một người chồng thật xứng đáng, vua cha

b). Một lưỡi búa của cha để lại

c) Một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ

Câu 2. Chép các cụm danh từ nói trên vào mô hình cụm danh từ. Câu 3. Tìm phụ ngữ thích hợp, điền vào chỗ trống trong các phần trích sau:

Thanh sắt được nói đến ở đây là thanh sắt đã mắc vào lưới của Lê Thận, ta có thể dùng phụ từ ấy hoặc các phụ ngữ thanh sắt lúc nãy. Thanh sắt vừa rồi, thanh sắt kì lạ ấy để điền vào chỗ trống.

Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt vừa mắc vào lưới xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.

Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt lúc nãy lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt kì lạ ấy mắc vào lưới.

(Sự tích Hồ Gươm)

Theo chúng tôi

Bạn đang xem bài viết Soạn Bài Cụm Danh Từ Ngắn Nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!