Xem Nhiều 1/2023 #️ Tin Học 7 Bài 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu # Top 1 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Tin Học 7 Bài 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu # Top 1 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tin Học 7 Bài 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tin học 7 Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 83 Tin học lớp 7: Khởi động chương trình bảng tính Excel, nhập dữ liệu và thực hiện các thao tác định dạng để có trang tính lưu kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nước tham gia SEAGAMES 28 như hình 1.89a. Hãy

a) Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần, giảm dần theo vần chữ cái.

b) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

c) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần.

Lưu bảng tính với tên SeaGames.

Trả lời:

Nhập dữ liệu như hình 1.89a – sgk trang 79:

a)

1. Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần theo vần chữ cái:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột B ( Nước), ví dụ chọn ô B2:

– Bước 2: Chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần theo vần chữ cái:

→ Kết quả:

2. Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự giảm dần theo vần chữ cái.

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột B ( Nước), ví dụ chọn ô B2:

– Bước 2: Chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự giảm dần theo vần chữ cái:

→ Kết quả:

b) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột F ( Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2:

– Bước 2: Chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

→ Kết quả:

c) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột C ( Số huy chương vàng), ví dụ chọn ô C2:

– Bước 2: Chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần:

→ Kết quả:

Lưu bảng tính với tên SeaGames:

Bài 2 trang 83 Tin học lớp 7: Tiếp tục làm việc với bảng tính SeaGames. Hãy

a) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất.

b) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương ít nhất.

c) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất, sau đó sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

Trả lời:

a) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột F ( Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2.

Chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data:

– Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột,nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

– Bước 3: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

b) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương ít nhất:

– Bước 1: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

– Bước 2: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

c) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất, sau đó sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

– Bước 1: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

– Bước 2: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

– Bước 3: Nháy chuột chọn một ô trong cột F ( Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2:

Chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp lại kết quả nhận được theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

→ Kết quả:

Bài 3 trang 83 Tin học lớp 7: Với bảng tính SeaGames khi lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất, em nhận được kết quả nhiều hơn ba nước. Giải thích tại sao?

Trả lời:

Em nhận được kết quả nhiều hơn ba nước khi lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất vì hai nước ở vị trí thứ 3 và thứ 4 là nước Việt Nam và Ma-lai-xi-a cùng có tổng số huy chương là 186.

Tin Học 7 Bài Thực Hành 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu

Tin học 7 Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 86 Tin học lớp 7: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Khởi động chương trình bảng tính Excel. Mở bảng tính Bang_diem_lop_em đã được lưu trong Bài thực hành 7.

a) Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình.

b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.

c) Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.

d) Hãy lọc ra năm bạn có điểm trung bình cả năm cao nhất.

Đóng bảng tính nhưng không lưu.

Trả lời:

Em mở thư mục lưu tệp Bang_diem_lop_em và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp:

a)

1. Sắp xếp tăng dần theo điểm môn Toán:

→ Kết quả:

2. Sắp xếp tăng dần theo điểm môn Tin học:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột D ( Tin học), ví dụ chọn ô D4, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp tăng dần theo điểm môn Tin học:

→ Kết quả:

3. Sắp xếp giảm dần theo điểm môn Vật lí:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột E ( Vật lí), ví dụ chọn ô E4, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp giảm dần theo điểm môn Vật lí:

→ Kết quả:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột F ( Ngữ văn), ví dụ chọn ô F4, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp giảm dần theo điểm môn Ngữ văn:

→ Kết quả:

5. Sắp xếp giảm dần theo điểm trung bình:

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột G ( Điểm tổng kết), ví dụ chọn ô G4, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp giảm dần theo điểm trung bình:

→ Kết quả:

b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột D ( Tin học), ví dụ chọn ô D4, Chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data:

→ Kết quả:

c) 1. Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất:

– Bước 2: Nháy chuột chọn một ô trong cột G ( Điểm trung bình), ví dụ chọn ô G4.

– Bước 4: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

2. Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất:

– Bước 2: Nháy chuột chọn một ô trong cột G ( Điểm trung bình), ví dụ chọn ô G4.

– Bước 4: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

d) Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm cao nhất:

– Bước 2: Nháy chuột chọn một ô trong cột G ( Điểm trung bình), ví dụ chọn ô G4.

– Bước 4: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

Nháy chuột vào nútở góc trên, bên phải cửa sổ Excel. Cửa sổ mới hiện ra, nháy chọn Don’t Save để đóng bảng tính nhưng không lưu.

Bài 2 trang 86 Tin học lớp 7: Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu

a) Mở bảng tính Cac_nuoc_DNA đã được tạo và lưu trong Bài thực hành 6.

b) Sắp xếp các nước theo :diện tích, dân số, mật độ dân số tăng dần hoặc giảm dần

c) Sử dụng công cụ lọc

Trả lời:

a) Mở bảng tính Cac_nuoc_DNA đã được tạo và lưu trong Bài thực hành 6:

Em mở thư mục lưu bảng tính Cac_nuoc_DNA và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp:

b) Sắp xếp các nước theo

1. Diện tích tăng dần

Thực hiện các bước tiếp theo:

→ Kết quả:

2. Dân số giảm dần

Thực hiện các bước tiếp theo:

→ Kết quả:

3. Mật độ dân số tăng dần

Thực hiện các bước tiếp theo:

→ Kết quả:

c) Sử dụng công cụ lọc để:

1. Cho biết năm nước có diện tích lớn nhất.

– Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột D (Diện tích), ví dụ chọn ô D10.

– Bước 3: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

2. Cho biết ba nước có số dân ít nhất.

– Bước 2: Nháy chuột chọn một ô trong cột E ( Dân số), ví dụ chọn ô E10.

– Bước 4: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

3. Cho biết ba nước có mật độ dân số cao nhất.

– Bước 2: Nháy chuột chọn một ô trong cột F ( Mật độ), ví dụ chọn ô F10.

– Bước 3: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

Bài 3 trang 87 Tin học lớp 7: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu

Trả lời:

Sử dụng trang tính của bài tập 2

a) Nháy chuột chọn một ô ngoài bảng dữ liệu. Các thao tác sắp xếp, hoặc lọc dữ liệu sẽ không thực hiện được:

→ Giải thích: Vì khi nháy chuột chọn một ô ngoài bảng dữ liệu, chương trình sẽ không tìm được bảng dữ liệu cần sắp xếp hay lọc dữ liệu.

b) Chèn thêm một hàng trống vào giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma:

– Bước 1: Nháy chuột chọn hàng 11 (Mi-an-ma):

– Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home :

→ Em sẽ được kết quả:

Nháy chuột vào ô C3, nháy nútđể thực hiện sắp xếp dữ liệu tăng dần (hoặc nútđể thực hiện sắp xếp dữ liệu giảm dần):

→ Kết quả: Xuất hiện hộp thoại thông báo không thực hiện được.

→ Nhận xét: Ô C3 là một ô trống, không phải là ô chứa vùng dữ liệu cần thực hiện. Để thực hiện được, em cần nháy chuột chọn một ô khác là ô chứa dữ liệu cần, ví dụ ô C8:

c) Chèn một cột vào giữa cột D và cột E:

– Bước 1: Nháy chuột chọn cột E:

– Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home :

→ Em sẽ được kết quả:

Nháy chuột vào ô C3, nháy nútđể thực hiện sắp xếp dữ liệu tăng dần (hoặc nútđể thực hiện sắp xếp dữ liệu giảm dần):

→ Kết quả: Xuất hiện hộp thoại thông báo không thực hiện được.

Bài Tập Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Tổng Hợp

Bài tập cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc dữ liệu & giải thuật để giải bài tập Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm. Ta sẽ tổ chức các danh sách cho bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật này như sau:

– Danh sách môn học : cây nhị phân tìm kiếm ( MAMH (C15), TENMH).

– Danh sách Lop : mảng con trỏ có tối đa 500 lớp( MALOP, TENLOP, con trỏ dssv): con trỏ dssv trỏ đến danh sách sinh viên thuộc lớp đó. – Danh sách sinh viên : danh sách liên kết đơn ( MASV, HO, TEN, PHAI, password, con trỏ): con trỏ sẽ trỏ đến điểm các môn đã thi trắc nghiệm.

– Danh sách Điểm thi (danh sách liên kết đơn) ( Mamh, Diem)

– Danh sách Câu hỏi thi : chứa các câu hỏi nguồn của các môn học ( Id, Mă MH, Nội dung, A, B, C, D, Đáp án); trong đó A, B, C, D là 4 chọn lựa tương ứng với nội dung câu hỏi. Danh sách câu hỏi thi là 1 mảng con trỏ có tối đa 2000 câu, và luôn có sắn thứ tự theo mã môn học.

Chương trình có các chức năng sau :

a/ Đăng nhập dựa vào mã sinh viên, password. Nếu tài khoản đăng nhập là GV, pass là GV thì sẽ có toàn quyền.

b/ Nhập lớp.

c/ In danh sách lớp.

d/ Nhập sinh viên của lớp : nhập vào mã lớp trước, sau đó nhập các sinh viên vào lớp đó.

e/ Nhập môn học: cho phép cập nhật (thêm / xóa / hiệu chỉnh ) thông tin của môn học.

f/ Nhập câu hỏi thi (Id là số ngẫu nhiên do chương trình tự tạo ).

g/ Thi Trắc nghiệm ( trước khi thi hỏi người thi môn thi, số câu hỏi thi, số phút thi-sau đó lấy ngẫu nhiên các câu hỏi trong danh sách câu hỏi thi của môn.

h/ In chi tiết các câu hỏi đã thi 1 môn học của 1 sinh viên.

i/ In bảng điểm thi trắc nghiệm môn học của 1 lớp (nếu có sinh viên chưa thi thì ghi “Chưa thi”.

Lưu ý: Chương trình cho phép lưu các danh sách vào file; Kiểm tra các điều kiện làm dữ liệu bị sai. Có thể tự thiết kế thêm danh sách để đáp ứng yêu cầu của đề tài.

Hướng dẫn giải bài tập

Tổ chức các danh sách lưu trữ dữ liệu

Ở trên bạn sẽ phải tạo các danh sách thuộc các kiểu: mảng, danh sách liên kết đơn, cây nhị phân…Cái này thì chắc hẳn ai cũng biết làm rồi.

Lưu ý: Để đơn giản thì các danh sách thuộc dạng mảng như danh sách câu hỏi và danh sách lớp ta nên cấp phát tối đa có thể lưu trữ.

Ta cần lưu danh sách câu hỏi và danh sách lớp vào file. Khi khởi động chương trình thì có thể lấy dữ liệu lên để sử dụng. Sau khi kết thúc chương trình cần lưu lại để cập nhật lại dữ liệu vào file để lần chạy tới chượng trình có thể sử dụng dữ liệu để cập nhật.

Bạn có thể tham khảo một số tài liệu ở đây để hiểu được bài tập cấu trúc dữ liệu & giải thuật này:

Xây dựng các chức năng của chương trình

a) Chức năng đăng nhập.

Với chức năng này bạn cần lấy dữ liệu của danh sách lớp từ file. Sau đó thực hiện các bước như sau:

Kiểm tra xem user đó có phải là giáo viên hay không. Nếu phải thì hiện các chức năng mà giáo viên có thể sử dụng( hầu hết các chức năng giáo viên đều có thể sử dụng).

b) Chức năng nhập lớp.

Các bạn thực hiện như sau:

Nhập số lượng lớp muốn thêm

Tiến hành nhập dữ liệu cho từng lớp( mã lớp và tên lớp)

Lưu ý: Cần bắt trường hợp người dùng để trống( hay nhập chuỗi rỗng “”).

c) Chức năng in danh sách lớp.

Với chức năng này thì đơn giản, bạn chỉ cần duyệt từng lớp trong danh sách lớp. Sau đó từ lớp ta sẽ lấy danh sách sinh viên và in tất cả các sinh viên thuộc lớp đó ra màn hình.

d) Chức năng nhập sinh viên của lớp.

Các bạn thực hiện tuần tự như sau:

Nhập mã lớp vào

Tạo một sanh sách sinh viên

Tiến hành nhập từng sinh viên theo yêu cầu

Sau khi nhập xong thì gán danh sách sinh viên cho lớp đó

Lưu ý: Các bạn nên bắt lỗi các trường hợp người dùng nhập sai để chương trình có thể hoàn thiện hơn.

e/ Chức năng nhập môn học và cập nhật môn học.

Với chức năng thêm môn học: Các bạn chỉ cần tạo một node môn học sau đó chèn vào cây nhị phân tìm kiếm. Các bạn có thể đọc kĩ mục cây nhị phân ở trên để hiểu rõ cách chèn hơn. Một chú ý nhỏ là mình sẽ lấy tên môn học làm khóa cho một node.

Với chức năng xóa môn học: Các bạn chỉ cần nhập tên môn học sau đó tiến hành duyệt cây và xóa node.

Với chức năng hiệu chỉnh: Các bạn chỉ cần xóa node môn học đó và bắt người dùng nhập lại tên môn học và mã môn học là được( xóa node và lại thêm node mới ý! ).

f/ Chức năng nhập câu hỏi thi.

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật này có chức năng nhập câu hỏi, với chức năng này thì bạn sẽ thực hiện như sau:

Nhập số lượng câu hỏi muốn nhập.

Nhập vào thông tin câu hỏi.

Sau khi có vị trí thì tiến hành thêm vào danh sách câu hỏi thôi!

g/ Chức năng thi Trắc nghiệm

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật này yêu cầu bạn lấy câu hỏi theo trình tự sau:

Nhập vào tên môn học muốn thi.

Duyệt sanh sách môn học để lấy mã môn học.

Sau khi có vị trí của câu hỏi đầu tiên rồi thì ta cứ duyệt đến khi hết câu hỏi của môn đó thì thôi( so sánh mã câu hỏi).

Để đơn giản thì mình tạo thêm một danh sách câu hỏi thi theo môn khi tiến hành duyệt thì đồng thời mình sẽ thêm các câu hỏi vào danh sách này luôn.

Sao khi đã có đánh dấu những câu hỏi được chọn thì tiến hành in câu hỏi ra màn hình và bắt người dùng nhập đáp án. Bước tiếp theo, bạn cần so sánh đáp án của câu hỏi với đáp án người dùng nhập để tính điểm.

Một lưu ý khi giải quyết bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật này:

Nếu user đăng nhập đăng là sinh viên thì bạn cần tạo một file để lưu các câu hỏi và đáp án mà sinh viên đã chọn lại để phục vụ cho chức năng bên dưới. Tên file bạn có thể đặt như sau: Tên file = mã sinh viên + tên môn thi

Nếu user đăng nhập là sinh viên thì đồng thời sau khi thi xong bạn cần cập nhật điểm của môn thi vào danh sách điểm của sinh viên đó.

Mẹo nhỏ là khi đăng nhập nếu là sinh viên thì bạn cần giữ một tham chiếu đến sinh viên đó( biến toàn cục) để các bước xử lý dễ dàng hơn. Ví dụ nếu tham chiếu là NULL thì user đó là giáo viên và bạn không cần lưu lại câu hỏi đã kiểm tra…

h/ Chức năng in chi tiết các câu hỏi đã thi 1 môn học của 1 sinh viên.

Chức năng này chỉ dành cho sinh viên. Ở trên các bạn đã lưu lại các câu hỏi đã thi và lựa chọn của sinh viên bây giờ ta chỉ cần tìm file đó và hiển thị lên thôi. Cần kiểm tra nếu file không tồn tại tức là sinh viên đó chưa thi. Bạn tìm file có tên như sau: Tên file = mã sinh viên + tên môn thi

i/ Chức năng in bảng điểm thi trắc nghiệm môn học của 1 lớp.

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật này cũng yêu cầu phải in bảng điểm, các bước thực hiện như sau:

Nhập vào mã lớp, nhập vào tên môn học.

Từ mã lớp đó ta có thể lấy được danh sách sinh viên của đó.

Duyệt từng sinh viên trong danh sách sinh viên, với mỗi sinh viên sẽ có danh sách điểm ta chỉ cần duyệt đến điểm của môn đó mà in ra( lưu ý trong trường hợp không tìm thấy điểm tức là sinh viên chưa thi, lúc này ta chỉ cần in ra “Chua thi” mà thôi).

Chia sẻ source code

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!

Giải Bài Tập Trang 31, 32 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Giải bài tập môn Toán lớp 8

với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài tập SGK trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thứcGiải bài tập trang 28, 29 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức cho đơn thức

A. Tóm tắt kiến thức chia đa thức một biến đã sắp xếp

1. Phương pháp:

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B ≠ 0 tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho:

A = B . Q + R, với R = 0 hoặc bậc bé hơn bậc của 1

Nếu R = 0, ta được phép chia hết.

Nếu R ≠ 0, ta được phép chia có dư.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 31, 32 Toán Đại số 8 tập 1:

Bài 1 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

a) (x 3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3)

Sắp xếp lại: (x 3 – x 2 – 7x + 3 ) : (x – 3)

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

b) (125x 3 + 1) : (5x + 1);

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

= (y – x) 2 : (y – x) = y – x.

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 8 tập 1)

Cho hai đa thức A = 3×4 + x3 + 6x – 5 và B = x2+ 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R.

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

Luyện tập:

Bài 1 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Làm tính chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

= 15/6xy – 1 – 3/6y = 5/2xy – 1/2y – 1.

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

B = 1 – x

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

b) A chia hết cho B, vì x 2 – 2x + 1 = (1 – x) 2, chia hết cho 1 – x

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Làm tính chia:

Đáp án và hướng dẫn giải bài

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Tính nhanh:

a) (4x 2 – 9y2) : (2x – 3y); b) (27x 3 – 1) : (3x – 1);

c) (8x 3 + 1) : (4x 2 – 2x + 1); d) (x 2 – 3x + xy -3y) : (x + y)

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

b) (27x 3 – 1) : (3x – 1) = [(3x) 3 – 1] : (3x – 1) = (3x – 1) [(3x)2 + 3x + 1] : (3x – 1) = 9x 2 + 3x + 1

= (2x + 1)(4x 2 – 2x + 1) : (4×2 – 2x + 1) = 2x + 1

d) (x 2 – 3x + xy -3y) : (x + y)

= [(x 2 + xy) – (3x + 3y)] : (x + y)

= [x(x + y) – 3(x + y)] : (x + y)

= (x + y)(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Bài 5 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1)

Tìm số a để đa thức 2x 3 – 3x 2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

Bạn đang xem bài viết Tin Học 7 Bài 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!