Xem Nhiều 1/2023 #️ Tin Học 7 Bài Thực Hành 9: Tạo Biểu Đồ Để Minh Họa # Top 3 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Tin Học 7 Bài Thực Hành 9: Tạo Biểu Đồ Để Minh Họa # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tin Học 7 Bài Thực Hành 9: Tạo Biểu Đồ Để Minh Họa mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tin học 7 Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 99 Tin học lớp 7: Lập trang tính và tạo biểu đồ

Trả lời:

a) Khởi động chương trình bảng tính và nhập dữ liệu.

Nháy đúp chuột ở biểu tượngtrên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình bảng tính Excel:

Nhập dữ liệu bảng tính như sau:

Thực hiện các định dạng trang tính: gộp ô tính, định dạng màu chữ, cỡ chữ, căn lề ô tính và kẻ đường biên ô tính em sẽ được trang tính như yêu cầu:

b) Tính tổng số học sinh giỏi và tỉ lệ học học sinh giỏi trên sĩ số của từng lớp và định dạng kết quả.

1. Tính tổng số học sinh giỏi:

– Bước 1: Lập công thức tính cho lớp 7A.

Tổng số học sinh giỏi = Số học sinh giỏi nam + Số học sinh giỏi nữ.

→ E5 =SUM(C5,D5)

Nhập công thức vào ô E5 và nhấn phím Enter :

– Bước 2: Sao chép công thức tính cho các lớp khác:

→ Em sẽ được kết quả của ô D6:

+ 2.3: Thực hiện lại cho ô E7 đến E9, em sẽ được kết quả:

2. Tính tỉ lệ học học sinh giỏi trên sĩ số của từng lớp

– Bước 1: Lập công thức tính cho lớp 7A.

→ F5 =E5/B5

Nhập công thức vào ô F5 và nhấn phím Enter :

– Bước 2: Sao chép công thức tính cho các lớp khác:

→ Em sẽ được kết quả của ô F6:

+ 2.3: Thực hiện lại cho ô E7 đến E9, em sẽ được kết quả:

3. Định dạng kết quả.

– Bước 2: Nháy chuột trên biểu tượngở góc phải, bên dưới của nhóm Number trên dải lệnh Home. Hộp thoại Format Cells hiện ra, em chọn Percentage và thực hiện định dạng như hình sau:

→ Em sẽ được kết quả:

c) Tạo biểu đồ cột với miền dữ liệu là khối A4:F9.

– Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột để chọn khối A4:F9:

→ Em sẽ được biểu đồ như sau:

– Nhận xét biểu đồ:

+ Giá trị của các số trong cột Tỉ lệ quá nhỏ so với giá trị các số trong cột khác, do đó chúng hầu như không được thể hiện trên biểu đồ.

+ Mục tiêu chính của biểu đồ là biểu diễn số liệu học sinh giỏi của các lớp nên không cần dữ liệu trong cột Sĩ số.

d) Xóa biểu đồ và tạo lại biểu đồ.

– Bước 1: Nháy chuột lên biểu đồ và nhấn phím Delete để xóa biểu đồ đã tạo:

– Bước 2: Tạo lại biểu đồ với miền dữ liệu là các khối A4:A9 và D4:E9.

+ 2.1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối A4:A9 và D4:E9:

→ Kết quả:

Bài 2 trang 100 Tin học lớp 7: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ

Trả lời:

Tiếp tục thực hành với trang tính đã tạo trong Bài 1.

a) Tạo một biểu đồ đường gấp khúc với miền dữ liệu là các khối A4:A9 và D4:E9.

– Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối A4:A9 và D4:E9:

→ Kết quả:

b) Đổi dạng biểu đồ đã tạo trong mục d) của Bài 1 thành biểu đồ đường gấp khúc:

– Bước 1: Nháy chuột lên biểu đồ để chọn:

→ Kết quả:

→ So sánh với kết quả nhận được ở mục a): giống nhau.

c) Đổi dạng biểu đồ vừa nhận được ở mục b) thành biểu đồ hình tròn.

Nháy chuột lên biểu đồ để chọn. Sau đó nháy chuột chọn lệnh Pietrong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó:

→ Kết quả:

→ Em sẽ nhận thấy rằng chỉ có số học sinh nữ được biểu diễn trên biểu đồ. Từ đây có thể rút ra kết luận rằng biểu đồ hình tròn chỉ có thể biểu diễn được một cột (hay một hàng) dữ liệu.

d) Tạo một biểu đồ hình tròn với miền dữ liệu là các khối A4:A9 và D4:E9. Đổi biểu đồ nhận được thành biểu đồ đường gấp khúc sau đó thành hình cột.

– Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối A4:A9 và D4:E9:

– Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh Pietrong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ tròn:

→ Kết quả:

– Bước 3: Nháy chuột chọn lệnh Linetrong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ đường gấp khúc:

→ Kết quả:

→ Kết quả:

e) Lưu bảng tính với tên Hoc_sinh_gioi_khoi_7.

Bài 3 trang 101 Tin học lớp 7: Xử lí dự liệu và tạo biểu đồ

Trả lời:

1. Mở bảng tính Bang_diem_lop_em đã được lưu trong Bài thực hành 7.

Để mở một tệp bảng tính Bang_diem_lop_em đã có trên máy tính, em mở thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.

2. Tạo biểu đồ cột để minh họa điểm trung bình các môn học của cả lớp.

– Bước 1: Tạo dữ liệu điểm trung bình các môn học vào hàng cuối cùng của bảng tính.

+ 1.1: Lập công thức tính cho môn Toán.

→ C17 = AVERAGE(C5:C16)

Nhập công thức vào ô C17 và nhấn phím Enter :

→ Em sẽ được kết quả của ô D17:

+ 1.4: Thực hiện lại cho ô E17 đến G17, em sẽ được kết quả:

– Bước 2: Tạo biểu đồ

+ 2.1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối C4:G4 và C17:G17:

→ Kết quả:

– Bước 3: Chỉnh sửa biểu đồ.

+ 3.2: Cửa sổ mới hiện ra, em thực hiện chọn phần chú giải cần chỉnh sửa và nháy chọn Edit như hình:

Hộp thoại Edit Series hiện ra, em nhập tên mới cho chú giải vào ô Series name và nháy OK:

Nháy OK để hoàn tất các thay đổi chú giải:

→ Kết quả:

3. Sao chép biểu đồ được tạo trên trang tính vào văn bản Word.

– Bước 2: Khởi động trang văn bản Word:

→ Kết quả:

Tin Học 7 Bài Thực Hành 10: Thực Hành Tổng Hợp

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 102 Tin học lớp 7: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in

a) Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu

b) Nhập dữ liệu và thực hiện các điều chỉnh hàng, cột cần thiết.

e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

Trả lời:

a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngtrên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

b) Nhập dữ liệu và định dạng trang tính.

1. Nhập dữ vào cột Đơn vị và cột Số lượng:

2. Định dạng trang tính:

– Bước 1: Gộp khối A3:D3 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A3:D3 và nháy chuột chọn lệnhđể gộp ô:

– Bước 2: Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home:

Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

– Bước 3: Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:

Để căn lề, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment trên dải lệnh Home:

Cách sử dụng các lệnh này tương tự nhau:

+ 3.1: Chọn ô, khối cần căn lề:

* Lệnhđể căn giữa ô.

* Lệnhđể căn thẳng lề trái ô.

* Lệnhđể căn thẳng lề phải ô.

* Lệnhđể căn trên ô.

* Lệnhđể căn giữa ô.

* Lệnhđể căn dưới ô.

Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

– Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

+ 4.1: Chọn các ô cần tô màu nền:

– Bước 5: Đặt con trỏ chuột có dạngvào biên phải của cột (hoặc hàng) cần điều chỉnh dộ rộng. Kéo thả chuột sang phải để tăng (hoặc sang trái để giảm) độ rộng của cột:

→ Như vậy em đã thực hiện định dạng được trang tính như hình 1.115b:

c) Sao chép, chỉnh sửa và định dạng dữ liệu.

– Bước 1: Chọn khối A2:D9, trong dải lệnh Home, chọn lệnhtrong nhóm Clipboard:

– Bước 2: Chọn ô A11, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

– Bước 3: Chọn ô A20, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

– Bước 4: Đặt con trỏ chuột vào các ô tính và sửa lại dữ liệu, em sẽ được bảng tính như hình 1.115c (sgk trang 102):

– Bước 1: Xây dựng công thức cho ô D22:

Tổng số hiện vật = Số hiện vật Tổ 1 + Số hiện vật Tổ 2

→ D22 =SUM(D4,D13)

Nhập công thức vào ô D22 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô D22:

– Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô D22 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpnhư hình:

– Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối D22: D27 để sao chép công thức của ô D22 cho các ô khác trong khối D22:D27:

→ Thực hiện các trên, em sẽ được kết quả như hình 1.115d (sgk trang 102):

e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

→ Kết quả:

Bài 2 trang 103 Tin học lớp 7: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu

Giả sử chúng ta có số liệu thống kê thu nhập bình quân theo đầu người của các xã trong một vùng

a) Khởi động chương trình bảng tính Excel

b) Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính.

c) Chèn thêm một cột. Quan sát và nhận biết các kết quả tính toán theo công thức hoặc hàm trong cột

d) Sắp xếp các xã theo: Tên xã, Thu nhập bình quân, …

e) Lọc ra.

Trả lời:

a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngtrên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

b) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính

1. Thu nhập trung bình theo đầu người toàn xã của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Trung bình toàn xã:

– Bước 1: Xây dựng công thức cho xã An Bình ô E2:

→ E2 =AVERAGE(C2:D2)

Nhập công thức vào ô E2 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô E2:

– Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô E2 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpnhư hình:

– Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối E2: E9 để sao chép công thức của ô E2 cho các ô khác trong khối E2:E9:

2. Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào hàng Trung bình chung:

– Bước 1: Xây dựng công thức cho ngành nông nghiệp ô C10:

→ C10 =AVERAGE(C2:C9)

Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

– Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô C10 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpnhư hình:

– Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối C10:E10 để sao chép công thức của ô C10 cho các ô khác trong khối C10:E10:

3. Thu nhập trung bình chung của cả vùng ghi vào ô F10.

→ F10 =AVERAGE(C10:E10)

Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

c)

1. Chèn thêm một cột vào trước cột Trung bình toàn xã và nhập dữ liệu như hình 1.116b (sgk trang 103).

– Bước 1: Nháy chuột vào cột E ( Trung bình toàn xã ), chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

– Bước 2: Cột mới được tạo, em nhập liệu vào các ô trong cột đó theo yêu cầu:

2. Nhận biết các công thức có còn đúng không? Sửa lại nếu sai.

– Hàm trong cột Trung bình toàn xã:

– Hàm trong hàng Trung bình chung:

→ Nhận xét: Các kết quả tính toán bằng hàm trong cột Trung bình toàn xã và hàng Trung bình chung vẫn đúng do các hàm có dữ liệu là 1 khối và dữ liệu chèn vào không làm thay dổi khối dữ liệu đó.

Lưu ý rằng nếu em tính các hàng và cột trên bằng công thức hoặc tính bằng hàm nhưng dữ liệu không phải khối thì kết quả sẽ bị sai.

3. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản để có trang tính tương tự như hình 1.111c (sgk trang 104).

– Bước 1: Nháy chuột vào hàng 1, chọn lệnh Insert 3 lần trong nhóm Cells trên dải lệnh Home để tạo thêm 3 hàng:

– Bước 2: Gộp khối A2:F2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:F2 và nháy chuột chọn lệnhđể gộp ô:

– Bước 3: Nhập thêm dữ liệu và định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: Sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home. Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản:

Thực hiện lần lượt với các ô và khối trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

– Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

+ 4.2: Thực hiện lần lượt với các ô khác, khối khác trong bảng tính. Em sẽ được bảng tính:

– Bước 5: Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

+ 5.1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:

+ 5.2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh Border, chọn tùy ý đường biên thích hợp:

Thực hiện lần lượt với các khối trong bảng tính, em sẽ được bảng tính:

– Bước 6: Chọn các ô dữ liệu trong cột Trung bình xã, nháy chuột chọn lệnh(hoặc) để tăng (hoặc giảm) 1 chữ số thập phân:

Thực hiện tương tự với các ô tính khác, em sẽ được kết quả cuối cùng:

d) Sắp xếp các xã theo:

1. Tên xã, theo thứ tự bảng chữ cái:

Nháy chuột chọn một ô trong cột B ( Tên xã), ví dụ chọn ô B4, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái:

→ Kết quả:

2. Thu nhập bình quân về nông nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

Nháy chuột chọn một ô trong cột C ( Nông nghiệp), ví dụ chọn ô C4, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

→ Kết quả:

3. Thu nhập bình quân về công nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

Nháy chuột chọn một ô trong cột D ( Công nghiệp), ví dụ chọn ô D5, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

→ Kết quả:

4. Thu nhập trung bình toàn xã, theo thứ tự giảm dần.

Nháy chuột chọn một ô trong cột F ( Trung bình toàn xã), ví dụ chọn ô F5, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

→ Kết quả:

e) Lọc ra:

1. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về nông nghiệp cao nhất:

– Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

– Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

2. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về công nghiệp cao nhất:

– Bước 1: Chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter để lọc:

– Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

– Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

3. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về thương mại – dịch vụ thấp nhất:

– Bước 1: Chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter để lọc:

– Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

– Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

4. Ba xã có thu nhập trung bình toàn xã cao nhất:

– Bước 1: Chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter để lọc:

– Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

– Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

→ Kết quả:

4. Thoát khỏi chế độ lọc và lưu trang tính với tên Thong_ke.

– Bước 2: Để lưu trang tính, em mở bảng chọn File, nháy chuột chọnvà thực hiện lần lượt các bước như hình sau:

Bài 3 trang 104 Tin học lớp 7: Tạo biểu đồ và trình bày trang in

Sử dụng trang tính Thong_ke được tạo và lưu trong Bài 2.

a, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ cột minh họa.

b, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ hình tròn minh họa.

c, Di chuyển các biểu đồ. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh kích thước,…

Trả lời:

a) Tạo biểu đồ cột.

– Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối B5:B12 và F5:F12:

– Bước 2: Nháy chuột chọn lệnhtrong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ cột:

→ Kết quả:

– Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

b) Tạo biểu đồ tròn.

– Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối C4:E4 và C13:E13:

→ Kết quả:

– Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

c)

1. Để di chuyển các biểu đồ, em giữ chuột vào biểu đồ và kéo thả biểu đồ tới vị trí muốn di chuyển:

2. Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

3. Điểu chỉnh kích thước các biểu đồ, vị trí của các dấu ngắt trang để có thể in hết vùng dữ liệu:

4. Lưu bảng tính: Em nháy chuột chọn nút Savetrên góc trên bên trái của cửa sổ Excel để lưu bảng tính:

Tin Học 9 Bài Thực Hành 7: Trình Bày Thông Tin Bằng Hình Ảnh

Tin học 9 Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

Câu hỏi & Bài tập

Trả lời:

1. Mở bài trình chiếu đã được chỉnh sửa và lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 6. Chèn một hình ảnh về Hà Nội vào trang chiếu thứ nhất.

Cách 1: Chèn ảnh làm nền trang chiếu:

– Bước 1: Nháy chọn trang chiếu thứ nhất trong ngăn bên trái.

– Bước 2: Mở dải lệnh Design và nháy nút phía dưới, bên phải nhóm lệnh Background để hiển thị hộp thoại Format Background.

– Bước 3: Nháy chuột chọn Picture or Texture fill trên hộp thoại Format Background rồi chọn File… phía dưới mục Insert From và chọn tệp hình ảnh trong hộp thoại Insert Picture được hiển thị sau đó để làm nền cho trang chiếu.

– Bước 4: Nháy chuột vào nút Close trên hộp thoại.

⇒ Kết quả:

Cách 2: Chèn ảnh trên nền trang chiếu:

⇒ Kết quả:

2. Áp dụng mẫu bố trí hai cột cho trang chiếu số 3. Chèn hình ảnh bản đồ Hà Nội vào cột bên trái.

⇒ Kết quả:

3. Thêm các trang chiếu:

Trang 4: Danh thắng (chỉ có tiêu đề trang)

Trang 5: Hồ Hoàn Kiếm

* Nằm ở trung tâm Hà Nội

* Rộng khoảng 12 ha

* Có Tháp Rùa giữa hồ

Trang 6: Hồ Tây

* Hồ lớn nhất Hà nội (500 ha)

* Từng là một nhánh của sông Hồng và trở thành hồ khi sông đổi dòng

⇒ Kết quả:

– Chọn lần lượt các trang chiếu trong cột bên trái. Nháy lệnh Layout trong nhóm Slides trên dải lệnh Home và nháy chuột vào mẫu bố trí hai cột trong danh sách hiện ra:

⇒ Kết quả:

5. Trình chiếu, kiểm tra kết quả và chỉnh sửa, nếu cần.

Nháy chuột vào biểu tượng trình chiếu ở góc trái bên dưới màn màn hình làm việc để trình chiếu từng trang chiếu lên toàn màn hình.

Kết quả hiển thị ở chế độ sắp xếp:

Bài 2 trang 97 sgk Tin học lớp 9: Thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu

Trả lời:

1. Tiếp tục sử dụng bài trình chiếu Ha Noi ở Bài 1. Lần lượt thêm các trang chiếu mới với nội dung:

Trang 7: Lịch sử

* Năm 2010, Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư đến Đại La và đổi tên thành Thăng Long

* Năm 1831 Vua Minh Mạng triều Nguyên đặt lại tên là Hà Nội

Trang 8: Văn Miếu

* Nằm trên phố Quốc Tử Giám

* Được xây dựng năm 1070 dưới thời Vua Lý Thánh Tông

* Được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta (1076)

* Có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại tên những người đỗ trong 82 khoa thi từ 1442 đến 1789

Lần lượt chọn các trang slide bên cột bên trái. Sử dụng lệnh Picture trong nhóm Images (trên dải lệnh Insert) để chèn hình ảnh thích hợp vào trang chiếu.

⇒ Kết quả:

2. Thêm các hình ảnh thích hợp và thay đổi nội dung các trang chiếu, nếu cần thiết.

– Chọn lần lượt các trang chiếu trong cột bên trái. Nháy lệnh Layout trong nhóm Slides trên dải lệnh Home và nháy chuột vào mẫu bố trí hai cột trong danh sách hiện ra:

→ Kết quả:

3. Thay đổi thứ tự các trang chiếu.

Cách 1: Sử dụng nút lệnh Cut và Paste.

Cách 2: Sử dụng chuột để kéo thả.

→ Kết quả:

4. Thêm các trang chiếu mới, với nội dung tham khảo được về Hà Nội, bổ sung cho bài trình chiếu và lưu kết quả.

Thêm một số trang chiếu mới:

Để lưu kết quả, em nháy chuột chọn nút Save ở góc trái bên trên màn hình làm việc của PowerPoint.

Bài 3 trang 98 sgk Tin học lớp 9: Trình chiếu bài trình chiếu để kiểm tra kết quả

Trả lời:

Tiếp tục sử dụng bài trình đã tạo trong Bài 2:

1. Nháy nút Slide Show ở phía dưới bên phải thanh trạng thái (hoặc mở dải lệnh Slide Show và sử dụng lệnh From Beginning trong nhóm Start Slide Show) để trình chiếu.

2. Kiểm tra nội dung trên từng trang chiếu, sự hợp lí của các hình ảnh trên từng trang chiếu, các lỗi có thể có và trở lại chế độ soạn thảo (nháy nút )

3. Lưu bài trình chiếu: nháy chuột chọn nút Save ở góc trái bên trên màn hình làm việc của PowerPoint.

Giải Tin Học 10: Bài Tập Và Thực Hành 9: Bài Tập Và Thực Hành Tổng Hợp

Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

1. Mục đích, yêu cầu

– Tập được bảng, nhập dữ liệu vào bảng;

– Nắm được nội dung các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng;

– Biết được cách thêm bớt hàng cột, chỉnh độ rông hàng, cột; tách, gộp của bảng;

– Biết sử dụng bảng trong soạn thảo.

– Sử dụng các định dạng danh sách kiểu số thứ tự…

Cần làm cho thanh công cụ Tables and Borders hiện trên màn hình bằng lệnh: View/Toolbars, chọn Tables and Borders (nếu chưa chọn).

a) Làm việc với bảng a1) Tạo thời khoá biểu theo mẫu

– Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo bảng;

– Tạo bảng bằng lệnh: Table/Insert/Table…. Hộp thoại Insert Table xuất hiện (Hình 100).

– Nhập số cột vào mục Numbers of Columns: 7;

– Nhập số dòng vào mục Numbers of Rows: 6;

– Chọn OK.

Khi đó trên màn hình xuất hiện một bảng gồm 7 cột và 6 dòng, có độ rộng, chiều cao như nhau và ta có thể nhập dữ liệu vào bảng có dạng sau:

a3) Trước khi trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác, ta cần tính xem bảng này cần mấy dòng, mấy cột và từ đó ta phải làm gì để có được bảng như bảng mẫu, sau đó ta mới nghĩ đến việc nhập dữ liệu vào.

– Thay đổi độ rộng cột thứ nhất tính từ trái sang phải, các cột khác nếu thấy cần thiết;

– Gộp 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ nhất, 2 ổ của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ hai, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 6,2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 7.

– Gộp 3 ô của dòng đầu tiên của cột thứ ba, cột thứ tư và cột thứ 5 thành một ô dài (Hình101).

b) Soạn thảo và trình bày văn bản

Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau:

– Định dạng chữ: chữ hoa, chữ nghiêng, đậm và kết hợp các kiểu này với nhau.

– Sử dụng định dạng danh sách liệt kê kiểu số thứ tự

– Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế

Bạn đang xem bài viết Tin Học 7 Bài Thực Hành 9: Tạo Biểu Đồ Để Minh Họa trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!