Xem Nhiều 2/2023 #️ Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 2/2023 # Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Toán 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 : Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của ∠O 1 và ∠O3

Lời giải

Nhận xét: mỗi cạnh của ∠O 1 là tia đối của một cạnh góc ∠O 3 và ngược lại

∠O 1 và ∠O 3 là hai góc đối đỉnh với nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 : Hai góc ∠O 2 và ∠O4 (hình 1) có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao?

Lời giải

Ta có: Hai góc ∠O 2 và ∠O 4 là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc ∠O 1 là tia đối của một cạnh ∠O 4 và ngược lại

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 : Xem hình 1.

a)Hãy đo góc O 1 , góc O 3 . So sánh số đo hai góc đó

b)Hãy đo góc O 2 , góc O 4 . So sánh số đo hai góc đó

c)Dự đoán kết quả rút ra từ câu a) , b)

Lời giải

Ta có kết quả sau khi đo các góc trong hình 1

c) Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy là góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

Lời giải:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

b) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

Lời giải:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh .

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh .

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thằng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là (vì Az và Az’; At’ và At là các cặp tia đối nhau).

Cặp góc đối đỉnh thứ hai là (vì Az và Az’; At và At’ là các cặp tia đối nhau)

Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy có số đo bằng 60 o . Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?

Lời giải:

Vẽ tia By’ là tia đối của tia By

Vẽ tia Bx’ là tia đối của tia Bx

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Toán 7 Tập 1, Tập 2.

Giải Toán 7 Bài 1. Hai Góc Đối Đỉnh

§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH A. Tóm tắt kiến thức Hai góc đối đỉnh Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối một cạnh của góc kia. Nhận Xổ?. Bài toán trên cho ta biết tOh = ^- xOy. Như vậy nếu biết số đo góc tOh ta cũng tính được góc xOy. Nếu biết tổng (hiệu) giữa hai góc xOy và tOh ta cũng tính được mỗi góc. c. Hưỏng dẫn giải bài tạp trong sách giáo khoa Bài 1. Vận dụng định nghĩa, ta điền : x'Oy'; tia đối. hai góc đối đỉnh; Ox'; Oy là tia đối của cạnh Oy'. Bài 2. Vận dụng định nghĩa, ta điền : đối đỉnh. b) đối đỉnh. Bài 3. Bạn đọc tự vẽ hình. Hai cặp góc đối đỉnh là: zAt và z'At'; zAt' và z'At. Bài 4. Hướng dẫn: Xem hình dưới. X Bài 6. Xem hình bên: xOy = 47° . Ta có x'Oy và xOy' là hai góc đối đỉnh, nên x'Oy = xOy' = 133° . được sô đo ba góc còn lại. Bài 7. Các cặp góc đối đỉnh bằng nhau là: Oj = 04 ; o2 = Og ; 03 = Og ; xOy' = x'Oy; xOz = x'Oz'; z' Oy = zOy'. Các góc bẹt bằng nhau : xOx' = yOy' = zOz'. Nhận xét. Bài toán này ta dễ sót các góc bẹt bằng nhau. Khi tìm, nên tìm các "gớc đơn" bằng nhau, "gớc đôi" (hai góc ghép thành) bằng nhau, "góc ba" (ba góc ghép thành) bằng nhau. Bài 9. Chẳng hạn : xAy và x'Ay; xAy và xAy'. Ta gấp tờ giấy theo đường mn (mn là đường phân giác của cặp góc đối đỉnh). Khi đó tia 0z và tia Oy trùng nhau; tia Ox và tia Ot trùng nhau. Vậy xOz = tOy . D. Bài tạp luyện thêm Trong hai câu sau, câu nào đúng ? câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại o tạo thành bốn góc không kể góc bẹt, trong đó tổng hai góc xOz và góc yOt bằng 100°. Tính số đo bốn góc đó. Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại o. Gọi tia Oa là tia phân giác của góc xOz; tia Ob là tia đối của tia Oa. Chứng tỏ rằng tia Ob là tia phân giác của góc yOt. Lấy điểm o trên đường thẳng xy. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Oz và Ot sao cho xOz = yOt - 40°. Hai góc xOz và yOt có phải hai góc đối đỉnh không ? vì sao ? Vẽ tia Oh sao cho Ox là tia phân giác của góc zOh. Chứng tỏ góc xOh và góc yOt là hai góc đối đỉnh. Cho ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại o. Tính tổng số đo ba góc không kề nhau, không có cạnh chung. Lời giíỉi - Hướng dẫn - Đáp sô a) Đúng Sai (xem hình bên). Cành háo. Nên nhớ hai góc đối đình thì bằng nhau, nhưng ngược lại thì không đúng. xOz = tOy (cặp góc đối đỉnh) xOz + tOy= 100° xOt + xOz = 180° (hai góc kề bù) Oj = Oọ (vì tia Oa là tia phân giác xOz). Oọ = o3 (vì là cặp góc đối đỉnh) b) Tia Ox là tia phân giác của góc zOh nên xOh = xOz = 40°; xOh vàyOh là hai góc kề bù nên yOh = 180° -xOh = 140° . Ta có tOh = tOy+ yOh = 40° + 140° =180° nên Ot và Oh là hai tia đối nhau. Mà Oy và Ox là hai tia đối nhau nên xOh và yOt là hai góc đối đỉnh. Cảnh báo. Nếu bạn nhìn hình vẽ và kết luận Ot và Oh là hai tia đối là chưa chính xác. Bạn phải chứng tỏ được số đo góc tOh bằng 180° thì mới kết luận được. 5. Ta có 03 = 04 (cặp góc đối đỉnh) Ta có Oj + 04 + Oọ -180° nên Oj + Oọ + O3 = 180° .

Giải Sbt Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

Giải bài tập môn Toán Hình học lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải sách bài tập Toán 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 1 (trang 99 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

Lời giải:

Hình a không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Hình b là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

Hình c không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Hình d là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

Hình e không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Bài 2 (trang 99 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

a. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các gọc tạo thành.

b.Viết tên hai cặp góc đối đỉnh

c.Viết tên các góc bằng nhau

Lời giải:

a. Hình vẽ

b. Góc xOy và x’Oy’ là cặp góc đối đỉnh

Góc xOy’ và x’Oy là cặp góc đối đỉnh

c.∠xOy = ∠x’Oy’; ∠xOy’=∠yOx’;

∠xOx’=∠yOy’=180 o

Bài 3 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

a. Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 o

b. Vẽ góc x’Ay’ đối dỉnh với góc xAy

c. Vẽ tia phân giác At của góc xAy

d. Vẽ tia đối At’ của tia At. Vì sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e. Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh?

Lời giải:

a. Vẽ ∠xAy=50 o

b. Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax

Tia Ay’ là tia đối của tia Ay

Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

c. Hình vẽ

d. Vì ∠xAt và ∠x’At’là cặp góc đối đỉnh nên ∠xAt=∠x’At’

∠tAy=∠t’Ay’suy ra:∠x’At’=∠t’Ay’

Vậy At’ là tia phân giác của góc ∠x’Ay’

e. Tên 5 cặp góc đối đỉnh là:∠xAy và ∠x’Ay’;∠xAy’ và ∠yAx’;∠xAt và∠x’At’ ;∠t’Ay’ và ∠tAy; ∠tAy’và ∠yAt’xAy và ∠x’Ay’; ∠xAy’và ∠yAx’; ∠xAt và ∠x’At’ ; ∠t’Ay’ và ∠tAy;∠tAy’và ∠yAt’

Bài 4 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

a. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm

b, Vẽ góc AOB có số đo góc bằng 60o. Hai điểm A,B nằm trên đường tròn (0;2)

c, Vẽ góc ∠BOC có số đo bằng 60o. Điểm C thuộc đường tròn (0;2)

d, Vẽ các tia OA’. OB’,OC’ lần lượt là tia đối của các tia chúng tôi OC. Các điểm A’, B’, C’ thuộc đường tròn (0.2)

e, Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh

g, viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh

Lời giải:

a, b, c, d. Hình vẽ:

e, Tên 5 cặp góc đối đỉnh: ∠AOB và ∠A’OB’; ∠BOC và ∠B’OC’;

∠AOC và ∠A’OC’; ∠AOB’ và ∠BOA’; ∠AOC’ và ∠COA’

g, Vì ∠AOB + ∠BOC + ∠COA = 180 o(kề bù)

suy ra ∠COA’=180 – 60 – 60 = 60 o

Tên 5 cặp góc bằng nhau nhưng không đối đỉnh:

∠AOB=∠BOC = 60 o;∠COA’=∠BOC=60 o;∠AOB=∠COA’=60 o;

∠A’OB’=∠B’OC’=60 o

∠AOA’=∠BOB’=180 o;

Bài 5 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. nói rõ cách lí luận.

Lời giải:

Giả sử trong hình bên, hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, góc xOy bằng 110o. Ta có: ∠xOy = ∠x’Oy'(hai góc đối đỉnh)

Suy ra ∠x’Oy’=110 o.

∠xOy + ∠x’Oy’= 180 o (hai góc kề bù)

∠xOy’ = ∠x’Oy (hai góc đối đỉnh)

Bài 6 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo góc bằng 33 o

Tính số đo góc NAQ

Tính số đo góc MAQ

Viết tên các cặp góc đối đỉnh

Viết tên các cặp góc bù nhau

Lời giải:

a. Ta có:

∠NAQ và ∠PAM là hai góc đối đỉnh

Suy ra:∠NAQ = CPAM

mà ∠PAM = 33o nên ∠NAQ = 33 o

b. ∠PAM và ∠MAQ là hai góc kề bù nên ∠PAM + ∠MAQ=180 o

c. Các cặp góc đối đỉnh là: ∠PAM và ∠NAQ; ∠PAN và ∠MAQ

d. Các cặp góc kề bù là: ∠PAM và ∠MAQ; ∠PAM và ∠PAN; ∠NAQ và ∠PAN; ∠NAQ và ∠QAM

Bài 7 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

Trong hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

Lời giải:

a, Câu a đúng vì theo định nghĩa hai góc đối đỉnh

b. Câu b sai ví hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh

Hình vẽ:

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1

Giải bài tập Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của ∠O 1 và ∠O 3

Lời giải

Nhận xét: Mỗi cạnh của ∠O 1 là tia đối của một cạnh góc ∠O 3 và ngược lại

∠O 1 và ∠O 3 là hai góc đối đỉnh với nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Hai góc ∠O 2 và ∠O 4 (hình 1) có là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

Lời giải

Ta có: Hai góc ∠O 2 và ∠O 4 là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc ∠O 1 là tia đối của một cạnh ∠O 4 và ngược lại

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Xem hình 1.

a) Hãy đo góc O 1, góc O 3. So sánh số đo hai góc đó

b) Hãy đo góc O 2, góc O 4. So sánh số đo hai góc đó

c) Dự đoán kết quả rút ra từ câu a) , b)

Lời giải

Ta có kết quả sau khi đo các góc trong hình 1

c) Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy là góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

Lời giải:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

b) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

Lời giải:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thằng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là

Cặp góc đối đỉnh thứ hai là

Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy có số đo bằng 60 o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

Lời giải:

Góc đối đỉnh với

Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ góc ABC có đo bằng 56 o.

b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’.

c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

Lời giải:

Vẽ hình:

b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tia BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC

Ta có:

c) Vẽ tia đối của tia BÂ, ta được tia BA’, thế thì góc C’BA’ kề bù với góc ABC’.

Ta được:

Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47 o. Tính số đo các góc còn lại

Lời giải:

Vẽ hình:

Giả sử hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O

Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Lời giải:

Vẽ hình:

Trên hình vẽ ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O.

Tên các cặp góc bằng nhau là:

Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70 o, nhưng không đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Có thể vẽ theo 2 cách sau:

– Hình a: Vẽ đường thằng x’x. Trên x’x lấy điểm O

Vẽ góc

– Hình b:

Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Hai góc vuông không đối đỉnh là:

Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Lời giải:

Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Bạn đang xem bài viết Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!