Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 1
 • Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1
 • Lời Bài Hát Giải Cứu Tiểu Thư
 • Giải Cứu Tiểu Thư Phần 1
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Cùng Em Học Tiếng Việt Tập 1, Cung-eym-hoc-tieng-viet, Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7, Tiếng Việt 1 Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực chúng tôi Giáo án Môn Tiếng Việt Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực, Giáo án Điện Tử Lớp 1 Môn Tiếng Việt Bộ Sách Cùng Học Và Phát Triển Năng Lực, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Giải Bài Tập Tiếng Việt Tập 2, Bài Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Giải Sgk Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2, Giải Bài Tập Tiếng Việt- Tuần 7 – Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3, Giai Phỉu Bai Tap Tieng Viet Lop 3, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5, Giải Bài ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 11, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4, Bài Giải Toán Tiếng Việt, Giải Phiếu Bài Tâp Tiêng Việt Lơp 3 Tuân 4, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 21, Giải Bài Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19, Bài Giải Toán Bằng Thơ Tiếng Việt Lớp 1, Giải Bài Tập Những Yêu Cầu Sử Dụng Tiếng Việt, Tiếng Việt Bài Giải Toán Bằng Thơ, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 26, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Cuối Tuần Lớp 3, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Từ Điển Giải Thích Thành Ngữ Tiếng Việt, Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 7 Mai Lan Huong Unit6 The First University In Viet Nam, Giai Bai On Tap Cuối Tuan 8 Mon Tiếng Việt Lớp 3 Kì 1, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 2, Giai Bai Tap Phat Trien Nang Luc Tieng Viet Lop 4, Giải Tiếng Việt Thực Hành Bùi Minh Toán, Giải Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tập1, Giải Bài Tập Phat Triển Năng Lực Tiếng Việt 3 Tuần 13, Một Số Giải Pháp Khắc Phục Lỗi Chính Tả Của Người Sử Dụng Tiếng Việt, Từ Điển Giải Thích Thành Ngữ Tiếng Việt (nguyễn Như ý, 1995); Sau Khi Loại Đi Những Cụm Từ Trùng Lặp, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Bài Cúng Giải Hạn Tam Tai, Bài Cúng Giải Hạn, Giải Bài Tập Góc ở Tâm Số Đo Cung, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1, Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5, Giai Cung Em Học Toan Lớp 5 Tạp 1, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 1, Giải Bài Tập Toán Góc ở Tâm Số Đo Cung, Bai Giai Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2, Cung Cầu Về Gạo ở Việt Nam, Viết Sớ Cúng Đất, Bai Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Nha Xuat Ban Ha Noi, Hãy Giải Thích Câu Bầu ơi Thương Lấy Bí Cùng, Giai Cung Em Hoc Toan Lop5 Tap 2, Giải Cùng Em Học Toán 5 Tập 2 Trang 16, Giải Vở Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 28, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Trang 31 32 33 34 35, Bai-giai-cung-em-hoc-toan-5-tap-2 Trang164, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 60, Cúng Giải Phong Long, Giai Cung Em Hoc Toan Tap 2 Tuan 31, ý Nghĩa Câu Thơ Tiếng Việt ơi Tiếng Việt ân Tình, Cung-eym-hoc-tieng-t, Cung-eym-hoc-tieng-, Cung-eym-hoc-tieng-vie, Cách Viết Sớ Cúng Đất, Hướng Dẫn Viết Sớ Cúng Đất, Hãy Kể Tên 2 Văn Bản Cũng Viết Về Tình Mẫu Tử. Ghi Rõ Tác Giả, Cách Viet Do Cung Dat, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7, Củng Cố Và ôn Luện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Cung-eym-hoc-tieng-vietv, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1,

  Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Cùng Em Học Tiếng Việt Tập 1, Cung-eym-hoc-tieng-viet, Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7, Tiếng Việt 1 Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực chúng tôi Giáo án Môn Tiếng Việt Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực, Giáo án Điện Tử Lớp 1 Môn Tiếng Việt Bộ Sách Cùng Học Và Phát Triển Năng Lực, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Giải Bài Tập Tiếng Việt Tập 2, Bài Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Giải Sgk Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2, Giải Bài Tập Tiếng Việt- Tuần 7 – Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3, Giai Phỉu Bai Tap Tieng Viet Lop 3, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5, Giải Bài ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 11, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4, Bài Giải Toán Tiếng Việt, Giải Phiếu Bài Tâp Tiêng Việt Lơp 3 Tuân 4, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 8, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 21, Giải Bài Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19, Bài Giải Toán Bằng Thơ Tiếng Việt Lớp 1, Giải Bài Tập Những Yêu Cầu Sử Dụng Tiếng Việt, Tiếng Việt Bài Giải Toán Bằng Thơ, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 26, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Cuối Tuần Lớp 3, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Từ Điển Giải Thích Thành Ngữ Tiếng Việt, Giai Bai Tap Tieng Anh Lop 7 Mai Lan Huong Unit6 The First University In Viet Nam, Giai Bai On Tap Cuối Tuan 8 Mon Tiếng Việt Lớp 3 Kì 1, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 2, Giai Bai Tap Phat Trien Nang Luc Tieng Viet Lop 4, Giải Tiếng Việt Thực Hành Bùi Minh Toán, Giải Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tập1, Giải Bài Tập Phat Triển Năng Lực Tiếng Việt 3 Tuần 13, Một Số Giải Pháp Khắc Phục Lỗi Chính Tả Của Người Sử Dụng Tiếng Việt, Từ Điển Giải Thích Thành Ngữ Tiếng Việt (nguyễn Như ý, 1995); Sau Khi Loại Đi Những Cụm Từ Trùng Lặp, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Bài Cúng Giải Hạn Tam Tai, Bài Cúng Giải Hạn, Giải Bài Tập Góc ở Tâm Số Đo Cung, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1, Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2
 • Đề Thi Thptqg Mon Toán Mã Đề 104
 • Giải Toán Tìm X Lớp 3
 • Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 3
 • Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Học Tốt Dạng Bài Giải Toán Có Lời Văn Ở Lớp 3
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2
 • Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 4 Tuần 23 Trang 19, 20, 21 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 4 Tuần 24 Trang 22, 23, 24 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1
 • Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 Tiết 1 Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2

  Đề bài Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Người nông dân và con chim ưng

  Bác nông dân nọ bắt được một con chim ưng bị thương nặng, nằm bẹp ở bên cánh rừng. Bác vỗ về nó:

  – Tao không muốn mày chịu khổ đâu, hãy mau lành để trở về trời xanh.

  Bác tận tình chăm sóc chim ưng, giúp nó mau chóng trở về bầu trời bao la.

  Một hôm , sau khi làm việc quần quật, bác nông dân tựa lưng vào một bức tường để nghỉ cho lại sức, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng một con chim ưng từ đâu bay tới, quắp mũ của bác bay đi. Bác nông dân giật mình tỉnh giấc, vội đuổi theo và phát hiện ra đó chính là chú chim ưng mình đã cứu. Vừa đuổi theo chim, bác vừa hét: “Này chim ưng, ta đã cứu mày, sao mày lại trêu chọc ta?”

  Chim ưng buông trả mũ. Đúng lúc bác nông dân cúi nhặt chiếc mũ của mình thì bức tường lúc nãy bác vừa tựa lưng đổ ập xuống, đè nát tất cả các thứ ở bên dưới.

  a) Bác nông dân đã làm gì khi chim ưng bị thương? b) Để trả ơn bác nông dân, chim ưng đã làm gì? c) Câu chuyện gợi cho em bài học gì trong cuộc sống? Câu 2. Điền d, r hoặc gi vào chỗ trống:

  Hoa sen đã nở

  …….ực …….ỡ đầy hồ

  Thoang thoảng …….ó đưa

  Mùi hương thơm ngát

  (Nhược Thủy) Câu 3. Điền dấu phẩy vào chỗ ngăn cách bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì? với các bộ phận khác trong câu:

  a) Bằng giọng ca truyền cảm các nghệ nhân đã mang đến cho người nghe những điệu dân ca bay bổng.

  b) Bằng dáng thong thả con cò vỗ cánh nhẹ nhàng bay lên không gây một tiếng động.

  c) Bằng một động tác tung người hấp dẫn chị Hiền kết thúc bài trình diễn võ thuật của mình.

  a) Có Vạn Lí Trường Thành: …….

  b) Có tháp Ép – phen: …….

  c) Xứ sở của hoa anh đào: …….

  Lời giải chi tiết Câu 1.

  a. Khi chim ưng bị thương, bác nông dân tận tình chăm sóc cho nó và giúp nó mau chóng trở về với trời xanh bao la.

  b. Để trả ơn bác nông dân, chim ưng đã quắp mũ bác bay đi nhằm cứu bác khỏi bức tường sắp đổ sập xuống.

  c. Câu chuyện khuyên nhủ chúng ta cần biết làm việc tốt. Người có tấm lòng nhân hậu sẽ gặp được những điều tốt lành trong cuộc sống.

  Câu 2. Điền r, d hoặc gi :

  Hoa sen đã nở

  Thoang thoảng gi ó đưa

  Mùi hương thơm ngát.

  Câu 3. Điền dấu phẩy vào chỗ ngăn cách bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì ?

  a. Bằng giọng ca truyền cảm, các nghệ nhân đã mang đến cho người nghe những điệu dân ca bay bổng.

  b. Bằng dáng thong thả, con cò vỗ cánh nhẹ nhàng bay lên không gây một tiếng động.

  c. Bằng một động tác tung người hấp dẫn, chị Hiền đã kết thúc bài trình diễn võ thuật của mình.

  Câu 4. Ghi lại tên một số đất nước mà em biết.

  – Thái Lan, Lao, Cam-pu-chia, Sin-ga-po, Mai-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Mi-an-ma, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nam Phi, …

  a. Có Vạn lí trường thành : Trung Quốc

  b. Có tháp Ép-phen : Pháp

  c. Xứ sở hoa anh đào : Nhật Bản

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7
 • Lời Giải Tham Khảo Môn Toán Mã Đề 104 Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2022
 • Giải Chi Tiết Đề Toán
 • Đáp Án, Đề Thi Môn Toán Mã Đề 103 Thpt Quốc Gia 2022
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Chính Thức Của Bộ Giáo Dục
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 4 Tuần 23 Trang 19, 20, 21 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 4 Tuần 24 Trang 22, 23, 24 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 22: Đề 2
 • Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 Tiết 2 Tuần 20 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2

  Đề bài Câu 1. Gạch dưới những từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dòng sau:

  a) non nước, giang sơn, non sông, quê hương, Tổ quốc, đất nước, làng xóm.

  b) bảo tồn, bảo ban, bảo vệ, giữ gìn, gìn giữ.

  c) xây dựng, dựng đứng, kiến thiết, dựng xây.

  d) tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc.

  Câu 2. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:

  a) Chiếc áo xanh mơ màng của chị Cỏ như tươi hơn đẹp hơn khi có giọt sương mai đính lên.

  b) Tôi cùng với bạn Dung bạn Cúc và bạn Hạnh làm một lọ hoa giấy để tham dự hội thi khéo tay.

  c) Cô giáo luôn nhắc nhở chúng em phải chăm học chăm làm và giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

  Câu 4. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện bản báo cáo sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐI HỌC CHUYÊN CẦN

  Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp …….

  Tên em là: ……. Học sinh lớp: …….

  Tổ trưởng tổ: …….

  Xin báo cáo về: ……. trong tuần qua của tổ em như sau: …….

  – Số bạn vắng mặt: …….

  Lí do: …….

  – Số bạn đi học muộn: …….

  Lí do: …….

  Em xin hứa sẽ nhắc nhở các bạn để các bạn …….

  Người viết báo cáo

  …….

  Đố vui Hè về áo đỏ như son Hè đi thay lá xanh non mượt mà Bao nhiêu tay tỏa rộng ra Như vậy như đón bạn ta đến trường. *Cùng bạn giải câu đố trên. * Cùng bạn, người thân đặt một câu đố theo cách miêu tả như câu đố trên. Lời giải chi tiết Câu 1. Gạch dưới những từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dòng :

  a. non nước, giang sơn, non sông, quê hương, Tổ quốc, đất nước, làng xóm.

  b. bảo tồn, bảo ban, bảo vệ, giữ gìn, gìn giữ.

  c. xây dựng, dựng đứng, kiến thiết, dựng xây.

  d. tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc.

  Câu 2. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau :

  a. Chiếc áo xanh mơ màng của chị Cỏ như tươi hơn, đẹp hơn khi có giọt sương mai đính lên.

  b. Tôi cùng với bạn Dung, bạn Cúc và bạn Hạnh làm một hộp hoa giấy để tham dự hội thi khéo tay.

  c. Cô giáo luôn nhắc nhở chúng em phải chăm học, chăm làm và giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

  Câu 3. Đặt dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn

  Với người Hà Nội, Hồ Gươm là một mảnh tâm hồn của mình. Những ngày thu, nước Hồ Gươm đầy ắp. Những ngày hè gió lộng, tưởng như gió lặn trong lòng hồ, chiều đến gió mới cất cánh bay đi.

  Câu 4. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện bản báo cáo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Việt Trì, ngày 5 tháng 1 năm 2022 BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐI HỌC CHUYÊN CẦN

  : Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp 3E

  Tên em là : Hoàng Nhật Minh Học sinh lớp: 3E

  Tổ trưởng tổ : 2

  Xin báo cáo về tình hình đi học chuyên cần trong tuần qua của tổ em như sau :

  – Số bạn vắng mặt : 2

  Lí do : Bạn Nam và Nhật Anh bị sốt.

  – Số bạn đi học muộn : 4

  Lí do : Bạn Hùng và Mai Lan ngủ dậy muộn, bạn Sơn, bạn Dũng bị hỏng xe.

  Em hứa sẽ nhắc nhở các bạn để các bạn có ý thức đi học chuyên cần và tới lớp đúng giờ hơn.

  Người viết báo cáo Hoàng Nhật Minh Đố vui

  – Đáp án : Là cây phượng

  – Gợi ý những câu đố tương tự :

  * Cây gì lá tựa tai voi

  Hè cho ô mát em chơi sân trường

  Đông về trơ trụi cành xương

  Lá thành mảnh nắng nhẹ vương gió chiều?

  ( Là cây bàng)

  * Cây thơm mọc ở cạnh nhà

  Bắc giàn lấy lá cho bà quệt vôi

  Bảo không mà có đấy thôi

  Đem nghiền nát với cau tươi đỏ lừ

  * Cùng tên cùng gọi là cây

  Cây vui sông nước, cây say lửa nồng

  Cây yếu ớt nở đầy bông

  Cây cứng ngắc, khắp tây, đông hãi hùng.

  ( Là cây hoa súng và khẩu súng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2
 • Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7
 • Lời Giải Tham Khảo Môn Toán Mã Đề 104 Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2022
 • Giải Chi Tiết Đề Toán
 • Đáp Án, Đề Thi Môn Toán Mã Đề 103 Thpt Quốc Gia 2022
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Tự Học 365 Master Lộ Trình Học Trước Chương Trình
 • Nhiều Trường Học Chuyển Qua Dạy Trực Tuyến, Từ Xa
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Đáp Án
 • Lời Giải Cứu Mạng Cho Virus Corona
 • Hai Tình Nguyện Viên Nga Bị Is Bắt: Lời Thề Giải Cứu
 • Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 Tiết 1 Tuần 1 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 1

  Lời giải chi tiết Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Bồ Nông có hiếu

  Thế là chỉ còn hai mẹ con Bồ Nông ở lại nơi nắng bỏng cát trong này. Bồ Nông hết dắt mẹ đi tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép, xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng dài thêm ra vì lặn lội.

  Trên đồng nẻ, dưới ao khô, cua cá chết gần hết. Mặt sông chỉ còn xăm xắp, xơ xác rong bèo. Bắt được con mồi nào, chú Bồ Nông cũng ngậm vào miệng để phần mẹ. Ngày này tiếp ngày nọ, đêm nay rồi đêm nữa, chú Bò Nông cứ dùng miệng làm cái túi đựng thức ăn nuôi mẹ qua trọn mùa hè sang mùa thu.

  Lòng hiếu thảo của chú Bồ Nông đã làm cho tất cả các chú Bồ Nông khác cảm phục và noi theo.

  (Theo Hạt giống tâm hồn)

  a) Trên vùng đất nắng bỏng cát rang có những ai sinh sống? b) Bồ Nông đã chăm sóc mẹ như thế nào? c) Lòng hiếu thảo của Bồ Nông đã có tác dụng gì?

  A.Làm cho mọi người phải noi theo.

  B. Làm cho tất cả các chú Bồ Nông khác cảm phục và noi theo.

  C. Làm cho các con vật sống ở vùng đất nắng bỏng noi theo.

  d) Em học được bài học gì qua tấm gương hiếu thảo của Bồ Nông?

  Trả lời:

  a. Trên vùng đất nắng bỏng cát rang chỉ có hai mẹ con Bồ Nông sinh sống.

  b. Bồ Nông chăm sóc mẹ bằng cách : dắt mẹ tìm nơi mát mẻ, ra đồng xúc tép, xúc cá nuôi mẹ. Bắt được con mồi nào chú cũng ngậm vào miệng để phần mẹ.

  c. Lòng hiếu thảo của Bồ Nông có tác dụng : làm cho tất cả các chú Bồ Nông khác phải noi theo.

  d. Qua tấm gương hiếu thảo của Bồ Nông em biết yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Em cũng cần phải học tập thật tốt, luôn chăm ngoan để bố mẹ vui lòng.

  a. nải chuối c. cái liềm

  b. bếp lò d. năn nỉ

  Câu 2. Điền vào chỗ trống l hay n?

  a) …….ải chuối

  b) bếp …….ò

  c) cái …….iềm

  d) …….ăn nỉ

  Trả lời:

  a. nải chuối c. cái liềm

  b. bếp lò d. năn nỉ

  (Sưu tầm) Trả lời:

  Hôm ấy, để thay đổi không khí, tôi lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng. Đường núi lắm dốc hiểm trở nhưng cuối cùng tôi cũng lên được nơi mình thích. Nửa tháng nay, toàn phải ở nhà học, bây giờ tôi chẳng khác nào ” chim được sổ lồng” cứ chạy hết góc này đến góc khác để ngắm cảnh đồi núi và mải mê hái quả rừng ăn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Và Lời Giải Chi Tiết
 • Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Môn Toán Thpt Quốc Gia 2022
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Có Đáp Án, Lời Giải Chi Tiết
 • Blogger Đưa Video Lời Giải Bài Toán Lớp 3 Lên Youtube
 • Đáp Án Brain Find, Tất Tần Tật Lời Giải Đầy Đủ Các Màn Chơi
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Luyện Từ Và Câu Lớp 5: Từ Đồng Nghĩa
 • Luyện Từ Và Câu: Câu Ghép Trang 8 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 20
 • Bài Tập Tết Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Học Sinh Reo Hò Vì Màn Giao Bài Tập Tết Quá Ý Nghĩa Của Giáo Viên
 • Câu 1. Điền vào chỗ trống các từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu văn có dùng phép so sánh:

  a) Cảnh núi rừng đẹp như …….

  b) Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như …….

  c) Đêm trung thu, mặt trăng tròn vành vạnh như …….

  Trả lời:

  a) Cảnh núi rừng đẹp như bức tranh.

  b) Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như con trăn.

  c) Đêm trung thu, mặt trăng tròn vành vạnh như quả bóng.

  Câu 2. Đọc các câu sau đây:

  a) Sương trắng viền quanh núi

  Như một chiếc khăn bông.

  (Thanh Hào)

  b) Trăng tròn như quả bóng

  Bạn nào đá lên trời.

  (Trần Đăng Khoa)

  c) Tiếng ve đồng loạt cất lên tựa một dàn đồng ca.

  Điền vào chỗ trống tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu trên.

  a) ……. được so sánh với …….

  b) ……. được so sánh với …….

  c) ……. được so sánh với …….

  Trả lời:

  a) Sương trắng được so sánh với chiếc khăn bông.

  b) Trăng tròn được so sánh với quả bóng.

  c) Tiếng ve được so sánh với dàn đồng ca.

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

  Kính gửi: …….

  Em tên là: …….

  Sinh ngày: …….

  Học sinh lớp: …….

  Trường Tiểu học: …….

  Em làm đơn này vì lí do: …….

  Em xin chân thành cảm ơn !

  Ngày ……. tháng ……. năm 20…….

  Trả lời:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

  Kính gửi: – Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

  – Ban chỉ huy Liên đội

  Em tên là : Hoàng Bảo An

  Sinh ngày : 5 tháng 4 năm 2011

  Học sinh lớp : 3A

  Trường Tiều học : Lý Tự Trọng

  Em làm đơm này vì lí do : Em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước nên em xin được vào Đội.

  Em xin chân thành cảm ơn !

  Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Hoàng Bảo An VUI HỌC: Một nửa ước mơ đã hoàn thành

  Trong buổi họp lớp, mọi người ngồi tán gẫu với nhau về ước mơ thời còn đi học. Một người cười nói:

  – Năm cuối cấp, cái cậu Tèo ngồi cùng bàn với tớ nói rằng ước mơ của cậu ấy là sau này trở thành chú cảnh sát. Bây giờ cậu ấy đã thực hiện được một nửa ước mơ rồi.

  Mọi người đoán:

  – Chắc cậu ấy đang học trường cảnh sát phải không?

  – Không, nhưng cậu ta đã được lũ con nít gọi là chú rồi.

  – !?!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tập Làm Văn: Luyện Tập Tả Người (Tuần 19 Trang 7
 • Ôn Tập Giữa Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 5: Tiết 8
 • Ôn Tập Giữa Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 5: Tiết 8
 • Giải Tiếng Việt Lớp 5 Vnen: Bài 30A: Nữ Tính Và Nam Tính
 • Bài Tập Thực Hành Tiếng Việt 5
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 20 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 8, 9
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 5 Tuần 23 Trang 18, 19, 20, 21, 22 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Tuần 1 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 5, 6
 • Gần 2.000 Giải Thưởng ‘an Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai’
 • Thể Lệ Cuộc Thi ‘vì An Toàn Giao Thông Thủ Đô Hà Nội’ Trên Internet
 • Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8, 9 – Tiết 1 – Tuần 20 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

  Lời giải chi tiết Câu 1. Đọc bài: Ông Mạnh thắng Thần Gió (SGK Tiếng Việt 2, tập hai, trang 13) và trả lời câu hỏi: a) Vì sao ông Mạnh quyết chống trả thần gió? b) Trong câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió, ông Mạnh tượng trưng cho điều gì?

  A. tượng trung cho sức mạnh của thiên nhiên.

  B. Tượng trưng cho sức mạnh của con người.

  Trả lời:

  a) Ông Mạnh quyết chống trả thần Gió vì Thần thỏa sức hoành hành và coi thường tất cả. Hơn nữa Thần còn xô ông ngã lăn quay rồi bay đi với tiếng cười ngạo nghễ làm ông vô cùng nổi giận.

  b.) Trong câu chuyện Ông Mạnh thắng thần Gió, ông Mạnh tương trưng cho :

  B. Tượng trưng cho sức mạnh của con người.

  Câu 2. Điền iêc hay iêt vào chỗ trống? Trả lời: Câu 3. Gạch dưới những từ không thuộc nhóm nêu đặc điểm thời tiết của từng mùa ở miền Bắc nước ta:

  a) Mùa xuân: ấm áp, oi ả, mát mẻ, có mưa nhỏ

  b) Mùa hạ: nóng bức, nóng nực, oi nồng, ấm áp, nóng như nung.

  c) Mùa thu: se se lạnh, chớm lạnh, mát mẻ, giá lạnh, gió heo may

  d) Mùa đông: giá buốt, rét cắt da cắt: thịt, giá lạnh, mưa phùn; gió bấc, ấm áp.

  Trả lời:

  b) Mùa hạ : nóng bức, nóng nực, oi nồng, ấm áp, nóng như nung.

  c) Mùa thu : se se lạnh, chớm lạnh, mát mẻ, giá lạnh, gió heo may.

  d) Mùa đông : giá buốt, rét cắt da cắt thịt, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, ấm áp.

  Câu 4. Gạch dưới các cụm từ dùng để hỏi thời gian trong các câu hỏi sau:

  a) Khi nào lớp bạn tổ chức trồng cây?

  b) Bao giờ bạn đọc xong quyển truyện đó?

  c) Mẹ cháu đi làm về lúc mấy giờ?

  d) Sinh nhật bạn vào tháng mấy?

  Trả lời:

  a) Khi nào lớp bạn tổ chức đi trồng cây ?

  b) Bao giờ bạn đọc xong quyển truyện đó ?

  c) Mẹ cháu đi làm về lúc mấy giờ ?

  d) Sinh nhật bạn vào tháng mấy ?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 22: Đề 2
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 4 Tuần 24 Trang 22, 23, 24 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 4 Tuần 23 Trang 19, 20, 21 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Giải Cùng Em Học Toán Lớp 4 Tập 1
 • Học Giải Cùng Em Học Toán Lớp 4 Tập 2
 • Các Bài Tập Về Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Thường Gặp Có Lời Giải
 • Bộ Đề Thi Giải Toán Violympic Lớp 4 Có Đáp Án
 • Top 20 Đề Thi Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4 Có Đáp Án
 • Giải bài tập 1, 2, 3 trang 5, 6 Tiết 1 Tuần 19 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2

  Sông Hồng chảy qua nhiều nơi, nhưng có lẽ nơi để lại dấu ấn lịch sử mạnh mẽ nhất là đoạn chảy qua địa phận Hà Nội. Sông Hồng ghi dấu ấn lịch sử mạnh mẽ nhất là đoạn chảy qua địa phận Hà Nội. Sông Hồng ghi dấu những thăng trầm của lịch sử, và cũng góp phần làm cho Thủ đô thêm trù phú, thơ mộng. Sông Hồng là tuyến đường thủy huyết mạch giữa Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc. Càng xuôi về phía Nam, sông Hồng càng mở rộng chia thành nhiều nhánh. Mỗi cây cầu bắc qua sông Hồng cũng mang một điểm nhấn của quá khứ và hiện tại.

  Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng nối bờ Bắc của Hà Nội với phía đông. Cây cầu này vừa hùng vĩ vừa mềm mại như một con rồng sắt khổng lồ. Ít ai để ý rằng đây là cây cầu duy nhất của Thủ đô mà các phương tiện di chuyển theo hướng tay trái, do kiến trúc và tập tục mà người Pháp để lại. Một cây cầu cũng nổi tiếng không kém trên sông Hồng là cầu Thăng Long. Cây cầu 2 tầng này một thời là niềm hãnh diện không chỉ của người Thủ đô mà của người dân cả nước.

  (Theo Tản văn)

  a) Sông Hồng có giá trị như thế nào đối với Hà Nội? b) Cầu Long Biên được miêu tả như thế nào? c) Ngoài cầu Long Biên, em còn biết có những cây cầu nào bắc qua sông Hồng ở địa phận Hà Nội? d) Cầu Long Biên có nét gì khác biệt so với những cây cầu khác? Câu 2. a) Tìm những câu kể theo mẫu Ai làm gì? có trong đoạn văn. Tô màu vào số thứ tự của câu đó.

  (1)Thuyền chúng tôi cuôi dòng về hướng Năm Căn. (2) Đây là xứ tiền rừng bạc biển. (3) Càng đến gần, những đàn chim bay kín trời, cuốn theo sau những luồng gió vút làm tôi hoa cả mắt. (4) Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là. (5) Chim cồng cộc đứng trong tổ vươn cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa. (6) Chim gà đảy, đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân.

  (Theo Đoàn Giỏi)

  b) Gạch dưới chủ ngữ của các câu kể Ai làm gì? mà em tìm được. Câu 3. Đặt câu với các từ sau làm chủ ngữ:

  a) Cô giáo em.

  b) Những chú chim.

  Lời giải chi tiết Câu 1: Đọc bài “Sông Hồng” và trả lời câu hỏi:

  a. Sông Hồng có giá trị như thế nào đối với Hà Nội?

  Gợi ý:

  Con đọc kĩ đoạn văn thứ nhất.

  Lời giải:

  Sông Hồng ghi dấu ấn những thăng trầm của lịch sử, và cũng góp phần làm cho thủ đô thêm trù phú, thơ mộng. Sông Hồng là tuyến đường thuỷ huyết mạch giữa Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc.

  b. Cầu Long Biên được miêu tả như thế nào?

  Gợi ý:

  Con đọc đoạn văn thứ hai.

  Lời giải:

  Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng nối bờ Bắc của Hà Nội với phía đông. Cây cầu này vừa hùng vĩ vừa mềm mại như một con rồng sắt khổng lồ.

  c. Ngoài cầu Long Biên em còn biết có những cây cầu nào bắc qua sông Hồng ở địa phận Hà Nội?

  Gợi ý:

  Con tìm kiếm thông tin ở đoạn văn thứ 2 trong bài và cả trong sách vở hoặc trên mạng.

  Lời giải:

  Ngoài cầu Long Biên còn có một số cây cầu khác cũng bắc qua sông Hồng ở địa phận Hà Nội đó là: Cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long, cầu Chương Dương,…

  d. Cầu Long Biên có nét gì khác biệt so với những cây cầu khác?

  Gợi ý:

  Con đọc kĩ đoạn văn thứ 2 trong bài.

  Lời giải:

  Điểm khác biệt ở cầu Long Biên so với những cây cầu khác đó là: Đây là cây cầu duy nhất ở Thủ đô mà các phương tiện di chuyển theo hướng tay trái, do kiến trúc và tập tục mà người Pháp để lại.

  Câu 2:

  a. Tìm những câu kể theo mẫu Ai làm gì? Có trong đoạn văn:

  Gợi ý:

  Câu kể Ai là gì? thường gồm hai bộ phận:

  – Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi: Ai (con gì, cái gì)?

  – Bộ phận thứ hai là vị ngữ,trả lời cho câu hỏi: Làm gì?

  Lời giải:

  (1) Thuyền chúng tôi xuôi dòng hướng về Năm Căn.

  (4) Chim đậu chen chúc nhau trắng xoá trên những cây mắm, cây chà là.

  (5) Chim cồng cộc đứng trong tổ vươn cánh như người vũ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa

  b. Tìm chủ ngữ của những câu kể Ai làm gì?

  Gợi ý:

  – Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi: Ai (con gì, cái gì)?

  – Bộ phận thứ hai là vị ngữ,trả lời cho câu hỏi: Làm gì?

  Lời giải:

  a. Cô giáo em

  Cô giáo em đi lại trong sân trường.

  b. Những chú chim

  Những chú chim hót líu lo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1
 • Bài Tập Toán Có Lời Văn Lớp 4
 • Tải Về Lời Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Nâng Cao
 • Một Số Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 (Kèm Đáp Án Chi Tiết)
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 20 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 8, 9
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 5 Tuần 23 Trang 18, 19, 20, 21, 22 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Tuần 1 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 5, 6
 • Gần 2.000 Giải Thưởng ‘an Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai’
 • Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20, 21 – Tiết 2 – Tuần 23 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

  Lời giải chi tiết Câu 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in nghiêng trong mỗi câu sau. Viết câu hỏi đã đặt vào dòng bên dưới:

  a. Con voi của Trần Hưng Đạo khôn ngoan, có nghĩa với người, có công với nước.

  Trả lời:

  a. Con voi của Trần Hưng Đạo là con voi như thế nào ?

  b. Chú voi bước đi như thế nào ?

  c. Lông thỏ như thế nào ?

  d. Thỏ chạy nhanh như thế nào ?

  Câu 2. Chép lại từ 3- 5 điều trong nội quy của lớp em. Trả lời:

  – Chăm chỉ học bài, đến lớp phải học và làm bài tập đầy đủ. Đi học đúng giờ quy định, nghỉ học phải có đơn xin phép của phụ huynh.

  – Lễ phép, kính trọng cha mẹ, thầy cô giáo và người lớn tuổi, nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ.

  – Thương yêu, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

  – Phải có ý thức bảo vệ tài sản công cộng, Không xâm phạm tài sản của người khác. Nhặt được của rơi phải trả lại cho người đánh mất.

  – Không xả rác bừa bãi trong trường và nơi công cộng. Không vẽ bẩn lên tường, bàn ghế, luôn giữ gìn của công, bảo vệ môi trường sạch đẹp.

  Câu 3. Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để có một bảng “Nội quy phòng đọc sách Phòng đọc, rách, người khác, mất, một quyển, thẻ đọc sách NỘI QUY PHÒNG ĐỌC

  Khách đến phòng đọc sách phải tuân thủ các quy định sau:

  1. Xuất trình ……… trước khi vào phòng đọc.

  2. Mỗi lần mượn sach chỉ được mượn……..

  3. Tuyệt đối không được nói chuyện trong…..

  4. Làm….. hoặc….. sách phải bồi thường.

  5. Không được cho……. mượn thẻ.

  Trả lời: NỘI QUY PHÒNG ĐỌC

  Khách đến phòng đọc phải tuân thủ các quy định sau :

  1. Xuất trình thẻ đọc sách trước khi vào đọc.

  2. Mỗi lần mượn sách chỉ được mượn một quyển.

  3. Tuyệt đối không được nói chuyện trong phòng đọc.

  4. Làm rách hoặc mất sách phải bồi thường.

  5. Không được cho người khác mượn thẻ.

  Vui học: Đố vui

  Lá trên xanh biếc, dưới nâu.

  Quả tròn chín mọng như bầu sữa thơm.

  *Cùng bạn giải caau đố trên. *Tìm thêm các câu đố về loại quả để đố bạn. Trả lời:

  – Đó là quả vú sữa.

  – Gợi ý các câu đố tương tự :

  Khép na khép nép Đứng nép bờ mương Trái chật đầy … buồng Xếp thành hai lượt.

  (Là quả chuối)

  Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời Lơ lửng giữa trời mà treo bị nước.

  (Là quả dừa)

  Có mắt mà chẳng có tai Thịt trong thì trắng, da ngoài thì xanh Khi trẻ ngủ ở trên cành Lúc già mở mắt – hóa thành quả ngon.

  (Là quả na)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 22: Đề 2
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 4 Tuần 24 Trang 22, 23, 24 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 4 Tuần 23 Trang 19, 20, 21 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Thực Hành Tiếng Việt 5
 • Giải Tiếng Việt Lớp 5 Vnen: Bài 30A: Nữ Tính Và Nam Tính
 • Ôn Tập Giữa Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 5: Tiết 8
 • Ôn Tập Giữa Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 5: Tiết 8
 • Tập Làm Văn: Luyện Tập Tả Người (Tuần 19 Trang 7
 • Giải bài tập 1, 2, 3 trang 26, 27 Tiết 1 Tuần 25 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2

  Lời giải chi tiết Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Suối Nguồn và Dòng Sông

  Có một Dòng Sông xinh xắn, nước trong vắt. Dòng Sông ấy là con của bà mẹ Suối Nguồn.

  Lớn lên Dòng Sông từ biệt mẹ để đi về đồng bằng. Bà mẹ Suối Nguồn tiễn con ra tận cánh rừng đại ngàn, ngắm mãi đứa con yêu quý và dặn với theo:

  Dòng Sông cứ bình thản trôi xuôi. Phía trước có bao điều hấp dẫn đang chờ đón. Mê mải với những miền đất lạ, Dòng Sông háo hức chảy. Càng đi, Dòng Sông càng xa mẹ Suối Nguồn. Cho tới một hôm, Dòng Sông ra gặp biển. Lúc ấy, Dòng Sông mới giật mình nhớ tới mẹ Suối Nguồn: “Ôi! Ước gì ta được về thăm mẹ một lát!”.

  Một đám mấy tốt bụng liền bảo:

  Đám mây trở nên nặng trĩu bởi vô vàn những hạt nước nhỏ li ti bám vào. Nhằm hướng thượng nguồn, đám mây cõng bạn bay tới. Khi tới cánh rừng đại ngàn, những hạt nước chia tay bạn mây và lần lượt nối nhau rơi xuống. Mau dần. Rồi áo một cơn mưa.

  Bà mẹ Suối Nguồn vui mừng ôm con vào lòng. Những hạt nước mưa lại hòa vào với mẹ Suối Nguồn.

  a) Vì sao Dòng Sông và mẹ Suối Nguồn lại chia tay?

  Gợi ý:

  Con đọc phần đầu của câu chuyện.

  Lời giải:

  Dòng Sông và mẹ Suối Nguồn chia tay là bởi vì Dòng Sông khi ấy đã lớn, cần phải từ biệt mẹ để về đồng bằng.

  b) Khi nào Dòng Sông mới giật mình nhớ đến mẹ?

  Gợi ý:

  Con chú ý phần giữa của câu chuyện.

  Lời giải:

  Dòng Sông giật mình nhớ tới mẹ của mình là khi đã ra gặp biển lúc này mới giật mình nhớ tới mẹ Suối Nguồn.

  c) Dòng Sông trở về thăm mẹ Suối Nguồn bằng cách nào?

  Gợi ý:

  Con đọc phần cuối câu chuyện, từ chỗ có đám mây xuất hiện.

  Lời giải:

  Dòng Sông trở về thăm mẹ Suối Nguồn được là nhờ có đám mây giúp đỡ. Dòng Sông hoá thành những hạt nước nhỏ li ti bám vào đám mây. Mây cõng Dòng Sông vượt muôn nơi trở về với mẹ Suối Nguồn. Tơi nơi, hạt nước chia tay mây hoá thành cơn mưa hoà vào mẹ Suối Nguồn.

  d) Câu chuyện muốn nhắn nhủ tới em điều gì?

  Gợi ý:

  Theo con có nên đi xa không? Đi xa rồi có nên trở về với mẹ không?

  Lời giải:

  Mỗi một người đến một độ tuổi khôn lớn, trưởng thành đều cần đi tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh để mở mang kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết. Nhưng dù có đi bao lâu, bao xa hãy luôn nhớ về gia đình, về mẹ của mình. Nơi đó chắc chắn vẫn luôn có người chờ chúng ta trở về.

  Câu 2. Tìm từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống:

  (dòng sông, sông Hương, Hương Giang)

  Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Cứ mỗi mùa hè tới ……… bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

  Những đêm trăng sáng ……… là một đường trăng lung linh dát vàng ……… là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế.

  Gợi ý:

  – sông Hương và Hương Giang đều chỉ con sông chảy qua thành phố Huế.

  Con đọc kĩ đoạn văn, lựa chọn điền từ thích hợp để đảm bảo tính liên kết cho đoạn văn.

  Lời giải:

  Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Cứ mỗi mùa hè tới Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

  Những đêm trăng sáng dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế.

  Câu 3. Gạch dưới từ ngữ để chỉ một sự vật trong đoạn văn sau:

  Những cánh hoa mỏng manh, rơi rơi, rắc đầy trên mặt ao. Mấy chú cá rô tưởng mồi, ngoi lên, chỉ thấy đâu đây những chiếc thuyền tím. Chiếc thuyền tròng trành, hòa mình với màu tím của nước chiều.

  Gợi ý:

  Con hãy tìm ra sự vật trong bài được giới thiệu bằng nhiều cách khác nhau.

  Lời giải:

  Những cánh hoa mỏng manh, rơi rơi, rắc đầy trên mặt ao. Mấy chú cá rô tưởng mồi, ngoi lên, chỉ thấy đâu đây những chiếc thuyền tím. Chiếc thuyền tròng trành, hoà mình với màu tím của nước chiều.

  Ở đây có ba cụm từ “những cánh hoa mỏng manh”, “những chiếc thuyền tím”, “chiếc thuyền” đều chỉ một sự vật là những cánh hoa rơi trên mặt ao..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 50 Câu 1, 2, 3
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1
 • Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Cả Năm
 • 35 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 5 Có Đáp Án
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 50 Câu 1, 2, 3
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2
 • Bài Tập Thực Hành Tiếng Việt 5
 • Giải Tiếng Việt Lớp 5 Vnen: Bài 30A: Nữ Tính Và Nam Tính
 • Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11, 12 – Tiết 1 – Tuần 3 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1

  Lời giải chi tiết Câu 1: Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi: Tây Bắc

  Đã lâu lắm rồi Tây Bắc lại đón nhận thời tiết lạnh giá và khắc nghiệt đến như vậy. Nhưng tất cả điều này vẫn không làm co Tây Bắc mất đi vẻ đẹp vốn có. Một Tây Bắc khác, đậm đà hơn, quyến rũ hơn và cũng ấm áp hơn trong lòng người lữ khách phương xa.

  Những mảnh ruộng bậc thang xanh màu lúa trải dài, phủ kín những triền đồi. Len lỏi qua những góc núi là những con suối nhỏ ngày đêm róc rách, với làn nước trong vắt như dải lụa mềm của nàng tiên nào đó vô tình bỏ quên. Những con đường đèo quanh co uốn khúc, những nếp nhà sàn bé xíu nằm xa tít trong thung lũng, những vệt khói lam chiều mỏng mảnh của bếp nhà ai vắt ngang trời mây. Thật không đâ thơ mộng và đẹp như Tây Bắc lúc này.

  Tôi ngỡ mình đang mơ và trong giấc mơ ấy, tôi lạc giữa chốn thiên đường. Một thế giới của nàng tiên, những loài hoa chưa một lần biết mặt, của những cây bàng, lộc vừng khẳng khiu đang đâm chồi nảy lộc giữa tiết trời xuân lạnh giá và của không gian tinh khiết trong trẻo vô cùng.

  (Theo Internet)

  a) Tìm và ghi lại từ ngữ cho thấy vẻ đẹp của mỗi sự vật vùng Tây Bắc.

  – Những mảnh ruộng bậc thang …….

  – Những con suối …….

  – Những con đường đèo …….

  – …………………………

  – …………………………

  – …………………………

  b) Theo em, vì sao tác giả lại ngỡ mình đang lạc giữa chốn thiên đường? c) Tìm trong bài Tây Bắc rồi ghi lại một cặp từ đồng nghĩa, một cặp từ trái nghĩa) Trả lời: a.

  – Những mảnh ruộng bậc thang: xanh màu lúa trải dài, phủ kín những triền đồi.

  – Những con suối: len lỏi qua những góc núi, ngày đêm chảy róc rách, làn nước trong vắt như dải lụa mềm của nàng tiên nào đó vô tình bỏ quên.

  – Những con đường đèo: quanh co uốn khúc.

  – Những nếp nhà sàn: bé xíu, nằm xa tít trong thung lũng.

  – Những vệt khói lam chiều: mỏng manh của bếp lửa nhà ai vắt ngang trời mây.

  b. Tác giả lại ngỡ mình đang lạc giữa chốn thiên đường bởi vì nơi đây khiến cho tác giả có cảm giác đang được bước vào thế giới của những nàng tiên, những loài hoa chưa một lần biết mặt….

  c.

  Một cặp từ trái nghĩa: lạnh giá – ấm áp

  – Một cặp từ đồng nghĩa: nhỏ, bé xíu

  Câu 2: Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm trong các câu sau:

  a) Làng tôi có lũy tre xanh …….

  b) Ba của Hòa là một công nhân trong nhà máy điện …….

  c) Chú chó đốm vui mừng quýnh lên khi gặp lại cô chủ …….

  Trả lời:

  a. Làng tôi có luỹ tre xanh xanh

  ⟶ Đồng nghĩa với từ làng là từ thôn hoặc bản

  b. Ba của Hoà là một công nhân trong nhà máy điện.

  ⟶ Đồng nghĩa với từ ba là từ cha, bố,…

  c. .Chú chó đốm vui mừng quýnh lên khi gặp lại cô chủ.

  ⟶ Đồng nghĩa với từ mừng quýnh là từ mừng rỡ, vui mừng

  Câu 3: Tìm từ đồng nghĩa thay cho từ hớn hở trong câu sau:

  Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới.

  Từ thay thế là …….

  Trả lời:

  Bao bạn trẻ từ tiểu học đến trung học hớn hở nhập trường mới.

  Từ thay thế là từ: háo hức, hồ hởi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Cả Năm
 • 35 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 5 Có Đáp Án
 • Bản Mềm: Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5 (35 Tuần)
 • Soạn Bài Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Câu Ghép Trang 8 Tuần 19
 • Tiếng Việt Lớp 5: Luyện Từ Và Câu. Cách Nối Các Vế Câu Ghép
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100