Bài 5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 6 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12
 • ✅ Luyện Từ Và Câu: Nối Các Vế Câu Ghép Bằng Quan Hệ Từ
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Luyện Từ Và Câu
 • Tập Làm Văn: Luyện Tập Tả Cảnh (Tuần 6 Trang 38
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tập Làm Văn
 • Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Chương 5 Phân Tích Chi Phí Lợi ích, Bài Tập Chương 2 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 3 Phân Tích Tài Chính, Chương 6 Phân Tích Tài Chính, Chương 5 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 4 Phân Tích Và Thiết Kế Dữ Liệu, Chương 3 Phân Tích Công Việc, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Lớp 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương Iii Đại Số 9, Giải Bài Tập Lý 11 Chương 4, Giải Bài ôn Tập Chương 2 Lớp 6, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 8, Giải Bài Tập Chương 5 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 11, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 7, Chương 3 Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp, Chương 2 Phân Tích Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Chương 2 Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc, Chương 5 Phân Tích Hành Vi Khách Hàng, Chương 2 Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài Của Starbucks, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Toán 9, Giai Bai Tap Toan Roi Rac Chuong 1, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Bài Giải Kinh Tế Vi Mô Chương 2, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Chương 2, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 4, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 2, Giải Bài Tập Chương Halogen, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Học 11, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Giải Bài Tập Chương 5 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 3, Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 3 Có Giải, Bài Giải ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập Chương 3 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Toán Đại 12, Giải Bài Tập Xử Lý Tín Hiệu Số Chương 1, Giải Toán 11 Bài 1 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình Học 12, Giải Bài Tập ý Nghĩa Văn Chương, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Chương 1 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1, Giải Bài 20 Tổng Kết Chương 1 Điện Học, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Chương 7 Euh Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh Chương 3, Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Chương 2, Giải Nghĩa Từ Bảng Cửu Chương, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính Chương 2, Bài Tập Giải Tích 1, Đại Số Và Giải Tích 11, Bài 4 Giải Tích 12, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích 1 7e, Giải Tích 1, Giải Tích,

  Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Chương 5 Phân Tích Chi Phí Lợi ích, Bài Tập Chương 2 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 3 Phân Tích Tài Chính, Chương 6 Phân Tích Tài Chính, Chương 5 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 4 Phân Tích Và Thiết Kế Dữ Liệu, Chương 3 Phân Tích Công Việc, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Lớp 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương Iii Đại Số 9, Giải Bài Tập Lý 11 Chương 4, Giải Bài ôn Tập Chương 2 Lớp 6, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 8, Giải Bài Tập Chương 5 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 11, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 7, Chương 3 Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp, Chương 2 Phân Tích Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Chương 2 Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc, Chương 5 Phân Tích Hành Vi Khách Hàng, Chương 2 Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài Của Starbucks, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Toán 9, Giai Bai Tap Toan Roi Rac Chuong 1, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Bài Giải Kinh Tế Vi Mô Chương 2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toán 12 Ôn Tập Chương 1 Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số
 • Ôn Tập Chương I Giải Tích 12
 • Giáo Án Giải Tích 12
 • Kiểm Tra 45 Ph Chương 2 Đại Số 11
 • Ôn Tập Chương Ii. Tổ Hợp. Xác Suất
 • Bài 6 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12

  --- Bài mới hơn ---

 • ✅ Luyện Từ Và Câu: Nối Các Vế Câu Ghép Bằng Quan Hệ Từ
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Luyện Từ Và Câu
 • Tập Làm Văn: Luyện Tập Tả Cảnh (Tuần 6 Trang 38
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tập Làm Văn
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Luyện Từ Và Câu
 • Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Chương 5 Phân Tích Chi Phí Lợi ích, Bài Tập Chương 2 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 3 Phân Tích Tài Chính, Chương 6 Phân Tích Tài Chính, Chương 5 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 4 Phân Tích Và Thiết Kế Dữ Liệu, Chương 3 Phân Tích Công Việc, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Lớp 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương Iii Đại Số 9, Giải Bài Tập Lý 11 Chương 4, Giải Bài ôn Tập Chương 2 Lớp 6, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 8, Giải Bài Tập Chương 5 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 11, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 7, Chương 3 Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp, Chương 2 Phân Tích Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Chương 2 Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc, Chương 5 Phân Tích Hành Vi Khách Hàng, Chương 2 Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài Của Starbucks, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Toán 9, Giai Bai Tap Toan Roi Rac Chuong 1, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Bài Giải Kinh Tế Vi Mô Chương 2, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Chương 2, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 4, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 2, Giải Bài Tập Chương Halogen, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Học 11, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Giải Bài Tập Chương 5 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 3, Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 3 Có Giải, Bài Giải ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập Chương 3 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Toán Đại 12, Giải Bài Tập Xử Lý Tín Hiệu Số Chương 1, Giải Toán 11 Bài 1 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình Học 12, Giải Bài Tập ý Nghĩa Văn Chương, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Chương 1 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1, Giải Bài 20 Tổng Kết Chương 1 Điện Học, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Chương 7 Euh Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh Chương 3, Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Chương 2, Giải Nghĩa Từ Bảng Cửu Chương, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính Chương 2, Bài Tập Giải Tích 1, Đại Số Và Giải Tích 11, Bài 4 Giải Tích 12, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích 1 7e, Giải Tích 1, Giải Tích,

  Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Chương 5 Phân Tích Chi Phí Lợi ích, Bài Tập Chương 2 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 3 Phân Tích Tài Chính, Chương 6 Phân Tích Tài Chính, Chương 5 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 4 Phân Tích Và Thiết Kế Dữ Liệu, Chương 3 Phân Tích Công Việc, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Lớp 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương Iii Đại Số 9, Giải Bài Tập Lý 11 Chương 4, Giải Bài ôn Tập Chương 2 Lớp 6, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 8, Giải Bài Tập Chương 5 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 11, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 7, Chương 3 Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp, Chương 2 Phân Tích Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Chương 2 Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc, Chương 5 Phân Tích Hành Vi Khách Hàng, Chương 2 Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài Của Starbucks, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Toán 9, Giai Bai Tap Toan Roi Rac Chuong 1, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Bài Giải Kinh Tế Vi Mô Chương 2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12
 • Toán 12 Ôn Tập Chương 1 Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số
 • Ôn Tập Chương I Giải Tích 12
 • Giáo Án Giải Tích 12
 • Kiểm Tra 45 Ph Chương 2 Đại Số 11
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gt Chương 1
 • Bài Giải Giải Tích 2
 • Đề Cương Giải Tích 3
 • Câu 1: Cho hàm số y = – x 3 + 3x 2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?

  A. Hàm số luôn nghịch biến.

  B. Hàm số luôn đồng biến

  C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1

  D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

  Câu 2: Hàm số:

  là hàm hằng trên khoảng nào sau đây?

  (1) Hàm số trên liên tục trên R

  (2) Hàm số trên có đạo hàm tại x = 0

  (3) Hàm số trên đạt cực tiểu tại x = 0.

  (4) Hàm số trên đạt cực đại tại x = 0.

  (5) Hàm số trên là hàm chẵn

  (6) Hàm số trên cắt trục hoành tại duy nhất một điểm

  Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là

  A.1 B. 2 C.3 D. 4

  Câu 4: Cho hàm số

  và các mệnh đề sau

  (1) Hàm số trên nhận điểm I(1;-1) làm tâm đối xứng,

  (2) Hàm số trên nhận đường thẳng y = -x làm trục đối xứng.

  (3) Hàm số trên nhận y = -1 là tiệm cận đứng.

  (4) Hàm số trên luôn đồng biến trên R .

  Trong số các mệnh đề trên, số mệnh đề sai là

  A. 1 B.2 C.3 D. 4

  Câu 5: Trong các khẳng định sau về hàm số

  khẳng định nào là đúng?

  A. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0

  B. Hàm số có hai điểm cực đại là x = ±1

  C. Cả A và B đều đúng;

  D. Cả A và B đều sai,

  Câu 6: Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mện đề sai:

  A. Hàm số y = -x 3 + 3x 2 – 3 có cực đại và cực tiểu;

  B. Hàm số y = x 3 + 3x + 1 có cực trị;

  C. Hàm số

  không có cực trị;

  D. Hàm số

  đồng biến trên từng khoảng xác định.

  Hướng dẫn giải và Đáp án

  Câu 1:

  y’ = -3x 2 + 6x – 3 = -3(x – 1) 2 ≤ 0 ∀x ∈ R. Hàm số luôn nghịch biến.

  Câu 2:

  Hàm số là hàm hằng x ≠ π +2kπ (k ∈ Z)

  Câu 3:

  Mệnh đề 1, 4, 5 đúng. Mệnh đề 2, 3, 6 sai.

  Câu 4:

  + Hàm số có tiệm cận đứng x=1 và tiệm cận ngang y=-1 Mệnh đề 1 đúng, mệnh đề 3 sai.

  + Vì đường thẳng y=-x là một phân giác của góc tạo bởi 2 đường tiệm cận nên đường thẳng y=-x là một trục đối xứng của đồ thị hàm số. Mệnh đề 2 đúng.

  + Hàm số có tập xác định là R{1}, nên hàm số không thể luôn đồng biến trên R.Mệnh đề 4 sai.

  Một số bài tập trắc nghiệm Giải Tích 12 Bài ôn tập Chương 1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1 (Phần 4)
 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Nâng Cao Chương 1
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 Chương 1 Có Đáp Án (Ma Trận Đề Thi) Lần 2
 • Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Bài Tập Về Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Nâng Cao Chương 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1 (Phần 4)
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1
 • Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gt Chương 1
 • Giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 chương trình nâng cao – phần 1: gồm 3 bài học đầu tiên của chương. §1. Tính đơn điệu của hàm số §2…

  Giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 chương trình nâng cao – phần 1: gồm 3 bài học đầu tiên của chương.

  §1. Tính đơn điệu của hàm số

  §2. Cực trị của hàm số

  §3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

  Các bài còn lại sẽ được đăng trong các phần tiếp theo.

  Bìa giải bài tập SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Tóm tắt lí thuyết bài 1 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 1 trang 7 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 1 trang 7 SGK Toán Giải tích 12 NC (tiếp theo)

  Giải bài tập 2 trang 7, bài 3, 4 trang 8 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 5 trang 8 SGK Toán Giải tích 12 NC

  Giải bài tập 6 luyện tập trang 8 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 7, 8 luyện tập trang 8 SGK GT 12 NC

  Giải bài tập 8 trang 8 SGK Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 9, 10 luyện tập trang 9 SGK Toán GT 12 nâng cao

  Một số câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài 1 tính đơn điệu của hàm số

  Giải bài tập 11 trang 16 SGK Giải tích 12 nâng cao (cực trị hàm số)

  Giải bài tập 11 trang 16 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 11 trang 16 SGK Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 12 trang 17 SGK Toán Đại số 12 nâng cao

  Giải bài tập 12, 13 trang 17 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 14, 15 trang 17 SGK Giải tích 12 nâng cao

  Câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài 2 cực trị hàm số

  Giải bài tập 16 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 17 trang 22 SGK Toán Đại 12 nâng cao

  Giải bài tập 18 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao (GTLN, GTNN)

  Giải bài tập 19 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 20 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 21 trang 23 luyện tập SGK Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 22 luyện tập trang 23 SGK Toán 12 nâng cao

  Giải bài tập 23, 24 luyện tập trang 23 SGK Giải tích 12 NC

  Giải bài tập 25, 26 trang 23 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 27 trang 24 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao (luyện tập)

  Giải bài tập 27 luyện tập trang 24 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

  Giải bài tập 28 trang 24 SGK Giải tích 12 nâng cao

  Xem tiếp phần 2 giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 nâng cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 Chương 1 Có Đáp Án (Ma Trận Đề Thi) Lần 2
 • Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Bài Tập Về Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Giải Bài 1,2,3,4, 5,6,7 Trang 45,46 Sgk Hình Học 10: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ
 • Số Phức Và Các Chuyên Đề Thptqg
 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Iii. §2. Tích Phân
 • Đề Kiểm Tra 45′ Giải Tích 11 Chương 2
 • On Tap Dai So 11 Chuong 2 To Hop Xat Suat
 • Bai Tap Trac Nghiem Chuong 2 Ds
 • Full Toán 11 Chuong 2 To Hop Xac Suat
 • §1: SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC

  A. LÝ THUYẾT

  1. Khái niệm số phức

  ( Tập hợp số phức: C

  ( Số phức (dạng đại số) :

  (a, b, a là phần thực, b là phần ảo, i là đơn vị ảo, i2 = -1)

  ( z là số thực ( phần ảo của z bằng 0 (b = 0)

  z là thuần ảo ( phần thực của z bằng 0 (a = 0)

  Số 0 vừa là số thực vừa là số ảo.

  ( Hai số phức bằng nhau:

  2. Biểu diễn hình học: Số phức z = a + bi (a, b được biểu diễn bởi điểm M(a; b) hay bởi trong mp(Oxy) (mp phức)

  3. Cộng và trừ số phức:

  ( (

  ( Số đối của z = a + bi là -z = -a – bi

  ( biểu diễn z, biểu diễn z` thì biểu diễn z + z’ và biểu diễn z – z’.

  4. Nhân hai số phức :

  (

  (

  5. Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là

  ( ;

  ( z là số thực ( ; z là số ảo (

  B. CÁC DẠNG TOÁN

  Dạng 1: Dạng đại số và biểu diễn hình học của số phức

  Bài 1: Biểu diễn hình học các số phức sau đây trên mặt phẳng phức:

  a) b) c)

  d) e)

  Bài 2: Cho các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số phức

  Chứng minh rằng 4 điểm A, B, C, D tạo thành hình bình hành

  Tâm của hình bình hành ABCD biểu diễn số phức nào

  Bài 3:

  Trong mặt phẳng tọa độ cho đường tròn (O), bán kính bằng 1. Xét lục giác đều nội tiếp trong đường tròn như hình vẽ. Tìm các số phức được biểu diễn bởi các điểm .

  Bài 4: Tìm modun và số phức liên hợp của các số phức sau:

  Bài 5: Cho là các điểm theo thứ tự biểu diễn các số phức . Chứng minh rằng

  Bài 6: Trên mặt phẳng phức Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G. Biết A, G theo thứ tự biểu diễn các số phức , và . Các điểm B, C biểu diễn số phức nào?

  Dạng 2: Các phép toán về số phức

  Bài 1: Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:

  a. (2 – i) + b.

  c. d.

  Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:

  a. (2 – 3i)(3 + i) b. (3 + 4i)2 c.

  d) e) f)

  Bài 3: Thực hiện các phép tính sau:

  a. b. c. d.

  Bài 4: Giải phương trình sau (với ẩn là z) trên tập số phức

  a. b.

  b. d.

  Bài 5: Tìm hai số thực x,y thỏa mãn

  Bài 6: Phân tích thành nhân tử với

  a) b) c) d)

  e) f) g) h)

  Bài 7: Tìm các số nguyên x,y sao cho số phức z=x+yi thỏa mãn

  Bài 8: Chứng minh rằng mọi số phức có mô đun bằng 1 đều có thể viết dưới dạng với x là số thực mà ta phải xác định.

  Dạng 3: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

  Bài 1: Tìm tập hợp những điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn:

  a. b.

  Bài 2: Tìm tập hợp những điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn:

  a. z + 2i là số thực

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 1 Các Dạng Bài Tập Liên Quan Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số
 • Ôn Tập Giải Tích 12 Chương 1 Theo Chủ Đề
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 78 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Ôn Tập Giải Tích 12 Chương 1 Theo Chủ Đề

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 1 Các Dạng Bài Tập Liên Quan Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số
 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 4
 • Chương Iii. §2. Tích Phân
 • Đề Kiểm Tra 45′ Giải Tích 11 Chương 2
 • On Tap Dai So 11 Chuong 2 To Hop Xat Suat
 • ÔN TẬP GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 THEO CHỦ ĐỀ

  CÁC CHỦ ĐỀ TOÁN GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I

  Chủ đề 1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

  PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  I.Định nghĩa: Cho hàm số xác định trên D, với D là một khoảng, một đoạn hoặc nửa khoảng.

  1.Hàm số được gọi là đồng biến trên D nếu

  2.Hàm số được gọi là nghịch biến trên D nếu

  II.Điều kiện cần để hàm số đơn điệu: Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng D

  1.Nếu hàm số đồng biến trên D thì

  2.Nếu hàm số nghịch biến trên D thì

  III.Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu:

  1.Định lý 1. Nếu hàm số liên tục trên đoạn và có đạo hàm trên khoảng (a,b) thì tồn tại ít nhất một điểm sao cho:

  2.Định lý 2. Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng D

  1.Nếu và chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc D thì hàm số đồng biến trên D

  2.Nếu vàchỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc D thì hàm số nghịch biến trên D

  3.Nếu thì hàm số không đổi trên D

  PHẦN II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN

  *Phương pháp : Xét chiều biến thiên của hàm số

  1.Tìm tập xác định của hàm số

  2.Tính và xét dấu y’ ( Giải phương trình y’ = 0 )

  3.Lập bảng biến thiên

  4.Kết luận

  Ví dụ : Xét tính biến thiên của các hàm số sau:

  1.y = -x3+3×2-3x+1 4. y=

  2. y= 2×4 +5×2 -2 5.

  3. y= (x+2)2(x-2)2 6.

  7. 8.

  9.y= 10.y=2x +

  Ví dụ:

  1.Tìm m để hàm số y= 2×3-3mx2+2(m+5)x-1 đồng biến trên R

  2.Tìm m để hàm số y= đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

  3.Tìm m để hàm số y= 3mx+đồng biến trên R

  4.Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  5. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  6. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  7. Tìm m để hàm số tăng trên R

  8.Tìm m để hàm số y= 3×3-2×2+mx-4 tăng trên (-1;)

  9.Tìm m để hàm số y= 4mx3-6×2+(2m-1)x+1 tăng trên (0;2)

  10.Tìm m để hàm số y= giảm trên (1; )

  11.Tìm m để hàm số y=mx4 -4×2+2m-1 giảm trên (0;3)

  12.Tìm m để hàm số y= x3+3×2+(m+1)x+4m giảm trên (-1;1)

  13.Tìm m để hàm số y= giảm trên ()

  14.Cho hàm số y=

  Tìm m để hàm số tăng trên từng khoảng xác định

  15.Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 1

  16. Tìm m để hàm số tăng trên

  17. Tìm m để hàm số giảm trên

  18. Tìm m để hàm số giảm trên khoảng

  19. Tìm m để hàm số tăng trên

  20. Tìm m để hàm số đồng biến trên

  Ví dụ:

  1.Giải phương trình ( ĐK x3+3×0)

  2.Giải phương trình x5+x3-+4=0

  3.Giải phương trình

  4. Giải phương trình sinx =x

  5.Tìm m để phương trình có nghiệm

  6.Tìm để phương trình có nghiệm m- x = 0

  7.Chứng minh rằng (HD xét hàm số )

  8.Chứng minh rằng (HD xét hàm số )

  9.Chứng minh rằng

  10.Chứng minh rằng : Nếu thì ( HD xét hàm số )

  11.Giải hệ phương trình

  HD. Xét hàm đặc trưng . Chứng minh hàm số tăng trên R .ĐS

  12.Giải hệ phương trình

  Chủ đề 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

  PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  I.Định nghĩa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 78 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 71, 72 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 4 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 72 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1 (Phần 4)

  --- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1
 • Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gt Chương 1
 • Bài Giải Giải Tích 2
 • Câu 19: Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số y = x 3 – 3x 2 + 2, tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất bằng:

  A. -3 B. 3 C. -4 D. 0

  Câu 20: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên?

  Câu 21: Hàm số y = x 3 – 3x 2 + mx đạt cực tiểu tại x = 2 khi:

  Câu 22: Hàm số

  đồng biến trên tập xác định của nó khi:

  Câu 23: Cho đồ thị hàm số y = x 3 – 2x 2 + 2x (C). Gọi x 1,x 2 là hoành độ các điểm M, N trên (C), mà tại đó tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y = -x + 2022 . Khi đó (x 1, x 2) bằng

  A. 4 B. -4/3 C. 4/3 D. -1

  Câu 24: Một ngọn hải đăng đặt trại vị trí A cách bờbiển một khoảng AB = 5km. Trên bờ biển có một kho vị trí C cách B một khoảng là 7km. Do địa hình hiểm trở, người canh hải đăng chỉ có thể chèo thuyền từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ đến C, với vận tốc 6km/h. Vậy vị trí M cách B một khoảng bao xa thì người đó đến kho là nhanh nhất?

  A. 3,5km B. 4,5km C. 5,5km D. 6,5km

  Hướng dẫn giải và Đáp án

  Câu 19:

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc là

  Câu 21:

  Hàm số đạt cực tiểu tại x=2

  Câu 23:

  Vì x 1, x 2 là nghiệm của (*) nên áp dụng Vi-ét ta có x 1 + x 2 = 4/3

  Câu 24:

  Thời gian đi từ A đến M là

  thời gian đi từ M đến C là

  Tổng thời gian đi từ A đến C là

  Bảng biến thiên

  Để người đó đến kho nhanh nhất thì thời gian đi cần ít nhất, tức t đạt giá trị nhỏ nhất. Dựa vào bảng biến thiên ta thấy t đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 2√5 ≈ 4,5

  Vậy vị trí điểm M cách B một khoảng là 4,5km thì người đó đến kho là nhanh nhất.

  Một số bài tập trắc nghiệm Giải Tích 12 Bài ôn tập Chương 1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Nâng Cao Chương 1
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 Chương 1 Có Đáp Án (Ma Trận Đề Thi) Lần 2
 • Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Bài Tập Về Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Giải Bài 1,2,3,4, 5,6,7 Trang 45,46 Sgk Hình Học 10: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ
 • Ôn Tập Chương I Giải Tích 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Toán 12 Ôn Tập Chương 1 Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số
 • Bài 5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12
 • Bài 6 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12
 • ✅ Luyện Từ Và Câu: Nối Các Vế Câu Ghép Bằng Quan Hệ Từ
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Luyện Từ Và Câu
 • Chương I – ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

  Câu 1:Đồthịhàmsốcóđiểmcựcđạilà:

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu 2: Cho hàmsố. Đồthịhàmsốcótiệmcậnnganglà:

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu 4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:

  A. B. C. D.

  Câu 5:Đồthịhàmsốcóđiểmcựctiểulà:

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu 6: Đườngcongnàodướiđâylàđồthịhàmsố

  Câu 7.Trongcáchàmsốsauđây, hàmsốnàokhôngcócựctrị

  A. B. C. D.

  Câu 8.Trongcáchàmsốsau, hàmsốnàocóđúngmộtđiểmcựctrị

  A. B. . D.

  Câu 9. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là:

  A. B. C. D.

  Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là

  A. B. C. D.

  Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là

  A. B. C. D.

  Câu 12: Cho hàmsố. Đồthịhàmsốcócácđườngtiệmcậnlà:

  A.TCĐ:

  B.TCĐ:

  C.TCĐ:

  D.TCĐ:

  Câu 13: Hoành độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị của hàm số

  A. B. C. D.hoặc

  Câu 14: Đồ thị của hàm số cắt đường thẳng tại mấy điểm

  A. 1 điểm B. 2 điểm C. 3 điểm D. 4 điểm

  Câu 15:

  /

  Dựa vào đồ thị hãy cho biết: Công thức của hàm số là

  A. B. C. D.

  Câu 16: Đường thẳng cắt đồ thị của hàm số tại hai điểm phận biệt lần lượt có tung độ là . Giá trị là: A. B. C. D.

  Câu 17:Giátrịcủa m đểđồthịhàmsốđi qua điểm (1;2) là

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu 18: Hàmsố y

  A. Cómộtđiểmcựctrị.

  B. Cóhaiđiểmcựctrị

  C. Có 3 điểmcựctrịtạothành tam giácvuông.

  D. Có 3 điểmcựctrịtạothành tam giácđều.

  Câu 19. Hàmsốcóhaiđiểmcựctrịkhivàchỉkhi:

  A. B. C. D.

  Câu 20: Đồthịhàmsốcótiệmcậnđứngvàtiệmcậnngangkhivàchỉkhi.

  Câu 21: Giátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsốlầnlượtlà.

  Câu 22:Giátrịcủa m đểhàmsốđạtcựcđạitạiđiểm:

  A.

  B.

  C.

  D. Khôngcógiátrị m nàothỏamãn.

  Câu 23.Hàmsốđạtcựcđạitạikhivàchỉkhi:

  A. B. C. D.

  Câu 24:Giátrịcủa m đểhàmsốđồngbiếntrêntậpxácđịnh :

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu 25:Giátrịcủa m đểhàmsốcócựcđại, cựctiểusaochoyCĐvàyCTtráidấu?

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu 26.Giátrịcủa m đểhàmsốcóđúngmộtđiểmcựctrị :

  A. B. C. D.

  Câu 27:Giátrịcủa m đểhàmsốnghịchbiếntrêncáckhoảngxácđịnh :

  A.

  B.

  C.

  D.

  Câu 28: Tọađộgiaođiểmcủađồthịcáchàmsốlà.

  Câu 29: Phươngtrìnhcóbanghiệmphânbiệtkhivàchỉkhi.

  Câu 30: Đồthịhàmsốcótấtcảcácđườngtiệmcậnlà:

  A. và. B.và.C. , và. D., và.

  Câu 31: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

  A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là .B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là .

  C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.D. Đồ thị hàm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Giải Tích 12
 • Kiểm Tra 45 Ph Chương 2 Đại Số 11
 • Ôn Tập Chương Ii. Tổ Hợp. Xác Suất
 • Full Toán 11 Chuong 2 To Hop Xac Suat
 • Bai Tap Trac Nghiem Chuong 2 Ds
 • Giải Toán Lớp 12 Ôn Tập Chương 4 Giải Tích 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 47 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 84
 • Giải Bài Tập Trang 81 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3
 • Giải Toán Lớp 4 Hàng Và Lớp
 • Giải Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 4 giải tích 12

  Bài 1 (trang 143 SGK Giải tích 12): Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó?

  Lời giải:

  Mỗi số phức là một biểu thức z=a+bi với a,b∈R,i 2=-1

  Lời giải:

  Mỗi số thực a được gọi là số phức có phần ảo bằng 0

  Mô đun của số thực a là:

  Như vậy với một số thực, khái niệm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối là đồng nhất.

  Bài 3 (trang 143 SGK Giải tích 12): Nêu định nghĩa số phức liên hợp với số phức z. Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?

  Lời giải:

  Lời giải:

  Mỗi số phức z = a + bi có điểm biểu diễn trong miền gạch sọc ở hình a phải thỏa mãn điều kiện: phần thực a≥1 ( phần ảo b bất kì).

  Số phức z = a + bi có điểm biểu diễn trong miền gạch sọc ở hình b phải thỏa mãn điều kiện: phần ảo b∈

  Bài 5 (trang 143 SGK Giải tích 12): Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp biểu diễn của các số phức z thỏa mãn điều kiện:

  a) Phần thực của z bằng 1

  b) Phần ảo của z bằng -2

  c) Phần thực của z thuộc đoạn

  Lời giải:

  a) Tập hợp các điểm thuộc đường thẳng x =1

  b) Tập hợp các điểm thuộc đường thẳng y= -2

  c) Tập hợp các điểm thuộc hình chữ nhật có các cạnh nằm trên các đường thẳng x= -1, x= 2, y= 0, y= 1 (hình gạch sọc).

  d) Tập hợp các điểm thuộc hình tròn tâm O(0,0), bán kính bằng 2.

  Bài 6 (trang 143 SGK Giải tích 12): Tìm các số thực x, y sao cho:

  a) 3x+yi=2y+1+(2-x)i

  b) 2x+y-1=(x+2y-5)i

  Lời giải:

  Lời giải:

  Lời giải:

  Lời giải:

  Lời giải:

  Lời giải:

  Cho các số phức z 1,z 2 khi đó z 1,z 2 là các nghiệm của phương trình:

  Theo giả thiết z 1+z 2 và z 1.z 2 là hai số thực nên phương trình (*) là phương trình bậc hai với hệ số thực.

  Bài 1 (trang 144 SGK Giải tích 12): Số nào trong các số sau là số thực?

  Chọn đáp án B. Hai số số phức(2+i √(5 ))và (2-i √(5 )) là các số phức liên hợp, tổng của chúng là một số thực.

  Bài 2 (trang 144 SGK Giải tích 12): Số nào trong các sô sau là số ảo?

  Chọn đáp án C.

  Bình phương của một số phức có phần thực, phần ảo khác không và bằng nhau là một số ảo.

  Bài 3 (trang 144 SGK Giải tích 12): Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

  Lời giải:

  Chọn đáp án B.

  Bài 4 (trang 144 SGK Giải tích 12): Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

  Lời giải:

  Chọn đáp án B.

  Bài 5 (trang 144 SGK Giải tích 12): Biết nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

  (A). z∈R

  (C). z là số thuần ảo

  Lời giải:

  A. Mô đun của số phức z là một số thực

  B. Mô đun của số phức z là một số phức

  C. Mô đun của số phức z là một số thực dương

  D. Mô đun của số phức z là một số thực không âm.

  Lời giải:

  Chọn đáp án C.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1, 2, 3, 4 Trang 149 Sgk Toán 4
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 149
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 149
 • Bài 16,17,18, 19,20,21, 22,23 Trang 60,61, 62 Sách Toán 7 Tập 1: Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
 • Câu 1, 2, 3 Trang 55, 56 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Tập 1
 • Giải Toán Lớp 12 Ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 16: Sự Suy Sụp Của Nhà Trần Cuối Thế Kỉ Xiv
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 29
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 19 Phần 3: Cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc Thời Phong Kiến
 • Bài Tập Ở Nhà Trang 148 Lịch Sử 7
 • Bài 1 (trang 126 SGK Giải tích 12):

  a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng.

  b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

  Lời giải:

  a) Cho hàm số f(x) xác định trên K ( k là nửa khoảng hay đoạn của trục số). Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F(x)=f(x) với mọi x thuộc K.

  Định lý: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì:

  – Với mỗi hằng số C, F(x) + C cũng là một nguyên hàm của hàm số trên f(x) trên K.

  – G(x) cũng là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho G(x) = F (x) +C

  b)

  *Đổi biên số:

  Nếu ∫f(u)du=F(u)+C va u(x) là hàm số có đạo hàm liên tục thì:

  ∫f(ux) u(x)dx=F(u(x))+C

  *Tính nguyên hàm từng phần:

  Nếu hai hàm số u= u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tục trên K thì:

  Hay ∫udv=uv- ∫vdv.

  Bài 2 (trang 126 SGK Giải tích 12):

  a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn.

  b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.

  Lời giải:

  Cho hàm số y= f(x) liên tục trên . Hiệu số F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số f(x), kí hiệu là ∫ ab f(x)dx.

  Ta gọi ∫ ab là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, f(x)dx biểu thức dưới dấu tích phân, f(x) là hàm số dưới dấu tích phân.

  2.Các tính chất

  Bài 3 (trang 126 SGK Giải tích 12): Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

  Xét hình phẳng D giới hạn bởi y=2√(1-x 2 ) và y=2(1-x)

  a) Tính diện tích hình D

  b) Quay hình D xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành.

  Lời giải:

  (A). 0

  (B). -π

  (C). π

  (D). π/6

  Lời giải:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Trang 74 Sgk Toán 4: Luyện Tập Nhân Với Số Có Ba Chữ Số Giải Bài Tập Toán Lớp 4
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 74 Sgk Toán 4
 • Bài 1, 2, 3 Trang 73 (Nhân Với Số Có Ba Chữ Số
 • Câu 1 Trang 68 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Tập 1
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100