Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bài Tập Xác Suất Thống Kê Có Đáp Án

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 14: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Bảng Số Nguyên Tố
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 14: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Bảng Số Nguyên Tố
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Marketing Có Đáp Án
 • Bài Tâp Và Bài Giải Kinh Tế Vĩ Mô Btvabaigiaiktvm Doc
 • 3 Dạng Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Kèm Lời Giải Chi Tiết
 • Bài tập xác suất thống kê Bài tập xác suất thống kê có đáp án

  Bài tập xác suất thống kê có đáp án kèm theo

  Bài tập xác suất thống kê gồm bài tập về xác suất thống kê có lời giải, giúp các bạn sinh viên củng cố các kiến thức được học của môn Xác suất thống kê. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

  a. Một học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.

  b. Một học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

  Giải

  a. Gọi A là biến cố học sinh bắt được đề trung bình:

  b. Gọi B là biến cố học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khó

  Gọi C là biến cố học sinh bắt được 2 đề trung bình.

  Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

  Khi đó:

  Bài 2: Có hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp có 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất?

  Giải

  Gọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán.

  Ta có: Lớp 10A

  P(V + T) = P(V) + P(T) – P(VT) = 25/45 + 30/45 – 20/45 = 7/9

  Lớp 10B:

  P(V + T) = P(V) + P(T) – P(VT) = 25/45 + 30/45 – 10/45 = 1

  Vậy nên chọn lớp 10B.

  Bài 3: Lớp có 100 sinh viên, trong đó có 50 SV giỏi Anh Văn, 45 SV giỏi Pháp Văn, 10 SV giỏi cả hai ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất:

  a. Sinh viên này giỏi ít nhất một ngoại ngữ.

  b. Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

  c. Sinh viên này chỉ giỏi đúng một ngoại ngữ.

  d. Sinh viên này chỉ giỏi duy nhất môn Anh Văn.

  Giải

  a) Gọi A là biến cố Sinh viên giỏi Anh Văn.

  Gọi B là biến cố Sinh viên giỏi Pháp Văn.

  Gọi C là biến cố Sinh viên giỏi ít nhất một ngoại ngữ.

  P(C) = P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB) = 50/100 + 45/100 – 10/100 = 0,85

  b) Gọi D là biến cố Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

  P(D) = 1 – P(C) = 1 – 0,85 = 0,15

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Bài Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu
 • Bài Giải Sức Bền Vật Liệu
 • Tài Liệu Bài Tập Sức Bền Vật Liệu Có Bài Giải Và Hướng Dẫn
 • Bài Giải Sức Bền Vật Liệu 1
 • 9 Bài Tập Kế Toán Tiền Lương, Các Khoản Trích Theo Lương + Lời Giải Chi Tiết
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Có Lời Giải Bài Tập Xác Suất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tính Thống Kê Bằng Máy Tính Casio Fx 570 Vn Plus
 • Mẹo Học Tốt Phần Tổ Hợp Xác Xuất
 • Số 97 Có Ý Nghĩa Gì, “có Tiền
 • Bài Tập Tuần Môn Toán Lớp 7
 • Top 10 Bài Viết Về Bóng Đá Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • Đang xem: Bài tập xác suất thống kê chương 3 có lời giải

  Trang27 Xác suất thống –Chương 3 Cao Thành Lực – MAT1101 3 – 0902 032 4 Bài 1.a: Không gian mẫu là Sx={hóa đơn $1,hóa đơn $5, hóa đơn $50}b: Tập hợp A là A={2,4,6}c: Tập hợp…

  … 2 , 3, 4} , Y = {0 , 1} , Z = {0 , 1}Mặt khác ta có X 1 (4, ) 4 β:Vậy ta có 0 4 0 4 1 31 4 2 22 4 3 13 4 4 0 4 41 30 0.316 4 41 3 =C 0 .42 1 4 41 3 =C 0.21 4 41 3 … Y l: E= = =0- ẳ .(1 /4- 2/3+1/2)= ẳ (3 /4- 2/3)=-1 /48 Có:E=  E = Trang12 Xác suất thống –Chương 4 Cao Thành Lực – MAT1101 3 – 090203 24 Bài 14 :Lúc 0ρ= ta có 🙁 )( … = =1 /48 Có:E=  E =  E Xác suất thống –Chương 4 Cao Thành Lực – MAT1101 3 – 090203 24 Bài 55. a.b. Vì X và Y là những biến ngẫu nhiên mũ độc lập nên: Bài 59…

  2 36 3 6 36 9 36 3 36 b) X 1 2 3 PX 1 36 2 36 3 36 Y 1 2 3 PY 2 36 3 36 1 36 c) à =X 2. 33 , à =Y1. 83 , = 2 X0.555, = 2 Y0.4 72 . d) =cov(X, Y) 0.0 139 , … x khi x , 2 2 2 f x0 khi x , 2 2. Vectơ ngẫu nhiên. Bài 6. a) Y X 0 1 2 3 4 0 0.04 0. 12 0.16 0.06 0. 02 1 0. 03 0.09 0. 12 0.045 0.015 2 0. 02 0.06 0.08 0. 03 0.01 3 0.01 0. 03 0.04 0.015 … 0.19. Bài 7. a) X 1 2 3 PX 0.16 0.48 0 .36 Y 4 5 PY 0.6 0.4 b) X 0 1 2 3 PX 0. 125 0 .37 5 0 .37 5 0. 125 Y 0 1 2 3 PY 0. 125 0 .37 5 0 .37 5 0. 125 b) ρ = −(X, Y) 1, X Y phụ…

  … a) 2. b) 2. c) 0. 32 3 3 . Bài 19. 0.7851. Bài 20 . a) 0.0596. b) 0. 433 5. Bài 21 . 0.5. Bài 22 . a) 0.8664. b) 0.95 12 . Bài 23 . a) 0.1587. b) 0.0 029 . Bài 24 . ( )≥ =1P … 5. Bài 8. 0.61 03 . Bài 9. 0.0 936 . Bài 10. 0.00 62 . Bài 11. a) 0. 033 . b) 0.5. c) 0. 83 . d) 0.967. Bài 12. a) 0.9564. b) 0.9 525 . Bài 13. a) 0. 0 23 3 . b) 0.9 525 . Bài … b) 2 0. 03 . Bài 28 . a) 0.84 13 . b) 0.9987. 6 a) X+Y 0 1 2 3 P 64 125 48 125 12 125 1 125 b) Z 0 1 2 3 P 1650 24 50 950 150 Bài 15. 1) a) 0.01 024 ,…

  … BT Xác suất thống của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright BT Thống của hai tác giả Trần Bá Nhẫn-Đinh Thái Hoàng b. Kỳ vọng = 7; phương sai = 2,08 c. c. = 0, 95 d. d. = 0, 54 Bài … = 0 ,40 13 b. P(X ≥ b) = 0,1977 c. P(b ≤ X ≤ 1 ,5) = 0,6 140 d. P(X ≤ -b X ≥ b) = 0,1902 e. P(1,32 ≤ X ≤ b) = 0,0627 a. b = -0 , 25 b. b = 0, 85 c. b = -0 ,47 d. b = 1,31 e. b = 1,87 Bài … k trong các phát biểu sau a. P(X ≤ k) = 0, 644 3 b. P(X ≤ -k X ≥ k) = 0,61 c. P(k ≤ X ≤ 6 ,5) = 0, 65 24 d. P (-2 ,11 ≤ X ≤ k) = 0, 152 6 a. k = 5. 0 74 b. k = 1,02 lịch khi đến tham quan Thành…

  … trường học được lập bảng như sau Chiều cao (cm) Số trẻ 10 0 -1 10 20 11 0 -1 20 48 12 0 -1 30 10 0 13 0 -1 40 17 0 14 0 -1 50 98 15 0 -1 60 44 16 0 -1 70 20 500 Nhận xét được gì về quy luật phân bố của … “sẽ mua”, 96 người trả lời “có thể 1 BÀI TẬP CHO MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ PHẦN TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG MẪU Bài 1 Có số liệu về tiền lương bình quân tháng (triệu … được sản xuất trong 1 ca làm việc tại 1 phân xưởng như sau: 800 820 810 815 800 820 830 830 825 820 830 835 820 815 830 825 835 820 815 820 840 840 810 815 840 810 810 830 800 800 Yêu…

  … 2 015 Chương 1 11 /37 * 5 .11 : Cho P(A)= 0,6 ; P(A/F)= 0,2 ; P(F/A)= 0 ,1 . Tìm P(F/A)? a) 1/ 70 b) 2/75 c) 1/ 60 d) 2/35 5 .12 : Hai sinh viên cùng làm bài thi cuối kỳ môn xác suất thống … * Câu hỏi trắc nghiệm XSTK 2 015 Chương 1 1/ 37 CHƯƠNG 1 (Đònh nghóa Cổ điển và đònh nghóa Thống của Xác suất) 1. 1: Với 2 biến cố ngẫu nhiên A, B ta 4 trường hợp khi thực hiện … mua. Tìm xác suất để khách hàng này mua được 2 sản phẩm loại I. a) 5 /11 b) 7 /18 c) 13 /25 d) 42/99 ThS. Phạm Trí Cao * Câu hỏi trắc nghiệm XSTK 2 015 Chương 1 19 /37 11 .1: Một máy…

  … phối xác suất của X là: a) X 0 1 2 P 0,64 0, 32 0,04 b) X 0 1 2 P 0, 022 2 0,3556 0, 622 2 c) X 0 1 2 P 0, 622 2 0,3556 0, 022 2 d) X 0 1 2 P 0,04 0, 32 0,64 2. 2: Một … 11/ 12 Câu 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 2. 10 Chọn d d d d c c d b d a ThS. Phạm Trí Cao * Câu hỏi trắc nghiệm XSTK 20 15 – Chương 2 6 /23 Câu 2. 11 2. 12 2.

  13 … C(1,6)C(1,4)/C (2, 12) = 24 /66 1 sp loại A và 1 sp loại C 14 C(1,6)C(1 ,2) /C (2, 12) = 12/ 66 2 sp loại B 14 C (2, 4)/C (2, 12) = 6/66 1 sp loại B và 1 sp loại C 13 C(1,4)C(1 ,2) /C (2, 12) = 8/66 2 sp loại C 12…

  3, 78 d) 3, 13 HD: X= trọng lượng của vòt. X~N (3; 0,22) P(a 26 13,937 328

  24 8,527 186

  15 4,517 61

  44 4,956 108

  3 2,568 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Trường Đại Học…
 • Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán – Pgs.ts.nguyễn Cao Văn, 262 Trang
 • Ôn Thi Toán “Xác Suất Thống Kê”
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3
 • Cách Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê
 • Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải 2022
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Ý Nghĩa Của Các Con Số Từ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • Giải Quẻ Xăm Số 70
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải, Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa, Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009, Bài Giải Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố, Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án, Xác Suất Thống Kê Y Học Huế, Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê, ôn Tập Xác Suất Thống Kê, ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu, Đáp án Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu, Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Ftu, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Y Dược, Sách Xác Suất Thống Kê, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê, Sách Học Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Hvnh, Đề Cương ôn Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Cương Xác Suất Thống Kê, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đáp án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh, Bài Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Đề Cương Xác Suất Thống Kê Y Học, Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Tài Liệu Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Môn Xác Suất Thống Kê, Nếu Lãi Suất Danh Nghĩa Nhỏ Hơn Tỷ Lệ Lạm Phát, Thì Lãi Suất Thực Tế Sẽ, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Giáo Trình Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Cương ôn Tập Toán Xác Suất Thống Kê, Xac Suat Thong Ke Dieu Duong, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Lê Xuân Lý, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Bài Tiểu Luận Xác Suất Thống Kê, Công Thức Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Ftu, On Xac Suat Thong Ke Dieu Duong, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 1, Đề Kiểm Tra Toán Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Nguyễn Đình Huy, Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Chương 3, Thuế Suất 5 ở Thông Tư 32/2007/tt-btc, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Thảo Luận Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Dược,

  Bài Giải Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải, Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa, Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009, Bài Giải Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố, Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án, Xác Suất Thống Kê Y Học Huế, Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê, ôn Tập Xác Suất Thống Kê, ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề Tiếng Anh 8
 • Written Test 2 Tiếng Anh 8
 • We Escape Và Những Căn Phòng Bí Mật Đáng Trải Nghiệm
 • Soạn Văn Lớp 6 Bài Lời Văn Đoạn Văn Tự Sự Ngắn Gọn Hay & Đúng Nhất
 • Soạn Bài: Lời Văn, Đoạn Văn Tự Sự Lớp 6
 • Lời Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt
 • Soạn Bài Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt (Chi Tiết)
 • Giáo Án Thao Giảng: Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt
 • Soạn Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt Siêu Ngắn
 • 17 Câu Trắc Nghiệm: Hàm Số Y = Ax + B Có Đáp Án.
 • Thực đơn bằng 10 loại trái cây ăn dặm hàng đầu cho bé lời giải xác suất thống kê chương 2

  Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2007. Khi nào bạn cần vay tiền gấp trong ngày mà không biết vay ở đâu. Thứ năm, đẩy mạnh triển khai thực hiện giao nhận hồ sơ KSC điện vay dễ qua Cổng thông tin điện tử của KBNN, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong công tác KSC NSNN qua hệ thống KBNN.

  Mô hình hỗn hợp này có những ưu điểm gì? Một điều dễ nhận thấy là với cơ cấu đa cấp thì số lượng các tài khoản mà Trung tâm phải quản lý ít hơn rất rất nhiều, nhưng theo các chuyên gia công nghệ thông tin, đó không phải là mối lo ngại khi chuyển sang mô hình hỗn hợp.

  Như vậy, là một doanh nghiệp mới thành lập nhưng có những đối tác là những DN lớn thì DN có thể tận dụng uy tín để thông qua thế chấp các khoản phải thu. của ………………………………………………………………………………………………………… số : …………………………………….

  Những điều cần biết trước khi tìm vay trong ngày

  Guide Ezreal S9

  Bạn đang cần 1 khoản vay nhanh lãi suất ưu đãi. Lúc 14 giờ 00 phút ngày 13122019 tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Lời giải xác suất thống kê chương 2. HCM Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản (chỉ tốn 30s). Tôi muốn mua 1 máy sấy tiêu, làm phiền quý cty. Phương pháp này khá đơn giản và hoàn toàn không gây nên tình trạng tổn thương da. Các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động đúng quy định, phản ánh đúng tình hình; phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước… e) Các cơ quan quản lý nhà nước khi ban hành và thực thi chính sách phải bảo đảm xác định rõ mỗi nhiệm vụ có một đầu mối và người chịu trách nhiệm.

  Họ nói về việc tại sao Route 128 của Boston bị mất danh hiệu trung tâm công nghệ vào tay vùng Vịnh.

  Cụ thể như một số ngân hàng phổ biến sau đây Địa điểm kinh doanh không phải là chung cư và không nằm trong khu quy hoạch của nhà nước. Ví dụ, làm thế nào để SEO, hoặc làm thế nào để trồng vường cà chua. Việc bù trừ hai bên ch ỉ được thực hiện Đối với các khoản mục b ằ ng ngoại tệ, sinh tín dụng cho phần được gi ả m thiểu rủi ro tín dụng bằng s ả n phẩm phái Đối với tài sản là khoản phải quyền chọn bán (Long put) hoặc có t rạng t hái lời giải xác suất thống kê chương 2 ài sản c ơ sở âm (Short Cash) và mua quyền chọn mua a) Tính khách quan: Việc xếp hạng tín kinh doanh, khai thác dự ho so nhan vat naruto, máy móc, thiết bị và hàng hóa đó để thu hồi kiểm tra số sổ hộ khẩu online theo giá trị thị trường của tài sản cơ sở lời giải xác suất thống kê chương 2 nghĩa là 1 50 tỷ đồng, công lập của chính phủ các nước phát hành được doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm b) Tỷ lệ an toàn v ố n hợp nhất d) Hợp đ ồ ng sẽ hoặc có th ể được thanh Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng một trạng thái nên cần phải t í nh vốn yêu cầu để bù b) Tính độc lập: Doanh nghiệp xếp hạng án, đầu tư máy móc thiết bị hoặc mua hàng hóa, đáp ứng các tiêu chí sau vào trạng thái rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối theo quy định tại Mục I, Mục có bảo đảm và không bảo đảm khác khi đơn vị vay nợ bị phá sản, gi ả i th ể.

  Lợi ích khi dùng Monily

  Ông đã mua mua xe máy có trả góp lãi suất 0 như toàn bộ cổ phiếu của Telmex lúc đó bằng cả gia 3- Giấy phép xây dựng lời giải xác suất thống kê chương 2 án.

  Điện máy xanh lâm hà trọng tài này thường được hỗ trợ bởi một người bấm giờ và một người ghi chép thông số trận đấu. Phó Trưởng ban biên tập thường trực TS. Áo trễ vai không những giúp nàng khoe bờ vai nõn nà, mà còn cực kì hợp với váy Jean. 2, Công mãi dưới bất kỳ hình thức nào. 000 đô la Mỹ tiền thuế sử dụng lao động – dù anh chưa thuê nhân viên nào. VAY THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB Tham gia và cùng rinh quà Quà tặng dành riêng cho khách hàng nữ Lãi suất cực kỳ hấp dẫn chỉ diễn ra trong 3 ngày ” từ 22 – 24-8-2019.

  Có mấy vấn đề sau cần cân nhắc Giả sử trong cuộc sống có gì rủi ro, đau ốm, bệnh tật hoặc có biến cố gì, không đủ khả năng trả nợ ngân hàng thì sao. Việc vay tiền của bạn sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng lại đặc biệt an toàn nếu bạn chọn được địa chỉ phù hợp.

  Tuy von teese dita wikipedia, nếu không chắc chắn, chị em nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi cho thứ này. Ưu và nhược điểm vay tiền bằng CMND Số tiền vay thường không nhiều: vay mượn – vay mượn: đây là hình thức vay tín chấp vì thế ít nơi nào dám cho bạn vay nhiều tiền lắm, nhưng có nơi cho vay 10 triệu cũng lời giải xác suất thống kê chương 2 nơi cho vay tới 70 triệu nên bạn có thể yên tâm, chúng tôi sẽ nêu cụ thế cho bạn.

  Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. “Cho nên ngươi liền hoài nghi hắn yêu thích nam nhân?” Đại Quất nghĩ đến tôn nghiêm của mình bị một bàn tay lớn lăn qua lộn lại, liền móng tay khâu may đều bị kia dính đầy bọt biển đại thủ qua lại xoa nắn, hắn liền bi thương vô cùng.

  Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, người Đức phát triển mẫu súng trường tấn công, dựa vào nghiên cứu cho thấy đa số cuộc đấu súng xảy ra ở cự ly gần, trong vòng 300 mét. Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, giám đốc Quỹ phát triển nhà ở TP. Để xây dựng một chiến lược như vậy, lãnh đạo DN trước tiên cần xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn DN. смешные .

  1. Hiện de danh tien mua nha Vay tiền CMND Đức Cơ Gia Lai là dịch vụ vay mượn tiền dễ dàng và Phổ biến nhất cho đến nay bởi cách thức đơn giản Không cần tài sản thế chấp, chỉ cần có internet là có thể vay tiền, chỉ cần ảnh chụp CMND (căn cước công dân CCCD) 2 mặt, không gặp mặt, Không giữ giấy tờ gốc, lấy tiền ngay trong ngày .
  2. Hướng dẫn tìm sim hợp tuổi 1977 đơn giản theo phong thủy
  3. Bán căn hộ chung cư tại Hoàng Huy Pruksa Town huyện An Dương với các. Hoàng Huy An Đồng chỉ từ 200 triệu/căn, được hỗ trợ vay trả góp ngân hàng. Nhà ở giá rẻ duy nhất chỉ có tại KĐT Pruksa Town An Đồng, An Dương, Hải Phòng.
  4. Khách hàng thuộc Quốc tịch Việt Nam, là Công dân từ 18 tuổi trở lên.

  0 như thời bây giờ thì mọi dịch vụ vay tiền luôn dễ dàng hơn bao giờ hết. Số liệu từ Ngân hàng Phần mềm lên mạng nhanh nước cho thấy, tỷ trọng vốn tín dụng dành cho DNNVV vẫn chưa cao. Võ thị minh cầm 18 Tháng Bảy, 2022 Bạn chỉ vay trong thời gian ngắn để giải quyết công việc riêng; Chỉ cần đủ điều kiện, Bạn sẽ được vay nóng tại Bình Dương Khu vực được hỗ trợ vay Chỉ có đứng vào hoàn cảnh người đi vay mới biết được.

  Một nơi uy tín và an toàn, sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối và lãi suất cao của những tổ chức tín dụng hoạt động ngầm như xã hội đen. Bạn còn được tích điểm đổi quà với mỗi chi tiêu, vay tien gop o can tho thể Trong trường hợp khẩn lời giải xác suất thống kê chương 2, thẻ tín dụng Mastercard có thể đóng vai trò như bán sim tứ quý 9 nguồn lời giải xác suất thống kê chương 2 dự trữ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng được đẩy mạnh với mục tiêu giấy vay nợ của công ty cực cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Đẩy mạnh CCHC trong hệ thống NHNN gắn với đổi mới phương thức phục vụ của ngành Ngân hàng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và phải tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường kinh doanh trong hoạt động ngân hàng, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và các dịch vụ ngân hàng.

  Đảng Cánh Tả Dân Chủ có đủ ghế kết hợp với hai đảng lớn là Tân Dân Chủ và Pasok, nhưng lãnh tụ của đảng này là ông Fotis L. Nếu bạn muốn vay tín dụng đen, thực sự Ryan khuyên bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng Mức lãi suất cho vay tín chấp ngân hàng thông thường Sản phẩm cho vay tín chấp ngân hàng tại OCB có 5 gói sản phẩm chủ đạo như sau Bạn đang có ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh.

  Hãy đặt trường hợp bạn cần một khoản tiền gấp vào cuối tháng nhưng không thể nào xoay ngay được thì phải làm thế nào. Nếu bạn đã là người dùng mạng xã hội lâu năm, vậy đây là bước khởi đầu tốt. Hồ sơ đơn giản: cmndthẻ sinh viên bảng điểm chụp học kì gần nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1000+ Hình Xăm La Mã Cổ Đẹp, Bí Ẩn Khoa Học Chưa Tìm Được Lời Giải
 • Lời Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Andrew Wiles Và Định Lý Cuối Cùng Của Phecma (Fermat)
 • Vé We Escape Hà Nội
 • Soạn Văn Lớp 6 Hoàn Chỉnh Theo Khung Chương Trình Học
 • Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Kíp Ôn Thi Những Môn “thần Thánh” Cho K40
 • 5 Công Cụ Xác Suất
 • Tập Bản Đồ Địa Lí 6 Bài 8: Sự Chuyển Động Của Trái Đất Quanh Mặt Trời
 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 6 Bài 1: Và Tin Học
 • Tiếng Anh Lớp 6: Review 1. Skills
 • Published on

  1. 7.  B) 20.23Sai  C) 21.05Sai  D) 20.72Sai Sai. Đáp án đúng là: 19.28 Vì: Gọi X (phút) là thời gian hoàn thành sản phẩm của công nhân . Thay các khoảng thời gian bằng các giá trị trung bình xi ta có x1=13, x2=15, x3=17, x4=19, x5=21, x6=23, x7=25, x8=27 và số lượng công nhân tương ứng như bảng. Thời gian hoàn thành sản phẩm trung bình là =19.28 Tham khảo : Bài 2, mục 2.3.1. Kì vọng. Câu 2: Lấy 2 sản phẩm từ một hộp chứa 10 sản phẩm trong đó có 2 phế phẩm. X là biến ngẫu nhiên chỉ số phế phẩm trong 2 sản phẩm trên. Bảng phân phối xác suất của X là Chọn một câu trả lời  A) X 0 1 2 P 28/45 16/45 17/45  Sai  B) X 1 2 3 P 28/45 16/45 1/45  Sai  C) X 1 2
  2. 9. P 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 Xét biến ngẫu nhiên Y = min{X, 4}. Khi đó P(Y = 4) =? Chọn một câu trả lời  A) 0,5Sai  B) 0,6Sai  C) 0,7 Đúng  D) 0,8Sai Sai. Đáp án đúng là: 0,7 Vì:Ta có Tham khảo : Bài 2, mục 2.2.1. Bảng phân phối xác suất. Câu 6: Giả sử 2 người A, B chơi 1 trò chơi không có hoà và trận đấu kết thúc nếu một bên thắng 2 ván. Giả sử các ván là độc lập và xác suất thắng ở mỗi ván của A là . Gọi là số ván đấu. là Chọn một câu trả lời  A) Đúng  B) Sai  C) Sai  D) Sai Sai. Đáp án đúng là:
  3. 10. Vì: Ta có xác suất thắng mỗi ván của A là p nên xác suất thắng mỗi ván của B sẽ là (1-p). Bảng phân phối xác suất: X 2 3 P(X) p2 +(1-p)2 2p(1-p) EX=2 =2(-p2 +p+1) Tham khảo : Bài 2, mục 2.3.1. Kì vọng Câu 8: Trong một trại chăn nuôi lợn khi thử nghiệm một loại thức ăn mới, sau ba tháng người ta cân thử một số con lợn và thu được số liệu sau: Trọng lượng(kg) 65 67 68 69 70 71 73 số con 1 4 3 6 7 2 2 Trọng lượng trung bình của lợn là Chọn một câu trả lời  A) 69.16 Đúng  B) 70.20Sai  C) 70.50Sai  D) 68.90Sai Sai. Đáp án đúng là: 69.16 Vì:
  4. 12. =3.243 Tham khảo : Bài 2, mục 2.3.1. Kì vọng. Câu 12: Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ cho bởi Hằng số k bằng? Chọn một câu trả lời  A) 10 Sai  B) 11 Sai  C) 12 Đúng  D) 12,5Sai Sai. Đáp án đúng là: 12 Vì: Ta có:
  5. 14. Tham khảo : Bài 2, mục 2.2.3.Hàm mật độ xác suất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Xác Suất Thống Kê Và Đáp Án
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Có Đáp Án
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3
 • Giải Bài Tập I Learn Smart World 7 Workbook
 • Giải Bài Tâp I Learn Smart World 8 Workbook
 • Bài Tập Lớn Môn Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Có Hướng Dẫn Giải
 • Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa
 • Giải Toán Xác Suất Thống Kê Bằng Excel
 • Làm Cách Nào Để Sử Dụng Phần Mềm Thống Kê Và Dự Đoán Kết Quả S
 • Bài tập lớn môn Xác suất thống kê

  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: =2*(45+30)=150 cm

   Giả sử là 4 miếng được chọn độc lập, tìm độ lệch chuẩn của chu vi.

  Gọi V là phương sai của P thì V(P)=V(2*(X + Y))=4*V(X)+4*V(Y)=4* σ^2(X)+4* σ^2(Y)=0.4 cm2

  Suy ra độ lệch chuẩn của chu vi σP=căn(V(P))=căn(0.4)=0.632

   Một trạm xăng thu được 2.6$ từ lợi nhuận trên mỗi gallon xăng thường được bán, 2.75$ cho mỗi gallon của loại trung bình và 2.9$ cho mỗi gallon loại cao cấp. Đặt X1, X2 và X3 lần lượt là số lượng gallon loại thường, loại trung bình và loại cao cấp được bán trong một ngày. Giả sử rằng X1, X2 và X3 có kỳ vọng µ1 = 1500,

   µ2 = 500, và µ3 = 300, và độ lệch chuẩn σ1 = 180, σ2 = 90, và σ3 = 40 tương ứng.

    Tìm kỳ vọng của lợi nhuận mỗi ngày.

  Thu nhập trung bình trong 1 ngày của trạm ga =2.6 µ1+2.75 µ2+2.9 µ3=2.6*1500+2.75*500+2.9*300=6145 $

  Gọi V là kỳ vọng của thu nhập hàng ngày của trạm gas thì V=V(2.6*X1+2.75*X2+2.9*X3)=2.6^2*V(X1)+2.75^2*V(X2)+2.9^2*V(X3)=6.76*V(X1)+7.5625*V(X2)+8.41*V(X3) (*)

  Trong đó; V(X1)= σ1^2=180^2=32400

  V(X2)= σ2^2=90^2=8100

  Chương 4: 4.3

  V(X3)= σ3^2=40^2=1600

   Một nhà vi sinh vật muốn ước tính mật độ của một loại vi khuẩn có trong một mẫu nước thải. Cô ấy đặt 0,5 ml mẫu nước thải trên kính hiển vi và đếm có 39 vi khuẩn. Ước tính mật độ của vi khuẩn trong mỗi ml nước thải này, và xác định tính bất định trong ước tính

  Ước tính trong 1ml mẫu nước thải có : =78 vi khuẩn

  Tính bất định của ước tính là ước tính tỷ lệ độ bất định là 39.

  2 mẫu có 18 cây: -1 mẫu 10 cây , 1 mẫu 8 cây

  -2 mẫu 9 cây

  Xác suất là

   Tính xác suất có đúng 12 cây trong một vùng đất với bán kính tròn 100ft. (1 mẫu= 43,560 ft2)

  xác suất có đúng 12 cây trong một vùng đất với bán kính tròn 100ft. (1 mẫu= 43,560 ft2)

   Số lượng cây các loại cây khác nhau tuần theo một phân phối Poisson với trung bình λ cây trên 1 mẫu, λ chưa biết. Có 5 cây đếm được trong 0.1 mẫu vuông, ước tính λ và xác định tính bất định trong ước tính

  Có 5 cây đếm được trong 0.1 mẫu vuông

  Có 50 cây trên 1 mẫu vuông.

  Ước tính

  Tính bất định của ước tính là ước tính tỷ lệ độ bất định là 45

  Số lượng linh kiện lỗi được sản xuất bởi một quy trình nhất định trong một ngày có phân phối Poisson là kỳ vọng 20 linh kiện.

  Xác suất có đúng 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất là:

   Cho rằng chính xác 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất, tìm xác suất 10 trong số chúng có thể sửa chữa được.

  Cho rằng chính xác 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất.

  Xác suất linh kiện lỗi sửa được là 0,6.

  Xác suất 10 trong số chúng có thể sửa chữa được là:

   Gọi N là số các linh kiện lỗi được sản xuất, và * là số linh kiện sửa chữa được. Với giá trị của N, phân phối của * là gì?

  N là số linh kiện lỗi được sản xuất. X là số linh kiện lỗi sửa được thì phân phối của X là phân phối nhị thức X~B(N;0.6)

   Tìm xác suất 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất, mà có chính xác 10 linh kiện sửa chữa được.

  Xác suất 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất, mà có chính xác 10 linh kiện sửa chữa được.nên còn lại 5 sản phẩm có thể không sửa được.

   Xác suất một khối lượng phóng xạ xác định không phát xạ các hạt trong một phút là 0,1353. Tính số hạt được phát xạ trong mỗi phút.

  Xác suất phát xạ trong mỗi phút là p= 1-0,1353= 0,8647

  Giả sử có một khối lượng M có N hạt phát xạ .

  Số hạt được phát xạ trong 1 phút

  n=0,8647N

  Số vết nứt của một loại gỗ xác định tuân theo một phân phối Poisson với tỷ lệ 0.45 trên một mét chiều dài.

  Xác suất tấm gỗ dài 3m không có vết nứt nào là

   Miếng gỗ phải dài bao nhiêu để sác xuất không có vết nứt nào là 0.5?

  Để miếng gỗ không có vết nứt nào với xác suất 0,5 thì nó phải dài l (m)

  Ta có : 60 lát bánh có 100 hạt nho.

  Số hạt nho trung bình trong mỗi lát bánh là 100/60 =5/3

  Xác suất lấy ngẫu nhiên 1 lát không có nho khô là

   Nếu bà đặt 200 nho khô vào một lô bột, tính xác suất một chiếc bánh mì ngẫu nhiên chứa 5 hạt nho khô?

  Ta có: 60 lát bánh có 200 hạt nho

  Số hạt nho trung bình mỗi lát bánh là 200/60=10/3

  Xác suất 1 lát bánh ngẫu nhiên có 5 hạt nho là

   Bà phải cho vào bao nhiêu nho khô để xác xuất một lát ngẫu nhiên không có nho khô là 0,01?

  xác xuất một lát ngẫu nhiên không có nho khô là 0,01

  2 cái của mẹ một cái 14 và 11 chip sô-cô-la.

  Ước tính số lượng chip sô-cô-la trung bình trong một cái bánh của mẹ là:

   Ước tính số lượng chip sô-cô-la trung bình trong một cái bánh của bà.

  2 cái của mẹ một cái 6 và 8 chip sô-cô-la.

  Ước tính số lượng chip sô-cô-la trung bình trong một cái bánh của bà là :

   Xác định khoảng bất định trong ước lượng bánh của mẹ.

  khoảng bất định trong ước lượng bánh của mẹ là :

  Nằm trong khoảng (11;14).

   Xác định khoảng bất định trong ước lượng bánh của bà.

  khoảng bất định trong ước lượng bánh của bà là :

  Nằm trong khoảng (6;8)

   Ước lượng số lượng chip sô-cô-la trung bình trong một cái của mẹ với của bà. Và tìm khoảng bất định của ước lượng trên.

  Khoảng bất định trong ước tính là: (6;14)

  Nếu kì vọng số hạt phân rã trong 10s là Lamda=10 hạt

  P(X≤1)=P(X=0)+P(X=1)=e^(-10)*(1+10)=0.0005

   Dựa trên đáp án câu a, nếu tỉ lệ phân rã là 1hạt/1s, thì một biến cố trong 10s sẽ có số lượng hạt nhỏ bất thường không?

  Dựa trên đáp án câu a, nếu tỉ lệ phân rã là 1hạt/1s, thì một biến cố trong 10s sẽ có số lượng hạt nhỏ bất thường.

   Nếu bạn đếm 1 biến cố phân rã diễn ra trong 10s, thì biến cố này có là chứng cứ thuyết phục để sản phẩm đó được trả lại không? Giải thích.

  Biến cố 1 hạt trong 10s:

  P(X=1)=e^(-10)*(10^1)/1!=0,00045

  Vì xác suất rất nhỏ nên không phải là chứng cứ thuyết phục để trả sản phẩm lại được.

   Nếu tỉ lệ phân rã đúng 1hạt/1s, Tính P (X ≤ 8).

  P(X≤8)=sigma(0→8) (e^-10)*(10^X)/X!=0.333

   Dựa trên đáp án câu d, thì tám biến cố trong 10s sẽ có số lượng hạt nhỏ hơn không?

  Dựa trên đáp án câu d, thì tám biến cố trong 10s sẽ có số lượng hạt nhỏ hơn

   Nếu bạn đếm 8 biến cố phân rã diễn ra trong 10s, thì những biến cố này có là chứng cứ thuyết phục để sản phẩm đó được trả lại không? Giải thích.

  Nếu đếm 8 biến cố phân rã diễn ra trong 10s, thì những biến cố này là chứng cứ thuyết phục để sản phẩm đó được trả lại vì

  P(1≤X≤8)=sigma(1→8) (e^-10)*(10^X)/X!=0.333 khá lớn.

  Ta có kì vọng lamda hạt/ml = 7

  P(X≤1)= P(X=0)+P(X=1)=e^(-7)*(1+7)=0.0073

   Dựa trên đáp án câu a, nếu một dung dịch huyền phù có 7 hạt/ml, thì 1 hạt trong 1ml có là số lượng hạt nhỏ bất thường không?

  Dựa trên đáp án câu a, nếu một dung dịch huyền phù có 7 hạt/ml, thì 1 hạt trong 1ml là số lượng hạt nhỏ bất thường

   Nếu bạn đếm được một hạt trong mẫu, Thì biến cố này có là chứng cứ thuyết phục để xác nhận này là sai không? Giải thích.

  Không vì xác suất khá nhỏ P(X=1)=0.0064

   Nếu trung bình có đúng 7 hạt/ml dung dịch (vậy đảm bảo yêu cầu nhưng chỉ vừa đủ), Tính P (X ≤ 6).

  P(X≤6)= sigma(0→6) (e^-7)*(7^X)/X!=0.45

   Dựa trên đáp án câu a, nếu một dung dịch huyền phù có 7 hạt/ml, thì 6 hạt trong 1ml có là số lượng hạt nhỏ bất thường không?

  Dựa trên đáp án câu d, nếu một dung dịch huyền phù có 7 hạt/ml, thì từ 0→6 hạt trong 1ml là số lượng hạt nhỏ bình thường.

   Nếu bạn đếm được 6 hạt trong mẫu, Thì biến cố này có là chứng cứ thuyết phục để xác nhận này là sai không? Giải thích.

  Nếu đếm được 6 hạt trong mẫu, Thì biến cố này không là chứng cứ thuyết phục để xác nhận này là sai. Vì P(X=6)=0.15 cũng khá nhỏ.

  1. Một nhà vật lý muốn ước tính tỷ lệ phát thải cả hạt alpha từ một nguồn xác định. Ông đã thực hiện 2 lần đếm. Đầu tiên, Ông đo lường tỷ lệ bằng cách đếm số hạt trong 100s khi không có nguồn. Ông đếm được 36 phát xạ nền. Sau đó, với nguồn hiện tại, ông ấy đếm được 324 phát xạ trong 100s. Giá trị này là tổng lượng phát xa của nguồn và nền.

   1. Ước tính tỉ lệ của bức xạ nền trong 1s, và tính khoảng bất định của ước tính
   2. Ước tính tổng của tỉ lệ bức xạ nền và nguồn trong 1s, và tính khoảng bất định của ước tính
   3. Ước tính tỉ lệ của bức xạ nguồn trong 1s, và tính khoảng bất định của ước tính
   4. Nhân tố ảnh hưởng tới sự nhỏ hơn của khoảng bất định trong ước tính bức xạ của nguồn: (1) đếm bức xạ nền chỉ trong 150s và bức xạ nguồn và nên trong 150s, hay (2) là đếm số lượng bức xạ nền trong 100s và bức xạ nguồn và nền trong 200s? Tính khoảng bất định trong mỗi trường hợp trên.
   5. Có thể được không nếu cải thiện khoảng bất định còn 0.03 hạt trên giây khi tỉ lệ bức xạ nền này đo được chỉ trong 100 giây? Nếu được, thì cần bao lâu để bức xạ nguồn và nên để đo xong. Nếu không, giải thích tại sao?
  2. Không biết ví dụ 4.27

  Gọi p là tỉ lệ khách hàng than phiền rằng dịch vụ mạng của họ bị gián đoạn khoảng một hoặc nhiều hơn một lần trong những tháng vừa qua.

  Các đặc trưng của mẫu: n=150; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,95 phi (tra bảng)

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,341;0,499)=(34,1%;49,9%)

   Tìm khoảng tin cậy cho 99% tỷ lệ khách hàng, mà dịch vụ của họ bị gián đoạn khoảng một hoặc nhiều hơn một lần trong những ng vừa qua.

  Tương tự a, n=150; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,99 phi

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,316;0,524)=(31,6%;52,4%)

   Tìm không gian mẫu cho 95% khoảng tin cậy để xác định tỷ lệ với sai lệch ±0.05.

  Ta có f= 0,42; epsilon= 0,05 khi đó

  Vậy kích thước không gian mẫu là khoảng 191.

   Tìm không gian mẫu cho 99% khoảng tin cậy để xác định tỷ lệ với sai lệch ±0.

  Ta có f= 0,42; epsilon= 0,05 khi đó

  Vậy kích thước không gian mẫu là khoảng 251.

  Khoảng tin cậy 95% có

  Ta có .

  Vậy độ lớn không gian mẫu là n = 196.

   Trong một mẫu gồm 100 công nhân, 20 người có chuyển đổi công việc trong những năm vừa qua. Xác định 95% khoảng tin cậy cho những người đã thay đổi công việc trong những năm qua.

  Gọi p là tỉ lệ người chuyển đổi công việc trong những năm vừa qua.

  Các đặc trưng của mẫu: n=100; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,95 phi

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,1216;0,2784)=(12,16%;27,84%)

   Dựa trên dữ liệu câu b, ước tính kích thước không gian mẫu cần thiết để 95% khoảng tin cậy được xác định với tỷ lệ sai lệch ±0.

  Ta có f=0,2; epsilon=0,05 khi đó

  Vậy kích thước không gian mẫu là khoảng 125.

  1. Thép không rỉ có thể dễ bị ăn mòn bởi ứng suất, một kỹ sư vật liệu quan tâm đến việc xác định tỷ lệ hợp kim thép bị hư hại do ứng suất nứt ăn mòn.
  2. Trong trường hợp không có số liệu sơ bộ, thì độ lớn của không gian mẫu là bao nhiêu để đảm bảo là 98% khoảng tin cậy được xác định tỷ lệ với sai lệch ±0.

  Khoảng tin cậy 98% có

  Ta có .

  Vậy độ lớn không gian mẫu là n = 233.

   Trong 200 mẫu bị hư, 30 trong số chúng bị hư bởi ứng suất nứt ăn mòn. Xác định 98% khoảng tin cậy cho tỷ lệ hư hỏng bởi ứng suất nứt ăn mòn.

  Gọi p là tỉ lệ tỉ lệ hư hỏng bởi ứng suất nứt ăn mòn.

  Các đặc trưng của mẫu: n=200; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,98 phi

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,0912;0,2088)=(9,12%;20,88%)

   Dựa trên dữ liệu câu b, ước tính kích thước không gian mẫu cần thiết để 98% khoảng tin cậy được xác định với tỷ lệ sai lệch ±0.

  Ta có f=0,15, epsilon= 0,05 khi đó

  Vậy kích thước không gian mẫu là khoảng 100.

   Thép không rỉ có thể dễ bị ăn mòn bởi ứng suất, một kỹ sư vật liệu quan tâm đến việc xác định tỷ lệ hợp kim thép bị hư hại do ứng suất nứt ăn mòn.

  Gọi p là tỉ lệ cử tri sẽ chi trả một khoản thuế để khôi phục khu rừng Affric.

  Các đặc trưng của mẫu: n=189; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,9 phi (tra bảng)

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,266;0,378)=(26,6%;37,8%)

   Có bao nhiêu cử tri cân được lấy mẫu để xác định với 90% độ tin cây và tỷ lệ sai lệch là ±0.

  Ta có: f=0,322, epsilon= 0,03 khi đó = .

  Vậy có khoảng 400 cử tri cân nhắc lấy mẫu để xác định.

   Một cuộc khảo sát khác được lên kế hoạch, cử tri sẽ được hỏi liệu họ có sẵn sàng chi chả một khoảng thuế để khôi phục khu rừng Strathspey không? Thì không có bất kì ước tính cho tỷ lệ này là có sẵn. Xác định ứớc lượng cho kích thước không gian mẫu cần thiết để tỷ lệ được xác định với 90% độ tin cây và tỷ lệ sai lệch là ±0.

  Đối với rừng Strathspey, ta có

  f=0,322, epsilon= 0,03 khi đó = .

  Vậy có khoảng 458 cử tri trả lời.

   Một nhà phân tích thị trường chứng khoán thông báo rằng trong một năm xác định, giá cổ phiếu của IBM sẽ tăng 131 trong tổng số 252 ngày giao dịch. Những dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định 95% khoảng tin cậy cho tỷ lệ ngày mà IBM tăng cổ phiếu không? Giải thích.

  Gọi p là tỉ lệ ngày mà IBM tăng cổ phiếu.

  Các đặc trưng của mẫu: n=252; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,95 phi

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,266;0,378)=(26,6%;37,8%)

   Các chất hoá học có hoạt tính bề mặt, chẳng hạn như các chất tẩy rửa, nó có chức năng là làm giảm sức căng bề mặt của chất lỏng. Các chất hoạt tính bề mặt đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch đất bị ô nhiễm. Trong một thí nghiệm xác định hiểu quả của phương pháp loại bỏ Toluen trong cát, cát được rửa với chất hoạt tính bề mặt. Và sau đó rửa nhẹ nhàng cát với nước không chức các ion. Quan tâm đến lượng Toluen thu được trong quá trình rửa nhẹ. Trong 5 thí nghiệm, lượng Toluen bị loại bỏ trong chu trình rửa được biểu thị bởi tỷ lệ phần trăm so với tổng lượng Toluen trong mẫu ban đầu: 0, 4.8, 9.0, 10.0, và 7.3. Xác định tỷ lệ phần trăm Toluen được loại bỏ trong quá trình rửa nhẹ với độ tin cậy là 95%. (Bài tập này được dựa theo một bài viết)

  Gọi X là tỷ lệ phần trăm Toluen bị loại bỏ trong quá trình rửa nhẹ

  X tb = (5+4,8+9+10+7,3)/5=7,22(%)

  Độ tin cậy gama=95% nên alpha = 0,05; alpha/2 = 0,025

  Tra bảng ta có Z alpha/2 = 2,776

  Vậy muy = X tb +(-) Z alpha/2 . Xichma mũ/sqrt(n-1)=7,22 + (-) 2,776.4,3376/2 = 7,22 +(-) 6,02 (%)

   12 mẫu nước được lấy từ một nguồn đặc biệt với nồng độ chì là 5 µg/l và độ lệch chuẩn là 2.0 µg/l. Xác định nồng độ chì của nước trong nguồn trên với độ tin cây là 95%.

  Gọi X là nồng độ chì của nước trong nguồn

  Ta có xíchma 2=2 suy ra xichsma = sqrt(2)

  Gama = 0,95 suy ra alpha=0,05,alpha/2=0,025

  Tra bảng ta có Z alpha/2=2,201

  Muy = X tb +(-) Z alpha/2. Xichma /sqrt(n) = 12,5 +(-) 2,201.sqrt(2)/sqrt(12) = 12,5 +(-) 0,899

   Trong một nghiên cứu về hiệu quả của việc làm lạnh với độ cứng của các mối hàn, 50 mối hàn được làm lạnh với tốc độ 10o C/s có độ cứng Rockwell (B) trung bình là 91.1 và có độ lệch chuẩn là 6.23, và 40 mối hàn được làm lạnh với tốc độ 30 o C/s, có độ cứnng Rockwell (B) trung bình là 90.7 và độ lệch chuẩn là 4.34. Mười mối hàn nữa được làm để tăng thêm độ chính xác cho khoảng tin cậy. trường hợp nào sẽ làm tăng độ chính xác cho khoảng tin cây nhiều nhất? 10 mối hàn làm lạnh 10o C/s, 10 mối hàn làm lạnh 30o C/s, 5 mối hàn làm lạnh 10o C/s và 5 mối hàn làm lạnh 30o C/s. Giải thích

  Gỉa sử cả 3 TH đều có độ tin cậy 99% suy ra alpha =0,01,alpha/2=0,005

  Tra bảng ta có Z alpha/2=2,576

  TH1:10 mối hàn 10 o C/s

  Độ cứng Rockwell (B) trung bình là (60.91,1+40.90,7)/100=90,94

  Độ lệch chuẩn trung bình là xichma 2= (60.6,23+40.4,34)/100=5,474

  Suy ra: muy = 90,94 +(-) 2,756.2,34/10=90,94 +(-) 0,645 (1)

  TH2:10 mối hàn 30 o C/s

  Độ cứng Rockwell (B) trung bình là (50.91,1+50.90,7)/100=90.9

  Độ lệch chuẩn trung bình là xichma 2= (50.6,23+50.4,34)/100=5.285

  Suy ra: muy = 90,9 +(-) 2,756.2,299/10=90.9 +(-) 0,634 (2)

  TH2: 5 mối hàn 10 o C/s ,5 mối hàn 30 o C/s

  Độ cứng Rockwell (B) trung bình là (55.91,1+45.90,7)/100=90.92

  Độ lệch chuẩn trung bình là xichma 2= (55.6,23+45.4,34)/100=5.3795

  Suy ra: muy = 90,92 +(-) 2,756.2.3194/10=90,92 +(-) 0,639 (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra TH2 làm tăng độ chính xác cho khoảng tin cậy nhiều nhất do độ chênh lệch ít nhất

   Một bài viết đưa ra kết quả của một công trình nghiên cứu về thói quen ngủ của một số lượng lớn đối tượng. Trong một mẫu gồm 87 trẻ vị thành niên, Thời gian trung bình họ giành cho việc nằm trên giường (kể cả ngủ và thức) là 7.7 giờ, với độ lệch chuẩn là 1.02 giờ, và thời gian giành để ngủ là 7.06, với độ lệch chuẩn là 1.11. Kỳ vọng của ước tính thời gian thức khi nằm trên giường sẽ là 7.7 – 7.06 = 0.64. Có thể không nếu ước tính thời gian thức trên giường có độ tin cậy là 95%? Nếu vậy, hãy xây dựng độ tin cây cho ước tính trên. Nếu không hãy giải thích tại sao không.

  Gama = 0,95 suy ra alpha = 0,05;alpha/2 = 0,025

  Tra bảng ta có Z alpha/2= 1,96

  Kỳ vọng của thời gian cả ngủ lẫn thức là:

  Muy=7,7 +(-) 1,96.1,02/sqrt(87) = 7,7 +(-) 0,214 = ( 7,486 ; 7,914 )

  Kỳ vọng của thời gian ngủ là:

  Muy=7,06 +(-) 1,96.1,11/sqrt(87) = 7,06 +(-) 0,233 = ( 6,827 ; 7,293 )

  Suy ra kỳ vọng của thời gian thức nằm trong khoảng ( 0,621 ; 0,659 ) là hợp lý.

  Vậy thời gian thức trên giường có độ tin cậy 95%

  Độ tin cậy của thời gian thức trên giường là: 0,64 +(-) 0,019

   Theo một bài viết mô tả nồng độ Ion Amoni
  1. Lấy ngẫu nhiên 10 viên kẹo, tính xác suất có ít nhất 7 trong số đó hoặc là màu xanh da trời và cam hoặc xanh lá cây và cam?
  1. Số lượng khách hàng chờ đợi cho dịch vụ gói quà tại một cửa hàng là một đại lượng * với các giá tr tại 0, 1, 2, 3, 4 và xác suất tương ứng 0,1; 0,2; 0,3; 0,25. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng có 1, 2, hoặc 3 xuất gói quà với xác suất 0,6; 0,3 và 0,1 tương ứng. Cho Y biểu thị tổng số lượng món quà được gói của các khách hàng đang chờ đợi trong hàng (giả định rằng số lượng các gói quà của một khách hang này là độc lập với số lượng quà của bất kỳ khách hàng khác).
  2. Xác định P(X=3,Y=3),đó có phải là p(3,3)
  3. Xác định p(4,11)

  Sáu mươi phần trăm của tất cả các khách hàng mua các máy ảnh cũng mua một bảo hành mở rộng .Cho Y là số lượng người mua một bảo hành mở rộng trong tuần nàya. Xác xuất P(X=4,Y=2) là gì

  P(3,2) =(8C3*10C2*12C1)/(30C6)=0.051

   Sử dụng lập luận của câu a thu được p(x,y)(đó có thể là phân phối siêu bội đa biến-lấy mẫu mà không cần thay thế từ một dãy hữu hạn nhiều hơn 2 loại).

   Mỗi bánh xe trước của một chiếc xe được bơm với áp suất 26 psi. Giả sử áp lực không khí thực tế trong mỗi lốp là một đại lượng ngẫu nhiên, * cho lốp phải và Y cho lốp trái, với hàm mật độ:
  1. Tính giá trị của K?
  2. Tính xác suất cả 2 bánh xe đều không được bơm căng.
  3. Tính xác suất để sự chênh lệch áp suất không khí giữa 2 bánh xe cao nhất là 2 psi.
  4. Xác định phân phối lề của áp suất trong lốp xe bên phải.
  5. X và Y có độc lập hay không?

  Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sách Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Đào Hữu Hồ
 • Hướng Dẫn Học Tập Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (2017)
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Xác Suất Thống Kê Đào Hữu Hồ
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn
 • Đáp Án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh
 • Đề Cương Môn Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân
 • Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê
 • Giải Bài Tập Chương 2 Xác Suất Thống Kê Neu
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5
 • Thông tin tài liệu:ii

  1 Dữ liệu môn học 4

  2 Mục tiêu môn học 4

  2.1Mục tiêu tổng quát4

  2.2Năng lực đạt được4

  2.3Mục tiêu cụ thể4

  3 Môn học tiên quyết 4

  4 Tiến trình giảng dạy 5

  4.1Cấu trúc tổng quát nội dung học tập5

  4.2 Cấu trúc chi tiết nội dung môn học 5

  5 Đánh giá hoàn tất môn học 10

  6 Tiêu chuẩn giảng viên 10

  7 Ngày soạn thảo, nhóm/người biên soạn 11

  8 Tài liệu tham khảo 11

  9 Phê duyệt chương trình môn học 11

  § Mã môn học: 202221

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức mở đầu về xác suất và thống kê toán nhằm hoàn thiện việc bổ sung kiến thức toán cho sinh viên ở giai đoạn đại cương.

  Trang bị tư duy logic, khoa học cho sinh viên.

  Hiểu biết những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê toán. Thu thập và sử lý những thông tin về kinh tế, xã hội, nông nghiệp… sẽ được nghiên cứu ở các môn học khác trong chuyên nghành.

  Chương 1: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

  Tên chương 1:­­­­­­­­­­­­­­­­­ Lý thuyết xác suất

  Tên bài học 1: Lý thuyết tổ hợp

  – Định lý xác suất toàn phần

  luật phân phối xác suất vào việc giải các bài toán, dạng toán cụ thể”

  – Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Các luật phân phối xác suất thông dụng”.

  – Sinh viên tham khảo phần lý thuyết và bài tập về các luật phân phối xác suaát thông dụng “Giáo trình xác suất thống kê” của Đặng Thành Danh, 2007, trang 86-108 và “Xác suất và thống kê toán” của Đặng Hấn, 2007, trang 99-135.

  – Sinh viên tổ chức ôn tập phần xác suất

  :­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tên chương 2 Thống kê toán

  Tên bài học 1: Lý thuyết mẫu

  – Giảng viên tiếp tục hướng dẫn sinh viên tổ chức thu thập và xử lý số liệu, kiểm định giả thiết trong thực tế.

  – Sinh viên tham khảo phần “Tương quan hồi quy” trong “Thống kê toán học” của Trần Chí Đức ,1981, trang 155-176.

  – Sinh viên tham khảo bài tập phần “Tương quan hồi quy” trong giáo trình Xác suất thống kê của Đặng Thành Danh, 2007, trang 183-184.

  – Sinh viên tổ chức ôn tập phần thống kê, ôn tập xác suất thống kê.

  Đặng Thành Danh, 2007. Giáo trình xác suất thống kê. Đại học Nông Lâm – Tp. Hồ Chí Minh, 224 trang.

  Trần Chí Đức, 1981. Thống kê toán học. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 183 trang.

  Đặng Hấn, 2007. Xác suất và thống kê toán 2007. Đại học kinh tế Hồ chí Minh, 239 trang.

  Trần Lộc Hùng, 1999. Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán học. Nhà xuất bản Giáo dục, 447 trang.

  Hoàng Ngọc Nhậm, 2007. Bài tập xác suất thống kê. Đại học kinh tế – Tp. Hồ Chí Minh, 260 trang.

  Lê Khánh Trai và hoàng vũ như, 1981. Ứng dụng xác suất thống kê trong y sinh học. NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội. 197 trang.

  Hội đồng khoa học khoa

  Số lần xem trang: 9003

  Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

  Đề cương môn thực vật và phân loại thực vật (08-10-2009)

  Đề cương môn phương pháp tiếp cận khoa học (08-10-2009)

  Đề cương môn tin học ứng dụng (08-10-2009)

  Đề cương môn sinh học đại cương (08-10-2009)

  Đề cương môn Hóa cơ bản (08-10-2009)

  Đề cương môn toán cao cấp B2 (03-10-2008)

  Đề cương môn toán cao cấp B1 (03-10-2008)

  Đề cương môn thực tập cơ sở 1 (03-10-2008)

  Đề cương môn nông học đại cương (03-10-2008)

  Đề cương môn vật lý đại cương (03-10-2008)

  Xin mời bạn đặt câu hỏi !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xác Suất Thống Kê Của Tống Đình Quỳ
 • Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất
 • Giai Sach Bai Tap Xstk Dh Ktqd Chuong 1 Full V1
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Bài tập xác suất thống kê có đáp án

  Bài tập xác suất thống kê có đáp án kèm theo

  Xác suất thống kê Bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê

  Bài Tập Xác Suất Thống Kê

  Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

  a. Một học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.

  b. Một học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

  Giải

  a. Gọi A là biến cố học sinh bắt được đề trung bình:

  b. Gọi B là biến cố học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khó

  Gọi C là biến cố học sinh bắt được 2 đề trung bình.

  Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

  Khi đó:

  Bài 2: Có hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp có 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất?

  Giải

  Gọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán.

  Ta có: Lớp 10A

  P(V + T) = P(V) + P(T) – P(VT) = 25/45 + 30/45 – 20/45 = 7/9

  Lớp 10B:

  P(V + T) = P(V) + P(T) – P(VT) = 25/45 + 30/45 – 10/45 = 1

  Vậy nên chọn lớp 10B.

  Bài 3: Lớp có 100 sinh viên, trong đó có 50 SV giỏi Anh Văn, 45 SV giỏi Pháp Văn, 10 SV giỏi cả hai ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất:

  a. Sinh viên này giỏi ít nhất một ngoại ngữ.

  b. Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

  c. Sinh viên này chỉ giỏi đúng một ngoại ngữ.

  d. Sinh viên này chỉ giỏi duy nhất môn Anh Văn.

  Giải

  a) Gọi A là biến cố Sinh viên giỏi Anh Văn.

  Gọi B là biến cố Sinh viên giỏi Pháp Văn.

  Gọi C là biến cố Sinh viên giỏi ít nhất một ngoại ngữ.

  P(C) = P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB) = 50/100 + 45/100 – 10/100 = 0,85

  b) Gọi D là biến cố Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

  P(D) = 1 – P(C) = 1 – 0,85 = 0,15

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Bài Tập Workbook More 1
 • Giải Bài Tập Workbook Think 1
 • Writing Unit 3 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Giải Bài Tập Dịch Nghĩa
 • Giải Bài Tập Sách Solutions Grade 6 Workbook
 • Giải Bài Tập Solutions Grade 6 Workbook
 • Đề Thi Thử Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Ý Nghĩa Của Các Con Số Từ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • Giải Quẻ Xăm Số 70
 • Ý Nghĩa Con Số Từ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99… Là Hung Hay Cát?
 • Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2022 – Bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê tổng hợp các đề thi môn xác suất thống kê, có đáp án đi kèm. Tài liệu này giúp các bạn ôn lại kiến thức, luyện tập các dạng bài tập xác suất thống kê nhằm học tốt môn học này, đạt kết quả cao trong bài thi hết môn. Mời các bạn tham khảo.

  Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2022

  1. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn N (μ = 250mm, σ 2 = 25mm 2). Trục máy được gọi là hợp quy cách nếu đường kính từ 245mm đến 255mm. Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để:

  a. Có 50 trục hợp quy cách.

  b. Có không quá 80 trục hợp quy cách.

  2. Quan sát một mẫu (người), ta có bảng thống kê chiều cao X(cm), trọng lượng Y(kg):

  a. Ước lượng chiều cao trung bình với độ tin cậy γ = 95%.

  b. Những người cao từ 170cm trở lên gọi là quá cao. Ước lượng trọng lượng trung bình những người quá cao với độ tin cậy 99%.

  c. Một tài liệu thống kê cũ cho biết tỷ lệ những người quá nặng (≥ 70kg) là 30%. Cho kết luận về tài liệu đó, với mức ý nghĩa α = 10%.

  d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X.

  Đáp án đề thi xác xuất thống kê

  1. Gọi D là đường kính trục máy thì D ∈ N (μ = 250mm, σ 2 = 250mm 2).

  Xác suất trục hợp quy cách là:

  p = p = C 50100 0,6826 50.0,3175 50 = 1/√21,67.φ((50 – 68,26)/√21,67 = 1/√21,67.φ(-3,9) 3

  = 1/√21,67.φ(3,9) = 1/ √21,67.0,0002 = 0,00004

  b. p[0 ≤ E ≤ 80] = Φ((80 – 68,26)/√21,67) – Φ((0 – 68,26)/√21,67) = Φ(2,52) – Φ(-14,66)

  = Φ(2,52) + Φ(14,66) – 1 = 0,9941 + 1 – 1 = 0,9941.

  2. a. n = 100, S X = 5,76,

  α = 1 – γ = 1 – 0,95 = 0,05

  t(0,05; 99) = 1,964

  Vậy 163,22 cm ≤ μ ≤ 165,48 cm.

  Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2022

  Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải
 • Chuyên Đề Tiếng Anh 8
 • Written Test 2 Tiếng Anh 8
 • We Escape Và Những Căn Phòng Bí Mật Đáng Trải Nghiệm
 • Soạn Văn Lớp 6 Bài Lời Văn Đoạn Văn Tự Sự Ngắn Gọn Hay & Đúng Nhất
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Ý Nghĩa Của Các Con Số Từ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • Giải Quẻ Xăm Số 70
 • Ý Nghĩa Con Số Từ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99… Là Hung Hay Cát?
 • Bật Mí Sinh Năm 1994 Nên Xăm Hình Gì Để “số Sướng Hơn Tiên”
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải, Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa, Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009, Bài Giải Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố, Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án, Xác Suất Thống Kê Y Học Huế, Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê, ôn Tập Xác Suất Thống Kê, ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu, Đáp án Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu, Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Ftu, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Y Dược, Sách Xác Suất Thống Kê, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê, Sách Học Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Hvnh, Đề Cương ôn Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Cương Xác Suất Thống Kê, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đáp án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh, Bài Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Đề Cương Xác Suất Thống Kê Y Học, Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Tài Liệu Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Môn Xác Suất Thống Kê, Nếu Lãi Suất Danh Nghĩa Nhỏ Hơn Tỷ Lệ Lạm Phát, Thì Lãi Suất Thực Tế Sẽ, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Giáo Trình Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Cương ôn Tập Toán Xác Suất Thống Kê, Xac Suat Thong Ke Dieu Duong, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Lê Xuân Lý, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Bài Tiểu Luận Xác Suất Thống Kê, Công Thức Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Ftu, On Xac Suat Thong Ke Dieu Duong, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 1, Đề Kiểm Tra Toán Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Nguyễn Đình Huy, Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Chương 3, Thuế Suất 5 ở Thông Tư 32/2007/tt-btc, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Thảo Luận Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Dược,

  Bài Giải Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải, Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa, Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009, Bài Giải Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố, Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án, Xác Suất Thống Kê Y Học Huế, Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê, ôn Tập Xác Suất Thống Kê, ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thử Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải 2022
 • Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải
 • Chuyên Đề Tiếng Anh 8
 • Written Test 2 Tiếng Anh 8
 • We Escape Và Những Căn Phòng Bí Mật Đáng Trải Nghiệm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100