Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải

--- Bài mới hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Anken
 • Bai Tap Anken Rat Hay
 • Bai Tap Anken Hd Giai Nhanh
 • Bài Tập Tự Luận Hữu Cơ 11 Tổng Hợp Từng Chương
 • Pp Giải Bài Tập Về Anken
 • Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access Lớp 12, Bài Tập Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Bai Thuc Hanh 7 Tin Hoc 12 Access 2003, Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, Giải Bài Tập Access, Giải Bài Access Lớp 8, Access Co Loi Giai, Giải Bài Tập Access 8, Giải Workbook Access 8, Giải Sách Access Grade 6 Workbook, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Tin Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 3 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 5 Tin Học Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 7 Tin Học 12, Giải Bài Thực Hành 7 Địa Lý 9, Giải Bài Tập Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 8 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý, Giải Bài Tập Thực Hành 8, Giải Bài 5 Thực Hành Địa Lí 9, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 12, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài 4 Thực Hành Địa Lý 11, Giải Bài 28 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài 27 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài 25 Thực Hành Địa Lí 6, Giải Bài Tập Thực Hành 1 Tin Học 10, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành Gdcd 9, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiết 2, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8, Giải Thực Hành âm Nhạc 6, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 7, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 8, Bài Tập Thực Hành Matlab Có Lời Giải, Giải Bài 27 Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 6, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10, Bài Tập Thực Hành Excel Co Loi Giai, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 7, Giải Bài Tập Thực Hành Lớp 6 Tiết 2, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý, Giải Bài Thực Hành âm Nhạc Lớp 6 Tiết 9, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiếp Theo, Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí 2, Báo Cáo Thực Hành Nước Giải Khát, Giải Bt Thực Hành âm Nhạc Lớp 6 Tiết 2, Giải Bài Tập Thực Hành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí Người, Báo Cáo Thực Hành Rượu Bia Nước Giải Khát, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý Người , Kết Quả Thực Hiện Một Cửa Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính., Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8 Bài Mùa Thu Ngày Khai Trươfng, Giải Tiếng Việt Thực Hành Bùi Minh Toán, Thuc Trang Va Giai Phap Ve Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong, Giải Pháp Nâng Cao ý Thức Chấp Hành Điều Lệnh Công An Nhân Dân, Thuc Trang Va Giai Phap Cong Tac Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong Cap Huyen, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xnk – Dương Hữu Hạnh, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hãy Giải Thích 5 Mục Đích Của Việc Thực Hiện Nhập Các Biểu Thức Hay Các Tiê, Bài Thực Hành Số 7 Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 11, Bài Tập Thực Hành Hệ Điều Hành Windows, Bài Tập Thực Hành Hệ Điều Hành Linux, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 14, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Khảo Sát Kiến Thức Và Thực Hành Về Bệnh Đái Tháo Đường, Hướng Dân Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thực Trắc Nghiệm Bài 19, Báo Cáo Thực Hành Nhân Giống Vô Tính ở Thực Vật Bằng Giâm Chiết Ghép, Thực Hiện Dân Chủ ở Cấp Xã Thực Trạng Và Giải Pháp, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Hội Lhtn Việt Nam, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Khảo Sát Kiến Thức, Thái Độ, Thực Hành Của , Kiến Thức Và Thực Hành Bệnh Viêm Gan B,

  Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access Lớp 12, Bài Tập Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Bai Thuc Hanh 7 Tin Hoc 12 Access 2003, Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, Giải Bài Tập Access, Giải Bài Access Lớp 8, Access Co Loi Giai, Giải Bài Tập Access 8, Giải Workbook Access 8, Giải Sách Access Grade 6 Workbook, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Tin Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 3 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 5 Tin Học Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 7 Tin Học 12, Giải Bài Thực Hành 7 Địa Lý 9, Giải Bài Tập Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 8 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý, Giải Bài Tập Thực Hành 8, Giải Bài 5 Thực Hành Địa Lí 9, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 12, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài 4 Thực Hành Địa Lý 11, Giải Bài 28 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài 27 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài 25 Thực Hành Địa Lí 6, Giải Bài Tập Thực Hành 1 Tin Học 10, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành Gdcd 9, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiết 2, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8, Giải Thực Hành âm Nhạc 6, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 7, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 8, Bài Tập Thực Hành Matlab Có Lời Giải, Giải Bài 27 Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 6,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải
 • 20 Đề Thi Kiểm Tra Toán 8 Hk2
 • Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
 • Tiếng Anh Lớp 6: Unit 7. Skills 2
 • Unit 7 Lớp 6 Skills 2 Trang 13
 • Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải
 • Các Dạng Bài Tập Anken
 • Bai Tap Anken Rat Hay
 • Bai Tap Anken Hd Giai Nhanh
 • Bài Tập Tự Luận Hữu Cơ 11 Tổng Hợp Từng Chương
 • Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access Lớp 12, Hướng Dẫn Thực Hành Access, Bai Thuc Hanh 7 Tin Hoc 12 Access 2003, Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, Access 2010, Bài Giảng Access 2010, Giáo Trình Access 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Access 2010, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Bài Tập Thực Hành Excel 2010, Bài Tập Thực Hành Word 2010, Bài Tập Thực Hành Office 2010, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Project 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Project 2010, Giải Bài Access Lớp 8, Giải Bài Tập Access, Access Co Loi Giai, Giải Bài Tập Access 8, Giải Workbook Access 8, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, Giải Sách Access Grade 6 Workbook, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 8 Tin Học 12, Giải Bài 4 Thực Hành Địa Lý 11, Giải Bài 28 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài Tập Thực Hành 5 Tin Học Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 7 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 8, Giải Bài Tập Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Tin Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 1 Tin Học 10, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý, Giải Bài Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Thực Hành 7 Địa Lý 9, Giải Bài 27 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài 25 Thực Hành Địa Lí 6, Giải Bài Tập Thực Hành 3 Tin Học 12, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 12, Giải Bài 5 Thực Hành Địa Lí 9, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 8, Giải Bài Tập Thực Hành Gdcd 9, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiết 2, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11, Bài Tập Thực Hành Excel Co Loi Giai, Giải Bài 27 Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10, Giải Thực Hành âm Nhạc 6, Bài Tập Thực Hành Matlab Có Lời Giải, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 7, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 6, Giải Bài Tập Thực Hành Lớp 6 Tiết 2, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 7, Báo Cáo Thực Hành Nước Giải Khát, Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí 2, Giải Bt Thực Hành âm Nhạc Lớp 6 Tiết 2, Giải Bài Thực Hành âm Nhạc Lớp 6 Tiết 9, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiếp Theo, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý Người , Giải Bài Tập Thực Hành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí Người, Báo Cáo Thực Hành Rượu Bia Nước Giải Khát, Giải Tiếng Việt Thực Hành Bùi Minh Toán, Kết Quả Thực Hiện Một Cửa Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính., Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8 Bài Mùa Thu Ngày Khai Trươfng, Thuc Trang Va Giai Phap Ve Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong, Giải Pháp Nâng Cao ý Thức Chấp Hành Điều Lệnh Công An Nhân Dân, Thuc Trang Va Giai Phap Cong Tac Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong Cap Huyen, Giải Bài Tập Excel 2010, Luật Thủ Tục Hành Chính 2010, Báo Cáo Tổng Kết 6 Năm Thi Hành Luật Thanh Tra 2010, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 43/2010/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 67/2010/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 87/2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra 2010, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 51/2010, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2010, Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 2010- 2022, Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Giai Đoạn 2001-2010, Báo Cáo Chương Trình Phòng, Chống Tội Phạm Giai Đoạn 2010-2015, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020,

  Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2010, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Bài Tập Thực Hành Access, Bài Tập Thực Hành Access Lớp 12, Hướng Dẫn Thực Hành Access, Bai Thuc Hanh 7 Tin Hoc 12 Access 2003, Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Access, Hướng Dẫn Thực Hành Viết Phần Mềm Kế Toán Trên Access, Access 2010, Bài Giảng Access 2010, Giáo Trình Access 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Access 2010, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Bài Tập Thực Hành Excel 2010, Bài Tập Thực Hành Word 2010, Bài Tập Thực Hành Office 2010, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Project 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Microsoft Project 2010, Giải Bài Access Lớp 8, Giải Bài Tập Access, Access Co Loi Giai, Giải Bài Tập Access 8, Giải Workbook Access 8, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, Giải Sách Access Grade 6 Workbook, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 8 Tin Học 12, Giải Bài 4 Thực Hành Địa Lý 11, Giải Bài 28 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài Tập Thực Hành 5 Tin Học Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 7 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 8, Giải Bài Tập Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Tin Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 1 Tin Học 10, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý, Giải Bài Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Thực Hành 7 Địa Lý 9,

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20 Đề Thi Kiểm Tra Toán 8 Hk2
 • Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
 • Tiếng Anh Lớp 6: Unit 7. Skills 2
 • Unit 7 Lớp 6 Skills 2 Trang 13
 • Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 10 Unit 6
 • Bài Tập Thực Hành Access Quản Lý Bán Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Bài Tập Về Adn Arn Protein Và Đột Biến
 • Cách Giải Bài Tập Phản Ứng Đốt Cháy Của Anken, Ankađien, Ankin Hay, Chi Tiết
 • Bài Tập Tự Luận Về Anken
 • 15 Câu Trắc Nghiệm Anken Và Ankađien Cực Hay Có Đáp Án.
 • Chương 6: Bài 31 : Luyện Tập : Anken Và Ankađien
 • 2013

  HỆ QUẢN TRỊ CSDL

  MICROSOFT ACCESS 2007

  Giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về thiết kế cơ sở

  dữ liệu, làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, các thao tác tìm kiếm

  mẫu tin, thiết kế được các loại biểu mẫu và báo biểu theo yêu cầu người dùng

  KS. NGÔ VĂN LINH

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CSDL ĐƠN GIẢN…………………………………………………………………………. 3

  1.1 – Lý thuyết: ……………………………………………………………………………………………………………… 3

  1.2 – Thực hành:……………………………………………………………………………………………………………. 3

  CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ BẢNG DỮ LIỆU (TABLE) …………………………………………………………….. 5

  2.1 – Lý thuyết: …………………………………………………………………………………………………………….. 5

  2.2 – Thực hành:……………………………………………………………………………………………………………. 5

  CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TRUY VẤN (QUERY)…………………………………………………………………… 7

  3.1 – Lý thuyết: …………………………………………………………………………………………………………….. 7

  3.2 – Thực hành:……………………………………………………………………………………………………………. 7

  3.2.1 – TRUY VẤN CHỌN (SELECT QUERY) …………………………………………………………….. 7

  3.2.2 – TRUY VẤN TẠO BẢNG (MAKE TABLE QUERY) ………………………………………….. 11

  3.2.3 – TRUY VẤN THÊM (APPEND QUERY)…………………………………………………………… 12

  3.2.4 – TRUY VẤN CẬP NHẬT (UPDATE QUERY) …………………………………………………… 12

  3.2.5 – TRUY VẤN XÓA (DELETE QUERY)……………………………………………………………… 12

  3.2.6 – TRUY VẤN CHÉO (CROSSTAB QUERY) ………………………………………………………. 13

  3.2.7 – THAM SỐ TRONG TRUY VẤN (PARAMETER) ……………………………………………… 13

  CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BIỂU MẪU (FORM) ……………………………………………………………………. 15

  4.1 – Lý thuyết: …………………………………………………………………………………………………………… 15

  4.2 – Thực hành:………………………………………………………………………………………………………….. 15

  CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ BÁO BIỂU (REPORT) …………………………………………………………………. 20

  5.1 – Lý thuyết: …………………………………………………………………………………………………………… 20

  5.2 – Thực hành:………………………………………………………………………………………………………….. 20

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CSDL ĐƠN GIẢN

  1.1 – Lý thuyết:

  Trong chương này, học sinh cần nắm rõ các yêu cầu sau:

  + Các bước thiết kế một cơ sở dữ liệu.

  + Mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu.

  + Khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu của cột.

  1.2 – Thực hành:

  Dựa vào phần đặc tả chi tiết sau đây, hãy thiết kế lược đồ quan hệ phù hợp ứng

  với từng hệ thống?

  Câu 01: Để tin học hóa việc quản lý bán hàng tại cửa hàng bách hóa ABC, người ta mô tả

  tình hình bán hàng của cửa hàng như sau:

  Cửa hàng có rất nhiều loại hàng hóa (Dụng cụ văn phòng, thiết bị điện, đồ chơi trẻ

  em, đồ dùng trong bếp, ….), để phân biệt các loại hàng với nhau, người ta đánh mã số cho

  mỗi loại hàng (mỗi loại có một mã số duy nhât), mỗi mã số loại hàng xác định tên loại hàng.

  Mỗi loại hàng có rất nhiều hàng hóa (Dụng cụ văn phòng: tập, sách, bút, viết; đồ chơi trẻ em:

  thú nhồi bông, bộ lắp ráp mô hình,…), mỗi hàng hóa chỉ thuộc một loại hàng duy nhất. Để

  phân biệt các mặt hàng với nhau, người ta đánh mã số cho mỗi mặt hàng, mỗi mã số này xác

  định tên hàng hóa, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ.

  Khi khách hàng đến mua hàng, cửa hàng sẽ lập một hóa đơn cho khách hàng, mỗi

  hóa đơn có một mã số riêng, mỗi mã số này xác định ngày lập của hóa đơn, tên khách hàng.

  Mỗi hóa đơn có thể có rất nhiều mặt hàng, ngược lại mỗi mặt hàng sẽ được mua bởi nhiều

  hóa đơn. Trong từng hóa đơn, người ta lưu trữ số lượng mua của từng mặt hàng.

  Đáp án:

  LOAI_HANG

  HOA_DON

  Câu 02: Để tin học hóa việc quản lý điểm học sinh tại trường THPT ABC, người ta mô tả

  cách quản lý điểm của học sinh như sau:

  Trường quản lý danh sách học sinh, mỗi học sinh được cấp một mã số học sinh duy

  nhất, mỗi mã học sinh xác định tên học sinh, ngày sinh, giới tính, địa chỉ. Mỗi học sinh thuộc

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  một lớp học duy nhất, mỗi lớp học có một mã số riêng, mỗi mã số lớp học xác định tên lớp,

  phòng học. Mỗi một lớp có nhiều học sinh.

  Về hệ thống môn học, mỗi học sinh học rất nhiều môn, mỗi môn có ít nhất 1 học sinh

  theo học. Mỗi môn học có một mã số môn học duy nhất, mỗi mã số môn học xác định tên

  môn học, số tiết, giáo viên giảng dạy.

  Vào cuối mỗi học kỳ, học sinh sẽ thi cuối kỳ. Đối với mỗi môn học, học sinh sẽ có 2

  cột điểm (điểm lần 1, điểm lần 2).

  Câu 03: Để tin học hóa việc quản lý khách sạn, người ta mô tả hệ thống quản lý khách sạn

  như sau:

  Trong khách sạn có nhiều loại phòng (phòng loại 1, phòng loại 2,…), mỗi loại phòng

  có một mã số duy nhất, mỗi mã số loại phòng xác định tên loại phòng, đơn giá. Mỗi loại

  phòng có rất nhiều phòng. Mỗi phòng được đánh một mã số duy nhất, mỗi mã số này xác

  định tên phòng, dung lượng chứa tối đa của phòng, dãy phòng. Mỗi phòng chỉ thuộc một loại

  phòng duy nhất.

  Khi khách hàng đến thuê phòng thì khách hàng cần cung cấp số CMND, mỗi số

  chứng minh nhân dân xác định tên khách hàng, địa chỉ thường trú, ngày sinh, giới tính, số

  lượng khách kèm theo, ghi chú. Mỗi khách hàng có thể thuê nhiều phòng, ngược lại, mỗi

  phòng được rất nhiều người thuê. Mỗi lần khách đến thuê phòng cần lưu lại các thông tin

  ngày bắt đầu thuê, ngày trả phòng, tiền dịch vụ.

  Câu 04: Để quản lý lộ trình của các tuyến xe buýt, người ta mô tả hệ thống quản lý xe

  buýt như sau:

  Mỗi chủ xe quản lý rất nhiều chiếc xe buýt, mỗi chủ xe có một mã số duy nhất, mỗi

  mã số xác định tên chủ xe, ngày sinh, giới tính, địa chỉ. Mỗi xe chỉ thuộc một chủ xe, mỗi xe

  có một biển số duy nhất, mỗi biển số xe xác định số lượng hành khách tối đa trên xe, số tầng

  của xe.

  Ngoài ra, người ta còn quản lý nhân viên, mỗi nhân viên có một mã số duy nhất, mỗi

  mã số nhân viên xác định tên nhân viên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại, công việc (tài xế

  chính, tài xế phụ, nhân viên thu vé).

  Khi xe xuất bến sẽ có một lộ trình cụ thể, mỗi lộ trình này được đánh một mã số duy

  nhất, mỗi mã số lộ trình xác định đường đi, số km, số giờ quy định, giá vé quy định. Trong

  ngày, xe sẽ đi nhiều lộ trình, ngược lại mỗi lộ trình sẽ có nhiều xe xuất phát. Để quản lý

  doanh thu của xe đến từng lộ trình, người ta quản lý các thông tin tài xế chính, nhân viên thu

  vé, ngày giờ khởi hành, ngày giờ đến, số lượng vé loại 1 (dành cho khách hàng đi <= 25% lộ

  trình, tiền vé là 25% của giá vé quy định), số lượng vé loại 2, số lượng vé loại 3, số lượng vé

  loại 4.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ BẢNG DỮ LIỆU

  (TABLE)

  2.1 – Lý thuyết:

  Trong chương này, học sinh cần nắm các kiến thức:

  + Các bước tạo một bảng dữ liệu

   Đặt khóa chính, thiết kế Auto Lookup cho khóa ngoại

   Các ràng buộc dữ liệu (nếu có)

   Tạo liên kết (Relationships) giữa các bảng

   Nhập dữ liệu cho các bảng

  + Các thao tác sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu

  + Các thao tác nhập/xuất dữ liệu

  2.2 – Thực hành:

  Hãy sử dụng chương trình MS Access 2007 thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

  như sau:

  LOAI_HANG

  HOA_DON

  Yêu cầu khi thiết kế bảng:

  – Thiết lập cấu trúc bảng, chọn kiểu dữ liệu, đặt khóa chính phù hợp.

  – Thiết lập thuộc tính Auto Lookup cho khóa ngoại.

  – Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.

  – Nhập dữ liệu mẫu cho các bảng.

  Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng như sau:

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Hình 1 – Màn hình hiển thị mối liên kết giữa các bảng

  Nhập dữ liệu mẫu cho các bảng như sau:

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TRUY VẤN (QUERY)

  3.1 – Lý thuyết:

  Trong chương này, học sinh cần nắm vững các kiến thức:

  + Công dụng của các loại truy vấn

  + Các phép toán trong truy vấn

  + Các bước tạo truy vấn

   Chọn dữ liệu nguồn cho truy vấn

   Xác định loại truy vấn

   Chọn các trường cần thao tác

   Tạo thêm trường mới, thiết lập điều kiện lọc (nếu có)

   Lưu và thực thi truy vấn

  + Kiểm tra dữ liệu kết quả truy vấn

  3.2 – Thực hành:

  Học viên sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng, thiết kế các câu truy vấn theo yêu

  cầu sau đây:

  3.2.1 – TRUY VẤN CHỌN (SELECT QUERY)

  Câu 01: Thiết kế truy vấn “Sqry_01” cho phép hiển thị thông tin các mặt hàng, thông

  tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ.

  Câu 02: Thiết kế truy vấn “Sqry_02” cho phép hiển thị thông tin các loại hàng, thông

  tin cần hiển thị: Mã loại, tên loại.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 03: Thiết kế truy vấn “Sqry_03” cho phép hiển thị thông tin các hóa đơn, thông

  tin cần hiển thị: Mã hóa đơn, ngày lập, khách hàng.

  Câu 04: Thiết kế truy vấn “Sqry_04” hiển thị thông tin các mặt hàng thuộc loại hàng

  Thiết bị điện gia dụng, thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất

  xứ.

  Câu 05: Thiết kế truy vấn “Sqry_05” hiển thị thông tin các mặt hàng do Nguyễn

  Minh Hải mua, thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, số lượng.

  Trong đó, sắp xếp các mặt hàng tăng dần theo đơn giá.

  Câu 06: Thiết kế truy vấn “Sqry_06” hiển thị thông tin các mặt hàng trong hóa đơn

  có mã số là 1, thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành

  tiền. Trong đó, Thành tiền = Số lượng * Đơn giá.

  Câu 07: Thiết kế truy vấn “Sqry_07” hiển thị thông tin các mặt hàng có xuất xứ tại

  Việt Nam và có Đơn giá từ 200.000 trở lên, thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị

  tính, đơn giá.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 08: Thiết kế truy vấn “Sqry_08” hiển thị thông tin các mặt hàng có đơn giá từ

  20.000 trở xuống hoặc các mặt hàng có xuất xứ tại Nhật bản, thông tin cần hiển thị: Mã hàng,

  tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ.

  Câu 09: Thiết kế truy vấn “Sqry_09” hiển thị thông tin các hóa đơn có mua mặt hàng

  thuộc loại hàng đồ chơi trẻ em, thông tin cần hiển thị: Mã hóa đơn, ngày lập, khách hàng.

  Câu 10: Thiết kế truy vấn “Sqry_10” hiển thị thông tin 3 mặt hàng xuất xứ tại Việt

  nam có đơn giá cao nhất, thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá.

  Câu 11: Thiết kế truy vấn “Sqry_11” cho biết tổng số mặt hàng theo từng loại hàng,

  thông tin cần hiển thị: Mã loại, tên loại, số lượng mặt hàng.

  Câu 12: Thiết kế truy vấn “Sqry_12” cho biết tổng số mặt hàng trong từng hóa đơn,

  thông tin cần hiển thị: Mã hóa đơn, ngày lập, khách hàng, tổng số mặt hàng.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 13: Thiết kế truy vấn “Sqry_13” cho biết tổng số lượng bán ra của từng mặt

  hàng, thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, tổng số lượng, xuất xứ.

  Câu 14: Thiết kế truy vấn “Sqry_14” cho biết doanh thu theo từng mặt hàng, thông

  tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, tổng số lượng, doanh thu. Trong

  đó, Doanh thu = tổng Thành tiền mặt hàng trong từng hóa đơn; Thành tiền = Số lượng * Đơn

  giá.

  Câu 15: Thiết kế truy vấn “Sqry_15” cho biết doanh thu của hóa đơn có mã số 1,

  thông tin cần hiển thị: Mã hóa đơn, ngày lập, khách hàng, doanh thu. Trong đó, doanh thu =

  tổng Thành tiền các mặt hàng trong hóa đơn; Thành tiền = Số lượng * Đơn giá.

  Câu 16: Thiết kế truy vấn “Sqry_16” cho biết 3 mặt hàng có doanh thu cao nhất,

  thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, doanh thu. Trong đó, Doanh

  thu = tổng Thành tiền của mặt hàng trong từng hóa đơn; Thành tiền = số lượng * đơn giá.

  Câu 17: Thiết kế truy vấn “Sqry_17” tìm ra các mặt hàng chưa được bán lần nào,

  thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 18: Thiết kế truy vấn “Sqry_18” tìm ra loại hàng chưa có nhập bất cứ mặt hàng

  nào, thông tin cần hiển thị: Mã loại, tên loại.

  Câu 19: Thiết kế truy vấn “Sqry_19” tìm ra những hóa đơn không mua thiết bị điện

  gia dụng, thông tin cần hiển thị: Mã hóa đơn, ngày lập, khách hàng.

  Câu 20: Thiết kế truy vấn “Sqry_20” tìm ra những hóa đơn chỉ mua các mặt hàng đồ

  dùng trong bếp, thông tin cần hiển thị: Mã hóa đơn, ngày lập, khách hàng.

  3.2.2 – TRUY VẤN TẠO BẢNG (MAKE TABLE QUERY)

  Câu 01: Thiết kế truy vấn “Mqry_01” cho phép tạo bảng “THIET_BI_DIEN” dùng

  để lưu thông tin các mặt hàng thuộc thiết bị điện gia dụng, thông tin cần lưu: Mã hàng, tên

  hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ.

  Câu 02: Thiết kế truy vấn “Mqry_02” cho phép tạo bảng “HOA_DON_T2” dùng để

  lưu thông tin các hóa đơn được lập vào tháng 2/2013, thông tin cần lưu: Mã hóa đơn, ngày

  lập, khách hàng.

  Câu 03: Thiết kế truy vấn “Mqry_03” cho phép tạo bảng “BAN_NHIEU_NHAT”

  dùng để lưu thông tin 2 mặt hàng được bán ra với tổng số lượng là nhiều nhất, thông tin cần

  lưu: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ, tổng số lượng.

  Câu 04: Thiết kế truy vấn “Mqry_04” cho phép tạo bảng “HANG_CHUA_BAN”

  dùng để lưu thông tin các mặt hàng chưa được bán lần nào, thông tin cần lưu: Mã hàng, tên

  hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ.

  Câu 05: Thiết kế truy vấn “Mqry_05” cho phép tạo bảng “DOANH_THU_HD”

  dùng để lưu doanh thu của hóa đơn có mã số là 1, thông tin cần lưu: Mã hóa đơn, ngày lập,

  khách hàng, doanh thu. Trong đó, Doanh thu = tổng Thành tiền các mặt hàng trong hóa đơn,

  Tthành tiền = Số lượng * Đơn giá.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  3.2.3 – TRUY VẤN THÊM (APPEND QUERY)

  Câu 01: Thiết kế truy vấn “Aqry_01” cho phép thêm mới một loại hàng vào bảng

  LOAI_HANG, thông tin cần thêm:

  Mã loại: L06

  Tên loại: Giày dép

  Câu 02: Thiết kế truy vấn “Aqry_02” cho phép thêm mới một mặt hàng vào bảng

  HANG_HOA, thông tin cần thêm:

  Mã hàng: M07

  Tên hàng: Giày thể thao Thượng Đình

  ĐVT: đôi

  Đơn giá: 120.000

  Xuất xứ: Việt Nam

  Mã loại: L06

  Câu 03: Thiết kế truy vấn “Aqry_03” cho phép thêm mới một hóa đơn vào bảng

  HOA_DON, thông tin cần thêm:

  Ngày lập: 04/03/2013

  Khách hàng: Trần Hoàng Tính

  Câu 04: Thiết kế truy vấn “Aqry_04” cho phép thêm tất cả các mặt hàng thuộc loại

  hàng Thiết bị văn phòng phẩm vào hóa đơn của khách hàng Trần Hoàng Tính, thông tin cần

  thêm:

  Số lượng: 1 (cho mỗi mặt hàng)

  Câu 05: Thiết kế truy vấn “Aqry_04” cho phép thêm 2 mặt hàng mới vào bảng

  HANG_HOA, thông tin cần thêm được nhập từ file excel (học sinh tự thêm thông tin mặt

  hàng vào file excel)

  3.2.4 – TRUY VẤN CẬP NHẬT (UPDATE QUERY)

  Câu 01: Thiết kế truy vấn “Uqry_01” cho phép cập nhật đơn giá của mặt hàng Phích

  cắm điện là 30.000.

  Câu 02: Thiết kế truy vấn “Uqry_02” cho phép cập nhật ngày lập của hóa đơn có mã

  số là 1, với ngày lập là 02/04/2013.

  Câu 03: Thiết kế truy vấn “Uqry_03” cho phép cập nhật số lượng là 2 cho mặt hàng

  Tập 96trang trong hóa đơn của khách hàng Nguyễn Minh Hải.

  Câu 04: Thiết kế truy vấn “Uqry_04” cho phép cập nhật đơn giá của các mặt hàng

  thuộc loại Thiết bị điện gia dụng, với đơn giá mới là giảm 25% của đơn giá ban đầu.

  Câu 05: Thiết kế truy vấn “Uqry_05” cho phép cập nhật mặt hàng Bộ nồi Inox chống

  dính sang loại Thiết bị điện gia dụng.

  3.2.5 – TRUY VẤN XÓA (DELETE QUERY)

  Câu 01: Thiết kế truy vấn “Dqry_01” cho phép xóa mặt hàng Giày thể thao Thượng

  Đình trong bảng HANG_HOA_01. Học sinh sao chép bảng HANG_HOA lưu thành bảng

  HANG_HOA_01.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 02: Thiết kế truy vấn “Dqry_02” cho phép xóa mặt hàng Bóng đèn chữ U trong

  hóa đơn có mã số là 2.

  Câu 03: Thiết kế truy vấn “Dqry_03” cho phép xóa các mặt hàng thuộc loại hàng

  Thiết bị điện gia dụng trong bảng HANG_HOA_01.

  Câu 04: Thiết kế truy vấn “Dqry_04” cho phép xóa loại hàng chưa tồn tại bất kỳ mặt

  hàng nào.

  Câu 05: Thiết kế truy vấn “Dqry_05” cho phép xóa các hóa đơn mà chưa mua bất kỳ

  loại hàng nào.

  3.2.6 – TRUY VẤN CHÉO (CROSSTAB QUERY)

  Câu 01: Thiết kế truy vấn “Cqry_01” cho phép thống kê số lượng bán của mặt hàng

  theo từng hóa đơn.

  Câu 02: Thiết kế truy vấn “Cqry_02” cho phép thống kê thành tiền mặt hàng theo

  từng hóa đơn, với thành tiền = số lượng * đơn giá.

  Câu 03: Thiết kế truy vấn “Cqry_03” cho phép thống kê thành tiền từng mặt hàng

  theo từng tháng trong năm 2013, với thành tiền = số lượng * đơn giá.

  Câu 04: Thiết kế truy vấn “Cqry_04” cho phép thống kê thành tiền từng loại hàng

  theo từng tháng trong năm 2013, với thành tiền = số lượng * đơn giá.

  Câu 05: Thiết kế truy vấn “Cqry_05” cho phép thống kê số lượng mặt hàng của từng

  loại hàng theo từng xuất xứ.

  3.2.7 – THAM SỐ TRONG TRUY VẤN (PARAMETER)

  Câu 01: Thiết kế truy vấn “Pqry_01” cho phép tính thành tiền của từng mặt hàng

  trong hóa đơn có mã số bất kỳ nhập vào lúc thực thi truy vấn, thông tin cần hiển thị: Mã

  hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ, số lượng, thành tiền, với thành tiền = số lượng

  * đơn giá.

  Câu 02: Thiết kế truy vấn “Pqry_02” cho phép tính doanh thu bán ra của các mặt

  hàng thuộc loại hàng X (với X là mã loại hàng bất kỳ nhập vào lúc thực thi truy vấn), thông

  tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ, tổng số lượng bán, doanh

  thu. Trong đó, doanh thu = tổng thành tiền của mặt hàng được bán ra trong từng hóa đơn,

  thành tiền = số lượng * đơn giá.

  Câu 03: Thiết kế truy vấn “Pqry_03” cho phép tính doanh thu bán ra của từng mặt

  hàng trong tháng X của năm 2013 (với X là tháng bất kỳ nhập vào lúc thực thi truy vấn),

  thông tin cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, xuất xứ, tổng số lượng, doanh

  thu. Trong đó, doanh thu = tổng thành tiền của mặt hàng được bán ra trong tháng X, thành

  tiền = số lượng * đơn giá.

  Câu 04: Thiết kế truy vấn “Pqry_04” cho phép tính doanh thu của các mặt hàng theo

  xuất xứ X (với X là nơi xuất xứ của mặt hàng được nhập vào lúc thực thi truy vấn), thông tin

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  cần hiển thị: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, tổng số lượng bán, doanh thu. Trong

  đó, doanh thu = tổng thành tiền của từng mặt hàng trong từng hóa đơn, thành tiền = số lượng

  * đơn giá.

  Câu 05: Thiết kế truy vấn “Pqry_05” cho phép thêm mới một mặt hàng vào bảng

  HANG_HOA, với thông tin cần thêm được nhập vào bất kỳ lúc thực thi truy vấn.

  Câu 06: Thiết kế truy vấn “Pqry_06” cho phép cập nhật đơn giá X cho mặt hàng Y,

  với X là đơn giá bất kỳ và Y là mã hàng bất kỳ được nhập vào lúc thực thi truy vấn.

  Câu 07: Thiết kế truy vấn “Pqry_07” cho phép tạo ra bảng DOANH_THU dùng để

  lưu doanh thu của các mặt hàng của loại hàng X (với X là mã loại hàng bất kỳ nhập vào lúc

  thực thi truy vấn), thông tin cần lưu: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, tổng số lượng,

  doanh thu. Trong đó, doanh thu = tổng thành tiền của mặt hàng trong từng hóa đơn, thành

  tiền = số lượng * đơn giá.

  Câu 08: Thiết kế truy vấn “Pqry_08” cho phép xóa mặt hàng X trong hóa đơn Y, với

  X là mã hàng và Y là mã hóa đơn bất kỳ nhập vào lúc thực thi truy vấn.

  Câu 09: Thiết kế truy vấn “Pqry_09” cho phép cập nhật số lượng X của mặt hàng Y

  trong hóa đơn Z, với X là số lượng bất kỳ, Y là mã hàng bất kỳ, Z là mã hóa đơn bất kỳ nhập

  vào lúc thực thi truy vấn.

  Câu 10: Thiết kế truy vấn “Pqry_10” cho phép hiển thị doanh thu trong tháng X của

  năm 2013, trong đó X là tháng bất kỳ nhập vào lúc thực thi truy vấn, thông tin cần hiển thị:

  Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, tổng số lượng, doanh thu. Trong đó, doanh thu =

  tổng thành tiền của mặt hàng trong từng hóa đơn, thành tiền = số lượng * đơn giá.

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BIỂU MẪU (FORM)

  4.1 – Lý thuyết:

  Trong chương này, học sinh cần nắm các kiến thức:

  + Các bước tạo biễu mẫu:

   Chọn dữ liệu nguồn cho biểu mẫu

   Chọn loại biểu mẫu

   Hiển thị thông tin các trường trên biểu mẫu

   Tạo các điều khiển trên biểu mẫu

  + Các loại biểu mẫu

  + Các thành phần của biểu mẫu

  + Các điều khiển của biểu mẫu

  4.2 – Thực hành:

  Học sinh sử dụng cơ sở dữ liệu QUAN LY BAN HANG thiết kế các biểu mẫu sau

  đây:

  Câu 01: Thiết kế biểu mẫu “F_QuanLyHangHoa_Columnar” theo mẫu sau đây:

  Câu 02: Thiết kế biểu mẫu “F_QuanLyHangHoa_Tabular” theo mẫu sau đây:

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 03: Thiết kế biểu mẫu “F_QuanLyHangHoa_Datasheet” theo mẫu sau đây:

  Câu 04: Thiết kế biểu mẫu “F_QuanLyHangHoa_Justified” theo mẫu sau đây:

  Câu 05: Thiết kế biểu mẫu “F_QuanLyHangHoa_Split” theo mẫu sau đây:

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 06: Thiết kế biểu mẫu “F_QuanLyLoaiHang_MainSub” theo mẫu sau đây:

  Câu 07: Thiết kế biểu mẫu “F_QuanLyHoaDon_MainSub” theo mẫu sau đây:

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 08: Thiết kế biểu mẫu “F_QuanLyBanHang_TabControl” theo mẫu sau đây:

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  Câu 09: Thiết kế biểu mẫu “F_GiaoDienChinh” theo mẫu sau đây:

  Câu 10: Thiết kế biểu mẫu “F_GioiThieu” theo mẫu sau đây:

  BÀI TẬP THỰC HÀNH MS ACCESS 2007

  CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ BÁO BIỂU (REPORT)

  5.1 – Lý thuyết:

  Trong chương này, học sinh cần nắm các kiến thức:

  + Các bước tạo báo biểu:

   Chọn dữ liệu nguồn cho báo biểu

   Chọn loại báo biểu

   Phân nhóm báo biểu (nếu có)

   Hiển thị thông tin các trường trên báo biểu

   Tạo các điều khiển trên báo biểu

  + Các loại báo biểu

  + Các thành phần của báo biểu

  + Phân nhóm báo biểu

  5.2 – Thực hành:

  Học sinh sử dụng cơ sở dữ liệu QUAN LY BAN HANG thiết kế các báo biểu sau

  đây:

  Câu 01: Thiết kế báo biểu “R_DanhSachMatHang” thống kê danh sách mặt hàng

  theo mẫu sau đây:

  Câu 02: Thiết kế báo biểu “R_LoaiHang” thống kê danh sách các mặt hàng theo

  từng loại hàng theo mẫu sau đây:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Luyện Từ Và Câu Lớp 4: Luyện Tập Về Từ Ghép Và Từ Láy Trang 43, 44
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 6 Bài 20: Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Khí
 • Bài Giải Sách Bài Tập Vật Lý 6
 • Bài Tập Vật Lý 6 Bài 1: Đo Độ Dài
 • Giải Bài 1.9, 1.10, 1, 11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 Trang 4, 5 Sách Bài Tập Vật Lí 7
 • Đề Thi Imo 2013 Và Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Imo 2013 (Olympic Toán Học Quốc Tế 54)
 • Market Leader Intermediate Key Answers
 • Đáp Án Ket 7 Test 1
 • Đáp Án Ket 1 Test 4 Reading And Writing
 • Đáp Án Ket 1 Test 2 Reading And Writing
 • VNMATH giới thiệu đề thi và lời giải kì thi Olympic Toán Quốc tế năm 2013 (IMO 2013). Các thí sinh sẽ làm bài thi trong hai ngày 23-24 tháng 7 năm 2013.

  Bài 1. Chứng minh rằng với hai số nguyên dương $k,n$ bất kì, tồn tại các số nguyên dương $m_1,m_2,ldots,m_k$ sao cho

  $$ 1+frac{2^k-1}{n}=left(1+frac{1}{m_1}right) left(1+frac{1}{m_2}right) dots left(1+frac{1}{m_k}right). $$

  Bài 2. Cho 2013 điểm màu đỏ và 2014 điểm màu xanh trên mặt phẳng, không có ba điểm nào thẳng hàng. Ta chia mặt phẳng bởi các đường thẳng (không đi qua các điểm trên) thành các miền sao cho không có miền nào chứa các điểm có màu khác nhau. Số nhỏ nhất các đường thẳng luôn thỏa mãn là bao nhiêu?

  Bài 3. Cho tam giác $ABC$ và $A_1,B_1,C_1$ lần lượt là các tiếp điểm của các đường tròn bàng tiếp trong các góc $A,B,C$ với các cạnh $BC,CA,AB$. Chứng minh rằng nếu tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác $A_1B_1C_1$ nằm trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác $ABC$ thì tam giác $ABC$ vuông.

  Bài 6. Cho số nguyên $n ge 3$. Xét một đường tròn và lấy $n+1$ điểm cách đều nhau trên đường tròn đó. Xét tất cả các cách ghi các số $0,1,ldots,n$ lên các điểm đã lấy sao cho trong mỗi cách ghi, tại mỗi điểm được ghi một số và mỗi số được ghi đúng một lần. Hai cách ghi được gọi là như nhau nếu cách ghi này có thể nhận được từ cách ghi kia nhờ một phép quay quanh tâm đường tròn. Một cách ghi được gọi là đẹp nếu với bốn số tùy ý $a<b<c<d$ mà $a+d=b+c$, dây cung nối hai điểm được ghi $a$ và $d$ không cắt dây cung nối hai điểm được ghi $b$ và $c$.

  Kí hiệu $M$ là số các cách ghi đẹp và kí hiệu $N$ là số các cặp có thứ tự $(x,y)$ các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện $x+y le n$ và $gcd(x,y)=1$. Chứng minh rằng

  $$ M=N+1. $$

  Về VNMATH.COM

  VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay chúng tôi là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Ioe Vòng 3 Lớp 11
 • Đáp Án Ioe Lớp 11 Vòng 2
 • Mời Bạn Đọc Thử Sức “cân Não” Với Đề Olympic Toán Quốc Tế
 • Giám Khảo Quốc Tế Bất Ngờ Với Cách Giải Của Thí Sinh Việt Nam Thi Imo
 • Lời Giải Và Bình Luận Đề Thi Chọn Đội Tuyển Toán Quốc Tế Imo 2022
 • Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 2 Ngắn Gọn Nhất
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản
 • 57 Video + 55 Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản
 • Hướng Dẫn Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh 2022
 • Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)

  Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)

  Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu để ôn luyện và thực hành mốn tiếng Anh 8 theo chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, chúng tôi biên soạn sách Bài tập thực hành tiếng Anh 8.

  Bài tập thực hành tiếng Anh 8 được biên soạn theo nội dung sách Tiếng Anh 8 của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hợp tác với Nhà Xuất Bản Giáo Dục Pearson.

  Bài tập thực hành tiếng Anh 8 góm 12 đơn vị bài tập. Mỗi đơn vị bài tập gồm 6 phần:

  Phần A – Phonetics: các bài tập ngữ âm giúp củng có khả năng phát âm và khả năng nhận biết các ảm được phát âm giống nhau hoặc khác nhau.

  Phần B – Vocabulary: các bài tập về từ vựng giúp ôn luyện các từ đã học.

  Phần C-Grammar; các bài tập ngữ pháp dạng trắc nghiệm, sửa lỗi cáu, vv. để

  củng cố kiển thực ngữ pháp theo từng đơn vị bài học,

  Phần D-Speaking: các bài tập đặt câu hỏi, hoàn tất đoạn hội thoại, sắp xếp loạn

  hội thoại, v,v. giúp rèn luyện kỹ năng nói.

  Phần E- Reading: các đoạn văn ngắn với các hình thức chọn từ dễ điền vào chỗ trọng, trả lời câu hỏi, chọn đáp án đúng, v,v. giúp luyện tập và phát trien kỹ năng đọc hiếu.

  Phần F- Writing: các bài tập sắp xếp cẫu, viết lại câu giúp luyện tập kỹ năng viết.

  Sau 3 đơn vị bài tập có một bài ôn tập (Review) nhằm giúp các em ôn luyện và cũng Có kiến thức đã học.

  Sách

  Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)

  của tác giả

  Mai Lan Hương; Nguyễn Thị Thanh Tâm

  , có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark

  --- Bài cũ hơn ---

 • Communication Trang 21 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2
 • Giải Bt Sinh 8 (Ngắn Nhất)
 • Giải Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Lớp 8
 • Giải Bài 5: Diện Tích Hình Thoi Toán Lớp 8 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất
 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Về Con Lắc Lò Xo Có Lời Giải
 • Giải Tin Học 10: Bài Tập Và Thực Hành 9: Bài Tập Và Thực Hành Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 10 Bài 3
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lý 10 Bài 3: Sử Dụng Bản Đồ Trong Học Tập Và Đời Sống
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 10 Bài 3: Sử Dụng Bản Đồ Trong Học Tập Và Đời Sống
 • Địa Lí 10 Bài 3: Sử Dụng Bản Đồ Trong Học Tập Và Đời Sống
 • Giải Bài Tập Địa Lý Lớp 10
 • Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

  1. Mục đích, yêu cầu

  – Tập được bảng, nhập dữ liệu vào bảng;

  – Nắm được nội dung các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng;

  – Biết được cách thêm bớt hàng cột, chỉnh độ rông hàng, cột; tách, gộp của bảng;

  – Biết sử dụng bảng trong soạn thảo.

  – Sử dụng các định dạng danh sách kiểu số thứ tự…

  Cần làm cho thanh công cụ Tables and Borders hiện trên màn hình bằng lệnh: View/Toolbars, chọn Tables and Borders (nếu chưa chọn).

  a) Làm việc với bảng a1) Tạo thời khoá biểu theo mẫu

  – Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo bảng;

  – Tạo bảng bằng lệnh: Table/Insert/Table…. Hộp thoại Insert Table xuất hiện (Hình 100).

  – Nhập số cột vào mục Numbers of Columns: 7;

  – Nhập số dòng vào mục Numbers of Rows: 6;

  – Chọn OK.

  Khi đó trên màn hình xuất hiện một bảng gồm 7 cột và 6 dòng, có độ rộng, chiều cao như nhau và ta có thể nhập dữ liệu vào bảng có dạng sau:

  a3) Trước khi trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác, ta cần tính xem bảng này cần mấy dòng, mấy cột và từ đó ta phải làm gì để có được bảng như bảng mẫu, sau đó ta mới nghĩ đến việc nhập dữ liệu vào.

  – Thay đổi độ rộng cột thứ nhất tính từ trái sang phải, các cột khác nếu thấy cần thiết;

  – Gộp 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ nhất, 2 ổ của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ hai, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 6,2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 7.

  – Gộp 3 ô của dòng đầu tiên của cột thứ ba, cột thứ tư và cột thứ 5 thành một ô dài (Hình101).

  b) Soạn thảo và trình bày văn bản

  Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau:

  – Định dạng chữ: chữ hoa, chữ nghiêng, đậm và kết hợp các kiểu này với nhau.

  – Sử dụng định dạng danh sách liệt kê kiểu số thứ tự

  – Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Địa Lí 10 Bài 4: Thực Hành Xác Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ
 • Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 3
 • Tập Bản Đồ Lịch Sử 8 Bài 10: Trung Quốc Giữa Thế Kỉ 19
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 6: Các Nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ Cuối Thế Kỉ Xix
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8 Bài 30: Thực Hành: Đọc Bản Đồ Địa Hình Việt Nam
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 10: Thực Hành Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 4: Bảng Điểm Của Lớp Em
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 6: Trình Bày Bảng Điểm Của Lớp Em
 • Bài Giảng Môn Tin Học Lớp 7
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 1: Làm Quen Với Chương Trình Bảng Tính Excel
 • Lý Thuyết Tin Học 7 Bài Thực Hành 10: Thực Hành Tổng Hợp.
 • Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

  Câu hỏi & Bài tập

  Bài 1 trang 102 Tin học lớp 7: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in

  a) Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu

  b) Nhập dữ liệu và thực hiện các điều chỉnh hàng, cột cần thiết.

  e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

  Trả lời:

  a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngtrên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

  Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

  b) Nhập dữ liệu và định dạng trang tính.

  1. Nhập dữ vào cột Đơn vị và cột Số lượng:

  2. Định dạng trang tính:

  – Bước 1: Gộp khối A3:D3 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A3:D3 và nháy chuột chọn lệnhđể gộp ô:

  – Bước 2: Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home:

  Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

  – Bước 3: Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:

  Để căn lề, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment trên dải lệnh Home:

  Cách sử dụng các lệnh này tương tự nhau:

  + 3.1: Chọn ô, khối cần căn lề:

  * Lệnhđể căn giữa ô.

  * Lệnhđể căn thẳng lề trái ô.

  * Lệnhđể căn thẳng lề phải ô.

  * Lệnhđể căn trên ô.

  * Lệnhđể căn giữa ô.

  * Lệnhđể căn dưới ô.

  Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

  – Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

  + 4.1: Chọn các ô cần tô màu nền:

  – Bước 5: Đặt con trỏ chuột có dạngvào biên phải của cột (hoặc hàng) cần điều chỉnh dộ rộng. Kéo thả chuột sang phải để tăng (hoặc sang trái để giảm) độ rộng của cột:

  → Như vậy em đã thực hiện định dạng được trang tính như hình 1.115b:

  c) Sao chép, chỉnh sửa và định dạng dữ liệu.

  – Bước 1: Chọn khối A2:D9, trong dải lệnh Home, chọn lệnhtrong nhóm Clipboard:

  – Bước 2: Chọn ô A11, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

  – Bước 3: Chọn ô A20, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

  – Bước 4: Đặt con trỏ chuột vào các ô tính và sửa lại dữ liệu, em sẽ được bảng tính như hình 1.115c (sgk trang 102):

  – Bước 1: Xây dựng công thức cho ô D22:

  Tổng số hiện vật = Số hiện vật Tổ 1 + Số hiện vật Tổ 2

  → D22 =SUM(D4,D13)

  Nhập công thức vào ô D22 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô D22:

  – Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô D22 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpnhư hình:

  – Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối D22: D27 để sao chép công thức của ô D22 cho các ô khác trong khối D22:D27:

  → Thực hiện các trên, em sẽ được kết quả như hình 1.115d (sgk trang 102):

  e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

  Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

  → Kết quả:

  Bài 2 trang 103 Tin học lớp 7: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu

  Giả sử chúng ta có số liệu thống kê thu nhập bình quân theo đầu người của các xã trong một vùng

  a) Khởi động chương trình bảng tính Excel

  b) Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính.

  c) Chèn thêm một cột. Quan sát và nhận biết các kết quả tính toán theo công thức hoặc hàm trong cột

  d) Sắp xếp các xã theo: Tên xã, Thu nhập bình quân, …

  e) Lọc ra.

  Trả lời:

  a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngtrên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

  Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

  b) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính

  1. Thu nhập trung bình theo đầu người toàn xã của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Trung bình toàn xã:

  – Bước 1: Xây dựng công thức cho xã An Bình ô E2:

  → E2 =AVERAGE(C2:D2)

  Nhập công thức vào ô E2 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô E2:

  – Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô E2 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpnhư hình:

  – Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối E2: E9 để sao chép công thức của ô E2 cho các ô khác trong khối E2:E9:

  2. Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào hàng Trung bình chung:

  – Bước 1: Xây dựng công thức cho ngành nông nghiệp ô C10:

  → C10 =AVERAGE(C2:C9)

  Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

  – Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô C10 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpnhư hình:

  – Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối C10:E10 để sao chép công thức của ô C10 cho các ô khác trong khối C10:E10:

  3. Thu nhập trung bình chung của cả vùng ghi vào ô F10.

  → F10 =AVERAGE(C10:E10)

  Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

  c)

  1. Chèn thêm một cột vào trước cột Trung bình toàn xã và nhập dữ liệu như hình 1.116b (sgk trang 103).

  – Bước 1: Nháy chuột vào cột E ( Trung bình toàn xã ), chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

  – Bước 2: Cột mới được tạo, em nhập liệu vào các ô trong cột đó theo yêu cầu:

  2. Nhận biết các công thức có còn đúng không? Sửa lại nếu sai.

  – Hàm trong cột Trung bình toàn xã:

  – Hàm trong hàng Trung bình chung:

  → Nhận xét: Các kết quả tính toán bằng hàm trong cột Trung bình toàn xã và hàng Trung bình chung vẫn đúng do các hàm có dữ liệu là 1 khối và dữ liệu chèn vào không làm thay dổi khối dữ liệu đó.

  Lưu ý rằng nếu em tính các hàng và cột trên bằng công thức hoặc tính bằng hàm nhưng dữ liệu không phải khối thì kết quả sẽ bị sai.

  3. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản để có trang tính tương tự như hình 1.111c (sgk trang 104).

  – Bước 1: Nháy chuột vào hàng 1, chọn lệnh Insert 3 lần trong nhóm Cells trên dải lệnh Home để tạo thêm 3 hàng:

  – Bước 2: Gộp khối A2:F2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:F2 và nháy chuột chọn lệnhđể gộp ô:

  – Bước 3: Nhập thêm dữ liệu và định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: Sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home. Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản:

  Thực hiện lần lượt với các ô và khối trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

  – Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

  + 4.2: Thực hiện lần lượt với các ô khác, khối khác trong bảng tính. Em sẽ được bảng tính:

  – Bước 5: Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

  + 5.1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:

  + 5.2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh Border, chọn tùy ý đường biên thích hợp:

  Thực hiện lần lượt với các khối trong bảng tính, em sẽ được bảng tính:

  – Bước 6: Chọn các ô dữ liệu trong cột Trung bình xã, nháy chuột chọn lệnh(hoặc) để tăng (hoặc giảm) 1 chữ số thập phân:

  Thực hiện tương tự với các ô tính khác, em sẽ được kết quả cuối cùng:

  d) Sắp xếp các xã theo:

  1. Tên xã, theo thứ tự bảng chữ cái:

  Nháy chuột chọn một ô trong cột B ( Tên xã), ví dụ chọn ô B4, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái:

  → Kết quả:

  2. Thu nhập bình quân về nông nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

  Nháy chuột chọn một ô trong cột C ( Nông nghiệp), ví dụ chọn ô C4, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

  → Kết quả:

  3. Thu nhập bình quân về công nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

  Nháy chuột chọn một ô trong cột D ( Công nghiệp), ví dụ chọn ô D5, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

  → Kết quả:

  4. Thu nhập trung bình toàn xã, theo thứ tự giảm dần.

  Nháy chuột chọn một ô trong cột F ( Trung bình toàn xã), ví dụ chọn ô F5, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

  → Kết quả:

  e) Lọc ra:

  1. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về nông nghiệp cao nhất:

  – Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

  – Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  → Kết quả:

  2. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về công nghiệp cao nhất:

  – Bước 1: Chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter để lọc:

  – Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

  – Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  → Kết quả:

  3. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về thương mại – dịch vụ thấp nhất:

  – Bước 1: Chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter để lọc:

  – Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

  – Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  → Kết quả:

  4. Ba xã có thu nhập trung bình toàn xã cao nhất:

  – Bước 1: Chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter để lọc:

  – Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên tiêu đề cột, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

  – Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  → Kết quả:

  4. Thoát khỏi chế độ lọc và lưu trang tính với tên Thong_ke.

  – Bước 2: Để lưu trang tính, em mở bảng chọn File, nháy chuột chọnvà thực hiện lần lượt các bước như hình sau:

  Bài 3 trang 104 Tin học lớp 7: Tạo biểu đồ và trình bày trang in

  Sử dụng trang tính Thong_ke được tạo và lưu trong Bài 2.

  a, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ cột minh họa.

  b, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ hình tròn minh họa.

  c, Di chuyển các biểu đồ. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh kích thước,…

  Trả lời:

  a) Tạo biểu đồ cột.

  – Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối B5:B12 và F5:F12:

  – Bước 2: Nháy chuột chọn lệnhtrong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ cột:

  → Kết quả:

  – Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

  b) Tạo biểu đồ tròn.

  – Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối C4:E4 và C13:E13:

  → Kết quả:

  – Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

  c)

  1. Để di chuyển các biểu đồ, em giữ chuột vào biểu đồ và kéo thả biểu đồ tới vị trí muốn di chuyển:

  2. Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

  3. Điểu chỉnh kích thước các biểu đồ, vị trí của các dấu ngắt trang để có thể in hết vùng dữ liệu:

  4. Lưu bảng tính: Em nháy chuột chọn nút Savetrên góc trên bên trái của cửa sổ Excel để lưu bảng tính:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2: Vẽ Hình Chữ Nhật, Hình Vuông
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 2: Làm Quen Với Các Dữ Liệu Trên Trang Tính
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 9: Tạo Biểu Đồ Để Minh Họa
 • Tin Học 7 Bài 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu
 • Tin Học 7 Bài 7: Trình Bày Và In Trang Tính
 • Giải Thực Hành Âm Nhạc 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Âm Nhạc 6
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 12: Nước Văn Lang
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 6 Bài 1: Sơ Lược Về Môn Lịch Sử
 • Bài 2 Trang 43 Sgk Ngữ Văn 6
 • Tập Bản Đồ Lịch Sử 9 Bài 6: Các Nước Châu Phi
 • Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 7, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8, Giải Thực Hành âm Nhạc 6, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 6, Giải Bài Thực Hành âm Nhạc Lớp 6 Tiết 9, Giải Bt Thực Hành âm Nhạc Lớp 6 Tiết 2, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8 Bài Mùa Thu Ngày Khai Trươfng, Bai 1 Bai Tap Thuc Hanh Am Nhac Lop 8, Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 7, Thực Hành âm Nhạc 8, Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 6, Phan Bai Tap Thuc Hanh Am Nhac 9, Bt Trang 42 Thuc Hanh Am Nhac 7, ôn Tập Tiết 7,8 Thực Hành âm Nhạc, ôn Tập Đọc Nhạc Số 6 Lớp 7 âm Nhạc Thưởng Thức, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý, Giải Bài 4 Thực Hành Địa Lý 11, Giải Bài Tập Thực Hành 1 Tin Học 10, Giải Bài 27 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài 25 Thực Hành Địa Lí 6, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Tin Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 5 Tin Học Lớp 11, Giải Bài 28 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài Tập Thực Hành 7 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 3 Tin Học 12, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 12, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Thực Hành 7 Địa Lý 9, Giải Bài Tập Thực Hành 8 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 8, Giải Bài 5 Thực Hành Địa Lí 9, Giải Bài 27 Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 8, Giải Bài Tập Thực Hành Gdcd 9, Bài Tập Thực Hành Excel Co Loi Giai, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiết 2, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 7, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11, Bài Tập Thực Hành Matlab Có Lời Giải, Giải Bài Tập Thực Hành Lớp 6 Tiết 2, Báo Cáo Thực Hành Nước Giải Khát, Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiếp Theo, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý, Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí 2, Giải Bài Tập Thực Hành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí Người, Báo Cáo Thực Hành Rượu Bia Nước Giải Khát, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý Người , Kết Quả Thực Hiện Một Cửa Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính., Giải Tiếng Việt Thực Hành Bùi Minh Toán, Thuc Trang Va Giai Phap Ve Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong, Giải Bài Tập âm Nhạc 7, Giải Bài Tập âm Nhạc 8, Giải Bài Tập âm Nhạc 6 Tập 2, Giải Bài Tập âm Nhạc 6, Giải Bài Tập âm Nhạc 8 Bài 1, Giải Sbt âm Nhạc 6, Giải Bài Tập âm Nhạc Lớp 6, Giải Bài Tập âm Nhạc Lớp 7, Giải Bài Tập âm Nhạc 9, Giải Bài Tập âm Nhạc Lớp 6 Tiết 19, Giải Bài Tập âm Nhạc Lớp 6 Tiết 2, Giải Bài Tập âm Nhạc Lớp 6 Tiết 20, Giải Bài Tập âm Nhạc Lớp 6 Tiết 21, Giải Bài Tập âm Nhạc Lớp 7 Tiết 21, Giải Sách Bài Tập âm Nhạc 8, Giải Bài Tập âm Nhạc Lớp 6 Tiết 23, Thuc Trang Va Giai Phap Cong Tac Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong Cap Huyen, Giải Pháp Nâng Cao ý Thức Chấp Hành Điều Lệnh Công An Nhân Dân, Thời Tiếtc Hanh Am Nhac 6 Tiet 2, Báo Cáo Thực Tập âm Nhạc, Báo Cáo Thực Tập Môn âm Nhạc, Báo Cáo Thực Tập Sư Phạm Môn âm Nhạc, Báo Cáo Thực Tập Sư Phạm âm Nhạc, Báo Cáo Thu Hoạch Thực Tập Sư Phạm âm Nhạc, Chuyên Đề âm Nhạc Thường Thức, Bài Thu Hoạch Thực Tập Sư Phạm âm Nhạc, Báo Cáo Thực Tập Sư Phạm âm Nhạc Thcs, Công Văn Nhắc Nhở Thực Hiện Kế Hoạch, Trình Bày Đoạn Nhạc Có Giai Điệu Hoàn Toàn Giống Nhau Trong Bài Hát Mái Trường Mến Yêu, Giáo Trình âm Nhạc – Lý Thuyết âm Nhạc – Lê Anh Tuấn.pdf, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xnk – Dương Hữu Hạnh, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hãy Giải Thích 5 Mục Đích Của Việc Thực Hiện Nhập Các Biểu Thức Hay Các Tiê, Công Văn Đôn Đốc Nhắc Nhở Thực Hiện Công Tác Pccc, Bài Thực Hành Số 7 Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 11, Bài Tập Thực Hành Hệ Điều Hành Windows,

  Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 7, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8, Giải Thực Hành âm Nhạc 6, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 6, Giải Bài Thực Hành âm Nhạc Lớp 6 Tiết 9, Giải Bt Thực Hành âm Nhạc Lớp 6 Tiết 2, Giải Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 8 Bài Mùa Thu Ngày Khai Trươfng, Bai 1 Bai Tap Thuc Hanh Am Nhac Lop 8, Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 7, Thực Hành âm Nhạc 8, Bài Tập Thực Hành âm Nhạc 6, Phan Bai Tap Thuc Hanh Am Nhac 9, Bt Trang 42 Thuc Hanh Am Nhac 7, ôn Tập Tiết 7,8 Thực Hành âm Nhạc, ôn Tập Đọc Nhạc Số 6 Lớp 7 âm Nhạc Thưởng Thức, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý, Giải Bài 4 Thực Hành Địa Lý 11, Giải Bài Tập Thực Hành 1 Tin Học 10, Giải Bài 27 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài 25 Thực Hành Địa Lí 6, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 2 Tin Lớp 11, Giải Bài Tập Thực Hành 5 Tin Học Lớp 11, Giải Bài 28 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài Tập Thực Hành 7 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 3 Tin Học 12, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 12, Giải Bài 6 Thực Hành Vật Lý 7, Giải Bài Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 9 Tin Học 12, Giải Bài Thực Hành 7 Địa Lý 9, Giải Bài Tập Thực Hành 8 Tin Học 12, Giải Bài Tập Thực Hành 8, Giải Bài 5 Thực Hành Địa Lí 9, Giải Bài 27 Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 8, Giải Bài Tập Thực Hành Gdcd 9, Bài Tập Thực Hành Excel Co Loi Giai, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiết 2, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 7, Bài Tập Thực Hành Access Có Lời Giải, Giải Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11, Bài Tập Thực Hành Matlab Có Lời Giải, Giải Bài Tập Thực Hành Lớp 6 Tiết 2, Báo Cáo Thực Hành Nước Giải Khát, Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải, Giải Bài Tập Thực Hành Về Hàm ý Tiếp Theo, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý, Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí 2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Thực Hành Âm Nhạc 6
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1, Môn Vật Lý Lớp 8
 • Bài 1 Trang 16 Tài Liệu Dạy
 • Tiếng Anh 9 Mới Unit 4 A Closer Look 1
 • Giải A Closer Look 1 Unit 3 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • 87 Bài Toán Thực Tế Có Lời Giải Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Toán Thpt Chuyên Thái Bình Lần 4
 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 7
 • Đáp Án Bài Tập Chi Tiết Máy
 • Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Môn Hóa Học Năm 2022 Chuyên Vinh Lần 3
 • Đề Thi Thử 2022 Môn Toán Chuyên Đh Vinh Lần 2 Đáp Án Giải Chi Tiết
 • Cập nhật lúc: 15:21 16-01-2017 Mục tin: LỚP 12

  Tài liệu gồm 49 trang cung cấp một số công thức thường gặp trong bài toán thực tế, kèm theo 87 câu trắc nghiệm có lời giải chi tiết.

  Một số bài toán trong tài liệu

  Bài toán 2. Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12% trên năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách sau: sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng ba tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông A phải trả cho ngân hàng theo cách đó là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.

  Bài toán 4. Ông Tuấn gửi 9,8 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 8 4, % /năm và lãi suất hằng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau bao nhiêu năm người đó thu được tổng số tiền 20 triệu đồng (biết rằng lãi suất không thay đổi).

  Bài toán 5. Ông Tuấn gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi hằng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu:

  Bài toán 6. Anh A mua nhà trị giá ba trăm triệu đồng theo phương thức trả góp.

  a/ Nếu cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ nhất anh A trả 5500000đ và chịu lãi suất số tiền chưa trả là 0,5%/tháng thì sau bao nhiêu tháng anh A trả hết số tiền trên.

  A. n = 64 B. n = 60 C. n = 65 D. n , = 64 1

  b/ Nếu anh A muốn trả hết nợ trong vòng 5 năm và phải trả lãi với mức / năm thì mỗi tháng anh A phải trả bao nhiêu tiền? (làm tròn đến nghìn đồng).

  A. 5935000 (đồng) B. 5900000 (đồng) C. 5940000 (đồng) D. 5930000 (đồng)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Toán Về Mạch Dao Động Lc ( Có Lời Giải Chi Tiết)
 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 10
 • Đáp Án Đề Minh Họa Môn Anh Lần 3 Năm 2022 Giải Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Giải Thích Chi Tiết Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10 Hà Nội Năm 2022
 • Đáp Án Đề Minh Họa 2022 Môn Tiếng Anh Lần 2
 • Giải Bài Tập Vật Lý 8: Bài 11. Thực Hành

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Vật Lý 8 Tiết 14
 • Giải Bài Tập Trang 21, 22, 23 Vật Lí 8, Lực Ma Sát
 • Bài 6. Lực Ma Sát
 • Giải Bài Tập Môn Vật Lý Lớp 8 Bài 17
 • Giải Bài Tập Môn Vật Lý Lớp 8 Bài 13: Định Luật Về Công
 • Bài 11: Thực hành

  Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

  I. CHUẨN BỊ

  Cho mỗi nhóm học sinh:

  – Một lực kế 0 – 2,5N.

  – Một vật nặng bằng nhôm có thể tích khoảng 50cm 3.

  – Một bình chia độ.

  – Một giá đỡ.

  – Kẻ sẵn các bảng ghi kết quả vào vở.

  Cách đo: Treo vật vào lực kế để thẳng đứng, đọc chỉ số trên lực kế từ đó suy ra trọng lượng P của vật.

  b) Đo lực F tác dụng vào lực kế khi vật chìm trong nước (H.11.2)

  Cách đo: Treo vật nặng vào lực kế, sau đó nhúng vào cốc nước, để lực kế thẳng đứng. Đọc chỉ số trên lực kế từ đó suy ra lực F tác dụng vào lực kế khi vật chìm trong nước.

  Bài C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8)

  Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức F A = …..

  Công thức: F A = d.V

  Đo 3 lần, lấy kết quả ghi vào báo cáo.

  2. Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật.

  a) Đo thể tích của vật nặng, cũng chính là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  – Đánh dấu mực nước trong bình trước khi nhúng vật vào (H.11.3) – vạch 1 (V 1).

  Thể tích V của vật được tính thế nào?

  Thể tích (V) của vật được tính theo công thức: V = V 2 – V 1.

  b) Đo trọng lượng của chất lỏng có thể tích bằng thể tích của vật.

  – Dùng lực kế đo trọng lượng của bình nước khi nước ở mức 1: P 1.

  – Đổ thêm nước vào bình đến mức 2. Đo trọng lượng của bình nước khi nước ở mức 2: P 2.

  Bài C3 (trang 41 SGK Vật Lý 8)

  Trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ được tính bằng cách nào?

  Trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ được tính theo công thức: P N = P 2 – P 1.

  3. So sánh kết quả đo P và F. Nhận xét và rút ra kết luận. III. MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

  Lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  Trả lời câu hỏi:

  Họ và tên học sinh: ………………………….. Lớp………………..

  Bài C4 (trang 42 SGK Vật Lý 8)

  Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?

  Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: F A = d.V

  Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị: N/m 3

  V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, đơn vị: m 3

  Bài C5 (trang 42 SGK Vật Lý 8)

  Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo những đại lượng nào?

  Để kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét, ta cần phải đo:

  a) Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét (F A)

  2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

  b) Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (P N)

  Lần đo

  Trọng lượng P của vật (N)

  Hợp lực F của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm trong nước (N)

  Lực đẩy Ác-si-mét F A = P – F (N)

  + Kết luận: Nếu bỏ qua sai số trong quá trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 8

  + Kết quả đo có sai số, do có các sai sót trong quá trình đo, hoặc do đọc sai giá trị lực kế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý 12 Bài 8: Giao Thoa Sóng
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý 12 Bài 8: Giao Thoa Sóng
 • Giải Bài Tập Vật Lý 12 Bài 8: Giao Thoa Sóng
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 8 Bài 12: Sự Nổi
 • Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 12: Sự Nổi
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100