Đề Cương Giải Tích 3

--- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Giải Tích 3
 • Giáo Trình Giải Tích 3
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 8478: 2010
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 8224:2009 Công Trình Thủy Lợi
 • Giải Tích Toán Học Ở Bậc Phổ Thông?
 • Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 4 Giải Tích 12, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích, Bài 2 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Bài Giảng Giải Tích 1, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Tài Liệu Giải Tích 3, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Toán Giải Tích 12, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Tài Liệu Giải Tích 2, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Của Đảng, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Giải Tích James Stewart, Giáo Trình Giải Tích 1, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 3, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giáo Trình Giải Tích 2, Phân Tích N Giai Thừa, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Giải Tích 3 Giáo Trình, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Khóa Luận Giải Tích, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Sách Tham Khảo Giải Tích 12, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Tích,

  Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 4 Giải Tích 12, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích, Bài 2 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Giải Tích 2
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gt Chương 1
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1
 • Đề Cương Giải Tích 2 Sami

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Giải Tích 1
 • Đề Thi Cuối Học Kỳ Ii Năm Học 2022
 • Đề Thi Cuối Học Kỳ 3 Năm Học 2022
 • Ứng Dụng Tích Phân Tính Giới Hạn Của Dãy Số
 • Pgs Nguyễn Xuân Thảo: Dạy Toán Bằng Cả Tâm Huyết Với Nghề
 • Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 2 Giải Tích 12, Bài 4 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích, Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài Giảng Giải Tích 1, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 3, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 2, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Giáo Trình Giải Tích 1, Giáo Trình Giải Tích 3, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Phân Tích N Giai Thừa, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Giải Tích James Stewart, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Giải Tích 3 Giáo Trình, Khóa Luận Giải Tích, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 2, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Sách Tham Khảo Giải Tích 12, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf,

  Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 2 Giải Tích 12, Bài 4 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích, Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài Giảng Giải Tích 3,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Giải Tích Tập 1
 • Giáo Trình Giải Tích 1
 • Các Trang Web Bạn Nên Tham Khảo Khi Học Giải Tích 1
 • Bài 1,2,3, 4,5 Trang 47 Giải Tích Lớp 12: Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 1
 • Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
 • Đề Cương Giải Tích 3 Hust

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Bài Tập Giải Tích I
 • Tải Sách Focus On Ielts Foundation Pdf Free
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 10
 • Bài Tập Liên Kết Hóa Học (Có Lời Giải Chi Tiết)
 • Giải Bài Tập Hóa Học 10
 • Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Báo Cáo Hust, Quy Chế Hust, Điểm Thi Hust, Kinh Tế K62 Hust, Đơn Xin Rút Học Phần Hust, Đơn Xin Giảm Học Phí Hust, Kế Hoạch Học Tập Hust, Bài Giảng Đại Số Hust, Chương Trình Đào Tạo K62 Hust, Bìa Tiểu Luận Hust, Sổ Tay Sinh Viên Hust, Chương Trình Đào Tạo Hust, Kế Hoạch Học Tập Hust 2022, Kế Hoạch Học Tập 2022 Hust, Sổ Tay Sinh Viên Hust K64, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Sổ Tay Sinh Viên Hust 2022, Sổ Tay Sinh Viên Hust 2022, Quản Trị Kinh Doanh K62 Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Hust, Thời Khoá Biểu Sis.hust, Kết Nối Dùng Chung Tài Nguyên Số Nội Sinh Vnu-lic Và Hust, Danh Sách Sinh Viên Hust, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hust, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Hóa 8 Đề Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Đề Cương, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Tiểu Luận Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Hust, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích 1b, Đại Số Và Giải Tích 11, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Bài 2 Giải Tích 12, Giải Tích 1, Bài Tập Giải Tích 1, Bài 4 Giải Tích 12, Giải Tích, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 3, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Toán Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài Giảng Giải Tích 1, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 2, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Tài Liệu Giải Tích 3, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e,

  Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Báo Cáo Hust, Quy Chế Hust, Điểm Thi Hust, Kinh Tế K62 Hust, Đơn Xin Rút Học Phần Hust, Đơn Xin Giảm Học Phí Hust, Kế Hoạch Học Tập Hust, Bài Giảng Đại Số Hust, Chương Trình Đào Tạo K62 Hust, Bìa Tiểu Luận Hust, Sổ Tay Sinh Viên Hust, Chương Trình Đào Tạo Hust, Kế Hoạch Học Tập Hust 2022, Kế Hoạch Học Tập 2022 Hust, Sổ Tay Sinh Viên Hust K64, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Sổ Tay Sinh Viên Hust 2022, Sổ Tay Sinh Viên Hust 2022, Quản Trị Kinh Doanh K62 Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Hust, Thời Khoá Biểu Sis.hust, Kết Nối Dùng Chung Tài Nguyên Số Nội Sinh Vnu-lic Và Hust, Danh Sách Sinh Viên Hust, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hust, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Hóa 8 Đề Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Đề Cương, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Tiểu Luận Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Hust, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Cơ Bản
 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 133, 134 Sgk Giải Tích
 • Giải Bài Tập Trang 112, 113 Sgk Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Trang 117, 118 Sgk Toán 4: Luyện Tập Quy Đồng Mẫu Các Phân Số
 • Bài 14,15,16, 17,18,19 Trang 20,21,22 Sgk Toán 7 Tập 2: Số Trung Bình Cộng
 • Đề Cương Bài Tập Giải Tích I

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Sách Focus On Ielts Foundation Pdf Free
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 10
 • Bài Tập Liên Kết Hóa Học (Có Lời Giải Chi Tiết)
 • Giải Bài Tập Hóa Học 10
 • Chuyên Đề Một Số Dạng Bài Tập Sử Dụng Phương Trình Ion Rút Gọn
 • Embed Size (px)

  CNG BI TP GII TCH I – P DNG T K59

  Mn hc : Gii tch 1. M s : MI 1110

  Kim tra gia k h s 0.3 : T lun, 60 pht, chung ton kha, vo tun

  hc th 9.

  Thi cui k h s 0.7: T lun, 90 pht.

  Chng 1

  HM MT BIN S

  1.1-1.5. Dy s, hm s, gii hn v lin tc

  1. Tm tp xc nh ca hm s

  a. y = 4

  lg(tanx) b. y = arcsin 2×1+x

  c. y =x

  sinx d. y = arccos (sin x)

  2. Tm min gi tr ca hm s

  a. y = lg (1 2 cosx) b. y = arcsin(

  lg x10

  )

  3. Tm f(x) bit

  a. f(

  x + 1x

  )

  = x2 + 1×2

  b. f(

  x1+x

  )

  = x2

  4. Tm hm ngc ca hm s

  a. y = 2x+ 3 b. y = 1×1+x c. y =12 (e

  x + ex)

  5. Xt tnh chn l ca hm s

  x+1 + x2

  )

  c. f(x) =

  sinx+ cosx

  6. Chng minh rng bt k hm s f(x) no xc nh trong mt khong

  7. Xt tnh tun hon v tm chu k ca hm s sau (nu c)

  a. f(x) = A cosx+ B sinx b. f(x) = sinx2

  1

  c. f(x) = sin x+ 12 sin 2x+13 sin 3x d. f(x) = cos

  2x

  1.6-1.7. Gii hn hm s

  8. Tm gii hn

  a. limx1

  x1002x+1x502x+1 b. limxa

  (xnan)nan1(xa)(xa)2 , n N

  9. Tm gii hn

  a. limx+

  x+

  x+x

  x+1b. lim

  x+

  (

  3×3 + x2 1 x

  )

  c. limx0

  m1+x n

  1+x

  xd. lim

  x0

  m1+x n

  1+x1

  x

  10. Tm gii hn

  a. limxa

  sinxsin axa b. limx+

  (

  sinx+ 1 sinx

  )

  c. limx0

  cosx 3cosx

  sin2xd. lim

  x01cosx cos 2x cos 3x

  1cosx

  11. Tm gii hn

  a. limx

  (

  x21x2+1

  )x1x+1

  b. limx0+

  (cosx)

  1x

  c. limx

  k. limx2(sinx)tanx

  27. Xc nh a, b sao cho biu thc sau y c gii hn hu hn khi x 0f(x) = 1

  sin3x 1

  x3 a

  x2 b

  x

  28. Cho f l mt hm s thc kh vi trn

  b. limn

  1n

  (

  1 + 1n+

  1 + 2n+ +

  1 + nn

  )

  6. Tnh cc gii hn

  a. limx0+

  sin x

  0

  tan tdt

  tan x

  0

  sin tdt

  b. limx+

  x

  0

  (arctan t)2dt

  x2+1

  7. Tnh cc tch phn sau

  a.e

  1/e

  1

  (x lnx)2dx

  c.3/2

  0

  dx2+cosx d.

  3

  0

  sin2x cosx

  (1+tan2x)2dx

  e.3

  0

  arcsin

  x1+xdx f.

  /2

  0

  cosnx cosnxdx

  8. Chng minh rng nu f(x) lin tc trn . Khi f 2(x), g2(x) v

  f(x).g(x) cng kh tch trn [a, b]. Chng minh bt ng thc (vi a < b)(

  b

  a

  f(x)g(x)dx

  )2

  (

  b

  a

  f 2(x)dx

  )(

  b

  a

  g2(x)dx

  )

  (Bt ng thc Cauchy-Schwartz)

  2.3. Tch phn suy rng

  10. Xt d hi t v tnh (trong trng hp hi t) cc tch phn sau

  a.0

  xexdx b.

  +

  0

  cosxdx

  c.+

  dx

  (x2+1)2d.

  1

  0

  dxx(1x)

  11. Xt s hi t ca cc tch phn sau

  a.1

  0

  dxtanxx b.

  1

  0

  xdx

  esinx1

  c.1

  0

  xdx1x4 d.

  +

  1

  ln(1+x)dxx

  e.+

  1

  dxx+x3

  f.+

  0

  x2dxx4x2+1

  6

  12. Nu+

  0

  f(x)dx hi t th c suy ra c f(x) 0 khi x + khng?

  Xt v d+

  0

  sin(

  x2)

  dx.

  13. Cho hm f(x) lin tc trn [a,+) v limx+

  f(x) = A 6= 0. Hi+

  0

  f(x)dx c hi t khng.

  2.4. ng dng ca tch phn xc nh

  14. Tnh din tch hnh phng gii hn bi

  a. ng parabol y = x2 + 4 v ng thng x y + 4 = 0b. Parabol bc ba y = x3 v cc ng y = x, y = 2x, (x 0)c. ng trn x2 + y2 = 2x v parabol y2 = x, (y2 x)d. ng y2 = x2 x4

  15. Tnh th tch ca vt th l phn chung ca hai hnh tr x2 + y2 a2

  phng ta x = 0, z = 0 v mt phng x = a (a 6= 0).17. Tnh th tch khi trn xoay to nn khi quay hnh gii hn bi cc

  ng y = 2x x2 v y = 0a. Quanh trc 0x mt vng b. Quanh trc 0y mt vng

  18.Tnh di ng cong

  a. y = ln ex+1ex1 khi x bin thin t 1 n 2

  b.

  x = a(

  cos t ln tan t2)

  y = a sin tkhi t bin thin t 3 n

  19. Tnh din tch mt trn xoay to nn khi quay cc ng sau

  a. y = sin x, 0 x 2 quay quanh trc 0xb. y = 1

  3(1 x)3, 0 x 1 quay quanh trc 0x

  7

  Chng 3

  HM NHIU BIN S

  3.1. Hm nhiu bin s

  1. Tm min xc nh ca cc hm s sau

  a. z = 1×2+y21

  b. z =

  (x2 + y2 1) (4 x2 y2)c. z = arcsin y1

  xd. z =

  x sin y

  2. Tm cc gii hn nu c ca cc hm s sau

  a. f(x, y) = x2y2

  x2+y2 , (x 0, y 0)b. f(x, y) = sin x

  2x+y, (x , y )

  3.2. o hm v vi phn

  3. Tnh cc o hm ring ca cc hm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Giải Tích 3 Hust
 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Cơ Bản
 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 133, 134 Sgk Giải Tích
 • Giải Bài Tập Trang 112, 113 Sgk Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Trang 117, 118 Sgk Toán 4: Luyện Tập Quy Đồng Mẫu Các Phân Số
 • Đề Cương Ôn Tập Địa Lí 8 Kì 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì I Năm Học 2022
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Địa Lý Lớp 8 Năm 2022
 • Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Địa Lý Lớp 8
 • Đề Cương Địa Lý 8 Học Kỳ 2
 • Đề Cương Ôn Tập Địa 8 Hk2
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 8

  1/ Trình bày đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ của châu Á.

  – Nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á- Âu.

  – Trải rộng từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc.

  – Có diện tích lớn nhất thế giới: 44,4 triệu km2 ( kể cả các đảo)

  2/ Trình bày đặc điểm chung của khí hậu châu Á.

  – Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

  – Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.

  a)Khí hậu gió mùa:

  -2 mùa: +mùa đông khô lạnh ít mưa

  +Mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều

  -Phân bố :gió mùa nhiệt đới ở NA,ĐNA. gió mùa cận nhiệt và ôn đới ở ĐA

  b)Khí hậu lục địa:

  -Mùa đông khô rất lạnh

  -mùa hạ khô nóng,biên độ nhiệt ngày đêm và năm lớn,phát triển cảnh quan hoang mạc

  -Phân bố :chiếm diện tích lớn ở vùng nội địa và TNA

  3/ Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và tự nhiên khu vực Tây Nam Á.

  – Địa hình từ Đxuống TNam:nhiều dãy núi cao trên 2000m xen cao nguyên, đồng bằng nằm dọc theo sông Tigrơ và Ơfrát, ven biển của bán đảo A ráp

  – Khu vực thuộc đới khí hậu cận nhiệt và nhiệt đới ,kiểu khí hậu khô với diện tích lớn là hoang mạc, nửa hoang mạc

  4/ Nam Á có mấy miền địa hình? Cho biết tên và nơi phân bố của mỗi miền .

  *Có 3 miền địa hình:

  – Phía Bắc là miền núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ.

  – Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn.

  – Phía nam là sơn nguyên Đê- can.

  *Khí hậu:

  – Đại bộ phận nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa lớn nhưng phân bố không đều.

  + Trên cao nguyên và đồng bằng thấp: Mùa đông có gió mùa đông bắc lạnh khô. Mùa hạ có gió tây nam nóng, ẩm, mưa nhiều.

  + Trên các vùng núi cao: Khí hậu thay đổi theo độ cao và phân hóa phức tạp theo hướng sườn.

  – Nhịp điệu gió mùa ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của dân cư Nam á.

  *Sông ngòi:

  – Có nhiều hệ thống sông lớn: S.Ân, S.Hằng, S.Bra-ma-pút.

  – Chế độ chảy chia 2 mùa rõ rệt: Mùa lũ, mùa cạn.

  *Cảnh quan:

  – Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoạng mạc và cảnh quan núi cao.

  5/ Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và tự nhiên khu vực Đông Á

  a) Địa hình và sông ngòi

  Phần lục địa:

  – Chiếm 83,7% diện tích lãnh thổ.

  * Địa hình:

  – Phía tây: Núi và sơn nguyên cao, đồ sộ, hiểm trở xen các bồn địa lớn

  – Phía đông: Là vùng đồi núi thấp xen các đồng bằng rộng.

  * Sông ngòi:

  – Có 3 hệ thống sông lớn: A-Mua, Hoàng Hà, Trường Giang. Cả 3 HT sông đều chảy theo hướng tây – đông.

  – Chế độ nước thường chia 2 mùa: Mùa lũ và mùa cạn. Riêng S.Hoàng Hà có chế độ nước thất thường.

  Phần Hải đảo:

  – Là vùng núi trẻ, thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa.

  – Sông ngòi ngắn, có độ dốc lớn.

  b) Khí hậu và cảnh quan

  Đặc điểm

  Phía đông phần đất liền và hải đảo

  Phía tây phần đất liền

  Khí hậu

  – Một năm có 2 mùa gió khác nhau

  + Mùa đông có gió mùa Đông Bắc, thời tiết lạnh và khô. Riêng Nhật Bản vẫn có mưa.

  + Mùa hạ có gió mùa Đông Nam từ biển thổi vào, thời tiết mát, ẩm và mưa nhiều.

  – Thuộc lãnh thổ Trung Quốc do nằm sâu trong nội địa, nên khí hậu quanh năm khô hạn

  Cảnh quan

  – Phía đông Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên và hải đảo có rừng bao phủ. Ngày nay do con người khai phá nên rừng còn rất ít

  – Chủ yếu là thảo nguyên khô

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Môn Địa Lý Lớp 8 Năm 2022
 • Giải Địa Lí 8 Bài 2: Khí Hậu Châu Á
 • Giải Câu Hỏi Tình Hình Phát Triển Kinh Tế
 • Giải Câu Hỏi Sông Ngòi Và Cảnh Quan Châu Á Sgk Địa Lí 8
 • Trả Lời Câu Hỏi Địa Lí 8 Bài 15
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Giải Tích 2 De Cuong On Tap Mon Giai Tich 2 Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Số Khả Vi Và Vi Phân Toàn Phần
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 8: Diện Tích Xung Quanh Của Hình Chóp Đều
 • Lý Thuyết & Bài Tập Sgk Bài 8: Diện Tích Xung Quanh Của Hình Chóp Đều
 • Giải Toán 8 Bài 8. Diện Tích Xung Quanh Của Hình Chóp Đều
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 8: Diện Tích Xung Quanh Của Hình Chóp Đều
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GIẢI TÍCH 2

   Định nghĩa ánh xạ khả vi, đạo hàm của ánh xạ tuyến tính. Cho ví dụ?

  Cho E = R n , F là không gian vectơ , là mở trong R n .

  Cho và . Ta nói rằng ánh xạ khả vi tại x 0 nếu tồn tại L (R n , F) sao cho: (1)

  (1) được viết dưới dạng quen thuộc:

  Ánh xạ được gọi là khả vi trên nếu nó khả vi tại mọi điểm thuộc .

  + Tính khả vi của tại x 0 không phụ thuộc vào chuẩn trên E và F.

  + Ánh xạ L (R n , F) thỏa mãn (1) duy nhất, kí hiệu F'(x 0 ) hay D (x 0 ) và gọi là đạo hàm hay vi phân của tại x 0 . Thật vậy nếu T L (R n , F) cùng thỏa mãn (1) thì :

  Vậy:

  Như vậy nếu khả vi trên ta có ánh xạ L ( E n , F) . Hàm gọi là khả vi liên tục hay thuộc lớp C 1 trên nếu khả vi trên và L (E n , F) là liên tục.

  Do L (E n , F) là liên tục từ (1) suy ra liên tục tại x 0 nếu khả vi tại đó.

  + Xét ở đây L (E n , F).

  Khi đó:

  Vì:

  là hàm hai biến xác định trên D

  Thì

  Chọn

  Hàm liên tục tại u Hàm liên tục trên

  Áp dụng định lý Lagrăng theo biến u ta được

  Thay (2) vào (1) ta được:

  Áp dụng định lý 2:

   Định nghĩa tích phân hai lớp, tích phân ba lớp?

  Cho xác định trên (D) đóng, bị chặn và đo được . Dùng một phép phân hoạch chia miền (D) thành n miền nhỏ (D 1 ), (D 2 ),…, (D n ) không có điểm chung. Các miền (D i ) bị đóng, bị chặn và đo được có diện tích tương ứng là D 1 , D 2 ,…, D n . Trên D i chon bất kì điểm

  Gọi là đường kính lớn nhất của (D i ) nếu tồn tại:

  hữu hạn

  không phụ thuộc vào phép phân hoạch và cách chọn điểm M i thì giá trị giới hạn đó gọi là tích phân hai lớp của trên (D)

  Kí hiệu

  Cho hàm số xác định trên miền (V) đóng, bị chặn, đo được. Dùng phép phân hoạch chia miền (V) thành (V 1 ), (V 2 ),…, (V n ) đóng, bị chặn, đo được . Độ đo tương ứng V 1 , V 2 ,…, V n . Chọn bất kì điểm

  Gọi của (V i ). Nếu tồn tại :

  là hữu hạn

  không phụ thuộc vào phép phân hoạch và cách chọn điểm M i thì giá trị giới hạn đó gọi là tích phân ba lớp của trên ( V )

  Kí hiệu

  + Tính đạo hàm riêng cấp một, cấp cao. Tính vi phân cấp một, cấp cao.

  + Xét tính đạo hàm riêng, khả vi và đạo hàm theo hướng

  + Cực trị của hàm hai biến

  1. Tính tích phân phụ thuộc tham số. Xét sự hội tụ của tích phân phụ thuộc tham số với cận vô tận
  2. Tính tích phân hai lớp
  3. Tính tích phân ba lớp
  4. Ứng dụng của tích phân bội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Dùm Mấy Bài Giải Tích Hàm Này Với.
 • Tính Chất Khả Vi Được Suy Ra Từ Tính Khả Tích
 • Tổng Hợp Tài Liệu Bài Tập Và Đề Thi Môn Toán Cao Cấp 2 (Giải Tích)
 • Ôn Tập Chương Iii. Nguyên Hàm. Tích Phân Và Ứng Dụng
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích 11 Nâng Cao
 • Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 10 Kỳ 1 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Vật Lý 10 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 10 Học Kì 2 Có Hướng Dẫn Giải
 • Giải Vật Lí 10 Bài 14: Lực Hướng Tâm
 • Giải Vật Lí 10 Bài 8: Thực Hành: Khảo Sát Chuyển Động Rơi Tự Do. Xác Định Gia Tốc Rơi Tự Do
 • Vật Lý 10 Bài 16: Thực Hành Xác Định Hệ Số Ma Sát
 • Đề cương ôn tập Vật lý 10 kỳ 1 1

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2014-2015

  A. LÝ THUYẾT

  CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

  Câu 1: Công thức tính vận tốc trung bình, tốc độ trung bình và vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng.

  Câu 2: Nêu định nghĩa :Chuyển động thẳng đều và vận tốc trong chuyển động thẳng đều. Đặc điểm của vectơ vận tốc trong chuyển động thẳng đều.

  Câu 3: Viết phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. Nêu rõ các đại lượng trong phương trình.

  Câu 4: Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Nêu điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

  Câu 5: Viết phương trình vận tốc, pt đường đi, pt chuyển động và công thức liên hệ trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Mối quan hệ về dấu của a và v trong chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều.

  Câu 6:Thế nào là sự rơi tự do? Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do và các công thức của chuyển động rơi tự do.

  Câu 7: Chuyển động tròn đều: nêu được các định nghĩa tốc độ góc, chu kì, tần số và biểu thức của chúng. Viết các công thức liên hệ trong chuyển động tròn đều. Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu thức của gia tốc hướng tâm.

  Câu 8: Tính tương đối của chuyển động: viết công thức cộng vận tốc.

  CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

  Câu 1. Ba định luật Newton : Phát biểu nội dung các định luật Newton và viết được hệ thức của định luật này (nếu có).

  Câu 2. Định luật vạn vật hấp dẫn:Phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn. Viết công thức tính gia tốc rơi tự do ở độ cao h và ở gần mặt đất.

  Câu 3. Lực đàn hồi: Nêu những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng). Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc đối với lò xo.

  Câu 4. Lực ma sát: Định nghĩa, phân loại và đặc điểm của lực ma sát. Viết được công thức xác định lực ma sát trượt.

  Câu 5. Lực hướng tâm: Nêu được bản chất của lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều và chỉ ra một số ví dụ cụ thể. Viết được công thức xác định lực hướng tâm.

  Câu 6. Lực quán tính: Viết được công thức xác định lực quán tính. Giải thích hiện tượng thực tế của lực quán tính.

  Câu 7. Chuyển động của vật bị ném ngang, ném xiên: các phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo, các công thức tính tầm bay xa, tầm bay cao, thời gian chuyển động, vận tốc chạm đất.

  B. BÀI TẬP

  CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

  Bài 1: Lúc 7 giờ sáng một người đi thẳng từ tỉnh A đi về phía tỉnh B với vận tốc 25 km/h.

  a.Tính quãng đường người đó đi được cho tới lúc 9 giờ.

  b.Viết phương trình đường đi và cho biết lúc 11 giờ người đó ở đâu?

  ĐS: 50km; x = 25t ; cách A 100 km

  Bài 2: Lúc 8 h hai ô tô qua hai địa điểm A và B cánh nhau 96 km và đi ngược chiều nhau . Vận tốc của xe đi từ A là 36 km/h , của xe đi từ B là 28 km/h .

  a. Lập phương trình chuyển động của hai xe .

  b. Tìm vị trí của hai xe và khoảng cách giữa chúng lúc 9h.

  c. Xác định vị trí và thời điểm lúc hai xe gặp nhau.

  d. Giải lại câu c bằng phương pháp đồ thị

  ĐS: a. xA = 36t, xB = 96 – 28t ; b. xA = 36 km, xB = 68 km, 32 km c. lúc 9h30′ và cách A 54 km

  Bài 3: Lúc 7h có một xe khởi hành từ A về B theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h. Lúc 7h30phút một xe khác khởi hành từ B về A với vận tốc 50km/h. AB = 110km.

  a. Xác định khoảng cách hai xe lúc 8h

  b. Xác định vị trí và thời điểm lúc hai xe gặp nhau.

  Bài 4: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đoạn đường thẳng. Sau 5s kể từ lúc chuyển động vật đạt được vận tốc là 10m/s.

  a.Tính gia tốc của vật

  b.Tính vận tốc của vật sau 10s và quãng đường vật đi được trong 10s đó.

  ĐS:a=2m/s ; v=20m/s ; s= 100m

  Bài 5: Một ô tô bắt đầu rời bến chuyển động nhanh dần đều sau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 10
 • Giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Trang 22 Sgk Vật Lí 10
 • Giải Bài C1, 1, 2, 3 Trang 125, 126 Sgk Vật Lý 10 Nâng Cao
 • Giải Vật Lí 10 Bài 9: Tổng Hợp Và Phân Tích Lực
 • Giải Vật Lí 10 Bài 4: Sự Rơi Tự Do
 • Ngân Hàng Đề Thi Giải Tích 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Môn Giải Tích 1
 • Giai Tich Ham Nhieu Bien
 • Download Bai Tap Khai Trien Taylor
 • Giáo Án Giải Tích 12 Kì 1
 • Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
 • 1 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI MÔN HỌC, HỌC PHẦN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: GIẢI TÍCH 1 Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký ngày /04/2006 DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4) A. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I) 1. Tìm miền xác định và vẽ đồ thị hàm số ( ) 2 x f x x   . 2. Tính đạo hàm của hàm số 3(sin )( ln )y x x x x   . 3. Tính đạo hàm của hàm số 3 2sin( )y x x  . 4. Tính đạo hàm của hàm số 2 ln 2 x y x        . 5. Tính đạo hàm của hàm số  sin ln(cos )y x . 6. Tính đạo hàm của hàm số  sinln xy e x  . 7. Tính đạo hàm của hàm số  2ln 1y x x   . 8. Tính đạo hàm của hàm số  2arctg xy x e  . 9. Cho hàm số ( ) 2 1y f x x   , tính đạo hàm ‘(5)f . 10. Tính tích phân sau cotg sin x I dx x   . 11. Tính tích phân sau 2 1 sin 2 sin x I dx x    . 2 12. Tính tích phân sau tg cos x I dx x   . 13. Tính tích phân sau 3 0 arctgI x xdx  . 14. Tính tích phân sau 2 16 x x e I dx e    . 15. Tính tích phân sau ln 2 0 1xI e dx  . 16. Tính tích phân sau 1 ln 1 ln e x I dx x x   . 17. Tính tích phân sau arctg 2 1 1 xe I dx x    . 18. Tính tích phân sau 2xI xe dx  . 19. Tính 2 1 cos sin t d x x dx dt x 20. Tính tích phân sau 2 ln e e dx x x B. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II) 1. Tìm giới hạn 2 lim( 2)cotg3( 2) x L x x     . 2. Tìm giới hạn 21 ln lim 2x x L x x    . 3. Tìm giới hạn  tg 0 lim 1 cos x x L x    . 4. Tìm giới hạn   1 2 0 lim x x x L x e    . 5. Tìm giới hạn 40 1 1 lim 4 1xx L x e        . 3 6. Tìm giới hạn 3 0 lim sinx x L x x   7. Tìm giới hạn 0 1 1 lim sin3 3x L x x        8. Tìm giới hạn sau 2 43 2 0 211 lim xx xx x    . 9. Tìm giới hạn sau 1 sin 2 0 lim( cos ) x x x x   . 10. Tìm giới hạn sau x xx x 2 3 0 sin coscos lim   . 11. Cho hàm số ln( 1) ln(1 ) khi 1, 0 ( ) khi 0 x x x x f x x a x          Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại 0x  . 12. Cho hàm số khi 0 ( ) khi 0 ax bxe e x f x x c x         Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 . 13. Cho hàm số 2 1sin khi 0 ( ) 0 khi 0 x x f x x x       . Hàm số có khả vi tại 0x  không? Nếu khả vi hãy tìm ‘(0)f . 14. Một tấm bìa hình vuông có chiều dài mỗi cạnh 12cm. Cắt bỏ bốn góc bốn hình vuông bằng nhau để dựng thành hình hộp như hình vẽ sau. Tình thể tích lớn nhất của hình hộp. 15. Cho hàm số 21 1 x y   , hãy tính (2004) (0)y . 16. Tính vi phân hàm số x x y ln  17. Chứng minh 1xe x  , 0x 4 18. Chứng minh 2 1 2 x xe x   , 0x 19. Tính vi phân hàm số 1 ln 2 x a y a x a    20. Tính ( ) ( )ny x , biết 2siny x C. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III) 1. Cho hàm số 2 2 1 x y x    a. Tính dy tại x=1 b. Tìm cực trị của hàm số. 2. Cho hàm số ( )f x liên tục trên đoạn  a,0 a. Chứng minh rằng 0 ( ) ( ) a a o f x dx f a x dx   b. Dùng kết quả trên, hãy tính 4 0 ln(1 tg )x dx   3. Cho hàm số 1 cos khi 0 ( ) ln( 1) khi 0 x x f x x x x        a. Tìm ‘(0)f b. Chứng minh rằng không tồn tại “(0)f . 4. Cho hàm số xxy 2ln a. Tính vi phân tại x = e với 1,0x . b.Tìm cực trị của hàm số. 5. Một quả cầu có bán kính 5 cm với sai số 0,01cm . Ước lượng sai số tối đa của thể tích quả cầu. 6. Cho hàm số 12   x x y a. Tính dy tại 0x  . 5 b. Tính ( ) ( )ny x . 7. Cho tích phân suy rộng 2 1 arctg x dx x   a. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ. b. Tính tích phân đó. 8. Cho tích phân suy rộng 23 0 xx e dx    a. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ. b. Tính tích phân đã cho. 9. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong 12  xy , 2 2 1 xy  và 5y . 10. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong 2 2 6 5 0x y y    quanh trục Ox. 11. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường 22 xxy  và 0y quanh trục Ox. 12. Tính tích phân suy rộng 4 5 4 4 1 dx x   . 13. Cho tích phân suy rộng 2 2 1 dx x x    a. Chứng minh rằng tích phân hội tụ b. Tính tích phân đã cho. 14. Tính các tích phân sau a. 2cos (1 cotg ) dx x x  b.   3 3 3 2 3 1xx dx 15. Tìm giá trị bé nhất, lớn nhất của hàm số x b x a y   1 22 , với 0,0,10  bax 6 16. a. Tính độ dài đường cong cho bởi phương trình 3 1 12 x y x   , từ 1x đến 4x b. Xét sự hội tụ của tích phân   0 2 sin dx x x 17. Tính độ dài đường cong cho bởi phương trình )1ln( 2xy  , từ 2 1 x đến 2 1 x 18. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x y 1  và 522  yx b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 3 0 xx e dx    19. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3xy  và 2yx  b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 2 0 xe dx x    20. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3xy  , xy  và xy 2 b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 1 1 1 xe dx x   D.LOẠI CÂU HỎI 4 ĐIỂM (V.IV) 1. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2na n n n   . b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 2 ( 3)n n n x n     . 2. a. Chuỗi số sau có hội tụ không? Nếu hội tụ hãy tính tổng 2 2 1 1n n     7 b. Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau 1 2 (4 8) n n n x n    3. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 1 ln(1 tg ) n n    . b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 3 1 8 n n n x n    . 4. a. Chuỗi số sau có hội tụ không? Nếu hội tụ hãy tính tổng 2 1 1 9 4n n n      b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 0 ( 2) 2 1 n n x n      . 5. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 1 1 sin 2n n n     b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 ( !) ( 3) (2 )! n n n x n    . 6. Chứng minh rằng 1 2 0 (2 ) 2 ! n x n x xe n    . Từ đó hãy tính tổng 0 2 ( 1) ! n n n n     . 7. Cho hàm số 2 1 ( ) ln 2 2 f x x x    . a. Khai triển hàm số thành chuỗi các luỹ thừa của 1x  . b. Tính tổng 0 ( 1) 1 n n S n       . 8. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 2 cos n n n     . b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số ( ) chf x x . 9. 8 a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 2 n n n n     . b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số 2 1 ( ) 3 2 f x x x    . 10. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 1 1 ln ln sinna n n   b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số 2( ) ln( 5 6)f x x x   11. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 1 1 ( 1) 1 n n n n       b. Khai triển hàm số x xf 1 )(  thành chuỗi Taylor tại lân cận 3x 12. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2.4.6…(2 ) n n n a n  b. Khai triển hàm số xxf 2sin)(  thành chuỗi Mclaurin 13. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2 ln n n a n  b. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát 21( ) ( 1) 2 1 n n n n u x x n        14. Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát 3( ) (3 1) nnu x n x  15. Cho hàm số khi 0 2( ) khi 2 x x f x x x           a. Khai triển hàm số theo các hàm số sin. b. Tính tổng 2 1 1 (2 1)n S n      . 9 16. Cho hàm số 2 2 ( ) 1 x f x    với x . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Tính tổng 2 1 1 n S n    . 17. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số ( ) sin 2 x f x  , với   x 18. Cho hàm số 2)( xxf  với  x0 . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Từ đó hãy tính tổng 2 1 1 n S n    . 19. Cho hàm số )()( xxxf   với ),0( x a. Khai triển hàm số đã cho theo các hàm số sin. b. Tính tổng 3 0 ( 1) (2 1) n n S n       . 20. Cho hàm số 2)( xxf  với ),( x . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Tính tổng 2 1 ( 1)n n S n     .

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Điều Mà Sinh Viên Đh Giao Thông Vận Tảikhông Thể Không Biết
 • Giải Tích Calculus 7E (Tập 1)
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Chuỗi
 • Tích Phân Hàm Phân Thức Luyện Thi Đại Học
 • Bài Giảng Giải Tích 1
 • Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 65: Chia Một Số Thập Phân Cho 10, 100, 1000
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 5
 • Tự Kiểm Tra Trang 134 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 5 Tập 2
 • Giải Bài Tập Trang 119 Sgk Toán 5: Luyện Tập
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 30 Sgk Toán 5
 • Đề cương ôn tập học kì I Toán lớp 5 được Gia sư Hà Nội sưu tầm và tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Toán lớp 5 học kì 1.

  Hi vọng tài liệu này giúp các bạn đạt kết quả tốt trong học tập, sẵn sàng cho kì thi cuối học kì I sắp tới.

  Phần I: Phân số

  1) Phép cộng và trừ phân số:

  a) Tính:

  a) Tính:

  Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Nửa chu vi bằng 256m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Chiều rộng kém chiều dài 20m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  1) Tổng – Tỉ:

  Bài 1: Mua 12 quyển vở hết 30 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

  2) Hiệu tỉ:

  Bài 2: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

  Phần III: Bảng đơn vị đo

  3. Giải toán tỉ số: 1) Bảng đơn vị đo độ dài:

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  2) Bảng đơn vị đo khối lượng:

  a) 135m = … dm 375cm = … m 4km 37m = m 354dm = …m…dm

  3) Bảng đơn vị đo diện tích:

  b) 19 yến = chúng tôi 203kg = … tấn 2006g = … kg … g 3tấn 7yến = … kg

  4) Luyện tập:

  Phần IV: Số thập phân

  1. Đọc – viết số thập phân:

  a) Tính diện tích thửa ruộng.

  b) Người ta chia diện tích thửa ruộng thành hai phần để trồng lúa và đào ao thả cá. Diện tích trồng lúa kém diện tích đào ao là 140m 2. Tính diện tích mỗi phần.

  4. Mẹ có 5 000 000 đồng đem gửi tiết kiệm với lãi xuất 1,2% một tháng.

  a) Hỏi sau một tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?

  b) Hỏi sau hai tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?

  5. Lớp 5B có số học sinh nam là 12 em chiếm 40% số học sinh trong lớp.

  a) Tính số học sinh nữ.

  b) Tính số học sinh cả lớp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 103: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Trang 26, 27 Sgk Toán 5: Đề
 • Bài 3, 4 Trang 32 (Luyện Tập Chung Trang 32) Sgk Toán 5
 • Câu 1, 2, 3 Trang 18 Vở Bài Tập Môn Toán Lớp 5 Tập 1: Bài 15. Ôn Tập Về Giải Môn Toán
 • Bài Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 10 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1
 • Đề Cương Địa Lí Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 8 Bài 30: Thực Hành: Đọc Bản Đồ Địa Hình Việt Nam
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 12 Bài 8: Thiên Nhiên Chịu Ảnh Hưởng Sâu Sắc Của Biển
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 8 Bài 18: Thực Hành Một Số Về Campuchia Và Lào
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí Lớp 8 Đầy Đủ Và Hay Nhất
 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 8 Bài 15
 • I- Địa hình

  1.Trình bày Đặc Điểm cơ bản của Địa hình Việt Nam?

  a)Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:

  -Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ

  -Đồi núi thấp dưới 1000m chiếm 85 % diện tích , núi cao trên 2000 m chỉ 1 % diện tích lãnh thổ

  b)Cấu trúc địa hình khá đa dạng

  -Địa hình nước ta được vận động tân kiến tạo làm trẻ lại và có tính phân bậc rỏ rệt

  -Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam

  -Cấu trúc địa hình có 2 hướng chính:

  +Hướng TB-ĐN: Vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc

  +Hướng vòng cung: Vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Bắc

  c)Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa

  -Xâm thực mạnh ở vùng đòi núi

  -Bồi tụ nhanh ở vùnh đồng bằng

  d)Địa hình chịu sự tác động mạnh mẽ con người

  con người làm giảm diện tích rừng tự nhiên dẫn đến xâm thự, bóc mòn ở vùng đồi núi tăng , tạo thêm nhiều dạng địa hình mới (đê sông , đê biển)

  II-Khí hậu

  1.Chứng minh Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?

  * Tính chất nhiệt đới:

  – Quanh năm nhận được lượng nhiệt Mặt Trời dồi dào 1m²/1 triệu kilocalo

  – Số giờ nắng trong năm cao: 1400 – 3000 giờ/năm

  – Nhiệt độ trung bình trong năm cao trên 21oC và tăng dần từ Bắc vào Nam.

  * Tính chất gió mùa:

  – Có hai mùa gió:

  + Gió mùa Đông Bắc thổi vào mùa Đông (khô, lạnh)

  + Gió mùa Tây Nam thổi vào mùa hạ (nóng, ẩm)

  * Tính chất ẩm:

  – Gió mùa đem đến cho nước ta một lượng mưa lớn (1500 – 2000 mm/năm, độ ẩm không khí cao trên 80%)

  2.Nêu Đặc Điểm thời tiết khí hậu nước ta trong từng mùa gió?

  3.Trình bày chung về Khí Hậu Việt Nam? Giải thích?

  III- Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

  chúng tôi Đặc điểm sông ngòi Việt Nam ảnh hưởng bởi khí hậu

  Câu hỏi liên hệ

  * -Vị trí Nêu ý nghĩa Hồ Thác Bà

  * -Ý nghĩa ĐB sông Hồng, sông Cửu Long

  * -Ý nghĩa vị trí địa lí nước ta về an ninh quốc phòng

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8 Bài 35: Thực Hành Về Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam
 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 8 Bài 35
 • Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Môn Địa Lý Lớp 8 Năm 2022
 • Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết Đề Số 1
 • Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết Đề Số 2
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100