Top 10 # Đề Thi Giải Tích 1 Utc Có Đáp Án Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 Chương 1 Có Đáp Án (Ma Trận Đề Thi) Lần 2

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 2 trường THPT Vinh Lộc – Thừa Thiên Huế.

A. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn giải tích lớp 12 chương 1 lần 2:

* Chú thích: a) Đề được thiết kế với tỉ lệ:

+ 45% nhận biết,

+ 35% thông hiểu,

+ 10% vận dụng (1) và

+ 10% vận dụng (2), tất cả các câu đều tự luận (TL).

b) Cấu trúc bài: 02 câu c) Cấu trúc câu hỏi: Số lượng câu hỏi (ý) là: 05

B.Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 2

Đề số 1:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt: – x 3 + 3x 2 + m = 0.

c) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm A(1;0)

a) Tìm giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d): y: = -x + 3

b) Tìm trên đồ thị (C) những điểm có tổng khoảng cách đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.

Đề số 2:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm: – x 3 – 3x 2 + m – 1 = 0.

c) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm

a) Tìm giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d): y = x – 1

b) Tìm trên đồ thị (C) điểm M sao cho tiếp tuyến tại M cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A, B và đoạn thẳng AB là ngắn nhất.

C.Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 2

I. Hướng dẫn chung

1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất trong toàn Tổ.

3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân.

Top 40 Đề Thi Toán Lớp 1 Có Đáp Án

Bộ tài liệu Top 40 Đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án giúp các em ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Viết các số 0; 7; 10; 4; 3

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 2: Tính:

a)

1 + 3 = … 3 + 1 = … 3 + 2= …

1 + 1 + 1 = … 2 + 1 + 1 = … 1 + 0 + 2 = …

b)

2 … 4 2 + 2 … 3

2 + 1 … 1 + 2 3 + 2 … 5

Câu 4:

Câu 5:

Hình vẽ bên có … hình tam giác

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: 9 bé hơn số nào sau đây?

A. 8 B. 9 C. 10

Câu 2: Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + …. = 10

A. 2 B. 4 C. 3

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có : 6 con gà

Thêm : 2 con gà

Có tất cả: …. con gà?

A. 6 B. 7 C. 8

Câu 4: Kết quả của phép tính 8 + 2 là

A. 6 B. 10 C. 5

Câu 5: Cho 6 + 2 … 10. Dấu thích hợp để điền vào dấu … là

Câu 6: Số lớn nhất trong các số 9, 8, 3, 7, 5 là

A. 9 B. 3 C. 8

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………………….

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………..

5 + 3 … 9

4 + 6 … 6 + 2

7 + 2 … 5 +4

2 + 4 … 4 + 2

Câu 9: Tính:

Câu 10: Số?

5 – 3 + ……= 9

10 – …… = 2 + 5

Câu 11: Viết phép tính thích hợp:

Câu 12: Viết phép tính thích hợp:

Có : 9 cái kẹo

Ăn : 2 cái kẹo

Còn lại: … cái kẹo?

Câu 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên có … hình chữ nhật

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Số liền trước số 33 là:

A. 31 B. 32

C. 33 D. 34

Câu 2. Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Câu 3. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10 B. 11

C. 12 D. 13

Câu 4. Số liền trước số 20 là

A. 18 B. 19

C. 20 D. 21

Câu 5. Một tuần có bao nhiêu ngày?

A. 5 ngày B. 6 ngày

C. 7 ngày D. 8 ngày

Câu 6. Số chẵn ở giữa hai số 24 và 27 là:

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

20; …..; …..; 23; …..; …..; …..; …..; 28; …..; …..; 31; …..; …….; …..; 35; ……; ……; …..; …..; …..

Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

25 + 34 41 + 52

80 – 30 17 – 5

Câu 9. (1 điểm) Tính nhẩm :

17cm + 2cm =… 6 + 12 – 5 =…

10cm + 20cm = … 12 + 4 + 3 = …

50 – 20 ….30 60…….30 + 20

Câu 11. (2 điểm) Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 30 cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng tất cả bao nhiêu cây?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ 89 đến 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số liền trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục và … đơn vị

Số liền sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục và … đơn vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……… 45 – 20 = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……… 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên có :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai có 25 cái kẹo, chị cho thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Đề Thi Giải Toán Violympic Lớp 3 Có Đáp Án

Đề thi giải toán Violympic lớp 3 có đáp án – Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm 2015 – 2016 được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi gồm những đề thi Giải Toán trên mạng Internet cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 3 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó đạt thành tích cao trong học tập, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giải toán Violympic lớp 3 có đáp án

Phần 1: Sắp xếp

Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

Phần 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 628 là số liền trước của số nào?

Câu 2: 347 là số liền sau của số nào?

Câu 3: Năm năm trước bố 46 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

Câu 4: Số gồm ba chục, bốn đơn vị và chín trăm được viết là ….

Câu 5: Số bé nhất trong các số: 218; 128; 812; 324; 416; 134 là: …

Câu 6: Chị có 9 phong kẹo cao su, biết mỗi phong kẹo có 5 cái kẹo. Chị cho em 8 cái, hỏi chị còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ (…)

139 = 100 + … + 9

Câu 8: Tìm một số biết lấy số đó bớt đi 125 rồi cộng với 312 thì bằng 842.

40 + 200 …. 239

315 – 15 …. 290 + 10

Câu 11: Một cửa hàng có 569m vải gồm hai loại vải đỏ và vải xanh. Biết vải xanh là 215m. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải đỏ?

620 – 20 …. 500 + 100 + 1

C âu 13: Hiệu hai số bằng 795. Nếu giảm số bị trừ đi 121 đơn vị và tăng số trừ 302 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Câu 14: Kho thứ nhất chứa 321kg thóc, kho thứ hai chứa 212kg thóc, kho thứ ba chứa nhiều hơn kho thứ nhất 35kg thóc. Hỏi cả ba kho thóc chưa bao nhiêu kilogam thóc?

Câu 2: 5 x 9 – 16 = ….

Câu 3: 28 : 4 + 79 = ….

Câu 4: 2 x 2 x 9 = ….

Câu 5: 400 + 60 + 5 = …

Câu 6: 123 + 555 = ….

Câu 7: Tìm x, biết: x + 216 = 586

Câu 8: Có bao nhiêu số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324?

Câu 9: Từ ba chữ số 1; 2; 8 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Câu 10: Tìm x, biết 102 + 354 + x = 969.

Đề thi giải toán Violympic lớp 3 có đáp án

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Đề Thi Cuối Kì 1 Có Đáp Án Môn Toán Lớp 6

Đề thi cuối kì 1 có đáp án môn Toán lớp 6 – Phòng GD Đức Phổ 2017

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Sa Huỳnh A, Đức Phổ năm học 2017-2018 có đáp án vừa được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 6 tham khảo, chuẩn bị thật tốt trước kì thi quan trọng của mình.

Phòng GD&ĐT Đức Phổ – Quảng Ngãi

Trường THCS Sa Huỳnh A

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn Toán 6 – Thời gian: 90 ‘

I. Lí thuyết : ( 3 đ)

: a) Nêu thứ tự thực hiện các phép tính của một biểu thức không có dấu ngoặc?

b) Áp dụng tính 23 + 2 5. 4 ?

: a) Cho tập hợp X = {x ∈ Rǀ 5 ≤ x ≤9} nghĩa là gì ? Viết đầy đủ dưới dạng liệt kê ?

b) Gọi Y là tập hợp con của X. Hãy viết một tập con Y có 3 phần tử ?

: a) Nêu qui tắc bỏ dấu ngoặc khi có dấu trừ đằng trước ?

b) Tính nhanh ( 567 – 345 ) – ( – 45 + 67 )

II. Bài tập : ( 7 đ )

Câu 4: ( 2 đ ) Tìm x biết :

a) x + 12 = 5 b) x – 12 = – 15

Câu 5: ( 2 đ ) Số sách giáo khoa của trường em có khoảng từ 300 đến 400 quyển. Nếu xếp thành bó 10 quyển hoặc 15 quyển hoặc 18 quyển đều không thừa quyển nào. Tính số sách giáo khoa của trường em?

: ( 2 đ ) Vẽ đoạn thẳng MP dài 7 cm. Lấy điểm N thuộc MP sao cho MN = 2 cm. Gọi I là trung điểm của NP. Tính độ dài doạn IP ?

Câu 7: ( 1 đ ) Từ 1 đến 2010 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ? Nêu cách tìm ?