Giải Bài 1,2,3,4,5,6,7 Trang 44,45,46 Toán 9 Tập 1: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số

--- Bài mới hơn ---

 • Unit 5 Lớp 9: A Closer Look 2
 • Unit 3 Trang 34 Sgk Tiếng Anh 9
 • Looking Back Unit 3 Trang 34 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm
 • Giải A Closer Look 2 Unit 5 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Unit 5 Trang 53 Sgk Tiếng Anh 9
 • Lý thuyết và Giải bài 1 trang 44; Bài 2,3,4,5,6 trang 45; bài 7 trang 46 SGK Toán Đại số 9 tập 1 : Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Chương 2 Hàm số bậc nhất.

  A. Tóm tắt kiến thức Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số:

  1. Định nghĩa hàm số:

  Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đâị lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.

  Hàm số thường được kí hiệu bởi những chữ f, g, h… chẳng hạn khi y là một hàm số của biến số x, ta viết y = f(x) hoặc y = g(x),…

  – f(a) là giá trị của hàm số y = f(x) tại x = a.

  Khi hàm số y được cho bởi công thức y = f(x), muốn tính giá trị f(a) của hàm số tại x = a, ta thay x = a vào biểu thức f(x) rồi thực hiện các phép tính trong biểu thức.

  – Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì y được gọi là một hàm hằng.

  2. Đồ thị của hàm số:

  Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng tọa độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x).

  3. Hàm số đồng biến, hàm số nghich biến:

  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc tập số thực R. Với x 1, x 2 túy ý thuộc R:

  a) Nếu x 1< x 2 mà f(x 1 ) < f(x 2 ) thì hàm số được gọi là hàm đồng biến.

  B. Hướng dẫn giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán đại số 9 tập 1

  Bài 1 trang 44

  a) Cho hàm số y = f(x) = 2/3x.

  Tính: f(-2); f(-1); f(0); f(1/2); f(1); f(2); f(3).

  b) Cho hàm số y = g(x) =2/3x + 3.

  Tính: g(-2); g(-1); g(0); g(1/2); g(1); g(2); g(3).

  c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến x lầy cùng một giá trị ?

  hướng dẫn giải bài 1:

  a) Hàm số y = f(x) = 2/3x

  f(-2) = 2/3(-2) = -4/3; f(-1) = -2/3; f(0) = 0; f(1/2) = 1/3; f(1) = 2/3; f(2) = 4/3; f(3) = 2.

  b) Hàm số y = g(x) =2/3x + 3

  g(-2) =5/3; g(-1) =7/3; g(0) = 3; g(1/2) = 10/3; g(1) = 11/3; g(2) = 13/3; g(3) = 5.

  c) Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của g(x) lớn hơn giá trị của f(x) là 3 đơn vị.

  Bài 2 trang 45

  Cho hàm số y = -1/2x + 3.

  a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:

  b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao ?

  hướng dẫn giải bài 2:

  Với y = -1/2x + 3, ta có

  f(-2,5) = -1/2(-2,5) + 3 = (2,5 + 6)/2 = 4,25;

  Tương tự: f(-2) = 4; f(-1,5) = 3,75 ; f(-1) = 3,5 ; f(-0,5) = 3,25; f(0) = 3; f(0,5) = 2,75; f(1) = 2,5 ; f(1,5) = 2,25 ; f(2) = 2 ; f(2,5) = 1,75.

  Điền vào bảng ta được

  Bài 3 trang 45

  Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

  a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

  b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến ? Hàm số nào nghịch biến ? Vì sao ?

  Đồ thị của hàm số y = -2x là đường thẳng đi qua O và điểm B(1; -2).

  b) Hàm số y = 2x đồng biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng tăng lên.

  Hàm số y = -2x nghịch biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng giảm đi.

  Phần 2: Luyện tập Toán 9

  Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

  hướng dẫn giải bài 4:

  Ta biết rằng đồ thị hàm số y = √3 x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Hơn nữa, khi x = 1 thì y = √3. Do đó điểm A(1; √3) thuộc đồ thị. Vì thế để vẽ đồ thị này, ta phải xác định điểm A trên mặt phẳng tọa độ. Muốn vậy ta phải xác định điểm trên trục tung biểu diễn số √3. Ta có:

  Dùng compa ta xác định được điểm biểu diễn số √3. trên Oy. Từ đó xác định được điểm A.

  Bài 5 trang 45

  a) Vẽ đồ thị hàm số y = x và y =2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (h.5).

  Tìm tọa độ của các điểm A, B và tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét.

  hướng dẫn giải bài 5:

  Bài giải:

  b) A(2; 4), B(4; 4).

  Tính chu vi ∆OAB.

  a) Tính giá trị y tương ứng với mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

  b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị ?

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:

  a) Tính các giá trị của y ta được:

  Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của hàm số y = 0,5x + 2 lớn hơn giá trị của hàm số y = 0,5x là 2 đơn vị.

  Bài 7 trang 46 Toán 9 tập 1

  Cho hàm số y = f(x) = 3x.

  Hãy chứng minh f(x 1 ) < f(x 2 ) rồi rút ra kết luận hàm số đã cho đồng biến trên R.

  hướng dẫn giải bài 7:

  Ứng với giá trị x1 thì hàm số nhận giá trị f(x1) = 3×1

  Ứng với giá trị x2 thì hàm số nhận giá trị f(x2) = 3×2

  Xét hiệu f(x1) – f(x2) = 3×1 – 3×2

  Theo giả thiết x1 < x2 nên x1 – x2 < 0 (2)

  Từ (1) và (2) ta suy ra: f(x1) – f(x2) < 0 ó f(x1) < f(x2)

  Vì x1, x2 là hai số thực bất kì nên từ (3) ta kết luận hàm số y = 3x đồng biến trên tập số thứucj R vì (3) đúng với mọi giá trị bất kì cua x ∈ R.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 8: Trang 48 Sgk Đại Số Lớp 9
 • Giải Bài Tập 35: Trang 24 Sgk Đại Số Lớp 9
 • Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1
 • Unit 3 Trang 29 Sgk Tiếng Anh 9
 • Unit 7 Lớp 9: A Closer Look 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 56, 57

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 10 Bài 21
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 1: Getting Started, Skill 1 Để Học Tốt Tiếng Anh
 • Giải Unit 1 Lớp 9 A Visit From A Pen Pal Hệ 7 Năm
 • Giải Unit 1 Lớp 9
 • Giải Getting Started Unit 2 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 14

  Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 27

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 14 tập 1 câu 56, 57

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 14

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 58, 59
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 5. Ứng Dụng Thực Tế Các Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 1, 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 58, 59

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 56, 57
 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 10 Bài 21
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 1: Getting Started, Skill 1 Để Học Tốt Tiếng Anh
 • Giải Unit 1 Lớp 9 A Visit From A Pen Pal Hệ 7 Năm
 • Giải Unit 1 Lớp 9
 • Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 13 Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 8

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 14 tập 1 câu 58, 59

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 14

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Toán 9: Bài 5. Ứng Dụng Thực Tế Các Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 1, 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 1, 2
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 5. Ứng Dụng Thực Tế Các Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 58, 59
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 56, 57
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 164 tập 2 bài 7, 8

  C.800g D.800 πg

  ( Khối lượng riêng của pho mát là 3g/ cm3).

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Diện tích xung quanh của một hình trụ là 10m2 và diện tích toàn phần của nó là 14m2.Hãy tính bán kính của đường tròn đáy và chiều cao của hình trụ (lấy π =3,14 ; làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2)

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 164 câu 7

  Thể tích khối pho mát hình trụ :

  V = π .102.8 = 800 π (cm3)

  Thể tích mẩu pho mát bằng 15/360 =1/24 thể tích khối pho mát

  Khối lượng mẩu pho mát : m = (1/24) .800 π .3 = 100 π (g)

  Vậy thể tích mẫu pho mát là:

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 9 tập 2, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 2, giải toán 9 trang 164

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài 10, 11, 12, 13 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài 14, 2.1, 2.2 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 51 Tập 2 Bài 2.1, 2.2, 2.3
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 4. Vị Trí Tương Đối Của Đường Thẳng Và Đường Tròn
 • Giải Bài 14, 2.1, 2.2 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 10, 11, 12, 13 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 1, 2
 • Giải bài 14, 2.1, 2.2 trang 101 SBT Toán 9 tập 2 CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN. Hướng dẫn Giải bài tập trang 101 bài 2 liên hệ giữa cung và dây SBT (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 14: Cho đường tròn (O; R). Hãy vẽ hai cung (không phải là cung lớn) biết rằng….

  Câu 14 trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2

  Cho đường tròn (O; R). Hãy vẽ hai cung (không phải là cung lớn) biết rằng cung này có số đo gấp ba lần số đo cung kia và có dây căng cung dài gấp đôi dây căng cung kia.

  Tam giác tạo với 2 bán kính đi qua 2 đầu mút cong là một tam giác đều nên dây giương cung bằng bán kính R. Vậy nửa đường tròn và cung 60 0 thỏa mãn bài toán.

  Câu 2.1 trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2

  Cho đường tròn tâm O bán kính R. Vẽ góc ở tâm (widehat {AOB} = {80^0}), vẽ góc ở tâm (widehat {BOC} = {120^0}) kề với (widehat {AOB}).

  So sánh và sắp xếp độ dài AB, BC, CA theo thứ tự tăng dần.

  Ta có: (widehat {AOB} = {80^0}); (widehat {BOC} = {120^0})

  Suy ra: (widehat {AOC} = {160^0})

  sđ (overparen{AB}) ( = widehat {AOB})

  sđ (overparen{BC}) ( = widehat {BOC})

  sđ (overparen{AC}) ( = widehat {AOC})

  (widehat {AOB} < widehat {BOC} < widehat {AOC})

  Suy ra (overparen{AB}) < (overparen{BC}) < (overparen{AC})

  Suy ra: AB < BC < AC

  Câu 2.2 trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2

  Cho hình thoi ABCD. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính AD. Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CB. Lấy điểm E bất kỳ trên đường tròn tâm A (không trùng với B và D), điểm F trên đường tròn tâm C sao cho BF song song với DE.

  So sánh hai cung nhỏ DE và BF.

  Vì AD = AB = CD = CB

  Suy ra (A; AD) và (C; CB) cắt nhau tại B và D.

  DE // BF (gt)

  ( Rightarrow widehat {EDB} = widehat {FBD} Rightarrow widehat {EDA} + widehat {ADB} = widehat {FBC} + widehat {CBD})

  (widehat {ADB} = widehat {CBD}) (tính chất hình thoi)

  Suy ra: (widehat {EDA} = widehat {FBC}) (1)

  ∆ADE cân tại A ( Rightarrow widehat {EAD} = {180^0} – 2widehat {EDA}) (2)

  ∆CBF cân tại C ( Rightarrow widehat {BCF} = {180^0} – 2widehat {FBC}) (3)

  Từ (1), (2) và (3) suy ra: (widehat {EAD} = widehat {BCF})

  sđ (overparen{DE}) ( = widehat {EAD})

  sđ (overparen{BF}) ( = widehat {BCF})

  Vì (A; AD) và (C; CB) bằng nhau nên (overparen{DE}) = (overparen{BF})

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 51 Tập 2 Bài 2.1, 2.2, 2.3
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 4. Vị Trí Tương Đối Của Đường Thẳng Và Đường Tròn
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn
 • Giải Câu 27 Trang 68 Sách Bài Tập (Sbt) Toán 9 Tập 1
 • Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa
 • Giải Bài Tập Trang 91, 92 Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 61, 62, 63, 64

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 9: Hình Chữ Nhật
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9
 • Giải Lý Lớp 9 Bài 51: Bài Tập Quang Hình Học
 • Bài Tập Quang Hình Học Môn Vật Lý Lớp 9 (Có Đáp Án)
 • Phân Loại Và Hướng Dẫn Học Sinh Giải Bài Tập Quang Hình Học Lớp 9 Nâng Cao
 • Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 9

  Thế nào là đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp đây chắc hẳn là vấn đề thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh, bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 9 Tập 2 đường tròng ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp dễ dàng nhất. Tài liệu Giải Toán lớp 9 với đầy đủ hệ thống các bài tập về đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp được hướng dẫn giải chi tiết chắc chắn các bạn học sinh sẽ học tập và ứng dụng cho nhu cầu củng cố kiến thức của mình đạt hiệu quả cao nhất.

  Sau bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về giải bài Độ dài đường tròn, cung tròn, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-9-duong-tron-ngoai-tiep-duong-tron-noi-tiep-30646n.aspx

  Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 9 Tập 2 trong mục giải bài tập toán lớp 9. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 9 Tập 1 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 93, 94, 95, 96 SGK Toán 9 Tập 1 để học tốt môn Toán lớp 9 hơn.

  Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 9 Tập 2
  Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 9 Tập 2
  Giải bài tập trang 58 SGK Toán 9 Tập 2
  Giải Toán lớp 5 trang 91, 92 – Hình thang
  Giải bài tập trang 9, 10 SGK Đại Số 10

  Giải bài tập Đường tròn ngoại tiếp

  , đường tròn nội tiếp, bài 63,

   Đề luyện thi môn Toán lớp 9 Tài liệu tham khảo dành cho các em học sinh cuối cấp trung học cơ sở là đề thi môn Toán lớp 9 giúp các em học tốt môn Toán trong năm học này và đạt được kết quả cao trong các kì thi sắp tới, nhất là kì thi chuyển cấp THP …

  Tin Mới

  • Giải bài tập trang 129, 130, 131 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

   Toàn bộ kiến thức về hình trụ, hình nón, hình cầu sẽ được cụ thể hóa qua các bài tập thực hành nhằm giúp các em học sinh có thể dễ dàng ôn luyện lại những nội dung đã học, cùng Giải bài tập trang 129, 130, 131 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu để rèn luyện các kiến thức và kĩ năng giải các bài tập đó.

  • Giải bài tập trang 131, 132, 133 SGK Toán 9 Tập 2

   Nếu em vẫn chưa biết cách hệ thống lại toàn bộ các kiến thức về phần đại số đã được học từ đầu năm học đến giờ, vậy em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 131, 132, 133 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập cuối năm – Đại số với những hướng dẫn chi tiết các bài tập cơ bản sách giáo khoa để tự ôn tập lại kiến thức.

  • Giải bài tập trang 134, 135 SGK Toán 9 Tập 2

   Các bạn Giải bài tập trang 134, 135 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập cuối năm – Hình học để củng cố lại toàn bộ các kiến thức về hình học lớp 9 đã được học, qua việc giải các bài tập này bạn cũng có thể chủ động kiểm tra kiến thức của bản thân và bổ sung kịp thời những nội dung kiến thức còn thiếu.

  • Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 177 luyện tập chung

   Tài liệu giải toán lớp 4 trang 177 luyện tập chung chung bao gồm phương pháp giải và đáp số bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK, giúp các em học sinh thực hành

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 13: Trang 77 Sgk Hình Học Lớp 9
 • Giải Bài Tập Trang 79, 80 Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 27, 28, 29, 30, 31, 32,
 • Bài Tập 8: Trang 70 Sgk Hình Học Lớp 9
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 1
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 2
 • Giải Bài 20, 21, 22, 23, 24 Trang 79, 80 Sgk Toán 8 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 12: Hình Vuông
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Chương I: Tứ Giác
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 12 Trang 94
 • Giải Bài Tập 3 Trang 94 Sgk Công Nghệ 12
 • Câu 3 Trang 102 Sách Giáo Khoa Công Nghệ 12
 • CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

  Giải bài tập trang 79, 80 bài 4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk toán 8 tập 1. Câu 20: Tìm x trên hình 41…

  Bài 20 trang 79 sgk toán 8 tập 1

  Tìm x trên hình 41.

  Bài giải:

  Ta có = = 50 0 nên IK // BC ( = (đồng vị)

  Mà KA = KC suy ra IA = IB = 10cm

  Vậy x = 10cm

  Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

  Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và OD = 3cm.

  Bài giải:

  Ta có CO = CA (gt)

  DO = DB (gt)

  Nên CD là đường trung bình của ∆OAB.

  Do đó CD = (frac{1}{2})AB

  Suy ra AB = 2CD = 2.3 = 6cm.

  Bài 22 trang 80 sgk toán 8 tập 1

  22. Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.

  Bài giải:

  ∆BDC có BE = ED và BM = MC

  nên EM // DC

  Suy ra DI // EM

  ∆AEM có AD = DE và DI // EM

  nên AI = IM.

  Bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

  Tìm x trên hình 44,

  Bài giải:

  Ta có IM = IN, IK // MP // NQ

  nên K là trung điểm của PQ.

  Do đó PK = KQ = 5

  Vậy x = 5dm.

  Bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

  Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm. Tính khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy.

  Bài giải:

  Kẻ AH, CM, BK vuông góc với xy (H, M, K là chân đường vuông góc).

  Hình thang ABKH có AC = CB,

  CM // AH // BK

  nên MH = MK và CM là đường trung bình.

  Do đó (CM = {{AH + BK} over 2} = {{12 + 20} over 2} = {{32} over 2} = 16left( {cm} right))

  chúng tôi

  • Giải bài 25, 26, 27, 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

   Giải bài tập trang 80 bài 4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk toán 8 tập 1. Câu 25: Hình thang ABCD có đáy AB, CD…

  • Giải bài 29, 30, 31 trang 83 sgk toán 8 tập 1

   Giải bài tập trang 83 bài Dựng hình bằng thước và compa, dựng hình thang sgk toán 8 tập 1. Câu 29: Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm,…

  • Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 87 sgk toán 8 tập 1

   Giải bài tập trang 87 bài 6 Đối xứng trục sgk toán 8 tập 1. Câu 35: Vẽ hình đối xứng với cá hình đã cho qua trục d (h.58)…

  • Giải bài 39, 40, 41, 41 trang 88 sgk toán 8 tập 1

   Giải bài tập trang 88 bài 6 Đối xứng trục sgk toán 8 tập 1. Câu 39: Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d…

  Bài giải mới nhất các môn khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 62: Trang 99 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài Iv.1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài 81, 82, 83
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài 84, 85, 86
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 92 Bài 96, 97, 98
 • Giải Bài 46,47,48, 49,50,51, 52 Trang 84,85 Toán 8 Tập 2: Các Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 92 Bài 96, 97, 98
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài 84, 85, 86
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài 81, 82, 83
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài Iv.1
 • Giải Bài Tập 62: Trang 99 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Đáp án bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông : bài 46, 47, 48, 49, 50, 51 trang 84; Bài 52 trang 85 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình 8.

  Bài 46. Trên hình 50, hãy chỉ ra các Δ đồng-dạng. Viết các Δ này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng-dạng?

  ⇒ ΔFDE ∽ ΔFBC (1)

  Ta có ∠FDE = ∠ABE và ∠DEF = ∠BEA ( Cùng chung góc E)

  ⇒ ΔFDE ∽ ΔABE (2)

  Ta có: ∠FDE = ∠ADC = 90 0

  ∠DEF + ∠BAD = 90 0 và ∠DCA + ∠BAD = 90 0

  ⇒ ∠DEF = ∠DCA

  ⇒ ΔFDE ∽ ΔADC (3)

  Từ (1) và (2) ⇒ ΔFBC ∽ ΔABE (4)

  Từ (1) và (3) ⇒ ΔFBC ∽ ΔADC (5)

  Từ (4) và (5) ⇒ ΔABE ∽ ΔADC (6)

  Vậy, có 6 cặp Δ đồng-dạng với nhau (1),(2),(3),(4),(5),(6)

  Bài 47 trang 84. ΔABC có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Δ A’B’C’ đồng dạng với ΔABC và có diện tích là 54 cm 2

  Tính độ dài cách cạnh của ΔA’B’C’.

  Giải: Vì ∆ABC ∽ ∆A’B’C’ ⇒ S ABC/S A’B’C’ = (AB/A’B’) 2

  mà ∆ABC có độ dài các cạnh là 3,4,5 nên là Δvuông

  Suy ra: S ABC = 1/2.3.4= 6

  Tương tự: B’C’=3BC = 15 (cm); A’C’ = 3AC = 12 (cm)

  Tức là mỗi cạnh củaΔ A’B’C’ gấp 3 lần của cạnh của ΔABC.

  Vậy ba cạnh của Δ A’B’C là 9cm, 12cm, 15cm.

  Bài 48. Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4.5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m.

  Bài 49. Ở hình 51, ΔABC vuông tại A có đường cao AH

  a) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp Δ đồngdạng?.

  b) Cho biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn BC, AH, BH và CH.

  ∆ABC ∽ ∆HAC vì ∠A = ∠H = 90 0 , ∠C chung (2)

  Từ (1) và (2) ta cũng có ∆HBA ∽ ∆HAC

  ⇒ BC= √575,2525 ≈ 24 cm

  ∆ABC ∽ ∆HBA ⇒ AB/HB = BC/BA ⇒ HB = AB 2/BC ≈ 12,45 2/24

  ≈ 6,5 cm

  ⇒ CH = BC – BH = 24 – 6,5 ≈ 17,5 cm.

  Mặt khác: AC/AH = chúng tôi / BC = 12,45.20.25 / 24

  ⇒ AH = 10,6 cm.

  Bài 50. Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m. Tính chiều cao của ống khói.

  ∆ABC ∽ ∆A’B’C’

  AB/A’B’ = AC/A’C’

  ⇒ AB = A’B’.AC / A’C’

  ⇒ AB = 36,9 . 2,1 / 1,62

  ⇒ AB ≈ 47,8m

  Bài 51 trang 84 Toán 8 hình học. Chân đường cao AH của Δvuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 25cm và 36cm. Tính chu vi và diện tích của Δvuông đó(h.53)

  Xét Δ ABC vuông tại A

  Ta có: AH⊥BC ⇒ AH2 = chúng tôi = 25.36 =900

  ⇒ AH = √900 = 30 (cm)

  Δ ABC ∽ ΔHBA (Có chung góc B)

  ⇒ AB/HB = AC/HA = BC/BA

  ⇒ AB/HB = BC/CA

  ⇒ AB 2= chúng tôi và BC = B + HC = 61 cm

  ⇒ AB 2= 25.61 = 1525 ⇒ AB =√1525 ≈ 39,05 (cm)

  Tương tự ABC ∽ ΔHAC (Có chung góc C)

  ⇒ AB/HA = AC/HC = BC/AC ⇒ AC/HC = BC/AC

  ⇒ AC 2 = chúng tôi = 36.61

  ⇒ AC = √36.61 ∽ 46,86 (cm)

  Chu vi ΔABC là p= AC + AB + CB = 146,91 (cm)

  S. ΔABC là SABC = 1/2.AH.BC =1/2.30.61 = 915 (cm 2)

  Bài 52 trang 85. Cho một Δvuông, trong đó có cạnh huyền dài 20cm và một cạnh góc vuông dài 12cm. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.

  Góc B chung, ∠A = ∠H = 90 0

  ⇒ BH = AB 2/CB = 122/20 = 7,2 (cm)

  ⇒ CH = BC – BH = 20 – 7,2 = 12,8 (cm 2)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 1: Đa Giác. Đa Giác Đều
 • Giải Bài Tập 44: Trang 92 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập 43: Trang 92 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Bài 11: Hình Thoi
 • Giải Bài Tập 48: Trang 93 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 94

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Thích Câu Tục Ngữ Thương Người Như Thể Thương Thân Hay Nhất
 • Giải Thích Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên
 • Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích
 • Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích
 • Chứng Minh Câu Tục Ngữ Có Công Mài Sắt, Có Ngày Nên Kim
 • Sách giải toán 7 Luyện tập trang 94-95 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 35 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao ?

  Lời giải:

  Theo tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song thì qua một điểm ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

  Bài 36 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống

  Lời giải:

  Căn cứ vào hình vẽ, ta điền được như sau:

  Bài 37 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

  Lời giải:

  Vì a // b nên hai tam giác CAB và CDE có:

  Bài 38 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong bảng

  *Biết d//d’ (hình 25a) thì suy ra

  a) Góc A1 = góc B3 và b)….và c)….

  *Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

  a)…

  b)…

  c)…

  *Biết (hình 25b)

  a) Góc A4 = góc B2 hoặc b)…. hoặc c)…. thì suy ra d//d’

  *Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng

  mà a)…..

  hoặc b)….

  hoặc c) …

  thì hai đường thẳng đó song song với nhau

  Lời giải:

  *Biết d//d’ thì suy ra

  *Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

  a)Hai góc so le trong bằng nhau

  b)Hai góc đồng vị bằng nhau

  c)Hai góc trong cùng phía bù nhau

  Thì suy ra d//d’

  *Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng

  Mà a) Hai góc so le trong bằng nhau

  Hoặc b) Hai góc đồng vị bằng nhau

  Hoặc c) Hai góc trong cùng phía bù nhau

  thì hai đường thẳng đó song song với nhau

  Bài 39 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150o.

  Tính góc nhọn tạo bởi a và d 2.

  Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

  Góc nhọn tạo bởi a và d 2 bằng với góc A 1 (là hai góc so le trong ) nên góc đó bằng 30 o

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Gửi Đánh Giá

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Bài Toán Hình Nâng Cao Dành Cho Lớp 7
 • Dạy Cách Giải Bài Toán Hình Học Lớp 7 Chuyen De Day Cach Giai Bai Toan Hinh Hoc Lop 7 Doc
 • Một Số Bài Văn Giải Thích Lớp 7
 • Văn Mẫu Bài Tập Làm Văn Số 6 Đề 1
 • Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích, Ngữ Văn Lớp 7
 • Giải Bài Tập Trang 39, 40 Sgk Hình Học 12, Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2,

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 6 Tập 2
 • Các Phương Pháp Giải Toán Hình Học Không Gian
 • Skkn Giai Toan Hinh Hoc Lop 5
 • Rèn Kĩ Năng Giải Toán Có Nội Dung Hình Học Cho Học Sinh Lớp 5
 • Phương Pháp Giải Bài Toán Về Đường Tròn Môn Hình Học Lớp 9
 • Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 12

  Cùng với những nội dung đã học, các em ôn tiếp phần Giải toán lớp 12 trang 55, 56 của Giải toán lớp 12 trang 55, 56 để nắm rõ cách giải cũng như đạt kết quả học tập môn Toán lớp 12 tốt hơn.

  Trong chương trình học Toán lớp 12, có rất nhiều nội dung bài học quan trọng mà các em cần phải nắm vững. Trong đó, nội dung bài Giải toán lớp 12 trang 60, 61 của Giải toán lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60, 61 SGK Giải Tích- Hàm số lũy thừa là một trong những kiến thức mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

  Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải toán 12 trang 55, 56 SGK Giải Tích- để nâng cao kiến thức môn Toán 12 của mình.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-12-khai-niem-ve-mat-tron-xoay-30671n.aspx

  Giải Toán lớp 12 Bài 1, 2, 3 trang 68 SGK Hình Học – Hệ tọa độ trong không gian
  Giải toán lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 49 SGK Hình Học – Mặt cầu
  Giải Toán 12 trang 55, 56
  Giải toán lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 140 SGK Giải Tích – Phương trình bậc hai với hệ số thực
  Giải bài tập trang 25, 26 SGK Hình Học 12

  Giải bài tập Khái niệm về mặt tròn xoay

  , bài tập mặt tròn xoay sgk, bài giảng khái niệm về mặt tròn xoay,

   Bài giảng Giải tích lớp 12 chuẩn nhất Giải tích là một môn học khá khó, vì vậy, để học sinh có thể hiểu hết được kiến thức quan trọng của môn học, các thầy cô cần xây dựng được một giáo án hoàn chỉnh, chi tiết để có căn cứ giảng dạy được chặt chẽ, logic hơn, …

  Tin Mới

  • Giải bài tập trang 50, 51, 52, 53, 54 SGK Hình học 12, Ôn tập chương II

   Trong phần hướng dẫn giải toán hôm nay, chúng tôi sẽ gợi ý cho các em học sinh các phương pháp Giải bài tập trang 50, 51, 52, 53, 54 SGK Hình học 12 để hệ thống và ôn luyện lại các kiến thức hình học của chương II về mặt cầu, hình nón, hình chóp, cách tính diện tích và thể tích của chúng.

  • Giải bài tập trang 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 SGK Hình học 12, Ôn tập chương III

   Các em cùng ôn luyện lại các kiến thức hình học chương III qua phần Giải bài tập trang 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 SGK Hình học 12 với các dạng bài cơ bản, quen thuộc như chứng minh, tính toán, xác định tọa độ, lập phương trình.

  • Kể về những đổi mới ở quê em

   Sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của nền kinh tế toàn cầu hiện nay đã kéo theo sự thay đổi diện mạo của mỗi địa phương, đặc biệt là những vùng nông thôn Việt Nam, vậy em hãy kể về những đổi mới ở quê em để giúp người đọc thấy được quê hương em đang có sự lột xác trên mọi phương diện của cuộc sống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán 7 Bài 6. Tam Giác Cân
 • Toán Hình Hoc Bài Cạnh Góc Cạnh Hai Tam Giac Bang Nhau Canh Goc Canh Ppt
 • Giải Toán Lớp 4 Trang 102, 103 Hình Bình Hành, Đáp Số Bài 1,2,3 Sgk
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Đường Kính Và Dây Của Đường Tròn
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 2: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn
 • Tin tức online tv