Top 8 # Giải Bài Tập Anh Văn 11 Unit 1 The Generation Gap Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới Unit 1: The Generation Gap

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 1: The generation gap do chúng tôi sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích với nội dung giải chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu sẽ giúp các bạn ôn luyện nhuần nhuyễn những kiến thức đã học trên lớp.

Pronunciation – trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation – trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

In each sentence, find the words that normally carry stress. Put the stress mark (‘) before the stressed syllable in these words. Then practise reading the sentences with the correct stress.

Trong mỗi câu, tìm những từ mà thường mang nhấn mạnh. Đặt dấu nhấn (‘) trước khi các âm tiết được nhấn mạnh trong những từ này. Sau đó thực hành đọc các câu với nhấn mạnh chính xác.

1. The generation gap today is mainly in the use of technology.

2. There are numerous reasons for the existence of this gap.

3. The main reason lies in the fact that the majority of teens have grown up using technology.

4. A lot of teens’ parents have been using the Internet much longer than their children have.

5. Today’s children are learning computer skills before they acquire any life skills.

6. Nowadays, children are the ones who teach their parents about the Internet and social media.

Đáp án:

1. The generation ‘gap to’day is ‘mainly in the ‘use of tech’nology.

2. There are ‘numerous ‘reasons for the e’xistence of this ‘gap.

3. The ‘main ‘reason ‘lies in the ‘fact that the majority of ‘teens have ‘grown up ‘using tech’nology.

4. A ‘lot of ‘teens’ parents have been ‘using the ‘Internet much ‘longer than their ‘children have.

5. To’day’s ‘children are ‘learning com’puter ‘skills before they ac’quire any ‘life ‘skills.

6. ‘Nowadays, ‘children are the ‘ones who ‘teach their ‘parents about the ‘Internet and ‘social ‘media.

Vocabulary & Grammar – trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Tổng hợp các phần bài tập trong phần Vocabulary & Grammar – trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. accdehlir

2. rnlueca aimlyf

3. ebalt amensnr

4. detenedx fylmia

5. tcnlifoc

Đáp án:

1. childcare 2. nuclear family 3. table manners

4. extended family 5. conflict

2. Complete the statements about the generation gap and the family rules with the words in 1. Make changes to the word form, if necessary.

Hoàn thành các câu về khoảng cách thế hệ và các quy tắc gia đình với các từ trong 1. Thay đổi thể thức từ, nếu cần.

Example:

When people live in a multi-generational family, there is often a generation gap.

Đáp án:

1. an extended family 2. nuclear family 3. table manners

4. Conflicts 5. childcare

Đáp án:

1.should: Ông bà sống xa chúng ta, vì thế con nên thường xuyên nói chuyện với họ qua điện thoại.

2. oughtn’t: Con sắp đi xem hoà nhạc, vì thế con ko nên mặc quần jeans cũ.

3. shouldn’t: Con ko nên nhìn vào màn hình máy tính quá lâu. Nó có hại cho mắt.

4. ought: Con nên nói chuyện với ông bà nhiều hơn để có thể hiểu họ rõ hơn.

5. should: Con nên trở nên có trách nhiệm hơn trong việc chia sẻ việc nhà với người khác trong gia đình.

4. Complete the sentences, using must/mustn’t, have to/has to or don’t have to/ doesn’t have to.

Hoàn thành các câu,sử dụng must/mustn’t, have to/has to hoặc don’t have to/ doesn’t have to.

Đáp án:

1. don’t have to: Tôi có thể xem TV và chơi điện tử vào chủ nhật vì tôi ko phải đi học hôm đó.

2. mustn’t: Tôi ko thể ngủ qua đêm ở nhà bạn. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc về việc này.

3. must/ have to: Tôi phải về nhà hoàn thành bài tập bây giờ.

Reading – trang 7 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

4. have to: Ông bà tôi sống ở vùng ngoại ô, vì thế mỗi lần chúng tôi đến thăm họ, chúng tôi phải đi xe bus.

5. has to: Cô ấy phải ở nhà để chăm sóc con vì không có ai giúp cô ấy.

Tổng hợp các bài tập trong phần Reading – trang 7 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Read a text about the generation gap quickly and choose the best title for it.

Đọc nhanh văn bản về khoảng cách thế hệ và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó.

1. Generation Gap Consequences

Hệ quả của khoảng cách thế hệ

2. How to Solve Generation Gap Conflicts

Làm thế nào để giải quyết xung đột khoảng cách thế hệ

3. Causes of Generation Gap

Nguyên nhân của khoảng cách thế hệ

The generation gap refers to the difference in attitudes or behaviour between a younger generation and the older one. In my opinion, different attitudes towards life, different views about certain problems, and a lack of communication can cause a generation gap in most societies.

The first factor is that parents and children generally see things from different perspectives. Choosing a career is a good example for this. Many parents try to impose certain careers they favour on their children, based on their own perceptions. However, young people don’t always understand their parents’ points of views. Instead, they prefer to be free to make their own decisions on their future career.

Another factor lies in differences in musical tastes, fashion, and political views between young people and their parents. For example, having a pierced nose might be viewed asfashionable by some teens, but for many parents, it is considered to be an act of rebellion against social norms. Some parents may also find their children’s behaviour unacceptable and disrespectful to traditional values.

The major factor causing the generation gap is the lack of communication between parents and their children. Parents tend to be dominant and not to trust their children to deal with crises. Also, they keep talking too much about certain problems. That is the reason why young people seldom reveal their feelings to their parents. When facing problems, young people prefer to seek help from their classmates or friends.

The above mentioned factors could lead to a generation gap. In order to bridge the gap between the old generation and the younger one, mutual understanding is the vital key. The wisest solution would be for parents and their children to treat each other as friends.

2. Read the text again and answer the following questions.

Đáp án:

Tiêu đề phù hợp là C. Nguyên nhân của khoảng cách thế hệ

1. How many causes of the generation gap are mentioned?

A. 2 B. 3 C. 4

2. How do young people usually react when their parents impose career choices on them?

A. They want to make their own decisions.

C. They try to understand their parents’ goodwill.

3. What do parents often think about nose piercing?

A. They think that it is acceptable.

B. They think that it is fashionable.

C. They think that it is against social norms.

4. What do young people often do when they face problems?

A. They share the problems with their parents.

B. They ask their classmates or friends for help.

C. They ask their parents for help.

5. What would be the best way to narrow the generation gap?

A. Parents and children should try to be friends and understand each other.

B. Parents should be tolerant and let children do what they want.

Đáp án:

1. B 2. A 3. C 4. B 5. A

Unit 1. The Generation Gap: Giải Bài Language Trang 8 Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm

Giải bài Language trang 8 – Unit 1. The Generation Gap SGK Tiếng Anh 11 Thí điểm. 1. Underline the correct word to complete the sentences. (Gạch dưới những từ đúng để hoàn thành câu.).

Vocabulary (Từ vựng)

1(Hãy ghép một từ (từ 1-9) với một từ khác (từ a-i) tạo thành danh từ kép. Bốn từ trong số đó được viết như một từ.) . Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as one word.

1 – g 2 – h 3 – i 4 – f

Tạm dịch:

5 – c 6 – b 7 – a 8 – d 9 – e

1. gia đình hạt nhân

2. khoảng cách thế hệ

3. cung cách

4. việc nhà

5. đồ ăn vặt

6. nước uống có ga

7. kiểu tóc

8. bước chân

1. hairstyle / tabic manners

2. generation gap

3. nuclear family

4. junkfood

Tạm dịch:

5. school children

1. Cha mẹ của bạn có bao giờ phàn nàn về kiểu tóc của bạn không?

2. Tại sao có khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái?

3. Gia đình hạt nhân là một loại gia đình hoàn hảo phải không?

4. Tại sao nước giải khát có ga và thức ăn vặt không tốt cho sức khoẻ của chúng ta?

5. Bạn có nghĩ rằng học sinh trong trường nên mặc đồng phục?

1. Nếu bạn có thể xác định “sự khác biệt của bạn với cha mẹ”, bạn có thể “có một ‘mối quan hệ tốt đẹp.

3. Dành thời gian để lắng nghe ý kiến của cha mẹ bạn, và mong họ lắng nghe ý kiến của bạn.

4. Thật là thô lỗ với cha mẹ của bạn khi không thuyết phục họ là bạn đúng. Điều này có thể có hiệu quả ngược lại.

1. A – strong B – weak

2. A- weak B – strong

Tạm dịch:

3. A – weak B – strong

1. A: Khi nào bạn bắt đầu giúp đỡ bố mẹ bạn trong công việc nhà?

B: Tôi không nhớ chính xác khi nào tôi bắt đầu giúp họ. Có thể lúc 5 hoặc 6 tuổi.

2. A: Những đôi giày này trông thật mát mẻ. Bạn có muốn đi thử chúng không?

B: Không, tôi không thích chúng . Tôi thích những đôi giày bên đó.

3. A: Bạn có nghĩ cha mẹ là giáo viên giỏi nhất?

B: Vâng, tôi nghĩ vậy. Họ trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm, vì vậy họ luôn cho chúng tôi lời khuyên tốt nhất.

1. Underline the correct word to complete the sentences. (Gạch dưới những từ đúng để hoàn thành câu.)

Grammar (Ngữ pháp)

1. should

2. ought

3. must

4. have to

Tạm dịch:

5. mustn’t

1. Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với bố mẹ bạn về nó. Tôi chắc chắn họ sẽ cho bạn lời khuyên tốt nhất.

2. Tôi không nghĩ bạn có thể làm bài tập về nhà cho em trai bạn. Em ấy phải tự làm nó.

3. Bạn phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi bạn đi ra ngoài với bạn bè.

4. Ở trường học của chúng tôi. Chúng tôi phải mặc đồng phục. Đó là nội quy.

2. Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets. (Viết lại những câu sau đây mà không làm thay đổi nghĩa và sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc đơn.)

5. Bạn không được chụp ảnh ở đây. Đây là khu vực bị hạn chế.

1. You ougth to talk to your parents about your problem.

2. You mustn’t use your mobile phone in the examination room.

3. I don’t have to type my essay.

4. You should tell the truth to your family.

Tạm dịch:

5. Young people must plan their future career carefully.

1. Bạn nên nói chuyện với cha mẹ về vấn đề của bạn.

⇒ Bạn nên nói chuyện với cha mẹ về vấn đề của bạn.

2. Bạn không được phép sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

⇒ Bạn không được sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

3. Không cần thiết phải viết bài luận văn của tôi.

⇒ Tôi không phải viết bài luận của mình.

4. Tôi khuyên bạn nên nói sự thật với gia đình của bạn.

⇒ Bạn nên nói sự thật với gia đình bạn.

5. Cần thiết với những người trẻ tuổi để lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai của họ một cách cẩn thận.

⇒ Người trẻ phải lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai của họ một cách cẩn thận.

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Mới Review 1 (Unit 1

1. It was in Greece that the first Olympic Games were held.

2. It was Nam who / that won the first prize in the English speaking contest.

3. It’s a chocolate cake that I am making for my best friend’s birthday party.

4. It was in 1759 that Scotland’s most famous poet Robert Burns was bom.

5. It’s working on a computer that gives me headaches.

1. Our school is quite easy to find.

2. The paragraph is difficult to translate.

3. I am delighted to work for the school library.

4. She was very surprised to see him at the party.

5. I was sorry to hear that your grandma was ill.

QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG NHẤT

Vào khoảng độ tuổi 17, bạn phải đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Bạn tiếp tục học ở trường và hi vọng sau này vào đại học? Hay bạn sẽ rời trường để bắt đầu một công việc hay một khóa huấn luyện?

Đây là quyết định của bạn, nhưng bạn nên nhớ hai điều sau: Rất nhiều người trẻ không đi học đại học bị thất nghiệp, còn những người có các kĩ năng phù hợp gặp nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm. Nếu bạn quyết định đi làm ngay, có nhiều cơ hội cho việc đào tạo. Trong khi bạn kiếm tiền, bạn vẫn có thể tham dự các lớp học buổi tối để có được những bằng cấp, những thứ sẽ giúp bạn tiến nhanh hơn và xa hơn trong công việc. Một khả năng khác là bạn bắt đầu công việc và ngùng một thời gian để học khi bạn nhiều tuổi hơn. Đây là cách tốt nhất để tiết kiệm tiền cho việc học và có thêm kinh nghiệm thực tế.

1. Around the age of seventeen.

2. There is more unemployment.

3. Getting a job more easily.

4. There are many opportunities for training.

Your’s friend’s problem:

– getting bad exam results

– spend less time surfing the Internet for pleasure

– spend more time searching information for assignments

– work harder

ask a teacher for extra tuition.

Tại sao không học nói tiếng Anh với người bản xứ?

Học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật vào buổi sáng và buổi tối.

Có các lớp dành cho trình độ sơ cấp, tiền trung cấp và trung cấp.

Để có thêm thông tin, liên hệ chúng tôi:

Điện thoại: (04) 5555339

Địa chỉ: Ông Bill Weston, số 26 đường Thái Hà, Hà Nội

Chúng tôi có những giáo viên chất lượng cao và cung cấp các khóa học vào buổi tối cũng như vào những ngày cuối tuần.

Để có thêm thông tin, gửi thư cho:

Cô Helen Smith, 218 đường Tây Sơn, Hà Nội

Dear Ms Helen.

I can read and write in English, but I can’t speak the language very well. If necessary. I can complete an oral test. I want to improve my pronunciation, and hope to be able to practise my English with native speakers.

I would also like to have more information about the starting date, course duration, teachers’ experience, fees and course certificate.

I look forward to hearing from you soon.

Your sincerely,

Minh Nguyet

Giải Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1: Friendship

MS n FRIENDSHIP (Tình bạn) VOCABULARY recite [ ri'SQit] (V): ngâm (tlĩơ) recite a poem [rfsaita 'paoim] (V): ngâm một bài thơ recitation [resi'teijn] (n) : sự ngâm thơ recital [ri'SQitl] (n): cuộc ngâm/bình thơ be down (V): be unhappy/sad : buồn, đau khổ brighten up . ['braitn Ap] (V): to make...brighter: làm rạng rỡ acquaintance [a'kweintons ] (n): người quen; (n): sự quen biết incapable [ in'keipabl] (adj): không đủ khả năng, không thế Í capable ['keipabl] (adj): đủ khả năng quality ['kWDletl] (n): phẩm chất, chất lượng unselfishness [An'selfijms] (n): tính không vị kỉ ^selfishness ['selfijnis] (n): tính vị kỉ be concerned with [bi: ken's3:nd WI0] (V): quan tâm đến give and take [giv end teik] (V): cho và nhận constancy ['kDnstensi] (n): tính kiên định constant ['kDnstent] (adj) : kiên định take up (V): become interested in : thích thú, quan tâm enthusiasm [in'0ju:ziaszm] (n): sự nhiệt tình, sự hăng hái enthusiastic [in9ju:zi'aestik] (adj) : hăng hái, nhiệt tình be tired of (V) be fed up with, be bored with: chán changeable [ 'tfeictjebl (adj) : hay thay đổi uncertain [An's3:tn ] (adj) : không kiên định + certain [ 'S3:tn] (adj) : chắc chắn, kiên định lifelong ['laiflDq] (adj) : suốt đời loyalty [ 'loielti] (n) : sự trung thành loyal [loial ] (adj) : trung thành suspicious [sa'spijas] (adj) : nghi ngờ, hoài nghi suspicion [sa'spijn] (n): sự nghi ngờ suspect [sa'spekt] (v) : nghi ngờ, hoài nghi rumour ['ru: ma] (n) : tin đồn gossip t'gosip] (n): lời bàn tán ; (v): bàn tán trust [trAst ] (n) : sự tín nhiệm, lòng tin (v) : tin, ủy thác trustful ['trAstfl ] (adj) : tin người, hay tin mutual ['mjudfual ] (adj) : each to the other: lẫn nhau mutuality [mju:tfo'aslati] (n) : tính qua lại secret ['sirkrit] (n) : điều bí mật, thầm kín (adj) : bí mật, riêng tư secrecy ['si:krasi] (n) : sự giữ bí mật sympathy [*simpa0x] (n) : sự thông cảm, đồng tình sympathetic [simpa'Oetik] (adj) : thông cảm sympathize [*simpa0aiz] (v) : có thiện cảm aim [eim] (n) : purpose : mục đích aimless [eimlis] (adj) : purposeless: không mục đích sorrow ['sDrao] (n) : nỗi buồn rầu/đau đớn sorrowful ['sDraufl] (adj) : đau buồn pursuit [pa'su:t] (n): sự theo đuổi/mưu cầu pursue [pa'sju:] (v) : theo đuổi benefit ['benifit] (n) : lợi ích principle fprinsipl] (n) : nguyên lí sum up [SAm Ap] (v) : tóm tắt, tổng kết physical ['fizikl ] (adj) : thuộc thể chất # mental ['mentl] (adj) : thuộc tinh thần square [skwea] (n) : hình vuông ; (adj): vuông square face (n) : mặt chữ điền medium l'mi:diam] (adj): trung bình oval ['auvl] (adj): trái xoăn', (n) : hình trái xoan forehead ['fDrxd] (n) : trán crooked [kru:kid] (adj): khoắm, cong caring ['kearir) ] (adj) : quan tâm/chăm sóc người khác hospitable ['hDspitabl] (adj) : hiếu khách hospitality [hDspitaelati] (n): tính hiếu khách modest ['mDdast] (adj) : khiêm tốn modesty ['mDdasti] (n) : sự khiêm tốn generous ['djenaras] (adj) : rộng lượng generosity [cfeena'rDsati] (n) : tính rộng lượng sincere [sin'sia] (adj): thành thật Í insincere [insin'sia ] (adj) : không thành thật sincerity [sin'serati] (n) : tính thành thật honest pDnist] (adj) : trung thực, chân thật honesty ['Dmsti] (n) : tính chân thật/trung thực interviewee [intavju:'i: ] (n) : người được phỏng vấn interview ['intavju:] (v) : phỏng vấn', (n): cuộc phỏng vấn admire [ad'maia] (v) : khâm phục, ngưỡng mộ admiration [aedma'reijn] (n) : sự ngưỡng mộ/khâm phục admirable ['aedmarabl] (adj): đáng khâm phục, tuyệt vời profile ['praufail ] (n) : sơ yếu lí lịch quick-witted ['kwik - witid] (adj) : nhanh trí, ứng đối nhanh good-natured [god neitfad ] (adj) : tốt bụng, hiền hậu studious ['stju:dias] (adj): siêng năng keenly ['ki:nli] residential [ 'rezidenjl] (adj) : thuộc chỗ ờ residential area (n) : khu dân cư residence ['rezidans] (n) : chỗ ở GRAMMAR INFINITIVE (Động từ nguyên mẫu) Form (Dạng) present ỉ simple infinitive (nguyên mẫu hiện tại/đơn) : active : to give, to describe,... passive : to be + past participle (P.P.): to be given, to be described ,... continuous infinitive (nguyên mẫu tiếp diễn): active: to be + present participle (V-ing) : to be going, to be writing,... passive: to be + being + past participle (P.P.) : to be being built,... perfect infinitive (nguyên mẫu hoàn thành) active : to have + past participle (P.P.) : to have built,... passive: to have + been + past participle (P.P): to have been built,... negative infinitive (nguyên mẫu phủ định) : NOT + infinitive : not to give, not to have gone; not to be given,... Use (Cách dùng) Động từ nguyên mẫu được dùng làm. Subject (chủ từ). g.: To get into bad habits is easy. {Tập thói quen xấu dễ.) To pay taxes is every citizen's duty. {Đóng thuế là bổn phận của mỗi công dân.) Thông thường động từ nguyên mẫu được thay bởi IT, chủ từ rỗng (Empty subject) e.g.: It's easy to get into bad habits. It's every citizen's duty to pay taxes. Object (túc từ) : v+ infinitive. e.g.: He wants to study English. {Anh ấy muốn học tiếng Anh.) They decided to build a new hotel. {Họ quyết định xây một khách sạn mới.) Subject complement (thuộc từ cho chủ từ) e.g.: His desire is to live with his children at the old age. {ước vọng của ông ấy là sống với con cái lúc tuổi già.) Appositive (từ đồng vị/đồng cách từ) g.: I'm aware of my major responsibility, to support my old parents. {Tôi ý thức nhiệm vụ quan trọng của tôi, nuôi dưỡng cha mẹ già.) Purpose (mục đích) e.g.: He gobs to the library to borrow some books. (Anh ấy đến thư viện để mượn vài cuốn sách.) You need to study hard to pass the exams. (Bạn cần phải học chăm đế' thi đậu.) Result (hậu quả) e.g.: He came back home to find everything was a mess. (Anh ấy trở về để thấy mọi việc hỗn độn.) He left his native village, never to return. (Anh ấy rời làng quê, không bao giờ trở lại) Sentence patterns (Mầu câu) V + infinitive. e.g.: She wants to be a lawyer. (Cô ấy muốn làm luật sư.) They expected to have a happy life. (Họ mong ước có cuộc sống hạnh phúc.) V + o + infinitive. e.g.: My parents expected me to live a honest life. (Cha mẹ tôi mong tôi sông cuộc đời trung thực.) Our teachers taught us to be righteous people. (Thầy cô chúng tói dạy chúng tỏi làm người công chính.) Ở mẫu câu này, túc từ của động từ là chủ từ của động từ nguyên mẫu. s + be + adjective + infinitive. e.g.: The subject of corruption seems to be difficult to wipe out. (Vấn đề tham nhũng xem có về khó quét sạch.) We are glad to meet you again. (Chúng tôi vui gặp lại các bạn.) It + be + adjective + infinitive. g.: It's easy to say. (Nói dễ.) It's rare to see a horse and cart in big cities. (ít khi thấy một chiếc xe ngựa ở các thành phô lớn.) ở mẫu câu này, chủ từ thật (real subject) của động từ BE là động từ nguyên mẫu theo sau. IT là chủ từ rỗng (empty subject). Noun + infinitive e.g.: School children now have too many things to do. (Học sinh ngày nay có quá nhiều việc phái làm.) The city council has a crucial matter to consider . (Hội đồng thành phố có vấn đề quan trọng phải xem xét.) Question-word + infinitive (Từ hỏi + động từ nguyên mẫu) e.g.: People want to know how to solve the corruption. (Người dân muốn biết giải quyết tham nhũng như thế nào.) They haven't yet decided when to reconsider that case again. (Họ chưa quyết định khi nào xem xét lại án đó.) Chú ý. f Từ hỏi "WHY" ít khi được dùng ở mẫu câu này. Sau WHICH, WHAT, HOW MANY, HOW MUCH, WHOSE có thể có một danh từ (noun) e.g.: The driver isn't sure which way to go. (Tài xế không chắc đi đường nào.) They can't estimate how much money to loan. (Họ không thể ước tính vay bao nhiêu tiền.) FOR/OF + noun + infinitive e.g.: It's necessary for students to master a foreign language. (Quán triệt một ngoại ngữ cần thiết cho sinh viên.) ' It's nice of you to help me. (Bạn tử tê'khi giúp đỡ tôi.) (Nó quá nhỏ không thể lái xe gắn máy được.) He's strong enough to carry that can. (Anh ấy khoẻ đủ để khiêng cái thùng đó.) They don't have enough money to send their children to schools. (Họ không đủ tiền cho con đi học.) Patterns with base form of verb or bare infinitive (Mâu câu với động từ ở dạng gốc - nguyên mẫu không TO). sau khiếm trợ động từ (modal auxiliary verbs), e.g.: This child can sing a song in English. (Đứa bé này có thể hát một bài hát tiếng Anh.) He will help you with the work. (Anh ấy sẽ giúp bạn công việc đó.) (Bạn nên nghe lời khuyên của cha bạn.) They decided to join volunteer work rather than go on holiday. (Họ quyết định tham gia công tác tình nguyện hơn đi nghỉ.) V + o + bare infìnitive/base form of verb cl: verbs of perception', hear, see, watch, notice, feel.. e.g.: They saw someone go into the garden. (Họ thấy người nào đó vào vườn.) c2: MAKE, LET, HAVE và BID (yêu cầu). e.g.: She lets her child play computer games all the time. (Cô ấy luôn cho con chơi trò chơi vi tính.) Sau EXCEPT, BUT, THAN g.: He did nothing but watch TV. (Ông ấy không làm gì trừ xem tivi.) III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (LỜI GIẢI VÀ BÀI DỊCH) A. READING BEFORE YOU READ BẠN CÓ MỘT NGƯỜI BẠN! theo Carole King Khi bạn buồn và lo lắng Và bạn cần bàn tay giúp đỡ Và không có gì, không, không gì tiến triển Bạn hãy nhắm mắt và nghĩ đến tôi Và phút chốc tôi sẽ đến bên bạn Để làm rạng rỡ ngay trong đêm tăm tối nhất Bạn chỉ gọi tên tôi Và bạn biết dù bất kì ở đầu Tôi sẽ chạy đến gặp lại bạn Dù mùa đông, xuân, hè hay thu Tất cả gì bạn phải làm là gọi (tên tôi) Và tôi sẽ có mặt ở đấy, vâng tôi sẽ Bạn có một người bạn! * The friend in the poem is sincere and helpful. WHILE YOU READ Ai ai cũng có nhiều người quen, nhưng không phải ai cũng có nhiều bạn, vì tình bạn thật không phải thông thường, và có nhiều người dường như không thể có tình bạn đó. Để cho tình bạn gắn bó và lâu dài, cả hai người bạn phải có một số' phẩm chất đặc thù. Phẩm chất đầu tiên là tính không vị kỉ. Một người chỉ quan tâm đến lợi ích và cảm giác riêng của mình không thể là một người bạn thật sự. Tình bạn là vân đề hai mặt : nó sông nhờ cho và nhận, và không tình bạn nào có thể lâu dài khi một phía chỉ cho và một phía chỉ biết nhận. Tính kiên định là phẩm châ't thứ hai. Một sô' người dường như không kiên định. Họ theo đuổi một sở thích với niềm hăng say, nhưng chẳng bao lâu họ chán nó, và cảm thấy sự quyến rũ của một vật mới nào đó. Những người không kiên định và hay thay đổi như thế không thể có một tình bạn suốt đời. Lòng trung thành là phẩm chất thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với nhau và họ phải biết nhau rõ đến nỗi không thể có sự hoài nghi giữa họ. Chúng ta không nghĩ rằng nhiều người sẵn sàng tin những tin đồn và lời bàn tán về bạn của họ. Những người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin đồn không thể là những người bạn tốt. Sự tín nhiệm có lẽ là phẩm châì thứ tư. Giữa hai người phải có sự tín nhiệm lẫn nhau để mỗi người có thể cảm thây an toàn khi kể cho người kia những điều thầm kín của mình. Có nhiều người không thể giữ kín một điều bí mật, hoặc của riêng họ hoặc của người khác. Những người như thế không thể có một người bạn lâu dài. Sau cùng phải có sự cảm thông hoàn toàn giữa hai người bạn - cảm thông những mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi khổ, điều theo đuổi và thú vui của nhau. Nơi nào sự cạm thông tương hỗ như thế không hiện hữu, không thể có tình bạn. Task 1: Fill in each blank with a suitable word/phrase. {Điền vào mỗi chồ trống với từ/cụm từ thích hợp.) mutual 2. incapable of 3. unselfish 4. acquaintance; friend 5. give and take 6. loyal to 7. suspicious Task 2: B (Conditions of true friendship). Task 3: 1. The first quality for true friendship is unselfishness. It tells US a man who's concerned with only his own interest and feelings cannot be a true friend. Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they are not constant: they first take up something with enthusiasm, but they soon feel tired of it and quit it up. The third quality for true friendship is loyalty. It tells US that friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them. There must be a mutual trust between friends because if not, people cannot feel safe when telling the others their most secrets. Talkative people cannot keep a friend long because they cannot keep a secret, either their own or those of others. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us that to be a true friend, you must sympathize with your friend, because where there's no mutual sympathy, there's no true friendship. AFTER YOU READ A : Can we live alone in society? B : Absolutely no. As you know, man is a social being. As a result of this, no man can live by his/her own, because man has feelings, emotions. He/She needs someone to share all of his/her sorrows, joys,... A : So you mean friendship is an essential factor for life? B : That's right. The true friendship is a mysterious thing which can bring US boundless joy and saves US from distress or difficulties in life. A : Then friendship is inseparable from one's life. B : It's true, of course. Suppose when you feel depressed or sorrowful, you can tell it to your close friend, and he/she gives you some consolation or comfort. And you can feel cheered up or encouraged. . A : And even you can tell him/her your most secrets. Then it means that a true friend is a real support. - Friendship, especially a true friendship, is an essential factor of one's life, because man can't live alone. He/She must live with others. He/She needs to have someone to share his/her inner secrets as well as joys or sorrows or ups and downs in life. Therefore, true friendship is most precious, as Shakespeare said, "... if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrow ends." B. SPEAKING A: Can you describe the woman in the picture? B: Sure. She's sort of tall. She has long wavy hair with an oval face. C: What does the girl in the picture look like? D: She's of medium height. She has straight short hair with glasses. E: Can you describe the boy in the picture? F: Well, he's neither tall nor short. He has short hair and looks handsome with his glasses. sincere 2. honest 3. generous 4. modest 5. caring 6. hospitable 7. understanding 8. helpful 9. pleasant A. Which of these personalities do you think is the most important in friendship? B: If you ask me, I think sincerity and honesty are of the most importance. C: What about generosity and modesty? A: These personalities are the next in order of importance. B: In addition, as to me, a good friend must be caring and hospitable, too. C: Sure, and don't you think a true friend must be understanding towards others? A: What's more, he/she should be helpful, that is he/she ought to help his/her friends in needy circumstances. As we know, there's no doubt true friendship requires some necessary personalities. Among these personalities, sincerity and honesty rank the first, because a man is not sincere and honest, he/she cannot be trusted or shared anything. Next, a real friend must be generous and modest, that is he/she is willing to forgive others' mistakes or faults. In addition, a real friend knows how to be caring and hospitable to others. And we should not ignore the two personalities which play a part in a true friendship: understanding and helpful. Task 3: Role play: Talk about a famous friend. (Diễn vai. Nói về một người bạn nổi tiếng.) Journalist: Hello. I've heard your best friend has just won an international prize in Mathematics. You: Yes. Journalist: Can I have his name? You: Sure. His name's Viet The Tran. Journalist: Can you describe your friend? You: Well. He's kind of slim, and of medium height. He has a high and broad forehead and bright eyes. Journalist: What's he like? You: He's friendly and helpful. And especially he has a good sense of humour. In class, he sometimes tells US funny jokes which make us laugh a lot. Journalist: Can you tell me something about his interest in Maths? You: Of course. We've been in the same class since we were in Grade Six. He has a special taste in Maths. We often say he was bom with the talent of Maths. Journalist: How does he study Maths, as you know? You: Well, I notice he doesn't spare much time for that subject. He studies it at ease. Journalist: To your knowledge, what makes your friend that successful? You: I think he does know how to study as he told me when asked about his success. He knows how to make good time for study. Never do I see him study day and night as some other students do. He has a reasonable schedule of study. So he has time for play. Journalist: What does he do in his free time? You: He's a good player in our class football team. He practises with friends every Saturday afternoon. Journalist: One more question. What makes him popular in school? You: Well, he's very friendly and helpful. He's willing to help friends who get in trouble with Maths. Never does he refuse friends' call for help. Journalist: Thanks a lot for the info about your friend. You: My pleasure! LISTENING BEFORE YOU LISTEN Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng hai người. Hỏi và trả lời những câu hói sau.) My best friend is Minh Cong Nguyen. I met and knew him when I was transferred to this school two years ago. We've known each other since then. Oh. What's made me admire him most is his simple and modest lifestyle. Although he's the best student in our class, he's very helpful and pleasant. Nearly never do I see him refuse friends' call for help. WHILE YOU LISTEN You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. (Các em sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn thân cua họ. Nghe câu chuyện của họ và sau đó làm những bài tập theo sau.) Task 1: Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe và quyết định những câu nói này đúng (T) hay sai (F)). Lan's talk 1.F 2. F 3. T 4. F 5. T 6. F Long's talk l.F 2. F 3. T 4. T 5. T TAPESCRIPT Lan's talk . My best friend is Ha. We've been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential Area in Ha Noi. Her family moved to Hai Phong in 1985. It is said that Hai Phong people are cold but Ha is really, really friendly. I first started to get to know her when I was going on a two-day trip to Do Son last year and I didn't know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said,"Oh, I'll come to visit you." So she rode on her motorbike to Do Son and twenty minutes later she was there. She stayed with me. for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we've been best friends ever since. Long's talk. My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he's very, very funny, and that's one of my favorite things about him. And over the years, we've been through good times and bad times with each other, and that's one of the things I like best about him. And we have a lot of same interests. We like to go to the plays and movies together. But when we're going through a rough time, he's really a good friend and he's a very good listener, and he always helps me through. How and where they met What they like about their friends Lan They used to live in the same residential area in Ha Noi. Lan went on a two-day trip to Do Son and Ha went there to help her. Ha's very friendly and helpful. Ha's sociable. She's got many friends in Do Son and she introduced Lan around. Long They met in college. Minh played the guitar and Long was a singer. They worked together. Minh has a sense of humour. Minh likes to go to plays and movies. Minh is a good listener. Minh is friendly and helpful. AFTER YOU LISTEN Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan's best friend and how Minh has been Long's best friend. {Làm việc từng hai người. Tuần tự nói về làm thê nào Hà trở thành bạn tốt nhất của Lan và Minh trở thành bạn tốt nhất của Long.) D. WRITING Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines. (Viết về một người bạn, có thực hoặc tưàng tượng, theo những ý hướng dẫn này.) (Possible answer) My friend's name's Nghía Hieu Nguyen. He's of the same age as mine. He's living with his parents in a small house in the suburbs of Ho Chi Minh City, about ten kilometres from the city centre. We became friends when I attended this school in 2004. He's of medium height with short black hair. He has a high forehead and bright black eyes. He's always well-groomed although his family is poor. In spite of being one of the best students in school, Nghia is very helpful and modest. He always gives a helping hand whenever being asked. Personally, when I get into trouble, especially in Maths - his best subject - he's always beside me at my call. And this is the finest personality of his, which makes everyone in my class as well as in the whole school like him. E. LANGUAGE FOCUS Pronunciation: /d3/-/tf/ Grammar: 1. Infinitive with TO Infinitive without TO Exercise 1 Put the words in the correct order to make sentences, writing the main verb in the present simple and making the other an infinitive with TO. (Đặt từ đúng vị trí để thành câu và viết động từ chính ở thì Hiện tại đơn và động từ kia ở dạng nguyên mẫu với TO.) Who wants something to eat? I have some letters to write. I'm delighted to hear the news. My mother has some shopping to do. You always have too much to talk about. It's lovely to see you again. It's too cold to go out. I'm happy to know that you have passed the exams. Exercise 2 Rewrite the sentences, using the words given in brackets. (Viết lại các câu, dùng từ cho trong ngoặc.) The police watched them get out of the car. They let him write a letter to his wife. I heard them talk in the next room. The customs officer made him open the briefcase. The boy saw the cat jump through the window. Do you think the company will make him pay some extra money? I felt the animal move toward me. Do you think her parents will let her go on a picnic?