Top 14 # Giải Bài Tập Gdcd Liêm Khiết / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Gdcd 8 Bài 2. Liêm Khiết / 2023

Bài 2 LIÊM KHIẾT Đặt vân đề Câu hỏi: Nêu những việc làm của Ma-ri Quy-ri? Hướng dẫn trả lờiỉ Ma-ri Quy-ri cùng chồng là Pi-e Quy-ri đã đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế. Không giữ bản quyền phát minh của mình mà sẵn sàng giữ quy trình chiết tách Ra-đi cho ai cần tới. Chấp nhận sông túng thiếu, gửi biếu tài sản rất lớn của mình là một gam ra-đi cho Viện Nghiên cứu ứng dụng ra-đi để chữa bệnh ung thư. Từ chô'i đề nghị của Chính phủ Pháp, không nhận món quà của Tổng thông Mĩ. Câu hỏi Những việc làm đó của bà thể hiện đức tính gì? Hướng dẫn trả lời: Bà là người không vụ lợi, tham lam, sông có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Không đòi hỏi điều kiện vật chất nào. Câu hỏi: Hãy nêu những hành động của Dương Chấn? Hướng dẫn trả lời: Dương Chấn tiến cử Vương Mật làm quan huyện vì Vương Mật là người làm việc tõt. Dương Chấn từ chổi việc Vương Mật đem vàng đến lễ. Câu hỏi: Việc làm của Dương Chân thể hiện điều gì? Hướng dẫn trả lời: Ông tiến cử người làm việc tốt không cần sự trả ơn của người đó. Đức tính của ông thanh cao, vô tư và không hám lợi. Câu hỏi: Khi nhận xét về Hồ Chủ tịch, nhà báo Mĩ đã viết như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Cụ vẫn sông như những người Việt Nam bình thường. Cụ đã khước từ những ngôi nhà đồ sộ, những bộ quân phục của các thông chế, những ngôi sao của các đại tướng. Cụ là một người Việt Nam sôìig trong sạch, liêm khiết. Câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chân và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên? Hướng dẫn trả lời: Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ là những tấm gương đáng để cho chúng ta học tập, noi theo và kính phục. Câu hỏi: Theo em, những cách xử sự có điểm gì chung? Vì sao? Hướng dẫn trả lời: Cách xử sự của ba người có điểm chung đó là: họ sông thanh cao không vụ lợi, không hám danh, làm việc một cách vô tư có trách nhiệm mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện vật chất nào... Vì thế, người sông liêm khiết sẽ nhận được sự quý trọng tin cậy của mọi người, làm cho xã hội trong ssạch, tốt đẹp hơn. Câu hỏi: Việc học tập gương sáng về liêm khiết có phù hợp, cần thiết và ý nghĩa không? Hướng dẫn trả lời: Việc học tập gương sáng về đức tính liêm khiết giúp cho cuộc sông tốt đẹp nên rất cần thiết và có ý nghĩa. Câu hỏi: Trong điều kiện hiện nay, theo em, việc học tập những tấm gương như Bác Hồ, Dương Chấn, Ma-ri Quy-ri có còn phù hợp nữa không? Vì sao? Hướng dẫn trả lời: Trong điều kiện hiện nay, lốì sông thực dụng, chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng thì việc học tập những tấm gương đó càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Bởi lẽ, điều đó: + Giúp mọi người phân biệt được hành vi thể hiện sự liêm khiết hoặc không liêm khiết trong cuộc sông hằng ngày. + Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết. Câu hỏi: Em hãy nêu những biểu hiện của hành vi liêm khiết trong đời sống hằng ngày? Hướng dẫn trả lời: Làm giàu bằng tài năng và sức lực lao động của mình (làm giàu chính đáng). Không móc ngoặc, hối lộ. Kiên trì, phấn đâh để dạt kết quả cao trong công việc. Câu hỏi: Theo em, trong học sinh biểu hiện của hành vi liêm khiết được thể hiện như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Trung thực trong kiểm tra, không quay cóp, không sử dụng tài liệu... tự mình độc lập làm bài. Không tìm cách chạy điểm để có kết quả cao. . Phấn đấu hết sức mình để đạt kết quả cao trong học tập. Có ý thức xây dựng tập thể lớp tốt để có môi trường học tập tốt. Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè... Câu hỏi: Những hành vi như thế nào biểu hiện trái với lối sống liêm khiêt? Hướng dẫn trả lời: Dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình. Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi cho mình. Lâm tặc móc nối với cán bộ kiểm lâm ăn cắp gỗ quý, săn bắt động vật quý hiếm. Cán bộ, công nhân xây dựng rút bớt sắt thép, xi măng trong quá trình xây dựng làm ảnh hưởng đến công trình. Tìm cách chạy điểm trong học tập. Tổ chức đường dây thi hộ, thi thế để vào đại học. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để trù dập những người không ăn cánh với mình. Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền đút lót... Nội dung bài học Câu hỏi: Em hiểu thế nào liêm khiết? Hướng dẫn trả lời: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lô'i sông trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ. Câu hỏi: Ý nghĩa của phẩm chất liêm khiết trong cuộc sông? Hướng dẫn trả lời: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn. Câu hỏi Nêu tác dụng của đức tính liêm khiết với em và mọi người? Hướng dẫn trả lời: Biết phân biệt hành vi liêm khiết và không liêm khiết. Thường xuyên rèn luyện để có thói quen sống liêm khiết. Bài tập Bài tập 1 Theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện tính không liêm khiết? Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích. Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để có kết quả cao trong công việc. Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt đươc mục đích của mình. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi. Tính toán cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định việc gì. Hướng dẫn trả lời: Những hành vi (b), (d), (f) thể hiện tính không liêm khiết. Hành vi (b): Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích: có thể việc làm đó gây thiệt hại cho tập thể hoặc cá nhân một người khác, hoặc việc làm đó gây hậu quá xấu. Hành vi (d) Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình: đây là hành vi hô'i lộ, mua chuộc, làm tổn hại đến danh dự bản thân và của cả người nhận quà cáp. Hành vi (í) Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi: là một hành vi nhỏ nhen, ích kỉ, chỉ vì cái tôi của mình. Bài tập 2 Em tán thành hay không tán thành với những việc làm sau đây: Bạn Bình đến xin cô giáo nâng điểm môn Toán cho mình. Sắp có đợt tuyển người vào làm việc ở cơ quan do ông Lâm làm giám đốc. Ai mang quà đến biếu ông Lâm đều không nhận. Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một sô' cây gỗ để bán. Nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nhặt được ví tiền của khách để quên đã mang trả lại khách. Hướng dan trả lời: Em không tán thành với tất .cả cách xử sự ở tình huông (a), (c) vì chúng đều biểu hiện những khía cạnh khác nhau của sự không liêm khiết. Bài tập 3 Theo em, muôn trở thành người liêm khiết, cần rèn luyện những đức tính gì? * Hướng dẫn trả lời: Theo em, muôn trở thành người liêm khiết cần rèn luyện những đức tính: trung thực, siêng năng kiên trì, tôn trọng kỉ luật, tự trọng, sông giản dị, yêu thương con người, khoan dung, đoàn kết tương trợ, tôn trọng lẽ phải... Bài tập 4 Hãy sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tính liêm khiết? Hướng dẫn trả lời: Cây ngay không sợ chết đứng. Đói cho sạch, rách cho thơm. Danh ngôn: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. (Bác Hồ)

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 2: Liêm Khiết / 2023

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 2: Liêm khiết

Giải bài tập môn GDCD lớp 8

Bài tập môn GDCD lớp 8

được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 3: Tôn trọng người khác

Bài tập 1: Em hiểu thế nào là liêm khiết?

Trả lời

Liêm khiết là phẩm chất đạo đức, thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.

Bài tập 2: Liêm khiết được biểu hiện như thế nào?

Trả lời

Liêm khiết được biểu hiện như sau:

Không tham lam

Không tham ô tiền bạc, tài sản chung

Không nhận hối lộ

Không sử dụng tiền bạc vào những việc riêng

Không sử dụng chức quyền vào những việc nhằm mưu cầu cho bản thân.

Bài tập 3: Liêm khiết có ý nghĩa gì đối với bản thân và xã hội?

Trả lời

Liêm khiết có ý nghĩa:

Làm con người thanh thản

Nhận được sự tin cậy, quý trọng

Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.

Bài tập 4: Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính liêm khiết?

Sống trong sạch, không bị cám dỗ bởi tiền tài, danh vọng

Tham lợi bất chính

Làm giàu bằng những việc làm mờ ám

Luôn tranh giành quyền lợi cho mình

Bài tập 5: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

Làm cấp trên thì có quyền nhận quà của người dưới quyền

Trong xã hội vẫn có nhiều người sống liêm khiết

Người không biết cách làm giàu là người liêm khiết

Thời buổi ngày nay, tính liêm khiết không còn tồn tại

Trả lời

Câu 4: A

Câu 5: B

Bài tập 6: Có người cho rằng “Muốn đạt được mục đích làm giàu thì phải làm bất cứ việc gì”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Trả lời

Làm giàu bằng việc làm chân chính thì mới đúng. Làm giàu mà bất chấp tất cả thì là tham lam, trái với đức tính liêm khiết.

Bài tập 7: Hà Anh rất nhanh nhẹn, biết giúp đỡ mọi người trong lớp. Nhưng mỗi lần giúp đỡ ai Hà Anh lại đòi trả công vì bạn quan niệm: Việc nào có lợi cho bản thân thì mới làm.

Câu hỏi:

1 / Em có nhận xét gì về quan điểm của Hà Anh? Em có đồng tình với quan điểm ấy không? Vì sao?

2/ Nếu là bạn của Hà Anh, em sẽ nói gì vói bạn?

Trả lời

1/ Quan điểm của Hà Anh là sai lầm, trái với tính liêm khiết, Giúp đỡ bạn thì phải vô tư, không tính toán vì lợi ích cá nhân

2/ Em sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy, giúp đỡ bạn bè cũng là giúp chính mình.

Bài tập 8: Ngày nay trong xã hội có rất nhiều người chạy theo lối sống thực dụng, chỉ đề cao đồng tiền và những giá trị vật chất. Em có suy nghĩ gì về những người đó?

Trả lời

Lối sống thực dụng thật đáng phê phán. Mỗi người cần rèn luyện cho mình đức tính sống trong sạch, không nên đề cao đồng tiền quá mức.

Bài tập 9: Trên đường phố, một chị đi xe máy phía trước làm rơi một chiếc ví. Có một người định cúi xuống nhặt thì một thanh niên đi xe máy nhanh chân gạt chiếc ví lại gần chỗ anh ta, nhặt chiếc ví bỏ “tọt” vào túi mình và đi ngay.

Câu hỏi:

1/ Em có nhận xét gì về hành vi của anh thanh niên đó?

2/ Em suy nghĩ như thế nào về quan niệm “nhặt được của roi tạm thời bỏ túi” của một số bạn hiện nay?

Trả lời

2/ quan niệm trên phản ánh thực trạng hiện nay, con người sống không có tính liêm khiết, thực dụng, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.

Giải Vbt Gdcd 8 Bài 2: Liêm Khiết / 2023

VBT GDCD 8 Bài 2: Liêm khiết

I. Bài tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Câu 1 (trang 10 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Liêm khiết

Trái với liêm khiết

– Cố gắng vươn lên để đạt hiệu quả cao trong học tập

– Quay cóp bài để đạt điểm cao

– Chịu khó làm ăn để thoát nghèo

– Các bộ lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ

– Nhặt được của rơi trả người đã mất

– Buôn lậu, trốn thuế

– Làm giàu bằng tài năng, sức lực của mình

– Sử dụng tài sản chung vào mục đích cá nhân

– Làm việc theo đúng trách nhiệm của bản thân

– Quan hệ với cấp trên để được thăng quan tiến chức

Câu 2 (trang 10 VBT GDCD 8):

Trả lời:

– Đối với cá nhân: Giúp cho mỗi người sống thanh thản, ý nghĩa hơn, sẽ nhận được sự giúp đỡ, yêu quý, tin yêu từ mọi người

– Đối với xã hội: Làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn, góp phần tạo nên sự công bằng, bình đẳng trong xã hội.

Câu 3 (trang 10 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Để trở thành người có tính liêm khiết, theo em, học sinh phải:

– Rèn luyện ý thức, phẩm chất đạo đức cá nhân

– Biết chống lạo cái xấu, cái ác bảo vệ lẽ phải

– Trung thực, tôn trọng những điều đúng với chân lí, đạo đức

– Phê phán, lên án những hành vi sống không trong sạch

Câu 4 (trang 11 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Một vài tấm gương liêm khiết:

Mạc Đĩnh Chi là một người liêm khiết với quan niệm sống cải không do tay mình làm ra thì không được tơ hào đến

Anh Diệu – một nhân viên bán hàng ở siêu thị tình cờ nhìn thấy chiếc ví rơi của khách hàng, bên trong có giấy tờ tùy thân và tiền mặt, anh đã tìm cách trả lại số tiền đó cho người đã mất.

Câu 5 (trang 11 VBT GDCD 8): Những câu ca dao tục ngữ nào sau đây thể hiện sự liêm khiết?

A. Đói cho sạch, rách cho thơm

Chớ có bờm xờm để lại tiếng xấu

B. Khó mà biết lẽ biết lời

Biết ăn biết ở người người giàu sang

C. Làm người biết nghĩ biết suy

Ngồi trên lưng ngựa biết đi đường dài

D. Của thấy không xin

Của công giữ gìn

Của rơi không nhặt

E. Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười

F. Của mình thì giữ bo bo

Của người thì đớp cho no rồi về

G. Áo rách cốt cách người thương

H. Làm người phải đắn phải đo

Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

Trả lời:

Chọn đáp án: A, B, D, G

Câu 6 (trang 11 VBT GDCD 8):

Trả lời:

a. Chú cảnh sát giao thông không nhận tiền của người vi phạm pháp luật giao thông. Đây là hành vi thể hiện sự liêm khiết, không dung túng cho điều sai, không lợi dụng chức vụ để nhận tiền.

b. Hùng hay tặng quà cho lớp trưởng để mong bạn không ghi sổ mỗi khi đi học muộn. Hành vi thể hiện sự không liêm khiết

c. Mai nhận được tiền của Nam bị rơi và đã đem trả lại. Đây là hành vi thể hiện sự liêm khiết.

Câu 7 (trang 12 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Em sẽ chạy ra báo cho người khách để quên biết. Tại vì để khách hàng có thể nhanh chóng nhận lại được tài sản của mình và để tự tay mình có thể trả lại cho khách hàng.

Câu 8 (trang 12 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Câu 9 (trang 12 VBT GDCD 8):

Trả lời:

a. Việc làm của anh Huy khiến người khác vô cùng khâm phục và cảm động. Đó không chỉ là hành động cho thấy sự liêm khiết mà nó còn thể hiện tấm lòng của một con người có nhân cách, có đạo đức. Dù nghèo nhưng không làm phôi phai đi phẩm chất làm người của anh. Đó là hành động rất đáng được biểu dương, trân trọng

b. Nếu nhặt được tiền mà không biết ai làm rơi thì em cũng không được lấy số tiền đó vì đó không phải là tiền của mình, không phải số tiền mình làm ra nên không được phép sở hữu. Em sẽ mang số tiền đó đến đồn công an trình báo để số tiền đó sớm tìm được chủ nhân thực sự.

II. Bài tập nâng cao

Câu 1 (trang 14 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Em không đồng tình với quan điểm của bạn bởi vì, biểu hiện của liêm khiết không chỉ là việc không tham ô, lãng phí, không nhận hối lộ. Liêm khiết đối với học sinh là việc tự phấn đấu nỗ lực trong học tập, vươn lên bằng chính khả năng của mình, trung thực trong học tập,…Chính vì thế học sinh càng cần phải rèn luyện sự liêm khiết.

Câu 2 (trang 14 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Những hậu quả nghiêm trọng do hành vi không liêm khiết gây ra: Quan chức nhận hối lộ, tham ô, tham nhũng gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, bộ mặt của cá nhân, tổ chức, làm hao hụt ngân sách nhà nước.

III. Truyện đọc, thông tin

Câu a (trang 16 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Những chi tiết chứng tỏ chị Bùi Phương Liên là người liêm khiết:

– Mọi khoản thu chi trong kho bạc đều được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đảm bảo đúng nguyên tắc.

– Nhiều lần trả lại tiền nộp thừa với đồ vật của khách hàng bỏ quên.

Câu b (trang 16 VBT GDCD 8):

Trả lời:

Bài học rút ra: Sống liêm khiết, trung thực, có trách nhiệm sẽ được mọi người yêu quý, nể trọng.

Các bài giải vở bài tập Giáo dục công dân lớp 8 (VBT GDCD 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 8 Trang 43 Sgk Gdcd 12 / 2023

Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Bài 8 (trang 43 sgk GDCD 12)

Em hãy tìm câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây.

8.1. Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:

Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.

Công việc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình.

Vợ chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.

Chỉ người chồng mới có quyền lựa chọn nơi cư trú, quyết định số con và thời gian sinh con.

Chỉ người vợ mới có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc và giáo dục con cái.

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

8.2. Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là:

Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới phải nghe.

Vai trò của người chồng, người cha, người con trai trưởng trong gia đình được đề cao, quyết định toàn bộ công việc trong gia đình.

Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích từng cá nhân, từng cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung của gia đình.

Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình.

8.3. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện:

Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được Nhà nước bố trí việc làm.

Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.

Chỉ bố trí lao động nam làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.

Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.

8.1: Đáp án c và g

8.2: Đáp án c và e

8.3: Đáp án: b, e.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập GDCD 12