Giải Bài Tập Gdcd 8 Bài 2. Liêm Khiết

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Bài 16 Trang 46 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Bài 15 Trang 43 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Bài 18 Trang 52 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 8 Bài 1: Tôn Trọng Lẽ Phải
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 12: Quyền Và Nghĩ Vụ Của Công Dân Trong Gia Đình
 • Bài 2 LIÊM KHIẾT Đặt vân đề Câu hỏi: Nêu những việc làm của Ma-ri Quy-ri? Hướng dẫn trả lờiỉ Ma-ri Quy-ri cùng chồng là Pi-e Quy-ri đã đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế. Không giữ bản quyền phát minh của mình mà sẵn sàng giữ quy trình chiết tách Ra-đi cho ai cần tới. Chấp nhận sông túng thiếu, gửi biếu tài sản rất lớn của mình là một gam ra-đi cho Viện Nghiên cứu ứng dụng ra-đi để chữa bệnh ung thư. Từ chô'i đề nghị của Chính phủ Pháp, không nhận món quà của Tổng thông Mĩ. Câu hỏi Những việc làm đó của bà thể hiện đức tính gì? Hướng dẫn trả lời: Bà là người không vụ lợi, tham lam, sông có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Không đòi hỏi điều kiện vật chất nào. Câu hỏi: Hãy nêu những hành động của Dương Chấn? Hướng dẫn trả lời: Dương Chấn tiến cử Vương Mật làm quan huyện vì Vương Mật là người làm việc tõt. Dương Chấn từ chổi việc Vương Mật đem vàng đến lễ. Câu hỏi: Việc làm của Dương Chân thể hiện điều gì? Hướng dẫn trả lời: Ông tiến cử người làm việc tốt không cần sự trả ơn của người đó. Đức tính của ông thanh cao, vô tư và không hám lợi. Câu hỏi: Khi nhận xét về Hồ Chủ tịch, nhà báo Mĩ đã viết như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Cụ vẫn sông như những người Việt Nam bình thường. Cụ đã khước từ những ngôi nhà đồ sộ, những bộ quân phục của các thông chế, những ngôi sao của các đại tướng. Cụ là một người Việt Nam sôìig trong sạch, liêm khiết. Câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chân và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên? Hướng dẫn trả lời: Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ là những tấm gương đáng để cho chúng ta học tập, noi theo và kính phục. Câu hỏi: Theo em, những cách xử sự có điểm gì chung? Vì sao? Hướng dẫn trả lời: Cách xử sự của ba người có điểm chung đó là: họ sông thanh cao không vụ lợi, không hám danh, làm việc một cách vô tư có trách nhiệm mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện vật chất nào... Vì thế, người sông liêm khiết sẽ nhận được sự quý trọng tin cậy của mọi người, làm cho xã hội trong ssạch, tốt đẹp hơn. Câu hỏi: Việc học tập gương sáng về liêm khiết có phù hợp, cần thiết và ý nghĩa không? Hướng dẫn trả lời: Việc học tập gương sáng về đức tính liêm khiết giúp cho cuộc sông tốt đẹp nên rất cần thiết và có ý nghĩa. Câu hỏi: Trong điều kiện hiện nay, theo em, việc học tập những tấm gương như Bác Hồ, Dương Chấn, Ma-ri Quy-ri có còn phù hợp nữa không? Vì sao? Hướng dẫn trả lời: Trong điều kiện hiện nay, lốì sông thực dụng, chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng thì việc học tập những tấm gương đó càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Bởi lẽ, điều đó: + Giúp mọi người phân biệt được hành vi thể hiện sự liêm khiết hoặc không liêm khiết trong cuộc sông hằng ngày. + Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết. Câu hỏi: Em hãy nêu những biểu hiện của hành vi liêm khiết trong đời sống hằng ngày? Hướng dẫn trả lời: Làm giàu bằng tài năng và sức lực lao động của mình (làm giàu chính đáng). Không móc ngoặc, hối lộ. Kiên trì, phấn đâh để dạt kết quả cao trong công việc. Câu hỏi: Theo em, trong học sinh biểu hiện của hành vi liêm khiết được thể hiện như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Trung thực trong kiểm tra, không quay cóp, không sử dụng tài liệu... tự mình độc lập làm bài. Không tìm cách chạy điểm để có kết quả cao. . Phấn đấu hết sức mình để đạt kết quả cao trong học tập. Có ý thức xây dựng tập thể lớp tốt để có môi trường học tập tốt. Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè... Câu hỏi: Những hành vi như thế nào biểu hiện trái với lối sống liêm khiêt? Hướng dẫn trả lời: Dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình. Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi cho mình. Lâm tặc móc nối với cán bộ kiểm lâm ăn cắp gỗ quý, săn bắt động vật quý hiếm. Cán bộ, công nhân xây dựng rút bớt sắt thép, xi măng trong quá trình xây dựng làm ảnh hưởng đến công trình. Tìm cách chạy điểm trong học tập. Tổ chức đường dây thi hộ, thi thế để vào đại học. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để trù dập những người không ăn cánh với mình. Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền đút lót... Nội dung bài học Câu hỏi: Em hiểu thế nào liêm khiết? Hướng dẫn trả lời: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lô'i sông trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ. Câu hỏi: Ý nghĩa của phẩm chất liêm khiết trong cuộc sông? Hướng dẫn trả lời: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn. Câu hỏi Nêu tác dụng của đức tính liêm khiết với em và mọi người? Hướng dẫn trả lời: Biết phân biệt hành vi liêm khiết và không liêm khiết. Thường xuyên rèn luyện để có thói quen sống liêm khiết. Bài tập Bài tập 1 Theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện tính không liêm khiết? Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích. Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để có kết quả cao trong công việc. Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt đươc mục đích của mình. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi. Tính toán cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định việc gì. Hướng dẫn trả lời: Những hành vi (b), (d), (f) thể hiện tính không liêm khiết. Hành vi (b): Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích: có thể việc làm đó gây thiệt hại cho tập thể hoặc cá nhân một người khác, hoặc việc làm đó gây hậu quá xấu. Hành vi (d) Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình: đây là hành vi hô'i lộ, mua chuộc, làm tổn hại đến danh dự bản thân và của cả người nhận quà cáp. Hành vi (í) Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi: là một hành vi nhỏ nhen, ích kỉ, chỉ vì cái tôi của mình. Bài tập 2 Em tán thành hay không tán thành với những việc làm sau đây: Bạn Bình đến xin cô giáo nâng điểm môn Toán cho mình. Sắp có đợt tuyển người vào làm việc ở cơ quan do ông Lâm làm giám đốc. Ai mang quà đến biếu ông Lâm đều không nhận. Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một sô' cây gỗ để bán. Nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nhặt được ví tiền của khách để quên đã mang trả lại khách. Hướng dan trả lời: Em không tán thành với tất .cả cách xử sự ở tình huông (a), (c) vì chúng đều biểu hiện những khía cạnh khác nhau của sự không liêm khiết. Bài tập 3 Theo em, muôn trở thành người liêm khiết, cần rèn luyện những đức tính gì? * Hướng dẫn trả lời: Theo em, muôn trở thành người liêm khiết cần rèn luyện những đức tính: trung thực, siêng năng kiên trì, tôn trọng kỉ luật, tự trọng, sông giản dị, yêu thương con người, khoan dung, đoàn kết tương trợ, tôn trọng lẽ phải... Bài tập 4 Hãy sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tính liêm khiết? Hướng dẫn trả lời: Cây ngay không sợ chết đứng. Đói cho sạch, rách cho thơm. Danh ngôn: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. (Bác Hồ)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Bài 17 Trang 49 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Vbt Gdcd 8 Bài 20: Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Giải Bài Tập Bài 4 Trang 12 Gdcd Lớp 8: Bài 4: Giữ Chữ Tín…
 • Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8
 • Giải Bài Tập Tình Huống Giáo Dục Công Dân 8
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 2: Liêm Khiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 8 Bài 2: Liêm Khiết
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 8: Bài 7. Hình Bình Hành
 • Hình Bình Hành Toán Lớp 8 Bài 7 Giải Bài Tập
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành
 • Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 2: Liêm khiết

  Giải bài tập môn GDCD lớp 8

  Bài tập môn GDCD lớp 8

  được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 1: Tôn trọng lẽ phải

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 3: Tôn trọng người khác

  Bài tập 1: Em hiểu thế nào là liêm khiết?

  Trả lời

  Liêm khiết là phẩm chất đạo đức, thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.

  Bài tập 2: Liêm khiết được biểu hiện như thế nào?

  Trả lời

  Liêm khiết được biểu hiện như sau:

  • Không tham lam
  • Không tham ô tiền bạc, tài sản chung
  • Không nhận hối lộ
  • Không sử dụng tiền bạc vào những việc riêng
  • Không sử dụng chức quyền vào những việc nhằm mưu cầu cho bản thân.

  Bài tập 3: Liêm khiết có ý nghĩa gì đối với bản thân và xã hội?

  Trả lời

  Liêm khiết có ý nghĩa:

  • Làm con người thanh thản
  • Nhận được sự tin cậy, quý trọng
  • Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.

  Bài tập 4: Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tính liêm khiết?

  1. Sống trong sạch, không bị cám dỗ bởi tiền tài, danh vọng
  2. Tham lợi bất chính
  3. Làm giàu bằng những việc làm mờ ám
  4. Luôn tranh giành quyền lợi cho mình

  Bài tập 5: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

  1. Làm cấp trên thì có quyền nhận quà của người dưới quyền
  2. Trong xã hội vẫn có nhiều người sống liêm khiết
  3. Người không biết cách làm giàu là người liêm khiết
  4. Thời buổi ngày nay, tính liêm khiết không còn tồn tại

  Trả lời

  Câu 4: A

  Câu 5: B

  Bài tập 6: Có người cho rằng “Muốn đạt được mục đích làm giàu thì phải làm bất cứ việc gì”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

  Trả lời

  Làm giàu bằng việc làm chân chính thì mới đúng. Làm giàu mà bất chấp tất cả thì là tham lam, trái với đức tính liêm khiết.

  Bài tập 7: Hà Anh rất nhanh nhẹn, biết giúp đỡ mọi người trong lớp. Nhưng mỗi lần giúp đỡ ai Hà Anh lại đòi trả công vì bạn quan niệm: Việc nào có lợi cho bản thân thì mới làm.

  Câu hỏi:

  1 / Em có nhận xét gì về quan điểm của Hà Anh? Em có đồng tình với quan điểm ấy không? Vì sao?

  2/ Nếu là bạn của Hà Anh, em sẽ nói gì vói bạn?

  Trả lời

  1/ Quan điểm của Hà Anh là sai lầm, trái với tính liêm khiết, Giúp đỡ bạn thì phải vô tư, không tính toán vì lợi ích cá nhân

  2/ Em sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy, giúp đỡ bạn bè cũng là giúp chính mình.

  Bài tập 8: Ngày nay trong xã hội có rất nhiều người chạy theo lối sống thực dụng, chỉ đề cao đồng tiền và những giá trị vật chất. Em có suy nghĩ gì về những người đó?

  Trả lời

  Lối sống thực dụng thật đáng phê phán. Mỗi người cần rèn luyện cho mình đức tính sống trong sạch, không nên đề cao đồng tiền quá mức.

  Bài tập 9: Trên đường phố, một chị đi xe máy phía trước làm rơi một chiếc ví. Có một người định cúi xuống nhặt thì một thanh niên đi xe máy nhanh chân gạt chiếc ví lại gần chỗ anh ta, nhặt chiếc ví bỏ “tọt” vào túi mình và đi ngay.

  Câu hỏi:

  1/ Em có nhận xét gì về hành vi của anh thanh niên đó?

  2/ Em suy nghĩ như thế nào về quan niệm “nhặt được của roi tạm thời bỏ túi” của một số bạn hiện nay?

  Trả lời

  2/ quan niệm trên phản ánh thực trạng hiện nay, con người sống không có tính liêm khiết, thực dụng, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9 Test For Unit 7
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My Friends Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My Friends
 • Unit 11 Lớp 8: Language Focus
 • Giáo Dục Công Dân 8 Bài 2: Liêm Khiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Trả Lời Gợi Ý Bài 5 Trang 14 Sgk Gdcd 8
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân 7 Bài 8: Khoan Dung
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Bài 4: Giữ Chữ Tín Năm Học 2014
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân 8 Tuần 3 Bài 3: Tôn Trọng Người Khác
 • Giáo Án Công Dân 8 Tuần 2 Tiết 2: Liêm Khiết
 • – HS hiểu thế nào là liêm khiết.

  – Biểu hiện của liêm khiết với không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày .

  – Ý nghĩa của liêm khiết.

  – Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính

  – Biết sống liêm khiết không tham lam.

  II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

  – Kĩ năng xác định giá trị về lối sống liêm khiết.

  – Kĩ năng phân tích biểu hiện liêm khiết và trái với liêm khiết.

  III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

  1. Ổn định tổ chức:

  8A1 .8A2 .8A3 .8A4 .8A5 8A6 .

  2. Kiểm tra bài cũ :

  – Theo em hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trong lẽ phải?

  a. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống làm việc và học tập.

  b. Chỉ làm việc mình thích

  d. Lắng nghe ý kiến của mọi người nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải.

  Tuần: 2 Ngày soạn :26/ 08 / 2014. Tiết : 2 Ngày dạy : 29 / 08 / 2014. Bài 2: LIÊM KHIẾT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - HS hiểu thế nào là liêm khiết. - Biểu hiện của liêm khiết với không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày . - Ý nghĩa của liêm khiết. 2. Kĩ năng: - Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính - Biết sống liêm khiết không tham lam. 3. Thái độ: II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: - Kĩ năng xác định giá trị về lối sống liêm khiết. - Kĩ năng phân tích biểu hiện liêm khiết và trái với liêm khiết. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 8A1.............8A2..............8A3................8A4..............8A5...............8A6................ 2. Kiểm tra bài cũ : - Theo em hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trong lẽ phải? a. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống làm việc và học tập. b. Chỉ làm việc mình thích d. Lắng nghe ý kiến của mọi người nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: GV dẫn câu nói của Bác Hồ: Điều gì phải thì dù là điều phải nhỏ cũng cố làm cho bằng được. Điều gì sai thì dù là việc nhỏ cũng hết sức tránh . Nếu trong công việc và học tập ai cũng có trách nhiệm, làm việc vô tư mà không màng đến các điều kiện vật chất thì xã hội sẽ tốt đẹp và hạnh phúc biết bao ! Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thưc cần đạt GV : Gọi 3 học sinh có giọng đọc tốt đọc các mẫu chuyện phần đặt vấn đề. Chia lớp thành 3 nhóm với 3 câu hỏi sau : Câu 1. Bà Mari Quy-ri đã có những việc làm gì? Hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 2. Hãy nêu những hành động của Dương Chấn. Những hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 3. Hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào? Những hành động đó của Bác thể hiện đức tính gì? HS các nhóm cư đại diện trả lời . GV nhận xét và bổ sung: Bác Hồ chính là tấm gương về liêm khiết cho chúng ta học tập, khước từ mọi ưu đại để dành cuộc đời vì dân vì nước, Người sống thanh cao, trong sạch... GV tổ chức học sinh liên hệ thực tế tìm hiểu những tấm gương liêm khiết. GV sử dụng phiếu có in câu hỏi trước. Câu 1. Việc học tập đức tính liêm khiết đối với chúng ta có phù hợp và cần thiết không ? Có ý nghĩa gì không ? Câu 2. Nêu những hành vi biểu hiện lối sống liêm khiết trong cuộc sống hằng ngày. Câu 3 . Nêu những hành vi trái với đức tính liêm khiết. GV gọi một vài học sinh lên bảng trình bày và cho điểm. Hs: Đứng dậy trình bày GV kết luận và chuyển ý . GV : Nói tới đức tính liêm khiết là nói tới đức tính trong sạch trong đạo đức đó là người dân hay là người có chức quyền. Từ xưa đến nay, chúng ta rất coi trọng những người liêm khiết. GV: đối thoại với học sinh bằng những câu hỏi. - Em hiểu thế nào là liêm khiết? - ý nghĩa của đức tính liêm khiết trong cuộc sống ? Hs: Trả lời GV: kết luận toàn bài . Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 1 SGK. HS cả lớp suy nghĩ và làm bài. Học sinh đặc yêu cầu của đề bài và suy nghĩ tìm đáp án trả lời. - GV yêu cầu học sinh giải thích việc làm chọn đáp án trả lòi của mình. I- ĐẶT VẤN ĐỀ. 1- Nhận xét tình huống . Nhóm 1. - Bà Mari Quy-ri và chồng đã có những đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế. - Không giữ bản quyền sáng chế cho mình, sẵn sàng sống túng thiếu. - Bà gửi biết tài sản cho trại trẻ mồ côi - Không nhận món quà của tổng thống - Bà không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hi. Nhóm 2. - Từ chối vàng bạc Vương Mật mang đến biếu. - Ông nói tiến cử người làm việc tốt chứ không cần vàng. - Đức tính thanh cao, vô tư không vụ lợi. Nhóm 3. - Cụ sống như những người Việt Nam bình thường - Khước từ nhà cửa, quân phục, huân huy chương - Cụ là người Việt Nam trong sạch và liêm khiết. 2 - Bài học . - Những cách xử sự đó là những tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo. - Những cách xư sự đó nói lên lối sống thanh tao, không vụ lợi, không hám danh, làm việc vô tư có trách nhiệm, không đòi hỏi vật chất. - Việc học tập đó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nên rất cần thiết và có ý nghĩa. - Làm giàu bằng tai năng , sức lực. - Kiên trì học tập, vươn lên bằng sức lực của mình . - Trưởng thôn làm việc tận tuỵ không đòi hỏi vật chất. - Lớp trưởng vất vả hết mình với phong trào của lớp không đòi hỏi quyền lợi riêng . - ông B bỏ vốn xây dựng công ty giải quyết công ăn việc làm cho mọi người. - Lợi dụng chức quyền tham ô.... - Lâm tặc móc nối với công an, cán bộ kiểm lâm tham ô gỗ quý - Công ty A làm ăn gian lận . - Công ty B trốn thuế nhà nước. - Bạn A không quan tâm đến phong trào của lớp, chỉ lo vun vén cho cá nhân mình - Không tham gia các hoạt động công ích...... II - NỘI DUNG BÀI HỌC . 1 - Liêm khiết. - Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen ích kỉ. 2 - ý nghĩa - Sống liêm khiết giúp con người thanh thản, được mọi người quý trọng, tin cậy, góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. III - BÀI TẬP Bài tập 1. - Đáp án: Các hành vi liêm khiết là 1,3,5 và 7. - Hành vi không liêm khiết là 2,4 và 6. Bài tập 2. Đáp án: không đồng tình với tất cả các ý kiến trên . 4.Củng cố : -HS làm bài tập 1,3 trang 8 SGK 5. Đánh giá: Vì sao Nhà nước ta lại phải ban hành những quy định về biếu xén quà cáp? 6.Hoạt động tiếp nối: -Học bài cũ, làm bài tập 2,4,5 SGK 7. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân 8 Bài 3: Tôn Trọng Người Khác
 • Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 10 Bài 3: Sự Vận Động Và Phát Triển Của Thế Giới Vật Chất
 • Gdcd 10 Bài 9: Con Người Là Chủ Thể Của Lịch Sử, Là Mục Tiêu Phát Triển Của Xã Hội
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 10 Bài 8: Tồn Tại Xã Hội Và Ý Thức Xã Hội
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 10
 • Giáo Án Công Dân 8 Tuần 2 Tiết 2: Liêm Khiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Bài 6 Trang 17 Sgk Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 15 Trang 42 Sgk Gdcd 8
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 15 Trang 42 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Năm Học 2022
 • – Nêu được một số biểu hiện của Liêm khiết.

  – Hiểu được Ý nghĩa của liêm khiết?

  – Muốn sống liêm khiết thì phải làm gì?

  – Phân biệt hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính.

  – Biết sông liêm khiết, không tham lam.

  II. CÁC KĨ NĂNG CẦN GIÁO DỤC:

  – Kĩ năng xác định giá trị về ý nghĩa của liêm khiết.

  – Kĩ năng phân tích, so sánh những biểu hiện liêm khiết và những biểu hiện trái với liêm khiết.

  – Kĩ năng tư duy phê phán đối với những biểu hiện liêm khiết và không liêm khiết.

  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

  1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số lớp .

  2. Kiểm tra bài cũ : – Thế nào là tôn trọng lẽ phải?

  – Ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải?

  Giới thiệu bài: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen ích kỉ. Để hiểu rõ hơn về phẩm chất đạo đức này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua nội dung bài học ngày hôm nay: ” Liêm khiết”.

  TUẦN 2 Ngày soạn : 23/08/2014 TIẾT 2 Ngày dạy: 27/08/2014 LIÊM KHIẾT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hiểu thế nào là liêm khiết. Nêu được một số biểu hiện của Liêm khiết. Hiểu được Ý nghĩa của liêm khiết? Muốn sống liêm khiết thì phải làm gì? 2. Kĩ năng: Phân biệt hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính. Biết sông liêm khiết, không tham lam. 3. Thái độ: II. CÁC KĨ NĂNG CẦN GIÁO DỤC: Kĩ năng xác định giá trị về ý nghĩa của liêm khiết. Kĩ năng phân tích, so sánh những biểu hiện liêm khiết và những biểu hiện trái với liêm khiết. Kĩ năng tư duy phê phán đối với những biểu hiện liêm khiết và không liêm khiết. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số lớp . 2. Kiểm tra bài cũ : - Thế nào là tôn trọng lẽ phải? - Ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen ích kỉ. Để hiểu rõ hơn về phẩm chất đạo đức này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua nội dung bài học ngày hôm nay: " Liêm khiết". HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT HS: đọc mục đặt vấn đề SGK. Chia lớp thành 3 nhóm với 3 câu hỏi sau : Câu 1. Bà Mari Quy-ri đã có những việc làm gì? Hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 2. Hãy nêu những hành động của Dương Chấn?Những hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 3. Hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào? Những hành động đó của Bác thể hiện đức tính gì? HS các nhóm cử đại diện trả lời . GV nhận xét và bổ sung GV kết luận và chuyển ý . Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS tìm ra khái niệm, ý nghĩa của đức tính liêm khiết GV: Thế nào là liêm khiết ? HS: Trả lời GV: Lấy ví dụ về hành vi liêm khiết ? HS: lấy ví dụ - Làm giàu bằng tài năng, sức lực. - Kiên trì học tập, vươn lên bằng sức lực của mình . - Trưởng thôn làm việc tận tuỵ không đòi hỏi vật chất. - Lớp trưởng vất vả hết mình với phong trào của lớp không đòi hỏi quyền lợi riêng . - ông B bỏ vốn xây dựng công ty giải quyết công ăn việc làm cho mọi người. GV: Biểu hiện trái với liêm khiết là gì ? HS: lấy ví dụ: - Quay cóp, buôn gian bán lận, tham tiền của, tham địa vị không phải của mình ... GV: Ý nghĩa và tác dụng của lối sống liêm khiết? HS: trả lời GV: Chúng ta cần phải làm gì để rèn luyện tình liêm khiết? HS: Suy nghĩ, trả lời. GV: Nhận xét, bổ sung và ghi bảng. GV: kết luận toàn bài Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập Bài 1/ sgk: GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 1 SGK. HS cả lớp suy nghĩ và làm bài. Bài 2/ sgk: HS: đọc yêu cầu của đề bài và suy nghĩ tìm đáp án trả lời. - GV yêu cầu học sinh giải thích việc chọn đáp án trả lời của mình. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Nhóm 1. - Bà Mari Quy-ri và chồng đã có những đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế. - Không giữ bản quyền sáng chế cho mình, sẵn sàng sống túng thiếu. - Bà gửi biết tài sản cho trại trẻ mồ côi - Không nhận món quà của tổng thống - Bà không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hi. Nhóm 2 - Từ chối vàng bạc Vương Mật mang đến biếu. - Ông nói tiến cử người làm việc tốt chứ không cần vàng. - Đức tính thanh cao, vô tư không vụ lợi. Nhóm 3. - Cụ sống như những người Việt Nam bình thường - Khước từ nhà cửa, quân phục, huân huy chương - Cụ là người Việt Nam trong sạch và liêm khiết. II. NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Khái niệm: - Là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch không hám danh, hám lợi, không bận tâm về nhưng toan tính nhỏ nhen ích kỉ. 2. Ý nghĩa: - Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người góp phần làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn . 3.Cách rèn luyện: - Biết phân biệt hành vi liêm khiết và không liêm khiết . - Thường xuyên rèn luyện để có thói quen sống liêm khiết . III. BÀI TẬP Bài 1/sgk-8: - Hành vi b, d, e thể hiện tính không liêmkhiết. Bài 2/sgk-8: - Không tán thành với cách xử sự ở những tình huống a, b, c vì chúng đều biểu hiện những khía cạnh khác nhau của sự không liêm khiết. 4. Củng cố: GV hệ thống lại kiến thức bài học 5. Đánh giá: Tán thành hay không tán thành những việc làm nào sau đây? Vì sao? Bạn Hằng đến cô giáo xin nâng điểm toán. Ông giám đốc Lân luôn nhận quà cáp. Vì nghèo nên cán bộ kiểm lâm chặt cây lấy gỗ để bán. Nhân viên khách sạn nhặt được ví của khách không trả lại. 6. Hoạt động nối tiếp: Học thuộc bài Làm bài tập 3, 4,5 SGK 7. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân 8 Tuần 3 Bài 3: Tôn Trọng Người Khác
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Bài 4: Giữ Chữ Tín Năm Học 2014
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân 7 Bài 8: Khoan Dung
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 5 Trang 14 Sgk Gdcd 8
 • Giáo Dục Công Dân 8 Bài 2: Liêm Khiết
 • Giải Vbt Gdcd 8 Bài 2: Liêm Khiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8
 • Giải Vbt Công Nghệ 6 Bài 2: Lựa Chọn Trang Phục
 • Giải Vbt Công Nghệ 6 Bài 15: Cơ Sở Của Ăn Uống Hợp Lí
 • Giải Vbt Gdcd 9 Bài 2: Tự Chủ
 • Giải Vbt Gdcd 9 Bài 14: Quyền Và Nghĩa Vụ Lao Động Của Công Dân
 • VBT GDCD 8 Bài 2: Liêm khiết

  I. Bài tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

  Câu 1 (trang 10 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Liêm khiết

  Trái với liêm khiết

  – Cố gắng vươn lên để đạt hiệu quả cao trong học tập

  – Quay cóp bài để đạt điểm cao

  – Chịu khó làm ăn để thoát nghèo

  – Các bộ lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ

  – Nhặt được của rơi trả người đã mất

  – Buôn lậu, trốn thuế

  – Làm giàu bằng tài năng, sức lực của mình

  – Sử dụng tài sản chung vào mục đích cá nhân

  – Làm việc theo đúng trách nhiệm của bản thân

  – Quan hệ với cấp trên để được thăng quan tiến chức

  Câu 2 (trang 10 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  – Đối với cá nhân: Giúp cho mỗi người sống thanh thản, ý nghĩa hơn, sẽ nhận được sự giúp đỡ, yêu quý, tin yêu từ mọi người

  – Đối với xã hội: Làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn, góp phần tạo nên sự công bằng, bình đẳng trong xã hội.

  Câu 3 (trang 10 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Để trở thành người có tính liêm khiết, theo em, học sinh phải:

  – Rèn luyện ý thức, phẩm chất đạo đức cá nhân

  – Biết chống lạo cái xấu, cái ác bảo vệ lẽ phải

  – Trung thực, tôn trọng những điều đúng với chân lí, đạo đức

  – Phê phán, lên án những hành vi sống không trong sạch

  Câu 4 (trang 11 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Một vài tấm gương liêm khiết:

  Mạc Đĩnh Chi là một người liêm khiết với quan niệm sống cải không do tay mình làm ra thì không được tơ hào đến

  Anh Diệu – một nhân viên bán hàng ở siêu thị tình cờ nhìn thấy chiếc ví rơi của khách hàng, bên trong có giấy tờ tùy thân và tiền mặt, anh đã tìm cách trả lại số tiền đó cho người đã mất.

  Câu 5 (trang 11 VBT GDCD 8): Những câu ca dao tục ngữ nào sau đây thể hiện sự liêm khiết?

  A. Đói cho sạch, rách cho thơm

  Chớ có bờm xờm để lại tiếng xấu

  B. Khó mà biết lẽ biết lời

  Biết ăn biết ở người người giàu sang

  C. Làm người biết nghĩ biết suy

  Ngồi trên lưng ngựa biết đi đường dài

  D. Của thấy không xin

  Của công giữ gìn

  Của rơi không nhặt

  E. Cười người chớ vội cười lâu

  Cười người hôm trước hôm sau người cười

  F. Của mình thì giữ bo bo

  Của người thì đớp cho no rồi về

  G. Áo rách cốt cách người thương

  H. Làm người phải đắn phải đo

  Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

  Trả lời:

  Chọn đáp án: A, B, D, G

  Câu 6 (trang 11 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  a. Chú cảnh sát giao thông không nhận tiền của người vi phạm pháp luật giao thông. Đây là hành vi thể hiện sự liêm khiết, không dung túng cho điều sai, không lợi dụng chức vụ để nhận tiền.

  b. Hùng hay tặng quà cho lớp trưởng để mong bạn không ghi sổ mỗi khi đi học muộn. Hành vi thể hiện sự không liêm khiết

  c. Mai nhận được tiền của Nam bị rơi và đã đem trả lại. Đây là hành vi thể hiện sự liêm khiết.

  Câu 7 (trang 12 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Em sẽ chạy ra báo cho người khách để quên biết. Tại vì để khách hàng có thể nhanh chóng nhận lại được tài sản của mình và để tự tay mình có thể trả lại cho khách hàng.

  Câu 8 (trang 12 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Câu 9 (trang 12 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  a. Việc làm của anh Huy khiến người khác vô cùng khâm phục và cảm động. Đó không chỉ là hành động cho thấy sự liêm khiết mà nó còn thể hiện tấm lòng của một con người có nhân cách, có đạo đức. Dù nghèo nhưng không làm phôi phai đi phẩm chất làm người của anh. Đó là hành động rất đáng được biểu dương, trân trọng

  b. Nếu nhặt được tiền mà không biết ai làm rơi thì em cũng không được lấy số tiền đó vì đó không phải là tiền của mình, không phải số tiền mình làm ra nên không được phép sở hữu. Em sẽ mang số tiền đó đến đồn công an trình báo để số tiền đó sớm tìm được chủ nhân thực sự.

  II. Bài tập nâng cao

  Câu 1 (trang 14 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Em không đồng tình với quan điểm của bạn bởi vì, biểu hiện của liêm khiết không chỉ là việc không tham ô, lãng phí, không nhận hối lộ. Liêm khiết đối với học sinh là việc tự phấn đấu nỗ lực trong học tập, vươn lên bằng chính khả năng của mình, trung thực trong học tập,…Chính vì thế học sinh càng cần phải rèn luyện sự liêm khiết.

  Câu 2 (trang 14 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Những hậu quả nghiêm trọng do hành vi không liêm khiết gây ra: Quan chức nhận hối lộ, tham ô, tham nhũng gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, bộ mặt của cá nhân, tổ chức, làm hao hụt ngân sách nhà nước.

  III. Truyện đọc, thông tin

  Câu a (trang 16 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Những chi tiết chứng tỏ chị Bùi Phương Liên là người liêm khiết:

  – Mọi khoản thu chi trong kho bạc đều được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đảm bảo đúng nguyên tắc.

  – Nhiều lần trả lại tiền nộp thừa với đồ vật của khách hàng bỏ quên.

  Câu b (trang 16 VBT GDCD 8):

  Trả lời:

  Bài học rút ra: Sống liêm khiết, trung thực, có trách nhiệm sẽ được mọi người yêu quý, nể trọng.

  Các bài giải vở bài tập Giáo dục công dân lớp 8 (VBT GDCD 8) khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Gdcd 8 Bài 19: Quyền Tự Do Ngôn Luận
 • Giải Vbt Công Nghệ 9 Bài 2: Vật Liệu Điện Dùng Trong Lắp Đặt Mạch Điện Trong Nhà
 • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 7
 • Giải Vbt Công Nghệ 7 Bài 3: Một Số Tính Chất Của Đất Trồng
 • Giải Vbt Công Nghệ 7 Bài 1: Vai Trò, Nhiện Vụ Của Trồng Trọt
 • Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 8 Bài 2: Liêm Khiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 8: Bài 7. Hình Bình Hành
 • Hình Bình Hành Toán Lớp 8 Bài 7 Giải Bài Tập
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành
 • Giải Bài Tập Hình Bình Hành.
 • Giải bài tập GDCD ngắn gọn bài 2

  Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 8 bài 2: Liêm khiết

  Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 8 bài 2: Liêm khiết được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

  Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 2 trang 7:

  a) Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên?

  Trả lời:

  Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và Bác Hồ: Là biểu hiện rõ nét của sự liêm khiết, minh bạch, chí công vô tư.

  b) Theo em, những cách xử sự đó có điểm gì chung? Vì sao?

  Trả lời:

  Cách xử sự trên có điểm chung là không màng danh lợi, không vụ lợi cá nhân, tất cả vì lợi ích của tập thể, minh bạch, rõ ràng. Nhờ vậy, cả 3 nhân vật trên đều nhận được sự tôn trọng, tin tưởng, ngưỡng mộ của mọi người.

  c) Trong điều kiện hiện nay, theo em, việc học tập những tấm gương đó có còn phù hợp nữa không? Vì sao?

  Trả lời:

  Trong mọi điều kiện, theo em việc học tập những tấm gương đó luôn luôn phù hợp. Bởi lẽ, nhờ học tập và làm theo cách sống đó thì xã hội mới ổn định, trong sạch, vững mạnh được.

  Bài 1 trang 8 Giáo dục công dân 8: Theo em, những hành vi nào sau đây thê hiện tính không liêm khiết? Vì sao?

  a) Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình;

  b) Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích;

  c) Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt được kết quả cao trong công việc;

  d) Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình;

  đ) Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn;

  e) Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi;

  g) Tính toán cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định một việc gì.

  Trả lời:

  Những hành vi (b), (d), (f) thể hiện tính không liêm khiết. Bởi vì, những hành vi này là thể hiện sự vụ lợi, ích kỉ, chỉ nghĩ lợi ích của bản thân.

  Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 8 bài 2 trang 8: Em tán thành hay không tán thành với những việc làm nào sau đây? Vì sao?

  a) Bạn Bích đến xin cô giáo nâng điểm môn Toán cho mình.

  b) Sắp có đợt tuyển người vào làm việc ở cơ quan do ông Lâm làm Giám đốc. Ai mang quà cáp đến biếu, ông Lâm đều không nhận.

  c) Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số cây lấy gỗ để bán.

  d) Nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nhặt được ví tiền của khách để quên, đã mang trả lại cho khách.

  Trả lời:

  Em không tán thành với những việc làm: a, c. Đây là những việc làm nhu nhược, không biết vươn lên, không biết vượt khó, chỉ vì tiền, vì điểm mà bất chấp danh dự, nhân phẩm và đạo đức của mình.

  Bài 3 trang 8 Giáo dục công dân 8: Em hãy kể một câu chuyện nói về tính liêm khiết.

  Trả lời:

  Vào ngày 18/07/2009, tại Siêu thị số 2 ở 292 Tây Sơn – Hà Nội, đang trong lúc làm việc thì anh Diệu tình cờ nhìn thấy chiếc ví rơi ở dưới đất, anh đoán chắc là của khách hàng đến mua sắm tại siêu thị Trần Anh vô tình đã đánh rơi. Trong ví có tiền, bằng lái, đăng ký xe, chứng minh thư nhân dân, thẻ ATM và một số giấy tờ quan trọng khác. Anh đã tìm cách liên hệ cho chủ nhân là chị Tống Thị Oanh đang công tác tại Công ty Xây dựng Nhà Việt để trả lại chiếc ví trên.

  Bài 4 trang 8 Giáo dục công dân 8: Theo em, muốn trở thành người liêm khiết, cần rèn luyện những đức tính gì?

  Trả lời:

  Để rèn luyện trở thành người kiêm khiết em cần rèn luyện tính: trung thực, kiên trì, chịu khó, sống chan hòa, giản dị, yêu thương…

  Bài 5 trang 8 Giáo dục công dân 8: Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tính liêm khiết.

  Trả lời:

  – Khó mà biết lẽ biết lời

  Biết ăn biết ở như người giàu sang.

  – Cười người chớ vội cười lâu

  Cười người hôm trước hôm sau người cười.

  – Áo rách cốt cách người thương.

  – Ăn có mời; làm có khiến.

  – Mặc đẹp chưa – hẳn đã là sang..!

  Kém phẩm vô tâm, khạc nhổ càng.!

  Tư cách trang đài, do biết nghĩ

  Kín đáo, sạch sẽ “Tướng thật sang”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 2: Liêm Khiết
 • Giải Bài Tập Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9 Test For Unit 7
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My Friends Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My Friends
 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 5 Trang 15 Sgk Gdcd 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 5 Trang 15 Sgk Gdcd 12
 • Câu 8 Trang 43 Sgk Gdcd 12
 • Câu 8 Trang 43 Sgk Gdcd Lớp 12
 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 8 Trang 43 Sgk Gdcd 12
 • Câu 1 Trang 81 Sgk Gdcd Lớp 12
 • Bài 1: Pháp luật và đời sống

  Bài 5 (trang 15 sgk GDCD 12)

  Em hãy sưu tầm 3 – 5 câu ca dao tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.

  “Công cha như núi Thái Sơn

  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

  Một lòng thờ mẹ kính cha

  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

  Quy tắc đạo đức này đã được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 70 khoản 2, luật Hôn nhân và gia đình 2014: Con cái “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình”.

  “Anh em như thể tay chân

  Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”

  Quy tắc đạo đức này đã được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 105, luật Hôn nhân và gia đình 2014: “Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con”

  “Pháp bất vị thân”

  Quy tắc này được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 16, Hiến pháp 2013:

  “1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

  1. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.”
  2. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.

  + Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

  + Trong hàng loạt các quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức, nhất là pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, văn hóa, xã hội, giáo dục. Khi đó, các giá trị đạo đức đã được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước. Do đó, có thể nói, pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.

  + Pháp luật là khuôn mẫu chung cho cách xử sự của mọi người trong hoàn cảnh, điều kiện như nhau, là thể hiện cụ thể của công lí, công bằng và giới hạn tự do của mỗi người trong việc thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chính những giá trị cơ bản nhất của pháp luật – công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải, cũng là những giá trị đạo đức cao cả mà con người luôn hướng tới.

  Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập GDCD 12

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài 1,2,3,4 Trang 31 Sgk Gdcd 12
 • Giải Bài Tập Bài 12 Trang 31 Sgk Gdcd Lớp 6: Bài 12: Công Ước Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ
 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 7 Bài 14 Trang 46, 47
 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 2 Trang 14 Sgk Gdcd 12
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 12: Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch
 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 8 Trang 43 Sgk Gdcd 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 1 Trang 81 Sgk Gdcd Lớp 12
 • Bài 7 Trang 19 Sgk Hóa Học 9
 • Giải Bài Tập 3: Trang 19 Sgk Hóa Học Lớp 9
 • Giải Bài Tập 1: Trang 19 Sgk Hóa Học Lớp 9
 • Giải Hóa 8 Bài 8 Bài Luyện Tập 1 Hay Nhất
 • Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

  Bài 8 (trang 43 sgk GDCD 12)

  Em hãy tìm câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây.

  8.1. Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:

  Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.

  Công việc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình.

  Vợ chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.

  Chỉ người chồng mới có quyền lựa chọn nơi cư trú, quyết định số con và thời gian sinh con.

  Chỉ người vợ mới có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc và giáo dục con cái.

  Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

  8.2. Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là:

  Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới phải nghe.

  Vai trò của người chồng, người cha, người con trai trưởng trong gia đình được đề cao, quyết định toàn bộ công việc trong gia đình.

  Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

  Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích từng cá nhân, từng cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung của gia đình.

  Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình.

  8.3. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện:

  Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được Nhà nước bố trí việc làm.

  Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.

  Chỉ bố trí lao động nam làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

  Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.

  8.1: Đáp án c và g

  8.2: Đáp án c và e

  8.3: Đáp án: b, e.

  Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập GDCD 12

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu 8 Trang 43 Sgk Gdcd Lớp 12
 • Câu 8 Trang 43 Sgk Gdcd 12
 • Câu 5 Trang 15 Sgk Gdcd 12
 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 5 Trang 15 Sgk Gdcd 12
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1,2,3,4 Trang 31 Sgk Gdcd 12
 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 2 Trang 14 Sgk Gdcd 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 7 Bài 14 Trang 46, 47
 • Giải Bài Tập Bài 12 Trang 31 Sgk Gdcd Lớp 6: Bài 12: Công Ước Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1,2,3,4 Trang 31 Sgk Gdcd 12
 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 5 Trang 15 Sgk Gdcd 12
 • Câu 5 Trang 15 Sgk Gdcd 12
 • Bài 1: Pháp luật và đời sống

  Bài 2 (trang 14 sgk GDCD 12)

  Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

   Các đặc trưng của pháp luật:

  – Tính quy phạm phổ biến: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng pahri xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định.

  – Tính quyền lực, bắt buộc chung: Pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước, là quy định bắt buộc với tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật, nếu không sẽ bị áp dụng những biện pháp cần thiết, kể cả cưỡng chế để buộc họ tuân theo hoặc để khắc phục những hậu quả do việc làm trái pháp luật của họ gây nên.

  – Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức: Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chưa quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, gọi là các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản này đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, một mặt nghĩa để ai đọc cũng hiểu đúng và thực hiện chính xác các quy định; cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ban hành những hình thức văn bản nào đều được quy định chặt chẽ trong Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

   Nội quy trường, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải là văn bản quy phạm pháp luật vì:

  Nội quy trường học do Bam Giám hiệu nhà trường ban hành, có tính bắt buộc đối với học sinh trong phạm vi nhà trường ấy. Còn điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự thỏa thuận cam kết thi hành của những người tự nguyện gia nhập tổ chức Đoàn. Những văn bản này không mang tính quy phạm phổ biến, không mang tính bắt buộc chung và không phải là văn bản quy phạm mang tính quyền lực của nhà nước.

  Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập GDCD 12

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 12: Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch
 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 7 Bài 3 Trang 11, 12
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 11 Bài 12: Chính Sách Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường
 • Giải Câu 9 Trang 66
 • Giải Bài Tập Bài 10 Trang 26 Sgk Gdcd Lớp 8: Bài 10: Tự Lập…
 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 1 Trang 81 Sgk Gdcd 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 26, 27 Câu 1, 2, 3 , 4, 5 Tập 2
 • Bài 1,2,3 ,4,5 Trang 26,27 Sách Toán 7 Tập 2: Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 32 Câu 10, 11, 12, 13, 14 Tập 2
 • Giải Bài 48, 49, 50, 51, 52 Trang 76, 77 Sách Giáo Khoa Toán 7
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 40 Câu 29, 30, 31, 32 Tập 2
 • Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

  Bài 1 (trang 81 sgk GDCD 12)

  Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

  Nêu được khái niệm của hai hình thức dân chủ

  + Dân chủ trực tiếp là một hình thức thực hiện dân chủ mà theo đó các thành viên trong xã hội tự bàn bạc và quyết định công việc của chính mình

  + Dân chủ gián tiếp là hình thức thực hiện dân chủ mà theo đó các thành viên trong xã hội bầu ra các đại diện và giao cho họ trách nhiệm thay mặt mình bàn bạc và quyết định các công việc chung

  * Nêu được ưu diểm và hạn chế cơ bản của hai hình thức dân chủ:

  – Dân chủ trực tiếp

  + Ưu điểm: cử tri được bàn bạc trực tiếp để đi đến thống nhất các quyết sách, chương trình hành động trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội…theo biểu quyết đa số. Mọi công dân bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, địa vị xã hội…; tập trung được nhiều ý kiến hay, quý báu từ nhân dân để Đảng, Nhà nước xây dựng Luật, các chính sách; Phát huy được tinh thần tự quản của nhân dân. Mang tính quần chúng rộng rãi

  + Hạn chế: Phạm vi hẹp, chỉ ở tầm vi mô, ban đầu. Phụ thuộc vào trình độ nhận thức của người dân

  – Dân chủ gián tiếp:

  + Ưu điểm: Nhân dân được làm chủ thông qua người đại diện nên phạm vi được bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, trên mọi lĩnh vực.

  + Hạn chế: Nguyện vọng của nhân dân không được phản ánh trực tiếp nên phụ thuộc nhiều vào khả năng của người đại diện.

  Do đó, cần kết hợp tốt cả hai hình thức dân chủ.

  Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập GDCD 12

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu 1 Trang 81 Sgk Gdcd 12
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 12 Bài 26: Cơ Cấu Ngành Công Nghiệp
 • Soạn Giáo Dục Quốc Phòng 12: Bài 4. Nhà Trường Quân Đội, Công An Và Tuyển Sinh Đào Tạo
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 12 Bài 42: Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, An Ninh Quốc Phòng Ở Biển Đông Và Các Đảo, Quần Đảo
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 12 Bài 6: Đất Nước Nhiều Đồi Núi
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100