Giải Bài Tập International Express

--- Bài mới hơn ---

 • Ielts Foundation Cam Kết 5.0
 • Tài Liệu Bài Tập Kinh Tế Lượng Có Lời Giải Tổng Hộp Các Chương
 • Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Neu
 • Bí Kíp Làm Bài Tập Kinh Tế Lượng Siêu Nhanh
 • Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Chương 2
 • Giải Bài Tập International Expss, International Expss Elementary, International Expss – Elementary Key, International Expss Pre-intermediate, International Expss Elementary Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh International Expss, International Expss Elementary: Student’s Book, Danh Sách Cửa Hàng C Expss, International Trade, Lịch Thi Đấu International Champions Cup, Key Answer Unit 9 International Market, More Than 54 Million People Use Atlanta International Airport Each Year, Quyền Lợi Của Các Nước Thành Viên Trong Liên Minh Chaau âu Expss, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, ứng Dụng Giải Bài Giải, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35, Giải Bài Tập Tìm X, Giải Bài Tập Hàm Số Y=ax+b, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 42, Giải Bài Tập Hóa Học 8, Giải Bài Tập Hóa Lớp 8, Giải Bài Tập Hàm Số Y = Ax + B, Giải A2, Giải Bài Tập ư, Giải Bài Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ, Thể Lệ Giải Msi, Báo Cáo Kết Quả Hòa Giải ở Cơ Sở, Giải Bài Tập Vật Lí 0, Giải Bài Tập 11, Giải Bài Tập 12, Giải Bài Tập Hàm Số Y=ax+b Lớp 10, Giải Bài Tập Rsa, Giải Bài Tập Hoá, Giải Bài Tập Tìm X Lớp 7, Giải Bài Tập Hóa 0, Giải Bài Tập Hóa 10, Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 23, Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 25, Giải Bài Tập Tìm X Lớp 9, Giải Bài Tập Tìm X Lớp 4, Giải Bài Tập Tìm X Lớp 6, Tia X Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Hàm Số Y=ax2, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 31, Giải Bài Tập Hóa 9, Giải Bài Tập 5 Hóa 9, Giải Bài Tập Yến Tạ Tấn Lớp 4, Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 37, Giải Bài Tập Hoá 8 Bài 24, Giải Bài Tập Hóa 8, Giải Bài Tập Hoá 12, Văn 8 Giải Bài Tập, Giải Bt Lớp 8, Giải Bài Tập Ngữ Văn 7, Bài Giải Văn Lớp 6, Bài Giải Văn Lớp 8, Bài Giải Vật Lý 6, Bài Giải Vật Lý 7, Bài Giải Vật Lý 8, Bài Giải Vật Lý 9, Bài Giải Vật Lý Lớp 6, Bài Giải Vật Lý Lớp 7, Giải Bài Tập Ngữ Văn 6, Giải Bài Tập Ngữ Văn 9, Giải Bài Tập Phả Hệ, Giải Bài Tập Ngữ Văn 6 Tập 2, Giải Bài Tập Ngữ Văn 8, Giải Bài Tập Ngữ Văn, Bài Giải Plc, Giải Lý Bài Tập 9, Giải Lý Bài Tập 8, Giải Lý Bài Tập 7,

  Giải Bài Tập International Expss, International Expss Elementary, International Expss – Elementary Key, International Expss Pre-intermediate, International Expss Elementary Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh International Expss, International Expss Elementary: Student’s Book, Danh Sách Cửa Hàng C Expss, International Trade, Lịch Thi Đấu International Champions Cup, Key Answer Unit 9 International Market, More Than 54 Million People Use Atlanta International Airport Each Year, Quyền Lợi Của Các Nước Thành Viên Trong Liên Minh Chaau âu Expss, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, ứng Dụng Giải Bài Giải, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35, Giải Bài Tập Tìm X, Giải Bài Tập Hàm Số Y=ax+b, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 42, Giải Bài Tập Hóa Học 8, Giải Bài Tập Hóa Lớp 8, Giải Bài Tập Hàm Số Y = Ax + B,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Huong Dan Giai Bai Tap Kinh Te Vĩ Mô Phan 2
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 12: Liên Kết Ion
 • Cách Giải Bài Tập Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Hay, Chi Tiết
 • Bài Tập Giải Thích Sự Hình Thành Liên Kết Ion
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Về Liên Kết Ion
 • International Mathematics Assessments For Schools

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Giải Toán Đố Lớp 3 Dạng Có 2 Lời Giải
 • Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Học Kì I Có Đáp Án
 • Giáo Trình New Headway 6 Dvd (Book+Audio+Video), New Headway (Trọn Bộ 6 Cấp Độ Beginner
 • Review Ý Nghĩa Phim Triangle: Làm Tổn Thương Chính Mình
 • Giải Thích Phim Triangle (2009)
 • Giới thiệu

  Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International

  mathematics

  assessments for schools) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành

  riêng cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở. Bài thi đánh giá tư duy Toán toàn diện trên

  3 góc độ: Hiểu kiến thức, Áp dụng thực tế và Năng lực lập luận trên nền tảng tiếng Anh.

  Kỳ thi sử dụng bài thi theo chuẩn quốc tế do Ủy ban điều hành IMAS quốc tế biên soạn.

  Ban tổ chức và điều hành IMAS bao gồm đại diện các hiệp hội Toán học, các trường Đại

  học, Viện nghiên cứu và các Tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới. Đây cũng là ban tổ chức

  đã thực hiện nhiều cuộc thi trong khu vực và trên thế giới như kỳ thi “Olympic Toán và Khoa

  học quốc tế – (International Mathematics and Science Olympiad – IMSO)”; kỳ thi “Toán học

  trẻ quốc tế (International Mathematics Competition – IMC)”.

  Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia trên thế giới như Bun-ga-ri, Đài Loan,

  Indonesia, Malaysia, Nam Phi, Phi-lip-pin, Ru-ma-ni, Thái Lan, Úc, Trung Quốc, và Zim-ba-

  buê.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Sách Market Leader Pre
 • Đội Tuyển Việt Nam Đã Gặp 6 Bài Toán Cỡ Nào Tại Imo 2022?
 • Lời Giải Và Bình Luận Đề Thi Chọn Đội Tuyển Imo 2022
 • Việt Nam Gianh 2 Vàng 4 Bạc Tại Imo 2022: Một Chút Tiếc Nuối, Nhưng Cơ Bản Là Hài Lòng
 • Đáp Án Brain Out – Can You Pass It, Game Hack Não Người Chơi
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 14 International Organizations Có Đáp Án (1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Thích Bằng Tiếng Anh Khi Đi Làm Muộn Và Muốn Về Sớm
 • Chuyên Viên Tiếng Anh Là Gì? Cách Dùng Từ “chuyên Viên” Trong Tiếng Anh Thế Nào Cho Đúng?
 • Xếp Loại Học Lực Tiếng Anh Là Gì? Xếp Loại Tốt Nghiệp Trong Tiếng Anh?
 • Giải Thích Câu Ca Dao Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương
 • Giải Thích Câu Nói Học, Học Nữa, Học Mãi Của Lênin
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS có đáp án (1)

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án

  Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 có đáp án (1)

  sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trong Unit 14 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học.

  Bài tập ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 WOMEN IN SOCIETY

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

  Choose the word which is stressed differently from the rest.

  1. a. civilian b. official c. temporary d. tsunami

  2. a. colleague b. appall c. devote d. victim

  3. a. initiate b. medical c. rapidly d. possible

  4. a. volunteer b. wherever c. example d. disaster

  5. a. injured b. famine c. earthquake d. result

  a. a b. an c. the d. Ø

  a. a b. an c. the d. Ø

  a. a b. an c. the d. Ø

  a. national b. nationally c. nationality d. native

  a. human b. humanity c. humanization d. humanitarian

  a. medicine b. medical c. medication d. medically

  a. mission b. experience c. organization d. rule

  a. protection b. enjoyment c. wealthy d. sufferings

  a. factories b. companies c. headquarters d. buildings

  a. poster b. billboard c. symbol d. signal

  a. victims b. disasters c. opportunities d. conditions

  17. An international medical conference initiated by Davison resulted in the birth of the League of Red Cross Societies in 1991.

  a. started b. helped c. treated d. dedicated

  18. In times of war, the Red Cross is dedicated to reducing the sufferings of wounded soldiers, civilians, and prisoners of war.

  a. mounted b. excited c. devoted d. interested

  a. Disaster b. Famine c. Poverty d. Flood.

  a. over b. by c. off d. on

  a. off b. along c. back d. away

  a. out off/ on b. up to/ up c. away from/ for d. on for/ off

  a. out b. up c. off d. along

  a. get b. keep c. take d. go

  a. picked b. come c. kept d. brought

  The American Red Cross has contributed $20 million to support the relief and recovery efforts of the Red Cross Society of China. These funds will be used to assist survivors through the purchase and distribution of relief supplies, coordination of logistics and transportation of disaster workers to the hardest hit areas. The American Red Cross has also sent relief experts to the affected area to help monitor and coordinate the response efforts. On June 6, the American Red Cross co-hosted a forum to address the U. S. response and recovery efforts following the earthquake. More than 30 repsentatives from humanitarian organizations, the business companies and the government participated in the event.

  More than 35,000 staff and volunteers with the Red Cross Society of China responded to the disaster by distributing food, water, tents and other essential items. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies are providing 100,000 tents to help those in need.

  The Red Cross Society of China is a very strong organization with extensive experience responding to disasters. The American Red Cross has long history of working with the Red Cross Society of China, going to back to famines in 1906 and including severe storms earlier this year. There has been a close contact between the Red Cross Society of China and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, arid they have been ready to provide additional support such as disaster workers, relief supplies or financial assistance.

  Concerned family and friends in the United States may have difficulty contacting their loved ones because telecommunication has been out of work by this disaster. If they are trying to reach relatives living in China or those who are citizens of China, the American Red Cross suggests them keep calling or try contacting other family members who live nearby.

  a. left no aftershocks

  b. destroyed everything except communication networks

  c. caused no human loss

  d. had effects on more than 45 million people

  a. the American Red Cross helped the Red Cross Society of China to recover from the earthquake

  b. the American Red Cross owed the Red Cross Society of China $20 million

  c. the victims of the earthquake were not helped to buy necessary things

  d. disaster workers were not sent to the hardest hit areas because of the aftershocks

  38. Which sentence is not true?

  a. There are more than 30 repsentatives from humanitarian organizations, the business companies and the government in the US helping the Chinese earthquake victims.

  b. The American government did not do anything to help the earthquake victims in China.

  c. The American Red Cross has contributed $20 million to help the earthquake victims in China.

  d. The American Red Cross has also sent relief experts to help the earthquake victims in China.

  39. Which is not mentioned about the Red Cross Society of China?

  a. It is a strong organization.

  b. It gets on well with the American Red Cross.

  c. It supplied the earthquake victims a lot of things except tents.

  d. It has extensive experience responding to disasters.

  a. it has been difficult to contact with the resident in the ,attacked area

  c. contacting with the victims was not a problem

  d. everything has been in order soon

  41. a. taken off b. set up c. paid on d. pushed back

  42. a. instrument b. projects c. work d. healthcare

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 14 International Organizations Có Đáp Án (2)
 • Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Mới Unit 8 (Có Đáp Án): The World Of Work.
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Units 4, 5, 6 Có Đáp Án
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 12 Unit 5: Higher Education Số 3 Có Đáp Án
 • Lesson 3 Unit 15 Trang 34 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 14 International Organizations Có Đáp Án (2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 14 International Organizations Có Đáp Án (1)
 • Giải Thích Bằng Tiếng Anh Khi Đi Làm Muộn Và Muốn Về Sớm
 • Chuyên Viên Tiếng Anh Là Gì? Cách Dùng Từ “chuyên Viên” Trong Tiếng Anh Thế Nào Cho Đúng?
 • Xếp Loại Học Lực Tiếng Anh Là Gì? Xếp Loại Tốt Nghiệp Trong Tiếng Anh?
 • Giải Thích Câu Ca Dao Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS có đáp án (2)

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án

  Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

  Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS sẽ mang đến cho các bạn học sinh nhiều dạng bài tập hay, giúp các bạn rèn luyện, nâng cao trình độ môn ngoại ngữ này. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bài tập trắc nghiệm lẫn tự luận để các bạn ôn tập toàn diện về các điểm ngữ pháp, từ vựng,…

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 WOMEN IN SOCIETY

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

  Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS có đáp án (1)

  Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

  1. a. catastrophe b. propose c. become d. survive

  2. a. treatment b. struggle c. initiate d. total

  3. a. symbol b. emergency c. poverty d. qualify

  4. a. appalled b. dedicated c. designed d. injured

  5. a. society b. delegate c. psident d. protection

  a. injure b. injured c. injuries d. injurious

  a. poor b. poorer c. poorly d. poverty

  a. organize b. organized c. organizational d. organizers

  a. treatment b. epidemic c. tsunami d. damage

  a. civilians b. governments c. authorities d. members

  a. famine b. catastrophe c. tsunami d. flood

  a. conferences b. symbols c. missions d. delegates

  13. We oppose this war, as we would do any other war which created an environmental catastrophe.

  a. pollution b. disaster c. convention d. epidemic

  a. leaders b. authorities c. victims d. organizers

  15. The 1923 earthquake in Japan killed about 200,000 people and left countless wounded and homeless.

  a. poor b. imprisoned c. suffered d. injured

  a. actions b. volunteers c. founders d. nations

  a. a b. an c. the d. Ø

  a. a b. an c. the d. Ø

  a. a b. an c. the d. Ø

  20. They had to delay their trip because of the bad weather.

  a. get through b. put off c. keep up with d. go over

  Choose the sentence which has the closest meaning to the original one .

  31. Mary says that when her drugs budget was exhausted she turned to the Swedish Red Cross.

  a. Mary says that she was tired with the voluntary work for the Swedish Red Cross.

  b. Mary says that she gave all her money to the Swedish Red Cross.

  c. Mary says that the money she bought drugs was given to the Swedish Red Cross.

  d. Mary says that when she ran out of money for her drugs, she asked the Swedish Red Cross for help.

  32. I find it difficult to get rid of my smoking habit.

  a. As for me, stopping my smoking habit is quite difficult.

  b. I have difficulty smoking cigarettes.

  c. My smoking habit has caused me a lot of difficulties.

  d. I will quit smoking someday.

  33. You can look up this word in the dictionary.

  a. There are a lot of words in the dictionary for you to look at.

  b. You can find the meaning of this word in the dictionary.

  c. The dictionary contains a lot of words except the one you need.

  d. You should buy this dictionary to find the word you need.

  34. That car is beyond my means.

  a. That car is cheap enough for me to buy.

  b. That car is too expensive for me to buy.

  c. I am really interested in that car.

  d. I really do not like that car.

  a. The doctor said, “A new hobby is not good for Mr. Pike.’

  b. The doctor wanted Mr. Pike not to have any new hobby.

  c. The doctor said, “You should start a new hobby, Mr. Pike.’

  d. The doctor said to Mr. Pike, “You should stop your psent hobby.’

  Read the passage carefully and choose the correct answer.

  The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international non-governmental organization for the conservation, research, and restoration of the environment, which remains its official name in the United States and Canada. It is the, world’s largest independent conservation organization with over 5 million supporters worldwide, working in more than 90 countries, supporting 100 conservation and environmental projects around the world. It is a charity, with approximately 9% of its funding coming from voluntary donations by private inpiduals and businesses. The group says its main mission is “to halt and reverse the destruction of our environment”. Currently, much of its work focuses on the conservation of three biomes that contain most of the world’s biopersity: forests, freshwater ecosystems, oceans, and coasts. Among other issues, it is also concerned with endangered species, pollution, and climate change. The organization runs more than 20 field projects worldwide in any given year.

  The organization was formed as a charity trust on’ 11 September, 1961, in Morges, in Switzerland, under the name World Wildlife Fund. It was an initiative of Julian Huxley and Max Nicholson.

  Since its appearance the organization has conserved the world’s fauna, flora, forests, landscape, water, soils and other natural resources by the management of land, research and investigation, and publicity, coordination of efforts, cooperation with other interested parties and all other appropriate means.

  In the last few years, the organization set up offices and operations around the world. The initial focus of its activities was the protection of endangered species. As more resources became available, its operations expanded into other areas such as the pservation of biological persity, sustainable use of natural resources, and the reduction of pollution and wasteful consumption.

  36. The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization, which were formed and managed by the governments of the United States and Canada.

  a. True b. False c. No information

  41. a. protest b. destruction c. protection d. achievement

  42. a. admits b. suggests c. adopts d. tries

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Mới Unit 8 (Có Đáp Án): The World Of Work.
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Units 4, 5, 6 Có Đáp Án
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 12 Unit 5: Higher Education Số 3 Có Đáp Án
 • Lesson 3 Unit 15 Trang 34 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2
 • Giải Lesson 1 Unit 1 Trang 6 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 1
 • Cách Khôi Phục Tập Tin Zip Bị Lỗi Bằng Zip Repair From Diskinternals

  --- Bài mới hơn ---

 • Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word 2010, 2003, 2022, 2010, 2013
 • Chuyển Pdf Sang Word Miễn Phí, Cách Đổi Pdf Thành Doc Không Lỗi Font 1
 • Cách Chuyển Đổi File Pdf Sang Word Đơn Giản, Không Lỗi Font
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Recovery Record & Sửa Lỗi Corrupt Với Winrar
 • 3 Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word Đơn Giản Nhất Và Nhanh Nhất
 • Hiện nay định dạng .zip là một định dạng thường xuyên được sử dụng trong việc chia sẻ dữ liệu qua mạng. Và chúng ta chỉ cần sử dụng những công cụ giải nén tập tin như Winrar, 7-Zip hoặc tính năng Compssed (Zipped) Folder trên Windows. Bạn có thể nén nhiều dữ liệu thành một tập tin để dễ dàng trong việc gửi tập tin, thay vì phải gửi từng dữ liệu.

  Tuy nhiên, sẽ có nhiều trường hợp tập tin zip đó bị lỗi thường là lỗi Corrupted or Damaged, trong quá trình upload, chia sẻ hay khi tải về. Khi tập tin gặp phải lỗi này, nếu chúng ta sử dụng những chương trình giải nén thì đều được thông báo quá trình giải nén tập tin không thành công do file zip bị lỗi.

  Bước 1:

   https://www.diskinternals.com/zip-repair/

  Bước 2:

  Bước 3:

  Bước 4:

  Tiếp đến, nếu người dùng muốn thay đổi thư mục lưu trữ tập tin cài đặt ZIP Repair from DiskInternals, nhấn chọn Browse hoặc nếu không nhấn tiếp nút Next ở bên dưới.

  Cuối cùng bạn nhấn nút Install để tiến hành cài đặt phần mềm và chờ quá trình hoàn thành là xong.

  Bước 5:

  Chuyển sang giao diện chính của ứng dụng. Tại đây, người dùng nhấn vào nút Next để bỏ qua trang giới thiệu về phần mềm này.

  Bước 6:

  Ở giao diện này, nhấp chuột vào nút Browse bên dưới khung Corrupted field và truy cập tới tập tin zip cần sửa chữa trên máy tính.

  Tiếp đến nhấn vào nút Browse của khung Repaired file để chọn vị trí lưu trữ tập tin zip sau khi sửa chữa. Cuối cùng chúg ta nhấn Next để tiếp tục.

  Bước 7:

  Bạn chờ chương trình xử lý tập tin zip này và sẽ thấy xuất hiện danh sách thư mục, tập tin được lưu trữ trong file zip bị báo lỗi này. Nhấn Next để ZIP Repair from DiskInternals tiến hành quá trình sửa chữa và tạo 1 tập tin zip mới tại vị trí thư mục mà chúng ta đã chọn.

  Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý phần mềm không thể sửa chữa tất cả những tập tin zip có vấn đề, bị hư hỏng. Nó chỉ có khả năng khôi phục một phần nào đó của dữ liệu còn lưu trong tập tin zip mà thôi.

  Như vậy với phần mềm ZIP Repair from DiskInternals, bạn sẽ có thể lấy lại được dữ liệu có trong tập tin zip bị báo lỗi khi tiến hành giải nén. Khi quá trình sửa hoàn toàn, phần mềm sẽ khôi phục lại những dữ liệu còn được lưu lại trong tập tin zip.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nén File, Giải Nén Tập Tin Rar, Zip Bằng Winrar Trên Máy Tính
 • Cách Giải Nén File Zip Trên Điện Thoại Android, Iphone
 • Hướng Dẫn Sửa Lỗi Không Mở, Giải Nén Được File Rar, Zip: The File Is Corrupted
 • Khắc Phục Lỗi “wrong Password” Và Lỗi “file Is Corrupt” Của Winrar
 • Đáp Án Tham Khảo Môn Ngữ Văn Lớp 10 Năm 2022 Ở Tp.hcm
 • Vocabulary Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – Hochay

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Market Leader Intermediate – Unit 2: Travel – Học Hay (Phần 1)
 • 1000 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Văn 7 Có Đáp Án
 • Nhạc Sĩ Đỗ Nhuận Và Bài Ca “Chiến Thắng Điện Biên”
 • Công Bố Phim Tài Liệu Khai Thác Tư Liệu Vừa Giải Mật Về Giải Phóng Miền Nam
 • Hà Nội – Điện Biên Phủ (Nốt Chữ Cái + Xướng Âm).
 • Video bài nghe Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

   

  Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – Listening

   

  A. Andy Simmons is a partner at The Gap Partnership and is an expert on negotiating. Listen to the first part of the interview. What three things does Andy say are important in negotiating?

   

  Đáp án:

  Create an environment where people can do; keep the learning fresh; look at the feedback from negotiations

   

  B. Listen to the second part and complete the gaps.

  In fact, this concept of ………… (1) – that’s what we teach – says that there is no one way, there are many ………… (2) ways, ranging from the very ………… (3), very high……….. (4) negotiations that are generally win-lose, all the way through to the very, very …………… (5) negotiations, which are deemed as ……….. (6). And there’s no right or ……….. (7), or there’s no good or bad, it’s just what’s appropriate to the ……… (8).

   

  Đáp án:

  1. appropriateness

  2. different

  3. competitive

  4. conflict

  5. co-operative

  6. win-win

  7. wrong

  8. circumstances

   

  C. Listen to the final part and answer the questions.

  1. What behaviours are appropriate for being a good negotiator?

  2. How do you tell if there is more scope for negotiation?

   

  Đáp án:

  1. Be versatile, be adaptable, be able to change behaviour according to circumstances, be able to manage conflict and the pssure of face-to-face negotiation, be able to plan effectively, be analytical, be open-minded and creative, have self-discipline

  2. Listen for certain language cues – soft exposing give-aways.

  Ứng dụng học tiếng Anh – App HocHay cho Android & iOS

  Vocabulary Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

  A. Listen to the first part of a radio interview with Ian McPherson, an expert on international trade. Complete the definition of free trade he gives.

  It’s a situation in which goods come into and out of a country without any ………….. (1) or ………… (2). Countries which truly believe in free trade try to ………… (3) their trade, that’s to say, they take away ………… (4), to trade. […]. They have open ………… (5) and few controls of goods at …………. (6)

   

  Đáp án:

  1. controls

  2. taxes

  3. liberalise 

  4. barriers

  5. borders

  6. customs

   

  B. Listen to the second part of the interview. Note down five things which stop people trading freely. Explain briefly the meaning of each one.

   

  Đáp án:

  1. Tariffs – these are taxes on imported goods (they raise the price of goods and make them more expensive)

  2. Subsidies to domestic producers – money given to them by the government

  3. Quotas – limits on the number of goods that can be imported

  4. Expensive import licences – special permission to import goods

  5. Complicated regulations for documents – make trade slower and less attractive

   

  C. Listen to the third part of the interview and do these exercises.

  1. Choose the best answer.

  When there is a policy of deregulation, …

  a) companies compete freely.

  b) there are a lot of government controls.

  c) companies must follow regulations.

  2. Which benefits of free trade does Ian McPherson mention? Tick the ones you hear.

  a) greater choice of goods

  b) better-made products

  c) lower taxes

  d) better pay

  e) a wider choice of jobs

  3. Complete the gaps.

  Some countries do not practise free trade because they wish to:

  • fight against ……….. (a) competition, for example, dumping;

  • protect their ……….. (b) industries, which are important to their economy;

  • be less reliant on ………… (c), because their own economies need developing.

  4. Answer the questions.

  a) What trend in international trade does Ian McPherson mention?

  b) Why does he think the trend is a good one?

   

  Đáp án:

  1. a

  2. a, b, d

  3.

  a) unfair

  b) strategic

  c) imports

  4.

  a) The trend towards liberalising trade and removing trade barriers

  b) Because the most successful economies tend to have open markets and most of their industries have been deregulated.

   

  D. Use the words and phrases in the box to complete the table below. Use a good dictionary to help you.

  barriers        open borders         free port        developing industries       dumping      tariffs strategic industries        restrictions       quotas         laissez-faire      liberalise       customs      deregulation      subsidise       regulations

  Open markets

  Protected markets

  (Trade without restrictions on the movement of goods)

  (Trade with restrictions on the movement of goods, for example, import taxes)

   

   

   

  Đáp án:

  Open markets

  Protected markets

  open borders, free port, laissez-faire, liberalise, deregulation

  barriers, developing industries, dumping, tariffs, strategic industries, restrictions, quotas, customs, subsidise, regulations

   

  E. Match the sentence halves.

  1. We’re trying to break into

  a) all regulations if you want the delivery to go through without problems.

  2. You should carry out

  b) the delivery date, let us know as soon as possible.

  3. If you would like to place

  c) insurance cover for the shipment.

  4. If you can’t meet

  d) a market survey before you make a major investment.

  5. They’ve quoted

  e) the Japanese market.

  6. let us know if you want us to arrange

  f) an order, pss one now.

  7. It’s essential to comply with

  g) us a very good price for the consignment.

   

  Đáp án:

  1. e

  2. d

  3. f

  4. b

  5. g

  6. c

  7. a

   

  F. Find verb + noun partnerships in the sentences in Exercise E.

  Which of them is normally done by:

  a) the supplier? 

  b) the buyer? 

  c) both the supplier and the buyer?

   

  Đáp án:

  1. to break into a market

  2. to carry out a survey

  3. to place an order

  4. to meet a delivery date

  5. to quote a price

  6. to arrange insurance cover

  7. to comply with regulations

  a) 1, 4, 5

  b) 2 , 3

  c) 6, 7

  Language Review Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

   

  A. Choose the correct verbs to complete the sentences.

  1. If you give us / ‘II give us a discount of 5%, we’ll place / place a firm order.

  2. Will you deliver / Do you deliver by November if we pay / ‘II pay the transport costs?

  3. If you will lower / lower your price by 5%, we buy / ‘II buy at least 4,000 units.

  4. Would / Does it help you if we sent / ore sending the goods by air?

  5. If you aren’t improving / don’t improve your delivery times, we ‘ll have / had to find a new supplier.

  6. If we will join / joined an association of producers, we would get / will get a better price for our coffee.

   

  Đáp án:

  1. give us; ‘II place

  2. Will you deliver; pay

  3. lower; ‘II buy

  4. Would; sent

  5. don’t improve; ‘II have

  6. joined; would get

   

  B. Naoko Nakamura, a buyer for a large Japanese department store, is negotiating with li Bai, Sales Director for a clothing company in Hong Kong. Listen and complete the conversation.

  Naoko: If I ………… (1) 30,000 silk scarves, what discount will you offer us?

  Li: On 30,000, nothing. But if you buy 50,000 scarves, then ………… (2) offer you 10%.

  Naoko: OK, I’ll think about that. And tell me, if we placed a very large order, say 80,000 units, ……………………………………….. (3) to despatch immediately?

  Li: We can normally guarantee to despatch a large order within three weeks. But if you ………… (4) at a peak time, like just before Chinese New Year, it will be impossible to deliver that quickly.

  Naoko: I take it your price includes insurance?

  Li: Actually, no. Usually, you’d be responsible for that. But if the order …………. (5) really large, that would be negotiable, I’m sure.

  Naoko: What about payment?

  Li: To be honest, we’d pfer cash on delivery, as this is our first contact with you. If you ………… (6) a regular customer, ……………………………… (7) you 30 days’ credit, maybe even a little more.

  Naoko: That’s all right. I quite understand.

  Li: Look, how about having some lunch now, and continuing later this afternoon? Then we could meet for an evening meal. I know an excellent restaurant in Wanchai.

  Naoko: Yes, let’s continue after lunch. If I had more time, ……………………………. (8) to have dinner with you, but unfortunately, my flight for Tokyo leaves at eight tonight, and I need to be at the airport by six.

   

  Đáp án:

  1. order

  2. we’ll

  3. would you be able

  4. order

  5. was

  6. were

  7. we would offer

  8. I would love

   

  C. Make a list of the conditional sentences in the dialogue in Exercise B. For each sentence, decide if the events are:

  a) very likely 

  b) less certain or imaginary.

   

  Đáp án:

  a) If I order 30,000 silk scarves, what discount will you offer us? If you buy 50,000 scarves, then we’ll offer you 10%. If you order at a peak time, like just before Chinese New Year, it will be impossible to deliver that quickly.

  b) If we placed a very large order, would you be able to despatch immediately? If the order was really large, that would be negotiable. If you were a regular customer, we would offer you 30 days’ credit. If I had more time, I would love to have dinner with you.

   

  HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Hay: Học Tiếng Anh Dễ Dàng

   

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #tienganhthuongmai #marketleader

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

  Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: 028.35107799

  Email: [email protected]

  KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

    

  TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

   

  Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết 🙂

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 5 : Study Habits, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 5
 • Daful Bright Teachers Chìa Khóa Khởi Đầu Mới
 • Cách Hướng Dẫn Học Sinh Giải Một Số Dạng Cơ Bản Môn Toán 6
 • Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán Lớp 6
 • Giải Bài Tập Bài Luyện Tập 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 29
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 24: Tính Chất Của Oxi
 • Bài 24. Tính Chất Của Oxi
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 26: Oxit
 • Bài 33. Điều Chế Khí Hidro
 • 1. Khí Oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất.

  2. Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong quá trình sản xuất.

  3. Nguyên liệu thường được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

  4. Sự tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hóa.

  5. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

  Oxit gồm hai loại chính : oxit axit và oxit bazơ.

  6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là : 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,…).

  7. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

  8. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

  Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học : CO 2, P 2O 5, H 2O, Al 2O 3. Hãy gọi tên các chất tạo thành.

  + P 2O 5 : đi photpho pentaoxit ;

  Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

  Biện pháp dập tắt sự cháy :

  + Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ;

  + Cách li chất cháy với oxi

  Khi thực hiện được các biện pháp trên sẽ dập tắt được sự cháy vì khi đó điều kiện để sự cháy diễn ra đã không còn và dĩ nhiên sự cháy không thể tiếp tục được nữa.

  Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

  + Oxit axit : CO 2 (cacbon đioxit), SO 2 (lưu huỳnh đioxit), P 2O 5 (điphotpho pentaoxit). Vì các oxit của phi kim và có những axit tương ứng.

  + Oxit bazơ : Na 2O ( natri oxit),MgO(magie oxit), Fe 2O 3 (sắt III oxit). Vì các oxit là các oxit của kim loại và có những bazơ tương ứng.

  Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng :

  Oxit là hợp chất của oxi với :

  a. Một nguyên tố kim loại ;

  b. Một nguyên tố phi kim khác ;

  c. Các nguyên tố hóa học khác ;

  d. Một nguyên tố hóa học khác ;

  e. Các nguyên tố kim loại.

  Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

  a. Oxit được chia ra làm hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ.

  b. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

  c. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.

  d. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

  e. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

  f. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ.

  Những phát biểu sai là : b, c, e.

  Các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang chúng tôi để tải tài liệu Giải bài tập Bài luyện tập 5 – Oxi không khí (Ôn tập chương 4) SGK Hóa 8 về máy tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Tính chất – Ứng dụng của Hiđro SGK Hóa 8.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 65 Sgk Hóa 8: Mol
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 29: Bài Luyện Tập 5
 • Bài 1,2,3, 4,5 Trang 131,132 Hóa 8: Bài Luyện Tập 7 (Ôn Tập Chương 5)
 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 38: Bài Luyện Tập 7
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 38: Bài Luyện Tập 7
 • Giải Bài Tập Sgk: Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk: Câu Hỏi Ôn Tập Cuối Năm
 • Ôn Tập Cuối Năm. Đại Số 10
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 9 Bài 39: Tổng Kết Chương Ii: Điện Từ Học
 • Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)
 • Đề Cương Vật Lý Lớp 9 Học Kì 2
 • Ôn Tập Cuối Năm – Đại Số Và Giải Tích Lớp 11

  Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm

  Bài Tập 1 Trang 178 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Cho hàm số y = cos2x.

  a) Chứng minh rằng cos2(x + kπ) = cos2x với mọi số nguyên k. Từ đó về đồ thị (C) của hàm số y = cos2x.

  b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ (x=frac{π}{3}.)

  c) Tìm tập xác định của hàm số (z=sqrt{frac{1-cos2x}{1+cos^22x}})

  Bài Tập 2 Trang 179 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Cho hàm số (y=frac{5}{7 + 6sin2x}.)

  a) Tính (A=frac{5}{7 + 6sin2x}), biết tan α = 0,2.

  b) Tính đạo hàm của hàm số đã cho.

  c) Xác định các khoảng nghịch biến của hàm số đã cho.

  Bài Tập 3 Trang 179 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Giải các phương trình:

  a) (2sinfrac{x}{2}cos^2x-2sinfrac{x}{2}sin^2x=cos^2x-sin^2x;)

  b) (3cosx+4sinx=5;)

  c) (sinx+cosx=1+cosxsinx;)

  d) (sqrt{1-cosx}=sinx(xin left [ pi ;3pi right ]);)

  e) (left ( cosfrac{x}{4} -2sinx right )sinx+left ( 1+sinfrac{pi }{4}-2cosx right )cosx=0.)

  Bài Tập 4 Trang 179 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có bao nhiêu cách phân công ca mổ, nếu mỗi ca gồm:

  a) Một bác sĩ mổ, một bác sĩ phụ

  b) Một bác sĩ mổ và 4 bác sĩ phụ.

  Bài Tập 5 Trang 179 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Tìm số hạng không chứa a trong khai triển nhị thức (left(frac{1}{a^3}+a^2right)^10)

  Bài Tập 6 Trang 179 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm sáu nam và bốn nữ. Tính xác suất sao cho:

  a) Cả ba học sinh đều là nam

  b) Có ít nhất một nam

  Bài Tập 7 Trang 179 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Một tiểu đội có 10 người được xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc, trong đó có anh A và anh B. Tính xác suất sao cho:

  a) A và B đứng liền nhau

  b) Trong hai người có một người đứng ở vị trí số 1 và người kia đứng ở vị trí cuối cùng.

  Bài Tập 8 Trang 180 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Tìm cấp số cộng tăng, biết rằng tổng ba số hạng đầu của nó bằng 27 và tổng các bình phương của chúng bằng 275.

  Bài Tập 9 Trang 180 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Cho biết trong một cấp số nhân, hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ hai bằng 12 và nếu thêm 10 vào số hạng thứ nhất, thêm 8 vào số hạng thứ hai, còn giữ nguyên số hạng thứ ba thì ba số mới lập thành một cấp số cộng. Hãy tính tổng của năm số hạng đầu của cấp số nhân đã cho.

  Bài Tập 10 Trang 180 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Tính các giới hạn:

  a) (lim frac{(n+1)(3-2n)^2}{n^3+1})

  b) (lim left ( frac{1}{n^2+1}+frac{2}{n^2+1}+frac{3}{n^2+1}+…+ frac{n-1}{n^2+1} right );)

  c) (lim frac{sqrt{4n^2+1}+n}{2n+1})

  d) (lim sqrt{n}(sqrt{n-1}-sqrt{n}))

  Bài Tập 11 Trang 180 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Cho hai dãy số ((u_n),(v_n)) với (u_n=frac{n}{n^2+1}) và (v_n=frac{n cos frac{pi }{2}}{n^2+1}.)

  a) Tính (lim u_n.)

  b) Chứng minh rằng (lim v_n=0).

  Bài Tập 12 Trang 180 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Bài Tập 13 Trang 180 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Tính các giới hạn sau:

  a) (lim_{xrightarrow -2}frac{6-3x}{sqrt{2x^2+1}})

  b) (lim_{xrightarrow 2}frac{x-sqrt{3x-2}}{x^2-4})

  c) (lim_{xrightarrow 2^+}frac{x^2-3x+1}{x-2})

  d) (lim_{xrightarrow 1^-}(x+x^2+…+x^n-frac{n}{1-x}))

  e) (lim_{xrightarrow + ∞ } frac{2x-1}{x+3})

  f) (lim_{xrightarrow + ∞} frac{x+sqrt{4x^2-1}}{2-3x})

  g) (lim_{xrightarrow – ∞ } (-2x^3+x^2-3x+1).)

  Bài Tập 14 Trang 181 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm: sin x = x – 1.

  Bài Tập 15 Trang 181 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Phương trình sau có nghiệm hay không trong khoảng (-1; 3)? (x^4-3x^3+x-1=0.)

  Bài Tập 16 Trang 181 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Giải các phương trình:

  a) (f'(x)=g(x)) với (f(x)=sin^32x) và (g(x)=4cos2x -5sin4x;)

  b) (f'(x)=0) với (f(x)=20cos3x+12cos5x-15cos4x)

  Bài Tập 17 Trang 181 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Tính đạo hàm của các hàm số sau:

  a) (y=frac{1}{cos^23x})

  b) (y=frac{cossqrt{x^2+1}}{sqrt{x^2+1}})

  c) (y=(2-x^2)cosx+2xsinx)

  d) (y=frac{sinx-xcosx}{cosx+xsinx})

  Bài Tập 18 Trang 181 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

  a) ()(y=frac{1}{x+1})

  b) (y=frac{1}{x(1-x)})

  c) (y=sinax) (a là hằng số)

  d) (y=sin^2x.)

  Bài Tập 19 Trang 181 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Cho hàm số: (f(x)=x^4+bx^2+cx+d. (C))

  Hãy xác định các số b, c, d biết rằng đồ thị (C) của hàm số (y=f(x)) đi qua các điểm ((-1;-3);(1;-1)) và (f'(frac{1}{3})=0).

  Bài Tập 20 Trang 181 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

  Cho các hàm số:

  (f(x)=x^3+bx^2+cx+d, (C))

  (g(x)=x^2-3x+1)

  Với các số b, c, d tìm được ở bài 19, hãy:

  a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x =- 1.

  b) Giải phương trình (f'(sinx)=0.)

  c) Tìm (lim_{xrightarrow 0}=frac{f”(sin5x)+1}{g'(sin3x)+3})

  Các bạn đang xem Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm – Đại Số & Giải Tích Lớp 11 thuộc Chương V: Đạo Hàm tại Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 môn Toán Học Lớp 11 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao Miễn Phí
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 156, 157 Sgk Đại Số
 • Giải Bài Tập Trang 17, 18 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11 ✔️cẩm Nang Tiếng Anh ✔️
 • Giải Sách Bài Tập Toán 11 Bài 3: Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác
 • Bài Tập Và Bài Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính: Các Tình Huống Thường Gặp Cần Biết
 • Các Dạng Bài Tập Mẫu Bảo Hiểm
 • Tái Bảo Hiểm Là Gì? Các Hình Thức Tái Bảo Hiểm Hiện Nay
 • Bài Tập Môn Kinh Tế Bảo Hiểm Và Đáp Án Chi Tiết Cực Hay
 • Bài Tập Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển
 • Cuốn sách có nội dung chính gồm các bài tập có lời giải mẫu; Lời giải đề nghị – Kế toán hợp nhất kinh doanh & hợp nhất báo cáo tài chính (Biên Soạn Theo QĐ 15/2005-QĐ/BTC Ngày 20/3/2006).

  Bài số 1: Kế toán góp vốn bằng tiền, hiện vật vào doanh nghiệp, chi phí thành lập doanh nghiệp

  Bài số 2: Hợp nhất theo từng cấp

  Bài số 3: Hợp nhất trực tiếp

  Bài số 4: Hợp nhất trực tiếp, đầu tư vòng tròn

  Bài số 5: Chênh lệch khi hợp nhất, đánh giá lại công ty con, định khoản để lập bảng cân đối kế toán hợp nhất

  Bài số 6: Hợp nhất, chênh lệch âm mua

  Bài số 7: Hợp nhất, xử lý hàng tồn kho, chênh lệch chuyển đổi ngoại tệ, thuế hoãn lại

  Bài số 8: Hợp nhất theo tỷ lệ

  Bài số 9: Hợp nhất tương đương, chênh lệch mua, xử lý hàng tồn kho và tài sản cố định

  Bài số 10: Hợp nhất, đầu tư nối tiếp, hợp nhất toàn phần, hợp nhất theo tỷ lệ, hợp nhất tương đương, loại trừ các tài khoản nội bộ, loại trừ lãi loại bộ, xử lý dự phòng, thuế hoãn lại

  Bài số 11: Đánh giá tương đương, dự phòng giảm giá

  Bài số 12: Đánh giá tương đương, thay đổi chênh lệch tương đương

  Bài số 13: Hợp nhất – Sát nhập, hạch toán với giá trị trung hòa

  Bài số 14: Hợp nhất – Sát nhập

  Bài số 15: Hợp nhất – Sát nhập, đầu tư lẫn nhau

  Bài số 16: Chia tách

  Bài số 17: Phương pháp chuyển đổi báo cáo tài chính, phương pháp tỷ giá ban đầu

  Bài số 18: Phương pháp chuyển đổi báo cáo tài chính, phương pháp ở giá đóng cửa

  Bài số 19: Hợp nhất trên bảng cân đối kế toán, loại trừ hàng tồn kho, dự phòng tái cơ cấu, các khoản phải thu phải trả nội bộ

  Bài số 20: Hợp nhất trên báo cáo kết quả kinh doanh, loại trừ hàng tồn kho, dự phòng tái cơ cấu, các khoản phải thu phải trả nội bộ

  Bài số 21: Hợp nhất theo phương pháp mua, hợp nhất theo phương pháp “Hợp nhất vì lợi ích chung”

  Bài số 22: Xác định lợi thế thương mại hay bất lợi thương mại

  Bài số 23: Xác định lợi ích cổ đông thiểu số

  Bài số 24: Hợp nhất từng cấp

  Bài số 25: Hợp nhất trực tiếp

  Bài số 26: Mang góp một phần tài sản

  Bài số 27: Hợp nhất bằng cách lập ra một công ty mới, đầu tư vòng tròn, hợp nhất -Sát nhập

  Bài số 28: Hợp nhất – Sát nhập, phương pháp hợp nhất theo tỷ lệ tương quan trao đổi

  Bài số 29: Hợp nhất – Sát nhập, phương pháp hợp nhất bằng việc định giá của các khoản mang đến hợp nhất

  Bài số 30: Giá trị trung hòa

  Bài số 31: Giá trị trung hòa – Sự ảnh hưởng của giá trị trung hòa

  Bài số 32: Hợp nhất – Đầu tư một chiều, công ty mua giữ cổ phiếu của công ty bị mua, giá trị mang hợp nhất và giá trị trao đổi bằng nhau

  Bài số 33: Hợp nhất – Đầu tư một chiều, công ty mua giữ cổ phiếu của công ty bị mua, giá trị mang hợp nhất và giá trị trao đổi bằng nhau có giá trị trung hòa

  Bài số 34: Hợp nhất – Đầu tư lẫn nhau, giá trị mang hợp nhất và giá trị trao đổi bằng nhau có giá trị trung hòa

  Bài số 35: Hợp nhất – Đầu tư lẫn nhau, giá trị mang hợp nhất và giá trị trao đổi khác nhau có giá trị trung hòa

  Bài số 36: Chia tách, các phương pháp chia tách – Phương pháp giá trị trao đổi, tách các công ty đã tồn tại

  Bài số 37: Chia tách, các phương pháp chia tách – Phương pháp giá trị trao đổi, tách và thành lập công ty mới

  Bài số 38: Chia tách, các phương pháp chia tách – Phương pháp giá trị mang hợp nhất, tách các công ty đã tồn tại

  Bài số 39: Chia tách, các phương pháp chia tách – Phương pháp giá trị mang hợp nhất, tách và thành lập công ty mới

  Bài số 40: Phạm vi hợp nhất, tỷ lệ kiểm soát trong trường hợp đầu tư trực tiếp

  Bài số 41: Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, phương pháp hợp nhất toàn bộ, phương pháp hợp nhất tỷ lệ, phương pháp hợp nhất tương đương

  Bài số 42: Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, phương pháp hợp nhất toàn bộ, hợp nhất từng cấp và hợp nhất trực tiếp

  Bài số 43: Phương pháp hợp nhất, hợp nhất theo phương pháp mua, mua tài sản

  Bài số 44: Phương pháp hợp nhất, hợp nhất theo phương pháp mua, mua bằng cách phát hành cổ phiếu

  Bài số 45: Phương pháp hợp nhất, phương pháp hợp nhất vì lợi ích chung, mua bằng cách phát hành cổ phiếu

  Bài số 46: Phương pháp hợp nhất, hợp nhất theo phương pháp mua, lập báo cáo tài chính hợp nhất

  Bài số 47: Phương pháp hợp nhất, hợp nhất vì lợi ích chung, lập báo cáo tài chính hợp nhất

  Phần 2: Lời giải đề nghị

  --- Bài cũ hơn ---

 • 23 Dạng Bài Tập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Thực Tế Có Đáp Án
 • Bài Tập Lập Báo Cáo Tài Chính
 • Bài Tập Đồng Phân, Danh Pháp Của Anken, Ankađien, Ankin Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Tài Liệu Bài Tập Tự Luận Về Anken
 • Bài Tập Phản Ứng Cộng Hidrocacbon (Hay, Có Lời Giải Chi Tiết)
 • Giải Bài Tập Toán 9 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • “Phương Pháp Giải Bài Tập Vật Lí Phần Nhiệt Lớp 8”
 • Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lý 9 Phần Điện Học
 • Đề Ôn Tập Môn Vật Lý 7 – Bài 18
 • Giải Vở Bài Tập (Vbt) Vật Lý 7 Bài 15: Chống Ô Nhiễm Tiếng Ồn
 • Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 6 Lớp 9
 • giải bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài tập Toán 9 Tập 2 hay nhất

  Để học tốt Toán lớp 9, phần này giúp bạn giải các bài tập Toán 9 Tập 2 Đại số & Hình học được biên soạn theo nội dung sách giáo khoa Toán lớp 9 Tập 2 (sgk Toán 9 Tập 2).

  Giải BaiTapToan 9 Tập 2 hay nhất – Vietjack

  https://vietjack.com

   › giai-toan-lop-9 › giai-toan-9-tap-2

  Để học tốt Toán lớp 9, phần này giúp bạn giải các BaiTapToan  Toán 9 Tập 2 Đại số & Hình học được biên soạn theo nội dung sách giáo khoa Toán lớp 9 Tập 2 (sgk …

  Phần Đại số

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn …

  Các kết quả khác từ vietjack.com »

  https://vietjack.com

   › giai-sbt-toan-9-tap-2

  https://vietjack.com

   › toan-lop-9-phan-hinh-hoc-tap-2

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải BaiTapToan   SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS. Nhóm học …

  https://vietjack.com

   › giai-toan-lop-9

  Bạn đã truy cập trang này vào ngày 29/01/2021.

  Giải toán 9, giải BaiTapToan lớp 9 đầy đủ đại số và hình học

  https://loigiaihay.com

   › toan-lop-9-c44

  Giải BaiTapToan  lớp 9 như là cuốn để học tốt Toán lớp 9. Tổng hợp công thức, lý thuyết, … 2 – Đại số 9 · bullet Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số 9 …

  https://tech12h.com

   › cong-nghe › toan-9-tap-2

  Giải toàn bộ trong sgk toán 9 tập 2. Cẩm nang làm BaiTapToan  sgk toán 9 tập 2. Để học tốt toán 9 tập 2. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Tất cả bài tập trong sgk …

  Điện hoa Khánh Hoà 

  Cửa hàng hoa Tươi Sa Nha Trang 

  Giải BaiTapToan 9 Tập 2

  https://giaibaitap123.com

  › Lớp 9 › Giải BaiTapToan  9

  Giải BaiTapToan  lớp 9 tập 2 – Giúp các bạn học sinh học tốt môn toán lớp 9 tập 2. Hướng dẫn giải BaiTapToan  trong SGK toán lớp 9 tập 2: Gồm những kiến thức cơ …

  Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 2 – Sachgiaibaitap.com

  https://sachgiaibaitap.com

   › sach-giao-khoa-toan-lop-9-…

  SáchBaiTapToan  Lớp 9 Tập 2. Print Friendly, PDF & Email. Bài giải này có hữu ích với bạn không? Bấm …

  https://tiki.vn

  › … › Giải BaiTapToan 9 – Tập 2

  Mua online Giải BaiTapToan 9 – Tập 2 giá siêu tốt, giao nhanh, Freeship, hoàn tiền 111% nếu giả. Lựa chọn thêm nhiều Sách tham khảo cấp I khác.

  Toán 9 Tập 2 – phần Đại số

  Phần Đại số – Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

  Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

  Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

  Luyện tập trang 12

  Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

  Luyện tập trang 15-16 (Tập 2)

  Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

  Luyện tập trang 19-20 (Tập 2)

  Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

  Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)

  Luyện tập trang 24-25

  Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

  Phần Đại số – Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn

  Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

  Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

  Luyện tập trang 38-39

  Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

  Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

  Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

  Luyện tập trang 49-50

  Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

  Luyện tập trang 54

  Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

  Luyện tập trang 56-57

  Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Luyện tập trang 59-60

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

  Giải BaiTapToan 9, Giải Toán 9 chi tiết, dễ hiểu – VnDoc.com

  https://vndoc.com

   › Học tập

  Chuyển đến Giải Toán 9 Phần Hình học Chương 2: Đường tròn — 

  Giải BaiTapToan  9 bài 1: Sự xác định … Giải BaiTapToan  lớp 9 bài 2: Đường …

  https://shopee.vn

  › Sách-Giải-BaiTapToan -9-Tập-2-i….

  Thông tin sản phẩm: Tác giả: Lê Nhứt NXB: NXB Thanh Niên Khổ: 20cmx18cm Trọng lượng: 250gr Toán lớp 9 Tập 2 – Giải bài tập SGK toán lớp 9 tập 2, Để học …

   Xếp hạng: 5 · ‎1 phiếu bầu

  Giải bài tập SGK Toán 9 – Chữa Bài Tập

  https://www.chuabaitap.com

   › giai-bai-tap-sgk-toan-9

  Giải BaiTapToan  lớp 9 SGK – Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Toán 9 … Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số • Bài 2: Hàm số bậc nhất • Bài 3: Đồ …

  Giải bài 16, 17, 18, 19 trang 16 SGK Toán 9 tập 2

  https://giaibaitap.me

   › lop-9 › giai-bai-16-17-18-19-tra…

  Giải bài 16, 17, 18, 19 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Giải BaiTapToan  trang 16 bài 3 giải hệ phương trình bằng phương pháp thay thế.

  Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 9 tập 2 – Giaibaitap.me

  https://giaibaitap.me

   › lop-9 › giai-bai-1-2-3-trang-7-sg…

  Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 9 tập 2. Giải BaiTapToan  trang 7 bài 1 phương trình bậc nhất hai ẩn SGK Toán 9 tập 2. Câu 1:

  https://toploigiai.vn

   › Giải Toán 9

  [PDF] Giải BaiTapToan 9 tập 2 – Lê Nhứt – Sách học

  https://sachhoc.com

  › giai-BaiTapToan -9-tap-2-le-nhut

  Cuốn sách “Giải BaiTapToan 9 tập 2” của tác giả Lê Nhứt – Huỳnh Định Tường được biên soạn dựa trên chương trình sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào …

  Câu 16 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

  https://sachbaitap.com

   › cau-16-trang-9-sach-bai-tap-sb…

  Câu 16 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế.

  Giải bài 1,2,3 trang 7 Toán 9 tập 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn

  https://dethikiemtra.com

   › Lớp 9 › Bài tập SGK lớp 9

  Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 7 SGK Toán 9 tập 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn – Chương 3 Đại số 9: Hệ hai phương trình bậc nhất.

  Giải VỞ BaiTapToan 9 TẬP 1, TẬP 2… – chúng tôi …

  https://www.facebook.com

   › 2005.Tuyensinh247 › posts

  17 thg 8, 2022 — 

  Giải VỞ BÀI TẬP TOÁN 9 TẬP 1, TẬP 2 Loigiaihay.com đưa đến cho các mem đáp án và lời giải đầy đủ của vở BaiTapToan  9. ❌❌ Các …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Luyện Tập Về Rượu Etylic, Axit Axetic Và Chất Béo
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 8
 • Chuyên Đề: Sử Dụng Phương Pháp Bảo Toàn Electron Để Giải Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Dung Dịch Axit
 • Giải Bài Tập Hóa Bằng Phương Pháp Bảo Toàn Electron
 • Đề Kiểm Tra Lý Thuyết Hóa 12 Phần Hóa Hữu Cơ Có Đáp Án
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×