Một Số Phương Pháp Tính Lũy Thừa Của Ma Trận Vuông

--- Bài mới hơn ---

 • Cong Ty Cong Nghe Tin Hoc Nha Truong
 • Bài Tập Phân Tích Swot: Định Hướng Cho Người Mới Bắt Đầu!
 • Ma Trận Swot Là Gì? Chi Tiết Cách Phân Tích Ma Trận Swot
 • Phân Tích Swot Là Gì? Hướng Dẫn A
 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9
 • Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

  Đề tài:

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP

  TÍNH LŨY THỪA CỦA MA TRẬN VUÔNG

  Giáo viên hướng dẫn

  Sinh viên thực hiện

  ThS. Nguyễn Hoàng Xinh

  Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  MSSV: 1110007

  Lớp: SP Toán K37

  Cần Thơ, 2022

  1

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  LỜI CẢM ƠN

  Trong cuộc sống không có sự thành công nào mà không dựa trên sự nỗ lực,

  quyết tâm của cá nhân cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người. Với lòng biết ơn

  sâu sắc, em xin gửi đến quý Thầy Cô Bộ môn Toán nói riêng, Khoa Sư phạm nói

  chung lời cảm ơn chân thành vì đã tạo điều kiện để em được học tập, nghiên cứu, mở

  rộng kiến thức cũng như tạo cơ hội để em có thể thực hiện và hoàn thành luận này.

  Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hoàng Xinh đã tận tâm

  hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn.

  Mặc dù đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Song cũng

  không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu

  từ quý Thầy cô và bạn đọc để luận văn của em hoàn thiện hơn.

  Cuối lời, em xin kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe, thành công trong

  công tác giảng dạy và cuộc sống.

  Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2022

  Sinh viên thực hiện

  Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  2

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU

  PHẦN NỘI DUNG

  Chương 1: Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông…………….5

  1.1 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp

  tính trực tiếp…………………………………………………………………………………………5

  1.2 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp

  quy nạp toán học……………………………………………………………….10

  1.3 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp

  sử dụng nhị thức Newton………………………………………………………20

  1.4 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp

  chéo hóa ma trận……………………………………………………………….27

  1.5 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp

  đưa về dạng chuẩn Jordan………………………………………………………35

  1.6 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp

  sử dụng định lý Cayley – Hamilton……………………………………………41

  Chương 2: Bài tập và lời giải…………………………………………………….45

  PHẦN KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  3

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  4

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  PHẦN NỘI DUNG

  Chương 1

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LŨY THỪA CỦA

  MA TRẬN VUÔNG

  1.1 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp tính trực tiếp

  1.1.1 Phương pháp

  Phân tích ma trận về các ma trận đặc biệt như ma trận đơn vị, ma trận không.

  1.1.2 Các ví dụ

  a) Ví dụ 1

  2014

  Giải

  503

  b) Ví dụ 2

  Trong M 2 

  3

   cho

  Giải

  5

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  671

  *

  Giải

  Ta thấy A4  0  An  0, n  4

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  d) Ví dụ 4

  Chứng minh rằng A2014  0 thì A2  0 .

  ii)

  Tìm ma trận A để n 

  : An  I 2

  Giải

  i)

  2014

  Ta có A

  d 

   với d là một số thực nào đó.

  c 2014 

  e

   với e là số thực nào đó.

  cn 

  Từ giả thiết An  I 2  a n  c n  1 . Vì thế xảy ra các trường hợp:

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  tất

  cả

  ma

  a, b, c, d  , n 

  trận

  sao

  cho

  với

  *

  Giải

  0 0

  Ta thấy A  

   là một ma trận cần tìm.

  0 0

  *

  Trường hợp 1: c  0

  b  0

  Từ hệ phương trình ta có: 

  a  d  c  0

   4

  Từ đẳng thức:

   c3  ac  a  d   d 2c

  8

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  Từ

   4

  a  d 

  3

  ta có c = a+d thay vào phương trình trên ta được:

   a(a  d )  d 2 (a  d )  ad  0

  Trường hợp 2: b  0

   0 0 b 0 0 c  d d   e

  ,

  ,

  ,

  ,

  Vậy các ma trận cần tìm là  a a   b 0   0 c   0 0   0

  Với a, b, c, d, e, f là các số thực.

  f) Ví dụ 6

  , tính An , n 

  *

  Giải

  Xét ánh xạ f :

  a  bi

  Dễ dàng chứng minh f là một đẳng cấu trường.

  9

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  Xét g :

  a

  Dễ dàng chứng minh g là một đẳng cấu trường.

  2

   cos n sin n 

   rn 

    sin n cos n 

  1.2 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp quy nạp toán học

  1.2.1 Phương pháp

  10

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  Bước 1: Tính các lũy thừa A2 , A3 , A4 ,…

  Bước 2: Dự đoán công thức tổng quát An

  Bước 3: Sử dụng phương pháp quy nạp toán học để chứng minh công thức đã

  dự đoán ở bước 2.

  1.2.2 Các ví dụ

  a) Ví dụ 1

  1.1

  Chứng minh 1.1 bằng phương pháp quy nạp toán học

   n  1 công thức 1.1 đúng.

   Giả sử công thức 1.1 đúng với n  k , k 

  *

   Chứng minh công thức 1.1 đúng với n  k  1, tức là chứng minh:

  *

  .

   1 2014 

  .

  Chọn n  2014 ta được: A2014  

  1 

  0

   Sử dụng Maple

  11

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  *

  Giải

  Dự đoán: Bn  3n1.B , với n 

  *

  1.2 

  .

  Chứng minh 1.2  bằng phương pháp quy nạp toán học

   n  1 , công thức 1.2  đúng.

   Giả sử công thức 1.2  đúng với n  k , k 

  *

  , ta có: Bk  3k 1.B .

   Chứng minh công thức 1.2  đúng với n  k  1 , tức là chứng minh:

  Bk 1  3k.B .

  Thậy vậy:

  12

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  Bk 1  3k.B  3k 1.B.B  3k 1.3B  3k.B .

  Vậy Bn  3n1.B, n 

  *

  .

   Với n cụ thể ta có thể sử dụng Maple để kiểm tra kết quả

  Giả sử n = 1993

  Theo cách giải trên ta được: A1993

   31992 31992 31992 

  A1993 :  31992 31992 31992 

   31992 31992 31992 

  c) Ví dụ 3

  *

  .

  Giải

  13

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

   22 I

  Ta tính được: A2  

   O

  1.3

  Chứng minh công thức 1.3 bằng phương pháp quy nạp toán học.

   n  1 : công thức 1.3 đúng.

   Giả

  sử

  công

  thức

  1.3

  đúng

  với

  n  k, k 

  *

  .Ta

  có:

   Ta chứng minh 1.3 đúng với n  k  1, tức là chứng minh

  Thậy vậy:

  *

   Với n cụ thể ta có thể sử dụng Maple để kiểm tra kết quả

  Giả sử n = 100, theo cách giải trên thì:

  14

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  A100

  d) Ví dụ 4

  1.4 

  Chứng minh 1.4  bằng phương pháp quy nạp toán học.

  15

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  n  1 , công thức 1.4  đúng.

  Giả sử công thức 1.4  đúng với n  k , k 

  *

  Chứng minh công thức (1.4) đúng với n  k  1, tức là chứng minh

  *

  .

   Với n cụ thể ta có thể sử dụng Maple để kiểm tra kết quả

  1993

  Giả sử n = 1993, theo cách giải trên thì: A

  Bây giờ ta sử dụng Maple để giải.

  16

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  7

  6 2

  n

  ) , cho ma trận A  

   . Tính A với n nguyên dương.

  0 1

  1.5

  Ta sẽ chứng minh 1.5 bằng quy nạp toán học.

  n  1 , hiển nhiên 1.5 đúng.

   Giả sử 1.5 đúng với n  k , k 

  *

   Ta sẽ chứng minh 1.5 đúng với n  k  1, tức là chứng minh:

   6 2

  1 0

  k 1

  Ak 1  

   nếu k  1 lẻ, A  

   nếu k  1 chẵn

  0 1

  0 1

  17

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

  Thậy vậy:

  nguyên dương.

   Với n cụ thể ta có thể sử dụng Maple để kiểm tra kết quả

  Giả sử n  2014 , n  2022 theo cách giải trên thì:

  18

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

   cos x  sin x 

  Tính A2014 với A  

  .

   sin x cos x 

  Giải

  Ta tính được:

   cos 2 x  sin 2 x  3  cos3x  sin 3x  4  cos 4 x  sin 4 x 

  A2  

   , A   sin 3x cos3x  , A   sin 4 x cos 4 x  .

   sin 2 x cos 2 x 

   cos nx  sin nx 

  Dự đoán: An  

   , n 

   sin nx cos nx 

  1.6 

  *

  Ta sẽ chứng minh 1.6  bằng quy nạp toán học.

   n  1 , hiển nhiên 1.6  đúng.

   Giả sử 1.6  đúng với n  k , k 

  *

   cos kx  sin kx 

  , ta có: Ak  

  .

   sin kx cos kx 

  Thật vậy

   cos kx  sin kx  cos x  sin x 

  Ak 1  Ak A  

  

   sin kx cos kx  sin x cos x 

  19

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông

   cos(2014 x)  sin(2014 x) 

  A2014 : 

   sin(2014 x) cos(2014 x) 

  1.3 Tính lũy thừa của ma trận vuông bằng phương pháp sử dụng

  nhị thức Newton

  1.3.1 Phương pháp

  Giả sử A là ma trận vuông cấp k, tính lũy thừa bậc n của ma trận A với n nguyên

  dương.

  Bước 1 : Phân tích A = B+ C, trong đó BC = CB, B, C là các ma trận tính lũy

  thừa dễ dàng.

  n

  Bước 2: An   B  C    Cnk B nk C k

  n

  k 0

  20

  GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Xinh

  SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Cầm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Ma Trận Và Định Thức
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 6 Bài 8, 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 6 Bài 9, 10
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 6 Bài 2.1, 2.2
 • Bài 1,2,3 ,4,5 Trang 6,7 Toán Lớp 8 Tập 2: Mở Đầu Về Phương Trình
 • Ma Trận Bcg (Ma Trận Boston)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1 Có Lời Giải
 • Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê Có Đáp Án (1)
 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải 2022
 • Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải
 • Soạn Bài Ôn Tập Về Thơ (Siêu Ngắn)
 • BCG là tên của một công ty tư vấn chiến lược (strategy consulting) của Mỹ, the Boston Consulting Group. Công ty này thành lập năm 1963 do Bruce Henderson sáng lập. Sau đó, nó nhanh chóng trở thành một trong ba công ty tư vấn chiến lược hàng đầu trên thế giới, bao gồm: McKinsey, Boston Consulting và Mercer. Lĩnh vực chủ yếu của tư vấn chiến lược là: lập kế hoạch kinh doanh chiến lược, hoạch định chiến lược của công ty, hoạch định chiến lược marketing (cấp công ty) v.v… chủ yếu ở tầm CEO – cấp độ cao nhất trong một công ty.

  Ngoài ra, có rất nhiều các công ty tư vấn khác (trong đó nổi bật nhất là các công ty tư vấn của các đại gia kiểm toán trên thế giới) thì không thuộc lĩnh vực tư vấn chiến lược mà chỉ là tư vấn quản lý (management consulting). Tự bản thân cái tên của hai lĩnh vực tư vấn cũng nói lên sự khác nhau của chúng.

  Sau khi được thành lập, ngay trong thập kỷ 60, BCG dựa vào kinh nghiệm của bản thân các nhân viên của mình và đã “sản xuất” ra hai mô hình quan trọng (một là về lý thuyết và cái còn lại có tính thực tiễn cao hơn):

  • Đường kinh nghiệm (Experience Curve)
  • Ma trận BCG

  Trước hết, xin phép được giới thiệu qua về Experience Curve

  Họ cũng đưa ra một khả năng để giải thích sự chênh lệch về chi phí sản xuất giữa các công ty cạnh tranh nhau (kiểu như giữa Romano của Unza và X-Men của ICP) là do một số công ty đã tích lũy kinh nghiệm sản xuất và phát triển được kiến thức của họ về sản xuất sản phẩm đó trong khi các công ty khác chưa thể làm được điều này

  Lý thuyết này diễn giải khá dài, tóm lược lại thì nếu nhìn vào trong đồ thị ở trên, các bạn có thể hiểu được là, nếu một công ty có 20 kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất một sản phẩm thì từ năm thứ 10 trở đi đến năm thứ 20, chi phí sản xuấtsẽ giảm được 20%. Và sẽ tiếp tục tiếp tục và tiếp tục… nhưng không bao giờ giảm về ZERO cả

  Lý thuyết này cũng được xây dựng dựa trên một nguyên lý của kinh tế học -Tính hiệu quả về quy mô (economies of scale)

  Trên cơ sở Experience Curve và Product Life Cycle, BCG xây dựng lên mô hình ma trận BCG

  *Trục hoành: Thể hiện thị phần tương đối của SBU được xác định bằng tỷ lệ giữa doanh số của SBU với doanh số của đối thủ đứng đầu hoặc đối thủ đứng thứ nhì.

  *Trường hợp SBU không dẫn đầu ngành về doanh số, thị phần tương đối của SBU bằng tỷ lệ giữa doanh số của SBU đó với doanh số của đối thủ đầu ngành.

  *Trường hợp SBU dẫn đầu ngành về doanh số, thị phần tương đối của SBU bằng tỷ lệ giữa doanh số của SBU đó với doanh số của đối thủ đứng thứ nhì trong ngành.

  *Trục tung: Chỉ xuất tăng trưởng hàng năm của thị trường của tuyến sản phẩm mà SBU này kinh doanh tính bằng phần trăm . Nếu SBU có phần trăm lớn hơn 10% được xem mức MGR cao ( MGR: Market Growth Rate).

  và tên của bốn phần của ma trận lần lượt là: Ngôi sao, Dấu hỏi, Bò sữa và Chó.

  • Xây dựng (Build):Sản phẩm của công ty cần được đầu tư để củng cố để tiếp tục tăng trưởng thị phần. Trong chiến lược này, đôi khi phải hy sinh lợi nhuận trước mắt để nhắm đến mục tiêu dài hạn. Chiến lược này được áp dụng cho sản phẩm nằm trong phần Dấu hỏi (Question Mark)
  • Giữ (Hold):Chiến lược này áp dụng cho sản phẩm nằm trong phần Bò Sữa (Cash Cow) nhằm tối đa hoá khả năng sinh lợi và sản sinh tiền
  • Thu hoạch (Harvest):Chiến lược này tập trung vào mục tiêu đạt được lợi nhuận ngay trong ngắn hạn thông qua cắt giảm chi phí, tăng giá, cho dù nó có ảnh hưởng tới mục tiêu lâu dài của sản phẩm hay công ty. Chiến lược này phù hợp với sản phẩm trong phần Bò Sữa nhưng thị phần hoặc tăng trưởng thấp hơn bình thường hoặc Bò Sữa nhưng tương lai không chắc chắn. Ngoài ra, có thể sử dụng cho sản phẩm trong Dấu hỏi nhưng không thể chuyển sang Ngôi sao hay Chó
  • Từ bỏ (Divest):Mục tiêu là từ bỏ sản phẩm hoặc bộ phận kinh doanh nào không có khả năng sinh lời để tập trung nguồn lực vào những sản phẩm hay bộ phận có khả năng sinh lời lớn hơn. Chiến lược này áp dụng cho sản phẩm nằm trong phần Dấu hỏi và chắc chắn không thể trở thành Ngôi sao và cho sản phẩm nằm trong phần Chó.

  Các chiến lược đề xuất cho các ô của ma trận BCG là:

  Doanh nghiệp khi phân tích ma trận BCG sẽ giúp cho việc phân bổ các nguồn lực cho các SBU một cách hợp lý, để từ đó xác định xem cần hay bỏ một SBU nào đó. Tuy nhiên ma trận này cũng bộc lộ một số điểm yếu là : Quá đơn giản khi chỉ sử dụng hai chỉ tiêu : RMS và MGR để xác định vị trí của USB trên thị trường mà không đưa ra được chiến lược cụ thể cho các SBU, không xác định vị trí của SBU kinh doanh các sản phẩm mới.

  Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đánh Giá Định Kỳ Chiến Lược Kinh Doanh Với Ma Trận Space
 • Ma Trận Space Là Gì? Cách Thiết Lập Ma Trận Space
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Ma Trận Trong Quản Trị Chiến Lược
 • Ứng Dụng Ma Trận Swot Để Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Afoli
 • Ma Trận Ge (General Electric Screen Matrix)
 • Ma Trận Ge Là Gì? Cách Thiết Lập Ma Trận Ge

  --- Bài mới hơn ---

 • Ma Trận Phân Tích Của Ge/mckinsey
 • Ma Trận Ge (General Electric Screen Matrix)
 • Ứng Dụng Ma Trận Swot Để Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Afoli
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Ma Trận Trong Quản Trị Chiến Lược
 • Ma Trận Space Là Gì? Cách Thiết Lập Ma Trận Space
 • Cùng tìm hiểu ma trận GE, thường xuyên được các doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn sử dụng nhiều như vậy.

  Cùng xem nào!

  Ma trận GE hay còn được biết đến là ma trận McKinsey, đây là biến thể của mô hình phân tích Portfolio. Mô hình này được ủy quyền cho công ty McKinsey nghiên cứu và phát triển với mục đích ban đầu là để kiểm tra những đơn vị kinh doanh của mình.

  Ma trận GE có những yếu tố nào?

  Thông thường, ma trận GE có 2 trục, 1 trục thể hiện sự hấp dẫn của thị trường và một trục thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hai trục này cũng được chia thành những cấp khác nhau và chia thành những ô khác nhau.

  Các đơn vị kinh doanh tương ứng với một vòng tròn, vòng tròn càng lớn thì đơn vị kinh doanh càng lớn. Mũi tên trong đó thể hiện định hướng, vị thế mong muốn của đơn vị kinh doanh trong tương lai.

  Thị trường có hấp dẫn hay không để tham gia vào là việc doanh nghiệp cần xác định. Để xác định được điều đó, doanh nghiệp cần xem xét những yếu tố sau:

  • Quy mô thị trường
  • Tốc độ tăng trưởng của thị trường và dự báo về tương lai
  • Các xu hướng về giá
  • Thách thức và cơ hội (thành phần của Phân tích SWOT)
  • Sự phát triển công nghệ
  • Mức độ của lợi thế cạnh tranh

  Ngoài ra, còn những yếu tố nhằm xác định tính cạnh tranh của doanh nghiệp như:

  • Giá trị của năng lực cốt lõi
  • Tài sản có sẵn
  • Sự công nhận thương hiệu và điểm mạnh của thương hiệu
  • Chất lượng và phân phối
  • Tiếp cận các nguồn tài chính bên trong và bên ngoài doanh nghiệp

  Ưu điểm

  • Giúp mọi người, đặc biệt là các nhà quản lý có thể hiểu hơn về những sản phẩm hoặc những đơn vị kinh doanh của họ đang hoạt động
  • Giúp doanh nghiệp có được lợi nhuận tốt nhất thông qua việc điều chỉnh nguồn lực sao cho hợp lý.

  Nhược điểm

  • Ma trận GE đòi hỏi một nhà tư vấn hoặc một người có kinh nghiệm cao để xác định sức hấp dẫn của ngành và sức mạnh của đơn vị kinh doanh càng chính xác càng tốt.
  • Chi phí để vận hành quá cao
  • Không tính đến sự phối hợp có thể tồn tại giữa các đơn vị kinh doanh

  Cách thiết lập ma trận GE

  Để thiết lập một ma trận GE, doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ theo các bước sau.

  • Nhận biết Product Market Combinations – PMC’s. Xác định rõ khách hàng của mình muốn hướng tới là ai, sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp mình cung cấp là gì
  • Đánh giá sức hút trên thị trường của mỗi đơn vị kinh doanh. Mỗi trọng số thống kê có thể được chỉ định cho một khía cạnh nhất định. Tính hấp dẫn của thị trường là yếu tố quan trọng, cần được xem xét cẩn thận.
  • Xác định vị thế cạnh tranh
  • Chấm điểm cho các PMC khác nhau

  Sau khi đã thực hiện bốn bước trên, thì bước này doanh nghiệp nên để cho mọi người cùng thực hiện việc chấm điểm để có được một kết quả công bằng nhất.

  • Xác định vị trí doanh nghiệp trên ma trận bằng cách so sánh điểm số của sức hấp dẫn thị trường và sức mạnh cạnh tranh với số điểm tối đa.
  • Vẽ ma trận và sự hấp dẫn thị trường trên trục x và sức mạnh cạnh tranh trên trục y. Doanh thu của PMC càng lớn thì vòng tròn càng lớn.

  Kết Luận

  Ma trận GE là một công cụ rất hữu ích cho doanh nghiệp xác định đầu mục đầu tư, tránh lãng phí, lại đạt hiệu quả cao.

  Nguồn: chúng tôi

  Thu Hà – Edit

  Ma trận BCG là gì? Phân tích ma trận BCG trong chiến lược marketing của doanh nghiệp

  Phân tích SWOT Thế Giới Di Động 2022

  SWOT là gì? Phân tích SWOT để làm gì và ứng dụng SWOT như thế nào?

  Bán hàng order là gì? Ưu nhược điểm và kinh nghiệm để bán hàng online qua hàng order thành công

  Neuromarketing Là Gì? Ưu Điểm Của Tiếp Thị Thần Kinh

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1000 Bài Tập Lập Trình C/c++ Có Lời Giải Của Thầy Khang Pdf
 • Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 Bài 18: Nhớ Rừng
 • Đề Cương Ôn Hkii Lớp 8 (New)
 • Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8
 • Chuyên Đề: Phương Trình Lớp 8
 • Ma Trận Space Là Gì? Cách Thiết Lập Ma Trận Space

  --- Bài mới hơn ---

 • Đánh Giá Định Kỳ Chiến Lược Kinh Doanh Với Ma Trận Space
 • Ma Trận Bcg (Ma Trận Boston)
 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1 Có Lời Giải
 • Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê Có Đáp Án (1)
 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải 2022
 • Ma trận SPACE (Strategic Position & ACtion Evaluation matrix) là mô hình phân tích môi trường kinh doanh và tính cạnh tranh của doanh nghiệp; được xây dựng trên cơ sở khắc phục một số hạn chế của các mô hình trước đó như BCG, McKinsey.

  Ma trận space (ma trận xác định) chính là một ma trận giúp doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tấn công, sự thận trọng và các biện pháp phòng thủ hay cạnh tranh. Cách xây dựng: các trục của ma trận space đại diện cho hai yếu tố bên trong” sức mạnh tài chính FS và lợi thế cạnh tranh.

  Cách Thiết lập ma trận SPACE

  Hiểu một cách đơn giản, ma trận SPACE được xây dựng bằng cách vẽ các điểm giá trị của yếu tố Lợi thế cạnh tranh (CA) và Sức mạnh ngành (IS) trên trục hoành. Trục tung thể hiện điểm giá trị của yếu tố Sự ổn định môi trường (ES) và Sức mạnh tài chính (FS). Cụ thể hơn, việc thiết lập ma trận này thường gồm 6 bước là:

  (i): Xác định tập hợp các biến được sử dụng để đánh giá chỉ số CA, IS, ES và FS.

  (ii) Xếp hạng từng chỉ số theo thang điểm tương ứng với mỗi góc phần tư. Với yếu tố CA và ES là từ -6 (kém nhất) tới -1 (tốt nhất). Với yếu tố IS và FS là từ +1 (kém nhất) tới +6 (tốt nhất).

  (iii) Tính điểm trung bình cộng cho các yếu tố CA, IS, FS, và ES.

  (iv) Xác định điểm giá trị trung bình cộng của yếu tố CA và IS, tương ứng với giá trị trên trục hoành của Ma trận SPACE.

  (v) Xác định điểm giá trị trung bình cộng của yếu tố ES và FS để tìm giá trị trên trục tung của Ma trận SPACE trên trục tung.

  (vi) Tìm giao điểm của giá trị tung-hoành. Vẽ một đường từ tâm Ma trận tới điểm này – Đường này sẽ tiết lộ chiến lược mà công ty nên theo đuổi.

  Ví dụ, một doanh nghiệp thành lập bảng xếp hạng từng yếu tố CA, IS, FS và ES, cùng tính toán giá trị tung-hoành như sau:

  Ý nghĩa các trục của ma trận

  • FS ( Financials Strengths): sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.
  • CA ( Cometitive Anvantage): lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
  • ES ( Enveiroment Stability): sự ổn định của môi trường
  • IS ( Internals Strenghts): sức mạnh của ngành.

  Khi muốn thiết lập một ma trận Space các nhà doanh nghiệp phải thực hiện các bước sau đây:

  • Bước 1: Đầu tiên chọn một nhóm các yếu tố thể hiện các sức mạnh tài chính FS, lợi thế cạnh tranh CA.Sự ổn định của môi trường ES và sức mạnh của ngành IS.
  • Bước 2: Ấn định giá trị +1 là mức xấu nhất tới +6 là mức tốt nhất cho mỗi yếu tố phụ thuộc FS và IS. Ấn định giá trị -1 tốt nhất đến giá trị -6 xấu nhất cho mỗi yếu tố thuộc ES và CA.
  • Bước 3: Tính điểm trung bình cho FS bằng cách cộng các giá trị đã ấn định cho các yếu tố, rồi sau đó chia các số yếu tố được chọn lựa thể hiện FS. Tương tự với cách tính IS, ES và CA.

  Bước 2: Ấn định giá trị +1 (Xấu nhất) tới +6 (Tốt nhất) cho mỗi yếu tố thuộc FS và IS, ấn định giá trị -1 (Tốt nhất) tới – 6 (Xấu nhất) cho mỗi yếu tố thuộc ES và CA

  Bước 3: Tính điểm trung bình cho FS bằng cách cộng các giá trị đã ấn định cho các yếu tố, rồi chia cho số các yếu tố được được lựa chọn thể hiện trong FS. Tương tự cách tính với IS , ES và CA.

  Bước 4: Đánh số điểm trung bình các FS, IS, ES và CA lên các trục thích hợp của ma trận space.

  Bước 5: Cộng điểm số trên trục X và đánh dấu điểm kết quả trên trục X, tương tự làm với trục Y và sau đó xác định giao điểm của hai điểm mới trên trục XY.

  Bước 6: Vẽ các vector có hướng từ điểm gốc của ma trận Space qua giao điểm mới. Vector này có nhiệm vụ đưa ra các loại chiến lược cho doanh nghiệp bao gồm: tấn công, cạnh tranh, phòng thủ hay thận trọng.

  Ưu điểm và Khuyết điểm của ma trận SPACE

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xây Dựng Ma Trận Trong Quản Trị Chiến Lược
 • Ứng Dụng Ma Trận Swot Để Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Afoli
 • Ma Trận Ge (General Electric Screen Matrix)
 • Ma Trận Phân Tích Của Ge/mckinsey
 • Ma Trận Ge Là Gì? Cách Thiết Lập Ma Trận Ge
 • Ma Trận Bcg Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 10: Health And Hygience
 • Bài Tập Unit 12 Lớp 6: Sports And Pastimes (Phần 1)
 • Bài 1 Trang 114 Sgk Ngữ Văn 8
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Từ Hán Việt (Tiếp Theo)
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Từ Hán Việt (Tiếp Theo)
 • Tìm hiểu về cụm từ BCG

  BCG ( Boston Consulting Group ) chính là tên của một công ty tư vấn chiến lược Mỹ được thành lập năm 1963 do Bruce Henderson sáng lập nên. Đây là một trong số ba công ty tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu trên thế giới gồm: McKinsey, Boston Consulting và Mercer. Các lĩn17h vực chủ yếu:

  • Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược của công ty.
  • Hoạch định chiến lược của công ty.
  • Hoạch định chiến lược Marketing của cấp công ty.

  Các lĩnh vực này chủ yếu ở tầm CEO là một cấp độ cao nhất của công ty.

  Khái niệm về ma trận BCG : chính là ma trận trong mối quan hệ giữa tăng trưởng và thị phần. Vấn đề được đặt ra đó chính là khả năng tạo ra lợi nhuận thông qua phân tích SBU của một công ty cho phép nó đánh giá vị thế cạnh tranh của các tổ hợp kinh doanh.

  Ma trận BCG còn thể hiện các tinh thế của các SBU nằm trên một mặt phẳng và gồm có 4 phần:

   • SBU DẤU CHẤM HỎI:

    đây là những SBU có vị thế cạnh tranh và thị phần tương đối thấp. Nhưng chúng lại là những ngành tăng trưởng cao và rất triển vọng trong lợi nhuận và sự tăng trưởng dài hạn. SBU này có thể được trưởng thành SBU ngôi sao nếu được chú ý nuôi dưỡng vì chúng cần số lượng vốn đầu tư lớn và cần đánh giá đúng thực chất tiềm năng để có kế hoạch đầu tư đúng lúc.

   • SBU NGÔI SAO:

    đây là mảng có thị phần kinh tế tương đối lớn ở những ngành tăng trưởng cao. Những SBU này rất có lợi thế trong việc cạnh tranh và có nhiều cơ hội để phát triển. Chúng có những tiềm năng vô cùng to lớn về các lợi nhuận và có khả năng tăng trưởng rất dài hạn.Ngôi sao được đánh giá cao về sự sinh lợi và tự đáp ứng được các nhu cầu về vốn. Nhưng trong khi đang hình thành thì cũng cần phải có một số lượng vốn đầu tư nhiều để giữ vững vị thế dẫn đầu.

  • SBU CON BÒ SỮA:

   Đây chính là những ngành có tăng trưởng thấp khi trưởng thành. Chúng có thị phần cao và có vị thế cạnh tranh mạnh. Thế mạnh này xuất phát từ chi phí vì đạt được lợi thế nhờ vào quy mô của đường cong kinh nghiệm. Điều này duy trì được khả năng sinh lợi cao nhưng chúng lại không có cơ hội phát triển và tốc độ của sự tăng trưởng ngành rất thấp. Vì vậy nhu cầu về vốn đầu tư không quá lớn và được xem là nguồn lợi nhuận rộng rãi.

  • Chúng ở vị trí cạnh tranh rất yếu và có vị trí rất thấp. Là một trong những ngành tăng trưởng chậm. SBU này có triển vọng rất thấp vì chúng đòi hỏi lượng đầu tư lớn nhưng chỉ với mục đích duy trì một phần thị phần rất thấp,có rất ít cơ hội để phát triển và tăng trưởng.

  Các bước xây dựng ma trận BCG

   Xác định 2 thông số rất quan trọng đó là: tỉ lệ tăng trưởng ngành % và thị phần tương đối của doanh nghiệp.

  Công thức: thị phần tương đối A = thị phần tuyệt đối A/ thị phần tuyệt đối của đối thủ cạnh tranh.

  • Xác định các SBU của doanh nghiệp: mỗi SBU là một vòng tròn trên mặt phẳng BCG nhưng chúng lại có độ lớn tỉ lệ thuận với mức đóng góp của SBU trong tổng toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp.
  • Biểu diễn các SBU trên mô thức BCG: nhằm mục đích xác định vị trí của các BCG trên ma trận thì xác định được hai thông số: tỉ lệ tăng trưởng và thị phần tương đối của SBU.
  • Buid ( xây dựng ): chiến lược này áp dụng cho dấu chấm hỏi. Doanh nghiệp cần được củng cố SBU bằng cách đầu tư và tăng trưởng của thị phần. Phải hy sinh lợi nhuận trước mắt để nhắm tới mục tiêu dài hạn khi áp dụng chiến lược này.
  • Hold( chiến lược giữ): áp dụng này cho bò sữa với mục đích tối đa hóa khả năng sản sinh lợi nhuận và tiền bạc.
  • Divest( Từ bỏ ): từ bỏ một bộ phận kinh doanh hoặc những sản phẩm không mang lại lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí. Và tăng giá mặc dù nó ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh lâu dài.Chiến lược này phù hợp với các sản phẩm của dấu chấm hỏi nhưng chắc chắn không trở thành ngôi sao và cho ra sản phẩm nằm trong phần chó.

  Tập trung về phân tích nhu cầu vốn đầu tư ở các SBU khác nhau. Đây chính là những cách thức sử dụng tốt nguồn tài chính là vốn đầu tư nhằm tối đa hóa cấu trúc kinh doanh. Biết được rằng phải từ bỏ hoặc tiếp nhận một SBU, xây dựng cấu trúc kinh doanh cân bằng và tối ưu.

  Phương pháp có thể đánh giá chưa đầy đủ để dẫn đến xếp loại không đúng về các SBU. Các phương pháp BCG quá đơn giản. BCG có thể được đánh giá chưa đầy đủ về mối quan hệ giữa thị phần và các chi phí.

  Các ví dụ về ma trận của các doanh nghiệp lớn

  Ma Trận BCG của Masan:

  Đánh giá Ma Trận và Chiến lược Nước mắm Nam ngư (SBU NGÔI SAO):

  • Đây là vị trí của doanh nghiệp mạnh, dẫn đầu thị phần trong một thị trường đầy triển vọng (tăng trưởng cao).
  • Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm duy trì tính ưu việt của sản phẩm.
  • Tranh thủ lợi thế về quy mô sản xuất lớn để hạ giá thành sản xuất cũng nhằm để duy trì lợi thế về mặt giá thành.
  • Cần kết hợp các nguồn lực để đánh bại đối thủ ngang bằng mình

  Đánh giá MT và Chiến lược Nước mắm Chinsu, nước tương Chinsu (SBU CON BÒ SỮA):

  • Sản phẩm có thị phần rất cao nhất trong một thị trường không còn tăng trưởng mạnh.
  • Định hướng chiến lược cho vị trí này thường là tranh thủ thu lợi nhuận, không đầu tư thêm.
  • Kết hợp chiến lược để giữ vững thị phần.

  Đánh giá Ma Trận và Chiến lược Nước Tương Tam Thái Tử (SBU DẤU CHẤM HỎI):

  • Sản phẩm đang có thị phần nhỏ trong một thị trường thuộc vào loại hấp dẫn (đang tăng trưởng cao).
  • Chiến lược của doanh nghiệp có thể là tìm cách tăng thị phần. Có nghĩa là là di chuyển về hướng vị trí “ngôi sao” bằng cách cải tiến sản phẩm, dịch vụ.
  • Tập trung đầu tư để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trong thị trường đó.

  Đánh giá Ma Trận và Chiến lược Mì Omachi (SBU CON CHÓ):

  • Sản phẩm ở vị trí mà thị phần của doanh nghiệp thì nhỏ, thị trường cũng tăng trưởng chậm.
  • Doanh nghiệp rút lui vì doanh thu thấp lại không có triển vọng phát triển thêm. Và trong khi chi phí để duy trì sản xuất kinh doanh một sản phẩm thường không nhỏ.
  • Tuy nhiên nó là sp thiết yếu cũng góp phần vào việc phát triển các sản phẩm khác của Masan. Nên Doanh Nghiệp cần duy trì bằng cách cải tiến sản phẩm . Và có các chiến lược khác nhằm tăng thị phần, chấp nhận không lợi nhuận.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 13
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 11
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Unit 12
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9 Unit 7
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8
 • Ma Trận Efe Ma Trận Các Yếu Tố Ngoại Vi (External Factor Evaluation)

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng, Giai Đoạn 2022 2022 2
 • Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 12: Let’s Eat
 • Giải Vbt Ngữ Văn 8 Bài Tôi Đi Học
 • Bt Nhị Thức Newton Cực Hay Có Lời Giải
 • Bt Nhị Thức Newton Cực Hay Có Lời Giải Nhi Thuc Nuiton Doc
 • Ma trận EFE là gì?

  Ma trận EFE được viết tắt của External Factor Evaluation hay còn được gọi là ma trận các yếu tố ngoại vi. Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, sau đó tổng hợp, tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của các môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Qua quá trình đó giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá được những mức độ phản ứng của doanh nghiệp với những cơ hội, nguy cơ và đưa ra những nhận định chính xác về các yếu tố tác động bên ngoài là sự thuận lợi hay khó khăn cho công ty. Để xây dựng được các ma trận này, cần phải thực hiện 5 bước như sau.

  Các bước xây dựng ma trận EFE

  • Phân loại tầm quan trọng theo thang điểm từ như sau: Nếu là 0,0 ( không quan trọng) đến 1.0 ( rất quan trọng) theo từng yếu tố. Tầm quan trọng của mỗi yếu tố tùy thuộc vào các mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó tới lĩnh vực/ ngành nghề. Và các doanh nghiệp bạn đang sản xuất hoặc kinh doanh.Tổng điểm số tầm quan trọng của tất cả các yếu tố thực hiện phải bằng 1.0.

  • Phải xác định trọng số từ 1-4 cho từng yếu tố. Các trọng số của mỗi yếu tố tùy thuộc vào các mức độ phản ứng của mỗi công ty với yếu tố. Trong đó 4 là phản ứng tốt nhất, 3 chính là phản ứng trên trung bình. Tiếp theo 2 là phản ứng trung bình và 1 là phản ứng yếu.

  • Chúng ta nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với các trọng số của nó để xác định được điểm số của các yếu tố.

  • Cuối cùng ta cộng số điểm của tất cả các yếu tố. Kết quả cuối cùng là điểm tổng số của ma trận.

  Cách đánh giá ma trận EFE:

  Tổng số điểm của ma trận không phụ thuộc vào số lượng các yếu tố có trong ma trận, cao nhất là điểm 4 và thấp nhất là điểm 1

  • Nếu tổng số điểm là 4 thì công ty đang phản ứng tốt với những cơ hội và nguy cơ.
  • Nếu tổng số điểm là 2,5 công ty đang phản ứng trung bình.
  • Nếu tổng số điểm là 1 thì công ty đang phản ứng yếu kém.

  Các ví dụ về ma trận EFE

  Ma trận EFE của một doanh nghiệp

  Nhìn vào bản ma trận efe ta thấy đc điểm của công ty là: 2,70. Với mức điểm này cho thấy các chiến lược mà công ty chỉ ở mức trên trung bình.

  Ma trận EFE của vinamilk.

  Tổng điểm 2.78 cho thấy khả năng phản ứng của Vinamilk là khá tốt. Vinamilk đang ở mức trung bình ở trong ngành sữa Việt Nam.

  Ma trận EFE của công ty Vissan

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Mệnh Đề
 • Bài Tập Toán Lớp 10 Chương 1: Mệnh Đề
 • Bài Tập Về Mệnh Đề
 • Giải Bài 1,2,3 Trang 9 Đại Số Lớp 10 : Bài Tập Mệnh Đề
 • Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh Đề
 • ( T.28) Bài 7: Giải Bài Tập Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 1: Quan Hệ Giữa Góc Và Cạnh Đối Diện Trong Một Tam Giác
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Trang 7 Sbt Sinh Học Lớp 6
 • Giải Bài C1, C2, C3, C4, C5, C6 Trang 24, 25 Sgk Vật Lý 6
 • Bài 2 : Cách Tính Thời Gian Trong Lịch Sử
 • Bài 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 Trang 26 Sbt Toán 6 Tập 1
 • Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

  Bài 7: Giải bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  Tổng hợp các bài tập và giải bài tập toán lớp 6 bài 7: Giải bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số trang 28 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1

  Giải bài 56 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

  Bài 56: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

  a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2 c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

  Lời giải am.an = am+n

  Trong đó:

  Giải bài 57 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

  Bài 57: Tính giá trị các lũy thừa sau:

  Lời giải a) b) c) d) e) Giải bài 58 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

  Bài 58:

  a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

  b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

  Lời giải

  a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20

  b) Các bạn dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

  Giải bài 59 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

  Bài 59:

  a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

  b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

  Lời giải

  a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

  b) Các bạn dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

  Giải bài 60 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

  Bài 60: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

  Lời giải am.an = am+n Từ khóa tìm kiếm:

  Giải bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  Giải bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên

  Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  Nguồn: https://chuyenvan.net/t-28-bai-7-luy-thua-voi-mu-tu-nhien-nhan-hai-luy-thua-cung-co.html

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 6 Bài 7: Lý Thuyết Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số
 • Giải Bài 56,57,58, 59,60,61, 62,63,64, 65,66 Trang 27,28 Toán 6 Tập 1
 • Giải Sbt Tiếng Anh 7 Mới Test Yourself 2
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 7. Bài 20: Chất Dẫn Điện Và Chất Cách Điện. Dòng Điện Trong Kim Loại
 • Bài 20.1, 20.2, 20.3 Trang 44 Sbt Vật Lí 7
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 27, 28 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Lý Thuyết Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 6: Ước Chung Lớn Nhất
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 17: Ước Chung Lớn Nhất
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 17: Ước Chung Lớn Nhất
 • Giải Bài Tập Trang 59, 60 Sgk Toán 6 Tập 1: Bội Chung Nhỏ Nhất Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 6
 • Giải Toán lớp 6 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  Bài 56: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

  a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2 c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

  Lời giải

  am.an = am+n

  Trong đó:

  Bài 57: Tính giá trị các lũy thừa sau:

  Lời giải

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  Bài 58:

  a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

  b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

  Lời giải

  a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20

  b) Các bạn dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

  Bài 59:

  a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

  b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

  Lời giải

  a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

  b) Các bạn dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

  Bài 60: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

  Lời giải

  am.an = am+n

  Bài 61: Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

  8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

  Lời giải

  Các số là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100

  Bài 62:

  b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

  1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100... 0 12 chữ số 0

  Lời giải

  Ghi nhớ: Với lũy thừa của 10 thì số mũ chính là số chứ số 0 đằng sau số 1.

  a)

  b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

  1 000 = 103 1 000 000 = 106 1 tỉ = 1 000 000 000 = 109 100... 0 = 1 000 000 000 000 = 1012 12 chữ số 0Tổng quát 100... 0 = 10n n chữ số 0

  Bài 63: Điền dấu “X” vào ô thích hợp:

  Lời giải

  Bài 64: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

  Lời giải

  am.an = am+n

  d) Lưu ý trong câu này a là cơ số

  Bài 65: Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau?

  Lời giải

  a)

  b)

  c)

  d)

  Hãy dự đoán 1111 2 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

  Lời giải

  Nhận xét: khi nhân một số có hai chữ số với 11, chúng ta giữ nguyên hai số đầu và cuối, sau đó cộng hai số đầu và cuối để ra các số ở giữa. Ví dụ:

  11.11 = 121 - Giữ nguyên số đầu (số 1) và số cuối (số 1), sau đó cộng hai số đầu và cuối (1+1 = 2) để ra số giữa 12.11 = 131 - Giữ nguyên số đầu (số 1) và số cuối (số 2), sau đó cộng hai số đầu và cuối (1+2 = 3) để ra số giữa

  Phát triển tiếp qui luật trên khi nhân một số có 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: Trong kết quả thì

  Ví dụ như trong 111 2 = 12 3 21 thì số chính giữa là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần về cả hai phía (giảm dần thành 2, 1)

  Bài giải

  Dự đoán: 11112 = 1234321 Kiểm tra: - Bạn có thể sử dụng máy tính bỏ túi để kiểm tra kết quả. - Hoặc thực hiện phép nhân: 1111 x1111 1111 1111 11111111 1234321 (bạn sẽ thấy trong kết quả số lớn nhất là số 4, sau đó giảm dần về cả hai phía là 3, 2, 1)

  Từ khóa tìm kiếm:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 35 Câu I.5, I.6, I.7, I.8 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Hình 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab?
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab?
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 8 Câu 17, 18, 19, 20 Tập 2
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3,4 Trang 53, 54 Sách Toán 7 Tập 1: Đại Lượng Tỷ Lệ Thuận
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 4: Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
 • Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch Trong Toán Lớp 7
 • Giải Toán 7 Bài 7: Định Lí
 • Sử Dụng Định Lí Tổng Ba Góc Giải Bài Toán Chứng Minh Hình Học 7
 • Sách giải toán 6 Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 7 trang 27: Điền vào ô trống cho đúng:

  Lời giải

  – Ở hàng ngang (1) ta có lũy thừa 7 2 có cơ số là 7, Số mũ là 2, Giá trị của lũy thừa là 49

  – Ở hàng ngang (2) ta có lũy thừa 2 3 có cơ số là 2, Số mũ là 3, Giá trị của lũy thừa là 8

  – Ở hàng ngang (3) có cơ số là 3, Số mũ là 4 nên ta có lũy thừa là 3 4, Giá trị của lũy thừa là 81.

  Ta có bảng:

  Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 7 trang 27: Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa:

  Lời giải

  Ta có:

  Bài 56 (trang 27 sgk Toán 6 Tập 1): Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

  a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

  c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

  Lời giải

  a) 5.5.5.5.5 = 56

  b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 hoặc 6.6.6.3.2 = 63.3.2

  c) 2.2.2.3.3 = 23 .32.

  d) 100.10.10.10 = 100. 103 hoặc 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

  Bài 57 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Tính giá trị các lũy thừa sau:

  Lời giải a)

  2 6 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

  b) c) d) e)

  Bài 58 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

  b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

  Lời giải

  a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20

  b) Dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

  169 = 13.13 = 13 2

  196 = 14.14 = 14 2

  *Lưu ý: Các bạn cần nhớ các kết quả bình phương của các số từ 1 đến 20 như trên để có thể làm bài tập nhanh hơn.  

  Bài 59 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

  b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

  Lời giải

  a) Bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

  b) Dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

  *Lưu ý: các bạn cần nhớ các kết quả lập phương của các số từ 1 đến 10 như trên để có thể làm bài tập nhanh hơn.  

  Bài 60 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

  Lời giải

  Luyện tập (trang 28-29)

  Bài 61 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

  8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

  Lời giải

  Các bạn nhớ lại các kết quả ở bài tập 58 và 59 để làm bài tập này.

  Các số có thể viết dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100.

  Các số 20, 60, 90 không thể viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1.

  Cách viết này sai hoàn toàn vì 1 m = 1 với mọi số tự nhiên m.

  Luyện tập (trang 28-29)

  b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

  1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0

  Lời giải

  Ghi nhớ: Với lũy thừa của 10 thì số mũ chính là số chứ số 0 đằng sau số 1.

  a)

  10 2 = 100 (mũ 2 thì có 2 số 0 đằng sau số 1)

  10 6 = 1 000 000

  b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

  1 000 000 = 10 6

  1 tỉ = 1 000 000 000 = 10 9

  1 000 000 000 000 = 10 12

  Luyện tập (trang 28-29)

  Bài 63 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Điền dấu “X” vào ô thích hợp:

  Lời giải

  Ta điền bảng như sau:

  Luyện tập (trang 28-29)

  Bài 64 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

  Lời giải

  d) (Lưu ý trong câu này a là cơ số)

  Luyện tập (trang 28-29)

  Bài 65 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau?

  Luyện tập (trang 28-29)

  Bài 66 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

  Hãy dự đoán 1111 2 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

  Lời giải

  Ta biết 11 2 = 121; 111 2 = 12321.

  Dự đoán 1111 2 = 1234321

  Kiểm tra bằng cách thực hiện phép nhân :

  1111 2 = 1111.1111 = 1111.(1000 + 100 + 10 + 1)

  = 1111.1000 + 1111.100 + 1111.10 + 1111

  = 1111000 + 111100 + 11110 + 11 = 1234321.

  Vậy kết quả dự đoán là đúng.

  * Ngoài ra ta có các kết quả :

  11111 2 = 123454321 ;

  111111 2 = 12345654321 ;

  1111111 2 = 1234567654321 ;

  11111111 2 = 123456787654321 ;

  111111111 2 = 12345678987654321.

  Luyện tập (trang 28-29)

  Bài 66 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

  Hãy dự đoán 1111 2 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

  Lời giải

  Ta biết 11 2 = 121; 111 2 = 12321.

  Dự đoán 1111 2 = 1234321

  Kiểm tra bằng cách thực hiện phép nhân :

  1111 2 = 1111.1111 = 1111.(1000 + 100 + 10 + 1)

  = 1111.1000 + 1111.100 + 1111.10 + 1111

  = 1111000 + 111100 + 11110 + 11 = 1234321.

  Vậy kết quả dự đoán là đúng.

  * Ngoài ra ta có các kết quả :

  11111 2 = 123454321 ;

  111111 2 = 12345654321 ;

  1111111 2 = 1234567654321 ;

  11111111 2 = 123456787654321 ;

  111111111 2 = 12345678987654321.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 7, 8 Bài 2.1, 2.2, 2.3
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 7, 8 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1
 • Đề Cương Ôn Tập Thi Học Kì 2 Toán 7 Khá Hay Năm 2022
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song.
 • Ma Trận Ge Là Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Ma Trận Space Phân Tích Môi Trường Và Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp
 • Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 1)
 • Ôn Tập Phần Giới Hạn (Kèm Lời Giải)
 • Hocthue.net: Tổng Hợp Sách, Giáo Trình, Bài Giảng, Bài Tập Xác Suất Thống Kê (Có Lời Giải)
 • Bài Tập Ôn Luyện Lập Trình Oop & Interface
 • KHÁI NIỆM VỀ MA TRẬN GE

  Ma trận GE có nguồn gốc từ công ty MCKinsey. Đây chính là một công ty tư vấn được đưa ra và được áp dụng vào mô hình thuộc tập đoàn General Electric để làm thực tế. GE chính là một sự biến thể của các mô hình phân tích Portfolio Cónulting Group- được viét tắt là BCG. Nó bao gồm hai phần như sau:

  • Tốc độ phát triển hay sức hấp dẫn của thị trường
  • Nguồn sức mạnh của các doanh nghiệp

  ĐẶC ĐIỂM CỦA MA TRẬN GE

  Ma trận GE gồm có hai trục chính:

  • Trục Y là thể hiện sức hấp dẫn thị trường
  • Trục X là phần thể hiện năng lực

  Cả hai trục YX đều thể hiện các vị thế cạnh tranh của những đơn vị kinh doanh và được chia làm 3 loại: cao cấp, trung bình, thấp phân chia làm 9 ô.

  Ma trận GE McKinsey có hai trục chính:

  • Trục Y là sức hấp dẫn thị trường
  • Trục X thể hiện năng lực hay vị thế cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh

  Trong kinh doanh, các đơn vị của ma trận chính là một vòng tròn khép kín. Quy mô của doanh nghiệp quyết định kích thước của vòng tròn và là đại diện cho doanh nghiệp đó. Các phần trăm của thị trường được nhập vào vòng tròn đó. Hình ảnh mũi tên thể hiện được vị trí mong muốn trong tương lai của các doanh nghiệp.

  ĐẶC ĐIỂM CỦA MA TRẬN GE

  Ma trận GE bao gồm 2 trục chính: trục Y thể hiện sức hấp dẫn thị trường và trên trục X là phần năng lực, vị thế cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh.

  Hai trục đó chia làm 3 loại : cao cấp, trung bình, thấp được phân chia thành 9 ô.

  Ma trận GE McKinsey bao gồm hai trục: Trục y thể hiện sức hấp dẫn thị trường và trên trục x là năng lực, vị thế cạnh tranh của đơn vị kinh doanh. Mỗi đơn vị kinh doanh trong ma trận chính là một vòng tròn. Kích thước của vòng tròn chính là đại diện cho quy mô của doanh nghiệp. Phần trăm thị trường được nhập vào vòng tròn. Mũi tên thì thể hiện vị thế mong muốn tương lai của các nhà doanh nghiệp.

  NHỮNG YẾU TỐ CỦA MA TRẬN GE

  Nếu bạn xác định được trong thị trường luôn có đủ sức hấp dẫn việc tham gia của các nhà đầu tư thì hãy dựa trên các yếu tố sau:

  • Tầm quy mô của thị trường
  • Tốc độ tăng trưởng của các thị trường trong việc dự báo tương lai
  • Các xu hướng của việc đánh giá
  • Sự thách thức và cơ hội sẽ có
  • Sự phát triển về các ngành công nghệ
  • Mức độ của các vấn đề lợi thế về việc cạnh tranh

  Bên cạnh đó còn các yếu tố khác nữa để sử dụng và xác định tính cạnh tranh của các doanh nghiệp như sau:

  • Giá trị của các phần năng lực cốt lõi
  • Các tài sản có sẵn
  • Việc công nhận thương hiệu và các ưu điểm của thương hiệu đang có
  • Chất lượng và việc phân phối
  • Việc tiếp cận những nguồn lực tài chính bên trong và bên ngoài của các doanh nghiệp

  Còn có các yếu tố khác để xác định tính cạnh tranh của doanh nghiệp:

  • Những giá trị của phần năng lực cốt lõi
  • Các tài sản có sẵn
  • Việc côn nhận thương hiệu và các điểm mạnh của thương hiệu
  • Chất lượng và việc phân phối
  • Sự tiếp cận các nguồn lực tài chính cả bên trong lẫn bên ngoài của các doanh nghiệp

  ỨNG DỤNG CỦA MA TRẬN GE

  Có 3 chiến lược chủ đạo đã được phân biêtj và sử dụng thông qua ma trận GE:

  • Đầu tư/ phát triển: Đây chính là sự tăng trưởng và được xây dựng nên là nhờ vào việc mở rộng thị trường hay gia tăng các việc đầu tư.
  • Nắm giữ: Thị trường đã được củng cố nhờ vào các cách đầu tư một cách cẩn thận hơn.
  • Thu hoạch/ bán: Vì không có sự đầu tư bổ sung mà chỉ chú trọng tập trung vào các việc tối đa hoá phần lợi nhuận.

  Nếu áp dụng các đặc điểm này thì phần dẫn cho thì trường của các doanh nghiệp sẽ có sự tính toán chính xác hơn rất nhiều.

  VIỆC THIẾT LẬP MA TRẬN GE PHẢI DỰA VÀO CÁC BƯỚC NÀO?

  Có 7 bước bắt buộc phải dựa vào để thiết lập ma trận GE

  • Việc nhận biết Product Market Combinations: Bạn phải nắm được khách hàng của các doanh nghiệp là những đối tượng nào? Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ và sản phẩm gì?
  • Phải đánh giá sức hút trên thị trường của các doanh nghiệp đơn lẻ. Tính hấp dẫn của thị trường luôn là yếu tố quan trọng. Phải xem xét rất cẩn thận điều này.
  • Phải xác định vị trí mà các doanh nghiệp đang cạnh tranh.
  • PMC khác nhau phải chấm điểm

  Kỹ Năng Quản Trị – .

  4.7

  /

  5

  (

  3

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7
 • Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế
 • Giáo Án Lớp 5
 • Giáo Án Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Bài Tập Cuối Tuần Lớp 1 Cả Năm Violet, Tổng Hợp Bài Tập Cuối Tuần Khối Tiểu Học
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100