Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3Rd Edition

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Market Leader 1
 • Bài Giải Market Leader 3
 • Bộ Sách Market Leader 5 Levels (Ebook+Audio)
 • Tài Liệu Luyện Thi Ket
 • Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9
 • Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Teacher Book Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Progress Test 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice 2014, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Test File, Test File Pre Intermediate Market Leader 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Business English Course Book Pdf, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Intermediate Market Leader Practice File 3rd Edition (2014) Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Anwer Market Leader Intermediate 3rd Edition David Cotton, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Bài Giải Market Leader 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Market Leader 3rd Edition, Market Leader 3rd Edition Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader 3rd Edition Answer Key, Đáp án Market Leader Elementary 3rd Edition, Market Leader Elementary 3rd Edition, Advanced Market Leader 3rd Edition Answers, Market Leader Practice File 3rd Edition, Market Leader Advanced 3rd Edition Answer Key, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key, Market Leader Advanced 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Answer, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Upper Intermediate, Answer Key Market Leader Intermediate, Revision Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Key Answers, Unit 3 Market Leader Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader 3rd Edition Business English Course Book Pdf, Market Leader 3rd Edition Practice File Answer Key, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Advanced 3rd Edition Teacher Book Pdf, Market Leader Elementary 3rd Edition Pracetice File, Elementary Market Leader 3rd Edition Practice File, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Intermediate Case Study 4, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4,

  Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Teacher Book Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Progress Test 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice 2014, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Test File, Test File Pre Intermediate Market Leader 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Business English Course Book Pdf, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Intermediate Market Leader Practice File 3rd Edition (2014) Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Anwer Market Leader Intermediate 3rd Edition David Cotton, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Bài Giải Market Leader 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Đề Kiểm Tra Môn Giải Tích 1
 • Sách Hướng Dẫn Học Tập Giải Tích 2
 • Giải Four Corners 2A Workbook
 • Workbook Family And Friends 3
 • Family And Friends 3 Workbook Pdf
 • Bài Giải Market Leader Intermediate

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Market Leader 5
 • Giải Mai Lan Hương 7 Unit 10
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7
 • Giải Sách Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 4
 • Sách Bài Tập Mai Lan Hương 12
 • Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Unit 3 Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate Key Answers, Test Market Leader Intermediate, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Revision Market Leader Intermediate, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Case Study 4, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Unit Test Market Leader Intermediate, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Đáp án Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab Answers, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Teacher Book Pdf, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Intermediate 3rd Edition Test File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Practice File Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Test File Pre Intermediate Market Leader 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Progress Test 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice 2014, Market Leader Intermediate Practice File Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Intermediate Market Leader 3rd Edition Business English Course Book Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Intermediate Market Leader Practice File 3rd Edition (2014) Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Anwer Market Leader Intermediate 3rd Edition David Cotton, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Bài Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Bài Giải Market Leader 3, Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 4,

  Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Unit 3 Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate Key Answers, Test Market Leader Intermediate, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Revision Market Leader Intermediate, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Case Study 4, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Unit Test Market Leader Intermediate, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Market Leader Intermediate Unit Test,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Mai Lan Hương Lớp 6
 • Bài Giải Sách Mai Lan Hương Lớp 8
 • Bài Giải Mai Lan Hương Lớp 8
 • Giải Mai Lan Hương 8 Unit 5
 • Giải Toán Lớp 1 Bài Giải Bài Toán Có Lời Văn (Tiếp Theo)
 • Market Leader Intermediate Key Answers

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Ket 7 Test 1
 • Đáp Án Ket 1 Test 4 Reading And Writing
 • Đáp Án Ket 1 Test 2 Reading And Writing
 • Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Khoa Học Lớp 4 Có Đáp Án
 • Sách Giáo Khoa Toán 7 Tập 1
 • Market Leader Intermediate Key Answers, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Advanced Market Leader 3rd Edition Answers, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Intermediate Pdf, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Market Leader Upper Intermediate, Revision Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Unit 3, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Unit 3 Market Leader Intermediate, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Test Market Leader Intermediate, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate Answer, Market Leader Intermediate Answer Key, Unit Test Market Leader Intermediate, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Keys Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Đáp án Market Leader Intermediate Practice File, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate Case Study 4, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Test File Pre Intermediate Market Leader 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice 2014, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Progress Test 1, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Market Leader Practice File Intermediate Answer Key, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Practice File Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Teacher Book Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Intermediate Market Leader 3rd Edition Business English Course Book Pdf, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Anwer Market Leader Intermediate 3rd Edition David Cotton, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Intermediate Market Leader Practice File 3rd Edition (2014) Key, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader 1, Market Leader 2rd, Market Leader 3, Market Leader, Market Leader Key, Market Leader Ueh,

  Market Leader Intermediate Key Answers, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Advanced Market Leader 3rd Edition Answers, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Intermediate Pdf, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Market Leader Upper Intermediate, Revision Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Unit 3, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Unit 3 Market Leader Intermediate, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Test Market Leader Intermediate, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate Answer, Market Leader Intermediate Answer Key, Unit Test Market Leader Intermediate, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Keys Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Đáp án Market Leader Intermediate Practice File, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Imo 2013 (Olympic Toán Học Quốc Tế 54)
 • Đề Thi Imo 2013 Và Lời Giải
 • Đáp Án Ioe Vòng 3 Lớp 11
 • Đáp Án Ioe Lớp 11 Vòng 2
 • Mời Bạn Đọc Thử Sức “cân Não” Với Đề Olympic Toán Quốc Tế
 • Giáo Trình Market Leader Intermediate

  --- Bài mới hơn ---

 • Slide Thuyết Trình Môn Market Leader 4 Unit 4 Success Cô Lương Thị Minh Hương Nhóm 3
 • Luyện Tập Bài Từ Mượn Trang 26 Sgk Văn 6
 • Giải Vbt Ngữ Văn 6 Từ Mượn
 • Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Bài 26: Hoạt Động Ngữ Văn: Thi Làm Thơ Năm Chữ
 • Soạn Văn Lớp 6 Bài Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt Đúng, Hay Và Đầy Đủ Nhất
 • Đáp án:

  A. Listen to Richard Rawlinson, Vice-President of the management consultants Booz & Co. Which four areas does Booz & Co look at when analysing a company’s organisation?

  The formal organisation, the decision rights, the information flows and the incentive

  B. Listen to the second part of the interview and answer the questions.

  Đáp án:

  1. What do you need to answer on the website orgdna.com?
  2. What are your answers compared to?
  3. What can the comparison recognise?
  4. How does Booz & Co analyse a company in more depth?
  1. A small number of questions about your organisation.
  2. Answers from about 40,000 other executives.
  3. Patterns that help analysts to say that one organisation is like other organisations.
  4. It organises both workshops with the executives and further research into particular aspects that seem to be particularly interesting.

  C. Listen to the third part and answer the questions.

  Đáp án:

  1. How was the American company organised?
  2. What did Manufacturing and Marketing do?
  3. What was the company not very good at?
  4. How did the consultants want to change the organisation?
  1. By function
  2. Manufacturing had responsibility for all the plants around the world; Marketing ran all the brands in every country.
  3. Responding to the local markets
  4. They considered whether all business units should report to the US or regionally.

  D. Listen to the third part again and complete the gaps.

  Đáp án:

  We did a lot of looking at how the business ………… (1), where products were …… (2) where they were ………….(3), how competitors were …………(4). And we also had to spend a lot of time thinking about whether we needed ………….. (5) or whether every single business unit would report back to the ………… (6), er, in the US.

  Ứng dụng học tiếng Anh – App HocHay cho Android & iOS

   Match the words and phrases (1-8) to their definitions (a-h)

  Đáp án:

  1. subsidiary

  2. factory/plant

  3. call centre

  4. service centre

  5. headquarters

  6. distribution centre

  7. warehouse

  8. outlet

  a) an of Ace where people answer questions and make sales over the phone

  b) a building from which goods or supplies are sent to factories, shops or customers

  c) a place through which products are sold

  d) a place where faulty products are mended

  e) a company which is at least half-owned by another company

  f) the main office or building of a company

  g) a building for storing goods in large quantities

  h) a large building or group of buildings where goods are made (using machinery)

  Đáp án:

  B. What do the following departments do?

  1. In R&D, people research and develop new products.
  2. Answer calls from customers
  3. Recruit staff
  4. Sell products or services
  5. Make products
  6. Find the money to invest in new activities
  7. Do paperwork (teach this word)
  8. Deal with contracts, regulations and any disputes involving the company
  9. Manage incoming supplies, warehouse stocks and the way products are moved around
  10. Deal with journalists’ enquiries and the public
  11. Information technology: run computer system.

  D. Match these activities (a-k) to the correct department in Exercise C (1-11). Can you add any other activities to any of the departments?

  a) deal with complaints

  b) draw up contracts

  c) carry out research

  d) train staff

  f) issue pss releases

  g) operate assembly lines systems equipment

  h) ppare budgets/accounts

  i) keep records

  j) transport goods and

  Đáp án:

  k) install and maintain

  a) 2

  b) 8

  c) 1

  d) 3

  e) 4

  f) 10

  g) 5

  h) 6

  i) 7

  j) 9

  k) 11

  G. Which of the words in Exercise F can describe:

  Đáp án:

  a) good qualities of an organisation? b) bad qualities of an organisation?

  A. Underline the most suitable noun combination in each group.

  1.

  a) the meeting of today

  b) today’s meeting

  c) today meeting

  2.

  a) a letter of credit

  b) a credit’s letter

  c) a letter’s credit

  3.

  a) a business card

  b) a card of business

  c) a businesses’ card

  4.

  a) a data’s base

  b) a base of data

  Đáp án:

  c) a database

  B. Compound nouns are sometimes formed with a number to make expssions of measurement. Change these phrases to make compound nouns.

  Đáp án:

  1. a plan which lasts for 10 years a 10-year plan
  2. a hotel with five stars
  3. a budget worth three million dollars
  4. a psentation that lasts 20 minutes
  5. a contract worth 200,000 dollars
  6. an industrial empire which is 150 years old
  1. a 10-year plan
  2. a five-star hotel
  3. a three-million-dollar budget
  4. a 20-minute psentation
  5. a 200,000-dollar contract
  6. a 150-year-old industrial empire

  C. Match each noun (1-10) to two of the following nouns (a-c) to make word partnerships.

  1. business

  a) virus

  b) objectives

  c) plan

  2. management

  a) style

  b) technology

  c) consultant

  3. sales

  a) team

  b) revenue

  c) trade

  4. customer

  a) care

  b) team

  c) loyalty

  5. company

  a) house

  b) headquarters

  c) logo

  6. product

  a) profit

  b) line

  c) range

  7. consumer

  a) goods

  b) logos

  c) awareness

  8. research

  a) project

  b) findings

  c) knowledge

  9. information

  a) technology

  b) force

  c) desk

  10. computer

  a) union

  b) program

  Đáp án:

  c) virus

  Tiếp theo:

  --- Bài cũ hơn ---

 • U3 Companies Market Leader (Pre
 • Unit 2 Companies Market Leader
 • Market Leader Key Unit 2
 • Bài Giải Market Leader Unit 8
 • Market Leader Unit 9 Planning
 • Sách Market Leader Upper Intermediate

  --- Bài mới hơn ---

 • Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 3
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 5
 • Mai Lan Hương 7 Unit 5
 • Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 6
 • Sách Giải Tiếng Anh Mai Lan Hương Lớp 7
 • Market Leader Upper Intermediate – Unit 4: Success – Skills

  A. Listen to a negotiation between an exporter of Turkish rugs and the Head Buyer of a chain of department stores. Answer these questions.

  1. What agreement do the exporter and buyer reach concerning a) quantity, and b) discount?

  2. What delivery date does the buyer want? Is she sure to get what she wants?

  Đáp án:

  2. She wants the goods by the end of the month; it is not certain that she will get what she wants.

  B. Listen again and complete these sentences.

  1. If you place an order for only 50 rugs, we can offer you a ………… of 5% …

  2. ‘Supposing we increased our order for your ………… rugs, what discount would you give us?’

  ‘Well, what sort of quantity do you have …………………… ?’

  3. ‘OK, if we ordered 100 rugs, made in Esme, would you ………… the discount?’

  ‘No, not double it, but we’d be ………… to increase it to 7%. That’s ptty generous I’d say.’

  ‘That sounds fairly ………….’

  4. ‘Could you get the rugs to us by the end of this month?’

  ‘Mmm, that’s ……………………………… – I honestly don’t know.’

  5. I’d like to make a …………. I’d be ………… to place an order for 150 standard rugs if you could give us a discount of 10% …

  6. OK, if I’m certain we can supply you that quantity by the end of the month, you’ve got ……………………. We’ll give you 10% off ……………………………… for that amount.

  2. standard; in mind

  3. double; willing; reasonable

  4. asking a lot

  5. proposal; ppared

  6. a deal; the list price

  A. Read the article on the opposite page and correct the six mistakes in this paragraph about Carlos Slim.

  Carlos Slim is probably the richest man you have ever heard of. The major influences on his life were his father, Julian, who was born in Mexico, and Jean Paul Getty. He studied finance at Harvard University and on graduating set up as a stockbroker. He made a lot of money in the Mexican recession of 1982, selling his assets in the middle of the crisis. In 1990, Slim gained control of Telmex, which owns 90% of Mexican telephone lines and is the largest part of Slim’s empire. Slim is also involved in charity through his Carso Foundation.

  Đáp án:

  Carlos Slim is probably the richest man you have never heard of. The major influences on his life were his father, Julian, who was born in Lebanon, and Jean Paul chúng tôi studied civil engineering at university in Mexico City and on graduating set up as a stockbroker. He made a lot of money in the Mexican recession of 1982, buying his assets in the middle of the crisis. In 1990 Slim gained control of Telmex, which owns 90% of Mexican telephonelines and is one of the largest parts of Slim’s empire. Slim is also involved in charity through his Carso Foundation

  B. Match the words on the left with words on the right to form word partnerships. Then check your answers in the article.

  c) recession

  Đáp án:

  1. b

  2. g

  3. e

  4. f

  5. d

  6. a

  7. c

  C. Complete this text with the word partnerships from Exercise B.

  In 2008, influenced by China’s success and its appetite for commodities, shipowners went on a ………… (1), and ………… (2) of vessels reached an all-time high. The ………… (3) came the following year with the housing crisis, credit crunch and …………(4) in the United States, which led to a ………… (5). Orders for ships dried up, and department stores and ………… (6) throughout the world had empty shelves. However, business is recovering and there has been a transformation of the industry from one that relied almost exclusively on a shipowner’s innate …………(7) to today’s highly sophisticated finance-based industry.

  Đáp án:

  1. buying spe

  2. annual sales

  3. turning point

  4. economic crisis

  5. global recession

  6. retail outlets

  7. business acumen

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #marketleader #marketleaderpintermediate #tienganhthuongmai

  Tiếp theo:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Market Leader Upper Intermediate Answer Key
 • Keys Market Leader Upper Intermediate
 • Bài Giải Market Leader Upper Intermediate
 • Đáp Án Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 6 Tập 1
 • Đáp Án Bài Tập Unit 1: Leisure Activities
 • Market Leader Upper Intermediate Answer Key

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Market Leader Upper Intermediate
 • Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 3
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 5
 • Mai Lan Hương 7 Unit 5
 • Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 6
 • Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Market Leader Upper Intermediate, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate Answer, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Practice File Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Practice File Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Upper Intermediate Business English Answer Key, Pre Market Leader Answer Key, Market Leader Elementary Answer Key Pdf, Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Marketing Answer, Solutions Upper Intermediate Student’s Book Answer Key 2nd Edition, Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key, Market Leader Practice File Answer Key, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Advanced 3rd Edition Answer Key, Market Leader Advanced 3rd Edition Answer Key Pdf, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Market Leader Intermediate Key Answers, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Unit 3 Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Bài Giải Market Leader Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate Unit 3, Test Market Leader Intermediate, Revision Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Business English Course Book Answer Key, Market Leader Practice File Answer Key Unit 2, Market Leader 3rd Edition Practice File Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab Answers, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Đáp án Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate Case Study 4, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Intemediate 3rd Answer Key Practice File Unit 3, Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5,

  Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Market Leader Upper Intermediate, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate Answer, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Practice File Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Practice File Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Upper Intermediate Business English Answer Key, Pre Market Leader Answer Key, Market Leader Elementary Answer Key Pdf, Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Marketing Answer, Solutions Upper Intermediate Student’s Book Answer Key 2nd Edition, Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Keys Market Leader Upper Intermediate
 • Bài Giải Market Leader Upper Intermediate
 • Đáp Án Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 6 Tập 1
 • Đáp Án Bài Tập Unit 1: Leisure Activities
 • Mai Lan Hương 8 (Sách Mới) Tập 1
 • Bài Giải Market Leader Upper Intermediate

  --- Bài mới hơn ---

 • Keys Market Leader Upper Intermediate
 • Market Leader Upper Intermediate Answer Key
 • Sách Market Leader Upper Intermediate
 • Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 3
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 5
 • Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Revision Market Leader Intermediate, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, Unit 3 Market Leader Intermediate, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer, Test Market Leader Intermediate, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market Leader Intermediate Key Answers, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab Answers, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Case Study 4, Đáp án Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice 2014, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Progress Test 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Intermediate Practice File Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Practice File Intermediate Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Teacher Book Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Test File, Test File Pre Intermediate Market Leader 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Intermediate Market Leader Practice File 3rd Edition (2014) Key, Anwer Market Leader Intermediate 3rd Edition David Cotton, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Business English Course Book Pdf, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Bài Giải Market Leader 4, Bài Giải Market Leader 3, Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 5, Bài Giải Market Leader,

  Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Revision Market Leader Intermediate, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, Unit 3 Market Leader Intermediate, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer, Test Market Leader Intermediate, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market Leader Intermediate Key Answers, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 6 Tập 1
 • Đáp Án Bài Tập Unit 1: Leisure Activities
 • Mai Lan Hương 8 (Sách Mới) Tập 1
 • Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương Lớp 8
 • Giải Bài Tập Test Unit 6 Mai Lan Hương 7
 • U3 Companies Market Leader (Pre

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Market Leader Intermediate
 • Slide Thuyết Trình Môn Market Leader 4 Unit 4 Success Cô Lương Thị Minh Hương Nhóm 3
 • Luyện Tập Bài Từ Mượn Trang 26 Sgk Văn 6
 • Giải Vbt Ngữ Văn 6 Từ Mượn
 • Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Bài 26: Hoạt Động Ngữ Văn: Thi Làm Thơ Năm Chữ
 • Published on

  psentation about unit3 companies

  1. 1. Unit 3 COMPANIES  STARTING UP  VOCABULARY  LISTENING  READING
  2. 2. STARTING UP A. Which of these companies would you like to work for? Why? 1.A family owned company 2.A multinational company chúng tôi own company (be self-emloyed)
  3. 3. I want to work for my own company. Because I‟d like to make my own decision. I don‟t want to work for a company and do what my boss says every day. It is so boring. If I am a employer, everyone in my company will respect me and do exactly what I say. And if I succeed, I will earn a lot of money, it so interesting. STARTING UP
  4. 4. STARTING UP B. Which of these business sectors do you work in (or would you like to work in)? Can you name a company in each sectors? * Telecommunications/ Media: * Engineering: * Retailing: * Construction: * Tourism: * Banking and finance:
  5. 5. STARTING UP B. Which of these business sectors do you work in (or would you like to work in)? Can you name a company in each sectors? * Transport: * Vehicle manufacturing: * IT: * Food and drink: * Pharmaceuticals/ Chemicals:
  6. 6. STARTING UP B. Which of these business sectors do you work in (or would you like to work in)? Can you name a company in each sectors? * Telecommunications/ Media: Viettel * Engineering: Senko * Retailing: Walmart * Construction: Hòa Bình * Tourism: Saigon Tourist * Banking and finance: HSBC
  7. 7. STARTING UP B. Which of these business sectors do you work in (or would you like to work in)? Can you name a company in each sectors? * Transport: Vinasun * Vehicle manufacturing: Toyota * IT: Microsoft * Food and drink: KFC * Pharmaceuticals/ Chemicals: OPC
  8. 10. VOCABULARY B. Complete the extract from a company report with appropriate words or phrases form the box in Exercise A. Share price Workforce Profit Turnover Subsidiary Market share Head office
  9. 13. C. Complete the chart below with the information from the box VOCABULARY Peugeot Benetton Container ship operator American Expss French Japanese Italian Drug and chemical maker Drinks supplier
  10. 14. C. Complete the chart below with the information from the box VOCABULARY Company Main activity Nationality Cisco System Internet equipment supplier Americam Car manufacturer Bacardi Maritni Spanish Travel and financial services provider American
  11. 15. C. Complete the chart below with the information from the box VOCABULARY Company Main activity Nationality Bayer German Clothing manufacturer Sony Electronic goods maker AP Moller- Maersk Danish
  12. 16. C. Complete the chart below with the information from the box VOCABULARY Company Main activity Nationality Cisco System Internet equipment supplier Americam Peugeot Car manufacturer French Bacardi Maritni Drinks supplier Spanish American Expss Travel and financial services provider American
  13. 17. C. Complete the chart below with the information from the box VOCABULARY Company Main activity Nationality Bayer Drug and chemical German Benetton Clothing manufacturer Italian Sony Electronic goods maker Japan AP Moller-Maersk Container ship operator Danish
  14. 18. C. Complete the chart below with the information from the box VOCABULARY Make sentences about the companies.
  15. 19. C. Complete the chart below with the information from the box VOCABULARY Cisco System is an American IT company which supplies Internet equipmnet. Peugoet is a French car manufacturer which provides cars. Bacadi Martini is a Spanish drinking company which supplies drinks. American Expss is an American travel and financial company which provides travel and financial services.
  16. 20. C. Complete the chart below with the information from the box VOCABULARY Bayer is a German pharmaceutical company which provides drug and chemical. Benetton is anm Italian fashion company which manufacture clothing.  Sony is a Japan electronic company which make electronic goods. AP Moller-Maersk is a Danish shipping company which operate container ship.
  17. 21. D. Now talk in the same way about your own company or one you know well VOCABULARY
  18. 22. A. Work in small groups. Agree on the 3 most important factors from those listed below that can make a company successful LISTENING o Focusing on how to increase market share o Having a strong company culture o Having user-friendly packaing o Having good designers who aslo understand production o Responding to the needs of workforce o Staring with a simple business idea that is easy to understand.
  19. 23. LISTENING
  20. 24. LISTENING SCRIPT A: Hey B, you think how to make company successful, hum??? B: I think that the company must be focus on increase market share, you think so? A: Yes, I know that the maket share is the most important factor decided to the success of company. B: Of couse, the market share have an limit, in any time it will be full.
  21. 25. C: Hello, I hear what your discussion, I think it a good ideas. But if we want to do that we musted have a good designers who also understand production, they can help the campany expand the market share. B: Well well, maybe, if the campany do that they will have al lot of labor, so the campany should care about responding to the needs of the workforce. A: Yeah yeah, now we can make a business ideas, joy with me guy… LISTENING
  22. 26. Part B 3.1 Peter Jelkeby, IKEA’S UK Deputy Country Manager, talks about four factors that make ikea a successful company. Listen and number the four factors in exercise a in the order in which he mentions them LISTENING
  23. 27. LISTENING * Having a strong company culture * Having user-friendly packaging * Having good designers who also understand production * Starting with a simple business idea that is easy to understand Part B 3.1
  24. 29. LISTENING Part D 3.3 listen to the final part and decide which of the following was the interviewer’s question. 1. What new projects are you currently involved in? 2. How can you keep up your performance at such a difficult time for the economy? 3. What are the things a successful international business must do? 4. Where are you planning to expand in the next five years?
  25. 30. 1. What new projects are you currently involved in? 2. How can you keep up your performance at such a difficult time for the economy? 3. What are the things a successful international business must do? 4. Where are you planning to expand in the next five years? LISTENING 3. What are the things a successful international business must do? Part D 3.3 listen to the final part and decide which of the following was the interviewer’s question.
  26. 32. READINGCommunity commitment Customer service Rank Name Country Sector Rank Name Country Sector 1 USA IT 1 Toyota Japan Engineering 2 Toyota Japan Engineering 2 Dell IT 3 USA Food/Beverage 3 USA IT 4 BP UK 4 Microsoft USA IT 5 McDonald’s USA Media/ Leisure 5 USA Media/ Leisure 6 General Electric (GE) USA Electrical/ Electronics 6 Southwest Airlines Transport 7 IBM USA IT 7 Wal-Mart 8 Johnson & Johnson 8 McDonald’s USA Media/ Leisure 9 USA Media/Leisure 9 General Electric (GE) USA Electrical/ Electronics 10 USA 10 Germany Engineering
  27. 33. READINGCommunity commitment Customer service Rank Name Country Sector Rank Name Country Sector 1 Microsoft USA IT 1 Toyota Japan Engineering 2 Toyota Japan Engineering 2 Dell USA IT 3 Coca-cola USA Food/Beverage 3 IBM USA IT 4 BP UK Energy / Chemicals 4 Microsoft USA IT 5 McDonald’s USA Media/ Leisure 5 Disney USA Media/ Leisure 6 General Electric (GE) USA Electrical/ Electronics 6 Southwest Airlines USA Transport 7 IBM USA IT 7 Wal-Mart USA Retail 8 Johnson & Johnson USA Healthcare 8 McDonald’s USA Media/ Leisure 9 Disney USA Media/Leisure 9 General Electric (GE) USA Electrical/ Electronics 10 Unicef USA 10 BMW Germany Engineering
  28. 34. READING Make a note of the key information about your company TOYOTA Produces what custonmers really want Responds to industry trend Satisfies MICROSOFT Give a lot of money to charity Spens on sponsorship Respect for local communiy needs
  29. 35. READING The main factor for the success of Toyota, the number-one company for customer service, is not only its customer service, is not only its customer focus, but also its products. Toyota provides the products that customers most want to buy, and designs models that meet people‟s changing priorities. In particular, it has responded to the industry trend
  30. 36. READING However, Toyota‟s after- sales service too is very much appciated. “They do everything to make clients satisfied”, says one respondent. Toyota‟s reward for its world- beating customers service is not just to be the world‟s most profitable carmaker. It is on course to become the
  31. 37. READING Three very different computer companies fill the second, third and fourth slots – Dell, IBM and Microsoft. IBM and Dell are nominated for being customer-
  32. 39. READING Microsoft scores most highly in the eyes of chief executives for demonstrating commitment to, and investment in, communities. Among the reasons they give are the work of the Bill and Melinda Gates Foundation, the
  33. 40. READING „Bill Gates‟ contributions to charity have dramatically canged the image of Microsoft, say one CEO. Toyota in second place, has „a commitment to train local suppliers and employees,‟ says
  34. 41. READING Third is Coca-Cola, which „provides a lot of employment‟ and „adapts to the culture of every country‟. BP and MCDonald‟s take fourth and fifth, and GE comes six. The next generation of respected companies, says one CEO, will beFINANCIAL TIMES
  35. 42. READING Outline: Paragraph 1,2,3: Commitment to communities of Microsoft. Paragraph 4,5: Commitment to communities of others. Paragraph 6: The next generation of respected companies.
  36. 43. THANK YOU for LISTENING

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 2 Companies Market Leader
 • Market Leader Key Unit 2
 • Bài Giải Market Leader Unit 8
 • Market Leader Unit 9 Planning
 • Market Leader Unit 9 Planning Case Study
 • Keys Market Leader Upper Intermediate

  --- Bài mới hơn ---

 • Market Leader Upper Intermediate Answer Key
 • Sách Market Leader Upper Intermediate
 • Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 3
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 5
 • Mai Lan Hương 7 Unit 5
 • Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Test Market Leader Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Market Leader Intermediate Key Answers, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Bài Giải Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate Answer, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Unit 3, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Answer Key Market Leader Intermediate, Unit 3 Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Revision Market Leader Intermediate, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Đáp án Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate Unit Test, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Case Study 4, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab Answers, Market Leader Intermediate 3rd Edition Progress Test 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Practice File Intermediate Answer Key, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Intermediate Practice File Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Test File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Test File Pre Intermediate Market Leader 3rd Edition, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice 2014, Market Leader Intermediate 3rd Edition Teacher Book Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Intermediate Market Leader Practice File 3rd Edition (2014) Key, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Intermediate Market Leader 3rd Edition Business English Course Book Pdf, Anwer Market Leader Intermediate 3rd Edition David Cotton, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Topic 5 Upper Intermafiate Market, Jetstream Intermediate Wb Answer Keys A, Upper Intermediate, Answer Keys Pre-intermediate Business English,

  Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Test Market Leader Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Market Leader Intermediate Key Answers, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Bài Giải Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate Answer, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Unit 3, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Answer Key Market Leader Intermediate, Unit 3 Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Revision Market Leader Intermediate, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Intermediate Practice Unit 3,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Market Leader Upper Intermediate
 • Đáp Án Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 6 Tập 1
 • Đáp Án Bài Tập Unit 1: Leisure Activities
 • Mai Lan Hương 8 (Sách Mới) Tập 1
 • Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương Lớp 8
 • Vocabulary Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – Hochay

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Market Leader Intermediate – Unit 2: Travel – Học Hay (Phần 1)
 • 1000 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Văn 7 Có Đáp Án
 • Nhạc Sĩ Đỗ Nhuận Và Bài Ca “Chiến Thắng Điện Biên”
 • Công Bố Phim Tài Liệu Khai Thác Tư Liệu Vừa Giải Mật Về Giải Phóng Miền Nam
 • Hà Nội – Điện Biên Phủ (Nốt Chữ Cái + Xướng Âm).
 • Video bài nghe Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

   

  Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – Listening

   

  A. Andy Simmons is a partner at The Gap Partnership and is an expert on negotiating. Listen to the first part of the interview. What three things does Andy say are important in negotiating?

   

  Đáp án:

  Create an environment where people can do; keep the learning fresh; look at the feedback from negotiations

   

  B. Listen to the second part and complete the gaps.

  In fact, this concept of ………… (1) – that’s what we teach – says that there is no one way, there are many ………… (2) ways, ranging from the very ………… (3), very high……….. (4) negotiations that are generally win-lose, all the way through to the very, very …………… (5) negotiations, which are deemed as ……….. (6). And there’s no right or ……….. (7), or there’s no good or bad, it’s just what’s appropriate to the ……… (8).

   

  Đáp án:

  1. appropriateness

  2. different

  3. competitive

  4. conflict

  5. co-operative

  6. win-win

  7. wrong

  8. circumstances

   

  C. Listen to the final part and answer the questions.

  1. What behaviours are appropriate for being a good negotiator?

  2. How do you tell if there is more scope for negotiation?

   

  Đáp án:

  1. Be versatile, be adaptable, be able to change behaviour according to circumstances, be able to manage conflict and the pssure of face-to-face negotiation, be able to plan effectively, be analytical, be open-minded and creative, have self-discipline

  2. Listen for certain language cues – soft exposing give-aways.

  Ứng dụng học tiếng Anh – App HocHay cho Android & iOS

  Vocabulary Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

  A. Listen to the first part of a radio interview with Ian McPherson, an expert on international trade. Complete the definition of free trade he gives.

  It’s a situation in which goods come into and out of a country without any ………….. (1) or ………… (2). Countries which truly believe in free trade try to ………… (3) their trade, that’s to say, they take away ………… (4), to trade. […]. They have open ………… (5) and few controls of goods at …………. (6)

   

  Đáp án:

  1. controls

  2. taxes

  3. liberalise 

  4. barriers

  5. borders

  6. customs

   

  B. Listen to the second part of the interview. Note down five things which stop people trading freely. Explain briefly the meaning of each one.

   

  Đáp án:

  1. Tariffs – these are taxes on imported goods (they raise the price of goods and make them more expensive)

  2. Subsidies to domestic producers – money given to them by the government

  3. Quotas – limits on the number of goods that can be imported

  4. Expensive import licences – special permission to import goods

  5. Complicated regulations for documents – make trade slower and less attractive

   

  C. Listen to the third part of the interview and do these exercises.

  1. Choose the best answer.

  When there is a policy of deregulation, …

  a) companies compete freely.

  b) there are a lot of government controls.

  c) companies must follow regulations.

  2. Which benefits of free trade does Ian McPherson mention? Tick the ones you hear.

  a) greater choice of goods

  b) better-made products

  c) lower taxes

  d) better pay

  e) a wider choice of jobs

  3. Complete the gaps.

  Some countries do not practise free trade because they wish to:

  • fight against ……….. (a) competition, for example, dumping;

  • protect their ……….. (b) industries, which are important to their economy;

  • be less reliant on ………… (c), because their own economies need developing.

  4. Answer the questions.

  a) What trend in international trade does Ian McPherson mention?

  b) Why does he think the trend is a good one?

   

  Đáp án:

  1. a

  2. a, b, d

  3.

  a) unfair

  b) strategic

  c) imports

  4.

  a) The trend towards liberalising trade and removing trade barriers

  b) Because the most successful economies tend to have open markets and most of their industries have been deregulated.

   

  D. Use the words and phrases in the box to complete the table below. Use a good dictionary to help you.

  barriers        open borders         free port        developing industries       dumping      tariffs strategic industries        restrictions       quotas         laissez-faire      liberalise       customs      deregulation      subsidise       regulations

  Open markets

  Protected markets

  (Trade without restrictions on the movement of goods)

  (Trade with restrictions on the movement of goods, for example, import taxes)

   

   

   

  Đáp án:

  Open markets

  Protected markets

  open borders, free port, laissez-faire, liberalise, deregulation

  barriers, developing industries, dumping, tariffs, strategic industries, restrictions, quotas, customs, subsidise, regulations

   

  E. Match the sentence halves.

  1. We’re trying to break into

  a) all regulations if you want the delivery to go through without problems.

  2. You should carry out

  b) the delivery date, let us know as soon as possible.

  3. If you would like to place

  c) insurance cover for the shipment.

  4. If you can’t meet

  d) a market survey before you make a major investment.

  5. They’ve quoted

  e) the Japanese market.

  6. let us know if you want us to arrange

  f) an order, pss one now.

  7. It’s essential to comply with

  g) us a very good price for the consignment.

   

  Đáp án:

  1. e

  2. d

  3. f

  4. b

  5. g

  6. c

  7. a

   

  F. Find verb + noun partnerships in the sentences in Exercise E.

  Which of them is normally done by:

  a) the supplier? 

  b) the buyer? 

  c) both the supplier and the buyer?

   

  Đáp án:

  1. to break into a market

  2. to carry out a survey

  3. to place an order

  4. to meet a delivery date

  5. to quote a price

  6. to arrange insurance cover

  7. to comply with regulations

  a) 1, 4, 5

  b) 2 , 3

  c) 6, 7

  Language Review Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

   

  A. Choose the correct verbs to complete the sentences.

  1. If you give us / ‘II give us a discount of 5%, we’ll place / place a firm order.

  2. Will you deliver / Do you deliver by November if we pay / ‘II pay the transport costs?

  3. If you will lower / lower your price by 5%, we buy / ‘II buy at least 4,000 units.

  4. Would / Does it help you if we sent / ore sending the goods by air?

  5. If you aren’t improving / don’t improve your delivery times, we ‘ll have / had to find a new supplier.

  6. If we will join / joined an association of producers, we would get / will get a better price for our coffee.

   

  Đáp án:

  1. give us; ‘II place

  2. Will you deliver; pay

  3. lower; ‘II buy

  4. Would; sent

  5. don’t improve; ‘II have

  6. joined; would get

   

  B. Naoko Nakamura, a buyer for a large Japanese department store, is negotiating with li Bai, Sales Director for a clothing company in Hong Kong. Listen and complete the conversation.

  Naoko: If I ………… (1) 30,000 silk scarves, what discount will you offer us?

  Li: On 30,000, nothing. But if you buy 50,000 scarves, then ………… (2) offer you 10%.

  Naoko: OK, I’ll think about that. And tell me, if we placed a very large order, say 80,000 units, ……………………………………….. (3) to despatch immediately?

  Li: We can normally guarantee to despatch a large order within three weeks. But if you ………… (4) at a peak time, like just before Chinese New Year, it will be impossible to deliver that quickly.

  Naoko: I take it your price includes insurance?

  Li: Actually, no. Usually, you’d be responsible for that. But if the order …………. (5) really large, that would be negotiable, I’m sure.

  Naoko: What about payment?

  Li: To be honest, we’d pfer cash on delivery, as this is our first contact with you. If you ………… (6) a regular customer, ……………………………… (7) you 30 days’ credit, maybe even a little more.

  Naoko: That’s all right. I quite understand.

  Li: Look, how about having some lunch now, and continuing later this afternoon? Then we could meet for an evening meal. I know an excellent restaurant in Wanchai.

  Naoko: Yes, let’s continue after lunch. If I had more time, ……………………………. (8) to have dinner with you, but unfortunately, my flight for Tokyo leaves at eight tonight, and I need to be at the airport by six.

   

  Đáp án:

  1. order

  2. we’ll

  3. would you be able

  4. order

  5. was

  6. were

  7. we would offer

  8. I would love

   

  C. Make a list of the conditional sentences in the dialogue in Exercise B. For each sentence, decide if the events are:

  a) very likely 

  b) less certain or imaginary.

   

  Đáp án:

  a) If I order 30,000 silk scarves, what discount will you offer us? If you buy 50,000 scarves, then we’ll offer you 10%. If you order at a peak time, like just before Chinese New Year, it will be impossible to deliver that quickly.

  b) If we placed a very large order, would you be able to despatch immediately? If the order was really large, that would be negotiable. If you were a regular customer, we would offer you 30 days’ credit. If I had more time, I would love to have dinner with you.

   

  HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Hay: Học Tiếng Anh Dễ Dàng

   

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #tienganhthuongmai #marketleader

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

  Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: 028.35107799

  Email: [email protected]

  KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

    

  TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

   

  Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết 🙂

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 5 : Study Habits, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 5
 • Daful Bright Teachers Chìa Khóa Khởi Đầu Mới
 • Cách Hướng Dẫn Học Sinh Giải Một Số Dạng Cơ Bản Môn Toán 6
 • Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán Lớp 6
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100