Giải Bài 3 Trang 100 Sgk Toán 9 Tập 1

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 Trang 99, 100, 101 Sgk Toán 9 Tập 1: Sự Xác Định, Tính Chất Đối Xứng Đường Tròn
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 3 (Câu Hỏi
 • Bài Ôn Tập Chương 3 Đại Số 9 Tập 2: Bài 40,41,42, 43,44,45, 46 Trang 27
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 3 Phần Hình Học 9
 • Bài 16 Trang 45 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 9 tập 1 là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn toán trên toàn quốc. Đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp các giải bài 3 trang 100 sgk toán 9 tập 1 nhanh chóng, dễ dàng.

  Bài 3 trang 100 SGK Toán 9 tập 1 thuộc Chương I: Đường tròn. Bài 1: Sự xác định của đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn.

  Đề bài

  Chứng minh các định lý sau:

  a) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.

  b) Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.

  Hướng dẫn giải bài 3 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

  Câu a)

  Gọi (O) là trung điểm của cạnh huyền (BC), ta có:

  (OB=OC=dfrac{BC}{2}).

  Lại có, (Delta{ABC}) vuông tại (A) có (AO) là trung tuyến

  (Rightarrow AO=dfrac{BC}{2})

  Do vậy (OA=OB=OC=dfrac{BC}{2}) nên ba điểm (A, B, C) cùng thuộc đường tròn tâm (O) bán kính (OA). Hay tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác (ABC) chính là trung điểm của cạnh huyền.

  Câu b)

  Suy ra ba điểm (A, B, C) cùng nằm trên đường tròn ((O))

  (Rightarrow OA = OB = OC = R)

  Lại có (BC) là đường kính của ((O) Rightarrow OB=OB=dfrac{BC}{2})

  (Rightarrow OA=OB=OC=dfrac{BC}{2}).

  Vì (O) là trung điểm cạnh (BC) nên (AO) là đường trung tuyến ứng với cạnh (BC).

  Do đó tam giác (ABC) vuông tại (A).

  Nhận xét: Định lý trong bài tập này thường được dùng để giải nhiều bài tập về nhận biết tam giác vuông.

  Các Kiến thức được áp dụng để giải bài 3 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

  Sử dụng tính chất:

  a) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh đó.

  b) Tam giác có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh đó thì là tam giác vuông.

  Xem Video bài học trên YouTube

  Là một giáo viên Dạy cấp 2 và 3 thích viết lạch và chia sẻ những cách giải bài tập hay và ngắn gọn nhất giúp các học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10
 • Bài 1,2,3 Trang 6 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1: Căn Bậc Hai
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 6 Bài 1.1, 1.2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 8, 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 5, 6, 7
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 68, 69 Sgk Toán 9 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 Trang 88, 89 Môn Toán 9 Tập 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông
 • Giải Bài 20,21,22, 23,24,25, 26,27 Trang 19,20 Toán 9 Tập 2: Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 9 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 10 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Bài 4 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 2
 • CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

  Giải bài tập trang 68, 69 bài 1 một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 1: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b)…

  Bài 1 trang 68 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):

  Hướng dẫn giải: a) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình dưới:

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

  (BC=sqrt{AB^2+AC^2}=sqrt{6^2+8^2}=10)

  Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

  (AB^2=BC.BHRightarrow BH=frac{AB^2}{BC}=frac{6^2}{10}=3,6)

  (HC=BC=BH=10-3,6=6,4)

  Hay: x = 3,6; y = 6,4

  b) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình dưới

  Ta vẽ hình và đặt tên thích hợp:

  Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

  (AB^2=BH.BC=20.xRightarrow x=frac{AB^2}{BC}=frac{12^2}{20}=7,2)

  (HC=BC-BH=20-7,2=12,8)

  Hay x = 7,2; y = 12,8

  Hướng dẫn giải:

  Từ đề bài ta có cạnh huyền của tam giác có độ lớn là: 1 + 4 = 5

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông đó là bình phương cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân hình chiếu của cạnh ấy trên cạnh huyền, ta được:

  (x^2=1.5Leftrightarrow x=sqrt{5})

  (y^2=5.4Leftrightarrow y=2sqrt{5})

  Bài 3 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 3: Hãy tính x và y trong hình sau:

  Hướng dẫn giải:

  Cạnh huyền của tam giác vuông = y:

  (Rightarrow y=sqrt{5^2+7^2}=sqrt{74})

  Áp dụng công thức tính đường cao trong tam giác vuông, ta có:

  (frac{1}{x^2}=frac{1}{5^2}+frac{1}{7^2})

  (Rightarrow x=sqrt{frac{5^2.7^2}{5^2+7^2}}=frac{35sqrt{74}}{74})

  chúng tôi

  • Giải bài 4, 5, 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 69 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 4: Hãy tính x và y trong hình sau…

  • Giải bài 7, 8, 9 trang 69, 70 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 69, 70 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 7: Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b …

  • Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 76, 77 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 76, 77 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn SGK Toán 9 tập 1. Câu 10: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn…

  • Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 77 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn SGK Toán 9 tập 1. Câu 14: Sử dụng định nghĩa tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để chứng minh rằng…

  Bài giải mới nhất các môn khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 Trang 68,69,70 Toán 9 Tập 2: Góc Ở Tâm
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 60 Bài 3, 4
 • Bài 1,2,3 Trang 30,31 Toán Đại Số 9 Tập 2: Hàm Số Y = Ax² (A ≠ 0)
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 99 Sbt Toán 9 Tập 2
 • Giải Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 4 Phần Đại Số
 • Giải Bài Tập Trang 9 Sgk Toán 5 Bài 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 101 Câu 1, 2, 3, 4
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 6 Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2: Bài 92. Luyện Tập
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 23
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 2: Luyện Từ Và Câu
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 22
 • 1. Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 5 Đề bài:

  Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

  Phương pháp giải:

  Như hình trên tia có 10 được chia đều, như vậy ứng với 1 vạch là 1 phân số theo thứ tuwh tăng dần

  Đáp án: 2. Giải bài 2 trang 9 SGK Toán 5 Đề bài:

  Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

  Phương pháp giải:

  Nhân cả tử số và mẫu số của phân số cho một số tự nhiên sao cho mẫu của phân số mới là 10, 100,1000,…

  Đáp án: 3. Giải bài 3 trang 9 SGK Toán 5 Đề bài:

  Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

  Phương pháp giải:

  Xét mẫu số của các phân số:

  + Nếu nhỏ hơn 100 thì ta nhân tử số và mẫu số cho một số tự nhiên khác 0 sao cho mẫu của phân số mới là 100

  + Nếu lớn hơn 100 thì ta chia tử số và mẫu số cho một số tự nhiên khác 0 sao cho mẫu của phân số mới là 100

  Phương pháp giải:

  So sánh 2 phân số với nhau

  Quy đồng 2 phân số về chung 1 mẫu( giống bài 2 trang 6 đã hướng dẫn cụ thể)

  So sánh tử số của 2 phân số thấy phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn, phân số nào có tử nhỏ hơn thì nhỏ hơn

  Đáp án:

  5. Giải bài 5 trang 9 SGK Toán 5

  Đề bài:

  Một lớp học có 30 học sinh, trong đó 3/10 số học sinh là học sinh giỏi toán, 2/10

  số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

  Phương pháp giải:

  Số học sinh giỏi toán bằng tổng số học sinh cả lớp nhân với số phần học sinh giỏi toán có trong lớp

  Số học sinh giỏi tiếng việt bằng tổng số học sinh cả lớp nhân với số phần học sinh giỏi tiếng việt có trong lớp

  Đáp án:

  Hướng dẫn giải bài tập trang 9 SGK Toán 5 ngắn gọn

  – Giải câu 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

  – Giải câu 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

  – Giải câu 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

  – Giải câu 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-5-trang-9-sgk-luyen-tap-33897n.aspx

  Ngoài Giải bài tập trang 9 SGK toán 5, để học tốt Toán 5 các em cần nắm rõ các kiến thức và xem hướng dẫn Giải Toán 5 trang 31, 32, Luyện tập chung cũng như Giải Toán 5 trang 28, Mi-Li-Mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích theo SGK Toán 5.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 28,29,30 Trang 22 Sgk Toán 9 Tập 2: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình
 • Giải Bài 5,6,7,8,9,10,11 Trang 55,56 Sgk Toán 7 Tập 1: Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận
 • Giải Bài Tập Trang 55 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Toán Lớp 5 Trang 55 Luyện Tập Chung
 • Toán Lớp 5 Trang 72, 73: Luyện Tập Chung
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 10 Bài 3.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 20, 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 17, 18, 19
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 8 Bài 14, 15
 • Bài 17, 18, 19, 20, 21, 22 Trang 8 Sbt Toán 9 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 13 Bài 50, 51
 • Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 12

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 10 tập 1 câu 3.1

  A. 0,20; B. 2,0;

  C. 20,0; C. 0,02.

  Hãy chọn đáp án đúng.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 10 câu 3.1

  Chọn đáp án B

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Trang 10, 11 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1:căn Thức Bậc 2 Và Hằng Đẳng
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 7: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai (Tiếp Theo)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Ôn Tập Chương 1
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 9: Các Loại Rễ, Các Miền Của Rễ
 • Giải Bài Tập Trang 9 Sgk Toán 3: Ôn Tập Các Bảng Nhân Giải Bài Tập Toán Lớp 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 3 Hình Học Toán 9 Tập 2
 • Giải Toán 9: Phần Trả Lời Câu Hỏi Toán 9 Tập 2 Ôn Tập Chương 3
 • Giải Bài Tập Trang 9 Sgk Toán 3: Ôn Tập Các Bảng Nhân
 • Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân Giải bài tập Toán lớp 3

  Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

  Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

  Bài 1 trang 9 SGK Toán 3

  Tính nhẩm:

  a)

  b) Tính nhẩm

  200 × 2 = 300 × 2 =

  200 × 4 = 400 × 2 =

  100 × 5 = 500 × 1 =

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 1

  a)

  b) Tính nhẩm

  200 × 2 = 400 300 × 2 = 600

  200 × 4 = 800 400 × 2 = 800

  100 × 5 = 500 500 × 1 = 500

  Bài 2 trang 9 SGK Toán 3

  Tính theo mẫu:

  Mẫu: 4 × 3 + 10 = 12 + 10 = 22

  a) 5 × 5 + 18;

  b) 5 × 7 – 26

  c) 2× 2 × 9.

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 2

  a) 5 × 5 + 18 = 25 + 18 = 43

  b) 5 × 7 – 26 = 35 – 26 = 9

  c) 2 × 2 × 9 = 4 × 9 = 36

  Bài 3 trang 9 SGK Toán 3

  Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế?

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

  Số ghế trong phòng ăn là:

  4 × 8 = 32 (ghế)

  Bài 4 trang 9 SGK Toán 3

  Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

  Chu vi tam giác ABC là:

  100 + 100 + 100 = 300 (cm)

  hoặc 100 × 3 = 300 (cm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Bài 2 Trang 7 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 Trang 49,50 Toán 9 Tập 2: Công Thức Nghiệm Thu Gọn
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Hình Nón Và Hình Nón Cụt
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 7 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 64 Bài 3.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 9 Bài 29, 30
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài 32,33, 34,35, 36,37,38 Trang 67, 68 Sgk Toán 7 Tập 1: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 6. Mặt Phẳng Tọa Độ
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 64 tập 1 câu 3.1

  a) Khi m = 3, đồ thị của hàm số (1) đi qua điểm:

  A. (2;7); B. (2,5;8); C. (2;8); D. (-2;3).

  b) Khi m = 2, đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại điểm:

  A. (1;0); B. (2;0); C. (-1;0); D. (-10;0).

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 64 câu 3.1

  a) Chọn C.

  b) Chọn D.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 64

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Môn Toán Lớp 5 Học Kì 2 (Có Đáp Án)
 • 29 Đề Ôn Tập Toán Lớp 5
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5
 • Tổng Hợp Kiến Thức Và Dạng Bài Tập Toán 9
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 9
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 3 Trang 9 Sgk Đại Số 10
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 9 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 15: Cacbon
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 7 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Bài Tập Thực Hành Ngữ Pháp Tiếng Anh Ielts Cơ Bản
 • Giải bài tập Toán 3 trang 9 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  409 – 127

  782 – 45

  146 – 139

  2. Đặt tính rồi tính :

  100 – 36

  671 – 424

  550 – 202

  138 – 45

  4. Khối lớp Hai có 215 học sinh, khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai là 40 học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh ?

  5. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

  Ngày thứ nhất bán : 115kg đường

  Ngày thứ hai bán : 125kg đường

  Cả hai ngày bán : … kg đường ?

  Số học sinh có trong khối lớp Ba là:

  215 – 40 = 175 (học sinh)

  5. Bài giải

  Đáp số : 175 học sinh

  Cả hai ngày bán được số ki-lô-gam đường là:

  125 + 115 = 240 (kg)

  Đáp số : 240kg

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 9

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 4 Toán 9
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Các Dạng Bài Tập Este
 • 4 Dạng Bài Tập Cực Trị Của Hàm Số Có Lời Giải Teen 2K1 Không Thể “làm Ngơ”
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
 • Giải Bài 3 Trang 7 Sgk Toán 9 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1,2,3,4 Trang 68,69 Sgk Toán 9 Tập 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác
 • Giải Bài 1,2,3,4 Trang 68,69 Sgk Toán 9 Tập 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao…
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 61: Bảng Nhân 9
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Bài 65: Bảng Chia 9
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 62: Luyện Tập Bảng Nhân 9
 • Giải bài 3 trang 7 SGK Toán 9 tập 2:

  Bài 3 trang 7 sgk Toán 9 tập 2 thuộc chương III của Hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn và là Bài 1: Phương trình bậc nhất 2 ẩn.

  Đề bài

  Cho hai phương trình (x + 2y = 4) và (x – y = 1). Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình đó trên cùng một hệ trục tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và cho biết tọa độ của nó là nghiệm của các phương trình nào.

  Phương pháp giải chi tiết

  * Ta có: (x + 2y = 4 Rightarrow 2y=-x+4 Rightarrow y=-dfrac{1}{2}x+2).

  + Cho (x = 0 Rightarrow y = 2) ta được (A(0;2)).

  + Cho (y = 0 Rightarrow x = 4) ta được (B(4;0)).

  Đường thẳng cần vẽ là đường thẳng đi qua (A, B).

  ư

  * Ta có: (x – y = 1 Rightarrow y=x-1).

  + Cho (x = 0 Rightarrow y = – 1) ta được (C(0; -1)).

  + Cho (y = 0 Rightarrow x = 1) ta được (D(1; 0)).

  Đường thẳng cần vẽ là đường thẳng đi qua (C, D).

  * Tìm giao điểm:

  Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình:

  (-dfrac{1}{2}x+2=x-1 )

  (Leftrightarrow -dfrac{1}{2}x-x=-1-2)

  (Leftrightarrow -dfrac{3}{2}x=-3 )

  (Leftrightarrow x=2)

  (Rightarrow y=2-1=1)

  Vậy tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên là ((2; 1)). Tọa độ của nó là nghiệm của cả hai phương trình đã cho.

  Các Kiến thức được áp dụng để giải bài 3 trang 7 sgk Toán 9 tập 2

  1) Cho phương trình: (ax+by=c, (b ne 0)). Biến đổi (ax+by=c Leftrightarrow y=-dfrac{a}{b}x+c).

  +) Cho (x=0 Rightarrow y=c). Đường thẳng đi qua điểm (A(0; c))

  +) Cho (y=0 Rightarrow x=dfrac{b.c}{a} ). Đường thẳng đi qua điểm (B{left( dfrac{b.c}{a}; 0 right)} )

  Tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng đi qua hai điểm (A, B).

  2) Hoành độ giao điểm của hai đường thẳng (y=ax+b) và (y=a’x+b’) là nghiệm của phương trình: (ax+b=a’x+b’). Giải phương trình tìm được (x) thay vào một trong hai phương trình trên tìm được tung độ giao điểm.

  Xem Video bài học trên YouTube

  Là một giáo viên Dạy cấp 2 và 3 thích viết lạch và chia sẻ những cách giải bài tập hay và ngắn gọn nhất giúp các học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 1,2,3 Trang 7 Sgk Toán 9 Tập 2: Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn
 • Giải Bài 1,2,3 Trang 7 Toán 9 Tập 2: Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn
 • Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi 1 2 3 Trang 25 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 11 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Sbt Tiếng Anh 8 Mới Unit 2: Speaking (Trang 12)
 • Bài 1,2,3 Trang 6 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1: Căn Bậc Hai

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10
 • Giải Bài 3 Trang 100 Sgk Toán 9 Tập 1
 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 Trang 99, 100, 101 Sgk Toán 9 Tập 1: Sự Xác Định, Tính Chất Đối Xứng Đường Tròn
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 3 (Câu Hỏi
 • Bài Ôn Tập Chương 3 Đại Số 9 Tập 2: Bài 40,41,42, 43,44,45, 46 Trang 27
 • Hướng dẫn Giải và đáp án bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1 ( Bài tập căn bậc hai) – Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba. Bài 1:

  Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.

  giải bài 1:

  √121 = 11. Hai căn bậc hai của 121 là 11 và -11.

  √144 = 12. Hai căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

  √169 = 13. Hai căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

  √225 = 15. Hai căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

  √256 = 16. Hai căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

  √324 = 18. Hai căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

  √361 = 19. Hai căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

  √400 = 20. Hai căn bậc hai của 400 là 20 và -20.

  Bài 2.

  So sánh

  a) 2 và √3 ; b) 6 và √41 ; c) 7 và √47.

  giải bài 2:

  Viết mỗi số nguyên thành căn bậc hai của một số.

  b) ĐS: 6 < √41

  Bài 3.

  Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3):

  a) X 2 = 2; b) X 2 = 3;

  c) X 2 = 3,5; d) X 2 = 4,12;

  giải bài 3:

  Nghiệm của phương trình X 2 = a (với a ≥ 0) là căn bậc hai của a.

  ĐS. a) x = √2 ≈ 1,414, x = -√2 ≈ -1,414.

  b) x = √3 ≈ 1,732, x = -√3 ≈ 1,732.

  c) x = √3,5 ≈ 1,871, x = √3,5 ≈ 1,871.

  d) x = √4,12 ≈ 2,030, x = √4,12 ≈ 2,030.

  Ôn lại lý thuyết về căn bậc hai

  Ở lớp 7, ta đã biết:

  • Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.
  • Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a.
  • Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết √0 = 0.

  Với số dương a, số √a được gọi là căn bậc hai số học của a.

  Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

  Chú ý. Với a ≥ 0, ta có:

  Nếu x = √a thì x ≥ 0 và x 2 = a;

  Nếu x ≥ 0 và x 2 = a thì x = √a.

  2. So sánh các căn bậc hai số học

  Ta đã biết: Với hai số a và b không âm, nếu a < b thì √a < √b.

  Ta có thể chứng minh được: Với hai số a và b không âm, nếu √a < √b thì a < b. Như vậy ta có định lí sau đây.

  ĐỊNH LÍ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 6 Bài 1.1, 1.2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 8, 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 5, 6, 7
 • Giải Bài Tập Trang 68, 69 Sgk Toán 3: Bảng Chia 9
 • Bài 20 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sgk Toán 9 Bài 3 Góc Nội Tiếp

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 3, 4
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 16 Tập 2 Bài Iii.3, Iii.4
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 3. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương
 • Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 7 Hóa Lớp 11: Sự Điện Li
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 7 Sách Giáo Khoa Hóa Học 11
 • Các khẳng định sau đúng hay sai?

  a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

  b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.

  Phương pháp giải

  Hệ quả:

  Trong một đường tròn:

  a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

  b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

  c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng ({90^0})) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

  d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

  Hướng dẫn giải

  a) Đúng (theo hệ quả b: Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau)

  b) Sai, vì trong một đường tròn các góc nội tiếp bằng nhau có thể là chắn các cung bằng nhau hoặc cùng chắn một cung.

  Xem hình 19 (hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C)

  a) Biết (widehat{MAN}=30^o), tính (widehat{PCQ})

  b) Nếu (widehat{PCQ}=136^o), thì (widehat{MAN}) có số đo là bao nhiêu?

  Phương pháp giải

  a) Trong đường tròn (B), góc MAN là góc nội tiếp chắn cung MN nên:

  (widehat{MAN}=dfrac 1 2 widehat{MBN})

  Trong đường tròn (C), góc MBN là góc nội tiếp chắn cung PQ nên

  (widehat{MBN}=dfrac 1 2 widehat{PCQ})

  b) Trong đường tròn (C), góc MBN là góc nội tiếp chắn cung PQ nên

  (widehat{MBN}=dfrac 1 2. widehat{PCQ})

  Trong đường tròn (B), góc MAN là góc nội tiếp chắn cung MN nên:

  (widehat{MAN}=dfrac 1 2 .widehat{MBN})

  Hướng dẫn giải

  a) (widehat{MAN}=30^o)

  Trong đường tròn (B), góc MAN là góc nội tiếp chắn cung MN nên:

  (widehat{MAN}=dfrac 1 2 widehat{MBN}\ Rightarrow widehat{MBN}=2.30^o=60^o)

  Trong đường tròn (C), góc MBN là góc nội tiếp chắn cung PQ nên

  (widehat{MBN}=dfrac 1 2 widehat{PCQ}\ Rightarrow widehat{PCQ}=2.60^o=120^o)

  b) (widehat{PCQ}=136^o)

  Trong đường tròn (C), góc MBN là góc nội tiếp chắn cung PQ nên

  (widehat{MBN}=dfrac 1 2. widehat{PCQ}=dfrac{136^o} 2=68^o)

  Trong đường tròn (B), góc MAN là góc nội tiếp chắn cung MN nên:

  (widehat{MAN}=dfrac 1 2 .widehat{MBN}=dfrac{68^o}{2}=34^o)

  Muốn xác định tâm của một đường tròn mà chỉ dùng êke thì phải làm như thế nào?

  Phương pháp giải

  Sử dụng:

  + Các góc nội tiếp chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

  + Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

  Hướng dẫn giải

  Cách xác định:

  + Đặt đỉnh vuông của eke trùng với một điểm N bất kỳ trên đường tròn, kẻ đường thẳng đi qua cạnh huyền của êke cắt đường tròn tại A và B ta được đường kính AB.

  + Vẫn đặt đỉnh vuông của eke tại N, xoay eke theo hướng khác, kẻ đường thẳng đi qua cạnh huyền của êke cắt đường tròn tại C và D ta được đường kính CD.

  + CD cắt AB tại tâm O của đường tròn.

  Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn PQ. Bóng được đặt ở các vị trí A, B, C trên một cung tròn như hình 20.

  Hãy so sánh các góc (widehat{PAQ},widehat{PBQ},widehat{PCQ})

  Phương pháp giải

  Trong một đường tròn:

  Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

  Hướng dẫn giải

  Vì A, B, C là các điểm thuộc cung tròn PQ nên các góc (widehat{PAQ},widehat{PBQ},widehat{PCQ}) là các góc nội tiếp cùng chắn cung PQ.

  Suy ra (widehat{PAQ}=widehat{PBQ}=widehat{PCQ}) (các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 3: Góc Nội Tiếp
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 3: Góc Nội Tiếp
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 3: Góc Nội Tiếp (Chương 3
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 3: Góc Nội Tiếp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100