Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 48 Sgk

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 48 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Cùng Em Học Toán Lớp 4 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 32 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 55 : Mét Vuông
 • Hướng Dẫn Giải Bài Toán Lớp 4 Chuyên Đề “hình Học”
 • Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 48 sgk

  Bài 1 (trang 48 SGK Toán 4): Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

  a) 24 và 6

  b) 60 và 12;

  c) 325 và 99

  Lời giải:

  a) Hai lần số lớn là: 24 + 6 = 30

  Số lớn là: 30: 2 = 15

  Số bé là: 24 – 15 = 9

  b) Hai lần số bé là: 60 – 12 = 48

  Số bé là: 48: 2 = 24

  Số lớn là: 24 + 12 = 36

  c) 212 và 113

  Bài 2 (trang 48 SGK Toán 4): Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

  Lời giải:

  Hai lần tuổi em là: 36 – 8 = 28 (tuổi)

  Tuổi em là: 28: 2 = 14 (tuổi)

  Tuổi chị là: 14 + 8 = 22 (tuổi)

  Đáp số: Chị 22 tuổi, em 14 tuổi

  Lời giải:

  Hai lần số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

  65 + 17 = 82 (quyển)

  Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

  82: 2 = 41 (quyển)

  41 – 17 = 24 (quyển)

  Đáp số: 41 quyển sách giáo khoa

  Bài 4 (trang 48 SGK Toán 4): Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

  Lời giải:

  Đáp số: 540 sản phẩm. 660 sản phẩm

  Bài 5 (trang 48 SGK Toán 4): 5. Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

  Lời giải:

  5 tấn 2 tạ = 5200 kg, 8 tạ = 800 kg

  Hai lần số tấn thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

  5200 + 800 = 6000 (kg)

  Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

  6000: 2 = 3000kg

  Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

  3000 – 800 = 2200 kg

  Đáp số: 3000kg thóc

  2200 kg thóc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 48
 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 48 Sgk
 • Giải Bài Tập Trang 128, 129 Sgk Toán 4, Bài 1, 2, 3 Luyện Tập
 • Giải Bài Tập Trang 128, 129 Sgk Toán 4: Luyện Tập Phép Cộng Phân Số (Tiếp Theo)
 • Bài 83. Tự Kiểm Tra
 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Sgk Trang 48.

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán 4 Luyện Tập Chung Trang 48
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 48 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 48 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 28, 29 Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 23 Sgk Toán 4
 • Giải Toán lớp 4 Luyện tập sgk trang 48

  Để học tốt Toán 4, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

  Bài 1 (trang 48 SGK Toán 4): Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

  a) 24 và 6

  b) 60 và 12;

  c) 325 và 99

  Lời giải:

  a) Hai lần số lớn là: 24 + 6 = 30

  Số lớn là: 30 : 2 = 15

  Số bé là: 24 – 15 = 9

  b) Hai lần số bé là: 60 – 12 = 48

  Số bé là: 48 : 2 = 24

  Số lớn là: 24 + 12 = 36

  c) 212 và 113

  Bài 2 (trang 48 SGK Toán 4): Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? Lời giải:

  Hai lần tuổi em là: 36 – 8 = 28 (tuổi)

  Tuổi em là: 28 : 2 = 14 (tuổi)

  Tuổi chị là: 14 + 8 = 22 (tuổi)

  Đáp số: Chị 22 tuổi, em 14 tuổi

  65 + 17 = 82 (quyển)

  Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

  82 : 2 = 41 (quyển)

  41 – 17 = 24 (quyển)

  Đáp số: 41 quyển sách giáo khoa

  Bài 4 (trang 48 SGK Toán 4): Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm? Lời giải:

  Hai lần số sản phẩm do phân xưởng thứ nhất làm được là:

  1200 − 120 = 1080 (sản phẩm)

  Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:

  1080 : 2 = 540 (sản phẩm)

  Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:

  540 + 120 = 660 (sản phẩm)

  Đáp số: 540 sản phẩm. 660 sản phẩm

  Bài 5 (trang 48 SGK Toán 4): Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? Lời giải:

  5 tấn 2 tạ = 5200 kg, 8 tạ = 800 kg

  Hai lần số tấn thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

  5200 + 800 = 6000 (kg)

  Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

  6000 : 2 = 3000kg

  Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

  3000 – 800 = 2200 kg

  Đáp số: 3000kg thóc

  2200 kg thóc

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 5 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 4, 5 Sgk Toán 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 47 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 47 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Toán Bằng Biểu Đồ Ven
 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 48 Sgk

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 48
 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 48 Sgk
 • Giải Bài Tập Trang 48 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Cùng Em Học Toán Lớp 4 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 32 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 48 sgk

  Bài 1 (trang 48 SGK Toán 4): Tính rồi thử lại:

  a) 35269 + 27485

  80326 – 45719

  b) 48796 + 63584

  10000 – 8989

  Lời giải:

  b) Học sinh làm tương tự như câu a)

  Bài 2 (trang 48 SGK Toán 4): Tính giá trị của biểu thức:

  a) 570 – 225 – 167 + 67

  168 x 2: 6 x 4

  b) 468: 6 + 61 x 2

  5625 – 5000: (726: 6 – 113)

  Lời giải:

  a) 570 – 225 – 167 + 67

  = 345 – 167 + 67 = 178 + 67 = 245

  168 x 2: 6 x 4 = 336: 6 x 4 = 56 x 4 = 224

  b) 468: 6 + 61 x 2 = 78 + 122 = 200

  5625 – 5000: (726: 6 – 113)

  = 5000 – 5000: (121 – 21)

  = 5000 – 5000: 100 = 5000 – 50 = 4950

  Bài 3 (trang 48 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 98 + 3 + 97 +2

  56 + 399 + 1 + 4

  b) 364 + 136 + 219 + 181

  178 + 277 + 123 + 422

  Lời giải:

  a) 98 + 3 + 97 +2

  = (98 +2) + ( 97 + 3)

  = 100 + 100 = 200

  56 + 399 + 1 + 4

  = (56 + 4) +( 399 + 1)

  = 60 + 400 = 460

  b) 364 + 136 + 219 + 181

  = (364 + 136) + (219 + 181

  = 500 + 400 = 900

  178 277 + 123 + 422

  = (178 + 422) + (277 + 123)

  = 600 + 400 = 1000

  Bài 4 (trang 48 SGK Toán 4): Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

  Lời giải:

  Hai lần số lít nước chứa trong thùng bé là:

  600 – 120 = 480 (l)

  Số lít nước chứa trong thùng bé là:

  480: 2 = 240(l)

  Số lít nước chứa trong thùng to là:

  240 + 120 = 360 (l)

  Đáp số: 240 l và 360 l

  Bài 5 (trang 48 SGK Toán 4): Tìm x:

  a) x x 2 = 10;

  b) x: 6 = 5

  Lời giải:

  a) x x 2 = 10

  x = 10: 2

  x = 5

  b) x: 6 = 5

  x = 5 x 6

  x = 30

  Từ khóa tìm kiếm:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 128, 129 Sgk Toán 4, Bài 1, 2, 3 Luyện Tập
 • Giải Bài Tập Trang 128, 129 Sgk Toán 4: Luyện Tập Phép Cộng Phân Số (Tiếp Theo)
 • Bài 83. Tự Kiểm Tra
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 83 : Tự Kiểm Tra
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 83. Tự Kiểm Tra
 • Giải Bài Tập Trang 48 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Cùng Em Học Toán Lớp 4 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 32 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 55 : Mét Vuông
 • Hướng Dẫn Giải Bài Toán Lớp 4 Chuyên Đề “hình Học”
 • Bài Tập Phần Hình Học
 • Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 48 SGK toán 4 với lời giải cụ thể, chi tiết, bên cạnh đó cùng với lời giải, chúng tôi còn hướng dẫn cụ thể về phương pháp làm bài để các em học sinh hiểu được cách giải, nắm vững phương pháp giải và có thể vận dụng vào giải nhiều dạng bài tập khác nhau.

  Đáp án: Giải bài 2 trang 48 SGK toán 4

  Tính giá trị của biểu thức:

  a) 570 – 225 – 167 + 67 b) 468 : 6 + 61 x 2

  168 x 2 : 6 x 4 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

  Phương pháp giải:

  – Trong một biểu thức, nếu chỉ có phép nhân và phép chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện tính toán từ trái qua phải.

  – Nếu trong biểu thức, có cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.

  – Nếu trong biểu thức, có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

  Đáp án:

  a) 570 – 225 – 167 + 67 b) 468 : 6 + 61 x 2

  = 345 – 167 + 67 = 78 + 122

  = 178 + 67 = 200.

  = 245. 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

  168 x 2 : 6 x 4 = 5625 – 5000 : (121 – 113)

  = 336 : 6 x 4 = 5000 – 5000 : 8

  = 56 x 4 = 5625 – 625

  = 224. = 5000.

  Giải bài 3 trang 48 SGK toán 4

  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 98 + 3 + 97 + 2 b) 364 + 136 + 219 + 181

  56 + 399 + 1 + 4 178 + 277 + 123 + 422

  Phương pháp giải:

  – Nhóm các số hạng trong biểu thức đã cho thành nhóm có tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.

  – Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

  a) 98 + 3 + 97 + 2 b) 364 + 136 + 219 + 181

  = (98 + 2) + (97 + 3) = (364 + 136) + (219 + 181)

  = 100 + 100 = 500 + 400

  = 200. = 900

  56 + 399 + 1 + 4 178 + 277 + 123 + 422

  = (56 + 4) + (399 + 1) = (178 + 422) + (277 + 123)

  = 60 + 400 = 600 + 400

  = 460. = 1000.

  Giải bài 4 trang 48 SGK toán 4

  Hai thùng chứa được tất cả là 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

  Số lít nước chứa trong thùng bé là:

  (600 – 120) : 2 = 240 (l)

  Số lít nước chứa trong thùng to là:

  240 + 120 = 360 (l)

  Đáp số: 240 (l)

  360 (l).

  Giải bài 5 trang 48 SGK toán 4

  Tìm x:

  a) x x 2 = 10; b) x : 6 = 5

  Phương pháp giải:

  – Để tìm được thừa số chưa biết (ẩn x), ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

  – Để tìm được số bị chia (ẩn x), ta lấy thương nhân với số chia.

  Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 52, 53 SGK toán 4 để nâng cao kiến thức môn Toán 4 của mình.

  Giải câu 1 đến 5 trang 48 SGK môn Toán lớp 4

  – Giải câu 1 trang 48 SGK Toán lớp 4

  – Giải câu 2 trang 48 SGK Toán lớp 4

  – Giải câu 3 trang 48 SGK Toán lớp 4

  – Giải câu 4 trang 48 SGK Toán lớp 4

  – Giải câu 5 trang 48 SGK Toán lớp 4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 48 Sgk
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 48
 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 48 Sgk
 • Giải Bài Tập Trang 128, 129 Sgk Toán 4, Bài 1, 2, 3 Luyện Tập
 • Giải Bài Tập Trang 128, 129 Sgk Toán 4: Luyện Tập Phép Cộng Phân Số (Tiếp Theo)
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 48 Sgk Toán 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 48 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4
 • Toán Lớp 4 Trang 47, 48: Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó
 • Giải Bài Tập Trang 110 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3
 • Giải Bài 19, 20, 21 Trang 109, 110 Sách Giáo Khoa Toán 6 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 45 Câu 44, 45, 46 , 47 Tập 2
 • Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Bài 1

  Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

  a) (24) và (6).

  b) (60) và (12);

  c) (325) và (99).

  Phương pháp giải:

  Áp dụng các công thức:

  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

  Lời giải chi tiết:

  a) Số lớn là: ((24 + 6 ):2=15)

  Số bé là: (24 – 15 = 9)

  b) Số lớn là: ((60 + 12 ) : 2=36)

  Số bé là: (36 -12 = 24)

  c) Số lớn là: ((325 + 99):2=212)

  Số bé là: (325- 212 = 113)

  Bài 2

  Tuổi chị và tuổi em cộng lại được (36) tuổi. Em kém chị (8) tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?

  Phương pháp giải:

  Áp dụng các công thức:

  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

  Lời giải chi tiết:

  Tuổi em là: ((36 – 8) : 2 = 14) (tuổi)

  Tuổi chị là: (14 + 8 = 22) (tuổi)

  Đáp số: Chị (22) tuổi ;

  Em: (14) tuổi.

  Phương pháp:

  Áp dụng các công thức:

  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

  Phương pháp giải:

  Áp dụng các công thức:

  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

  Lời giải chi tiết:

  Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

  ((65 +17) : 2 = 41) (quyển)

  (41 – 17 = 24) (quyển)

  Đáp số : Sách giáo khoa : (41) quyển ;

  Bài 4

  Hai phân xưởng làm được (1200) sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai (120) sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm ?

  Phương pháp giải:

  Áp dụng các công thức:

  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

  Lời giải chi tiết:

  Xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:

  ((1200 – 120) : 2 = 540) (sản phẩm)

  Xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:

  (540 + 120 = 660) (sản phẩm)

  Đáp số: Xưởng thứ nhất: (540) sản phẩm;

  Xưởng thứ hai: (660) sản phẩm.

  Bài 5

  Thu hoạch từ hai thửa ruộng được (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là (8) tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

  Phương pháp giải:

  Áp dụng các công thức:

  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

  Lời giải chi tiết:

  Đổi: (5) tấn (2) tạ = (52) tạ

  Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

  ((52 + 8) : 2 = 30) (tạ)

  (30) tạ = (3000kg)

  Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

  (30 – 8 = 22) (tạ)

  ( 22) tạ = (2200 kg)

  Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất : (3000kg) thóc;

  Thửa ruộng thứ hai : (2200 kg) thóc.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 47, 48, 49 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Trang 123 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung 4
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Trang 19 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3
 • Giải Bài Tập Trang 48 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Toán Lớp 4 Trang 47, 48: Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó
 • Giải Bài Tập Trang 110 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3
 • Giải Bài 19, 20, 21 Trang 109, 110 Sách Giáo Khoa Toán 6 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 45 Câu 44, 45, 46 , 47 Tập 2
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 23 Sgk Toán Lớp 5
 • Giải bài tập trang 48 SGK Toán 5, Luyện tập chung – Gồm phương pháp giải

  Giải bài 1 trang 48 SGK Toán 5

  Đề bài:

  Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

  a) 3m 6dm; b) 4dm;

  c) 34m 5cm; d) 345cm.

  Phương pháp giải:

  Các em tham khảo hướng dẫn giải bài tập tương tự ở phần Giải bài 3 trang 44 SGK Toán 5.

  Đáp án:

  Giải bài 2 trang 48 SGK Toán 5

  Đề bài:

  Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

  Phương pháp giải:

  – Theo bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị liền nhau sẽ hơn hoặc kém nhau 10 lần:

  + Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền kề

  + Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn hơn liền kề.

  – 1 tấn = 1000 kg

  – 1 kg = 1/1000 tấn.

  Đáp án:

  Giải bài 3 trang 48 SGK Toán 5

  Đề bài:

  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 42dm 4cm = ….dm;

  b) 56cm 9mm = …cm;

  c) 26m 2cm = ….m.

  Phương pháp giải:

  Xem lại những hướng dẫn chi tiết ở phần Giải bài 3 trang 44 SGK Toán 5.

  Đáp án:

  Giải bài 4 trang 48 SGK Toán 5

  Đề bài:

  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 3kg 5g = …kg;

  b) 30g = ….kg;

  c) 1103g = …kg

  Phương pháp giải:

  Các em tham khảo hướng dẫn chi tiết ở phần Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 5.

  Đáp án:

  Giải bài 5 trang 48 SGK Toán 5

  Đề bài:

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  Giải bài tập trang 48 SGK Toán 5, Luyện tập chung – Ngắn gọn

  Chi tiết nội dung phần Giải bài tập trang 58, 59 SGK toán 5 đã được hướng dẫn đầy đủ để các em tham khảo và chuẩn bị nhằm ôn luyện môn Toán 5 tốt hơn.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-48-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38510n.aspx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 48 Sgk Toán 4
 • Giải Bài Tập Trang 47, 48, 49 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Trang 123 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung 4
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 48

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 48 Sgk
 • Giải Bài Tập Trang 48 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Cùng Em Học Toán Lớp 4 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 32 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 55 : Mét Vuông
 • Sách giải toán 4 Luyện tập trang 48 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 1 (trang 48 SGK Toán 4): Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

  a) 24 và 6

  b) 60 và 12;

  c) 325 và 99

  Lời giải:

  a) Hai lần số lớn là: 24 + 6 = 30

  Số lớn là: 30 : 2 = 15

  Số bé là: 24 – 15 = 9

  b) Hai lần số bé là: 60 – 12 = 48

  Số bé là: 48 : 2 = 24

  Số lớn là: 24 + 12 = 36

  c) 212 và 113

  Bài 2 (trang 48 SGK Toán 4): Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

  Hai lần tuổi em là: 36 – 8 = 28 (tuổi)

  Tuổi em là: 28 : 2 = 14 (tuổi)

  Tuổi chị là: 14 + 8 = 22 (tuổi)

  Đáp số: Chị 22 tuổi, em 14 tuổi

  Lời giải:

  Hai lần số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

  65 + 17 = 82 (quyển)

  Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

  82 : 2 = 41 (quyển)

  41 – 17 = 24 (quyển)

  Đáp số: 41 quyển sách giáo khoa

  Bài 4 (trang 48 SGK Toán 4): Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

  Lời giải:

  Hai lần số sản phẩm do phân xưởng thứ nhất làm được là:

  1200 − 120 = 1080 (sản phẩm)

  Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:

  1080 : 2 = 540 (sản phẩm)

  Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:

  540 + 120 = 660 (sản phẩm)

  Đáp số: 540 sản phẩm. 660 sản phẩm

  Bài 5 (trang 48 SGK Toán 4): 5. Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

  Lời giải:

  5 tấn 2 tạ = 5200 kg, 8 tạ = 800 kg

  Hai lần số tấn thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

  5200 + 800 = 6000 (kg)

  Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

  6000 : 2 = 3000kg

  Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

  3000 – 800 = 2200 kg

  Đáp số: 3000kg thóc

  2200 kg thóc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 48 Sgk
 • Giải Bài Tập Trang 128, 129 Sgk Toán 4, Bài 1, 2, 3 Luyện Tập
 • Giải Bài Tập Trang 128, 129 Sgk Toán 4: Luyện Tập Phép Cộng Phân Số (Tiếp Theo)
 • Bài 83. Tự Kiểm Tra
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 83 : Tự Kiểm Tra
 • Giải Toán 4 Luyện Tập Chung Trang 48

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 48 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 48 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 28, 29 Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 23 Sgk Toán 4
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 44 Sgk Toán 4
 • Bài 1 (trang 48 SGK Toán 4): Tính rồi thử lại:

  a) 35269 + 27485

  80326 – 45719

  b) 48796 + 63584

  10000 – 8989

  Lời giải:

  Bài 2 (trang 48 SGK Toán 4): Tính giá trị của biểu thức:

  a) 570 – 225 – 167 + 67

  168 x 2 : 6 x 4

  b) 468 : 6 + 61 x 2

  5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

  Lời giải:

  a) 570 – 225 – 167 + 67

  = 345 – 167 + 67 = 178 + 67 = 245

  168 x 2 : 6 x 4 = 336 : 6 x 4 = 56 x 4 = 224

  b) 468 : 6 + 61 x 2 = 78 + 122 = 200

  5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

  = 5000 – 5000 : (121 – 21)

  = 5000 – 5000 : 100 = 5000 – 50 = 4950

  Bài 3 (trang 48 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 98 + 3 + 97 +2

  56 + 399 + 1 + 4

  b) 364 + 136 + 219 + 181

  178 + 277 + 123 + 422

  Lời giải:

  a) 98 + 3 + 97 +2

  = (98 +2) + ( 97 + 3)

  = 100 + 100 = 200

  56 + 399 + 1 + 4

  = (56 + 4) +( 399 + 1)

  = 60 + 400 = 460

  b) 364 + 136 + 219 + 181

  = (364 + 136) + (219 + 181

  = 500 + 400 = 900

  178 277 + 123 + 422

  = (178 + 422) + (277 + 123)

  = 600 + 400 = 1000

  Bài 4 (trang 48 SGK Toán 4): Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

  Lời giải:

  Hai lần số lít nước chứa trong thùng bé là:

  600 – 120 = 480 (l)

  Số lít nước chứa trong thùng bé là:

  480 : 2 = 240(l)

  Số lít nước chứa trong thùng to là:

  240 + 120 = 360 (l)

  Đáp số: 240 l và 360 l

  Bài 5 (trang 48 SGK Toán 4): Tìm x:

  a) x x 2 = 10;

  b) x : 6 = 5

  Lời giải:

  a) x x 2 = 10

  x = 10 : 2

  x = 5

  b) x : 6 = 5

  x = 5 x 6

  x = 30

  Chuyên mục: Giải bài tập Sách giáo khoa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Sgk Trang 48.
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 5 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 4, 5 Sgk Toán 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 47 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 47 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 48 Câu 1, 2, 3, 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 48 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 28, 29 Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 23 Sgk Toán 4
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 44 Sgk Toán 4
 • Giải Toán Lớp 2 Bài Luyện Tập Chung Trang 44 Sgk Toán Lớp 2
 • Giải vở bài t ập Toán 4 trang 48 tập 2 câu 1, 2, 3, 4

  Cách sử dụng sách giải Toán 4 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 4 tập 2, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 48

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán 4 Luyện Tập Chung Trang 48
 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Sgk Trang 48.
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 5 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 4, 5 Sgk Toán 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 47 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Looking Back Unit 4 Trang 48 Sgk Anh 9 Mới , Tông Hợp Bài Tập Phần Looking Back Unit 4 Trang 48 Sgk Anh 9 Mới…

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Mới Unit 9 Preserving The Environment
 • Giải Project Unit 2 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Project Unit 2 Trang 25 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 10 Skills 2, Looking Back
 • Language Review 1 Trang 36 Sgk Tiếng Anh 9
 • Unit 4: Life in the past – Looking back Unit 4 Trang 48 SGK Tiếng Anh 9 mới . Tông hợp bài tập phần Looking back Unit 4 Trang 48 SGK Tiếng Anh 9 mới

  Vocabulary

  1. Choose the best answer A, B, or C to complete the sentences.

  Chọn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành câu.

  A. on foot B. bare-footed C. playing around

  2. There is usually a gap between the old and the young, especially when the world is changing so fast.

  A. generation B. value C. age

  3. Every nation has respect for their long-pserved

  A. behaviours B. practices C. traditions

  A. seniority B. tradition C. generation

  5. Giving lucky money to the young and the old at Tet is a common in many Asian countries.

  A. behavior B. practice C. tradition

  Key:

  1B 2A 3C 4A 5B

  2a. Match the verbs in A with their definitions in B

  Nối những động từ ở cột A với các định nghĩa ở cột B

  Sử dụng các động từ ở cột A theo dạng đúng của nó để hoàn thành câu

  Key:

  a. 1b 2e 3a 4c 5d

  b.

  acting out

  die out

  pserve

  collecting

  entertains

  Grammar 3. Write true sentences about the practice of following things in the past, using used to and didn’t use to.

  Viết câu đúng sử dụng cấu trúc “used to” và “didn’t use to”

  men/bread winner of the family

  women/go to work

  people/travel/on holiday

  families/be/nuclear

  people/make banh chung at Tet/themselves

  children/play outdoor games

  Key:

  Men used to be the bread winner of the family.

  Women didn’t use to go to work.

  People didn’t use to travel on holiday.

  Families didn’t use to be nuclear.

  People used to make banh chung at Tet themselves.

  Children used to play outdoor games.

  4. Read these situations and write wishes want to make for them.

  Đọc những tình huống sau và viết câu với cấu trúc “wish”

  1. Your village does not have access to clean piped water.

  I wish

  2. Your school is on the other side of a river, you have to cross the river by boat twice a to school.

  I wish

  3. There is no organisation for social activities teenagers in your town.

  I wish

  4. You are interested in basketball but you are rxr tall enough for the sport.

  I wish

  5. In your area, there are only two seasons: dry arc wet. You love autumn and spring.

  I wish

  Key

  1. I wish my village had access to clean piped water.

  2. I wish there was/were a bridge over the river, so we did not have to cross the river by boat twice a day to school.

  3. I wish there was/were an organisation for social activities for teenagers in my town.

  4. I wish I was/were tall enough to play basketball.

  5. I wish there were four seasons in my area./1 wish we had spring and autumn in my area.

  5. Look at the picture and finish the boy’s wishes.

  Nhìn vào bức tranh và hoàn thành điều ước của cậu bé.

  Key:

  1. I wish it would stop raining.

  2. I wish the wind weren’t blowing so hard.

  3. I wish the sun were shining.

  4. I wish I were sitting in a warm house.

  6. Rearrange the sentences to make a meaningful conversation.

  Sắp xếp lại đoạn hội thoại theo thứ tự đúng.

  1. Mai, are you going to the Tet flower market with us this afternoon?

  2. We used to. But this year my mother wants to bring back some traditions.

  3. Interesting! I’ll come.

  4. I’m sorry I can’t. I’m making candied fruits.

  5. Wow… That’s time-consuming and it requires a lot of patience. My family buys it.

  6. Certainly! And we can learn how to make banh chung too. My father will teach us.

  7. She said that if we didn’t do it, our customs and traditions would die out.

  8. Oh, I see. Can I join you?

  9. Why?

  Key: 1-4-5-2-9-7-8-6-3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Looking Back Unit 4 Lớp 8 Sgk Mới
 • Looking Back Unit 6 Lớp 9
 • Tiếng Anh 9 Mới Unit 8 Skill 2
 • Giải Skills 2 Unit 9 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Soạn Anh 9 Mới: Unit 8. Skills 2
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100