Top 8 # Giải Bài Tập Sinh 6 Sách Giáo Khoa Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Sinh Học 6 Sách Giáo Khoa

Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 4 trang 14: Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

– Cây cải là …….

– Cây lúa là …….

– Cây dương xỉ là …….

– Cây xoài là …….

Lời giải:

– Cây cải là cây có hoa.

– Cây lúa là cây không có hoa.

– Cây dương xỉ là cây không có hoa.

– Cây xoài là cây có hoa.

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 4 trang 15:

– Kể tên những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm.

– Kể tên những cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Lời giải:

– Cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm: Cây lúa, ngô, lạc, …

– Cây sống lâu năm : xoài, mít, hồng xiêm

Bài 1(trang 15 sgk Sinh học 6): Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Lời giải:

Dựa vào cơ quan sinh sản ở cây để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

– Thực vật có hoa : cơ quan sinh sản là hoa, quả , hạt.

– Thực vật không có hoa: cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

Bài 2 (trang 15 sgk Sinh học 6): Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa

Lời giải:

– Những cây có hoa là : lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương, cây chua me, cây sam đất, cây xoài, cây lạc, cây khoai lang, cây khoai nước, cây bí ngô, cây sen, cây cỏ bợ,…

– Những cây không có hoa là: cây bèo tấm, cây kim giao, cây thông, cây rêu, dương xỉ, cây rong đuôi chó, cây bạch quả, tảo , cây rong mơ, cây hai lá,…

Bài 3 (trang 15 sgk Sinh học 6): Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm ?

Lời giải:

– Ví dụ về 5 cây lương thực (chọn 5 cây bất kì) là : ngô, lúa nước, lúa mì, khoai tây, sắn, kê, đại mạch, cao lương, yến mạch, khoai lang, khoai sọ, …

– Những cây lương thực thường là cây một năm. Vì nhu cầu sử dụng lương thực của nước ta cao và điều kiện khí hậu phù hợp với những cây lương thực ngắn ngày.

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách gồm 10 chương , cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về động vật , thực vật , vi sinh vât ,…

MỞ ĐẦU SINH HỌC

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Đề kiểm tra 15 phút – Chương Đại cương – Sinh 6

Đề kiểm tra 45 phút – Chương Đại cương – Sinh 6

CHƯƠNG III. THÂN

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Bài 14. Thân dài ra do đâu

Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Bài 16. Thân to ra do đâu

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Bài 18. Biến dạng của thân

Đề kiểm tra 15 phút – Chương Thân – Sinh 6

Đề kiểm tra 45 phút – Chương Thân – Sinh 6

CHƯƠNG IV. LÁ

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Bài 21. Quang hợp

Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài 23. Cây có hô hấp được không?

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Bài 25. Biến dạng của lá

Đề kiểm tra 15 phút – Chương Lá – Sinh 6

Đề kiểm tra 45 phút – Chương Lá – Sinh 6

CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

Bài 32. Các loại quả

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Đề kiểm tra 15 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6

Đề kiểm tra 45 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6

CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bài 37. Tảo

Bài 38. Rêu – Cây rêu

Bài 39. Quyết – Cây dương xỉ

Bài 40. Hạt trần – Cây thông

Bài 41. Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật

Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Đề kiểm tra 15 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6

Đề kiểm tra 45 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6

CHƯƠNG X. VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y

Bài 50. Vi Khuẩn

Bài 51. Nấm

Bài 52. Địa y

Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6

Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6

Giải Bài Tập Chương 2 Sách Giáo Khoa Sinh 12

Giải Bài Tập Chương 2 Sách Giáo Khoa Sinh 12, Giải Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 Bài 4, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa, Góp ý Chương Trình Sách Giáo Khoa, Bảng Cửu Chương Sách Giáo Khoa, Góp ý Về Chương Trình Sách Giáo Khoa, Dự Thảo Chương Trình Sách Giáo Khoa Mới, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới, Tìm Hiểu Chương Trình Và Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Thpt, Sach Giao Khoa Tieng Anh Lop 7 Chuong Trinh Thi Diem Unit 3, Hóa Học 9 Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Hóa 8 Sách Giáo Khoa, Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Sách Giáo Khoa Lớp 1 Theo Chương Trình Gdpt 2018, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12, Giải Toán Lớp 5 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Este Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 6 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập ở Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7, Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa Tập 1, Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Hóa 8 Trong Sách Giáo Khoa, Giải Toán 9 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 2 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa Tập 2, Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa, Bài 1 Este Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa, Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9, Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5, Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6, Sách Giáo Khoa Sinh Học 7, Sách Giáo Khoa Sinh Học 8, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11, Sách Giáo Khoa Sinh 12, Sinh Học 8 Sách Giáo Khoa, Sinh 8 Sách Giáo Khoa Đáp án Và Bài Tập, Sách Giáo Khoa Của Học Sinh Mỹ, Sach Giao Khoa Sinh 10, Sách Giáo Khoa Sinh Học 10, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12, Sách Giáo Khoa Sách Bài Tập Sinh 8, Sách Giáo Khoa Sinh Học 10 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao, Download Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12, Danh Sach Cuu Sinh Vien Lop Bh75 Khoa Hoa Hoc Truong Dai Hoc Back Khoa Tp Ho Chi Minh, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Chương 1 Sinh Học 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4 Phần 3, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 9, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Thông Tư Hướng Dẫn Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thô, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dụ, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Tập 1 Sách Giáo Viên, Danh Sách Học Sinh Hoàn Thành Chương Trình Tiểu Học, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 11, Sách Giải Sinh Học 7, Sách Giải Sinh Học 6, Sách Giải Sinh Học 9, Sách Giải Sinh Học 8, Sách Giáo Khoa Dành Cho Giáo Viên, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng 12, Danh Sách Sinh Viên Đa Khoa, Sách Dành Cho Sinh Viên Y Khoa, Danh Sách Sinh Viên Khóa 24 Đại Học Duy Tân, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 4, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 5, Sach Giao Khoa Mon Khoa Hoc Lop 6, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4, Sách Giáo Khoa Khoa Học 4, Sách Giáo Khoa Khoa Học, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 5, Danh Sách Sinh Viên Bách Khoa, Danh Sách Sinh Viên K20 Khoa Kế Toán, Danh Sách Sinh Viên Khóa 15 Hubt, Danh Sách Sinh Viên Bách Khoa Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Khóa 2011 Đại Học Mở, Danh Sách Cựu Sinh Viên Bách Khoa, Danh Sách Cựu Sinh Viên Bách Khoa Hcm, Danh Sach Bch Cuu Luu Hoc Sinh Nien Khoa 1968, Danh Sach Cuu Sinh Vien Khoa 1968, Danh Sách Sinh Viên Khoa Cntt, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Olympic 30/4, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Ioe Cấp Quốc Gia, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Violympic,

Giải Bài Tập Chương 2 Sách Giáo Khoa Sinh 12, Giải Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 Bài 4, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa, Góp ý Chương Trình Sách Giáo Khoa, Bảng Cửu Chương Sách Giáo Khoa, Góp ý Về Chương Trình Sách Giáo Khoa, Dự Thảo Chương Trình Sách Giáo Khoa Mới, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới, Tìm Hiểu Chương Trình Và Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Thpt, Sach Giao Khoa Tieng Anh Lop 7 Chuong Trinh Thi Diem Unit 3, Hóa Học 9 Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Hóa 8 Sách Giáo Khoa, Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Sách Giáo Khoa Lớp 1 Theo Chương Trình Gdpt 2018, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12, Giải Toán Lớp 5 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Este Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 6 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập ở Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7, Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa Tập 1, Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Hóa 8 Trong Sách Giáo Khoa, Giải Toán 9 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 2 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa Tập 2, Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa, Bài 1 Este Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa, Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9, Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5, Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6, Sách Giáo Khoa Sinh Học 7, Sách Giáo Khoa Sinh Học 8, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11, Sách Giáo Khoa Sinh 12, Sinh Học 8 Sách Giáo Khoa, Sinh 8 Sách Giáo Khoa Đáp án Và Bài Tập, Sách Giáo Khoa Của Học Sinh Mỹ, Sach Giao Khoa Sinh 10, Sách Giáo Khoa Sinh Học 10, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12, Sách Giáo Khoa Sách Bài Tập Sinh 8, Sách Giáo Khoa Sinh Học 10 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Nâng Cao Pdf,

Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Trang 14

Bài 1: Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá?

Mạch gỗ gồm các quản bào và mạch ống đều là những tế bào chết khi chúng thực hiện chức năng mạch dẫn, chúng trở thành các ống rỗng, không có màng, không có các bào quan. Các đầu cuối và vách bên đục thủng lỗ. Vách được linlin hóa bền chắc chịu được áp lực của dòng nước bên trong. Chúng nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên đến tận các tế bào nhu mô của lá, tạo thuận lợi cho dòng vận chuyển nhựa nguyên di chuyển bên trong. Các ống xếp sít nhau cùng loại (quản bào – quản bào, mạch ống – mạch ống) hay khác loại (quản bào – mạch ống) theo cách lỗ bên của một ống sít khớp với lỗ bên của ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển bên trong được liên tục nếu một số ống nào đó bị hư hỏng hay bị tắc và cũng là con đường cho dòng vận chuyển ngang.

Bài 2: Động lực năng nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

Áp suất rễ (động lực đầu dưới), lực hút do sự thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên) và lực liên kết giữa phân tử nước với nhau và giữa phân tử nước với vách mạch gỗ.

Bài 3: Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không, vì sao?

Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên trong ống đó vẫn có thể tiếp tục đi lên được bằng cách di chuyển ngang qua các lỗ bên vào ống bên cạnh và tiếp tục di chuyển lên trên.

Bài 4: Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

Sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả…).