Top 7 # Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 9 Bài 41 Sgk Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 41

Giải Bài Tập Sinh, Giải Bài Tập Sinh Học 7 Bài 44, Giải Bài Tập Sinh Lớp 8, Giải Bài 45-46 Sinh Học 9, Giải Bài Tập Vật Lý Y Sinh, Giải Bài Tập Lý Sinh Y Học, Bài Giải Sinh Học 6, Sinh 9 Giải Bài Tập, Sinh 8 Giải Bài Tập, Sinh Học 6 Giải Bài Tập, Sinh 7 Giải Bài Tập, Giải Bài 40 Sinh Học 9, Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 7, Giải Bài Tập Sinh Học 9 Bài 44, Giải Bài Tập Sinh 6, Giải Bài Tập Sinh 8, Giải Bài Tập Sinh 9, Sinh Học 7 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Sinh Học, Giải Bài Tập Sinh Học 12, Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 6, Giải Bài Tập Sinh Học 6, Giải Bài Tập Sinh Học 9, Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 41, Giải Bài Tập Sinh Học 7, Giải Bài Tập Sinh Học 12 Nâng Cao Bài 8, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Sinh Con Thứ 3, Lời Giải Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 8, Sách Giải Sinh Học 6, Sách Giải Sinh Học 7, Sách Giải Sinh Học 8, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ Về Sinh Con Thứ 3, Sách Giải Sinh Học 9, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập 4 Trang 121 Sinh Học 9, Báo Cáo Giải Trình Học Sinh Bỏ Học, Giải Bài 8 Sinh Học 12 Nâng Cao, Báo Cáo Giải Trình Sinh Con Thứ 3, Giải Phẫu Sinh Lý, Giải Bài Tập Chương 1 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Nâng Cao, Bài Giải Toán Học Sinh Giỏi Lớp 2, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Sinh Con Thứ 3, Giải Bài Tập ô Nhiễm Môi Trường Sinh 9, Quy Phạm Các Giải Pháp Kỹ Thuật Lâm Sinh, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Ioe Cấp Quốc Gia, Bài Tập Chứng Khoán Phái Sinh Có Lời Giải, Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí 2, Thuc Trang Giai Php Sinh Hoat Chi Bo, Bài Giải Chi Tiết Đề Sinh Cao Đẳng 2011, 4 Bước Hướng Dẫn Học Sinh Giải Toán, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý, Giải Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 Bài 4, Mau Giay Giai Thiệu Chuyen Sinh , Điều Lệ Giải Bóng Rổ Sinh Viên, Điểm Thi Giải Bài Toán Nhanh Của 20 Học Sinh Lớp 7a Như Sau, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Olympic 30/4, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Violympic, Giấy Đề Nghị Giải Quyết Phát Sinh, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Quốc Gia Năm 2016, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Quốc Gia Năm 2017, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Olympic Quốc Tế, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Ioe Cấp Quốc Gia 2017, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Violympic Cấp Tỉnh, Hướng Dẫn Giải Và Đáp án ôn Luyện Trong Hè Dành Cho Học Sinh Lớp 3, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Ioe Cấp Tỉnh 2017, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Quốc Gia Năm 2013, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Quốc Gia Năm 2015, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí Người, Báo Cáo Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lý Người , Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Olympic 30/4 Năm 2017, Giải Bài Tập Chương 2 Sách Giáo Khoa Sinh 12, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giải Pháp Khắc Phục Lỗi Chính Tả Phương Ngữ Cho Học Sinh Lớp 4 Và Lớp 5, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Violympic Cấp Quốc Gia 2017, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, Mẫu Báo Cái Giải Trình Việc Chuyển Sinh Hoạt Muộn, Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Quyết Tình Huống Học Sinh Đánh Nhau, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Ioe Cấp Quốc Gia Lớp 5 Năm Học 2013-2104, Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Cho Học Sinh Phổ Thoing, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Muộn, Danh Sách Học Sinh Nhận Giải Thưởng Lý Tự Trọng, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bao Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Động Viên Chậm, Giải Pháp Tạo Môi Trường Sử Dụng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Văn Bản Giải Trình Về Việc Chuyển Sinh Hoạt Đảng Muộn, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Sinh Hoạt Đảng Muộn, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại,

Giải Bài Tập Sinh, Giải Bài Tập Sinh Học 7 Bài 44, Giải Bài Tập Sinh Lớp 8, Giải Bài 45-46 Sinh Học 9, Giải Bài Tập Vật Lý Y Sinh, Giải Bài Tập Lý Sinh Y Học, Bài Giải Sinh Học 6, Sinh 9 Giải Bài Tập, Sinh 8 Giải Bài Tập, Sinh Học 6 Giải Bài Tập, Sinh 7 Giải Bài Tập, Giải Bài 40 Sinh Học 9, Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 7, Giải Bài Tập Sinh Học 9 Bài 44, Giải Bài Tập Sinh 6, Giải Bài Tập Sinh 8, Giải Bài Tập Sinh 9, Sinh Học 7 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Sinh Học, Giải Bài Tập Sinh Học 12, Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 6, Giải Bài Tập Sinh Học 6, Giải Bài Tập Sinh Học 9, Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 41, Giải Bài Tập Sinh Học 7, Giải Bài Tập Sinh Học 12 Nâng Cao Bài 8, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Sinh Con Thứ 3, Lời Giải Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 8, Sách Giải Sinh Học 6, Sách Giải Sinh Học 7, Sách Giải Sinh Học 8, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ Về Sinh Con Thứ 3, Sách Giải Sinh Học 9, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập 4 Trang 121 Sinh Học 9, Báo Cáo Giải Trình Học Sinh Bỏ Học, Giải Bài 8 Sinh Học 12 Nâng Cao, Báo Cáo Giải Trình Sinh Con Thứ 3, Giải Phẫu Sinh Lý, Giải Bài Tập Chương 1 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Nâng Cao, Bài Giải Toán Học Sinh Giỏi Lớp 2, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Sinh Con Thứ 3, Giải Bài Tập ô Nhiễm Môi Trường Sinh 9, Quy Phạm Các Giải Pháp Kỹ Thuật Lâm Sinh, Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Ioe Cấp Quốc Gia, Bài Tập Chứng Khoán Phái Sinh Có Lời Giải, Thực Hành Giải Phẫu Sinh Lí 2, Thuc Trang Giai Php Sinh Hoat Chi Bo,

Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 41: Môi Trường Và Các Nhân Tố Sinh Thái

Bài tập 1 trang 93 VBT Sinh học 9: Quan sát trong tự nhiên, hãy điền nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 41.1.

Trả lời:

Bảng 41.1. Môi trường sống của sinh vật

Bài tập 2 trang 93 VBT Sinh học 9: Hãy điền vào bảng 41.2 tên các nhân tố sinh thái của môi trường tự nhiên, lựa chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái theo từng nhóm

Trả lời:

Bảng 41.2. Bảng điền các nhân tố sinh thái theo nhóm

Bài tập 3 trang 94 VBT Sinh học 9: Hãy nhận xét về sự thay đổi của các nhân tố sau:

a) Trong một ngày (từ sáng tới tối), ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi như thế nào?

b) Ở nước ta, độ dài ngày vào mùa hè và mùa đông có gì khác nhau?

c) Sự thay đổi về nhiệt độ trong một năm diễn ra như thế nào?

Trả lời:

a) Trong một ngày (từ sáng đến tối) cường độ ánh sáng tăng dần tự sáng đến trưa và giảm dần từ trưa đến tối, góc độ chiếu sáng cũng thay đổi theo thời gian.

b) Ở nước ta, ngày mùa hè dài hơn ngày mùa đông.

c) Nhiệt độ tăng cao trong các tháng mùa hè và giảm thấp trong các tháng mùa đông, mùa xuân là thời gian chuyển tiếp từ mùa đông sang mùa hè nên nhiệt độ theo hướng tăng dần, mùa thu là thời gian chuyển tiếp từ hè sang đông nên nhiệt độ giảm dần. Nhiệt độ trong 1 năm tăng giảm dựa theo chu kì quay của trái đất quanh mặt trời.

Bài tập 4 trang 94 VBT Sinh học 9: Môi trường sống của sinh vật là gì?

Trả lời:

Môi trường sống của sinh vật là tất cả những gì bao quanh sinh vật.

Bài tập 5 trang 94 VBT : Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Nhân tố sinh thái là những …………… của môi trường tác động tới sinh vật. Các nhân tố sinh thái được chia thành hai nhóm: …………………………………. và ……………………………… Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh thái ……………. và nhân tố sinh thái …………………………..

Trả lời

Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Các nhân tố sinh thái được chia thành hai nhóm: nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh thái con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác.

Bài tập 6 trang 94 VBT Sinh học 9: Giới hạn sinh thái là gì?

Trả lời:

Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

Bài tập 7 trang 94-95 VBT Sinh học 9: Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy chia các nhân tố sinh thái trên thành các nhóm nhân tố sinh thái.

a) Các nhân tố sinh thái vô sinh

b) Các nhân tố sinh thái hữu sinh

Trả lời:

a) Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: Mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.

b) Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: Kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá cây.

Bài tập 8 trang 95 VBT : Quan sát trong lớp học và điền thêm những nhân tố sinh thái tác động tới việc học tập và sức khỏe của học sinh vào bảng 41.3

Trả lời:

Bảng 41.3. Bảng điền các nhân tố sinh thái trong lớp học

Bài tập 9 trang 95-96 VBT Sinh học 9: Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan sẽ thay đổi. Em hãy cho biết những thay đổi của nhân tố sinh thái đó.

Trả lời:

Các nhân tố cả môi trường bị thay đổi: Độ ẩm không khí , nhiệt độ, lượng mưa, chế độ dinh dưỡng, vi sinh vật, ánh sáng, … các điều kiện trên thay đổi từ điều kiện ở rừng rậm sang điều kiện môi trường ở vườn nhà.

Bài viết khác

Giải Bài Tập Trang 56 Sgk Sinh Lớp 9: Protein Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9

Giải bài tập trang 56 SGK Sinh lớp 9: Protein Giải bài tập môn Sinh học lớp 9

Giải bài tập trang 56 SGK Sinh lớp 9: Protein

Giải bài tập trang 56 SGK Sinh lớp 9: Protein được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về cấu trúc và chức năng của protein trong giáo trình giảng dạy môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh lớp 9: ADN và bản chất của gen Giải bài tập trang 53 SGK Sinh lớp 9: Mối quan hệ giữa gen và ARN

A. Tóm tắt lý thuyết:

Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là C, H, O, N và có thể còn có một số nguyên tố khác. Prôtêin thuộc loại đại phân tử, có khối lượng và kích thước lớn (có thể dài tới 0,1 µm, khối lượng có thể đạt tới hàng triệu đvC). Prôtêin cùng dược cấu trúc theo nguyên tắc đa phân: gồm hàng trăm đơn phân. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là axit amin, có hơn 20 loại axit amin khác nhau.

Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin còn được biểu hiện ở các dạng cấu trúc không gian (hình 18). Chính ở dạng cấu trúc không gian đặc thù, prôtêin mới thực hiện được chức năng của nó.

Cấu trúc bậc 1 là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi axit amin.

Cấu trúc bậc 2 là chuỗi axit amin tạo các vòng xoắn lò xo đều đặn. Các vòng xoắn ở prôtêin dạng sợi còn bện lại với nhau kiểu dây thừng tạo cho sợi chịu lực khỏe hơn.

Cấu trúc bậc 3 là hình dạng không gian ba chiều của prôtêin do cấu trúc bậc 2 xếp tạo thành kiếu đặc trưng từng loại prôtêin, ví dụ: prôtêin hình cầu.

Cấu trúc bậc 4 là cấu trúc của một số loại prôtêin gồm hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau.

Đối với riêng tế bào và cơ thể, prôtêin có nhiều chức năng quan trọng.

1. Chức năng cấu trúc

Prôtêin là thành phần cấu tạo của chất nguyên sinh, là hợp phần quan trọng xây dựng nên các bào quan và màng sinh chất. Từ đó, hình thành các đặc điểm giải phẫu, hình thái của các mô, các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể.

Ví dụ: Histôn là loại prôtêin tham gia vào cấu trúc của NST. Đặc biệt, prôtêin dạng nguyên liệu cấu trúc rất tốt (như côlasen và elastin là thành phần chủ yếu mô liên kết, kêratin ở trong móng, sừng, tóc và lông).

2. Chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất

Quá trình trao đổi chất trong tế bào diễn ra qua nhiều phản ứng hoá sinh được xúc tác các enzim. Bản chất của enzim là prôtêin. Hiện đã biết khoảng 3500 loại enzim mỗi loại tham gia một phản ứng nhất định.

Ví dụ: Trong quá trình tổng hợp phân từ ARN có sự tham gia cùa enzim ARN còn khi phân giải ARN thành các nuclêôtit thì có sự xúc tác của enzim ribônuclêaza.

Chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất:

Các hooc môn có vai trò điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể. Các hooc môn phần lớn là prôtêin. Một số hoocmôn ở động vật và ở người là các protein hoạt tính sinh học cao. Ví dụ: Insulin có vai trò điều hoà hàm lượng đường máu, tirôxin điều hoà sức lớn của cơ thể.

Ngoài những chức năng trên nhiều loại prôtêin còn có chức năng khác như bảo vệ cơ thể (các kháng thể), vận động của tế bào và cơ thể. Lúc cơ thể thiếu hụt gluxit với lipit, tế bào có thể phân giải prôtêin cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh Học lớp 9:

Bài 1: (SGK Sinh 9 – Prôtêin)

Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Đáp án bài 1:

Protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loài a.a khác nhau, do đó cách sắp xếp khác nhau của hơn 20 loài a.a này đã tạo nên tính đa dạng của protein.

Còn tính đặc thù của protein được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các a.a. Ngoài ra tính đặc thù còn được thể hiện qua cấu trúc không gian của nó (cấu trúc ko gian gồm bậc 1, 2, 3, 4)

Bài 2: (SGK Sinh 9 – Prôtêin)

Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Đáp án bài 2:

Bài 3: (SGK Sinh 9 – Prôtêin)

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1; b) Cấu trúc bậc 2

c) Cấu trúc bậc 3; d) Cấu trúc bậc 4

Đáp án đúng: a. cấu trúc bậc 1

Bài 4: (SGK Sinh 9 – Prôtêin)

Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1; b) Cấu trúc bậc i và 2

c) Cấu trúc bậc 2 và 3; d) Cấu trúc bậc 3 và 4.

Đáp án đúng: d. cấu trúc bậc 3, bậc 4

Bài 5: (SGK Sinh 9 – Prôtêin)

Đánh dấu X vào đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Prôtêin cấu trúc như thế nào?

1. Prôtêin là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 4 nguyên tố c, H, o, N và có thể có một vài nguyên tố khác.

2. Prôtéin là đại phân tử, khối lượng có thể đạt tới hàng triệu đvC.

3. Prôtêin được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm hàng trăm đơn phân.

4. Các đơn phân cấu trúc nên prôtêin cũng là các nuclêôtit.

a) 1, 3, 4; b) 2, 3, 4; c) 1, 2, 3; d) 1, 2

2. Tính đặc thù của prôtêin được biểu hiện như thế nào?

a) Ở thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các axit amin

b) Ở các dạng cuấ trúc không gian của protein

c) Ở chức năng của protein

d) cả a và b

Đáp án bài 5: 1 – c; 2 – d

Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 41: Hạt Kín

Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín

– Nhận xét sự đa dạng của cây có hoa: Cây có hoa rất đa dạng và phong phú về dạng thân (gỗ, cỏ), dạng rễ (chùm, cọc), kiểu lá (đơn, kép), kiểu gân lá (hình mạng, song song, hình cung), cánh hoa (dính, rời), quả (có hoặc không) và cả về môi trường sống (cạn, nước).

Ghi nhớ (trang 84 VBT Sinh học 6)

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm chung như sau:

– Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,..), trong có mạch dẫn phát triển.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn trong nằm trong bầu) là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

– Môi trường sống đa dạng. Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.

Câu hỏi (trang 84 VBT Sinh học 6)

1. (trang 84 VBT Sinh học 6): Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

Hãy đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng nhất:

– Tính chất đặc trưng nhất của các cây Hạt kín là:

a) Sống ở trên cạn.

b) Có rễ, thân, lá

c) Sinh sản bằng hạt

d) Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

– Các cây Hạt kín rất khác nhau, thể hiện ở:

e) Đặc điểm hình thái cơ quan sinh dưỡng

g) Đặc điểm hình thái cơ quan sinh sản

h) Cả e và g

Trả lời:

Đáp án d và h

4. (trang 84 VBT Sinh học 6): Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc quả, quả khác nhau

Trả lời:

5 cây hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau: bưởi, bèo tây, lúa, cà chua, cải.

Các bài giải vở bài tập Sinh học lớp 6 (VBT Sinh học 6) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: