Top 18 # Giải Bài Tập Tin Học Lớp 8 Trang 24 / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Bài 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10 Trang 33 Sbt Hóa Học 8 / 2023

Bài 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10 trang 33 SBT Hóa học 8

Bài 24.5 trang 33 sách bài tập Hóa 8: Người và động vật trong quá trình hô hấp hấp thụ O 2, thở ra khí CO 2. Nguyên liệu xăng, dầu trong quá trình đốt cháy cũng cần O 2 và thải CO 2. Như vậy lượng O 2 phải mất dần, nhưng trong thực tế hang nghìn năm nay, tỉ lệ về thể tích của oxi trong không khí luôn luôn xấp xỉ bằng 20%. Hãy giải thích.

Lời giải:

Lượng oxi không mất dần do sự quang hợp của cây xanh đã hấp thụ khí CO 2 và tạo ra lượng oxi rất lớn. Do đó tỉ lệ oxi trong khôg khí ( tính theo thể tích) luôn luôn xấp xỉ bằng 20%.

Bài 24.6 trang 33 sách bài tập Hóa 8: Có những chất sau: O 2, Mg, P, Al, Fe.

Hãy chọn một trong những chất trên và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong phương trình phản ứng sau:

Lời giải:

Bài 24.7 trang 33 sách bài tập Hóa 8: Đổ đầy nước vào hộp cat-tông ( hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp cát-tông không cháy mà nước lại sôi.

a) Ở nhiệt độ nào thì nước sôi?

b) Trong thời gian nước sôi nhiệt độ có thay đổi không?

c) Vỏ cac-tông cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100°C. Tại sao?

d) Điều gì xảy ra nếu trong hộp không chứa nước?

Lời giải:

a) Ở 100°C thì nước sôi.

b) Trong thời gian sôi, nhiệt độ của nước không đổi.

c) Vỏ cát-tông cháy ở nhiệt độ trên 100°C, khi chứa đầy nước vỏ hộp cac-tông không cháy trên bếp lửa, khi hết nước hộp cac-tông sẽ cháy.

d) Nếu trong hộp cat-tông hết nước thì vỏ hộp sẽ cháy khi đun hộp trên bếp lửa.

Bài 24.8 trang 33 sách bài tập Hóa 8: Trong giờ học về sự cháy, một học sinh phát biểu: Cây nến cháy và bóng đèn điện cháy, phát biểu đó có đúng hay không?

Lời giải:

Câu phát biểu chỉ đúng ch ý đầu: Cây nến cháy vì có phản ứng cháy của nến với khi oxi, còn bóng đèn sang lên không phải là phản ứng cháy mà là dây tóc bóng đèn nóng lên và phát sang nhờ nguồn điện.

Bài 24.9 trang 33 sách bài tập Hóa 8: a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon? 5mol lưu huỳnh?

b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2g lưu huỳnh trong 1,12 lit oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết hay còn dư?

Lời giải:

a,

Khối lượng O 2:

Khối lượng O 2:

b,

⇒ O 2 hết và S dư

Bài 24.10 trang 33 sách bài tập Hóa 8: Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy:

a) 1mol cacbon; b) 1,5mol photpho

Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng khi đốt cháy cacbon:

b) Phương trình hóa học khi đốt cháy photpho:

Thể tích của không khí cần dùng là: V kk = 5V = 5.42 = 210(l)

Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 Trang 32 Sbt Hóa Học 8 / 2023

Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 32 SBT Hóa học 8

Bài 24.1 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 24.2 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa O 2 với:

a) 3 kim loại hóa trị I, II, III.

b) 3 phi kim, thí dụ như C, S, P,…

c) 3 hợp chất, thí dụ như:

– Khí ga (butan C 4H 10) sinh ra khí cacbonic và nước.

– Khí ammoniac (NH 3) sinh ra khí nito và nước.

– Khí hidro sunfua (H 2 S) sinh ra khí sunfuaro và nước.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng giữa O 2 với:

a) Ba kim loại:

b) Ba phi kim:

c) Ba hợp chất:

Bài 24.3 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất? Vì sao cá sống được trong nước? Những lĩnh vực hoạt nào của con người cần thiết phải dùng bình nén oxi để hô hấp?

Lời giải:

– Oxi trong không khí là đơn chất.

– Cá sống được trong nước vì trong nước có hòa tan khí oxi.

– Những lĩnh vực hoạt động của của con người cần dùng bình nén oxi để hô hấp: thợ lặn, phi công vũ trụ, bệnh nhân khó thở,…

Bài 24.4 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Trong 3 bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình: bình 1 một cục than đang cháy, bình 2 hai cục than đang cháy, bình 3 ba cục than đang cháy ( các cục than có kích thước như nhau).

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong phòng thí nghiệm?

Lời giải:

Trong ba hình trên thì cục than ở bình 1 cháy lâu hơn cục than ở bình 2 và cục than ở bình 2 cháy lâu hơn ở bình 3.

Vì lượng oxi trong 3 bình là như nhau.

Unit 8 Lớp 6 Looking Back Trang 24 / 2023

Unit 8 lớp 6 Looking back

Vocabulary Unit 8 lớp 6 Looking back

Task 1. Find one odd word or phrase in each line. (Tìm từ khác loại trong mỗi hàng.)

1. A. volleyball B. badminton C. bicycle D. tennis

2. A. playground B. bat C. racket D. ball

3. A. running B. cycling C. swimming D. driving

4. A. cartoons B. sports news C. winter sports D. weather forecast

5. A. sporty B. intelligent C. fit D. healthy

Hướng dẫn giải:

1. C

2. A

3. D

4. C

5. B

Tạm dịch:

1. A. bóng chuyền

B. cầu lông

C. xe đạp

D. quần vợt

2. A. sân chơi

B. gậy

C. vợt

D. bóng

3. A. chạy

B. đạp xe

C. bơi

D. lái xe

4. A. hoạt hình

B. tin tức thể thao

C. thể thao mùa đông

D. dự báo thời tiết

5. A. cường tráng

B. thông minh

C. cân đối

D. khỏe mạnh

” Bài trước: Unit 8 lớp 6 Skills 2

Task 2. Read the four words in each line. Write the name of the game or sport the four words belong to. (Đọc 4 từ trong mỗi hàng. Viết tên của môn thể thao hoặc trò chơi mà 4 từ đã cho gợi ý.) Hướng dẫn giải:

1. pedal , wheels , ride , race : cycling

Tạm dịch: bàn đạp, bánh xe, tay lái, đua: đua xe đạp

2. ball ; kick ; goal ; referee : football

Tạm dịch: bóng; đá; bàn thắng; trọng tài: đá bóng

3. ring , rope , gloves , hit : boxing

Tạm dịch: sàn đấu, dây thừng, bao tay, đánh: quyền anh

4. table , paddle , serve , ball : table tennis

Tạm dịch: bàn, vợt bóng bàn, lượt giao bóng, bóng: bóng bàn

5. basket , points , ball , court : basketball

Tạm dịch: rổ, điểm, bóng, sân: bóng rổ

Grammar Unit 8 lớp 6 Looking back

4. – What’s that noise?

Hướng dẫn giải:

1. are

Tạm dịch: Thế vận hội được tổ chức 4 năm 1 lần.

Giải thích: câu ở thì bị động và diễn tả hành động xảy ra hằng năm nên ta dùng “are”

2. took

Tạm dịch: Thế vận hội đầu tiên diễn ra ở Hy Lạp vào năm 776 trước Công nguyên.

Giải thích:

take place in = be held: được tổ chức ở

3. started

Tạm dịch: câu chia thì hiện tại đơn vì có dấu hiệu “ago”

Người ta bắt đầu sử dụng máy tính cách đây khoảng 50 năm.

4. are playing

Tạm dịch: câu trả lời ở thời điểm nói nên dùng thì hiện tại tiếp diễn

– Tiếng ồn gì thế?

– Bọn trẻ đang chơi trò chiến tranh đó mà.

Giải thích:

5. did you do – cycled – watched

Tạm dịch:

Bạn đã làm gì cuối tuần trước?

Mình đã đạp xe quanh hồ cùng bạn bè. Sau đó mình xem ti vi vào buổi chiều.

Giải thích: câu hỏi có dấu hiệu thì quá khứ nên chia quá khứ đơn

Task 4. What do you say in these situations? (Trong những tình huống này em nói gì?)

1. Your friends are making a lot of noise.

Hướng dẫn giải:

1. Please stop making noise.

Tạm dịch: stop + Ving: dừng làm gì

Bạn của bạn đang gây ồn ào.

Xin đừng làm ồn.

Giải thích:

2. Go out to play with your friend.

Tạm dịch:

Cậu bé này xem TV quá lâu.

Ra ngoài chơi với bạn bè kìa.

Giải thích: go out: đi chơi

3. Don’t feed the animals.

Tạm dịch:

Một vài trẻ con đang cho động vật ăn ở sở thú.

Không cho động vật ăn.

Giải thích: tùy lựa chọn cá nhân

4. Stand in line, boys.

Tạm dịch:

Giáo viên muốn các bạn nam đứng vào hàng.

Các bạn nam, đứng vào hàng.

Giải thích: câu mệnh lệnh đi kèm dấu !

5. Don’t tease the dog.

Tạm dịch:

Mẹ bạn bảo bạn không trêu chọc chú chó đó.

Không chọc ghẹo chó.

Giải thích: tùy lựa chọn cá nhân

Hướng dẫn giải:

(1) play

(2) hear

(3) game(s)

(4) sport

(5) famous

Tạm dịch:

Thể thao và trò chơi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sông chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có thể chơi thể thao hoặc trò chơi, hoặc xem những sự kiện thể thao trên truyền hình hoặc ở sân vận động. Khi bạn nghe đài phát thanh buổi sáng, bạn có thể nghe bản tin thể thao. Khi bạn mở một tờ báo ra, bạn sẽ luôn thấy thông tin về vài trò chơi, hoặc một bài báo về môn thể thao yêu thích của bạn. Chương trình truyền hình về thể thao rất phổ biến và bạn có thể xem thứ gì đó thú vị gần như mỗi ngày. Những câu chuyện về những người nổi tiếng nam hay nữ trong thế giới thể thao thường rất thú vị.

Communication Unit 8 lớp 6 Looking back

Task 6. Match the questions in A with their correct answers in B. (Nối câu hỏi trong phần A với câu trả lời trong phần B sao cho phù hợp.) Hướng dẫn giải:

1 – A

Tạm dịch:

Bạn chơi karate bao lâu một lần?

Tôi chơi một lần một tuần.

2 – E

Tạm dịch:

Các bạn đi câu cá ở đâu?

Chúng mình đi câu cá ở sông gần nhà.

3 – B

Tạm dịch:

Bạn chơi cầu lông với ai?

Mình chơi với chị mình.

4 – C

Tạm dịch:

Bạn thích môn thể thao hoặc trò chơi nào?

Mình thích cờ vua.

5 – D

Tạm dịch:

Ai thắng cuộc thi bóng bàn trong trường?

Chúng tôi thắng.

” Bài tiếp theo: Unit 8 lớp 6 Project

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Looking back Unit 8 lớp 6. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bài 1 Trang 24 Sbt Sử 8 / 2023

Việc phát minh ra máy hơi nước đã tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của ngành

A. Công nghiệp chế tạo vũ khí

B. Hàng không

C. Giao thông vận tải đường thuỷ và đường bộ

D. Tất cả các ngành trên.

Xem lại mục Phương pháp: 1. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

Lời giải:

Việc phát minh ra máy hơi nước đã tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của ngành giao thông vận tải đường thuỷ và đường bộ

Chọn: C

Câu 2 Đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được chế tạo ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Anh – năm 1802

B. Pháp – năm 1830

C. Mĩ – năm 1870

D. Đức – năm 1902

Xem lại mục Phương pháp: 1. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

Lời giải:

Đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được chế tạo ở Anh vào năm 1802.

Chọn: A

Câu 3 Máy điện tín được phát minh đầu tiên ở

A. Nga

B. Mĩ

C. Đức

D. Cả Nga và Mĩ

Xem lại mục Phương pháp: 1. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

Lời giải:

Máy điện tín được phát minh đầu tiên ở cả Nga và Mĩ.

Chọn: D

Câu 4 Phát minh nào sau đây không phải là thành tựu của thế kỉ XVIII – XIX?

A. Công bố “bản đồ gen người”.

B. Định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng.

C. Thuyết tế bào.

D. Thuyết tiến hoá và di truyền.

E. Định luật vạn vật hấp dẫn.

Xem lại mục Phương pháp: 2. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Lời giải:

Phát minh là thành tựu của thế kỉ XVIII – XIX là định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hoá và di truyền, định luật vạn vật hấp dẫn.

Chọn: A

Câu 5 Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội thế kỉ XVIII – XIX là

A. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.

B. Kinh tế chính trị học tư sản.

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Xem lại mục Phương pháp: 2. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Lời giải:

Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội thế kỉ XVIII – XIX là chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chọn: D