Top #10 ❤️ Giải Bài Tập Toán Bài 3 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Caffebenevietnam.com

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 4: Hình Lăng Trụ Đứng

Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Ôn Tập Chương 4 Phần Đại Số

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8 Bài 1: Vị Trí Địa Lí, Địa Hình Và Khoáng Sản

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 1: Hình Hộp Chữ Nhật

Sách giải toán 8 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 9: Với a và b là hai số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).

Lời giải

(a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 9: Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.

Lời giải

Bình phương của tổng hai biểu thức bằng tổng của bình phương biểu thức thứ nhất, bình phương biểu thức thứ hai và hai lần tích hai biểu thức đó

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 10: Tính . 2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) với A = 2x + 3y ; B = 1)

c) Đề bài tương tự:

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu :

(2a + b) 2 – 4.(2a + b) + 4.

Các bài giải Toán 8 Bài 3 khác

Bài 22 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh:

a) 101 2 ; b) 199 2 ; c) 47.53

Lời giải:

c) 47.53 = (50 – 3)(50 + 3) = 50 2 – 3 2 = 2500 – 9 = 2491.

Các bài giải Toán 8 Bài 3 khác

Bài 23 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh rằng:

Áp dụng:

a) Tính (a – b) 2, biết a + b = 7 và a.b = 12.

b) Tính (a + b) 2, biết a – b = 20 và a.b = 3.

Lời giải:

Ta có:

+ Chứng minh (a – b) 2 = (a + b) 2 – 4ab

Ta có:

= (a – b) 2 = VT (đpcm)

+ Áp dụng, tính:

Các bài giải Toán 8 Bài 3 khác

Bài 24 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức 49x2 – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:

Lời giải:

A = 49x 2 – 70x + 25

= (7x) 2 – 2.7x.5 + 52

Các bài giải Toán 8 Bài 3 khác

Bài 25 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

Lời giải:

Các bài giải Toán 8 Bài 3 khác

Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8 Bài 9: Khu Vực Tây Nam Á

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 3: Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 3: Bất Phương Trình Một Ẩn

Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8 Bài 3: Sông Ngòi Và Cảnh Quan Châu Á

Giải Toán 8 Bài 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Giải Toán Lớp 8 Bài 3: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

Giải Sbt Toán 7 Bài 3: Nhân, Chia Số Hữu Tỉ

Giải Toán Lớp 3 Trang 33, 34: Gấp Một Số Lên Nhiều Lần

Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 33 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com

Giải Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 33

Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 33 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 16 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1):

Viết các biểu thức sau đây dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

c) 25a 2 + 4b2 – 20ab

Lời giải:

Bài 17 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng minh rằng: (10a + 5) 2 = 100a. a(a + 1) + 25

Từ đó em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5.

Lời giải:

Cách tính nhẩm bình phương của một số có tận cùng bằng chữ số 5:

(10a + 5) 2 = 100a(a + 1) + 25

Vậy để tính bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bởi chữ số 5 ta tính tích a(a + 1) rồi viết 25 vào bên phải.

Áp dụng:

Để tính 25 2 ta tính 2(2 + 1) = 6 rồi viết tiếp 25 vào bên phải ta được 625.

Để tính 35 2 ta tính 3(3 + 1) = 12 rồi viết tiếp 25 vào bên phải ta được 1225.

Bài 18 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1):

Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẵng thức bị mực làm nhòe đi một số chỗ:

Hãy nêu một đề bài tương tự.

Lời giải:

c) Đề bài tương tự: Chẳng hạn:

Bài 19 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1):

Đố. Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.

Lời giải:

Diện tích của miếng tôn là (a + b) 2.

Diện tích của miếng tôn phải cắt là: (a – b) 2.

Phần diện tích còn lại (a + b) 2 – (a – b) 2.

Vậy phần diện tích hình còn lại là 4ab và không phụ thuộc vào vị trí cắt.

Bài 20 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1):

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

Lời giải:

Nhân xét sự đúng, sai:

Bài 21 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1):

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

b) (2x + 3y) 2 + 2.(2x + 3y) + 1.

Hãy tìm một đề bài tương tự.

Lời giải:

c) Đề bài tương tự. Chẳng hạn:

Bài 22 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính nhanh:

c) 47.53.

Lời giải:

c) 47.53 = (50 – 3)(50 + 3) = 502 – 32 = 2500 – 9 = 2491.

Bài 23 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng minh rằng: (a + b) 2 = (a – b) 2 + 4ab

Áp dụng:

a) Tính (a – b) 2, biết a + b = 7 và a.b = 12.

b) Tính (a + b) 2, biết a – b = 20 và a.b=3.

Lời giải:

Biến đổi vế trái:

Hoặc biến đổi vế phải:

Áp dụng, tính: a) (a – b) 2 = (a + b) 2 – 4ab = 72 – 4.1 2= 49 – 48 = 1.

Bài 24 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính giá trị của biểu thức 49x 2 – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5.

b) x = 1/7.

Lời giải:

Bài 25 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính:

Lời giải:

Từ khóa tìm kiếm:

Giải Bài 3 Trang 80 Sgk Hình Học 10

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 3: Đơn Thức

Giải Vở Bài Tập Toán 3 Bài 40 : Góc Vuông, Góc Không Vuông

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 3: Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Và Giải Tam Giác

Giải Bài 27,28,29 ,30,31,32, 33,34,35 Trang 79,80 Toán 9 Tập 2: Góc Tạo Bởi Tia Tiếp Tuyến Và Dây Cung

Giải Bài Tập Trang 14 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

Giải Bài Tập 28: Trang 80 Sgk Hình Học Lớp 8

Giải Bài Tập Trang 79, 80 Sgk Toán 8 Tập 1 Bài 20, 21, 22, 23, 24, 25,

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông

Giải Toán Lớp 9 Bài 4: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông

Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Hai Tập

Giải bài tập trang 14 SGK Toán lớp 8 tập 1: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Giải bài tập môn Toán lớp 8

với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải hay Toán 8 các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài tập trang 11 SGK Toán 8 tập 1: Hằng đẳng thức đáng nhớ

Giải bài tập trang 12 SGK Toán 8 tập 1: Hằng đẳng thức đáng nhớ

A. Kiến thức cần nhớ những hằng đẳng thức đáng nhớ:

B. Giải bài tập Toán 8 hằng đẳng thức đáng nhớ trang 14

Bài 1. (SGK toán lớp 8 tập 1 trang 14)

Tính:

a) (2x 2 + 3y) 3; b) (1/2 x – 3) 3

Bài giải:

Bài 2. (SGK toán lớp 8 tập 1 trang 14)

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

Bài giải:

Bài 3. (SGK toán lớp 8 tập 1 trang 14)

Tính giá trị của biểu thức:

Bài giải:

Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000

Bài 4. (SGK toán lớp 8 tập 1 trang 14)

Đố: Đức tính đáng quý.

Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc một hiệu, rồi điền chữ cùng dòng với biều thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em sẽ tìm ra một trong những đức tính quý báu của con người.

16 + 8x + x 2 U

1 – 2y + y 2 Â

Bài giải:

Ta có:

U: 16 + 8x + x2= 42 + 2 . 4 . x + x2 = (4 + x) 2 = (x + 4) 2

Nên:

Vậy: Đức tính đáng quý là “NHÂN HẬU”

Chú ý: Có thế khai triển các biểu thức (x – 1) 3, (x + 1) 3, (y – 1) 2, (x + 4) 2 … để tìm xem kết quả ứng với chữ nào và điền vào bảng.

Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 75

Bài 19,20,21, 22,23,24,25 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 1 : Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Luyện Tập (Trang 72)

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 9: Ứng Dụng Thực Tế Của Tam Giác Đồng Dạng

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 9: Thể Tích Của Hình Chóp Đều

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Bài 8: Danh Từ

Giải Bài Tập Trang 15, 16 Sgk Hóa Lớp 8: Nguyên Tử

Bài 1,2,3, 4,5,6 Trang 15, 16 Sgk Hóa 8: Bài Tập Nguyên Tử

Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 4: Nguyên Tử

Giải Bài Tập Trang 80 Sgk Sinh Lớp 8: Tiêu Hóa Và Các Cơ Quan Tiêu Hóa

Sách giải toán 8 Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 14: Tính (a + b)(a2 – ab + b2) (với a, b là hai số tùy ý).

Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 15: Phát biểu hằng đẳng thức (6) bằng lời.

Lời giải

Tổng của lập phương hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức và bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức đó

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 15: Tính (a – b)(a2 + ab + b2 ) (với a, b là hai số tùy ý).

Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 15: Phát biểu hằng đẳng thức (7) bằng lời.

Lời giải

Hiệu của lập phương hai biểu thức bằng tích của hiệu hai biểu thức và bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó

Bài 30 (trang 16 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

Lời giải:

= -27

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Bài 31 (trang 16 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh rằng:

Áp dụng: Tính a 3 + b 3, biết a.b = 6 và a + b = -5

Lời giải:

a) Biến đổi vế phải ta được:

b) Biến đổi vế phải ta được:

(a – b) 3 + 3ab(a – b)

– Áp dụng: Với ab = 6, a + b = -5, ta được:

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Bài 32 (trang 16 SGK Toán 8 Tập 1): Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

a) Ta có thể nhận thấy đây là hằng đẳng thức (6).

= (3x + y) (Áp dụng HĐT (7) với A = 2x, B = 5)

= (2x – 5).(4x 2 + 10x + 25)

Vậy ta cần điền :

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Bài 33 (trang 16 SGK Toán 8 Tập 1): Tính

Lời giải:

= 5 2 – 2.5.3x + (3x) 2 (Áp dụng HĐT (2))

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Bài 34 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

Lời giải:

=

(Áp dụng HĐT (3) với A = a + b; B = a – b)

= 2b.2a

= 4ab

= [(x + y + z) – (x + y)] 2 (Áp dụng HĐT (2) với A = x + y + z ; B = x + y)

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Bài 35 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh:

Lời giải:

= 10000

= 2500

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Bài 36 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức:

a) x 2 + 4x + 4 tại x = 98.

Lời giải:

Tại x = 98, giá trị biểu thức bằng (98 + 2) 2 = 100 2 = 10000

Tại x = 99, giá trị biểu thức bằng (99 + 1) 3 = 100 3 = 1000000

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Bài 37 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho chúng tạo thành hai vế của một hằng đẳng thức (theo mẫu):

Lời giải:

Kết quả:

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Bài 38 (trang 18 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh các đẳng thức sau:

Lời giải:

a) Sử dụng tính chất hai số đối nhau:

Các bài giải Toán 8 Bài 5 khác

Giải Bài Tập Nhân Đa Thức Với Đa Thức Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Bài 7,8,9,10,11,12, 13,14,15 Trang 9 Toán 8 Tập 1: Nhân Đa Thức Với Đa Thức

Giải Bài Tập Trang 5, 6 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Giải Bài Tập Đại Số Lớp 8 Chương 1 Bài 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

Bài Tập 12,3,4,5,6 Trang 5, 6 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức

🌟 Home
🌟 Top