Top 7 # Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 44 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 44 Bài 38: Luyện Tập

b. Tổng hai số là 95, hiệu hai số là 47. Tím số lớn. a. Tóm tắt bài toán: Bài giải:

Hai lần số bé là: 73 – 29 = 44

Vậy số bé cần tìm là: 44 : 2 = 22

Đáp số: Số bé 22

b. Tóm tắt bài toán: Bài giải:

Hai lần số lớn là: 95 + 47 = 142

Vậy số lớn cần tìm là: 142 : 2 = 71

Đáp số: Số lớn 71

Bài 2: Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải hoa? Tóm tắt bài toán: Bài giải:

Hai lần số mét vải màu các loại là: 360 + 40 = 400 (m)

Số mét vải màu các loại có trong cửa hàng là: 400 : 2 = 200 (m)

Số mét vải hoa có trong cửa hàng là: 200 – 40 = 160 (m)

Đáp số: Vải hoa 160m

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2 tấn 500kg = ………… kg b. 3 giờ 10 phút = ………… phút

2 yến 6kg = chúng tôi 4 giờ 30 phút = ………… phút

2 tạ 40kg = ………… kg 1 giờ 5 phút = ………… phút

a. 2 tấn 500kg = 2500 kg b. 3 giờ 10 phút = 190 phút

2 yến 6kg = 26 kg 4 giờ 30 phút = 270 phút

2 tạ 40kg = 240 kg 1 giờ 5 phút = 65 phút

Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 44 Sgk Toán 2: Luyện Tập Chung Trang 44 Sgk Toán Lớp 2…

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 sgk toán 2: Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2. Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau; Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng;

Bài 1. Tính:

5 + 6 = 16 + 5 = 40 + 5 = 4 + 16 =

8 + 7 = 27 + 8 = 30 + 6 = 3 + 47 =

9 + 4 = 44 + 9 = 7 + 20 = 5 + 35 =

Bài giải

5 + 6 = 11 16 + 5 = 21 40 + 5 = 45 4 + 16 = 20

8 + 7 = 15 27 + 8 = 35 30 + 6 = 36 3 + 47 = 50

9 + 4 = 13 44 + 9 = 53 7 + 20 = 27 5 + 35 = 40

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: … kg gạo?

Bài giải

Số kg cả hai lần bán là

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo.

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Bài giải

Khoanh vào D.

Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 44 Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

giải bài tập Toán lớp 3 học kỳ 2 giải bài tập Toán lớp 4 học kỳ 2

Giải vở bài tập Toán 7 trang 44 tập 2 câu 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Trong tam giác ABC, hai đường trung tuyến AA 1và BB_1 cắt nhau tại điểm O. Hãy tính diện tích tam giác ABC nếu diện tích tam giác ABO bằng 5cm 2.

Chứng minh rằng các trung tuyến của một tam giác phân chia tam giác đó thành 6 tam giác mà diện tích của chúng (đôi một) bằng nhau.

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AD. Trên tia AD lấy điểm E sao cho AD = DE, trên tia BC lấy điểm M sao cho BC = CM.

a) Tìm trọng tâm của tam giác AEM.

b) So sánh các cạnh của tam giác ABC với các đường trung tuyến của tam giác AEM

c) So sánh các đường trung tuyến của tam giác ABC với các cạnh của tam giác AEM.

Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 44 câu 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Gọi O là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và CD.

⇒ AO = OB và CO = OD.

+ ΔACD có trung tuyến AO, CE cắt nhau tại I

⇒ I là trọng tâm ΔACD

⇒ AI = 2/3. AO = 2/3. 1/2. AB = 1/3.AB

+ Tương tự J là trọng tâm ΔBCD

⇒ BJ = 2/3. BO = 2/3. 1/2. BA = 1/3.AB

⇒ IJ = AB – AI – BJ = 1/3.AB

Vậy AI = IJ = JB

Xét sáu tam giác được đánh số là: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Chứng minh hoàn toàn tương tự như bài 4.4 ta có

Ta lại có S 1 = S 2, S 3 = S 4, S 5 = S 6 (vì mỗi cặp tam giác có chung đường cao và hai đáy bằng nhau, vậy sáu tam giác 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích bằng nhau)

a) Do AD = DE nên MD là một đường trung tuyến của tam giác AEM. Hơn nữa do

CD = 1/2 CB = 1/2 CM

Nên C là trọng tâm của tam giá AEM.

b) Các đường thẳng AC, EC lần lượt cắt EM, AM tại F, I. Tam giác AEM có các đường trung tuyến là AF, EI, MD. Ta có ΔADB = ΔEDC (c.g.c) nên AB = EC

Vậy: AC = 2/3 AF; BC = CM = 2/3 MD; AB = EC = 2/3 EI

c) Trước tiên, theo giả thiết, ta có AD = DE nên AD = 1/2 AE

Gọi BP, CQ là các trung tuyến của ΔABC.

ΔBCP = ΔMCF (c.g.c) ⇒ BP = FM = 1/2 EM. Ta sẽ chứng minh CQ = 1/2 AM

Ta có:

ΔABD = ΔECD (c.g.c) ⇒ ∠(BAD) = ∠(CED)

⇒ AB//EC ( vì có cặp góc so le trong bằng nhau). ⇒ ∠(QAC) = ∠(ICA) ( hai góc so le trong)

Hai tam giác ACQ và CAI có

Cạnh AC chung

∠(QAC) = ∠(ICA) (Chứng minh trên) ;

AQ = 1/2 AB = 1/2 EC = IC

Suy ra: ∆ ACQ = ∆ CAI ( c.g.c)

Vậy CQ = AI = 1/2 AM.

Tóm lại: AD = 1/2 AE, BP = 1/2 EM, CQ = 1/2 AM.

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 44

Soạn Bài Luyện Từ Và Câu Lớp 4: Luyện Tập Về Từ Ghép Và Từ Láy Trang 43, 44

Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy trang 43,44 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu tổng hợp, nhắc lại lý thuyết và phần làm bài tập từ ghép và từ láy lớp 4 có đáp án tham khảo

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Luyện tập về từ ghép và từ láy trang 43, 44 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 với các nội dung chính: Từ ghép là gì? Từ láy là gì? Phân loại từ ghép, phân loại từ láy và đáp án bài tập từ ghép và từ láy lớp 4 trang 43,44 SGK.

1. Từ ghép

Kiến thức cần nhớ

Từ ghép được tạo thành bằng cách ghép các tiếng có nghĩa lại với nhau

2. Từ láy

VD: hoa cúc, cái bàn, trung hậu, trung tâm, cuốn sách,…

Từ láy được tạo bằng cách phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau.

3. Phân loại từ ghép

VD: rung rinh, ầm ầm, lao xao, ….

Từ ghép được phân làm hai loại:

– Từ ghép tổng hợp: có nghĩa tổng mang nghĩa bao quát một nhóm sự vật có đặc điểm chung nào đó

VD: bánh trái, xe cộ, máy móc, chim chóc,…

– Từ ghép phân loại: chỉ một loại nhỏ thuộc phạm vi nghĩa của tiếng thứ nhất

4. Phân loại từ láy

VD: bánh nếp, chim yến, xe máy, đường sắt, máy khâu,…

Từ láy được phân làm ba loại:

– Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu: rung rinh, lung linh, long lanh, mong manh…

– Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần: lao xao, lênh khênh, ngông nghênh,….

– Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu và vần: xinh xinh, tim tím, ầm ầm, chầm chậm,…

Gợi ý bài tập Từ ghép và từ láy lớp 4

Câu 1 (trang 43 sgk Tiếng Việt 4) : So sánh hai từ ghép:

– Bánh trái ( chỉ chung các loại bánh) – Bánh rán ( chỉ loại bánh nặn bằng bột gạo nếp thường có nhân rán chín giòn)

a) Từ ghép nào có nghĩa tổng hợp

b) Từ ghép nào có nghĩa phân loại

a) “Bánh trái” là từ ghép có nghĩa tổng hợp. Vì nó dùng để chỉ chung cho tất cả các loại bánh trái.

b) “Bánh rán” là từ ghép có nghĩa phân loại. Vì nó chỉ một loại bánh cụ thể trong tất cả các loại “bánh trái” nhằm phân biệt với các loại bánh khác như “bánh đúc”, “bánh trôi nước “,…

Câu 2 (trang 44 sgk Tiếng Việt 4) : Viết các từ ghép được in đậm trong những câu đã cho ( SGK TV4, tập 1, trang 44) vào trong bảng phân loại

Đọc các đoạn văn đã cho rồi xem xét các từ in đậm, từ nào dùng để chi bao quát chung một loại sự vật, từ nào dùng để chỉ một sự vật cụ thể, em đưa các từ đó vào nội dung của bảng phân loại.

Từ ghép có nghĩa tổng hợp: Ruộng đồng, làng xóm, núi non gò đống, bờ bãi, hình dạng, màu sắc.

Từ ghép có nghĩa phân loại: Xe điện, xe đạp, tàu hỏa, đường ray, máy bay.

Cây nhút nhát

Câu 3 (trang 44 sgk Tiếng Việt 4) : Xếp các từ láy trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp (SGK TV4, tập 1 trang 44)

Gió rào rào nổi lên. Có một tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô lạt xạt lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh lao xao. He hé mắt nhìn: không có gì lạ cả. Lúc bấy giờ nó mới mở bừng những con mắt lá và quả nhiên không có gì lạ thật.

Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG

a) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu: Nhút nhát.

b) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần: Lao xao, lạt xạt.

c) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu và vần: Rào rào, he hé.

***

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Luyện tập về từ ghép và từ láy trang 43, 44 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được chia sẻ đầy đủ phía trên, hi vọng các em học sinh nắm rõ kiến thức và vận dụng tốt nhất cho các bài tập SGK cùng bài tập mở rộng.