Top 6 # Giải Bài Tập Toán Sgk Lớp 4 Trang 74 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Sgk Trang 74.

Giải Toán lớp 4 Luyện tập sgk trang 74

Để học tốt Toán 4, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Bài 1 (trang 74 SGK Toán 4): Tính

a) 345 x 200;

b) 237 x 24;

c) 403 x 346.

Lời giải:

Đáp số:

a) 69 000

b) 5688

c) 139 438

Bài 2 (trang 74 SGK Toán 4): Tính

a) 95 + 11 x 206;

b) 95 x 11 + 206;

c) 95 x 11 x 206

Lời giải:

a) 95 + 11 x 206

= 95 + 2266 = 2361

b) 95 x 11 + 206

= 1045 + 206 = 1251

c) 95 x 11 x 206

= 1045 x 206 = 215270

Bài 3 (trang 74 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 142 x 12 + 42 x 18;

b) 49 x 365 – 39 x 365;

c) 4 x 18 x 25

Lời giải:

a) 142 x 12 + 42 x 18

= 142 x (12 +18)

= 142 x 30 = 4260

b) 49 x 365 – 39 x 365

= (49-39) x 365

= 10 x 365 = 3650

c) 4 x 18 x 25

= 18 x (4 x 25)

= 10 x 100 = 1800

Bài 4 (trang 74 SGK Toán 4): Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học? Lời giải:

Cách 1:

Số bóng điện lắp cho 32 phòng học là:

8 x 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

3500 x 256 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Cách 2:

Số tiền mua bóng điện cho mỗi phòng là:

3500 x 8 = 28 000 (đồng)

Số tiền mua bóng điện cho cả trường là:

28 000 x 32 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Bài 5 (trang 74 SGK Toán 4): Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a,b cùng một đơn vị)

a) Tính S, biết: a = 12 cm, b = 5cm b

a = 15m, b = 10m

b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Lời giải:

a) Với a = 12cm, b = 5cm thì S = 12 x 5 = 60 (cm 2)

Với a = 15m, b = 10m thì S = 15 x 10 = 150 (m 2)

b) Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là a x 2

Diện tích hình chữ nhật mới là a x 2 x b = (a x b ) x 2 = S x 2

Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 74 Sgk

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 74 sgk

Bài 1 (trang 74 SGK Toán 4): Tính

a) 345 x 200;

b) 237 x 24;

c) 403 x 346.

Lời giải:

Đáp số:

a) 69 000

b) 5688

c) 139 438

Bài 2 (trang 74 SGK Toán 4): Tính:

a) 95 + 11 x 206;

b) 95 x 11 + 206;

c) 95 x 11 x 206

Lời giải:

a) 95 + 11 x 206

= 95 + 2266 = 2361

b) 95 x 11 + 206

= 1045 + 206 = 1251

c) 95 x 11 x 206

= 1045 x 206 = 215270

Bài 3 (trang 74 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 142 x 12 + 42 x 18;

b) 49 x 365 – 39 x 365;

c) 4 x 18 x 25

Lời giải:

a) 142 x 12 + 42 x 18

= 142 x (12 +18)

= 142 x 30 = 4260

b) 49 x 365 – 39 x 365

= (49-39) x 365

= 10 x 365 = 3650

c) 4 x 18 x 25

= 18 x (4 x 25)

= 10 x 100 = 1800

Bài 4 (trang 74 SGK Toán 4): Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng.Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Lời giải:

Cách 1:

Số bóng điện lắp cho 32 phòng học là:

8 x 32 = 256 (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là:

3500 x 256 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Cách 2:

Số tiền mua bóng điện cho mỗi phòng là:

3500 x 8 = 28 000 (đồng)

Số tiền mua bóng điện cho cả trường là:

28 000 x 32 =896000 (đồng)

Đáp số: 896000 đồng

Bài 5 (trang 74 SGK Toán 4): Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a,b cùng một đơn vị)

a) Tính S, biết: a = 12 cm, b = 5cm b

a = 15m, b = 10m

b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Lời giải:

a) Với a = 12cm, b = 5cm thì S = 12 x 5 = 60 (cm 2)

Với a = 15m, b = 10m thì S = 15 x 10 = 150 (m 2)

b) Nếu chiều dài a tăng lên 2 lần thì chiều dài mới là a x 2

Diện tích hình chữ nhật mới là a x 2 x b = (a x b ) x 2 = S x 2

Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần

Từ khóa tìm kiếm:

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 74 Câu 1, 2, 3, 4

Giải vở bài tập Toán 4 trang 54 tập 1 Giải vở bài tập Toán 3 trang 103 tập 2

Giải vở bài t ập Toán 5 trang 74 tập 2 câu 1, 2, 3, 4

Cách sử dụng sách giải Toán 5 học kỳ 2 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

chúng tôi

Tags: bài tập toán lớp 5 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 5 tập 2, toán lớp 5 nâng cao, giải toán lớp 5, bài tập toán lớp 5, sách toán lớp 5, học toán lớp 5 miễn phí, giải toán 5 trang 74

Giải Bài 73, 74, 75 Trang 32 Sgk Toán 6 Tập 1

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 32 bài 9 thứ tự thực hiện các phép tính SGK Toán 6 tập 1. Câu 73: Thực hiện phép tính…

Bài 73 trang 32 sgk toán 6 tập 1

73. Thực hiện phép tính:

a) 5 . 4 2 – 18 : 3 2;

b) 3 3 . 18 – 3 3 . 12;

c) 39 . 213 + 87 . 39;

d) 80 – [130 – (12 – 4) 2].

Bài giải:

a) 5 . 4 2 – 18 : 3 2 = 5 . 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78;

b) 3 3 . 18 – 3 3 . 12 = 27 . 18 – 27 . 12 = 486 – 324 = 162;

Lưu ý. Có thể áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

3 3 . 18 – 3 3 . 12 = 3 3 (18 – 12) = 27 . 6 = 162;

c) 39 . 213 + 87 . 39 = 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = 11700;

d) 80 – [130 – (12 – 4) 2] = 80 – (130 – 64) = 80 – 66 = 14.

Bài 74 trang 32 sgk toán 6 tập 1

74. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 541 + (218 – x) = 735; b) 5(x + 35) = 515;

c) 96 – 3(x + 1) = 42; d) 12x – 33 = 3 2 . 3 3.

Bài giải:

a) 541 + (218 – x) = 735

Suy ra 218 – x = 735 – 541 hay 218 – x = 194.

Do đó x = 218 – 194. Vậy x = 24.

b) 5(x + 35) = 515 suy ra x + 35 = 515 : 5 = 103.

Do đó x = 103 – 35 =68.

c) Từ 96 – 3(x + 1) = 42 suy ra 3(x + 1) = 96 – 42 = 54. Do đó x + 1 = 54 : 3 = 18. Vậy x = 18 – 1 hay x = 17.

d) Từ 12x – 33 = 3 2 . 3 3 hay 12x – 33 = 243 suy ra 12x = 243 + 33 hay 12x = 276. Vậy x = 23.

Bài 75 trang 32 sgk toán 6 tập 1

75. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Bài giải:

a) Gọi số phải điền vào ô vuông đầu tiên là x thì số phải điền vào ô vuông thứ hai là x + 3. Theo đầu bài 4(x + 3) = 60. Từ đó suy ra x + 3 = 60 : 4 hay x + 3 = 15. Do đó x = 15 – 3 = 12.

Vậy ta có 12 + 3 = 15 x4 = 60

b) Gọi số phải điền vào ô vuông đầu tiên là x thì số phải điền vào ô vuông thứ hai là 3x. Theo đầu bài, 3x – 4 = 11. Suy ra 3x = 11 + 4 hay 3x = 15. Do đó x = 15 : 3 = 5.

Vậy ta có 5 x 3 = 15 – 4 =11

Giaibaitap.me

Giải bài 76, 77, 78, 79 trang 32, 33 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài tập trang 32, 33 bài 9 thứ tự thực hiện các phép tính SGK Toán 6 tập 1. Câu 76: Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4…

Giải bài 83, 84, 85, 86 trang 35, 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài tập trang 35, 36 bài 10 tính chất chia hết của một tổng SGK Toán 6 tập 1. Câu 83: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không

Giải bài 87, 88, 89, 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài tập trang 36 bài 10 tính chất chia hết của một tổng SGK Toán 6 tập 1. Câu 87: Cho tổng…

Bài giải mới nhất các môn khác