Top 13 # Giải Bt Sgk Toán 7 Ngắn Nhất / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bt Lịch Sử 8 (Ngắn Nhất) / 2023

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất)

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) gồm 4 chương với 14 bài viết.

Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) gồm 5 chương với 9 bài viết.

Phần 3: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 gồm 2 chương với 8 bài viết.

Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hoàn thành các bài tập trong sách Lịch sử 8 một cách chính xác, ngắn gọn, từ đó thêm nắm chắc kiến thức và thêm yêu môn học này hơn.

Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) gồm 3 phần chính:

Chương I: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ 16 đến nửa sau của thế kỉ 19)

Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên Lịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18 Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Chương II: Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Lịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa-ri 1871 Lịch Sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 – 19

Chương III: Châu Á thế kỉ 18 – đầu thế kỉ 20

Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 – Đầu thế kỉ 20 Lịch Sử 8 Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 – Đầu thế kỉ 20 Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Chương V: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20 Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19

Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19 Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19

Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiênLịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giớiLịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa MácLịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa-ri 1871Lịch Sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 – 19Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 – Đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 – Đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt NamLịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Giải Bt Lịch Sử 10 (Ngắn Nhất) / 2023

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 10 (ngắn nhất)

Chương I: Xã hội nguyên thủy

Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy Bài 2: Xã hội nguyên thủy

Chương II: Xã hội cổ đại

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

Chương III: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Chương IV: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Chương V: Đông Nam Á thời phong kiến

Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Chương VI: Tây Âu thời trung đại

Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương I: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Chương II: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Chương III: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Chương IV: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Chương V: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Phần ba: Lịch sử thế giới cận đại

Chương I: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chương II: Các nước Âu – Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Chương III: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 Bài 39: Quốc tế thứ hai Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủyBài 2: Xã hội nguyên thủyBài 3: Các quốc gia cổ đại phương đôngBài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – MaBài 5: Trung Quốc thời phong kiếnBài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn ĐộBài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn ĐộBài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam ÁBài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc LàoBài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)Bài 11: Tây Âu thời kì trung đạiBài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đạiBài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủyBài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XVBài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XVBài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XVBài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIIIBài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIIIBài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIIIBài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIIIBài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dânBài 27: Quá trình dựng nước và giữ nướcBài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiếnBài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản AnhBài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc MĩBài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIIIBài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu ÂuBài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIXBài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaBài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địaBài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhânBài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa họcBài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871Bài 39: Quốc tế thứ haiBài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Soạn Văn 7 (Ngắn Nhất) / 2023

Giới thiệu về Soạn Văn 7 (ngắn nhất)

Tập 1: gồm tất cả 67 bài viết

Soạn bài: Cổng trường mở ra (trang 8 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Soạn bài: Mẹ tôi (trang 11 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

….

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Tập 2: gồm 54 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:

Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

…..

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Soạn Văn 7 (ngắn nhất) hướng dẫn các em học sinh biết cách trả lời câu hỏi đủ ý, đúng nội dung câu hỏi từ đó thêm yêu thích với môn học này hơn.

Soạn Văn 7 (ngắn nhất) gồm có 2 tập.

Cổng trường mở ra (trang 8 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Mẹ tôi (trang 11 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Từ ghép (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Liên kết trong văn bản (trang 18 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Cuộc chia tay của những con búp bê (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Bố cục trong văn bản (trang 28 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Mạch lạc trong văn bản (trang 31 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình (trang 36 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (trang 39 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Từ láy (trang 41 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1) Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tảQuá trình tạo lập văn bản (trang 45 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Những câu hát than thân (trang 49 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Những câu hát châm biếm (trang 52 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Đại từ (trang 55 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Luyện tập tạo lập văn bản (trang 59 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Sông núi nước Nam (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Phò giá về kinh (trang 68 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Từ hán việt (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1) Trả bài tập làm văn số 1Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (trang 71 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (trang 76 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Bài ca Côn Sơn (trang 80 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Từ hán việt (tiếp theo) (trang 81 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Đặc điểm của văn bản biểu cảm (trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm (trang 87 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Sau phút chia li (trang 92 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Bánh trôi nước (trang 95 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Quan hệ từ (trang 96 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Luyên tập cách làm văn biểu cảm (trang 99 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Qua đèo ngang (trang 103 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Bạn đến chơi nhà (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Chữa lỗi về quan hệ từ (trang 107 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Viết bài tập làm văn số 2 – Văn biểu cảm (trang 108 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Xa ngắm thác núi Lư (trang 111 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Từ đồng nghĩa (trang 113 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Cách lập ý của bài văn biểu cảm (trang 117 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (trang 124 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (trang 127 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Từ trái nghĩa (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người (trang 129 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (trang 133 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Từ đồng âm (trang 135 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1) Trả bài tập làm văn số 2Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm (trang 138 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (trang 142 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Thành ngữ (trang 143 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Viết bài tập làm văn số 3 – Văn biểu cảm (trang 145 SGK Ngữ văn 7)Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (trang 146 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Tiếng gà trưa (trang 151 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Điệp ngữ (trang 152 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học (trang 154 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Làm thơ lục bát (trang 155 SGK Ngữ văn 7 tập 1)Một thứ quà của lúa non: Cốm (trang 162 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Chơi chữ (trang 164 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Chuẩn mực sử dụng từ (trang 166 SGK Ngữ văn 7 tập 1) Ôn tập văn biểu cảmSài Gòn tôi yêu (trang 172 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)Mùa xuân của tôi (trang 177 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1) Luyện tập sử dụng từ Trả bài tập làm văn số 3 Ôn tập tác phẩm trữ tìnhÔn tập phần tiếng việt (trang 183 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1) Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả (phần tiếng việt) (trang 194 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Soạn văn 7 Tập 2

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)Tìm hiểu chung về văn nghị luận (trang 9 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Tục ngữ về con người và xã hội (trang 12 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Rút gọn câu (trang 14 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Đặc điểm của văn bản nghị luận (trang 18 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (trang 21 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Câu đặc biệt (trang 29 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (trang 30 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận (trang 32 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Sự giàu đẹp của tiếng việt (trang 37 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Thêm trạng ngữ cho câu (trang 39 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh (trang 41 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) (trang 45 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Cách làm văn lập luận chứng minh (trang 48 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Luyện tập: Lập luận chứng minhĐức tính giản dị của Bác Hồ (trang 55 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (trang 57 SGK Ngữ văn 7 tập 2Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh (trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)Ý nghĩa của văn chương (trang 62 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (trang 65 SGK Ngữ văn 7 tập 2) Ôn tập văn nghị luận Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu Trả bài tập làm văn số 5Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Sống chết mặc bay (trang 83 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Cách làm bài văn lập luận giải thích (trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Luyện tập lập luận giải thích (trang 87 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích (trang 88 SGK ngữ văn 7 tập 2)Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (trang 94 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2) Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tậpLuyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề (trang 98 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Ca Huế trên sông Hương (trang 103 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Liệt kê (trang 104 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2) Trả bài tập làm văn số 6Tìm hiểu chung về văn bản hành chính (107 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Quan Âm Thị Kính (trang 111 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (trang 121 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)Văn bản đề nghị (trang 124 SGK Ngữ văn 7 tập 2) Ôn tập phần vănDấu gạch ngang (trang 129 SGK Ngữ văn 7 tập 2) Ôn tập phần Tiếng ViệtVăn bản báo cáo (trang 133 SGK Ngữ văn 7 tập 2) Kiểm tra phần VănLuyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (trang 138 SGK Ngữ văn 7 tập 2)Ôn tập phần Tập làm văn (trang 139 SGK Ngữ văn 7 tập 2) Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) Kiểm tra tổng hợp cuối nămChương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn) (trang 148 SGK Ngữ văn 7 tập 2) Hoạt động ngữ văn Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tảTrả bài tập làm văn số 1Trả bài tập làm văn số 2Ôn tập văn biểu cảmLuyện tập sử dụng từTrả bài tập làm văn số 3Ôn tập tác phẩm trữ tìnhKiểm tra tổng hợp cuối học kì 1Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuấtChương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)Ôn tập văn nghị luậnDùng cụm chủ vị để mở rộng câuTrả bài tập làm văn số 5Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tậpTrả bài tập làm văn số 6Ôn tập phần vănÔn tập phần Tiếng ViệtKiểm tra phần VănÔn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)Kiểm tra tổng hợp cuối nămHoạt động ngữ vănChương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tảTrả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Giải Vbt Sử 7: Bài 21. Ôn Tập Chương Iv( Ngắn Nhất) / 2023

Bài 21: Ôn tập chương 4

Triều đình và bộ máy ở trung ương

-Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê

-Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.

-Giúp vua có các quan đại thần.

-Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn.

-Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã.

-Nhà nước quân chủ quý tộc

Các đơn vị hành chínhh

-Cả nước chia thành các lộ, châu, huyện, xã.

-Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã.

-Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã.

Cách đào tạo, tuyển chọn, bổ dụng quan lại

-Cả thi cử và đề bạt

-Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng.

Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa chọn, bổ dụng quan lại.

Bài 2 trang 62 VBT Lịch Sử 7:

– Giống nhau

– Khác nhau

– Giống nhau: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan lại đại thần. Cấm giết mổ trâu, bò.

– Khác nhau:

+ Thời Lý – Trần: Bảo vệ quyền lợi tư hữu. Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

+ Thời Lê sơ:

Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ.

Hạn chế phát triển nô tì. Pháp luật thời Lê Sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức.

Bài 3 trang 62 VBT Lịch Sử 7:

Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình kinh tế thờ Lý – Trần và thời Lê sơ:

Nông Nghiệp

-Nông nghiệp phát triển. Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền. Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang.

-Đặt một số chức quan chuyên về nông nghiệp.

-Có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh.

-Thực hiện phép quân điền.

Thủ công nghiệp

-Các nghề thủ công phát triển.

-Có các làng thủ công, phường thủ công

-Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác.

Thương nghiệp

-Trao đổi buôn bán phát triển.

-Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

Bài 4 trang 62-63 VBT Lịch Sử 7:

Điền vào chỗ trống những ý nói vè thành tựu ở các lĩnh vực giáo dục, văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ.

– Về giáo dục, thi cử

– Về văn học

– Về khoa học, nghệ thuật

– Về giáo dục, thi cử: giáo dục phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển giáo dục như: tổ chức thi cử 3 năm một lần. Nho học độc tôn.

– Về văn học: Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, có hàng loạt tập văn, thơ nổi tiếng. Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.

– Về khoa học, nghệ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng.