Market Leader Unit 9 Planning

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Market Leader Unit 8
 • Market Leader Key Unit 2
 • Unit 2 Companies Market Leader
 • U3 Companies Market Leader (Pre
 • Giáo Trình Market Leader Intermediate
 • Market Leader Unit 9 Planning, Market Leader Unit 9 Planning Case Study, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Unit 7 Market Leader, Unit 2 Market Leader 3rd, Unit 1 Market Leader, Market Leader Unit 3, Market Leader Unit 8, Unit 10 Market Leader, Market Leader Key Unit 2, Market Leader Unit 2, Market Leader 1 Unit 4, Anser Unit 8 Market Leader, Market Leader Unit 2 Travel, Unit 3 Selling Market Leader, Unit 3 Market Leader Intermediate, Unit 6 Risk Market Leader, Unit 3 Problems Market Leader, Pre-inter Market Leader Unit 2, Elementary Market Leader Unit 5, Unit 2 Companies Market Leader, Unit A Revision Market Leader 1, Bài Giải Market Leader Unit 8, Unit B Revision Market Leader, Unit 4 Reading Market Leader, Unit A Market Leader Advanced, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Unit 7 Market Leader Business English, Market Leader Advanced Unit A Revision, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Practice File Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Intemediate 3rd Answer Key Practice File Unit 3, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Đáp án Unit 9 Planning, Market Leader Key, Market Leader 1, Market Leader, Pre Market Leader, Market Leader Ueh, Market Leader 3, Market Leader 4, Market Leader 2rd, Bài Giải Market Leader 5, Market Leader Module 3 , Market Leader Pre Intermediate, Bài Giải Market Leader 4, Advanced Market Leader, Th Key Elementary Market Leader, Market Leader Pre-intermedia, Market Leader Marketing Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Elementary Pdf, Market Leader Pre Immediate Revision, Bài Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 1, Market Leader Advanced Pdf, Market Leader Advanced, Pre Market Leader Answer Key, Market Leader Advance, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Giải Market Leader 3, Market Leader 3rd Edition Pdf, Intermidate Market Leader, Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Pdf, Bản Dịch Market Leader, Market Leader Elementary, Bài Giải Market Leader, Market Leader 3rd Edition, Answer Key Market Leader Intermediate,

  Market Leader Unit 9 Planning, Market Leader Unit 9 Planning Case Study, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Unit 7 Market Leader, Unit 2 Market Leader 3rd, Unit 1 Market Leader, Market Leader Unit 3, Market Leader Unit 8, Unit 10 Market Leader, Market Leader Key Unit 2, Market Leader Unit 2, Market Leader 1 Unit 4, Anser Unit 8 Market Leader, Market Leader Unit 2 Travel, Unit 3 Selling Market Leader, Unit 3 Market Leader Intermediate, Unit 6 Risk Market Leader, Unit 3 Problems Market Leader, Pre-inter Market Leader Unit 2, Elementary Market Leader Unit 5, Unit 2 Companies Market Leader, Unit A Revision Market Leader 1, Bài Giải Market Leader Unit 8, Unit B Revision Market Leader, Unit 4 Reading Market Leader, Unit A Market Leader Advanced, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Unit 7 Market Leader Business English, Market Leader Advanced Unit A Revision, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Market Leader Unit 9 Planning Case Study
 • Đáp An Trắc Nghiệm Mai Lan Hương 12 Unit 5
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 10
 • Đáp Án Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 2
 • Mai Lân Hương Lớp 9 Unit 4
 • Market Leader Unit 9 Planning Case Study

  --- Bài mới hơn ---

 • Market Leader Unit 9 Planning
 • Bài Giải Market Leader Unit 8
 • Market Leader Key Unit 2
 • Unit 2 Companies Market Leader
 • U3 Companies Market Leader (Pre
 • Market Leader Unit 9 Planning Case Study, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Case Study Market Leader Elementary, Market Leader Intermediate Case Study 4, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Market Leader Unit 9 Planning, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Market Leader Unit 3, Market Leader Unit 2, Unit 10 Market Leader, Unit 7 Market Leader, Market Leader Key Unit 2, Unit 2 Market Leader 3rd, Market Leader Unit 8, Unit 1 Market Leader, Market Leader 1 Unit 4, Unit 3 Market Leader Intermediate, Anser Unit 8 Market Leader, Bài Giải Market Leader Unit 8, Pre-inter Market Leader Unit 2, Unit A Revision Market Leader 1, Unit 2 Companies Market Leader, Unit 3 Selling Market Leader, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Unit 4 Reading Market Leader, Unit A Market Leader Advanced, Elementary Market Leader Unit 5, Unit 6 Risk Market Leader, Market Leader Unit 2 Travel, Unit B Revision Market Leader, Unit 3 Problems Market Leader, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Intermediate Unit Test, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Unit 7 Market Leader Business English, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Advanced Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Practice File Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Case Study, Case Study 4, Case Study 3, Market Leader Intemediate 3rd Answer Key Practice File Unit 3, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Case Study Finance, Case Study The New Attraction, Case Study 4: The New Attraction, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Case Study 4 Instep’s Relocation, Finance Case Study Interview, 30 Case Study Kinh Doanh, Case Study Instep’s Relocation, Task Case 3 Study A Partnership Agreement, Đáp án Unit 9 Planning, Market Leader Ueh, Market Leader 4, Pre Market Leader, Market Leader 3, Market Leader 1, Market Leader Key, Market Leader 2rd, Market Leader, Giải Market Leader 3, Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Module 3 , Bài Giải Market Leader 4, Bài Giải Market Leader 3, Market Leader Pre-intermedia, Bài Giải Market Leader 5, Advanced Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Bài Giải Market Leader,

  Market Leader Unit 9 Planning Case Study, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Case Study Market Leader Elementary, Market Leader Intermediate Case Study 4, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Market Leader Unit 9 Planning, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Market Leader Unit 3, Market Leader Unit 2, Unit 10 Market Leader, Unit 7 Market Leader, Market Leader Key Unit 2, Unit 2 Market Leader 3rd, Market Leader Unit 8, Unit 1 Market Leader, Market Leader 1 Unit 4, Unit 3 Market Leader Intermediate, Anser Unit 8 Market Leader, Bài Giải Market Leader Unit 8, Pre-inter Market Leader Unit 2, Unit A Revision Market Leader 1, Unit 2 Companies Market Leader, Unit 3 Selling Market Leader, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Unit 4 Reading Market Leader, Unit A Market Leader Advanced, Elementary Market Leader Unit 5, Unit 6 Risk Market Leader, Market Leader Unit 2 Travel, Unit B Revision Market Leader, Unit 3 Problems Market Leader, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Intermediate Unit Test, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Unit 7 Market Leader Business English, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Advanced Unit A Revision,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp An Trắc Nghiệm Mai Lan Hương 12 Unit 5
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 10
 • Đáp Án Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 2
 • Mai Lân Hương Lớp 9 Unit 4
 • Sách Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Mai Lan Hương Lớp 9
 • Vocabulary Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – Hochay

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Market Leader Intermediate – Unit 2: Travel – Học Hay (Phần 1)
 • 1000 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Văn 7 Có Đáp Án
 • Nhạc Sĩ Đỗ Nhuận Và Bài Ca “Chiến Thắng Điện Biên”
 • Công Bố Phim Tài Liệu Khai Thác Tư Liệu Vừa Giải Mật Về Giải Phóng Miền Nam
 • Hà Nội – Điện Biên Phủ (Nốt Chữ Cái + Xướng Âm).
 • Video bài nghe Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

   

  Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – Listening

   

  A. Andy Simmons is a partner at The Gap Partnership and is an expert on negotiating. Listen to the first part of the interview. What three things does Andy say are important in negotiating?

   

  Đáp án:

  Create an environment where people can do; keep the learning fresh; look at the feedback from negotiations

   

  B. Listen to the second part and complete the gaps.

  In fact, this concept of ………… (1) – that’s what we teach – says that there is no one way, there are many ………… (2) ways, ranging from the very ………… (3), very high……….. (4) negotiations that are generally win-lose, all the way through to the very, very …………… (5) negotiations, which are deemed as ……….. (6). And there’s no right or ……….. (7), or there’s no good or bad, it’s just what’s appropriate to the ……… (8).

   

  Đáp án:

  1. appropriateness

  2. different

  3. competitive

  4. conflict

  5. co-operative

  6. win-win

  7. wrong

  8. circumstances

   

  C. Listen to the final part and answer the questions.

  1. What behaviours are appropriate for being a good negotiator?

  2. How do you tell if there is more scope for negotiation?

   

  Đáp án:

  1. Be versatile, be adaptable, be able to change behaviour according to circumstances, be able to manage conflict and the pssure of face-to-face negotiation, be able to plan effectively, be analytical, be open-minded and creative, have self-discipline

  2. Listen for certain language cues – soft exposing give-aways.

  Ứng dụng học tiếng Anh – App HocHay cho Android & iOS

  Vocabulary Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

  A. Listen to the first part of a radio interview with Ian McPherson, an expert on international trade. Complete the definition of free trade he gives.

  It’s a situation in which goods come into and out of a country without any ………….. (1) or ………… (2). Countries which truly believe in free trade try to ………… (3) their trade, that’s to say, they take away ………… (4), to trade. […]. They have open ………… (5) and few controls of goods at …………. (6)

   

  Đáp án:

  1. controls

  2. taxes

  3. liberalise 

  4. barriers

  5. borders

  6. customs

   

  B. Listen to the second part of the interview. Note down five things which stop people trading freely. Explain briefly the meaning of each one.

   

  Đáp án:

  1. Tariffs – these are taxes on imported goods (they raise the price of goods and make them more expensive)

  2. Subsidies to domestic producers – money given to them by the government

  3. Quotas – limits on the number of goods that can be imported

  4. Expensive import licences – special permission to import goods

  5. Complicated regulations for documents – make trade slower and less attractive

   

  C. Listen to the third part of the interview and do these exercises.

  1. Choose the best answer.

  When there is a policy of deregulation, …

  a) companies compete freely.

  b) there are a lot of government controls.

  c) companies must follow regulations.

  2. Which benefits of free trade does Ian McPherson mention? Tick the ones you hear.

  a) greater choice of goods

  b) better-made products

  c) lower taxes

  d) better pay

  e) a wider choice of jobs

  3. Complete the gaps.

  Some countries do not practise free trade because they wish to:

  • fight against ……….. (a) competition, for example, dumping;

  • protect their ……….. (b) industries, which are important to their economy;

  • be less reliant on ………… (c), because their own economies need developing.

  4. Answer the questions.

  a) What trend in international trade does Ian McPherson mention?

  b) Why does he think the trend is a good one?

   

  Đáp án:

  1. a

  2. a, b, d

  3.

  a) unfair

  b) strategic

  c) imports

  4.

  a) The trend towards liberalising trade and removing trade barriers

  b) Because the most successful economies tend to have open markets and most of their industries have been deregulated.

   

  D. Use the words and phrases in the box to complete the table below. Use a good dictionary to help you.

  barriers        open borders         free port        developing industries       dumping      tariffs strategic industries        restrictions       quotas         laissez-faire      liberalise       customs      deregulation      subsidise       regulations

  Open markets

  Protected markets

  (Trade without restrictions on the movement of goods)

  (Trade with restrictions on the movement of goods, for example, import taxes)

   

   

   

  Đáp án:

  Open markets

  Protected markets

  open borders, free port, laissez-faire, liberalise, deregulation

  barriers, developing industries, dumping, tariffs, strategic industries, restrictions, quotas, customs, subsidise, regulations

   

  E. Match the sentence halves.

  1. We’re trying to break into

  a) all regulations if you want the delivery to go through without problems.

  2. You should carry out

  b) the delivery date, let us know as soon as possible.

  3. If you would like to place

  c) insurance cover for the shipment.

  4. If you can’t meet

  d) a market survey before you make a major investment.

  5. They’ve quoted

  e) the Japanese market.

  6. let us know if you want us to arrange

  f) an order, pss one now.

  7. It’s essential to comply with

  g) us a very good price for the consignment.

   

  Đáp án:

  1. e

  2. d

  3. f

  4. b

  5. g

  6. c

  7. a

   

  F. Find verb + noun partnerships in the sentences in Exercise E.

  Which of them is normally done by:

  a) the supplier? 

  b) the buyer? 

  c) both the supplier and the buyer?

   

  Đáp án:

  1. to break into a market

  2. to carry out a survey

  3. to place an order

  4. to meet a delivery date

  5. to quote a price

  6. to arrange insurance cover

  7. to comply with regulations

  a) 1, 4, 5

  b) 2 , 3

  c) 6, 7

  Language Review Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – HocHay

   

  A. Choose the correct verbs to complete the sentences.

  1. If you give us / ‘II give us a discount of 5%, we’ll place / place a firm order.

  2. Will you deliver / Do you deliver by November if we pay / ‘II pay the transport costs?

  3. If you will lower / lower your price by 5%, we buy / ‘II buy at least 4,000 units.

  4. Would / Does it help you if we sent / ore sending the goods by air?

  5. If you aren’t improving / don’t improve your delivery times, we ‘ll have / had to find a new supplier.

  6. If we will join / joined an association of producers, we would get / will get a better price for our coffee.

   

  Đáp án:

  1. give us; ‘II place

  2. Will you deliver; pay

  3. lower; ‘II buy

  4. Would; sent

  5. don’t improve; ‘II have

  6. joined; would get

   

  B. Naoko Nakamura, a buyer for a large Japanese department store, is negotiating with li Bai, Sales Director for a clothing company in Hong Kong. Listen and complete the conversation.

  Naoko: If I ………… (1) 30,000 silk scarves, what discount will you offer us?

  Li: On 30,000, nothing. But if you buy 50,000 scarves, then ………… (2) offer you 10%.

  Naoko: OK, I’ll think about that. And tell me, if we placed a very large order, say 80,000 units, ……………………………………….. (3) to despatch immediately?

  Li: We can normally guarantee to despatch a large order within three weeks. But if you ………… (4) at a peak time, like just before Chinese New Year, it will be impossible to deliver that quickly.

  Naoko: I take it your price includes insurance?

  Li: Actually, no. Usually, you’d be responsible for that. But if the order …………. (5) really large, that would be negotiable, I’m sure.

  Naoko: What about payment?

  Li: To be honest, we’d pfer cash on delivery, as this is our first contact with you. If you ………… (6) a regular customer, ……………………………… (7) you 30 days’ credit, maybe even a little more.

  Naoko: That’s all right. I quite understand.

  Li: Look, how about having some lunch now, and continuing later this afternoon? Then we could meet for an evening meal. I know an excellent restaurant in Wanchai.

  Naoko: Yes, let’s continue after lunch. If I had more time, ……………………………. (8) to have dinner with you, but unfortunately, my flight for Tokyo leaves at eight tonight, and I need to be at the airport by six.

   

  Đáp án:

  1. order

  2. we’ll

  3. would you be able

  4. order

  5. was

  6. were

  7. we would offer

  8. I would love

   

  C. Make a list of the conditional sentences in the dialogue in Exercise B. For each sentence, decide if the events are:

  a) very likely 

  b) less certain or imaginary.

   

  Đáp án:

  a) If I order 30,000 silk scarves, what discount will you offer us? If you buy 50,000 scarves, then we’ll offer you 10%. If you order at a peak time, like just before Chinese New Year, it will be impossible to deliver that quickly.

  b) If we placed a very large order, would you be able to despatch immediately? If the order was really large, that would be negotiable. If you were a regular customer, we would offer you 30 days’ credit. If I had more time, I would love to have dinner with you.

   

  HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Hay: Học Tiếng Anh Dễ Dàng

   

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #tienganhthuongmai #marketleader

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

  Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: 028.35107799

  Email: [email protected]

  KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

    

  TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

   

  Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết 🙂

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 5 : Study Habits, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 5
 • Daful Bright Teachers Chìa Khóa Khởi Đầu Mới
 • Cách Hướng Dẫn Học Sinh Giải Một Số Dạng Cơ Bản Môn Toán 6
 • Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán Lớp 6
 • Unit 2 Companies Market Leader

  --- Bài mới hơn ---

 • U3 Companies Market Leader (Pre
 • Giáo Trình Market Leader Intermediate
 • Slide Thuyết Trình Môn Market Leader 4 Unit 4 Success Cô Lương Thị Minh Hương Nhóm 3
 • Luyện Tập Bài Từ Mượn Trang 26 Sgk Văn 6
 • Giải Vbt Ngữ Văn 6 Từ Mượn
 • Unit 2 Companies Market Leader, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader Unit 8, Market Leader Key Unit 2, Market Leader Unit 2, Market Leader 1 Unit 4, Market Leader Unit 3, Unit 7 Market Leader, Unit 10 Market Leader, Unit 2 Market Leader 3rd, Unit 1 Market Leader, Market Leader Unit 9 Planning, Market Leader Unit 2 Travel, Unit 6 Risk Market Leader, Anser Unit 8 Market Leader, Unit A Market Leader Advanced, Unit B Revision Market Leader, Unit 4 Reading Market Leader, Pre-inter Market Leader Unit 2, Unit 3 Market Leader Intermediate, Unit 3 Selling Market Leader, Unit A Revision Market Leader 1, Unit 3 Problems Market Leader, Bài Giải Market Leader Unit 8, Elementary Market Leader Unit 5, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate Unit 3, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Unit 7 Market Leader Business English, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Advanced Unit A Revision, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Practice File Answer Key Unit 2, Market Leader Unit 9 Planning Case Study, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Market Leader Intemediate 3rd Answer Key Practice File Unit 3, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Unit 1 Companies, Pre Market Leader, Market Leader 1, Market Leader 4, Market Leader, Market Leader 2rd, Market Leader Key, Market Leader Ueh, Market Leader 3, Advanced Market Leader, Giải Market Leader 3, Market Leader 3rd Edition Pdf, Bài Giải Market Leader 4, Market Leader Elementary, Bài Giải Market Leader 5, Bài Giải Market Leader 3, Th Key Elementary Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Market Leader Pre Immediate Revision, Market Leader Advance, Bài Giải Market Leader, Pre Market Leader Answer Key, Market Leader Pre Intermediate, Bản Dịch Market Leader, Market Leader Module 3 , Market Leader Marketing Pdf, Market Leader Elementary Pdf, Intermidate Market Leader, Market Leader Advanced Pdf, Market Leader Advanced, Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader 3rd Edition, Market Leader Intermediate, Market Leader Pre-intermedia, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader,

  Unit 2 Companies Market Leader, Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader Unit 8, Market Leader Key Unit 2, Market Leader Unit 2, Market Leader 1 Unit 4, Market Leader Unit 3, Unit 7 Market Leader, Unit 10 Market Leader, Unit 2 Market Leader 3rd, Unit 1 Market Leader, Market Leader Unit 9 Planning, Market Leader Unit 2 Travel, Unit 6 Risk Market Leader, Anser Unit 8 Market Leader, Unit A Market Leader Advanced, Unit B Revision Market Leader, Unit 4 Reading Market Leader, Pre-inter Market Leader Unit 2, Unit 3 Market Leader Intermediate, Unit 3 Selling Market Leader, Unit A Revision Market Leader 1, Unit 3 Problems Market Leader, Bài Giải Market Leader Unit 8, Elementary Market Leader Unit 5, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate Unit 3, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Unit 7 Market Leader Business English, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Advanced Unit A Revision, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Market Leader Key Unit 2
 • Bài Giải Market Leader Unit 8
 • Market Leader Unit 9 Planning
 • Market Leader Unit 9 Planning Case Study
 • Đáp An Trắc Nghiệm Mai Lan Hương 12 Unit 5
 • Market Leader Key Unit 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 2 Companies Market Leader
 • U3 Companies Market Leader (Pre
 • Giáo Trình Market Leader Intermediate
 • Slide Thuyết Trình Môn Market Leader 4 Unit 4 Success Cô Lương Thị Minh Hương Nhóm 3
 • Luyện Tập Bài Từ Mượn Trang 26 Sgk Văn 6
 • Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Unit 1 Market Leader, Market Leader 1 Unit 4, Market Leader Unit 8, Unit 2 Market Leader 3rd, Market Leader Key Unit 2, Market Leader Unit 2, Unit 7 Market Leader, Unit 10 Market Leader, Market Leader Unit 3, Market Leader Unit 9 Planning, Unit 4 Reading Market Leader, Pre-inter Market Leader Unit 2, Unit 3 Problems Market Leader, Unit 3 Market Leader Intermediate, Elementary Market Leader Unit 5, Unit 3 Selling Market Leader, Unit 6 Risk Market Leader, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Unit A Market Leader Advanced, Unit A Revision Market Leader 1, Bài Giải Market Leader Unit 8, Market Leader Unit 2 Travel, Unit 2 Companies Market Leader, Unit B Revision Market Leader, Anser Unit 8 Market Leader, Market Leader Intermediate Unit 3, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Unit 7 Market Leader Business English, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Advanced Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Practice File Answer Key Unit 2, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Unit 9 Planning Case Study, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Market Leader Intemediate 3rd Answer Key Practice File Unit 3, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Market Leader 2rd, Market Leader 1, Market Leader, Market Leader 3, Pre Market Leader, Market Leader Key, Market Leader Ueh, Market Leader 4, Market Leader 3rd Edition, Market Leader Marketing Pdf, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Advance, Th Key Elementary Market Leader, Market Leader Elementary, Giải Market Leader 3, Market Leader Advanced Pdf, Market Leader Advanced, Intermidate Market Leader, Bài Giải Market Leader 4, Market Leader 3rd Edition Pdf, Market Leader Pre-intermedia, Market Leader Module 3 , Advanced Market Leader, Bài Giải Market Leader 5, Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate, Pre Market Leader Answer Key, Market Leader Pre Immediate Revision, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Intermediate Pdf, Bài Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Bài Giải Market Leader 3, Market Leader Elementary Pdf, Bản Dịch Market Leader, Market Leader Marketing Answer, Đáp án Market Leader Elementary 3rd Edition,

  Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Unit 1 Market Leader, Market Leader 1 Unit 4, Market Leader Unit 8, Unit 2 Market Leader 3rd, Market Leader Key Unit 2, Market Leader Unit 2, Unit 7 Market Leader, Unit 10 Market Leader, Market Leader Unit 3, Market Leader Unit 9 Planning, Unit 4 Reading Market Leader, Pre-inter Market Leader Unit 2, Unit 3 Problems Market Leader, Unit 3 Market Leader Intermediate, Elementary Market Leader Unit 5, Unit 3 Selling Market Leader, Unit 6 Risk Market Leader, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Unit A Market Leader Advanced, Unit A Revision Market Leader 1, Bài Giải Market Leader Unit 8, Market Leader Unit 2 Travel, Unit 2 Companies Market Leader, Unit B Revision Market Leader, Anser Unit 8 Market Leader, Market Leader Intermediate Unit 3, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Unit 7 Market Leader Business English, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Advanced Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Practice File Answer Key Unit 2, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Unit 9 Planning Case Study,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Market Leader Unit 8
 • Market Leader Unit 9 Planning
 • Market Leader Unit 9 Planning Case Study
 • Đáp An Trắc Nghiệm Mai Lan Hương 12 Unit 5
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 10
 • Bài Giải Market Leader Unit 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Market Leader Key Unit 2
 • Unit 2 Companies Market Leader
 • U3 Companies Market Leader (Pre
 • Giáo Trình Market Leader Intermediate
 • Slide Thuyết Trình Môn Market Leader 4 Unit 4 Success Cô Lương Thị Minh Hương Nhóm 3
 • Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Unit 8, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader 1 Unit 4, Unit 2 Market Leader 3rd, Unit 7 Market Leader, Unit 10 Market Leader, Market Leader Key Unit 2, Market Leader Unit 3, Unit 1 Market Leader, Market Leader Unit 8, Market Leader Unit 2, Unit B Revision Market Leader, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Pre-inter Market Leader Unit 2, Unit 4 Reading Market Leader, Anser Unit 8 Market Leader, Elementary Market Leader Unit 5, Unit 6 Risk Market Leader, Market Leader Intermediate Unit 3, Unit 3 Market Leader Intermediate, Unit 2 Companies Market Leader, Market Leader Unit 2 Travel, Unit 3 Selling Market Leader, Unit 3 Problems Market Leader, Unit A Market Leader Advanced, Market Leader Unit 9 Planning, Unit A Revision Market Leader 1, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Advanced Unit A Revision, Unit 7 Market Leader Business English, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Unit 9 Planning Case Study, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Practice File Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Bài Giải Market Leader 4, Bài Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader, Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 1, Bài Giải Market Leader 5, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Market Leader Intemediate 3rd Answer Key Practice File Unit 3, Bài Giải Market Leader 3rd Edition, Bài Giải Market Leader Elementary, Bài Giải Market Leader Intermediate, Sách Giải Market Leader, Bài Giải Practice Market Leader, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Pre Market Leader, Market Leader 3, Market Leader 2rd, Market Leader Ueh, Market Leader Key, Market Leader, Market Leader 4, Market Leader 1, Market Leader Intermediate, Pre Market Leader Answer Key, Market Leader Advanced, Th Key Elementary Market Leader, Bản Dịch Market Leader, Market Leader 3rd Edition, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Pre-intermedia, Market Leader 3rd Edition Pdf, Market Leader Elementary Pdf, Market Leader Module 3 , Market Leader Marketing Pdf, Market Leader Elementary, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Advanced Pdf,

  Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Unit 8, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader 1 Unit 4, Unit 2 Market Leader 3rd, Unit 7 Market Leader, Unit 10 Market Leader, Market Leader Key Unit 2, Market Leader Unit 3, Unit 1 Market Leader, Market Leader Unit 8, Market Leader Unit 2, Unit B Revision Market Leader, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Pre-inter Market Leader Unit 2, Unit 4 Reading Market Leader, Anser Unit 8 Market Leader, Elementary Market Leader Unit 5, Unit 6 Risk Market Leader, Market Leader Intermediate Unit 3, Unit 3 Market Leader Intermediate, Unit 2 Companies Market Leader, Market Leader Unit 2 Travel, Unit 3 Selling Market Leader, Unit 3 Problems Market Leader, Unit A Market Leader Advanced, Market Leader Unit 9 Planning, Unit A Revision Market Leader 1, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Key Unit Test 7 Culture Market Leader, Market Leader Practice File Unit 3, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Advanced Unit A Revision, Unit 7 Market Leader Business English, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Market Leader Elementary 3rd Edition Unit 3, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Case Study Unit 4 Market Leader, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Unit 8 Marketing Market Leader Listening, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Unit Test Market Leader Intermediate, Market Leader Practic Unit 1 Brand, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Elementary 3rd Edition Answer Key Unit 10, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Market Leader Unit 9 Planning
 • Market Leader Unit 9 Planning Case Study
 • Đáp An Trắc Nghiệm Mai Lan Hương 12 Unit 5
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 10
 • Đáp Án Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 2
 • Bộ Sách Market Leader 5 Levels (Ebook+Audio)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Luyện Thi Ket
 • Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Học Sinh Giải Toán Có Lời Văn Ở Lớp 4
 • Tài Liệu Skkn Hướng Dẫn Học Sinh Giải Toán Có Lời Văn Lớp 4
 • Đề Tài Đổi Mới Phương Pháp Tóm Tắt Và Giải Toán Có Lời Văn Lớp 4
 • Bộ sách ” Market Leader 5 Levels” (ebook+audio) bao gồm 5 mức độ ( Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Advanced ), là bộ giáo trình tiếng anh tuyệt hay về thương mại, bộ sách này thực sự hữu ích cho những ai muốn học tiếng Anh và tìm hiểu về kinh tế, và cũng dành cho những ai hoạt động trong lĩnh vực này muốn cải thiện công việc.

  Cấu trúc một bài học trong giáo trình Market Leader gồm:

   Từ vựng kinh doanh cần thiết được trình bày và thực hành thông qua nhiều loại bài tập sáng tạo và thú vị. Người học học từ mới, cụm từ và từ kết hợp và làm bài tập để sử dụng lượng từ vựng đã biết và vừa mới học. Cũng có phần thực tập từ vựng trong sách bài tập (Practice File)
   Các bài nghe dựa trên phỏng vấn những doanh nhân và chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Người học phát triển kỹ năng nghe như đoán trước, nghe lấy chi tiết và ghi chú.

  5. Củng cố kiến thức (Language focus)

   Trọng tâm phần này là mức độ chính xác và kiến thức về ngữ pháp cần thiết. Nếu người học đã biết ngữ pháp thì phần này được xem như kiểm tra nhanh qua. Nếu cần giải thích thêm thì người học dọc trong phần tham khảo ngữ pháp (Grammar Reference) ở cuối sách bài học (Course Book). Có thêm thực hành ngữ pháp trong sách bài tập (Practice File)
   Phần này giúp người học phát triển kỹ năng giao tiếp trong các lĩnh vực kinh doanh cần thiết như thuyết trình, cuộc họp, thương thuyết, điện đàm và tiếng Anh giao tiếp. Phần này có 1 hộp ngôn ngữ hữu ích (a Useful Language box) để người học có sự hỗ trợ và các cụm từ cần thiết làm cac bài tập đóng vai.

  7. Nghiên cứu tình huống (Case studies)

  Các cuốn sách thuộc Market Leader :

  • Giáo trình này cung cấp ngữ liệu để đọc, nói và nghe và hướng dẫn để thực tập viết. Mỗi chương có các hoạt dộng (bài tập) phát triển từ vựng, ngữ pháp cần thiết và cơ hội để thực hành nói.
  • Trọng tâm thường xuyên vào các chức năng kinh doanh chính và mỗi chương kết thúc là các tình huống lý thú cho phép người học thực hành ngôn ngữ đã học trong chương học.

  1. Sách bài học (Course Book)

  • Ebook này gồm có 2 phần: thực hành tiếng (language work) và bàn việc làm ăn (talk business). Phần thực hành tiếng (language work) cung cấp thêm nhiều bài tập hơn về ngữ pháp, từ vựng và một giáo trình hoàn chỉnh về thư tín thương mại.
  • Trong mỗi chương học người học được cung cấp những mẫu văn bản và ngôn ngữ cần thiết và làm bài tập viết để củng cố bài học. Phần bàn việc làm ăn (talk business) cung cấp phương tiện tự luyện phát âm (soundwork) gồm có 1 đĩa CD và các bài tập và phần thực hành ngôn ngữ cần thiết cho công việc (survival business English).

  2. Sách bài tập (Practice File)

   Tất cả những hoạt động nghe trong sách bài học (phỏng vấn các chuyên gia và ngữ liệu cho các hoạt động khác như là đóng vai và nghiên cứu tình huống) và sách bài tập (Practice File) gồm cĩ phát âm có sẵn trên băng cassettes và đĩa CD tùy thuộc vào ý thích người sử dụng.

  3. Tài liệu nghe (audio materials)

   Giáo viên và những nhà phân bổ chương trình có thể sử dụng 5 bài kiểm tra photo được để đánh giá tiến bộ của người học trong quá trình học. Có 1 bài kiểm tra đầu vào, 3 bài kiểm tra sự tiến bộ và 1 bài kiểm tra đầu ra nhằm để ôn tập những bài học trong quá trình học.

  4. Sách giáo viên (Teachers Resource Book)

  CLICK ANOTHER LINK TO DOWNLOAD EBOOK+AUDIO TẠI ĐÂY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Market Leader 3
 • Bài Giải Market Leader 1
 • Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3Rd Edition
 • Một Số Đề Kiểm Tra Môn Giải Tích 1
 • Sách Hướng Dẫn Học Tập Giải Tích 2
 • Bài Giải Market Leader Intermediate

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Market Leader 5
 • Giải Mai Lan Hương 7 Unit 10
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7
 • Giải Sách Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 4
 • Sách Bài Tập Mai Lan Hương 12
 • Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Unit 3 Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate Key Answers, Test Market Leader Intermediate, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Revision Market Leader Intermediate, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Case Study 4, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Unit Test Market Leader Intermediate, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Market Leader Intermediate Unit Test, Market Leader Pre Intermediate Case Study 4, Market Leader Upper Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Practice Unit 3, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice, Đáp án Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab Answers, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 3, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answers Pdf, Market Leader Upper Intermediate Workbook, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit A Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Revision, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Teacher Book Pdf, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 6, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 12, Market Leader Intermediate 3rd Edition Test File, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 2, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit Test 5, Market Leader Practice File Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 1, Market Leader Practice File Intermediate Unit 7, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key Unit 5, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Keys, Upper Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Test File Pre Intermediate Market Leader 3rd Edition, Market Leader Intermediate 3rd Edition Progress Test 1, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice 2014, Market Leader Intermediate Practice File Answer Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Practice File Intermediate Unit, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key Test File, Intermediate Market Leader 3rd Edition Business English Course Book Pdf, Market Leader Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key, Intermediate Market Leader Practice File 3rd Edition (2014) Key, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File, Market Leader Upper Intermediate 3rd Edition Practice File Pdf, Market Leader Practice File Intermediate Unit Answer Key, Anwer Market Leader Intermediate 3rd Edition David Cotton, Market Leader Intermediate Business 3rd Edition Myenglishlap Answer Key, Pre-intermediate Market Leader Business English Course Book 3rd Edition Answer, Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition Practice File Answer Key Unit 1, Upper Intermediate Market Leader Business English Course Book Answers, Market Leader Intermediate – Case Study- Unit 9: International Markets, Bài Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Bài Giải Market Leader 3, Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 4,

  Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Unit 3 Market Leader Intermediate, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate Key Answers, Test Market Leader Intermediate, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Revision Market Leader Intermediate, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Market Leader Intermediate Answer, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Intermediate Unit 3, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermediate Answer Key Unit 1, Market Leader Intermediate Case Study 4, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Keys Market Leader Upper Intermediate, Market Leader Intermediate Practice File, Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures -, Pre Intermediate Market Leader Answer Key Unit 8, Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition Answer Key, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate 3rd Edition Unit 4, Market Leader Intermediate 3rd Edition Answer Key, Market Leader Intermediate Answer Unit 6, Upper Intermediate Market Leader Answer Key, Answers Market Leader Intermediate 3rd Edition, Unit Test Market Leader Intermediate, Bài Dịch Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Intermediate Market Leader 3rd Edition Answer Key Pdf, Market Leader Pre Intermediate 3rd Case Study 4, Market Leader Intermediate Unit Test,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Mai Lan Hương Lớp 6
 • Bài Giải Sách Mai Lan Hương Lớp 8
 • Bài Giải Mai Lan Hương Lớp 8
 • Giải Mai Lan Hương 8 Unit 5
 • Giải Toán Lớp 1 Bài Giải Bài Toán Có Lời Văn (Tiếp Theo)
 • Bài Giải Market Leader 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Sách Market Leader 5 Levels (Ebook+Audio)
 • Tài Liệu Luyện Thi Ket
 • Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Học Sinh Giải Toán Có Lời Văn Ở Lớp 4
 • Tài Liệu Skkn Hướng Dẫn Học Sinh Giải Toán Có Lời Văn Lớp 4
 • Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 4, Bài Giải Market Leader 5, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Unit 8, Bài Giải Market Leader Elementary, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader 3rd Edition, Bài Giải Practice Market Leader, Sách Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader, Market Leader 1, Market Leader 2rd, Market Leader 4, Market Leader Ueh, Market Leader 3, Market Leader Key, Pre Market Leader, Unit 7 Market Leader, Market Leader 3rd Edition, Market Leader Advanced Pdf, Market Leader Advanced, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Unit 8, Unit 2 Market Leader 3rd, Market Leader Elementary Pdf, Market Leader Intermediate, Market Leader 3rd Edition Pdf, Market Leader Key Unit 2, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Intermidate Market Leader, Bản Dịch Market Leader, Market Leader Advance, Unit 10 Market Leader, Market Leader Unit 3, Market Leader Elementary, Market Leader Unit 2, Market Leader Marketing Pdf, Unit 1 Market Leader, Th Key Elementary Market Leader, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Module 3 , Market Leader 1 Unit 4, Market Leader Pre-intermedia, Advanced Market Leader, Pre Market Leader Answer Key, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Unit 3, Unit A Market Leader Advanced, Test Market Leader Intermediate, Market Leader Upper Intermediate, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, Anser Unit 8 Market Leader, Unit B Revision Market Leader, Unit 3 Selling Market Leader, Market Leader Unit 2 Travel, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, Market Leader Elementary Answer Key Pdf, Unit 4 Reading Market Leader, Đáp án Trong My English Market Leader, Unit 6 Risk Market Leader, Unit 3 Problems Market Leader, Đáp án Market Leader Elementary 3rd Edition, Unit 3 Market Leader Intermediate, Unit 2 Companies Market Leader, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Reading A, B, C And D Page 84, 85 Market Leader 3, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Elementary 3rd Edition, Unit A Revision Market Leader 1, Elementary Market Leader Unit 5, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Market Leader Marketing Answer, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermeditate 3rd Pratice, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader 3rd Edition Answer Key, Pre-inter Market Leader Unit 2, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Market Leader Intermediate Key Answers, Pre Immediate Pracrice File Market Leader 3rd, Revision Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Unit 9 Planning, Market Leader Intermediate Answer, Slides Market Leader Pre Inter, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Case Study Unit 4 Market Leader,

  Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 4, Bài Giải Market Leader 5, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Unit 8, Bài Giải Market Leader Elementary, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader 3rd Edition, Bài Giải Practice Market Leader, Sách Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader, Market Leader 1, Market Leader 2rd, Market Leader 4, Market Leader Ueh, Market Leader 3, Market Leader Key, Pre Market Leader, Unit 7 Market Leader, Market Leader 3rd Edition, Market Leader Advanced Pdf, Market Leader Advanced, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Unit 8, Unit 2 Market Leader 3rd, Market Leader Elementary Pdf, Market Leader Intermediate, Market Leader 3rd Edition Pdf, Market Leader Key Unit 2, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Intermidate Market Leader, Bản Dịch Market Leader, Market Leader Advance, Unit 10 Market Leader, Market Leader Unit 3, Market Leader Elementary, Market Leader Unit 2, Market Leader Marketing Pdf, Unit 1 Market Leader, Th Key Elementary Market Leader, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Module 3 ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Market Leader 1
 • Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3Rd Edition
 • Một Số Đề Kiểm Tra Môn Giải Tích 1
 • Sách Hướng Dẫn Học Tập Giải Tích 2
 • Giải Four Corners 2A Workbook
 • Bài Giải Market Leader 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Mai Lan Hương 7 Unit 10
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7
 • Giải Sách Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 4
 • Sách Bài Tập Mai Lan Hương 12
 • Bài Giải Market Leader 4
 • Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 4, Bài Giải Market Leader 5, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Unit 8, Bài Giải Market Leader Elementary, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader 3rd Edition, Bài Giải Practice Market Leader, Sách Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader, Market Leader 1, Market Leader 2rd, Market Leader 4, Market Leader Ueh, Market Leader 3, Market Leader Key, Pre Market Leader, Unit 7 Market Leader, Market Leader 3rd Edition, Market Leader Advanced Pdf, Market Leader Advanced, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Unit 8, Unit 2 Market Leader 3rd, Market Leader Elementary Pdf, Market Leader Intermediate, Market Leader 3rd Edition Pdf, Market Leader Key Unit 2, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Intermidate Market Leader, Bản Dịch Market Leader, Market Leader Advance, Unit 10 Market Leader, Market Leader Unit 3, Market Leader Elementary, Market Leader Unit 2, Market Leader Marketing Pdf, Unit 1 Market Leader, Th Key Elementary Market Leader, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Module 3 , Market Leader 1 Unit 4, Market Leader Pre-intermedia, Advanced Market Leader, Pre Market Leader Answer Key, Đáp án Market Leader Intermediate 3rd Edition, Market Leader Intermediate Unit 3, Unit A Market Leader Advanced, Test Market Leader Intermediate, Market Leader Upper Intermediate, Đáp án Market Leader Pre-intermediate 3rd Edition, Anser Unit 8 Market Leader, Unit B Revision Market Leader, Unit 3 Selling Market Leader, Market Leader Unit 2 Travel, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab, Market Leader Elementary Answer Key Pdf, Unit 4 Reading Market Leader, Đáp án Trong My English Market Leader, Unit 6 Risk Market Leader, Unit 3 Problems Market Leader, Đáp án Market Leader Elementary 3rd Edition, Unit 3 Market Leader Intermediate, Unit 2 Companies Market Leader, Pre-intermediate Market Leader 3rd Edition, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2, Reading A, B, C And D Page 84, 85 Market Leader 3, 3rd Edition Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre-intermediate Myenglishlab 2 Key, Market Leader Elementary 3rd Edition, Unit A Revision Market Leader 1, Elementary Market Leader Unit 5, 3rd Edition Pre-intermediate Market Leader, Market Leader Marketing Answer, Market-leader-intermediate-3rd-edition, Market Leader Intermeditate 3rd Pratice, Answer Key Market Leader Intermediate, Market Leader 3rd Edition Answer Key, Pre-inter Market Leader Unit 2, Market Leader Pre Intermediate Pdf 3rd Edition, Pre-intermediate Market Leader Unit 4, Market Leader Intermediate 3rd. chúng tôi Market Leader Intermediate Key Answers, Pre Immediate Pracrice File Market Leader 3rd, Revision Market Leader Intermediate, Market Leader Intermediate Answer Key, Market Leader Unit 9 Planning, Market Leader Intermediate Answer, Slides Market Leader Pre Inter, Market Leader Upper Intermediate Course Book, Case Study Unit 4 Market Leader,

  Market Leader Intermediate Answer Key Practice File Market Leader Unit 1, Bài Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader 1, Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 3, Bài Giải Market Leader 4, Bài Giải Market Leader 5, Bài Giải Market Leader Intermediate, Bài Giải Market Leader Unit 8, Bài Giải Market Leader Elementary, Bài Giải Market Leader Pre-intermediate, Bài Giải Market Leader 3rd Edition, Bài Giải Practice Market Leader, Sách Giải Market Leader, Bài Giải Market Leader Upper Intermediate, Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3rd Edition, Answer Key Practice File Market Leader Answer Keys Unit 8 Planning Market …, Market Leader, Market Leader 1, Market Leader 2rd, Market Leader 4, Market Leader Ueh, Market Leader 3, Market Leader Key, Pre Market Leader, Unit 7 Market Leader, Market Leader 3rd Edition, Market Leader Advanced Pdf, Market Leader Advanced, Market Leader Pre Intermediate Pdf, Market Leader Unit 8, Unit 2 Market Leader 3rd, Market Leader Elementary Pdf, Market Leader Intermediate, Market Leader 3rd Edition Pdf, Market Leader Key Unit 2, Pre-intermediate Market Leader Ueh, Intermidate Market Leader, Bản Dịch Market Leader, Market Leader Advance, Unit 10 Market Leader, Market Leader Unit 3, Market Leader Elementary, Market Leader Unit 2, Market Leader Marketing Pdf, Unit 1 Market Leader, Th Key Elementary Market Leader, Market Leader Intermediate Pdf, Market Leader Pre Intermediate, Market Leader Module 3 ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Market Leader Intermediate
 • Bài Giải Mai Lan Hương Lớp 6
 • Bài Giải Sách Mai Lan Hương Lớp 8
 • Bài Giải Mai Lan Hương Lớp 8
 • Giải Mai Lan Hương 8 Unit 5
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100