Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 77

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 69 Thượng Thượng
 • Giải Quẻ Xăm Số 87
 • Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá
 • Quẻ Xăm Số 95 Hạ Hạ
 • Quẻ Xăm Số 84 Hạ Hạ
 • Bài ghi chép các bài viết về Tử vi trên mạng. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài sưu tầm: Teresa Heinz Kerry: Không Muốn Làm Đệ Nhất Phu Nhân?

  Một bài sưu tập các bài viết của anh AlexPhong để tiện theo dõi.

  Một bài viết rất hay và chất lượng về sử dụng Thiên Can cung Mệnh trong giải đoán lá số tử vi. Mời các bạn cùng nghiên cứu.

  Bài viết THẤT TINH ĐỊNH ĐIỂM chép từ cuốn Thất tinh định điểm bí truyền. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Tôn Dật Tiên Lưu Danh Thiên Cổ

  Bài viết về Luận giải cung Huynh Đệ trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết hay sưu tập 150 điều quyết đoán khi đoán mệnh bằng Tử Vi Đẩu Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Một bài viết hay về Cơ Sở Phái Tử Vân. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài sưu tầm: Dean: Bạo Phát Bạo Tàn

  Bài viết về Luận giải cung Phu Thê trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Tony Blair — Hùm Thiêng Anh Quốc!

  Bài viết về Luận giải cung Tử Tức trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Saddam Hussein Không Thoát Luật Bù Trừ!

  Bài viết về Luận giải cung Tài Bạch trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trích ra từ bản dịch Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của tác giả Vũ Tài Lục. Đây là một bài viết rất hay!

  Bài sưu tầm: Saddam, Tên Đồ Tể Thành Bá Đa

  Bài viết về Luận giải cung Tật Ách trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Tổng thống Bush, Thời Thế Tạo Anh Hùng

  Bài viết về Luận giải cung Thiên Di trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 66
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 98
 • Cảm Nhận Của Em Về Vùng Cà Mau Qua Bài Sông Nước Cà Mau
 • Kĩ Năng Sống 5: Chủ Đề 6: Vượt Qua Căng Thẳng
 • Qua Sông Phá Án For Android
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 100

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 67
 • Giải Quẻ Xăm Số 86
 • Xin Xăm Quan Thánh Đế Quân
 • Giải Mã Hình Xăm Cực Độc Trên Tay Của Sergio Ramos
 • Ý Nghĩa Số 82 Tốt Hay Xấu Theo Chuyên Gia Phong Thủy Hàng Đầu
 • Bài viết về Phụ luận và cách cục trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm trên mạng của Whatebear về các bài viết của TS Đằng Sơn. Mời các bạn cùng đọc.

  Một câu hỏi rất hay: Sao nào chiếu mạng thì được làm vua. Câu hỏi này được tác giả Ân Quang giải đáp rất rõ ràng.

  Bài viết về Mối liên hệ nhóm trong 2 chòm Tử Vi và Thiên Phủ dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết của tác giả Ân Quang về vấn đề chế hóa và chiết tự trong tử vi. Đây là một bài phân thích rất hay!

  Bài viết về 5 cặp lục hợp trong Tử vi dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết hay trích ra từ cuốn Tử Vi Ảo Bí của tác giả Việt Viêm Tử. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài viết của tác giả Ân Quang về điểm dị biệt giữa Kình Dương và Đà La. Đây là một bài phân tích rất hay!

  Bài viết về Tả Hữu, Xương Khúc, Hình Riêu, Long Phượng dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Quang Quý, Phụ Cáo, Thai Tọa dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết tiếp theo về tìm hiểu tướng mạo qua tử vi. Bài viết này trình bày về tướng mạo của đương số qua sao Liêm Trinh thủ mệnh.

  Bài viết về Hoạt động của Tuần Triệt dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về tướng mạo qua tử vi. Đây là một bài viết rất đáng để tham khảo

  Bài viết về Hỏa Linh, Cô Quả, Kiếp Sát dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Tính lý Âm Dương Ngũ hành của sao Tử vi dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trình bày về những việc cần thấu triệt những nguyên lý căn bản đề đoán đúng một lá số tử vi. Đây là một bài viết rất tâm huyết của cụ Quản Văn Chính.

  Bài viết về Vì sao lại có Đắc Hãm và Đắc hãm của Thế chính tinh dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Tính lý Âm Dương Ngũ hành của Thiên Phủ dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về việc giải đoán tiểu hạn phải linh động. Đây là một kinh nghiệm rất hữu ích.

  Bài viết về Tính lý Âm Dương Ngũ hành của Liêm Trinh dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 78
 • Quẻ Trạch Phong Đại Quá
 • Giải Xăm Ông Quan Thánh Số 97
 • Quẻ Sơn Thiên Đại Súc
 • Giải Xăm Quan Thánh Số 36
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 66

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 77
 • Giải Quẻ Xăm Số 69 Thượng Thượng
 • Giải Quẻ Xăm Số 87
 • Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá
 • Quẻ Xăm Số 95 Hạ Hạ
 • Bài sưu tầm: Tony Blair — Hùm Thiêng Anh Quốc!

  Bài viết về Luận giải cung Tử Tức trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Saddam Hussein Không Thoát Luật Bù Trừ!

  Bài viết về Luận giải cung Tài Bạch trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trích ra từ bản dịch Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của tác giả Vũ Tài Lục. Đây là một bài viết rất hay!

  Bài sưu tầm: Saddam, Tên Đồ Tể Thành Bá Đa

  Bài viết về Luận giải cung Tật Ách trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Tổng thống Bush, Thời Thế Tạo Anh Hùng

  Bài viết về Luận giải cung Thiên Di trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về 8 điều tâm pháp của Tử Vi Nam Phái rất hay!

  Bài sưu tầm: John Edwards Được Làm Vua Thua Làm Phó?

  Bài viết về nội dung cách xem lá số tử vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Luận giải cung Quan Lộc trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết đánh giá các môn lý số và khái niệm lý số rất hay. Rất quan trọng để bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Al Gore Và Mối Hận Năm 2000

  Bài viết về Luận giải cung Điền Trạch trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết hướng dẫn cách nhìn lá số để nhận diện nhanh. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Bài viết Khái lược về TVĐS trong lịch sử các môn thuật số chép từ fb anh Quách Ngọc Bội. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Đại Thắng 7-10 Của Arnold Schwarzenegger

  Bài viết về Luận giải cung Phúc Đức trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 98
 • Cảm Nhận Của Em Về Vùng Cà Mau Qua Bài Sông Nước Cà Mau
 • Kĩ Năng Sống 5: Chủ Đề 6: Vượt Qua Căng Thẳng
 • Qua Sông Phá Án For Android
 • Đáp Án Qua Sông Iq Màn 7
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 98

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 66
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 77
 • Giải Quẻ Xăm Số 69 Thượng Thượng
 • Giải Quẻ Xăm Số 87
 • Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá
 • Bài sưu tầm: GIẢN HẠ THỦY – BÍNH TÝ ĐINH SỬU

  Bài viết Luận xuất ngoại của Khuyến Học Trai Chủ. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết KHÔI VIỆT VÀ HOÁ KỴ của tác giả Alex Phong. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trình bày về 6 tuyến của 12 cung chức, đây là đỉnh cao của Tử Vi Bắc Phái. Các bạn lưu ý đọc kỹ.

  Bài viết chia sẻ kết nối tam bàn trong Tứ Hóa Khâm Thiên Môn áp dụng cho việc giải vận hạn. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết “10 kinh nghiệm của sát thủ tử vi” do GS Lê Trung Hưng trình bày rất hay về các kinh nghiệm của phái Thiên Lương trong việc giải đoán lá số Tử Vi.

  Bài sưu tầm: ĐẠI KHÊ THỦY – GIÁP DẦN ẤT MÃO

  Bài sưu tầm: Lời tựa cuốn đẩu số luận bệnh tật của Tử Vân

  Bài viết Quái tượng của Tử vân của tác giả Tử Vân. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Giây liên lạc Bào với Nô trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết trích từ cuốn sách Trung Châu Tam Hợp Phái của tác giả Nguyễn Anh Vũ. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài viết “10 trạng thái kỳ thú của Tử Vi” do GS Lê Trung Hưng trình bày kinh nghiệm giải đoán lá số tử vi của Phái Thiên Lương rất hay và thú vị.

  Bài sưu tầm: TRƯỜNG LƯU THỦY – NHÂM THÌN QUÝ TỴ

  Bài sưu tầm: Lời tựa cuốn đẩu số luận mệnh của Tử Vân

  Bài viết Tam hợp? Phi tinh? Đường nào đến La Mã? của tác giả VDTT. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết Tính chất các sao trong Tử vi chép lại từ cuốn Sổ Tử Vi Kinh Nghiệm của cụ Quản Xuân Thịnh. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Sự ngang ngửa giữa bốn tam hợp cục trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết trích từ cuốn Tử Vi Tam Hợp Phái của dịch giả Nguyễn Anh Vũ. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài viết của Trần Việt Sơn trình bày kinh nghiệm quan trọng về tuần, triệt để giải đoán đại hạn của cụ Thiên Lương. Đây là một bài viết được tác giả trình bày rất dễ hiểu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cảm Nhận Của Em Về Vùng Cà Mau Qua Bài Sông Nước Cà Mau
 • Kĩ Năng Sống 5: Chủ Đề 6: Vượt Qua Căng Thẳng
 • Qua Sông Phá Án For Android
 • Đáp Án Qua Sông Iq Màn 7
 • Thử Thách Thông Minh Bằng Cách Tải Game Qua Sông Trí Tuệ
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 91

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 47
 • Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Rời Rạc Có Lời Giải
 • Soạn Bài Rút Gọn Câu (Siêu Ngắn)
 • Giải Bài Tập Rút Gọn Câu
 • New Round Up 3 Giải
 • Một tìm tòi, khám phá về Mệnh chủ và Thân chủ ở giữa thiên bàn của tác giả Ma Y Cung. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài viết phân tích mệnh vô chính diệu. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Xem vận hạn theo Trung Châu Phái. Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết chia sẻ kinh nghiệm của Khuyến Học Trai Chủ về xem tình yêu hôn nhân trên lá số tử vi.

  Một bài viết thú vị về truyền thuyết 14 chính tinh trong Tử Vi dựa theo các nhân vật của truyện Phong Thần. Mời các bạn đón đọc.

  Bài viết lấy từ cuốn Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang trình bày những điều cần chú ý trước khi luận đoán lá số tử vi.

  Một bài viết hay của Phan Tử Ngư về việc khai thác thông tin vị trí cung an Mệnh trong giải đoán lá số. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài viết về Hỏa Linh, Cô Quả, Kiếp Sát dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Tính lý Âm Dương Ngũ hành của sao Tử vi dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trình bày về những việc cần thấu triệt những nguyên lý căn bản đề đoán đúng một lá số tử vi. Đây là một bài viết rất tâm huyết của cụ Quản Văn Chính.

  Bài viết về Vì sao lại có Đắc Hãm và Đắc hãm của Thế chính tinh dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Tính lý Âm Dương Ngũ hành của Thiên Phủ dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về việc giải đoán tiểu hạn phải linh động. Đây là một kinh nghiệm rất hữu ích.

  Bài viết về Tính lý Âm Dương Ngũ hành của Liêm Trinh dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài sưu tầm về Phú tử vi. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Luận Đoán Chủ Khách, luận Tam Hợp đối Cung dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về sử dụng tử vi để xác định người phù hợp với nghề kinh doanh. Đây là một kinh nghiệm đáng tham khảo

  Bài viết về Kinh nghiệm khi luận đoán Mệnh Cung dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết của tác giả Nghi Nghi Trần Nhật Tường diễn giải cách Thạch trung ẩn ngọc rất hay và tường tận. Mời mọi người cùng đọc và khám phá.

  Bài viết về Tư duy con người nắm chủ chốt cuộc đời dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 74 Thượng Thượng
 • Quẻ Xăm Số 74 Thượng Thượng
 • Ý Nghĩa Số 79? Giải Mã “thần Tài Lớn” Luôn Được “săn Đón”
 • Giải Quẻ Xăm Số 79
 • Quẻ Địa Hỏa Minh Di
 • Giải Quẻ Xăm Số 103

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Hình Xăm Phong Thủy Và Bí Ẩn Tướng Số Qua Từng Hình Xăm
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 2: Đồ Thị Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Hàm Số Y=Ax+B Toán Lớp 10 Bài 2 Giải Bài Tập
 • Một bài viết chia sẻ kinh nghiệm luận tai ách bất ngờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài viết về cơ sở cách xem của phái Tử Vân. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Bài viết về vấn đề ngũ hành sinh khắc của cung và sao. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trình bày nguyên tắc luận 12 cung trên lá số Tử Vi của Vương Đình Chi

  Bài viết Diễn dịch lại lời các quẻ – hào Chu Dịch chép lại từ diễn đàn TVLS. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài sưu tầm về tổng quan các môn phái Tử Vi rất hay! Mời bạn đọc tham khảo

  Bài sửu tầm: Tạp ghi về Thiên Can, Địa chi, Ngũ hổ độn

  Đoạn dịch cuốn tử vi đẩu số hỷ kỵ thần đại đột phá của tác giả Sở Hoàng do Tuvinut dịch. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Trung Châu Phái. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Cường độ Tinh diệu thay đổi về chất

  Bài viết luận cung Tài bạch trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

  Bài viết cập nhật các sách ebook tử vi cho việc tự học và nghiên cứu. Các bạn hãy tải về phục vụ việc học.

  Bài viết Một yếu quyết quan trọng khi xem Tử vi chép từ fanpage Tử Vi Bắc Phái. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết luận cung Thiên di trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

  Một bài viết trình bày kinh nghiệm luận giải lá số Tử Vi của tác giả Tử Vân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài viết gợi mở ý tưởng về Điểm Huyền Khí. Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

  Bài viết luận cung Phúc đức trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

  Bài viết luận cung Phụ mẫu trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

  Một bài viết sưu tầm về bí kíp “sao treo, sao rung”. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  Bài viết Nhất khí sinh tử quyết chép từ cuốn Tử vi đẩu số – Giáo trình sơ trung cơ bản của tác giả Huy Hà Phan. Mời các bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 72
 • Ý Nghĩa Số 73 Tốt Hay Xấu Có Xung Khắc Với Tuổi Của Bạn Không?
 • Xem Bói Ngày Sinh: Luận Giải Quẻ Số 2
 • Giải Mã Hình Xăm Của 9 Sao Hollywood: Vin Diesel Sẽ Khiến Bạn Rơi Nước Mắt Vì Quá Cảm Động
 • Xem Ý Nghĩa Số 97 Là Gì Theo Phong Thủy Cùng Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay
 • Quan Âm Đại Sỹ Ban Quẻ Xăm 41

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2 Cultural Diversity Có Đáp Án (4)
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2 Có Đáp Án
 • Unit 8. Films. Lesson 2. A Closer Look 1
 • Đáp Án Vở Bài Tập Sinh Học 6
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 64: Luyện Tập
 • SỐ 41 XĂM TRUNG

  Nhận tặc khước vi tác tử tương

  Mạc tham nhãn hạ hữu ta lương

  Vô hạn hảo ngôn quân ký thủ

  Tha niên cánh lự ngộ bi thương

  Đừng có nghe chi chuyện ngọt ngào

  Nhiều lời hứa ảo chớ tin mau

  Kẻ cướp nếu thâu làm nghĩa tử

  Sau này ắt gặp chuyện buồn đau

  Chỉ một việc này, Chớ có tính sai.

  Khắc ghi trong lòng, Khỏi sinh u sầu

  Nhận giặc làm con, Moi việc giả thật lẫn lộn

  Gia đạo bất an, Tự thân bình thường,

  Cầu tài phải đợi, Giao dịch khó,

  Hôn nhân chưa hợp, Người đi tới,

  Tìm người có, Lục súc an,

  Điền vụ trung bình, Kiện tụng hòa,

  Di dời y cựu, Vật thất không,

  Bệnh giải trừ, Phong thủy an ;

  SỐ 42 XĂM THƯỢNG

  Quân hoàng thánh hậu tổng vi ân

  Phục đãi kỳ nhương vô tổn tăng

  Nhất thiết hữu tình giai thụ dụng

  Nhân gian thiên thượng đắc kỳ hanh

  Thánh thần vua chúa với ân trời

  Giúp cho phúc lộc tỏa nơi nơi

  Mọi điều lòng thiện ra làm việc

  Đất rộng trời cao mới sáng ngời

  Trời vua ban phúc, Sau trước chớ quên,

  Sớm hôm niệm lễ, Thành tâm khấn cầu

  Trời ban ân trạch, Mọi việc thành tựu đại cát

  Gia đạo cầu phúc, Tự thân đông cát,

  Cầu tài chưa có, Giao dịch thành,

  Hôn nhân cát, Người đi động,

  Điền vụ lục súc trung bình,

  Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,

  Di dời y cũ, Vật thất không gặp,

  Bệnh dứt, Phong thủy an.

  SỐ 43 XĂM THƯỢNG

  Thiên địa biến thông vạn vật nguyên

  Tự vinh tự dưỡng tự an nhiên

  Bao la vạn tượng giai tinh thái

  Sự sự như tâm tạ thánh hiền

  Đất trời luân chuyễn vật còn nguyên

  Tự thân vinh diệu tự an nhiên

  Các việc từ đây thêm khởi sắc

  Thành tâm kính lễ tạ thần tiên

  Trời sinh vạn vật, Mưu vọng điều không. Phúc đức tương trợ, Điềm lành trùng trùng

  Thiên địa giao hòa, Mọi việc đại cát vô nguy

  Gia đạo các, Tự thân an,

  Cầu tài có, Giao dịch lợi,

  Hôn nhân hợp, Người đi trở,

  Điền vụ lục súc trung bình,

  Tìm người gặp, Kiện tụng thắng,

  Di dời lợi, Vật thất đông nam,

  Bệnh cầu phúc,

  Phong thủy hướng đông, và tây cát.

  SỐ 44 XĂM TRUNG

  Kỳ phùng địch thủ trước tương nghi

  Hắc bạch bàn trung vị quyết thì

  Giai nhân nhất trước tri thắng bại

  Giáo tu tư hữu hảo suy nghi

  Bài cờ đen trắng đễ tranh nhau

  Công thủ đôi bên bước nước vào

  Kỳ phùng địch thủ cần suy tính

  Thế trận đúng rồi rõ thấp cao

  Cầu chuyện trong lòng, Tỷ như chơi cờ.

  Rõ rồi thắng bại, Phải dụng tâm cơ

  Kỳ phùng địch thủ, Mọi việc tốn tâm cơ mới tốt

  Gia đạo đại lợi, Tự thân bình ổn,

  Cầu tài toại ý, Giao dịch lợi,

  Hôn nhân chưa hợp,

  Người đi tìm người tới,

  Điền vụ bình, Lục súc tổn,

  Kiện tụng hòa, Di dời thủ cựu

  Vật thất mất, Bệnh cầu bảo,

  Phong thủy thủ cựu.

  SỐ 45 XĂM THƯỢNG

  Ôn nhu tự cổ thắng cương cường

  Tích thiện chi môn đại cát xương

  Nhược thị hữu nhân chiêm thử quẻ

  Uyển như chính khác ngộ quỳnh tương

  Cửa nhà tích thiện đại phồn vinh

  Cương nhu tự cổ đã phân minh

  Người được quẻ này vui rạng rở

  Khác nước miệng khô gặp rượu quỳnh

  Trời đất nhận biết, Ứng nghiệm phi thường, Thánh thần phù trợ, Được rồi chớ quên

  Tích thiện ôn nhu. Mọi việc quí nhân hòa hiệp

  Gia đạo cát, Tự thân an,

  Cầu tài toại, Giao dịch lợi,

  Hôn nhân hợp, Người đi trở,

  Kiện tụng thắng, Điền vụ thu cát,

  Lục súc trung bình, Tìm người thấy,

  Di dời lợi, Vật thất hướng đông,

  Bệnh cầu phúc,

  Phong thủy hướng đông và tây cát lợi.

  SỐ 46 XĂM TRUNG

  Khuyến quân nại thủ cựu sinh nhai

  Bả định tâm trường vật khởi đài

  Trực đãi hữu nhân khinh trợ lực

  Cô chi lão thụ tái hoa khai

  Cuộc sống phải chờ chớ đổi thay

  Giữ lòng ngay thẳng chẳng làm sai

  Đợi lúc người hiền ra nhẹ giúp

  Cây già cành ít vạn hoa khai

  Thủ cựu chờ thời, Việc tự thành tựu.

  Động tất đa tai, Ẩn yên khỏi lỗi

  Cây khô sinh hoa, Việc tự có thành tựu

  Gia đạo an, Tự thân cát,

  Cầu tài lợi, Giao dịch thành,

  Hôn nhân tựu, Người đi trở,

  Điền vụ bình, Lục súc khó,

  Tìm người dò, Kiện tụng cát,

  Di dời y cựu, Vật thất khó,

  Bệnh cầu phúc, Phong thủy cát

  SỐ 47 XĂM THƯỢNG

  Cẩm thượng thiêm hoa sắc dữ tiên

  Vận lai lộc mã hỷ song toàn

  Thời nhân mạc hận công danh vãng

  Nhất cử đăng khoa tứ hải truyền

  Gấm điểm thêm hoa sắc thắm tươi

  Phúc lộc giờ đây mười vẹn mười

  Đừng giận công danh sao đến trễ

  Bảng hổ danhđeề rạng khắp nơi

  Giữ cũ biến mới, Mẹ cha hộ giúp.

  Toại chí bình sinh, Đều do vân mệnh

  Trên gấm thêm hoa, Mọi sự đại cát đại lợi

  Gia đạo cầu bảo,Tự thân an,

  Cầu tài lợi, Giao dịch trở,

  Hôn nhân hợp, Người đi trễ,

  Điền vụ tốt, Lục súc bình,

  Tìm người có, Kiện tụng hòa,

  Di dời cát, Vật thất tây bắc,

  Bệnh làm phúc, Phong thủy lợi

  SỐ 48 XĂM TRUNG

  Côn điểu thu lai hóa tác bằng

  Hảo du khoái lạc hỷ phi đằng

  Cao tường vạn lý vân tiêu khứ

  Dư ngoại chư cầm tổng bất năng

  Chim cả hóa bằng khi tới thu

  Trời xanh bay lượn cánh phiêu du

  Các loại chim kia sao sánh được

  Vút cao lướt tới vượt mây mù

  Chim côn hóa bằng, Chim khác sao sánh.

  Bẻ nhành quế thơm, Phúc lộc tự đến

  Chim côn hóa đại bàng. Việc có chuyển biến

  Gia đạo lợi, Tự thân cát,

  Cầu tài thu vượng, Giao dịch nên trễ,

  Hôn nhân không hợp, Người đi trở,

  Điền vụ bình, Lục súc xuân lợi,

  Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,

  Di dời thủ cựu, Vật thất hướng tây,

  Bệnh cầu bảo, Phong thủy an.

  SỐ 49 XĂM TRUNG

  Thiên hàn địa đống thủy thành băng

  Hà tu bần tiện thủ công danh

  Thủ kỷ chỉ nghi tịnh xứ tọa

  Đãi thời hưng biến tự nhiên minh

  Rét về sông lạnh đóng băng nhanh

  Khổ nghèo ý vọng công danh thành

  Chi bằng rèn chí nơi thanh vắng

  Chờ ngày biến đổi tỏ thanh danh

  Nước kết thành băng, Băng tan thành nước. Nếu có mưu tính, Cũng vậy mà thôi

  Điềm ứng quẻ

  Nước đóng thành băng.

  Chuyện không được uổng cầu

  Gia đạo bất an, Tự thân cầu bảo,

  Cầu tài khó, Giao dịch trở,

  Hôn nhân không hợp

  Người đi trở, Điền vụ thiệt hại,

  Lục súc tổn, Tìm người gặp,

  Kiện tụng hòa, Di dời y cựu,

  Vật thất khó tìm, Bệnh giảm,

  Phong thủy đại cát.

  SỐ 50 XĂM THƯỢNG

  Ngũ hồ tứ hải nhậm quân hành

  Cao quải phàm bồng tự tại xanh

  Nhược đắc thuận phong tùy tức chí

  Mãn thuyền bảo bối hỷ tằng tằng

  Biển hồ lồng lộng tự do đi

  Ra tay lèo lái có lo gì

  Thuận gió giong buồm về bến sớm

  Đầy thuyền châu báu rạng tràn mi

  Tự tại ung dung, Chẳng cần ra sức,

  Tài lộc trùng trùng, Vô cùng vui vẻ

  Thuận gió đi thuyền, Các việc đại thuận đại cát

  Giải

  Gia đạo lợi, Tự thân cát,

  Cầu tài tây lợi, Giao dịch chậm,

  Hôn nhân không hợp,

  Người đi trở, Điền vụ thu lợi,

  Lục súc xuân vượng, Tìm người có,

  Kiện tụng thua, Di dời thủ cựu,

  Vật thất hướng tây, Bệnh giải trừ,

  Phong thủy hướng nam cát.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Brain Out 2022 Cập Nhật Câu 225 2022
 • Đáp Án Game Brain Out Từ Level 101 Đến Level 200
 • Đáp Án Game Brain Out Đầy Đủ Nhất
 • Sửa Lỗi Không Giải Nén Được File Rar, Zip Cực Kỳ Hiệu Quả !
 • Sửa Lỗi File Is Corrupt Giải Nén File Trong Winrar
 • Giải Quẻ Xăm Số 46

  --- Bài mới hơn ---

 • Vtv Giải Trí: Kho Phim Truyền Hình Và Giải Trí Miễn Phí
 • Apache2 Ubuntu Default Page: It Works
 • Bộ Đề Toán Rời Rạc Thi Cao Học
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Auto Đánh Quái Trong Mu Online
 • Hướng Dẫn Sự Kiện Imperial Guardian Trong Game Mu Online
 • Bài viết về Lưu Hà Kiếp Sát, Thiên Mã, Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hỏa, Phá Toái, Cô Quả, Khốc Hư trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết nghiên cứu của tác giả Phong Nguyễn về nhận định nghề nghiệp qua sao tử vi. Bài viết rất hay và bổ ích!

  Bài viết về Sai lầm về luận Bản Mệnh trong Tử vi dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Không trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết của tác giả Phong Nguyên nhận định về nghề nhà giáo, nhà giáo dục trung học, … Đây là bài nghiên cứu rất hay!

  Bài viết về Tử Phủ Vũ Tướng khác Tử Tướng Phủ Vũ dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Vòng trường sinh trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết nghiên cứu về vấn đề sinh cung năm, tháng, ngày, giờ của cụ Phong Nguyên. Đây là bài viết rất đáng đọc!

  Bài viết về Sao Vũ khúc – Vương Đình Chi. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Thiên cơ tọa thủ cung Mệnh – Vương Đình Chi. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Tính chất các sao ở cung Mệnh và cung Thân – Vương Đình Chi. Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết rất hay luận về đời sống hôn nhân trong tử vi của tác giả Phan Tử Ngư. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài viết về Phụ diệu và Tá diệu – Vương Đình Chi. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Tả Phụ và Hữu bật – Vương Đình Chi. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Tả phụ và Hữu bật – Toàn thư. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Thiên can Địa chi. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Hóa Kị luận – Toàn thư. Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về cách xách định giờ sinh trong tử vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Địa không và Địa kiếp – Toàn thư. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Kình dương và Đà la – Toàn thư. Mời bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 68
 • Xem Bói Ngày Sinh: Luận Giải Quẻ Số 4
 • Ý Nghĩa Số 82 Tốt Hay Xấu Theo Chuyên Gia Phong Thủy Hàng Đầu
 • Giải Mã Hình Xăm Cực Độc Trên Tay Của Sergio Ramos
 • Xin Xăm Quan Thánh Đế Quân
 • Giải Quẻ Xăm Số 97

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Ý Nghĩa Số 97 Là Gì Theo Phong Thủy Cùng Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay
 • Giải Mã Hình Xăm Của 9 Sao Hollywood: Vin Diesel Sẽ Khiến Bạn Rơi Nước Mắt Vì Quá Cảm Động
 • Xem Bói Ngày Sinh: Luận Giải Quẻ Số 2
 • Ý Nghĩa Số 73 Tốt Hay Xấu Có Xung Khắc Với Tuổi Của Bạn Không?
 • Giải Quẻ Xăm Số 72
 • Bài viết về Thế nào là vận hội tốt trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Suy mệnh thuật ngũ hành. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết “Vòng thái tuế chi phối mệnh, thân qua các cung nhị hợp, tam hợp và xung chiếu” rất hay, được tác giả Vi Nhật nghiên cứu và trình bày rất công phu giúp cho người đọc hiểu rõ hơn vấn đề này.

  Bài sưu tầm: KIẾM PHONG KIM – NHÂM THÂN QUÝ DẬU

  Bài viết về Vận hạn nên tính như thế nào trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết “10 điều soi sáng cho khoa nghiệm lý tử vi” trình bày kinh nghiệm của GS Lê Trung Hưng trong việc giải đoán lá số tử vi. Đây là những điều soi sáng cho việc giải đoán, nghiệm lý lá số tử vi.

  Bài sưu tầm: THOA XUYẾN KIM – CANH TUẤT TÂN HỢI

  Bài viết LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÙNG HUNG HÓA CÁT. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Giàu nhờ bạn, sang vì vợ trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Tứ hóa là then chốt toàn bộ biến hóa của tinh diệu. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết chia sẻ các nguyên tắc của tứ hóa phái và ví dụ áp dụng. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một đoạn chép lại bài dịch của anh Quách Ngọc Bội trên chúng tôi Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  Bài viết “10 điều tâm niệm khi đoán số tử vi” của GS Lê Trung Hưng trình bày những điều mà người giải đoán lá số tử vi cần phải tâm niệm, lưu ý trước khi giải đoán. Đó là những kinh nghiệm hết sức bổ ích.

  Bài sưu tầm: GIẢN HẠ THỦY – BÍNH TÝ ĐINH SỬU

  Bài viết Luận xuất ngoại của Khuyến Học Trai Chủ. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết KHÔI VIỆT VÀ HOÁ KỴ của tác giả Alex Phong. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trình bày về 6 tuyến của 12 cung chức, đây là đỉnh cao của Tử Vi Bắc Phái. Các bạn lưu ý đọc kỹ.

  Bài viết chia sẻ kết nối tam bàn trong Tứ Hóa Khâm Thiên Môn áp dụng cho việc giải vận hạn. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết “10 kinh nghiệm của sát thủ tử vi” do GS Lê Trung Hưng trình bày rất hay về các kinh nghiệm của phái Thiên Lương trong việc giải đoán lá số Tử Vi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Đối Tượng Lạ Xăm Trổ Đổ Tới Tìm Gia Đình Người Trúng Số 92 Tỷ
 • Giải Quẻ Xăm Số 66
 • Cách Tính Xác Suất Và Một Số Bài Tập Xác Xuất Hay Nhất
 • Hướng Dẫn Giải Toán Bằng Máy Tính Cầm Tay Cực Nhanh
 • Đề Cương Xác Suất Thống Kê
 • Giải Quẻ Xăm Số 86

  --- Bài mới hơn ---

 • Xin Xăm Quan Thánh Đế Quân
 • Giải Mã Hình Xăm Cực Độc Trên Tay Của Sergio Ramos
 • Ý Nghĩa Số 82 Tốt Hay Xấu Theo Chuyên Gia Phong Thủy Hàng Đầu
 • Xem Bói Ngày Sinh: Luận Giải Quẻ Số 4
 • Giải Quẻ Xăm Số 68
 • Bài sưu tầm: THÀNH ĐẦU THỔ – MẬU DẦN KỶ MÃO

  Bài viết Kỵ phổ của Trung Châu Tứ Hoá phái chép từ cuốn Giáo trình tứ hóa phi tinh sơ trung cơ bản – Huy Hà Phan). Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết 51 cách cục cơ bản trong Tử Vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài việt về phép hội sao trong Tử vi của tác giả AlexPhong. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Thật khéo hai chữ Tài Thọ trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Giải đoán cung nô bộc trong lá số tử vi. Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về sao Thiên Cơ. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

  Bài sưu tầm: SA TRUNG THỔ – BÍNH THÌN ĐINH TỴ

  Bài viết luận cung Phụ mẫu theo sách Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa của Vương Đình Chi. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Bài viết về Luật âm dương của địa bàn thay đổi hẳn tình trạng các chính tinh trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết của Phan Tử Ngư về vấn đề: quan hệ tương hỗ giữa cung tử tức và cung điền trạch. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về sao Thiên Đồng. Mời các bạn đọc và tham khảo

  Bài sưu tầm: LỘ BÀNG THỔ – CANH NGỌ TÂN MÙI

  Phần cách luận số mệnh trong cuốn Tử vi thực hành của Dịch Lý Huyền Cơ. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết luận cung Phúc đức theo sách Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa của Vương Đình Chi. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Bài viết về Những trường hợp ngoại lệ của Lục Bại Tinh trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết rất hay về tử vi được trích từ cuốn Hi Di Khảo Luận của soạn giả Dương Thành. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về sao Thiên Lương. Mời bạn đọc tham khảo nghiên cứu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 67
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 100
 • Giải Quẻ Xăm Số 78
 • Quẻ Trạch Phong Đại Quá
 • Giải Xăm Ông Quan Thánh Số 97
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100