Chương Iii. §5. Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Lt Pt Chua An O Mau Ppt

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giải Các Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sau
 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 10, Tìm Mã Số Mở Cánh Cửa
 • Đáp Án Trò Chơi Qua Sông Iq Logic 7
 • KIỂM TRA BÀI CŨ:

  * Nêu (cách giải /các bước giải) phương trình chứa ẩn ở mẫu?

  * Nêu cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0?

  *Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

  Bước 1: Tìm điều kiện xác định(ĐKXĐ) của phương trình

  Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

  Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được

  Bước 4: (kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thõa mãn ĐKXĐ của phương trình chính là các nghiệm của phương trình đã cho

  *Cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0

  Ta giải hai phương trình A(x) = 0 hoặc

  B(x) = 0 rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.

  LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  *1/ Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *2/ Dạng

  Khử mẫu nhanh :

  A(x) = C(x).B(x)

  LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  Giải các phương trình sau:

  Bài 27d)- trang 22(SGK)

  Bài 28b)-trang 22(SGK)

  BÀI GIẢI:

  Bài 27a)- trang 22(SGK)

  (thoả mãn ĐKXĐ)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {1}

  LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  Giải các phương trình sau:

  Bài 27d)- trang 22(SGK)

  Bài 28b)-trang 22(SGK)

  BÀI GIẢI:

  Bài 28b)-trang 22(SGK)

  (Thoả mãn ĐKXĐ)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là:

  S = {-2}

  LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  *1/ Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *2/ Dạng

  Khử mẫu nhanh :

  A(x) = C(x).B(x)

  LUYỆN TẬP:

  Giải các phương trình sau:

  Bài 30a)- trang 23(SGK)

  Bài 31a)- trang 23(SGK)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là:

  Bài 31a)- trang 23(SGK)

  (1)

  (1)

  * x = 1 không thoả mãn ĐKXĐ.

  Bài 30a)- trang 23(SGK)

  * ĐKXĐ:

  * Ta có:

  x = 2 không thõa ĐKX Đ.

  Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

  BÀI GIẢI:

  LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  *Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *Dạng

  A(x) = C(x).B(x)

  LUYỆN TẬP:

  *Chú ý quy tắc đổi dấu và

  vận dụng hằng đẳng thức để tìm MTC

  * Bài 30d)- trang 23(SGK)

  Bài 30d)- trang 23(SGK)

  BÀI GIẢI:

  * ĐKXĐ:

  * Khử mẫu, rút gọn và giải ta được:

  *

  thõa mãn ĐKXĐ nên là nghiệm của phương trình đã cho

  Khử mẫu nhanh :

  LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  LUYỆN TẬP:

  *Chú ý quy tắc đổi dấu

  và vận dụng hằng đẳng thức để tìm MTC

  *Dạng

  Khử mẫu nhanh:

  * Bài 32a)- trang 23(SGK)

  Bài 32a)- trang 23(SGK)

  *ĐKXĐ:

  Chuyển vế và đặt nhân tử chung ta được:

  (Loại)

  hoặc

  Vậy tập nghiệm của phương trình là: S={1/2}

  LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  *Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *Dạng

  khử mẫu nhanh :

  A(x) = C(x).B(x)

  LUYỆN TẬP:

  *Chú ý quy tắc đổi dấu và vận

  dụng hằng đẳng thức để tìm MTC

  *Dạng

  Khử mẫu nhanh:

  *Một vài trường hợp phải biến đổi linh hoạt

  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

  *Làm các bài tập: bài 38; 39; 40; 41; 42 (SBT/ Tr 12; 13)

  * Đọc trước bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  *Dạng

  *Tìm hiểu bài toán cổ:

  Vừa gà vừa chó

  Bó lại cho tròn

  Ba mươi sáu con

  Một trăm chân chẵn.

  Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

  TIẾT 51: LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  KIỂM TRA BÀI CŨ:

  *Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

  *Cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0

  SỬA BÀI TẬP:

  *Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *Dạng

  khử mẫu nhanh :

  A(x) = C(x).B(x)

  SỬA BÀI TẬP:

  LUYỆN TẬP:

  *Chú ý quy tắc đổi dấu và vận

  dụng hằng đẳng thức để tìm MTC

  *Dạng

  khử mẫu nhanh:

  *Một vài trường hợp phải biến đổi linh hoạt

  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

  *Làm các bài tập dạng tương tự ở nhà

  *Dạng

  Có thể biến đổi:

  Chó

  Số lượng(con)

  Số chân

  *Tìm hiểu bài toán cổ

  *Tìm các giá trị của a sao cho biểu thức P(a) có giá trị bằng b (b R) ta giải phương trình P(a) = b

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Bài 5 Giải Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Toán 8 Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sbt
 • Bài 5, Tiết 47: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Chuyên Đề 3, 4 : Phương Trình Tích, Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Phần Mở Đầu Về Phương Trình Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 1: Mở Đầu Về Phương Trình
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 1: Mở Đầu Về Phương Trình
 • Giải Bài Tập Toán Đại Số Lớp 8: Mở Đầu Về Phương Trình Bậc Nhất (Bài 1 Chương 3)
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 4: Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
 • Chuyên đề Toán học lớp 8: Phương trình chứa ẩn ở mẫu được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

  Chuyên đề: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

  Điều kiện xác định của phương trình viết tắt là ĐKXĐ.

  Ví dụ: Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau

  a) (x – 1)/(x + 2) + 1 = 1/(x – 2).

  b) (x – 1)/(1 – 2x) = 1.

  a) Ta thấy x + 2 ≠0 khi x ≠- 2 và x – 2 ≠0 khi x ≠2.

  Do đó ĐKXĐ của phương trình (x – 1)/(x + 2) + 1 = 1/(x – 2) là x ≠± 2.

  b) Ta thấy 1 – 2x ≠0 khi x ≠1/2.

  Do đó ĐKXĐ của phương trình (x – 1)/(1 – 2x) = 1 là x ≠1/2.

  2. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

  Ta thường qua các bước:

  Bước 1: Tìm điều kiện xác của phương trình

  Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế rồi khử mẫu.

  Bước 3: Giải phương trình tìm được.

  Bước 4: Kết luận.

  Nghiệm của phương trình là giá trị của ẩn thoả mãn ĐKXĐ của phương trình.

  Bước 1: Điều kiện xác định: x ≠0; x ≠2.

  Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế rồi khử mẫu

  Ta có:

  ⇒ 2(x – 2)(x + 2) = x(2x + 3)

  Bước 3: Giải phương trình

  Ta có: 2(x – 2)(x + 2) = x(2x + 3) ⇔ 2(x 2 – 4) = 2x 2 + 3x

  Bước 4: Kết luận

  So sánh với ĐKXĐ, ta thấy x = – 8/3 thỏa mãn.

  Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = { – 8/3 }.

  + ĐKXĐ: x ≠0; x ≠- 5.

  ⇒ (2x + 5)(x + 5) – 2x 2 = 0

  ⇔ 2x 2 + 10x + 5x + 25 – 2x 2 = 0 ⇔ 15x = – 25 ⇔ x = – 5/3.

  + So sánh với ĐKXĐ ta thấy x = – 5/3 thỏa mãn điều kiện.

  Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S = {- 5/3}.

  I. Bài tập trắc nghiệm

  + ĐKXĐ: x ≠- 7;x ≠3/2.

  Chọn đáp án B.

  Bài 2: Nghiệm của phương trình (x + 1)/(3 – x) = 2 là?

  Chọn đáp án D.

  Chọn đáp án B.

  Bài 5: Giá trị của m để phương trình (x – m)/(x + 2) = 2 có nghiệm x = – 3 là?

  II. Bài tập tự luận

  Bài 1: Giải các phương trình sau:

  ⇔ 4x = 16 ⇔ x = 4.

  Vây phương trình đã cho có nghiệm x = 4.

  ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3.

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 3.

  ⇔ 5x = – 25 ⇔ x = – 5.

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = – 5.

  Bài 2: Giải các phương trình sau:

  a) ĐKXĐ: x ≠- 1;x ≠3.

  ⇔ 5x = 3 ⇔ x = 3/5.

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 3/5.

  b) ĐKXĐ: x ≠3, x ≠4, x ≠5, x ≠6.

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 0;x = 9/2.

  c) ĐKXĐ: x ≠1.

  ⇔ 8x = – 10 ⇔ x = – 5/4.

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = – 5/4.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 27,28 Trang 22 Sách Toán 8 Tập 2: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 13 Bài 6, 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 13 Bài 41, 42
 • Bài Tập Hình Thoi Toán 8
 • Giải Bài Tập Trang 79, 80 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang
 • Giải Bài Tập Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Iii. §5. Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Lt Pt Chua An O Mau Ppt
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giải Các Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sau
 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 10, Tìm Mã Số Mở Cánh Cửa
 • Bài 5 Giải Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Giải Bài Tập Bài 5 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Giải Bài Tập Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Phương Trình Chứa ân ở Mẫu, Phương Trình Chứa Căn, Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Phương Trình Chứa ẩn ở Căn Thức, Toán 8 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Toán 8 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu Sbt, Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Hãy Giải Thích Phương Châm Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh, Giải Phương Trình (8x-4x^2-1)(x^2+2x+1)=4(x^2+x+1), Hệ Phương Trình ôn Thi Đại Học Có Lời Giải, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Cầu, Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 8, C Giải Phương Trình Bậc 2, Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 9x-7i 3(3x-7u), Giải Phương Trình 7x+21=0, Giải Phương Trình 7x-3/x-1=2/3, Giải Phương Trình 7-3x=9-x, Giải Phương Trình 7-(2x+4)=-(x+4), Đề Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 6 ẩn, Giải Hệ Phương Trình ôn Thi Vào 10, Giải Phương Trình 8(x+1/x)^2+4(x^2+1/x^2)^2-4(x^2+1/x^2)(x+1/x)^2=(x+4)^2, Giải Phương Trình 8, Giải Phương Trình 7+2x=22-3x, Giải Phương Trình 8.3^x+3.2^x=24.6^x, Bài Giải Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Giải Bài Tập Bất Phương Trình Và Hệ Bất Phương Trình Một ẩn, Phương Trình Bậc Hai Một ẩn Và Cách Giải, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Code C Giải Phương Trình Bậc 2, Chuyên Đề Giải Phương Trình Lớp 8, Chuyên Đề Giải Hệ Phương Trình Lớp 9, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn, Giải Bài Tập Bất Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng Lớp 12, Phương Trình 1 ẩn Và Cách Giải, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Bài Giải Phương Trình Logarit, Bài Tập Chuyên Đề Giải Phương Trình, Bài Giải Phương Trình Tiếp Tuyến, Giải Bài Tập Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Tròn, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng, Giải Bài Tập Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 5 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Lớp 12 Nâng Cao, Bài Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Phương Trình Giải Thích Sự Xâm Thực Của Nước Mưa, Phương Trình Giải Thích Câu Tục Ngữ Nước Chảy Đá Mòn, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình 9, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 6+7 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 5 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giai Bai Tap Phương Trình Mặt Phẳng Trong Không Gian, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Phương Trình 9sinx+6cosx-3sin2x+cos2x=8, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Bài Giảng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Trong Không Gian, Phương Trình 35x=53x Không Tương Đương Với Phương Trình Nào Dưới Đây, Phương án Chữa Cháy Cơ Sở, Mẫu Bìa Phương án Chữa Cháy, Bài Cúng Bà Chúa Năm Phương, Phương án Chữa Cháy, Báo Cáo Kết Quả Thực Tập Phương án Chữa Cháy, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình,

  Bài 5 Giải Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Giải Bài Tập Bài 5 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Giải Bài Tập Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Phương Trình Chứa ân ở Mẫu, Phương Trình Chứa Căn, Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Phương Trình Chứa ẩn ở Căn Thức, Toán 8 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Toán 8 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu Sbt, Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Hãy Giải Thích Phương Châm Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh, Giải Phương Trình (8x-4x^2-1)(x^2+2x+1)=4(x^2+x+1), Hệ Phương Trình ôn Thi Đại Học Có Lời Giải, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Cầu, Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 8, C Giải Phương Trình Bậc 2, Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 9x-7i 3(3x-7u), Giải Phương Trình 7x+21=0, Giải Phương Trình 7x-3/x-1=2/3, Giải Phương Trình 7-3x=9-x, Giải Phương Trình 7-(2x+4)=-(x+4), Đề Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 6 ẩn, Giải Hệ Phương Trình ôn Thi Vào 10, Giải Phương Trình 8(x+1/x)^2+4(x^2+1/x^2)^2-4(x^2+1/x^2)(x+1/x)^2=(x+4)^2, Giải Phương Trình 8, Giải Phương Trình 7+2x=22-3x, Giải Phương Trình 8.3^x+3.2^x=24.6^x, Bài Giải Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Giải Bài Tập Bất Phương Trình Và Hệ Bất Phương Trình Một ẩn, Phương Trình Bậc Hai Một ẩn Và Cách Giải, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Code C Giải Phương Trình Bậc 2, Chuyên Đề Giải Phương Trình Lớp 8, Chuyên Đề Giải Hệ Phương Trình Lớp 9, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn, Giải Bài Tập Bất Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng Lớp 12, Phương Trình 1 ẩn Và Cách Giải, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Bài Giải Phương Trình Logarit, Bài Tập Chuyên Đề Giải Phương Trình,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5 Giải Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Toán 8 Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sbt
 • Bài 5, Tiết 47: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Chuyên Đề 3, 4 : Phương Trình Tích, Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Lý Thuyết Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Hay, Chi Tiết
 • Giải Các Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sau

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 10, Tìm Mã Số Mở Cánh Cửa
 • Đáp Án Trò Chơi Qua Sông Iq Logic 7
 • Đáp Án Game Qua Sông
 • Đáp Án Qua Sông Iq Màn 4
 • Tải Qua Sông Phá Án Trên Pc Với Giả Lập
 • PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU Bài 1. Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau: a) 0 x 3x 7x 10 2    b) 0 2x 1 4x 17 2    c) x 2 x x 4 x 6     d) 0 x 1 3x 5 x 2 2x 5 1        e) 5 1 3 x 4 x 2 x 2 x 3       f) 1 x 4 x 2 x 2 x 3        g) 2x 3 6x 1 x 7 3x 2      h) x 4 2(x 2) x 2 x 1 x 2 x 1 2 2         i) x 1 5(x 1) x 1 2x 1      j) 2 4 x 5x 2 x 2 x x 2 x 1        k) x 4 2(x 11) x 2 3 2 x x 2 2        l) x 2 x 1 x 1 x 1 x x 2 x 1 x 1 2            m) x 1 4 x 1 x 1 x 1 x 1 2        n) 6(x 5) 7 50 2x 15 4(x 5) 3 2       o) 4 8x 1 8x 6x 3 2x 3(1 4x ) 8x 2 2       p) x 9 6 2x 7 1 (x 3)(2x 7) 13 2       Bài 2. Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau: a) x 1 16 x 1 x 1 x 1 x 1 2        b) 0 x 2 x 7 x 2 x 1 x 4 12 2         c) x 2 1 1 8 x 12 3     d) 2x 10x 5 x x 5x x 5 2x 50 x 25 2 2 2         e) x 1 2x x 3 2x 5 x 2x 3 4 2        f) x 2 7 x 1 1 x x 2 3 2        g) x 4 x 3 x 2 x 1 x 6x 8 2 2          h) x 1 1 1 x 3 x x x 1 2 3 2 2        i) x 1 x 2x 2 x 2 x 2 2      j) 0 2 x x 3 x 5x 6 5 2        k) 6 2x x x 2x 3 2x 2x 2 x 2       l) x x 1 2x x 1 3x x 1 1 3 2 2       Bài 3. Giải các phương trình sau: a) 5x 3 2 5x 1 3 25x 20x 3 4 2        b) x 4x 3 2 x 5x 6 1 x 3x 2 1 2 2 2         c) 8x 16 1 4x 8x 5 x 8x 7 2x 4x x 1 2 2         d) 18 1 x 13x 42 1 x 11x 30 1 x 9x 20 1 2 2 2          Bài 4. Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2. a) a 4 2a 3a 2 2 2    b) a 3 a 3 3a 1 3a 1      Bài 5. Tìm x sao cho giá trị của hai biểu thức 3x 2 6x 1   và x 3 2x 5   bằng nhau. Bài 6. Tìm y sao cho giá trị của hai biểu thức y 3 y 1 y 1 y 5      và (y 1)(y 3) 8    bằng nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Chương Iii. §5. Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Lt Pt Chua An O Mau Ppt
 • Giải Bài Tập Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Bài 5 Giải Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Lớp 8A1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Môn Đại Số 8
 • Đs8.tuần 22.tiết 48. Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Thức(Tt)
 • Chuyên Đề Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Lớp 8: Lý Thuyết Và Cách Giải
 • Sai Lầm Khi Biện Luận Nghiệm Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Luyện Tập Phần Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • CHỦ ĐỂ: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU LỚP 8

  *Mục đích

  Giúp học sinh nắm vững các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, cũng như rèn luyện kỹ năng làm bài của các em.

  *Yêu cầu

  – Học sinh cần xem lại cách tìm ĐKXĐ, các quy đồng mẫu thức, các cách phân tích đa thức thành nhân tử, để áp dụng vào dạng toán này.

  Phương pháp

  Để giải một bài toán dạng này ta làm theo các bước sau:

  Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

  Bước 2: Qui đồng mẫu hai vế của phương trình, rồi khử mẫu.

  Bước 3: Giải phương trình vừa nhân được.

  Bước 4: (Kết luận) Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

  Áp dụng và bài tập tương tự.

  Dạng mẫu thức không cân phân tích thành nhân tử.

  Ví dụ: Giải phương trình

  Hướng dẫn: Ta giải bài toán này theo phương pháp ở phần I phía trên.

  Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

  Chúng ta quan sát các mẫu thức, mẫu thức nào chứa ẩn thì tìm điều kiện xác định cho nó: ĐKXĐ:

  Bước 2: Qui đồng mẫu hai vế của phương trình, rồi khử mẫu.

  Ở bước này các em cần nhớ lại phương pháp quy đồng mẫu thức ở chương 2, tức là chúng ta đi tìm mẫu thức chung.

  MTC:

  + Quy đồng mẫu thức các phân thức của 2 vế, tức là nhân tử và mẫu của từng phân thức cho nhân tử phụ để được mẫu thức giống như mẫu thức chung ở trên.

  + Khử mẫu

  Ta được

  Bước 3: Giải phương trình vừa nhân được.

  Bước 4: (Kết luận) Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho

  (nhận)

  Tức là theo đkxđ ở bước 1 thì thõa điều kiện

  Vậy tập nghiệm của phương trình là

  *Lưu ý: Các em có thể giải bài toàn này một các ngắn gọn hơn, nhưng phải đầy đủ các bước như sau:

  Ta có:

  ĐKXĐ:

  MTC:

  Khi đó:

  (nhận)

  Bài tập tương tự: Giải các phương trình sau:

  a) b) c)

  d) e) f)

  2. Dạng mẫu thức phải phân thức thành nhân tử.

  a. Ví dụ: giải phương trinh sau

  Giải

  Để giải phương trình này trước hết ta cần phân tích các mẫu thức thành nhân tử.

  Khi đó ta được:

  Sau khi phân tích các mẫu thành nhân tử xong ta cũng làm theo phương pháp ở I.

  Bước 1: ĐKXĐ:( lưu ý các mẫu có đa thức giống nhau ta chỉ lấy một)

  Bước 2: MTC: . Tiến hành quy đồng mẫu thức và khữ mẫu

  Ta được:

  Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được

  Bước 4: Kết hợp với ĐKXĐ ta thấy thỏa điều kiện

  (nhận)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là

  *Lưu ý: Các em có thể giải phương trình này theo cách ngắn gọn hơn.

  b. Bài tập tương tự

  Giải các phương trình sau:

  a) c) d) e) f)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skkn Một Số Phương Pháp Giúp Học Sinh Lớp 9 Học Tốt Giải Phương Trình Có Chứa Ẩn Ở Mẫu Skkn Nam 20122013 Doc
 • Bài Tập Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giải Phương Trình Tình Yêu Bằng Toán, Kết Quả Như Một Mũi Dao Đâm Vào Trái Tim Những Kẻ Yêu Đơn Phương
 • Cách Giải Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2 Cực Hay
 • Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2
 • Bài Tập Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Phương Pháp Giúp Học Sinh Lớp 9 Học Tốt Giải Phương Trình Có Chứa Ẩn Ở Mẫu Skkn Nam 20122013 Doc
 • Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Lớp 8A1
 • Giáo Án Môn Đại Số 8
 • Đs8.tuần 22.tiết 48. Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Thức(Tt)
 • Chuyên Đề Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Lớp 8: Lý Thuyết Và Cách Giải
 • Chuyên đề: Phương trình – Hệ phương trình

  Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu

  Câu 1. Tập nghiệm của phương trình là:

  A. S = {1; 3/2} B. S = {1} C. S = {3/2} D. S = ∅

  Câu 2. Gọi x 0 là nghiệm của phương trình . Mệnh đề nào sau đây đúng?

  Câu 3. Số nghiệm của phương trình

  là:

  A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm

  Câu 4. Số nghiệm của phương trìnhlà:

  A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm

  Câu 5. Số nghiệm của phương trình

  A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm

  Câu 6. Số nghiệm của phương trình

  A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm

  Câu 7. Số nghiệm của phương trình

  A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm

  Câu 8. Cho phương trình:. Để phương trình vô nghiệm thì:

  Câu 9. Tìm m để phương trình vô nghiệm:(m là tham số)

  A. m = 3

  B. m = 4

  C. m = 3 ∨ m = 4

  D. m = 3 ∨ m = -4

  Câu 10. Phương trình có nghiệm duy nhất khi:

  A. m ≠ 0

  B. m ≠ -1

  C. m ≠ 0 và m ≠ -1

  D. Không có m

  Câu 11. Biết phương trình: x – 2 + (x+a)/(x-1) = a có nghiệm duy nhất và nghiệm đó là nghiệm nguyên. Vậy nghiệm đó là :

  A. -2 B. -1 C. 2 D. 0

  Câu 12. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng về phương trình (x-m)/(x+1) = 2

  A. m ≠ -1 phương trình (1) có nghiệm là x = -m – 2

  B. m = -1 phương trình (1) vô nghiệm

  C. Cả A, B đều đúng

  D. Cả A, B đều sai

  Câu 13. Tìm điều kiện a, b để phương trìnhcó hai nghiệm phân biệt

  A. a ≠ ±2b; a ≠ 0, b ≠ 0

  B. 2a ≠ ±b; a ≠ 0, b ≠ 0

  C. 3a ≠ ±b; a ≠ 0, b ≠ 0

  D. a ≠ ±b; a ≠ 0, b ≠ 0

  Câu 14. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng về phương trình

  A. m = -5/3 phương trình (3) có nghiệm là x = -2

  B. m ≠ -5/3 phương trình có nghiệm là x = 2 và x = -3m – 8

  C. Cả A, B đều đúng

  D. Cả A, B đều sai

  Câu 15. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng về phương trình

  A. Với a ≠ -1 và a ≠ -2 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = (a+3)/(a+1)

  B. Với a = -1 hoặc a = -2 thì phương trình vô nghiệm.

  C. Cả A, B đều đúng

  D. Cả A, B đều sai

  Đáp án và hướng dẫn giải

  Câu 1. Chọn C

  Điều kiện: x ≠ 1

  Phương trình 2x + 3/(x-1) = 3x/(x-1) ⇔ 2x(x-1) + 3 = 3x ⇔ 2x 2 – 5x + 3 = 0

  Vậy S = {3/2}

  Câu 2. Chọn D

  Điều kiện:

  Phương trình tương đương

  ⇔ (2-x)(x+3) – 2(x+3) = 10(2-x) – 50 ⇔ x 2 – 7x – 30 = 0 ⇔

  Câu 3. Chọn A

  Điều kiện: x ∉ {-10; -7; -4; -1; 1/2}

  Phương trình tương đương với

  Đối chiếu với điều kiện thì phương trình có nghiệm duy nhất x = -3

  Câu 4. Chọn B

  ĐKXĐ: x ≠ 0 và x ≠ 2

  Phương trình tương đương với

  Đặt t = x 2/(2-x), phương trình trở thành

  t 2 + 4t – 5 = 0 ⇔

  Với t = 1 ta có x 2/(2-x) = 1 ⇔ x 2 + x – 2 = 0 ⇔

  Với t = -5 ta có x 2/(2-x) = -5 ⇔ x 2 – 5x + 10 = 0 (vô nghiệm)

  Vậy phương trình có nghiệm là x = -2 và x = 1

  Câu 5. Chọn A

  ĐKXĐ: x ≠ ±3; x ≠ -7/2

  Vậy phương trình có nghiệm x = -4

  Câu 6. Chọn B

  Điều kiện: x ∉ {-3; -2; 1; 4}

  Đối chiếu với điều kiện phương trình có nghiệm là x = (1/2)(-1 ± √(69/5))

  Câu 7. Chọn D

  Điều kiện: x ≠ -1; x ≠ 0

  Đặt 1/(x(x+1)) = t ta được phương trình t 2 + 2t – 15 = 0 ⇔ t = 3; t = -5

  Đối chiếu với điều kiện (*) thì phương trình có bốn nghiệm x = (-3 ± √21)/6; x = (-5 ± √5)/10

  Câu 8. Chọn A

  Điều kiện:

  Phương trình thành x 2 + mx + x 2 – x – 2 = 2(x 2 + x) ⇔ (m-3)x = 2 (2)

  Phương trình (1) vô nghiệm

  ⇔ Phương trình (2) vô nghiệm hoặc phương trình (2) có nghiệm duy nhất bằng 0 hoặc bằng -1

  Câu 9. Chọn A

  Điều kiện: x ≠ 2

  Phương trình thành 2x – m = mx – 2m – x + 2 ⇔ (m-3)x = m – 2 (2)

  Phương trình (1) vô nghiệm

  ⇔ Phương trình (2) vô nghiệm hoặc phương trình (2) có nghiệm duy nhất bằng 2

  Câu 10. Chọn C

  Điều kiện:

  Phương trình (1) thành

  Phương trình (1) có nghiệm duy nhất

  ⇔ Phương trình (2) có nghiệm duy nhất khác -1 và 1

  Câu 11. Chọn D

  Điều kiện: x ≠ 1

  Phương trình (1) thành

  x-2 + (x+a)/(x-1) = a ⇔ x 2 – 3x + 2 + x + a = ax – a ⇔ x 2 – (2+a)x + 2a + 2 = 0 (2)

  Phương trình (1) có nghiệm duy nhất

  ⇔ Phương trình (2) có nghiệm duy nhất khác 1hoặc phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt có một nghiệm bằng 1

  Với a = 2 + 2√2 phương trình có nghiệm là x = 2 + √2

  Với a = 2 – 2√2 phương trình có nghiệm là x = 2 – √2

  Với a = -1 phương trình có nghiệm là

  Câu 12. Chọn C

  ĐKXĐ: x ≠ -1

  Phương trình tương đương với x – m = 2(x + 1)

  ⇔ x = -m – 2

  Đối chiếu với điều kiện ta xét -m-2 ≠ -1 ⇔ m ≠ -1

  Kết luận

  m ≠ -1 phương trình (1) có nghiệm là x = -m – 2

  m = -1 phương trình (1) vô nghiệm

  Câu 13. Chọn D

  Điều kiện: x ≠ a, x ≠ b:

  Ta có: PT ⇔ 2(x-a)(x-b) = a(x-a) + b(x-b)

  Phương trình có hai nghiệm là x 1 = a + b và x 2 = (a+b)/2

  Vậy với a ≠ ±b; a ≠ 0, b ≠ 0 thì pt có hai nghiệm phân biệt

  Câu 14. Chọn C

  ĐKXĐ: x ≠ 3

  Phương trình (3) ⇔ x 2 + mx + 2 = (3-x)(2m+6)

  ⇔ x 2 + (3m+4)x – 6m – 16 = 0

  ⇔ (x – 2)(x + 3m + 8) = 0 ⇔

  Đối chiếu điều kiện ta xét -3m-8 ≠ 3 ⇔ m ≠ -5/3

  Kết luận

  m = -5/3 phương trình (3) có nghiệm là x = -2

  m ≠ -5/3 phương trình có nghiệm là x = 2 và x = -3m-8

  Câu 15. Chọn C

  ĐKXĐ: x ≠ ±1

  PT ⇔ (ax-1)(x+1)+2(x-1) = a(x 2+1) ⇔ ax 2 + ax – x – 1 + 2x – 2 = ax 2 + a ⇔ (a+1)x = a + 3

  + Nếu a ≠ -1 thì x = (a+3)/(a+1). Ta có (a+3)/(a+1) ≠ 1, xét (a+3)/(a+1) ≠ -1 ⇔ a ≠ -2

  + Nếu a = -1 thì phương trình vô nghiệm.

  Vậy: Với a ≠ -1 và a ≠ -2 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = (a+3)/(a+1)

  Với a = -1 hoặc a = -2 thì phương trình vô nghiệm

  Chuyên đề Toán 10: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  phuong-trinh-he-phuong-trinh.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Phương Trình Tình Yêu Bằng Toán, Kết Quả Như Một Mũi Dao Đâm Vào Trái Tim Những Kẻ Yêu Đơn Phương
 • Cách Giải Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2 Cực Hay
 • Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2
 • Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 2 Và Bài Tập Ứng Dụng Có Giải
 • Cách Giải Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại 1 Cực Hay
 • Bài 5 Giải Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Chương Iii. §5. Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Lt Pt Chua An O Mau Ppt
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giải Các Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sau
 • Bài 5 Giải Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Giải Bài Tập Bài 5 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Giải Bài Tập Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Phương Trình Chứa ân ở Mẫu, Phương Trình Chứa Căn, Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Phương Trình Chứa ẩn ở Căn Thức, Toán 8 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Toán 8 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu Sbt, Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Hãy Giải Thích Phương Châm Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh, Giải Phương Trình (8x-4x^2-1)(x^2+2x+1)=4(x^2+x+1), Hệ Phương Trình ôn Thi Đại Học Có Lời Giải, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Cầu, Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 8, C Giải Phương Trình Bậc 2, Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 9x-7i 3(3x-7u), Giải Phương Trình 7x+21=0, Giải Phương Trình 7x-3/x-1=2/3, Giải Phương Trình 7-3x=9-x, Giải Phương Trình 7-(2x+4)=-(x+4), Đề Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 6 ẩn, Giải Hệ Phương Trình ôn Thi Vào 10, Giải Phương Trình 8(x+1/x)^2+4(x^2+1/x^2)^2-4(x^2+1/x^2)(x+1/x)^2=(x+4)^2, Giải Phương Trình 8, Giải Phương Trình 7+2x=22-3x, Giải Phương Trình 8.3^x+3.2^x=24.6^x, Bài Giải Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Giải Bài Tập Bất Phương Trình Và Hệ Bất Phương Trình Một ẩn, Phương Trình Bậc Hai Một ẩn Và Cách Giải, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Code C Giải Phương Trình Bậc 2, Chuyên Đề Giải Phương Trình Lớp 8, Chuyên Đề Giải Hệ Phương Trình Lớp 9, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn, Giải Bài Tập Bất Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng Lớp 12, Phương Trình 1 ẩn Và Cách Giải, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Bài Giải Phương Trình Logarit, Bài Tập Chuyên Đề Giải Phương Trình, Bài Giải Phương Trình Tiếp Tuyến, Giải Bài Tập Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Tròn, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng, Giải Bài Tập Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 5 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Lớp 12 Nâng Cao, Bài Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Phương Trình Giải Thích Sự Xâm Thực Của Nước Mưa, Phương Trình Giải Thích Câu Tục Ngữ Nước Chảy Đá Mòn, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Đề Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, ôn Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình 9, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 6+7 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài 5 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giai Bai Tap Phương Trình Mặt Phẳng Trong Không Gian, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Bài 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Phương Trình 9sinx+6cosx-3sin2x+cos2x=8, Bài 6 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Bài Giảng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Trong Không Gian, Phương Trình 35x=53x Không Tương Đương Với Phương Trình Nào Dưới Đây, Phương án Chữa Cháy Cơ Sở, Mẫu Bìa Phương án Chữa Cháy, Bài Cúng Bà Chúa Năm Phương, Phương án Chữa Cháy, Báo Cáo Kết Quả Thực Tập Phương án Chữa Cháy, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình,

  Bài 5 Giải Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Giải Bài Tập Bài 5 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Giải Bài Tập Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Phương Trình Chứa ân ở Mẫu, Phương Trình Chứa Căn, Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Phương Trình Chứa ẩn ở Căn Thức, Toán 8 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu, Toán 8 Phương Trình Chứa ẩn ở Mẫu Sbt, Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Hãy Giải Thích Phương Châm Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh, Giải Phương Trình (8x-4x^2-1)(x^2+2x+1)=4(x^2+x+1), Hệ Phương Trình ôn Thi Đại Học Có Lời Giải, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Cầu, Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 8, C Giải Phương Trình Bậc 2, Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 9x-7i 3(3x-7u), Giải Phương Trình 7x+21=0, Giải Phương Trình 7x-3/x-1=2/3, Giải Phương Trình 7-3x=9-x, Giải Phương Trình 7-(2x+4)=-(x+4), Đề Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 6 ẩn, Giải Hệ Phương Trình ôn Thi Vào 10, Giải Phương Trình 8(x+1/x)^2+4(x^2+1/x^2)^2-4(x^2+1/x^2)(x+1/x)^2=(x+4)^2, Giải Phương Trình 8, Giải Phương Trình 7+2x=22-3x, Giải Phương Trình 8.3^x+3.2^x=24.6^x, Bài Giải Phương Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Giải Bài Tập Bất Phương Trình Và Hệ Bất Phương Trình Một ẩn, Phương Trình Bậc Hai Một ẩn Và Cách Giải, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Code C Giải Phương Trình Bậc 2, Chuyên Đề Giải Phương Trình Lớp 8, Chuyên Đề Giải Hệ Phương Trình Lớp 9, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn, Giải Bài Tập Bất Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Phẳng Lớp 12, Phương Trình 1 ẩn Và Cách Giải, Bài Giải Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Bài Giải Phương Trình Logarit, Bài Tập Chuyên Đề Giải Phương Trình,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toán 8 Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sbt
 • Bài 5, Tiết 47: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Chuyên Đề 3, 4 : Phương Trình Tích, Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Lý Thuyết Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Hay, Chi Tiết
 • Luyện Tập Phần Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Bài 5 : Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chơi Qua Sông Iq Đầy Đủ (32 Câu), Đáp Án Game Qua Sông Iq
 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 31, Di Chuyển Những Quả Trứng
 • Lựa Chọn Hàng Đầu, Lựa Chọn Crystal Clear: Samsung Giới Thiệu Dòng Tv Uhd 2022 Tại Việt Nam
 • Bài Thuyết Minh Về Các Cây Cầu Bắt Qua Sông Hàn – Sở Du Lịch Đà Nẵng – Cổng Du Lịch Thành Phố Đà Nẵng
 • Giải Đố Logic 2.3 Apk Free Downloaden
 • Bài 5

  –o0o–

  Cách giải :

  1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.

  2. Quy đồng hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

  3. Giải phương trình vừa nhận được.

  4. So sánh điều kiện và kết luận.

  =================================

  BÀI 27 TRANG 22 : giải các phương trình :

  a) (a)

  ĐKXĐ : x ≠ -5

  (a)    ⇔

  ⇔ x = -20 ≠ -5

  vậy : S = {-20}.

  b) (b)

  ĐKXĐ : x ≠ 0

  (b) ⇔

  ⇔ x = -4 ≠ 0

  vậy : S = {-4}.

  —————————————————————————————————

  BÀI 28 TRANG 22 : giải các phương trình

  a)

  ĐKXĐ : x ≠ 1

  ⇔x =  1

  so đk : x ≠ 1

  vậy : S = Ø.

  b) (b)

  ĐKXĐ : x ≠ -1

  (b) ⇔

  ⇔x = -14:7  = -2 ≠ -1

  Vậy : S =  {-2}.

  ============================

  BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

  BÀI 1 :

  a)     

  b)     

  BÀI 2 :

  a)     

  b)     

  ===================================

  BÀI TẬP NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI :

  BÀI 1 : giải phương trình

  a)     

  b)       với a, b là hằng số.

  BÀI 2 : giải phương trình

  BÀI 3 : tìm x thỏa :

  =================================

  ĐỀ THI :

  Đề thi kiểm tra môn toán lớp 8 học kỳ II

  Môn toán lớp 8 (90 phút)

  Bài 1 (5 đ):Giải các phương trình và bất phương trình sau :

  a) 5(x – 1) – 3x + 3 = 0

  b) (x + 2)(x – 1 ) = 5(x + 2)

  c)

  e)

  Bài 2 (1,5 đ):giải toán bằng cách lập phương trình :

  Một bồn hoa hình chữ nhật có chu vi là 26m, biết chiều dài hơn chiều rộng là 4m. tích diện tích khu vườn?

  Bài 3(1 đ) :

  Cho tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = chúng tôi phân giác góc BAC cắt BC tại E. tính EB và EC.

  Bài 4 (2 đ) : Hai đường cao AD và BE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Chứng minh rằng :

  a) Tam giác ADC và tam giác BEC là hai tam giác đồng dạng.

  b) chúng tôi = HB.HE.

  Chia sẻ:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Đại Số 10
 • Giáo Án Đại Số 8 Tiết 48: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Thức (Tiết 1)
 • Giáo Án Toán Đại Số 8 Tiết 47: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Tiết 47: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Cách Giải Phương Trình Bậc 2 Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Chương Iii. §5. Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập: Giải Phương Trình Chứa Dấu Căn
 • Chuyen De Giai Bai Toan Bang Cach Lap Phuong Trinh Lop 8
 • Chuyên Đề: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 88 Sgk Hình Học Lớp 10: Phương Trình Đường Elip
 • Giải Bài Tập Trang 87, 88 Sgk Đại Số 10 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH VỀ THAM GIA HỘI GIẢNG MÙA XUÂN

  MÔN ĐẠI SỐ_LỚP 8C5

  NĂM HỌC: 2009 – 2010

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

  MÔN : ĐẠI SỐ 8

  Thực hiện: Nguyễn Văn Tưởng

  Đơn vị: Trường PT Cấp 2-3 Tân Lập.

  Tháng 01 năm 2010.

  KIỂM TRA BÀI CŨ:

  * Nêu (cách giải /các bước giải) phương trình chứa ẩn ở mẫu?

  * Nêu cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0?

  *Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

  Bước 1: Tìm điều kiện xác định(ĐKXĐ) của phương trình

  Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

  Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được

  Bước 4: (kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thõa mãn ĐKXĐ của phương trình chính là các nghiệm của phương trình đã cho

  *Cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0

  Ta giải hai phương trình A(x) = 0 và B(x) = 0 rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.

  TIẾT 51: LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  SỬA BÀI TẬP:

  Giải các phương trình sau:

  Bài 27a)- trang 22(SGK)

  Bài 28b)-trang 22(SGK)

  BÀI GIẢI:

  Bài 27a)- trang 22(SGK)

  * x=-20 thõa mãn ĐKXĐ nên phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất x=-20

  Bài 28b)-trang 22(SGK)

  *Quy đồng mẫu 2 vế:

  khử mẫu 2 vế:

  (2)

  *Giải phương trình (2):

  (2)

  *Giá trị x = -2 thõa mãn ĐKX Đ nên PT đã cho có một nghiệm duy nhất x=-2

  TIẾT 51: LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  KIỂM TRA BÀI CŨ:

  * Nêu cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

  * Nêu cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0

  SỬA BÀI TẬP:

  *Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *Dạng

  Khử mẫu nhanh :

  A(x) = C(x).B(x)

  LUYỆN TẬP:

  Giải các phương trình sau:

  Bài 30a)- trang 23(SGK)

  Bài 31a)- trang 23(SGK)

  HOẠT ĐỘNG NHÓM

  Vậy tập nghiệm của phương trình là:

  Bài 31a)- trang 23(SGK)

  (1)

  (1)

  * x = 1 không thoả mãn ĐKXĐ.

  Bài 30a)- trang 23(SGK)

  * ĐKXĐ:

  * Ta có:

  * Khử mẫu và giải ta được:

  * x = 2 không thõa ĐKX Đ. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

  BÀI GIẢI:

  TIẾT 51: LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  KIỂM TRA BÀI CŨ:

  * Nêu cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

  * Nêu cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0

  SỬA BÀI TẬP:

  *Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *Dạng

  A(x) = C(x).B(x)

  SỬA BÀI TẬP:

  LUYỆN TẬP:

  *Chú ý quy tắc đổi dấu và vận

  dụng hằng đẳng thức để tìm MTC

  * Bài 30d)- trang 23(SGK)

  Bài 30d)- trang 23(SGK)

  BÀI GIẢI:

  * ĐKXĐ:

  * Khử mẫu, rút gọn và giải ta được:

  *

  thõa mãn ĐKXĐ nên là nghiệm của phương trình đã cho

  Khử mẫu nhanh :

  TIẾT 51: LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  KIỂM TRA BÀI CŨ:

  * Nêu cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

  * Nêu cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0

  SỬA BÀI TẬP:

  *Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *Dạng

  A(x) = C(x).B(x)

  LUYỆN TẬP:

  *Chú ý quy tắc đổi dấu và vận

  dụng hằng đẳng thức để tìm MTC

  *Dạng

  Khử mẫu nhanh:

  * Bài 32a)- trang 23(SGK)

  BÀI GIẢI:

  Bài 32a)- trang 23(SGK)

  *ĐKXĐ:

  * Chuyển vế và đặt nhân tử chung ta được:

  (Loại)

  * Vậy phương trình có nghiệm duy nhất

  hoặc

  i)

  ii)

  Khử mẫu nhanh :

  TIẾT 51: LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  KIỂM TRA BÀI CŨ:

  * Nêu cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

  * Nêu cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0

  SỬA BÀI TẬP:

  *Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *Dạng

  khử mẫu nhanh :

  A(x) = C(x).B(x)

  SỬA BÀI TẬP:

  LUYỆN TẬP:

  *Chú ý quy tắc đổi dấu và vận

  dụng hằng đẳng thức để tìm MTC

  *Dạng

  Khử mẫu nhanh:

  *Một vài trường hợp phải biến đổi linh hoạt

  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

  *Làm các bài tập dạng tương tự ở nhà

  *Dạng

  Có thể biến đổi:

  *Tìm hiểu bài toán cổ:

  Vừa gà vừa chó

  Bó lại cho tròn

  Ba mươi sáu con

  Một trăm chân chẵn.

  Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

  *Tìm các giá trị của a sao cho biểu thức P(a) có giá trị bằng b (b R) ta giải phương trình P(a) = b

  TIẾT 51: LUYỆN TẬP (giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

  KIỂM TRA BÀI CŨ:

  *Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

  *Cách giải phương trình dạng A(x).B(x)=0

  SỬA BÀI TẬP:

  *Chú ý phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC

  *Dạng

  khử mẫu nhanh :

  A(x) = C(x).B(x)

  SỬA BÀI TẬP:

  LUYỆN TẬP:

  *Chú ý quy tắc đổi dấu và vận

  dụng hằng đẳng thức để tìm MTC

  *Dạng

  khử mẫu nhanh:

  *Một vài trường hợp phải biến đổi linh hoạt

  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

  *Làm các bài tập dạng tương tự ở nhà

  *Dạng

  Có thể biến đổi:

  Chó

  Số lượng(con)

  Số chân

  *Tìm hiểu bài toán cổ

  *Tìm các giá trị của a sao cho biểu thức P(a) có giá trị bằng b (b R) ta giải phương trình P(a) = b

  TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!

  VỀ NHÀ, CÁC EM NHỚ HỌC BÀI

  LÀM BÀI ĐẦY ĐỦ NHÉ!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Trình Cân Bằng Nhiệt: Giải Bài Tập C1,c2,c3 Vật Lý 8 Trang 89
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 25: Phương Trình Cân Bằng Nhiệt
 • Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 25: Phương Trình Cân Bằng Nhiệt
 • Cách Giải Bài Tập Phương Trình Cân Bằng Nhiệt Nâng Cao Cực Hay .
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Phương Trình Cân Bằng Nhiệt Cực Hay.
 • Tiết 47: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Toán Đại Số 8 Tiết 47: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Giáo Án Đại Số 8 Tiết 48: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Thức (Tiết 1)
 • Bài Tập Đại Số 10
 • Bài 5 : Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Cách Chơi Qua Sông Iq Đầy Đủ (32 Câu), Đáp Án Game Qua Sông Iq
 • * Hs nắm vững :

  – Khái niệm ĐKXĐ của một phương trình , cách tìm ĐKXĐ của phương trình .

  – Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu , cách trình bày chính xác , đặc biệt là bước tìm ĐKXĐ của phương trình và bước đối chiếu với ĐKXĐ của phương trình để nhận nghiệm .

  * Rèn kỹ năng luyện tính cẩn thận chính xác .

  II. PHƯƠNG PHÁP : – Nêu vấn đề.

  – Hoạt động theo nhóm .

  III. CHUẨN BỊ

  – GV: Máy, tính ghi các Slide : nội dung bài học , bài tập , qui tắc ; trò chơi toán học.

  – HS: Ôn lại cách kiểm tra nghiệm của phương trình , điều kiện để giá trị của phân thức được xác định .

   

  GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ PHƯƠNG

  TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH – TP BMT – DAKLAL

  DỰ THI TẠI TRƯỜNG : Phạm Hồng Thái

  LỚP : 8A – ĐẠI SỐ LỚP 8 – NGÀY DẠY : 13/2/2009

  Tiết 47 : PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

  ( Dạy giáo án điện tử )

  I. MỤC TIÊU

  * Hs nắm vững :

  – Khái niệm ĐKXĐ của một phương trình , cách tìm ĐKXĐ của phương trình .

  – Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu , cách trình bày chính xác , đặc biệt là bước tìm ĐKXĐ của phương trình và bước đối chiếu với ĐKXĐ của phương trình để nhận nghiệm .

  * Rèn kỹ năng luyện tính cẩn thận chính xác .

  II. PHƯƠNG PHÁP : – Nêu vấn đề.

  – Hoạt động theo nhóm .

  III. CHUẨN BỊ

  – GV: Máy, tính ghi các Slide : nội dung bài học , bài tập , qui tắc ; trò chơi toán học.

  – HS: Ôn lại cách kiểm tra nghiệm của phương trình , điều kiện để giá trị của phân thức được xác định .

  IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

  HOẠT ĐỘNG

  CỦA GV

  HOẠT ĐỘNG CỦA HS

  NỘI DUNG TRÌNH CHIẾU

  – Kiểm tra sĩ số lớp .

  – Kiểm tra bài tập ở nhà .

  – Kiểm tra bài cũ :

  (Chiếu nội dung kiểm tra lên màn hình ) gồm 2 câu .

  – GV chiếu câu trả lời .

  – Vào bài : HS nhận xét phương trình (*) có điểm gì khác với các phương trình đã học ?

  – GV yêu cầu HS thực hiện VD mở đầu .

  + x = 1 không phải là nghiệm của PT (*) Nên PT x = 1 không tương đương với PT (*) .

  + Khi bién đổi làm mất mẫu có chứa ản của PT thì được PT nhận được có thể không tương đương với PT ban đầu .

  * Nên khi giải PT chưa ẩn ở mẫu ta phải chú ý đến một yếu tố đặc biệt , đó là

  ĐKX Đ của PT .

  * Xây dựng khái niệm ĐKXĐ của PT

  – Tại x = 1 thì phân thức có mẫu = 0 nên 2 vế của PT không xacù định . Vậy x phải thoã mãn ĐK gì thì 2 vế của PT xác định ?

  – GV hoàn chỉnh khái niệm ĐKXĐ của PT .

  – Aùp dụng khái niệm tìm ĐKXĐ của PT .

  – Nhìn vào mãu của PT để tìm ĐKXĐ .

  – Đặt mẫu khác 0 và tìm giá trị của ẩn .

  – Trình chiếu ?2

  (Slide 4 + 5 )

  – Gọi HS đọc giải ?2a/

  ( PT ?2 a / có mấy mãu ?

  – Chiéu giải ?2a / .

  – Gọi 1 HS lên bảng giải ?2b .

  – Nhận xét bài giải và cho điểm .

  – Luyên tập tìm ĐKXĐ của PT (VIOLET – slide 7 ) – Chiếu lên màn hình . Dạng bài tập đúng sai .

  * GV nhấn mạnh : muốn tìm ĐKXĐ của PT ta phải nhìn vào mẫu và đặt các mẫu bằng 0 rồi tìm giá trị của ẩn trong các mẫu đó .

  – Giải PT chứa ẩn ở mẫu ta làm như thế nào ? GV chiéu 3/

  * Xây dựng 4 bước giải PT chứa ẩn ở mẫu

  – Sử dụng phương pháp đàm thoại yêu cầu HS thực hiện VD (SGK)

  – PT (1a) không tương đương với PT (1) nên ta dùng kí hiệu “ ”

  + có là nghiệm của PT (1) ?

  – Thông qua VD vưà giải xong yêu cầu HS nêu các bước giải PT chứa ẩn ở mẫu ?

  – Chiếu cách giải PT chứa ẩn ở mẫu .

  (Slide 10 )

  – Thêm bước giải nào so với các phương trình trước . (Thêm hai bước : 1 và bước 4 )

  – Quay lại PT (*) ở VD mở đầu yêu cầu HS hoàn chỉnh lời giải .

  – Chiếu ( Slide 10 )

  – Hoạt động nhóm 2 bàn – 2 phút – chiếu nội dung (Slide 12 )

  – Yêu cầu HS trìn bày ý kiến nhâïn xét của nhóm – Các nhóm nhận xét .

  – Chiếu các bước còn thiếu của bài giải Bạn Sơn . (Slide 12 )

  – Làm cá nhân

  27a/ SGK .

  – Chiếu bài giải 27a /

  (Slide 13 ) .

  – Cho điểm HS làm đúng .

  – Trò chơi ô chữ :

  (VIOLET – slide 15 )

  – GV đọc nội dung của từng câu hỏi ( 7 câu ) .

  – Từ hàng dọc gồm 7 chữ cái . Nói về đức tính tốt của người HS

  “ THẬT THÀ “

  (VIOLET – slide 15 )

  * BT thêm nếu còn thời gian .

  – GV dặn dò về nhà như nội dung trình chiếu ( Slide 16 )

  – Lớp trưởng báo cáo .

  – Lớp phó báo cáo .

  – 2 HS trả lời .

  – Có chứa ẩn ở mẫu .

  – HS đọc các bước biến đổi PT (*)

  – Rút ra từ bài cũ .

  – HS ghi mục 2/

  – Khi x 1thì 2 vế của PT xacù định .

  ( HS có thể rút ra K/n ĐKXĐ của PT )

  – HS viết K/n .

  – HS thực hiện giải theo các câu hỏi của GV . (Slide 3 )

  – HS đặt hai mẫu khác không và tìm giá trị của x rồi kết luận ĐKXĐ của PT .

  – HS viết ?2a vào vở .

  – Một HS lên bảng giải và dưới lớp cùng giải .

  – HS xác định sự đíng sai và trả lời .

  – Sửa các phương án sai thành đúng .

  – HS ghi 3/

  – HS thực hiện các bước biến đổi theo các câu hỏi của GV . (Slide 8 )

  + thoả mãn ĐKXĐ nên là nghiệm của PT .

  – HS nhắc lại .

  – Phát hiện thêm hai bước : 1 và 4 .

  – Bổ sung : bước 1 ; thay kí hiệu “” bằng kí hiệu “” trước PT

  x = 1 và bước 4 .

  – Đại diện nhóm HS trình bày ý kiến nhâïn xét của nhóm mình .

  – 1 HS lên bảng làm .

  – 7 HS trả lời 7 hàng ngang nếu đúng có thưởng .

  – HS làm cá nhân rồi chọn kết quả

  ( Nếu còn thời gian )

  HOẠT ĐỘNG 1 ( 5 phút ) : Ổn định lớp + Kiểm tra bài cũ . ( Slide 2 )

  HOẠT ĐỘNG 2 ( 18 phút ) : VD mở đầu + Tìm ĐKXĐ của PT + luyện tập tìm ĐKXĐ của PT

  ( Slide 3 đến slide 7 )

  ĐKXĐ của các phương trình sau đúng hay sai :

  1/ có ĐKXĐ là : và Đ

  2/ có ĐKXĐ là : S

  3/ có ĐKXĐ là : Đ

  4/ có ĐKXĐ là : S Đ

  HOẠT ĐỘNG 3 ( 15 phút ) : Xây dựng các bước giải PT chứa ẩn ở mẫu + Luyện tập ( Slide 8 đến 14 )

  HOẠT ĐỘNG 4 ( 7 phút ) : Củng cố + Dặn dò về nhà .

  ( Slide 15+16 )

  Gồm 7 hàng ngang : ( 7 Câu hỏi )

  Ô chữ hàng dọc : THẬT THÀ

  TRÒ CHƠI Ô CHỮ

  ĐKXĐ của phương trình :

  a/

  b/

  c/ và

  d/ ; và Đ

  GIẢI VÀ CHỌN KẾT QUẢ ĐÚNG

  File đính kèm:

  • GA D8 – T47(kem PowerPoint).doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giải Phương Trình Bậc 2 Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Chuyên Đề Hệ Phương Trình Đối Xứng
 • Chuyên Đề Hệ Phương Trình Đối Xứng Loại (Kiểu) I
 • Chuyên Đề Phương Trình Vô Tỉ
 • Bàn Về Phương Trình Kế Toán Cơ Bản
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×