Quẻ Xăm Số 74 Thượng Thượng

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 74 Thượng Thượng
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 91
 • Giải Quẻ Xăm Số 47
 • Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Rời Rạc Có Lời Giải
 • Soạn Bài Rút Gọn Câu (Siêu Ngắn)
 • Bài sưu tầm: THẠCH LỰU MỘC – CANH THÂN TÂN DẬU

  Bài viết Số tham hợp trong Tử vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Mười bốn chính tinh đâu là ngọc châu quý giá trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về hai sao Địa Không và Địa Kiếp

  Bài sưu tầm: BÌNH ĐỊA MỘC – MẬU TUẤT KỶ HỢI

  Bài viết Sưu tầm các bài viết về Tử vi của cụ Hà Uyên. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về mẫu luận giải lá số tỉ phú Bill Gate. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Bộ Nhật Nguyệt đòi hỏi sự thận trọng trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài dịch xuất sắc về cách luận cách cục lá số trong tử vi của diễn đàn Quỷ Cốc Toán Mệnh. Mời các bạn cùng đọc và lưu tâm.

  Một bài viết sưu tầm về hai sao Kình Dương và Đà La. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

  Bài sưu tầm: TÍCH LỊCH HỎA – MẬU TÝ KỶ SỬU

  Bài viết về Khu đất phì nhiêu trong 12 cung Địa Bàn trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về hai sao Lộc Tồn và Thiên Mã. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

  Bài sưu tầm: LÔ TRUNG HỎA – BÍNH DẦN ĐINH MÃO

  Bài viết Lập hướng để luận giải lá số Tử vi của tác giả Từ Tăng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết các luận giải Tử vi mẫu, chép lại các bài luận giải của TS Đằng Sơn. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Phúc minh sát thận trọng phúc đức Mệnh Thân trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về hai sao Văn Xương và Văn Khúc. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

  Bài sưu tầm: PHÚ ĐĂNG HỎA – GIÁP THÌN ẤT TỴ

  Bài viết Nhận thức về mệnh bàn và 12 cung nhân sự chép từ cuốn Tử vi mệnh vận phân tích của tác giả Từ Tăng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Số 79? Giải Mã “thần Tài Lớn” Luôn Được “săn Đón”
 • Giải Quẻ Xăm Số 79
 • Quẻ Địa Hỏa Minh Di
 • Quẻ Phong Trạch Trung Phu
 • 100 Quẻ Quan Thánh Đế (61
 • Giải Quẻ Xăm Số 74 Thượng Thượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 91
 • Giải Quẻ Xăm Số 47
 • Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Rời Rạc Có Lời Giải
 • Soạn Bài Rút Gọn Câu (Siêu Ngắn)
 • Giải Bài Tập Rút Gọn Câu
 • Bài sưu tầm: THẠCH LỰU MỘC – CANH THÂN TÂN DẬU

  Bài viết Số tham hợp trong Tử vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Mười bốn chính tinh đâu là ngọc châu quý giá trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về hai sao Địa Không và Địa Kiếp

  Bài sưu tầm: BÌNH ĐỊA MỘC – MẬU TUẤT KỶ HỢI

  Bài viết Sưu tầm các bài viết về Tử vi của cụ Hà Uyên. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về mẫu luận giải lá số tỉ phú Bill Gate. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Bộ Nhật Nguyệt đòi hỏi sự thận trọng trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài dịch xuất sắc về cách luận cách cục lá số trong tử vi của diễn đàn Quỷ Cốc Toán Mệnh. Mời các bạn cùng đọc và lưu tâm.

  Một bài viết sưu tầm về hai sao Kình Dương và Đà La. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

  Bài sưu tầm: TÍCH LỊCH HỎA – MẬU TÝ KỶ SỬU

  Bài viết về Khu đất phì nhiêu trong 12 cung Địa Bàn trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về hai sao Lộc Tồn và Thiên Mã. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

  Bài sưu tầm: LÔ TRUNG HỎA – BÍNH DẦN ĐINH MÃO

  Bài viết Lập hướng để luận giải lá số Tử vi của tác giả Từ Tăng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết các luận giải Tử vi mẫu, chép lại các bài luận giải của TS Đằng Sơn. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Phúc minh sát thận trọng phúc đức Mệnh Thân trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết sưu tầm về hai sao Văn Xương và Văn Khúc. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

  Bài sưu tầm: PHÚ ĐĂNG HỎA – GIÁP THÌN ẤT TỴ

  Bài viết Nhận thức về mệnh bàn và 12 cung nhân sự chép từ cuốn Tử vi mệnh vận phân tích của tác giả Từ Tăng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quẻ Xăm Số 74 Thượng Thượng
 • Ý Nghĩa Số 79? Giải Mã “thần Tài Lớn” Luôn Được “săn Đón”
 • Giải Quẻ Xăm Số 79
 • Quẻ Địa Hỏa Minh Di
 • Quẻ Phong Trạch Trung Phu
 • Giải Quẻ Xăm Số 69 Thượng Thượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 87
 • Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá
 • Quẻ Xăm Số 95 Hạ Hạ
 • Quẻ Xăm Số 84 Hạ Hạ
 • 3 Cái Sai Khi Lên Chùa Lễ Phật Đầu Năm Khiến Việc Khấn Bái Chỉ Thêm Xui
 • Bài viết rất hay Tử Vân bàn về bệnh tật do anh Durobi dịch. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài viết về Sưu tập các bài viết của tác giả Kim Hạc. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về những sao lộc, nhất là Lộc tồn ban phát ra nên rất chặt chẽ trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Hóa Quyền. Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài dịch hay của tác giả Durubi, biên dịch lại bài viết của ông Tử Vân. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài viết về Hóa Lộc. Mời bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết về vấn đề Tử vi theo quan điểm triết học của TS Hứa Hưng Trí. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết Đối đãi của mệnh cung và phu thê cung có 4 loại hiện tượng chép từ sách của chú Huy Hà Phan. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Hóa Kị. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Thái tuế của tác giả Phan Tử Ngư. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  Một bài viết tổng quan về Tử Vi Đài Loan thời trăm hoa đua nở

  Bài viết Yếu lĩnh luật mệnh của Lương Nhược Du chép từ sách của chú Huy Hà Phan. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Condoleezza Rice Và Cái Giá Đắt Của Thành Công

  Bài viết Mệnh cung phi hóa lộc nhập 12 cung theo Phi Tinh Lương Phái chép từ sách của anh Alex Alpha. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết phân tích hàm nghĩa của các sao có tính chất tương tự trong tử vi. Đây là bài phân tích rất hay.

  Bài viết giới thiệu về các trường phái tử vi hiện đại, cso diễn giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Một bài viết nghiên cứu rất hay về hai chính tinh đồng cung. Mời mọi người cùng đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Reagan, Tung Hoành Từ Hollywood Tới Washington

  Bài viết Luận giải Hóa Kỵ [năm sinh] nhập 12 cung theo Phi Tinh Lương Phái chép từ sách của anh Alex Alpha. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Thiên Hình. Mời bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 77
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 66
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 98
 • Cảm Nhận Của Em Về Vùng Cà Mau Qua Bài Sông Nước Cà Mau
 • Kĩ Năng Sống 5: Chủ Đề 6: Vượt Qua Căng Thẳng
 • Giải Quẻ Xăm Số 87

  --- Bài mới hơn ---

 • Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá
 • Quẻ Xăm Số 95 Hạ Hạ
 • Quẻ Xăm Số 84 Hạ Hạ
 • 3 Cái Sai Khi Lên Chùa Lễ Phật Đầu Năm Khiến Việc Khấn Bái Chỉ Thêm Xui
 • Giải Mã Ý Nghĩa Quẻ Kinh Dịch: Quẻ Số 42
 • Bài sưu tầm: Teresa Heinz Kerry: Không Muốn Làm Đệ Nhất Phu Nhân?

  Một bài sưu tập các bài viết của anh AlexPhong để tiện theo dõi.

  Một bài viết rất hay và chất lượng về sử dụng Thiên Can cung Mệnh trong giải đoán lá số tử vi. Mời các bạn cùng nghiên cứu.

  Bài viết THẤT TINH ĐỊNH ĐIỂM chép từ cuốn Thất tinh định điểm bí truyền. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Tôn Dật Tiên Lưu Danh Thiên Cổ

  Bài viết về Luận giải cung Huynh Đệ trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết hay sưu tập 150 điều quyết đoán khi đoán mệnh bằng Tử Vi Đẩu Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Một bài viết hay về Cơ Sở Phái Tử Vân. Mời các bạn cùng đọc.

  Bài sưu tầm: Dean: Bạo Phát Bạo Tàn

  Bài viết về Luận giải cung Phu Thê trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Tony Blair — Hùm Thiêng Anh Quốc!

  Bài viết về Luận giải cung Tử Tức trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Saddam Hussein Không Thoát Luật Bù Trừ!

  Bài viết về Luận giải cung Tài Bạch trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trích ra từ bản dịch Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của tác giả Vũ Tài Lục. Đây là một bài viết rất hay!

  Bài sưu tầm: Saddam, Tên Đồ Tể Thành Bá Đa

  Bài viết về Luận giải cung Tật Ách trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Tổng thống Bush, Thời Thế Tạo Anh Hùng

  Bài viết về Luận giải cung Thiên Di trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về 8 điều tâm pháp của Tử Vi Nam Phái rất hay!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 69 Thượng Thượng
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 77
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 66
 • Giải Nghĩa Quẻ Xăm Số 98
 • Cảm Nhận Của Em Về Vùng Cà Mau Qua Bài Sông Nước Cà Mau
 • Đề Kiểm Tra 45 Phút Số 1 Môn Vật Lý Lớp 10 Trường Thpt Đoàn Thượng, Hải Dương

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Kì 1 Môn Địa Lý 10 Có Đáp Án Trường Thpt Thuận Thành 1 Năm 2022
 • Soạn Anh 9: Unit 2. Language Focus
 • Soạn Anh 9: Unit 3. Listen And Read
 • Soạn Anh 9: Unit 3. Read
 • Giải Getting Started Unit 7 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10 có đáp án

  Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp 10

  VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2022 – 2022. Đề thi giữa kì 1 lớp 10 này không chỉ là tài liệu tham khảo cho quá trình dạy và học môn Vật lý lớp 10 mà còn hỗ trợ các bạn học sinh trong quá trình làm quen nhiều dạng đề kiểm tra khác nhau. sau đây là tài liệu mời các bạn cùng tham khảo

  Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  A. Phần trắc nghiệm: 10 câu (3 điểm) – Mã đề: 132

  (Học sinh ghi rõ mã đề và các đáp án vào tờ giấy thi)

  Câu 1: Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều là phương trình nào trong các phương trình sau

  A. v = 6 – 4t (m/s)

  B. v = 6 (m/s)

  C. v = -6 + 4t (m/s)

  D. v = 6 + 4t (m/s)

  Câu 2: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật là chất điểm

  A. mặt trăng quay quanh trái đất

  B. ô tô chuyển động qua một chiếc cầu bắc qua một con sông nhỏ

  C. ô tô chuyển động từ Hải Dương đi Hải Phòng

  D. trái đất quay quanh mặt trời

  Câu 3: Chọn phát biểu đúng về vận tốc (v) và gia tốc (a) trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:

  A. a luôn âm.

  B. a luôn cùng dấu với v.

  C. a luôn trái dấu với v.

  D. a luôn dương

  Câu 4: Chọn phát biểu sai.

  Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

  A. có phương và chiều không đổi

  B. luôn hướng vào tâm quỹ đạo

  C. luôn vuông góc với véc tơ vận tốc

  D. có độ lớn không đổi

  Câu 5: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng là x = 5 + 10 t – 2t 2 (x tính bằng đơn vị m; t tính bằng đơn vị s). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 1s là:

  A. 10 m/s. B. 8 m/s C. 6 m/s D. 13 m/s

  Câu 6: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t; (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t = 1h là:

  A. 110 km B. 5 km C. 110 m D. 60 km

  Câu 7: Chuyển động của vật nào sau đây gần đúng nhất với chuyển động rơi tự do

  A. Chiếc lá rơi

  B. Quả bóng bàn rơi

  C. Giọt nước mưa rơi

  D. Cành cây rơi

  Câu 8: Một chuyển động được mô tả bởi phương trình x = 12 – 5t – 0,3t 2 (x tính theo đơn vị m, t tính theo đơn vị s). Độ lớn của gia tốc là

  Câu 9. Các công thức liên hệ giữa tốc độ dài với tốc độ góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đ u là:

  Câu 10: Khi đồng hồ chạy đúng. Tốc độ góc của kim giây là

  B. Phần tự luận (7 điểm) – Đề chẵn

  Câu 1 (2 điểm):

  a. Một đoàn tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi 48 km/h. Tính quãng đường đoàn tàu đi được trong 2 giờ.

  b. Lúc 8 giờ sáng một ô tô xuất phát từ Hải Dương chuyển động thẳng đều về phía Hải Phòng với tốc độ không đổi 54 km/h. Chọn trục Ox trùng với đường thẳng quĩ đạo, chiều dương là chiều chuyển động, mốc thời gian là lúc 8h. Viết phương trình chuyển động của ô tô?

  Câu 2 (2 điểm):

  a. Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 15m/s thì hãm phanh, sau 30 giây thì dừng hẳn. Tính gia tốc?

  b. Cho đồ thị vận tốc của vật như hình vẽ:

  Xác định tính chất của chuyển động và gia tốc trong đọan BC và CD?

  Câu 3 (2 điểm):

  a. Một chất điểm chuyển động tròn đều trên một đường tròn bán kính 5m với tốc độ dài 15m/s. Tính tốc độ góc và chu kì chuyển động?

  b. Một vật được thả rơi tự do từ điểm A có độ cao 16m so với đất. Gọi M, N, P là 3 điểm có độ cao giảm dần và chia quãng đường rơi của vật thành 4 phần bằng nhau. Tính vận tốc của vật khi chạm đất và thời gian vật rơi qua đoạn MN. Lấy g = 10m/s 2

  Câu 4 (1 điểm):

  Quả cầu C được treo bằng sợi dây mảnh không dãn gắn cố định vào điểm A trên tường và vắt qua ròng rọc B. Cho ròng rọc B chuyển động theo phương ngang với tốc độ không đổi 2m/s theo phương ngang như hình 24. Tính tốc độ của C đối với A?

  Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Đề Thi Hoc Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 10 Có Lời Giải Và Đáp Án Chi Tiết Năm 2022
 • Top 20 Đề Thi Vào 10 Môn Vật Lí Có Đáp Án
 • 500 Bài Tập Hay Môn Vật Lý Lớp 10
 • Gợi Ý Đáp Án Đề Thi Môn Văn Kỳ Thi Vào Lớp 10 Ở Hà Nội Chuẩn Nhất
 • Đáp Án Chi Tiết+ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Tỉnh Cần Thơ Năm 2022
 • Quẻ Lôi Thủy Giải Quẻ 40

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Mã Ý Nghĩa Quẻ Kinh Dịch: Quẻ Số 40
 • Luận Giải Ý Nghĩa 64 Quẻ Dịch: Quẻ Lôi Thủy Giải (解 Xie4) Chi Tiết Nhất
 • Ý Nghĩa Của 64 Quẻ Dịch Quẻ 40 Lôi Thủy Giải
 • Ứng Dụng Quẻ 40 Lôi Thủy Giải Giải Đoán
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Thí Điểm
 • Ý luận chung: Ngoại quái là Chấn Mộc được nội quái Thể Khảm sinh là sự theo đuổi 1 dịp may, sự hóa giải khó khăn 1 cách bất thường. Quẻ Tử Tôn nhiều, Thê từ nhiều, QUan ở hào 5 là một sự may mắn hiếm có, chẳng cần lao tâm khổ tứ vì quẻ không có hào Phụ mẫu. Do đó theo người mà thành, chi nhỏ được lớn, sinh xuất mà thành công.

  1. Tình thế hiện tại : Khó khăn đang được giai quyết dần , tình hình ngày một yên ổn, đừng nôn nóng, Từ nay khó khăn mấy cũng được giải quyết.
  2. Tương lai : Đạt được gần như ý muốn, nhưng cuối cùng cũng do sơ suất mà hỏng việc. Phải thận trọng mềm mỏng hơn.
  3. Sự nghiệp : Từ khó khăn trở thành đơn giản. Có danh vị
  4. Nghề nghiệp : Có lợi, giải được mọi khó khăn tuy phải theo đuổi việc đã làm
  5. Học tập và thi cử. Đạt kết quả tốt, Có thi có cử
  6. Tiền tài- của cải. Khó dự liệu trước,nhưng tiền tài tương đối dồi dào.
  7. Tình duyên- hôn nhân: Có thể thành lương duyên nhưng có nguy cơ tan vỡ. Nếu phải theo đuổi lâu thì nên duyên.m khi có duyên sẽ giải được mọi khó khăn
  8. Sinh con- cầu con : Rất thuận lợi. Có cả trai-gái và đông con
  9. Bệnh tật : Thuyên giảm dần. Chú ý bệnh lao, ho, tim phổi nhưng dễ khỏi
  10. Xuất hành : Đi chơi vui vẻ. Lợi phương Tây, Tây Bắc; bất lợi phương Đông và gặp khó ở ngay phương chính Bắc.
  11. Mất của v chi phí : Chưa tìm thấy, dễ bị mất thêm do sơ xuất hay bị lừa
  12. Tranh chấp v mâu thuẫn: Nên hòa giải vui vẻ, Đó là giải pháp tốt nhất
  13. Mồ mả : DO mồ mà xây sửa lại mà hóa giải được khó khăn cho con cháu.
  14. Nhà cửa: TUy không được hưởng nhà nhưng làm ăn rất thuận lợi. Nếu giúp mọi người hay ci phí vào việc học hành nhiều thì gia đình được nhiều may mắn, giàu tiền của, lắm tài lộc.
  15. Sự việc: Lòng tốt luôn thường trức trong người, do vậy từ nay được hóa giải hết khó khăn, mở ra một cuộc đời mới tốt đẹp mọi bề

  Xin luận quẻ add zalo 0975566641

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Hối Phiếu Có Lời Giải
 • Giải Phiếu Bài Tập Số 2 Toán 7
 • Giải Phiếu Bài Tập Số 1 Toán 7
 • Giải Toán Lớp 7 Bài Ôn Tập Chương 3
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 1 Đại Số (Trang 46 Sgk Toán 7 Tập 1)
 • Giải Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, Lý Giải Ý Nghĩa Quẻ Số 25

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Giải Pháp Y Tế Thông Minh Trong Thập Kỷ Mới
 • Tp.hcm Vinh Danh Các Giải Pháp Y Tế Thông Minh
 • Giải Pháp Y Tế Thông Minh Trong Kỷ Nguyên Số 4.0
 • Bộ Môn Mô Phôi, Giải Phẫu Bệnh Và Pháp Y
 • Trắc Nghiệm Giải Phẫu Từng Chương Có Đáp Án Y Dược
 • + Giải quẻ thiên lôi vô vọng, lý giải ý nghĩa quẻ số 25, quẻ số 25 trong kinh dịch có ý nghĩa gì. Giải thích ý nghĩa của quẻ thẻ số 25, hay có tên gọi là thiên lôi vô vọng.

  + Khi gieo quẻ được quẻ số 25 có ý nghĩa gì, quẻ thẻ thiên lôi vô vọng tốt hay xấu. Tìm hiểu về quẻ số 25 trong kinh dịch, gieo quẻ dịch số quẻ 25 chính xác nhất.

  Giải nghĩa quẻ thiên lôi vô vọng

  • Giải thích ý nghĩa: Thiên tai dã, Xâm lấn. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, hứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.
  • Đã trở lại thiên lý, chính đạo rồi thì không làm càn nữa, cho nên sau quẻ Phục, tới quẻ Vô vọng. Vọng ở đây có nghĩa là càn, bậy.

  + Thoán từ

  + Thoán truyện giảng rõ thêm:

  • Nội quái nguyên là quẻ Khôn, mà hào 1, âm biến thành dương, thành quẻ Chấn. Thế là dương ở ngoài tới làm chủ nội quái, mà cũng làm chủ cả quẻ vô vọng.
  • Vì ý chính trong Vô vọng là: động, hành động. Động mà cương kiên như ngoại quái Càn, tức là không càn bậy.
  • Xét về các hào, thì hào 5 dương cương, trung chính ứng. Tương ứng với hào 2 cũng trung chính, thế là hợp với thiên lý, rất hanh thông.
  • Ở thời Vô vọng (không càn bậy), mình không giữ chính đạo, mà đi thì đi đâu được?
  • Chữ đi (vãng) ở đây, nghĩa rộng là hành động, (Nguyên văn: Vô vọng chi vãng, hà chi hĩ? Nên hiểu là: vô vọng, phỉ chính chi vãng, hà chi hĩ. Chữ chi thứ nhì này có nghĩa là đi). Trái lẽ trời thì trời không giúp, làm sao đi được ?
  • Đại tượng truyện bàn thêm, về cái đạo của trời (đất) là nuôi nấng. Và thánh nhân cũng theo đạo đó, mà nuôi nấng vạn dân. Chúng tôi cho là ra ngoài đề.

  + Hào từ

  1. 初九: 无妄, 往吉.

  • Sơ cửu: vô vọng, vãng cát.
  • Dịch: Hào 1, dương: không còn bậy, mà tiến đi thì tốt.
  • Giảng: Hào này dương cương, làm chủ nội quái, là người có đức, cho nên khen như vậy.

  2. 六二: 不耕穫, 不菑畬, 則利有攸往.

  • Lục nhị: Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng.
  • Dịch: Khi cày thì không nghĩ tới lúc gặt, khi mới khai phá (tri), thì không nghĩ đến ruộng đã thuộc (dự), như vậy mà tiến tới thì có lợi.
  • Giảng: Lời hào này quá vắn tắt, hơn điện tín ngày nay nữa, nên tối nghĩa, có nhiều sách cứ dịch từng chữ; không thông.
  • Chu công muốn bảo: Khi cày mà không nghĩ tới lúc gặt, khi mới khai phá, mà không nghĩ tới khi ruộng đã thuộc.
  • Có nghĩa là thấy việc chính đáng phải làm, thì làm mà không nghĩ đến cái lợi rồi mới làm. Không chỉ trông mong vào kết quả, như vậy mới tốt.
  • Hào 2, âm, vừa trung vừa chính, ứng với hào 5 cũng trung chính. Nó vốn là âm có đức thuận, ở trong nội quái Chấn là động, như một người tốt hành động hợp với trung, chính, cho nên Hào từ bảo như vậy mà tiến thì có lợi.
  • Có lẽ chính vì ý nghĩa hào này, mà Sử ký của Tư Mã Thiên, chép tên quẻ là 无 望 (vô vọng :không mong).
  • Với ý nghĩa làm điều phải lẽ, mà “không mong” có lợi, có kết quả. Hiểu như vậy cũng được.

  3. 六三: 无妄之災, 或繫之牛, 行人之得, 邑人之災.

  4. 九四: 可貞,无咎.

  • Cửu tứ: khả trinh, vô cữu.
  • Dịch: Hào 4, dương: Nên giữ vững tư cách, thì không có lỗi, (hoặc: có thể giữ vững được tư cách, cho nên không có lỗi).
  • Giảng: chữ “Trinh” có hai nghĩa: Chính đáng và bền. Ở đây nên hiểu là bền.
  • Hào 4 này dương, không ứng hợp với hào nào cả. (vì hào 1 cũng là dương cương như nó). Không nên họat động, nhưng nó cương kiện, có thể giữ vững được tư cách.

  5. 九五: 无妄之疾, 勿藥, 有喜.

  6. 上九: 无妄, 行有眚, 无攸利.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot
 • Giải Nghĩa Lá Bài Tarot Ngược
 • Sách Dạy Đọc Tarot 21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot Số 1
 • Cách Giải Nghĩa Các Lá Bài Tarot Ngược Trong Bói Toán
 • Giải Nghĩa Một Lá Bài Tarot
 • Giải Quẻ Xăm Số 103

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Hình Xăm Phong Thủy Và Bí Ẩn Tướng Số Qua Từng Hình Xăm
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 2: Đồ Thị Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Hàm Số Y=Ax+B Toán Lớp 10 Bài 2 Giải Bài Tập
 • Một bài viết chia sẻ kinh nghiệm luận tai ách bất ngờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài viết về cơ sở cách xem của phái Tử Vân. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Bài viết về vấn đề ngũ hành sinh khắc của cung và sao. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết trình bày nguyên tắc luận 12 cung trên lá số Tử Vi của Vương Đình Chi

  Bài viết Diễn dịch lại lời các quẻ – hào Chu Dịch chép lại từ diễn đàn TVLS. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài sưu tầm về tổng quan các môn phái Tử Vi rất hay! Mời bạn đọc tham khảo

  Bài sửu tầm: Tạp ghi về Thiên Can, Địa chi, Ngũ hổ độn

  Đoạn dịch cuốn tử vi đẩu số hỷ kỵ thần đại đột phá của tác giả Sở Hoàng do Tuvinut dịch. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Trung Châu Phái. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Bài sưu tầm: Cường độ Tinh diệu thay đổi về chất

  Bài viết luận cung Tài bạch trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

  Bài viết cập nhật các sách ebook tử vi cho việc tự học và nghiên cứu. Các bạn hãy tải về phục vụ việc học.

  Bài viết Một yếu quyết quan trọng khi xem Tử vi chép từ fanpage Tử Vi Bắc Phái. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết luận cung Thiên di trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

  Một bài viết trình bày kinh nghiệm luận giải lá số Tử Vi của tác giả Tử Vân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài viết gợi mở ý tưởng về Điểm Huyền Khí. Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

  Bài viết luận cung Phúc đức trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

  Bài viết luận cung Phụ mẫu trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

  Một bài viết sưu tầm về bí kíp “sao treo, sao rung”. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  Bài viết Nhất khí sinh tử quyết chép từ cuốn Tử vi đẩu số – Giáo trình sơ trung cơ bản của tác giả Huy Hà Phan. Mời các bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quẻ Xăm Số 72
 • Ý Nghĩa Số 73 Tốt Hay Xấu Có Xung Khắc Với Tuổi Của Bạn Không?
 • Xem Bói Ngày Sinh: Luận Giải Quẻ Số 2
 • Giải Mã Hình Xăm Của 9 Sao Hollywood: Vin Diesel Sẽ Khiến Bạn Rơi Nước Mắt Vì Quá Cảm Động
 • Xem Ý Nghĩa Số 97 Là Gì Theo Phong Thủy Cùng Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay
 • Giải Mã Ý Nghĩa Quẻ Kinh Dịch: Quẻ Số 42

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Mã 64 Hình Xăm Bí Ẩn Trên Người Ibrahimovic
 • Xăm Trên Cơ Thể Vợ, Chàng Trai Việt Giành Giải Nhất Nghệ Sĩ Tattoo Châu Á
 • Giải Xăm Ông Quan Thánh Số 72
 • Giải Xăm Quan Thánh Số 36
 • Quẻ Sơn Thiên Đại Súc
 • Cách bói quẻ kinh dịch, lập quẻ kinh dịch

  Do âm dương tương giao mà tạo thành tứ tượng sinh Bát Quái bao gồm 8 quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Tám quẻ này cũng chính là tám phương, bát tiết, kết hợp với nhau tạo 8 x 8 = 64 “đại thành quái”, mỗi quẻ có 6 hào hay 3 tượng hình thành nên 64 quẻ dịch.

  Phần mềm lập quẻ kinh dịch online được ra đời với mục đích dự báo tương lai gần, giúp quý bạn có thể biết trước được vận hạn cát hung, đưa ra cách hóa giải điềm xấu, gia tăng điềm lành, mang đến nhiều may mắn và thuận lợi nhất trong sự nghiệp, kinh doanh, xuất hành, cưới hỏi….

  Lưu ý: Trong làm ăn buôn bán, nhất thiết phải quan tâm các yếu tố như đối tác hợp làm ăn hay không, hay công việc mình đang làm có hợp hay không, số điện thoại đang sử dụng phong thủy thế nào? Sẽ trả lời được cho bạn về sự thành, bại trong kinh doanh. Ý nghĩa quẻ Phong Lôi Ích

  Tượng quẻ:

  GIẢI NGHĨA

  Quẻ ích là đạo làm ích cho thiên hạ, cho nên lợi có thửa đi. Đạo ích, trong lúc bình thường vô sự, cái ích của nó còn nhỏ, đến khi gian nguy hiểm nạn, thì cái ích của nó càng lớn, cho nên lợi về sự sang sông lớn. Khi qua được chỗ hiểm nạn tức là lúc đạo ích cả được thi hành. Nó là quẻ Tôn trên Chấn dưới, đó là hai vật sấm gió làm ích cho nhau. Gió dữ thì sấm mạnh, sấm động thì gió gắt, hai đằng giúp ích cho nhau

  1. Một ông quan cầm cái hộp tròn nhỏ: Những người có cùng một lý tưởng sẽ vạch kế hoạch chung với nhau.

  2. Một người đẩy một chiếc xe gỗ, ý nói nắm lấy một dịp may.

  3. Một con hươu và một đồng tiền. Đây là điềm lành cho tài và lộc, và phải hành động ngay, chớ ngần ngại.

  Loại Quẻ: Cát

  Tốt cho việc:

  – Công danh sự nghiệp: Tài lộc rộng mở

  – Cải vận – Giải hạn: có Quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Cái Sai Khi Lên Chùa Lễ Phật Đầu Năm Khiến Việc Khấn Bái Chỉ Thêm Xui
 • Quẻ Xăm Số 84 Hạ Hạ
 • Quẻ Xăm Số 95 Hạ Hạ
 • Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá
 • Giải Quẻ Xăm Số 87
 • Ý Nghĩa Của 64 Quẻ Dịch. Quẻ 40: Lôi Thủy Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Dạng Toán Lớp 4 Đầy Đủ Nhất
 • Các Dạng Toán Cơ Bản Lớp 3
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8
 • Family And Friends (Ame. Engligh) (Special Ed.) Grade 4: Student Book With Cd
 • Một Số Lỗi Tải, Giải Nén Và Cài Đặt Game
 • Mỗi khi hữu sự, muốn biết sự việc tốt hay xấu thế nào, thì người xưa thường xem quẻ Dịch để nhận được câu trả lời từ quẻ Dịch qua phương pháp đoán theo sáu hào. Phương pháp gieo quẻ cụ thể như sau:

  Dùng ba đồng tiền cổ, thường là những đồng xu bằng đồng, và quy ước: 1 mặt có chữ là mặt dương, 1 mặt không có chữ là mặt âm. Úp 3 đồng tiền vào giửa 2 lòng bàn tay trong vòng vài phút và suy nghĩ tới việc mình muốn hỏi.

  Khi dùng 3 đồng tiền bỏ vào lòng bàn tay, úp 2 tay lại để im trong vài phút làm cho từ trường của đồng tiền và từ trường của con người liên thông với nhau.

  Chỉ khi ý niệm của người xin đoán tập trung thì đồng tiền mới thông qua phản hồi thông tin để phản ánh một cách chính xác trung thực qua mặt sấp, mặt ngửa của nó.

  Khi gieo quẻ cần tìm chỗ yên tinh, thành tâm, quần áo chỉnh tề, tập trung vào câu cần hỏi, nắm 3 đồng xu trong lòng 2 bàn tay chừng vài phút cho tinh thần tập trung thanh thản chuyên nhất vào câu hỏi, sau đó gieo 3 đồng xu trên 1 cái đĩa, gieo tất cả 6 lần để lập quẻ.

  Kết quả gieo quẻ:

  Hào có vòng tròn “o” là hào dương động, hào có dấu “x” gọi là hào âm động.

  Trong quẻ hào có vòng tròn “o” và hào có dấu “x” gọi là hào động. Động thì biến, dương động biến thành âm, âm động biến thành dương.

  Thứ tự quẻ theo các lần sắp xếp từ dưới lên:

  Lúc xếp hào thì xếp từ dưới lên trên. Lúc xếp tên quẻ thì lại xếp từ trên xuống dưới. Quẻ này có quẻ nội là Chấn, quẻ ngoại là Đoài, là kim trên, mộc dưới, là quẻ “Trạch lôi tùy”.

  Người xưa trong thực tiễn dự đoán đã phát hiện bát quái và ngũ hành có quan hệ mật thiết với nhau.

  Căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn đã tổng kết ra các thuộc tính của các quẻ trong 8 cung, đồng thời phát hiện ra 6 hào của mỗi quẻ lại có thuộc tính với ngũ hành của nó và hàm chứa một thông tin nào đó, gọi là “tượng hào”.

  Giải nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.

  Giảng: Tượng quẻ là âm dương giao hoà với nhau, sấm (Chấn) động và mưa (Khảm) đổ, bao nhiêu khí u uất tan hết, cho nên gọi là Giải. Cũng có thể giảng: Hiểm (Khảm) sinh ra nạn, nhờ động (Chấn) mà thoát nạn nên gọi là Giải.

  Khi mọi hoạn nạn đã tan rồi, thì dân chỉ mong an cư lạc nghiệp, người trị dân nên có chính sách khoan đại, giản dị (Tây Nam thuộc Khôn là đường lối khoan đại, bình dị); đừng đa sự, cứ khôi phục trật tự cũ cũng đủ tốt rồi.

  Tuy nhiên cũng phải trừ những tệ đã gây ra những hoạn nạn trước kia, cũng phải sửa đổi cho sự bình trị được lâu dài, công việc đó nên làm cho mau xong (vẫn là ý đừng đa sự) thì tốt.

  Đại tượng truyện khuyên sau khi giải nạn rồi, nên tha tội cho những kẻ lầm lỗi trước, nếu không tha được thì cũng nên giảm án cho nhẹ đi (quân tử dĩ xá quá, hựu tội).

  Giảng: Mới bắt đầu vào thời cởi mở, hào này âm nhu, mà có dương cương (hào 4) ở trên ứng, cứ lặng lẽ ở yên không sinh sự thì không có lỗi gì cả.

  Giảng: Không ai biết “ba con cáo” ám chỉ những hào nào, Chu Hi ngỡ là hào âm 1, 3 và trên cùng (trừ hào âm 5). Chỉ có thể đoán ý rằng: hào này dương cương, ứng với hào 5 âm, vị nguyên thủ, cho nên thế khá mạnh, có trách nhiệm với quốc gia trừ bọn tiểu nhân (ba con cáo), mà không mất mũi tên màu vàng (tức đạo trung trực – vàng là màu của trung ương, mũi tên tượng trưng cho việc ngay thẳng: trực). Hào từ khuyên phải giữ vững (trinh) đạo trung đó thì mới tốt.

  Giảng: Hào này âm nhu, bất chính, bất trung mà ở trên cùng nội quái, tức như kẻ tiểu nhân ở ngôi cao, không khác kẻ vừa mang đội (người nghèo) mà lại ngất ngưởng ngồi xe (như một người sang trọng), chỉ tổ xui cướp tới cướp đồ của mình thôi.

  Theo Hệ từ thượng truyện, Chương VIII, Khổng tử bàn rộng ra như sau: ‘người thường mà ngồi xe của người sang là xui kẻ cướp tới cướp đoạt của mình. Người trên khinh nhờn kẻ dưới tàn bạo thì kẻ cướp (giặc) tìm cách đánh đuổi ngay. Giấu cất không kín đáo là dạy cho bọn gian vào lấy của nhà mình; trau giồi nhan sắc là dạy cho bọn gian dâm tới hiếp mình”.

  Giảng: Hào này là dương, tuy không chính (vì ở ngôi âm) nhưng ở gần hào 5, vị nguyên thủ, là có địa vị cao. Nó ứng với hào 1 âm, tiểu nhân ở dưới, nên bị nhiều người chê, nếu nó biết tuyệt giao với hào 1 (tượng trưng bằng ngón chân cái, ở chỗ thấp nhất trong cơ thể) thì người tốt mới vui tới mà tin cậy ở nó.

  Giảng: hào này âm nhu, chưa chắc đã là quân tử, nhưng ở địa vị chí tôn, làm chủ quẻ, cho nên Hào từ khuyên phải tuyệt giao với bọn tiểu nhân (tức ba hào âm kia) thì mới tỏ rằng mình là quân tử được.

  Giảng: đã tới lúc cuối cùng thời giải, nội loạn đã an rồi, nếu còn kẻ ở ngoài dám gây loạn (tượng trưng là con chim chuẩn ở trên bức tường cao). Thì cứ diệt đi, sẽ thành công. Vị “công” ở đây là hào trên cùng.

  Theo Hệ từ hạ truyện, Khổng tử giải thích hào này như sau: “chuẩn là một loài chim, cung tên là đồ dùng, kẻ bắn là người. Người quân tử chứa sẳn đồ dùng (tài, đức) ở trong mình, đợi thời mà hoạt động thì có gì chẳng lợi?

  Ý nghĩa quẻ này ở trong Thoán từ: dẹp loạn xong thì nên khoan hồng với kẻ lỡ lỗi lầm, đừng đa sự, chỉ cần khôi phục trật tự cũ, và củng cố nó bằng một số công việc, nhưng phải làm cho mau để khỏi phiền nhiễu dân.

  Hào 3 cũng có một lời khuyên nên nhớ: giấu cất không kín đáo là dạy cho kẻ trộm vào lấy của nhà mình; trau giồi nhan sắc là dạy cho bọn tà dâm tới hiếp mình. (Mạn tàng hối đạo, dã dung hối dâm). (st)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 2 Hình Học 7 Có Đáp Án Năm Học 2022
 • Bài Tập Đồ Thị Hàm Số Y = Ax + B.
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 2: Hàm Số Y = Ax + B
 • Giải Bài Tập Những Yêu Cầu Sử Dụng Tiếng Việt
 • Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt Văn 10 Tập 2: Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 51…
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100