Top #10 ❤️ Giải Sbt Gdcd 8 Bài 5 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỷ Luật

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 21: Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 6: Biết Ơn

Bài 17: Nghĩa Vụ Tôn Trọng, Bảo Vệ Tài Sản Nhà Nước Và Lợi Ích Công Cộng

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 16: Quyền Sở Hữu Tài Sản Và Nghĩa Vụ Tôn Trọng Tài Sản

Bài 1: Sống Giản Dị

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 5: Pháp luật và kỷ luật

Giải bài tập môn GDCD lớp 8

Bài tập môn GDCD lớp 8

được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 3: Tôn trọng người khác

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 4: Giữ chữ tín

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Bài tập 1: Em hiểu thế nào là pháp luật, thế nào là kỉ luật? Pháp luật và kỉ luật có sự giống nhau và khác nhau như thế nào?

Trả lời

Pháp luật là hệ thống các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng (một tập thể) về những hành vi cần phải tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.

Giống nhau: đều là qui định có tính bắt buộc, yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm đem lại lợi ích chung cho tập thể.

Khác nhau: Pháp luật do Nhà Nước ban hành,còn kỉ luật là qui định của một cộng đồng (tập thể).

Bài tập 2: Pháp luật và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào? Nêu ví dụ?

Trả lời

Những qui định của một tập thể phải tuân theo những qui định của pháp luật, không được trái với pháp luật.

Bài tập 3: Hãy nêu ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật trong đời sống cá nhân và xã hội?

Trả lời

Ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật trong đời sống cá nhân và xã hội.

Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hành động.

Bảo vệ quyền lợi của mọi người.

Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo một định hướng chung.

Bài tập 4: Những nội dung dưới đây là pháp luật hay kỷ luật?

Các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành.

Những quy định, quy ước của một cộng đồng, một tập thể.

Thực hiện bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.

Bài tập 5: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây thể hiện sự không tôn trọng pháp luật?

Phép vua thua lệ làng

Bênh lí không bênh thân

Cầm cân nảy mực

Chớ tha kẻ gian, chớ oan người ngay

Bài tập 6: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật?

Tổ chức cá độ bóng đá

Đi học muộn

Nói chuyện riêng trong giờ học

Không làm bài tập về nhà

Bài tập 7: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm kỉ luật?

Đánh nhau gây thương tích

Mượn xe đạp của bạn rồi đem cầm cố

Chơi tú lơ khơ ăn tiền

Dùng điện thoại di động nhắn tin trong giờ học

Bài tập 8: Em không tán thành với nhận định nào trong các nhận định sau đây?

Mọi người đều phải sống và làm việc theo pháp luật.

Người có ý thức kỉ luật thì thường có ý thức tôn trọng pháp luật,

Học sinh chỉ cần tôn trọng kỉ luật trong trường học là đủ.

Nội quy của nhà trường không phải là pháp luật.

Trả lời

Câu 4

Pháp luật: A,C

Kỷ Luật: B, D

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7: D

Câu 8: C

Bài tập 9: Giờ truy bài đã được năm phút mới thấy Quỳnh Anh và nhóm ban nữ lớp 8B đến lớp. Chi đội trưởng chưa kịp hỏi thì Quỳnh Anh đã cười:

– Một chút? Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi đấy! – tiếng Tổ trưởng tổ 2 vang lên.

Câu hỏi:

1/ Theo em, nhóm bạn nữ trong tình huống trên vi phạm điều gì?

2/ Nếu em là chi đội trưởng trong tình huống trên thì em sẽ nói gì với nhóm cúa Quỳnh Anh?

Trả lời

Nhóm bạn nữ đã không tôn trọng nội quy nhà trường, đã không tôn trọng kỉ luật trong học tập.

Bài tập 10: Có ý kiến cho rằng: “Pháp luật và kí luật chí là những quy định chung đế đưa mọi người vào khuôn khổ nhất định chứ không đem lại lợi ích cho con người”

Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Trả lời

Pháp luật và kỉ luật rất cần thiết trong xã hội và trong tập thể, làm cho mọi người thống nhất trong hành động, việc làm, đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Bài tập 11: Tan trường, học sinh đỗ xe tràn xuống ca lòng dường, tập trung đứng thành hàng ba hàng bốn. Các bạn này khống về ngay mà còn đợi nhau trò chuyện nên trưa nào cũng gây nên cảnh tắc đường kéo dài.

Câu hỏi:

1/ Theo em, các bạn học sinh trong tình huống này vi phạm điều gì?

2/ Hành vi của các bạn ấy cho thấy điều gì?

3/ Thanh niên xung kích của trường có thế có biện pháp gì để chấm dứt tình trạng trên?

Trả lời

1/ Trong tình huống này, các bạn học sinh đã không tôn trọng pháp luật, đã vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

2/ Hành vi của các bạn ấy cho thấy ý thức không thực hiện tốt trật tự an toàn khi tham gia giao thông.

3/ Thanh niên xung kích của trường có thể dẹp bỏ, khuyên ngăn và có hành vi xử lý đối với những bạn tụ tập hàng ba hàng bốn trước cổng trường.

Bài tập 12: Nếu như một xã hội mà không có pháp luật và kí luật thì có thể xảy ra những điều gì? Em hãy lấy một ví dụ để minh hoạ.

Trả lời

Không có pháp luật thì xã hội sẽ hỗn loạn, cuộc sống của con người không được đảm bảo an toàn.

Ví dụ: Nếu không có pháp luật về giao thông đường bộ thì mạnh ai người ấy đi, sẽ hỗn loạn trên đường giao thông, rất nguy hiểm.

Không có kỉ luật thì mọi hoạt động của tập thể sẽ mất trật tự, không thể thực hiện được nhiệm vụ chung. Ví dụ: Kỉ luật trong trường học.

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 13: Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 8: Sống Chan Hòa Với Mọi Người

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng, Lành Mạnh

Bài 3: Tôn Trọng Người Khác

Bài 4: Giữ Chữ Tín

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 5: Tôn Trọng Kỉ Luật

Bài 5: Tôn Trọng Kỉ Luật

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 3: Tiết Kiệm

Bài 11: Mục Đích Học Tập Của Học Sinh

Giải Bài Tập Bài 13 Trang 34 Sgk Gdcd 6

Bài 10: Tích Cực, Tự Giác Trong Hoạt Động Tập Thể Và Trong Hoạt Động Xã Hội

Giải bài tập SBT GDCD lớp 6 bài 5: Tôn trọng kỉ luật

Giải bài tập môn GDCD lớp 6

Bài tập môn GDCD lớp 6

Giải bài tập SBT GDCD 6 bài 5: Tôn trọng kỉ luật được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Bài tập 1: Thế nào là tôn trọng kỉ luật? Nêu ví dụ về tôn trọng kỉ luật.

Trả lời

Tôn trọng kỷ luật là biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, các tổ chức xã hội ở mọi nơi

Ví dụ: Tham gia giao thông, tham gia các hoạt động xã hội.

Bài tập 2: Phận biệt hành vi, thái độ tôn trọng kỉ luật với hành vi, thái độ vô kỉ luật

Trả lời

Hành vi thái độ tôn trọng kỷ luật là chấp hành nghiêm chỉnh những quy định chung của tập thể ở mọi lúc mọi nơi..

Hành vi vô kỷ luật là những hành vi làm theo ý mình, không theo những quy định của tập thể, một mình hành động theo ý muốn.

Bài tập 3: Tôn trọng kỉ luật có ý nghĩa gì đối với bản thân, gia đình và xã hội?

Trả lời

Giúp cho nhà trường, xã hội có kỷ cương, nề nếp, đem lại lợi ích giúp cho con người và xã hội tiến bộ

Các hoạt động của cộng đồng, của nhà trường được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả

Bài tập 4: Tôn trọng kỉ luật là gì? (chọn câu trả lời đúng nhất)

Tự giác chấp hành những quy định chung ở trường học.

Tự giác chấp hành những quy định ở cơ quan, xí nghiệp,

Tự giác chấp hành những quy định ở mọi nơi, mọi lúc.

Tự giác chấp hành những quy định ở nơi công cộng.

Bài tập 5: Những biểu hiện nào sau đây là tôn trọng kỉ luật?

A. Ngắt hoa trong công viên

B. Đi học đúng giờ

C. Làm bài tập Tiếng Anh trong giờ học Toán

D. Nói chuyện riêng khi giáo viên đang giảng bài

E. Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp

G. Xả rác nơi công cộng

H. Viết đơn xin phép nghỉ một buổi học

I. Đi xe trên vỉa hè

Trả lời:

Câu 4: C

Câu 5: B, E, H

Bài tập 6:

Thành là học sinh giỏi trong lớp, nhưng hay đến muộn giờ truy bài, trực nhật thì làm qua loa, đại khái. Lớp trưởng và tổ trưởng nhắc nhở thì Thành nói: Với tớ, kết quả học tập là chính, còn các chuyện khác không quan trọng.

Câu hỏi

Em có đồng ý vói ý kiến của Thành không? Tại sao?

Trả lời

Không đồng ý với ý kiến của Thành. Là học sinh thì việc có kết quả học tập cao thôi là chưa đủ, mà còn phải chạp hành nội quy của nhà trường như đi học đúng giờ, làm trực nhật thì phải làm sạch sẽ

Bài tập 7: Mai và Hồng ngồi cùng bàn đầu. Trong giờ kiểm tra, thấy Mai loay hoay mãi không làm được bài tập khó, Hồng liền đưa bài của mình cho Mai chép. Cô giáo phát hiện, và cho cả hai bài điểm kém. Hồng ấm ức nói với các bạn cùng lớp: “Tớ giúp bạn chứ có vi phạm gì đâu!”.

Câu hỏi:

Hành vi giúp Mai của Hồng có tôn trọng kỉ luật không? Vì sao?

Trả lời

Hành vi của Hồng không tôn trọng kỉ luật và cũng không phải là giúp bạn theo đúng nghĩa

Bài tập 8: Sáng thứ hai, cả lớp ai cũng mặc đồng phục đến trường. Duy chỉ có Thắng diện chiếc áo phông mới. Sao đỏ ghi tên vào sổ thi đua, Thắng cãi: “Tớ mặc áo đẹp thì có sao đâu? Tớ không thích áo đồng phục của trường”.

Câu hỏi:

Biểu hiện của Thắng có vi phạm kỉ luật không? Vì sao?

Trả lời

Thắng vi phạm kỉ luật vì không mặc đồng phục theo quy định của nhà trường.

Bài tập 9: Hãy kể những việc làm của em thể hiện sự tôn trọng kỉ luật?

Trả lời

Đến trường mặc đồng phục theo quy định

Trong giờ kiểm tra làm bài nghiêm túc, trong giờ kiểm tra không có hành vi gian lận, chép bài

Bài tập 10: Hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về tôn trọng kỉ luật.

Trả lời

Đất có lề, quê có thói

Ao có bờ sông có bến.

Phép vua thua lệ làng.

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 10: Tích Cực, Tự Giác Trong Hoạt Động Tập Thể Và Trong Hoạt Động Xã Hội

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 16: Quyền Được Pháp Luật Bảo Hộ Về Tính Mạng, Thân Thể,

Giải Sbt Gdcd 6 Bài 11: Mục Đích Học Tập Của Học Sinh

Giải Sbt Gdcd 6 Bài 12: Công Ước Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ Em

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 12: Công Ước Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ Em

Giải Gdcd 8: Bài 2 Trang 36 Sgk Gdcd 8

Giải Bài Tập Sgk Bài 29: Anken

Giải Bài Tập 2: Trang 9 Sgk Hóa Học Lớp 9

Giải Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Trang 3 Sách Bài Tập Hóa Học 8

Giải Bài Tập Sgk Bài 25: Ankan

Bài 1,2,3,4,5,6,7 Trang 22, 23 Sgk Hóa 11: Luyện Tập Chương 1

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Theo, em, những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội ? Em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội ?

– Nguyên nhân:

+ Lười nhác, ham chơi, đua đòi.

+ Cha mẹ nuông chiều.

+ Hoàn cảnh gia đình éo le, cha mẹ buông lỏng việc quản lý con.

+ Do bạn bè xấu rủ rê lôi kéo.

+ Do bị dụ dỗ, bị ép buộc, khống chế.

+ Do thiếu hiểu biết.

+ Do nền kinh tế kém phát triển.

+ Do chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường.

+ Ảnh hưởng xâu của văn hoá đồi trụy

+ Kỉ cương pháp luật chưa nghiêm dẫn đến tiêu cực trong xã hội.

– Biện pháp của em để giữ mình.

+ Sống lành mạnh;

+ Phấn đấu học tập rèn luyện tốt;

+ Hiểu biết pháp luật;

+ Có ý chí nghị lực, làm chủ bản thân;

– Để góp phần phòng chông tệ nạn xã hội:

+ Tham gia các hoạt động về phòng chống tệ nạn xã hội: như tuyên truyền, vẽ tranh cổ động, áp phích…

+ Tham gia học tập dưới hình thức ngoại khoá đố vui để học về phòng chống các tệ nạn xã hội do trường tổ chức;

+ Không tàng trữ hoặc che dấu những người tàng trữ ma tuý;

+ Có thái độ kiên quyết trước những hành vi phạm tội của bạn

+ Giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện tội phạm.

Tham khảo toàn bộ: Giải GDCD 8

Trả Lời Gợi Ý Bài 1 Trang 4 Sgk Gdcd Lớp 7

Giải Vbt Gdcd 7 Bài 18: Bộ Máy Nhà Nước Cấp Cơ Sở (Xã, Phường, Thị Trấn)

Bài 17. Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 Trang 33 Sgk Gdcd 9

Giải Bài Tập Bài 9 Trang 33 Sgk Gdcd Lớp 9

Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 5: Yêu Thương Con Người

Giải Bài Tập Gdcd 7 Bài 5: Yêu Thương Con Người

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Yến, Tạ, Tấn

Giải Bài Tập Trang 23 Sgk Toán 4: Yến, Tạ, Tấn

Giải Bài Tập Trang 23 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4

Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 18 : Yến, Tạ, Tấn

Giải bài tập môn GDCD lớp 7

Bài tập môn GDCD lớp 7

Giải bài tập SBT GDCD 7 bài 5: Yêu thương con người được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 7.. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 2: Trung thực Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 3: Tự trọng Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 6: Tôn sư trọng đạo

Bài tập 1: Em hiểu thế nào là yêu thương con người?

Trả lời

Lòng yêu thương con người là phẩm chất quý báu đem lại nhiều tác động, ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống con người… Trước hết cần hiểu về lòng yêu thương con người là gì? Lòng yêu thương con người được hiểu là sự đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu, giúp đỡ giữa con người với nhau.

Bài tập 2: Hãy nêu những biểu hiện của lòng yêu thương con người và những biểu hiện trái với lòng yêu thương con người trong cuộc sống

Trả lời

Biểu hiện của lòng yêu thương con người

Chăm sóc ông bà, bố mẹ khi ốm đau, nhường nhịn em nhỏ.

Sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn

Thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ

Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Hiến máu nhân đạo

Biết tha thứ khi người khác mắc lỗi

Biết hy sinh bản thân mình vì người khác.

Có lòng nhân ái, vị tha…

Biểu hiện trái với lòng yêu thương con người trong cuộc sống

Thờ ơ, lạnh nhạt

Căm ghét, căm thù

Thương hại

Làm những điều có hại cho người khác

Bài tập 3: Lòng yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi con người và đối với xã hội?

Trả lời

Yêu thương con người là phẩm chất đạo đức của mỗi con người

Là truyền thống của nhân dân Việt Nam

Người biết yêu thương con người sẽ được kính trọng, được mọi người yêu quý.

Bài tập 4: Em đã làm gì thể để thể hiện lòng yêu thương con người của mình?

Trả lời

Giúp bạn đến trường

Tặng các chú bộ đồ dùng như bàn chải , kem đánh răng , mì gói

Chép bài giùm bạn khi bạn bị bệnh

Giảng lại bài cho bạn nếu bàn không hiểu

Quyên góp tiền bạn cho người cơ nhỡ

Thăm trẻ em trong trải trẻ mồ côi.

Quan tâm, giúp đỡ những người đã giúp đỡ mình, còn những người khác thì không quan tâm.

Luôn nghĩ tốt và bênh vực tất cả mọi người, kể cả những người làm điều xấu, điều ác.

Giúp đỡ người khác một cách vô tư, không mong sự trả ơn

Giúp đỡ người khác để được giúp đỡ lại.

Chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân của mình.

Người biết yêu thương con người sẽ không làm hại đến người khác.

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện là thể hiện lòng yêu thương con người.

Sự ban ơn và lòng thương hại làm giảm giá trị con người.

Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

A. Thương người như thể thương thân

B. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

C. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

D. Lời nói, gói vàng

E. Trâu buộc ghét trâu ăn

G. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

H. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng

I. Lá lành đùm lá rách

Trả lời

Câu 5: C

Câu 6

Tán thành: B, C, E

Không tán thành: A, D

Câu 7: A, C, G, I

Bài tập 8: Trong khu tập thể, bác Thu là một người khoẻ mạnh và tốt bụng. Nhưng trong một lần bị tai nạn giao thông, bác bị thương ở chân và từ đó bác phải đi tập tễnh. Một số trẻ con trong khu tập thể thường chế giễu, nhại dáng đi của bác và gọi bác là “bà chấm phẩy”.

Câu hỏi:

1/ Em suy nghĩ gì về hành vi của một số bạn nhỏ trong khu tập thể của bác Thu?

2/ Em sẽ góp ý cho các bạn ấy như thế nào?

Trả lời

1/ Hành vi của một số bạn nhỏ trong khu tập thể như vậy là không tốt, cần phải phê phán và nhắc nhở

2/ Em sẽ khuyên nhủ các bạn là nên thông cảm và yêu thương bác ấy hơn, bác ấy đã không may mắn nên mới xảy ra tai nạn giao thông, bác ấy cần sự cảm thông và chia sẻ yêu thương từ mọi người

Câu hỏi:

Theo em, các bạn phê bình Nam như vậy có đúng không? Vì sao?

Trả lời

Yêu thương, giúp đỡ người khác là xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình, mong muốn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác, có thể chỉ là lời động viên, an ủi… chứ không phải cứ giúp đỡ nhiều về vật chất mới là yêu thương con người.

Câu hỏi:

1/ Lí do gì khiến nhân vật trong tình huống trên thấy phải giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp?

2/ Hành động đó có phải xuất phát từ lòng yêu thương con người không? Vì sao?

Trả lời

Hành động của nhân vật trong tình huống không thể hiện lòng yêu thương con người chân chính, vì nhân vật muốn giúp đỡ người đàn ông chỉ vì lo sợ đấng tối cao trừng phạt, bị bỏ rơi, bơ vơ.

Bài tập 11: Ông ta nằm ngã gục ở dưới gốc cây bàng, mồm sùi bọt, quần áo bẩn kết đất cát. Bọn tôi ngồi trong cửa hàng, cũng có đứa trong bọn định chạy ra nhưng lại thôi. Ông ta trông bẩn và kinh quá. Lát sau con bé nhà bên cạnh ngó ra, nó hét lên, ngay lập tức nó kéo ông cùng nó và gọi xích lô, khiêng ông ta đến bệnh viện. Một ông già và một đứa trẻ con, trong khi bọn tôi toàn thanh niên lộc ngộc. Kể cũng ngượng, nhưng… giá mà ông ta trông sạch sẽ một tí, đỡ ghê tay !

Câu hỏi:

Em hãy nêu nhận xét và so sánh hành vi của các nhân vật trong tình huống trên để thấy ai có lòng yêu thương con người chân chính?

Trả lời

Cứu người trong lúc nguy khốn là rất cần thiết, là điều mà ai cũng phải làm. Là thanh niên khoẻ mạnh mà không cứu người vì sợ bẩn là hành vi đáng lên án.

Bài tập 12: Hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về lòng yêu thương con người trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc ta?

Trả lời

Một số câu ca dao, tục ngữ nói về lòng yêu thương con người

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ Lá lành đùm lá rách Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Bài tập 13: Em hãy kể lại một việc làm thể hiện lòng yêu thương con người của em hoặc của người khác mà em biết và nói lên cảm nghĩ của mình?

Trả lời

Trong một lần đi học về, em có thấy một bé gái tầm 6 tuổi đang đi bộ trên đường, em đi học bằng xe đạp, em hỏi địa chỉ nhà em bé ở đâu và trở em ấy về tận nhà. Sau đó em mới đi về nhà em.

Cảm nghĩ của em rất là tốt, được giúp đỡ mọi người, được giúp em nhỏ tránh khỏi những kẻ xấu

Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 7

Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 7 Bài 5

Giải Vbt Gdcd 7 Bài 5: Yêu Thương Con Người

Giải Bài Tập Bài 5 Trang 16 Sgk Gdcd Lớp 7

Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân

🌟 Home
🌟 Top