Top 6 # Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 12 Let’S Eat Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 12: Let’S Eat

Bài tập trắc nghiệm Unit 12

Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

Bài 1: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp.

1. Hoa feels sick. She ate too .... candy last night. a. much b. many c. a lot of d. more 2. Hoa like spinach and cucumbers and .... does her aunt. a. either b. neither c. so d. too 3. .... is the key to good health. a. Guideline b. Moderation c. Selection d. Education 4. We usually buy our fruit and vegetables .... the market? a. at b. in c. to d. from 5. Good health is one of .... in a person's life? a. the best thing b. the best things c. best thing d. best things 6. She .... the beef into thin strips. a. made b. heated c. sliced d. took 7. I ate some spinach but Mom and Dad .... . a. do b. don't c. did d. didn't 8. I didn't like the film. - ....... . a. We did, either b. We didn't, too c. Neither did we d. So did we

Bài 2: Chia động từ.

1. Yesterday morning. Hoa and her aunt (go).... to the market. 2. I would like (buy).... some oranges and bananas. 3. Vegetables often (have).... dirt from the farm on them. 4. Be careful! The children (cross).... the street. 5. I (be).... fourteen years old next week. 6. Let's (get).... some spinach and cucumbers. 7. Alice (look).... for a new house . She (not like).... living in London. 8. When .... you (buy).... this dress? - Two days ago.

Bài 3: Cho dạng thích hợp của từ trong ngoặc.

1. You should wash spinach .... before cooking them. (good) 2. Sugar is not .... food because we need it to live. (health) 3. Eat some body .... foods, like meat and dairy products. (build) 4. There was a wide .... of vegetables on display. (select) 5. She .... a pan and stir - fried the beef and the vegetables. (hot) 6. Spinach and cucumbers are my .... vegetable. (favor) 7. Everything in the room was extremely .... . (dirt) 8. Walking is good for health and .... . (fit)

Bài 4: Ghép câu ở cột A với các câu, cụm từ thích hợp ở cột B.

Bài 5: Đọc kỹ đoạn văn, sau đó viết TRUE (T) hoặc FALSE (F) với các khẳng định sau.

The researchers say that eatig less meat may be the key to keeping a healthy weight. At the start of the research, they asked the participants from 10 European countries, including the UK, to weigh and measure their weight. Five years latr, the participants reported their weight. They alose filled in a detailed food questionnaire. The researchers conclusion is that meat comsumption was associated with weight gain in both men and women. To lose weight is not easy. Whatever diet wo do, we have to remember that exercise, a balanced diet and being happy are the keys to living a healthy life. 1. Eating less meat may be the key to a healthy weight. 2. Ten European countries participated in the research. 3. There aren't participants from the UK. 4. Meat consumption is not associated with weight gain. 5. A balanced diet alone is not enough for a healthy lifestyle.

Bài 6: Sắp xếp các từ, cụm từ thành câu hoàn chỉnh.

1. have / you / would / what / for dinner / like / to / tonight? 2. either / can't / Hoa / smell / can't / durians / aunt / the / and. 3. must / it / good / you / spinach / very / but / wash / for / is you / carefully 4. ate / last / I / spinach / my / Mom / night / didn't / but / and / some / Dad. 5. gave / the / Ba / some / doctor / make / him to / medicine / feel / better.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 12 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 12 Let’S Eat!

Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 12

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 12 LET’S EAT!

A. What shall we eat? (Phần 1-5 trang 114-118 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen and read. Then practice with a partner.

(Nghe và đọc. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Hướng dẫn dịch:

Hôm qua, Hoa và cô của mình đi chợ. Trước tiên họ đến quầy thịt. Trên quầy có nhiều thịt để chọn: thịt gà, thịt lợn (thịt heo) và thịt bò.

Cô: Hoa, cháu muốn thịt gì cho bữa ăn tối? Có thịt gà, bò và lợn.

Hoa: Cháu không thích thịt lợn.

Cô: Cô cũng vậy. Vậy cháu có thể dùng thịt bò hay gà.

Hoa: Chúng ta hãy mua một ít thịt bò.

Cô: Được. Sau đó họ đến quầy rau. Có rất nhiều loại rau đang bày bán.

Hoa: Cô ơi, mình cũng cần ít rau cho bữa tối nữa.

Cô: Cháu muốn rau gì?

Hoa: Cháu muốn mua đậu và vài củ cà rốt.

Cô: Nhưng cô lại ghét củ cà rốt Hoa à. Mà cô cũng không thích đậu hạt.

Cô: Cô cũng thích. Chúng là loại rau ưa thích của cô đấy. Được rồi, chúng ta mua một ít đi.

Sau cùng, Hoa và cô dừng lại ở quầy trái cây.

Hoa: Cô ơi, mình cần một ít trái cây.

Cô: Chúng ta mua gì nào?

Hoa: Chúng ta hãy mua đu đủ và quả thơm đi.

Cô: Chúng chưa chín, cả chuối cũng vậy.

Hoa: Vậy mình mua cam đi.

Cô: Được. Cháu có ngửi được mùi sầu riêng không? Cô không thích chúng.

Hoa: Cháu cũng không. Cháu ghét sầu riêng.

Now answer. What did Hoa and her aunt buy at the market? Write a list in your exercise book. (Bây giờ trả lời. Hoa và cô của mình đã mua gì ở chợ? Hãy viết một danh sách vào vở bài tập của em.)

Meat Vegetables Fruitsbeef spinach oranges cucumbers

2. Ask and answer the questions with a partner. Talk about the food you like.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học. Hãy nói về thực phẩm bạn thích.)

1) pineapple: quả dứa; durian: quả sầu riêng

A: I like pineapples. Do you like them? (Tôi thích quả dứa. Bạn có thích chúng không?)

B: No, I don’t. And I don’t like durians, either. (Không, tôi không thích. Và tôi cũng không thích quả sầu riêng.)

A: Neither do I. (Tôi cũng không.)

2)

A: What about bananas? Do you like them?

B: Yes. I do. I also like oranges, do you?

A: So do I. (Tôi cũng thích.)

3)

A: I like beef. What about you?

B: Oh, yes, I like it a lot. But I don’t like pork.

A: Neither do I.

4) mineral water: nước khoáng

A: I don’t like carrots. But I like potatoes and beans. What about you?

B: Oh, so do I.

A: I don’t like coffee. I prefer milk. Do you like it?

B: Yes, I do. I also like tea. What about you?

A: No, I don’t. I prefer mineral water.

3. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Chiều hôm ấy, cô của Hoa nấu bữa tối. Trước tiên, bà thái mỏng thịt bò. Kế đó bà cắt ớt xanh và củ hành thành miếng mỏng.

Sau đó, bà nấu cơm và luộc rau dền. Bà thêm vào rau luộc một ít muối để nó có vị ngon.

Tiếp theo bà đun nóng cháo và xào thịt bò và rau với chút dầu thực vật. Bà thêm vào món xào một ít nước tương.

Cuối cùng, bà xắt dưa chuột thành lát mỏng và làm món trộn dưa chuột với củ hành.

Hoa dọn bàn với dĩa, chén, đũa, muỗng và ly. Sau đó mọi người ngồi xuống ăn.

a) Answer the question. (Trả lời câu hỏi.)

– What did Hoa, her aunt and uncle have for dinner? Write the menu. (Hoa và cô chú của bạn ấy đã ăn tối những gì? Hãy viết thực đơn.)

Menu:

Rice (cơm)

Beef fried with green pepper and onions (thịt bò xào với ớt xanh và hành tây)

Boiled spinach (cải luộc)

Cucumber salad with onions (dưa leo trộn hành tây)

Here is the recipe Hoa’s aunt used. Add the missing verbs. Then match the instructions to the pictures. (Đây là công thức nấu nướng mà cô của Hoa đã sử dụng. Điền động từ còn thiếu. Sau đó ghép các lời chỉ dẫn với các tranh.)

Tranh c) – 1) Slice the beef (Thái mỏng thịt bò)

Tranh f) – 2) Slice the green peppers and onions (Thái mỏng ớt xanh và hành tây)

Tranh a) – 3) Heat the pan (Làm nóng chảo)

Tranh d) – 4) Stir-fry the beef (Xào thịt bò)

Tranh b) – 5) Add some soy sauce to the dish (Thêm một ít xì dầu vào món ăn)

Tranh e) – 6) Cook rice (Nấu cơm)

Tranh g) – 7) Add salt to the spinach (Cho muối vào cải)

4. Write. What did you eat and drink yesterday?

(Viết. Hôm qua bạn đã ăn và uống gì?)

– For breakfast, I ate an egg sandwich and drank a glass of milk.

– For lunch, I had rice, vegetables soup and fried fish. I had a banana for dessert and I drank fresh water.

– For dinner, I had rice, pork stew and boiled spinach. I had a cake for dessert and I drank some tea.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Hướng dẫn dịch:

Tôi không thích cà phê.

Tôi không thích trà.

Tôi thích nước trái cây.

Nó tốt cho tôi.

Tôi không chiên ngập dầu,

Tôi dùng một ít dầu.

Để thức ăn bổ dưỡng,

Tôi hấp hoặc luộc.

Một bữa ăn cân đối

Là có một ít thịt,

Rau củ và trái cây,

Kem như là món chiêu đãi.

Remember.

(Ghi nhớ.)

B. Our food (Phần 1-5 trang 119-122 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Hướng dẫn dịch:

Bác sĩ: Ba, em bị làm sao thế?

Ba: Em thấy đau kinh khủng. Em bị đau bụng dữ lắm.

Bác sĩ: Chắc chắn là do món gì em đã ăn. Bố mẹ em có khoẻ không?

Ba: Dạ, bố mẹ em khoẻ.

Bác sĩ: Tối qua em ăn gì?

Ba: Em ăn cá, cơm và canh. Em cũng ăn rau dền nữa, nhưng mẹ và bố em không ăn.

Bác sĩ: Vậy có lẽ là món rau dền. Mẹ em có rửa rau kỹ không?

Ba: Dạ mẹ em không rửa rau. Em rửa rau đấy ạ.

Bác sĩ: Rau dền rất tốt cho em, nhưng em phải rửa nó thật kỹ. Rau thường có bụi bẩn từ nông trại. Bụi bẩn đó có thể làm em bệnh. Cô sẽ cho em một ít thuốc giúp em thấy khỏe hơn.

Ba: Cám ơn bác sĩ.

Now complete the story. (Bây giờ hoàn thành câu chuyện sau.)

Ba went to the doctor because he was (2) ill/ sick. The doctor (3) asked Ba some questions. Ba said he (4) ate/ had some (5) spinach last night. The doctor said he must 6) wash the spinach (7) carefully. (8) Vegetables can be dirty. The dirt can (9) make people sick. (10) She gave Ba some (11) medicine to make him feel better.

2. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Chế độ ăn uống cân đối

Chúng ta biết thực phẩm chúng ta ăn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như đường có trong nhiều loại thực phẩm. Nó thêm khẩu vị cho thức ăn. Đường không phải là loại thức ăn không bổ dưỡng. Chúng ta cần đường để sống. Với số lượng vừa phải, thì đường tốt cho bạn. Nó cho bạn năng lượng và bạn cảm thấy ít đói hơn.

Nhưng chúng ta phải nhớ ăn một cách hợp lý. Chúng ta nên có một chế độ ăn uống cân bằng. Chúng ta nên:

Ăn các thức béo và đường với số lượng vừa phải.

Ăn một số thực phẩm cấu tạo cơ thể như thịt và các sản phẩm sữa.

Ăn nhiều ngũ cốc, trái cây và rau cải.

“Chế độ ăn uống cân đối” có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ăn nhiều loại thực phẩm, mà không ăn quá nhiều bất cứ loại thực phẩm nào. Sự điều độ rất quan trọng. Hãy ăn các thức ăn mà bạn thích, nhưng đừng ăn quá nhiều. Điều này giúp cho bạn mạnh khỏe và cường tráng. Cũng đừng quên tập thể dục. Tất cả chúng ta đều cần tập thể dục. Hãy tuân theo những nguyên tắc này và thưởng thức các thức ăn bạn ăn – đó là bí quyết cho lối sống khỏe mạnh.

Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 12: What Shall We Eat ?

Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 12: Let’s eat !

A. What shall we eat? (Bài 1-9 trang 107-110 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 107 SBT Tiếng Anh 7): Write the sentences with would like.

a. I would like to have a shower.

b. I would like a soft drink.

I would like something to eat.

c. I would like to have a soft drink.

I would like to have something to eat.

d. I would like an orange juice for a drink.

I would like to have an orange juice for a drink.

e. I would like some corn.

I would like to have some corn.

f. I would like fried chicken.

I would like to have fried chicken.

2. (trang 107 SBT Tiếng Anh 7): Make sentences with too or either.

a. I am hungry. I am hungry too. I am. too.

b. I am not thirsty. I am not thirsty, either. /I am not, either.

c. I like potatoes and peas and they like potatoes and peas, too. / They do, too.

d. Nam doesn’t like chicken and Hoa doesn’t like chicken, either. / Hoa doesn’t, either.

e. They love papaya and we love papaya, too. / we do, too.

f. These fruits aren’t ripe and those fruits aren’t ripe, either. / those fruits aren’t, either.

3. (trang 107-108 SBT Tiếng Anh 7): Make sentences with so or neither.

a. I eat a little in the moming.

So do they.

b. They don’t like pork.

Neither do I.

c. I eat bread for breakfast.

So does my sister.

d. He doesn’t have a big lunch.

Neither do they.

e. These vegetables aren’t fresh.

Neither are those fruits.

f. We love apple juice

So do our cousins.

g. Beans are very good for our health.

So are fresh fruits.

4. (trang 108 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences with so, too, either and neither.

a. Hoa doesn’t like pork.

Her uncle doesn’t like pork. either.

Neither does her uncle.

b. They like spinach and corn.

So do we.

We like spinach and corn, too.

c. I hate durian.

My sister hates durian, too.

So does my sister.

d. Those bananas aren’t ripe.

Neither are these papayas.

These papayas aren’t ripe, neither.

e. The fried fish is delicious.

The chicken is delicious, too.

So is the chicken.

f. Deep fried food is not good.

Junk food is not good, either.

Neither is junk food.

g. They don’t eat a lot of meat.

We don’t eat a lot of meat, either.

Neither do we.

5. (trang 109 SBT Tiếng Anh 7): Write true sentences about yourself.

a. I don’t know how to cook.

b. I don’t like fish.

c. I like chicken.

d. I eat a lot of vegetables.

e. I set the table.

f. I eat a little pepper.

g. I like using a lot of fish sauce.

h. I don’t love soya bean food.

6. (trang 109 SBT Tiếng Anh 7): Find the different word in each line.

7. (trang 109-110 SBT Tiếng Anh 7): Circle the correct answers.

8. (trang 110 SBT Tiếng Anh 7): Use the correct forms of the words in brackets.

9. (trang 110 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences below with some/any.

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7

Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 3: Hoa”S Family

Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 3: At home

B. Hoa’s family (Bài 1-8 trang 23-27 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 23 SBT Tiếng Anh 7): Put the words / phrases from the box in the right place. The first one is done for you.

2. (trang 24 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences. Use the correct form of the adjectives in brackets.

3. (trang 24-25 SBT Tiếng Anh 7): Look at these sentences.

a. Complete them with the superlatives of the adjectievs in brackets.

b. Give your answers.

a. Who is the oldest person in your family?

The oldest person in my family is my grandmother.

b. Who is the youngest person in your family?

The youngest person in my family is my brother.

c. Who is the best student in your class?

The best student in my class is Hoang.

d. What is the largest City in Viet Nam?

The largest City in Viet Nam is Ho Chi Minh City.

e. What is the most expensive thing in your house?

The most expensive thing in my house is the car.

f. What is the longest river in Viet Nam?

The longest rivcr in Viet Nam is Mekong river.

g. What is the most beautiful room in your house?

The most beautiful room in my house is the living room.

h. What is the hottest month of the year?

The hottest month of the year is July.

4. (trang 25 SBT Tiếng Anh 7): Complcte the passage. Use the words in the box.

5. (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 7): Choose the correct form of the words. The first one is done for you.

6. (trang 26 SBT Tiếng Anh 7): Complete the dialogue, using the verbs in the box.

1. long time no see

2. on the sixth floor

3. as a project assistant

4. visiting the museums and sightseeing

5. everything is cheap

6. I’d love to

7. (trang 26-27 SBT Tiếng Anh 7): Make questions for the underlined words and phrases.

a. What dictionary is usually cheaper than the English-English one?

b. What do you always enjoy doing?

c. What month is the third month of the year?

d. When is Huong inviting a lot of classmates to her birthday party?

e. What does Mr. Hung’s wife do? / What is Mr. Hung’s wife’s job?

f. How is Heathrow?

g. What time do your borther and you have breakfast every morning? Rcad and complete the form.

8. (trang 27 SBT Tiếng Anh 7): Read and complete the form.

AIRPORT SHUTTLE BOOKING FORM

Name: (1) Quang Binh Family name: (2) Tran

Bus time: (3) 12.30 pm Date: (4) December 17 th

Contact address: (5) 73B Ly Nam De Street, Ha Noi

Fare: (6) VNP 50,000

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7