【#1】Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Biểu Đồ

Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Biểu Đồ, Giải Toán Lớp 7 Bài Biểu Đồ, Giải Bài Tập 4 Biểu Diễn Lực, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Biểu Mẫu Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Mẫu Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Biểu Mẫu Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại, Lời Phát Biểu Bế Mạc Giải Bóng Đá, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Toán 5 ôn Tập Về Biểu Đồ, Toán 4 ôn Tập Về Biểu Đồ, Biểu Mẫu Kế Toán, Biểu Mẫu Dự Toán, Các Giải Pháp Chống Biểu Hiện Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa, Hãy Giải Thích Phát Biểu Mỗi Địa Chỉ Thư Điện Tử Là Duy Nhất Trên Phạm Vi , Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán, Biểu Mẫu Chứng Từ Kế Toán, Biểu Mẫu Quyết Toán, Biểu Mẫu Đăng Ký Chế Độ Kế Toán, Biểu Mẫu Dự Toán Kinh Phí, Bieu Số 01cong Khai Du Toan Mua Sam Tai San, Biểu Mẫu Chứng Từ Kế Toán Tiếng Anh, Mẫu Biểu Thay Đổi Kế Toán Trưởng, Bieu Mau15a Bao Cao Quyet Toan, Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 5, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi, Bieu Mau Kien Toan Bch Hoi Chu Thap Do, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Acb, Hướng Dẫn Lập Biểu Báo Cáo Quyết Toán, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 7, Biểu Mẫu Kế Toán Theo Thông Tư 200, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Eximbank, Toán Lớp 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Toán 7 Bài Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thức Xii, Toán 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Vietinbank, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Bidv, Biểu Tượng Trong Làm Quen Với Toán, Biểu Mẫu Quyết Toán Công Trình, Biểu Mẫu Đăng Ký Hình Thức Kế Toán, Toán 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số Sbt, Bài Phát Biểu Về Công Tác Kế Toán Tại Hội Nghị Tổng Kết, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2021, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, 9 Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán 2010, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn 2021, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2021, Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii Của Đản, Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán Ngân Sách, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Biện Pháp Tổ Chức Hoạt Động Cho Trẻ 3-4 Tuooirlaf Quen Với Biểu Tượng Toán, Giải Bài Toán Lớp 5, Giải Các Bài Toán Khó, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 5, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 3, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 1, Giải Toán 8 Bài 3 Tập 2, Giải Bài Tập 5 Toán 12, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 2, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 1, Giải Bài Tập 10 Toán, Giải Bài Toán Lớp 4, Giai Toan, Giải Bài Tập Sgk Toán 9, Giải Bài 52 Sgk Toán 8, Giải Bài 49 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 48 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Vở ô Li Toán Lớp 4, Giải Bài Tập Toán Tìm X Lớp 4, Toán Lớp 6 Giải Bài Tập, Giải Toán 9 Tập 2 Bài 3, Toán 6 Giải Bài Tập, Bài Giải Mẫu Toán Lớp 5,

Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Biểu Đồ, Giải Toán Lớp 7 Bài Biểu Đồ, Giải Bài Tập 4 Biểu Diễn Lực, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Biểu Mẫu Giải Quyết Khiếu Nại, Biểu Mẫu Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Biểu Mẫu Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại, Lời Phát Biểu Bế Mạc Giải Bóng Đá, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Toán 5 ôn Tập Về Biểu Đồ, Toán 4 ôn Tập Về Biểu Đồ, Biểu Mẫu Kế Toán, Biểu Mẫu Dự Toán, Các Giải Pháp Chống Biểu Hiện Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa, Hãy Giải Thích Phát Biểu Mỗi Địa Chỉ Thư Điện Tử Là Duy Nhất Trên Phạm Vi , Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán, Biểu Mẫu Chứng Từ Kế Toán, Biểu Mẫu Quyết Toán, Biểu Mẫu Đăng Ký Chế Độ Kế Toán, Biểu Mẫu Dự Toán Kinh Phí, Bieu Số 01cong Khai Du Toan Mua Sam Tai San, Biểu Mẫu Chứng Từ Kế Toán Tiếng Anh, Mẫu Biểu Thay Đổi Kế Toán Trưởng, Bieu Mau15a Bao Cao Quyet Toan, Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 5, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi, Bieu Mau Kien Toan Bch Hoi Chu Thap Do, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Acb, Hướng Dẫn Lập Biểu Báo Cáo Quyết Toán, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 7, Biểu Mẫu Kế Toán Theo Thông Tư 200, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176,

【#2】Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 6 (Tập 2). Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm

Bài 144 trang 38 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số:

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là:

Tỉ số phần trăm của 10 và 7 là:

Tỉ số phần trăm của 7 và 12 là:

Tỉ số phần trăm của 13 và 6 là:

Bài 145 trang 38 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính:

8% của 90 là 90.8% =

7% của 80 là 80,7% =

6% của 38 là 38,6% =

3% của 97 là 97,3% =

Bài 146 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em.

b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 44. Tính tuổi mỗi người.

a) Tỉ số tuổi anh và em là

Phân số chỉ 4 tuổi bằng (tuổi em)

Tuổi em là: (tuổi)

Tuổi anh là: 8 + 4 = 12 (tuổi)

b) Tỉ số tuổi con và mẹ là

Phân số chỉ 44 tuổi bằng (tuổi mẹ)

Tuổi mẹ là (tuổi)

Tuổi con là: 44 – 32 = 12 (tuổi)

Bài 147 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C.

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

a) Số học sinh giỏi của lớp 6C:

(học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp 6C:

(học sinh)

Số học sinh khá của lớp 6C: 48 – (9+27) = 48 – 36 = 12 (học sinh)

b) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với học sinh lớp:

Tỉ số phần trăm giữa số học sinh khá so với học sinh lớp:

100% – (18,75% – 56,25 %) = 100% – 75% = 25%

Bài 148 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Tính khối lượng đường chứa trong 3/4 tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 25% đường.

b) Muốn có 350kg đường thì phải dùng bao nhiêu kilôgam sắn tươi?

Ta có: 3/4 tấn = 750 kg

Lượng đường có trong 750 kg là:

b) Khối lượng sắn tươi cần dùng là:

Bài 149 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết: có đúng 62,5% số học sinh thích đá bóng; 43,2% thích đá cầu và 25% thích nhảy dây. Theo em, con số nào chắc chắn là không chính xác?

320.62,5%=320. 625/1000=200

320.25%=320.25/100=80

320.43,2%=320.432/1000=138. 6/25

Số lượng học sinh không thể là một phân số nên con số 43,2% là không chính xác.

Bài 150 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: An nói với Bình: “Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối”. Bình nói ngay: “Như vậy tức là có 68% số người được hỏi ý kiến phản đối”. Em nghĩ gì về câu nói của Bình.

Bạn Bình nói chưa chính xác vì trong số những người được hỏi có những người không tán thành nhưng cũng không phản đối.

【#3】Giải Sbt Toán 7 Bài 3: Biểu Đồ

Giải SBT Toán 7 Bài 3: Biểu đồ

Bài 8 trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Biểu đồ dưới biểu diễn kết quả của học sinh trong một lớp qua một bài kiểm tra. Từ biểu đồ đó hãy:

a. Nhận xét

b. Lập lại bảng “tần số”

Lời giải:

a. Nhận xét:

– Đa số học sinh đạt từ trung bình trở lên

– Lớp chủ yếu là học sinh khá

b. Bảng tần số:

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét.

Lời giải:

Biểu đồ:

Nhận xét: Lượng mưa nhiều từ tháng 7 đến tháng 9.

Bài 10 trang 9 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác.

a. Một đội phải đá bao nhiêu trận trong suốt giải?

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng

c. Có bao nhiêu trận đội bóng đó không ghi được bàn thắng?

Có thể nói đội bóng này đã thắng 16 trận không?

Lời giải:

a. Vì mỗi đội phải đá với 9 đội còn lại cả đi và về là 2 trận nên mỗi đội phải đá: 9.2 = 18 trận

b. Biểu đồ đoạn thẳng:

c. Có hai trận đội đó không ghi được bàn thắng. Không thể nói rằng đội này đã thắng cả 16 trận.

Bài 3.1 trang 9 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 1000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau:

b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng?

c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật.

d) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2000 đến nằm 2008.

Lời giải:

a) Diện tích rừng trồng tập trung trong một năm của tỉnh Quảng Ninh.

b) 13,2 nghìn ha

c) Hướng dẫn vẽ:

d) Diện tích rừng trồng của tỉnh Quảng Ninh tăng dần từ năm này qua năm khác (không kể các năm 2001, 2002, 2003 vì không có số liệu)

Bài 3.2 trang 10 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm học 2006 – 2007 của toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi như sau:

– Loại kém 5%;

– Loại yếu 15 %;

– Loại trung bình 55 %;

– Loại khá 20%;

– Loại giỏi 5%;

Hãy biểu diễn kết quả trên bằng biểu đồ hình chữ nhật.

Lời giải:

Hướng dẫn vẽ