Top 18 # Giải Sinh Học Lớp 9 Bài 26 Thực Hành / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Thực Hành 62 Trang 186, 187 Sgk Sinh Học Lớp 9 / 2023

Giải bài thực hành 62 Trang 186, 187 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương.

Đề bài thực hành 62 Trang 186, 187 SGK Sinh học 9:

1. Nội dung báo cáo:

– Trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường?

2. Nêu cảm tưởng của em sau khi học xong bài thực hành . Hãy sưu tầm thêm ảnh và thông tin trên sách , báo … rồi nhận xét về những vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và gương thực hiện luật tốt.

Lời giải bài tập thực hành 62 Trang 186, 187 SGK Sinh học lớp 9:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Họ và tên học sinh:

Lớp:

+ Nguyên nhân:

* Ý thức chưa tốt, nhiều người vẫn vứt rác bừa bãi đặc biệt là nơi công cộng.

* Nhận thức của người dân về vấn đề này còn thấp, chưa đúng luật.

+ Giải pháp:

* Chính quyền cần vận động cộng đồng để thay đổi tập quán, thói quen xả rác tùy tiện của người dân, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường đồng thời cung cấp dịch vụ thu gom rác thuận tiện cho người dân.

* Để gom rác thải hiệu quả, cần phải có đội ngũ với phương tiện, trang thiết bị và nhân lực đầy đủ. Tuy nhiên, cách làm hiệu quả và đơn giản nhất là không vứt rác bừa bãi; tận dụng khu đất vườn, ruộng để xử lý rác thải hữu cơ; hạn chế dùng các sản phẩm gây nguy hại cho môi trường như: túi ni-lông, các loại bao bì bằng nhựa…

+ Khó khăn: Chưa tổ chức được lực lượng, ý thức người dân còn thấp.

* Chính quyền địa phương và nhân dân cùng hợp tác, tổ chức họp xóm.

* Bầu Ban quản lý vệ sinh môi trường xóm.

* Xây dựng quy định đối với các hộ gia đình trong khu dân cư quyền và nhiệm vụ ban quản lý, quy định về thưởng phạt.

* Hỗ trợ kinh phí cho ban quản lý.

– Trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường? Trả lời:

+ Tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường

+ Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như : trồng cây, thu gom rác thải, giữ vệ sinh cho trường, lớp, nhà, nơi công cộng,…

+ Giảm thiểu, thu gom, tái chế và tái sử dụng rác nếu có thể

+ Không sử dụng các loại vật liệu khó phân huỷ như: bao bì ni lông,…

+ Đổ rác đúng nơi qui định

+ Không vứt rác bừa bãi

2. Nêu cảm tưởng:

– Sau khi học xong bài này, em cảm thấy môi trường sống đang dần bị ô nhiễm, chúng ta cần phải ý thức và có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của mình cũng như thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

Ví dụ: Các em hãy tìm một số hình ảnh, mọi người cùng chung tay dọn dẹp rác thải, bảo vệ môi trường sống.

(BAIVIET.COM)

Giải Bài Thực Hành 6 Trang 20, 21 Sgk Sinh Học Lớp 9 / 2023

Giải bài thực hành 6 Trang 20, 21 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.

Đề bài thực hành 6 Trang 20, 21 SGK Sinh học 9: 1. Gieo một đồng kim loại

Lấy đồng lim loại , cầm đứng cạnh và thả rơi tự do từ một độ cao xác định . Khi rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của đồng kim loại có thể là mặt sấp (S) hay ngửa (N) . Mắt sấp và mặt ngửa của đồng kim loại được quy định trước dựa theo đặc điểm của mỗi mặt .

Thống kê kết quả mỗi lần rơi vào bảng 6.1 và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi mặt nói trên qua 25 , 50 , 100, 200 lần rơi . Liên hệ kết quả này với tỉ lệ các giao tử được sinh ra từ con lai F1 Aa

Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại 2. Gieo hai đồng kim loại

Lấy hai đồng lim loại , cầm đứng cạnh và thả rơi tự do từ một độ cao xác định . Khi rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của 2 đồng kim loại có thể là một trong ba trường hợp : hai đồng sấp (SS) , 1 đồng sấp và 1 đồng ngửa (SN) , 2 đồng ngửa (NN) .

Thống kê kết quả mỗi lần rơi và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi khả năng nói trên vào mẫu bảng 6.2 và liên hệ kết quả này với tỉ lệ kiểu gen F2 trong lai một cặp tính trạng , giải thích sự tương đồng đó

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

Lời giải bài tập thực hành 6 Trang 20, 21 SGK Sinh học lớp 9:

1. Gieo một đồng kim loại

(HS tự thống kê theo kết quả thí nghiệm mình tiến hành)

Nhận xét:

– Tỉ lệ xuất hiện mặt sấp: mặt ngửa khi gieo đồng kim loại là xấp xỉ 1:1

– Khi số lần gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:1

– Khi cơ thể lai F có kiểu gen Aa giảm phân cho hai loại giao tử mang gen A và a với xác suất ngang nhau.

– Công thức tính xác suất: P(A) = P(a) = 1/2 hay 1A : 1a

2. Gieo hai đồng kim loại

(HS tự thống kê theo kết quả thí nghiệm mình tiến hành)

Nhận xét:

– Tỉ lệ xuất hiện khi gieo 2 đồng kim loại là xấp xỉ 1:2:1

– Khi số lần gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:2:1 hoặc 1/4 : 1/2 : 1/4

– Giải thích theo công thức tính sác xuất:

– Tỉ lệ kiểu hình ở F2 được xác định bởi sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái có tỉ lệ ngang nhau.

Giải Vbt Sinh Học 8 Bài 26: Thực Hành: Tìm Hiểu Hoạt Động Của Enzim Trong Nước Bọt / 2023

Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

I – Bài tập lí thuyết

Bài tập 1 (trang 68 VBT Sinh học 8): Enzim trong nước bọt có tên là gì? Enzim trong nước bọt có tác dụng như thế nào với tinh bột?

Trả lời:

– Enzim trong nước bọt có tên là amilaza.

– Enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi một phần tinh bột thành đường đôi mantôzơ.

Bài tập 2 (trang 68 VBT Sinh học 8): Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện độ pH và nhiệt độ nào?

Trả lời:

– Enzim trong nước bọt hoạt động tốt trong điều kiện pH = 7,2 và nhiệt độ tº = 37ºC.

II – Bài tập kĩ năng

Bài tập 1 (trang 68 VBT Sinh học 8): Trình bày lại các bước thí nghiệm xác định vai trò và điều kiện hoạt động của enzim trong nước bọt.

Trả lời:

– Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm:

+ Ống A: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước lã

+ Ống B: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt

+ Ống C: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt đã đun sôi

+ Ống D: 2ml hồ tinh bột + 2 ml nước bọt + vài giọt HCl (2%)

– Bước 2: Tiến hành thí nghiệm

+ Dùng giấy đo pH trong các ống nghiệm

+ Đặt thí nghiệm theo hình 26 SGK trang 85

– Bước 3: Kiểm tra kết quả thí nghiệm

+ Chia phần dung dịch trong các ống thành 2 phần bằng nhau:

Ống A: thành Ống A1 và Ống A2

Ống B: thành Ống B1 và Ống B2

Ống C: thành Ống C1 và Ống C2

Ống D: thành Ống D1 và Ống D2

+ Dùng thuốc thử để kiểm tra kết quả biến đổi trong các ống nghiệm

Lô 1: Thêm vào mỗi ống A1, B1, C1, D1 vài giọt dung dịch iot (1%).

Lô 2: Thêm vào mỗi ống A2, B2, C2, D2 vài giọt dung dịch Strôme rồi đun sôi trên ngọn lửa đèn cồn.

Bài tập 2 (trang 69 VBT Sinh học 8): So sánh kết quả giữa những ống thí nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường?

Trả lời:

– So sánh kết quả ống nghiệm A và B cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.

Bài tập 3 (trang 69 VBT Sinh học 8): So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt?

Trả lời:

– So sánh kết quả ống nghiệm B với C cho phép ta nhận xét:

+ Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở nhiệt độ 37ºC.

+ Enzim trong nước bọt bị phá hủy ở nhiệt độ 100ºC.

– So sánh kết quả ống nghiệm B với D cho phép ta nhận xét:

+ Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở độ pH = 7.

+ Enzim trong nước bọt không hoạt động tốt ở độ PH axit.

Các bài giải vở bài tập Sinh học lớp 8 (VBT Sinh học 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Bài Tập Trang 26 Sgk Sinh Lớp 9: Nhiễm Sắc Thể Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9 / 2023

Giải bài tập trang 26 SGK Sinh lớp 9: Nhiễm sắc thể Giải bài tập môn Sinh học lớp 9

Giải bài tập trang 26 SGK Sinh lớp 9: Nhiễm sắc thể

Giải bài tập trang 26 SGK Sinh lớp 9: Nhiễm sắc thể được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về nhiễm sắc thể môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 9: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Giải bài tập trang 22, 23 SGK Sinh lớp 9: Ôn tập chương 1

A. Tóm tắt lý thuyết:

Cấu trúc hiển vi của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa hình 8.4 và 8.5). Ở kì này, NST gồm hai nhiễm sắc từ chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh. Tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ vô sắc trong thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào. NST di chuyển về các cực của tế bào. Một số NST còn có eo thứ hai

Mỗi crômatit bao gồm chủ yếu một phân tử ADN (axit đêôxiribônuclêic) và prôtêin loại histôn.

Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được NST là cấu trúc mang gen trên đó, mỗi gen nằm ở một vị trí xác định. Những biến đổi về cấu trúc và số lượng NST sẽ gây ra biến đổi ở các tính trạng di truyền.

NST mang gen có bản chất là ADN (thuộc một loại axit nuclêic) có vai trò quan trọng đối với sự di truyền. Chính nhờ sự tự sao của ADN đã đưa đến sự tự nhân đôi của NST, thông qua đó, các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 26 Sinh Học lớp 9:

Bài 1: (trang 26 SGK Sinh 9)

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật.Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Mỗi loài sinh vật khác nhau đều có bộ NST lưỡng bội khác nhau thể hiện ở số NST có trong tế bào, ví dụ:

Phận biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội:

Các NST tồn tai thành từng căp tương đồng. 2 NST trong cặp NST tương đồng giống nhau về hình dáng, kích thước và trình tự sắp xếp các gen trên NST (trừ căp NST giới tính)

Không có cặp NST tương đồng, các NST tồn tại đơn lẻ từng chiếc

Nhờ quá trình tổ hợp giao tử của bố và mẹ để thành bộ NST hoàn chỉnh

Đươc hình thành trong quá trình nguyên phân của tế bào

Có trong mọi tế bào của cơ thể do quá trình giảm phân của tế bào (hoặc là quá trình tạo giao tử)

Một số loài chỉ có 1 nửa bộ NST (ong thợ)

Có trong tinh trùng và trứng

Bài 2: (trang 26 SGK Sinh 9)

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Mô tả câu trúc điển hình của NST: gồm một nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh. Tâm động là điểm dính NST vào sợi tơ vô sắc trong bộ thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về các cực của tế bào. Một số nhiễm sắc thể còn có eo thứ hai.

Bài 3: (trang 26 SGK Sinh 9)

Nêu vai trò của NST đổi với sự di truyền các tính trạng.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

NST là cấu trúc mang gen và tự nhân đôi được, nhờ đó các tính trạng di truyền được sao chép lại qua các thế hệ cơ thể.