Top 9 # Giải Thích Tiếng Anh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh

Phao-lô giải thích: “Tôi muốn anh em được thong-thả, chẳng phải lo lắng gì.

Paul explained: “I want you to be free from anxiety.

jw2019

Phao-lô giải thích là “ngài vẫn làm chứng về mình”.

He has not left “himself without witness,” explained Paul.

jw2019

Có rất nhiều hướng giải thích trái chiều nhau.

There are lots of conflicting interpretations.

QED

Bố đã nghe theo cách giải thích thông thường nhất của câu đó, và cứ thế làm.

So I listened to the most literal translation of that and I just did it, already.

OpenSubtitles2018.v3

Xét về từ nguyên, tên gọi Yamato có các cách giải thích sau.

Of course, knowing Bernarda, there is always an ulterior motive.

WikiMatrix

Kinh Thánh giải thích rằng công lý của Đức Giê-hô-va là hoàn hảo.

The Bible explains that Jehovah’s justice is perfect.

jw2019

Điều này giải thích phần nào cho những hành động có vẻ kỳ lạ của chúng.

This explains some of their seemingly strange behaviors.

ted2019

Tôi sẽ giải thích thêm, đừng lo.

I’ll explain. Don’t worry.

ted2019

Kinh Thánh không chỉ giải thích lý do con người chịu đau khổ.

The Bible does more than explain why people suffer.

jw2019

Làm ơn giải thích đi.

Please help me understand.

OpenSubtitles2018.v3

Cần sa giải thích được sự tăng HbCO, đục phổi và chứng phởn.

Marijuana explains the high carboxy, the cloudy lungs and the happiness.

OpenSubtitles2018.v3

Đưa ra sự giải thích cần thiết.

Provide Needed Explanation.

jw2019

Con có thể giải thích.

Guys, I can explain.

OpenSubtitles2018.v3

Vậy mày hãy giải thích mọi người.

Then you go explain to everybody

OpenSubtitles2018.v3

Giải thích sự việc.

Explanation.

OpenSubtitles2018.v3

Đầu tiên, hãy để tôi giải thích trình diễn là gì.

First of all, let’s explain what the performance is.

ted2019

Nếu ông để cho tôi giải thích…

If you just let me explain…

OpenSubtitles2018.v3

Đọc lời giải thích sau đây về ân điển của Chúa:

Read the following explanation of the Lord’s grace:

LDS

Packer đã giải thích: “Ngài đã không có nợ phải trả.

Packer explained: “He had no debt to pay.

LDS

Thôi, đừng bận tâm giải thích…

Don’t bother explaining.

OpenSubtitles2018.v3

Đó chính là lý do giải thích tại sao có rất nhiều tượng của thần còn tồn tại.

This would explain why there were so many statues built.

WikiMatrix

khởi chạy bộ giải thích kjs tương tác

start interactive kjs interpreter

KDE40.1

Cô hãy giải thích làm sao mà chúng lại phù hợp cho bữa tối nay?

Why don’t you explain how they fit into this special night?

OpenSubtitles2018.v3

Karen giải thích: “Giáo sư của tôi đến hỏi tôi tại sao tôi không uống.

Karen explained: “My teacher approached me and asked me why I was not drinking.

LDS

Giải thích được loạn thần kinh và co giật.

Explains the psychosis and the flailing.

OpenSubtitles2018.v3

Lời Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh

Đọc lời giải thích sau đây về ân điển của Chúa:

Read the following explanation of the Lord’s grace:

LDS

Thì còn có những lời giải thích và chứng cứ.

There’s explaining and there’s showing.

OpenSubtitles2018.v3

Đó là lời giải thích duy nhất.

That’s the only explanation.

QED

Các lời giải thích này mâu thuẫn với bằng chứng khoa học.

These interpretations fly in the face of scientific fact.

jw2019

Ta nghĩ ta xứng đáng có được một lời giải thích.

I think I deserve an explanation.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng tôi không nghĩ đó là một lời giải thích đủ tốt.

But I don’t think that explanation is good enough.

ted2019

Điều đó để lại duy nhất một lời giải thích

That leaves only one explanation.

OpenSubtitles2018.v3

Thử xem có lời giải thích nào đơn giản hơn không.

Listen, let’s just see if there’s a simpler explanation.

OpenSubtitles2018.v3

Không phải nhà khoa học nào cũng hài lòng với lời giải thích trên.

Not all scientists like the implications of this explanation.

jw2019

Lời giải thích này đã bị GEPAN bác bỏ vì chứng nhân duy nhất nói khác.

This explanation was dismissed by GEPAN because of the sole witness saying otherwise.

WikiMatrix

Trong thế giới của mình thì có rất là nhiều lời giải thích đó

In my world, there’s a million ways.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi cảm thấy mình nợ anh 1 lời giải thích.

I feel like I owe you an explanation.

OpenSubtitles2018.v3

Từ năm 1970 tới 1978, Vergès không xuất hiện trước công chúng mà không có lời giải thích.

From 1970 to 1978, Vergès disappeared from public view without explanation.

WikiMatrix

Người ta đưa ra nhiều suy đoán nhưng không có lời giải thích hợp lý.

No one could give any sound explanation.

jw2019

Lời giải thích sau đây của Anh Cả Dallin H.

The following explanation from Elder Dallin H.

LDS

Một tá những lời giải thích xuất hiện trong đầu bạn lúc này, như sự tham lam.

A range of explanations may be popping into your mind by now,

QED

Tuy nhiên, nguồn gốc của lời giải thích này không rõ ràng.

The origin of this interpretation is unclear.

WikiMatrix

Hội đồng đang đợi lời giải thích của mấy người

The Council’s waiting to hear an explanation.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng phải có lời giải thích nào đó khác.

But there has to be some other explanation.

OpenSubtitles2018.v3

Ông có lời giải thích nào không?

Is there anything to that?

ted2019

Thật ra không, nhưng tôi cũng nợ cậu một lời giải thích.

I don’t, however, owe you an explanation as well.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta cần phải vượt lên trên những lời giải thích duy lý và những điều xao lãng.

We need to rise above rationalizations and distractions.

LDS

Tôi nghĩ rằng mình nợ các bạn một lời giải thích.

I suppose I owe you an explanation.

QED

Không có lời giải thích thêm cho án treo đã từng đưa ra.

No further explanation for the suspension was ever given.

WikiMatrix

Không Cần Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh

Không cần giải thích.

No explanations.

OpenSubtitles2018.v3

Là Cô Lang, huynh có thể không cần giải thích.

That name is not yours to speak.

OpenSubtitles2018.v3

Anh đã giải thích với em rằng divya… không cần giải thích gì cả, lovely.

I had explained you that divya… no need to say anything, lovely.

QED

Cô không cần giải thích về vụ ngọai tình này đâu.

You don’t want to have to explain the affair.

OpenSubtitles2018.v3

Một hy vọng không cần giải thích

A Hope That Required No Explanation

jw2019

Tôi hy vọng cô không cần giải thích về nhiệm vụ mật.

I hope you don’t need me to explain covert operations again.

OpenSubtitles2018.v3

Không cần giải thích với con, được chứ?

I don’t need you to explain any of this, all right?

OpenSubtitles2018.v3

Cậu không cần giải thích gì cả.

You don’t have to explain.

OpenSubtitles2018.v3

Không cần giải thích với ai cả.

To anyone.

OpenSubtitles2018.v3

Không cần giải thích.

No explanation necessary.

OpenSubtitles2018.v3

Tao không cần giải thích với mày những gì xảy ra với những người trên con thuyền đó.

Then I don’t have to explain to you what happened to those people on that boat.

OpenSubtitles2018.v3

Không cần giải thích về mọi khía cạnh của câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc.

jw2019

Không cần giải thích đâu.

Don’t have to explain anything.

OpenSubtitles2018.v3

Red, tao không cần giải thích mọi việc hiện giờ, nhỉ?

Red, I don’t have to explain what happens now, do I?

OpenSubtitles2018.v3

Không cần giải thích đâu.

No need to explain.

OpenSubtitles2018.v3

Em không cần giải thích với bọn anh.

You don’t have to explain to us.

OpenSubtitles2018.v3

Cô không cần giải thích với tôi.

You don’t have to explain it to me.

OpenSubtitles2018.v3

Không cần giải thích

Without explanation.

OpenSubtitles2018.v3

Không cần giải thích.

No need to explain.

Tatoeba-2020.08

Em không cần giải thích.

There’s no need to explain.

OpenSubtitles2018.v3

Philip, ông không cần giải thích.

Philip, you don’t have to explain.

OpenSubtitles2018.v3

Con không cần giải thích.

You don’t need to.

OpenSubtitles2018.v3

Không cần giải thích.

You weren’t supposed to say anything.

OpenSubtitles2018.v3

Anh không cần giải thích.

You don’t have to explain.

OpenSubtitles2018.v3

03 Cuốn Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Chất Lượng

Nhiều bạn nhầm lẫn giữa giải thích ngữ pháp tiếng Anh và ngữ pháp tiếng Anh. Trong khi một bên là trật tự câu từ sao cho đúng, hợp lý với yêu cầu để câu văn trở nên hài hòa về ngữ nghĩa. Bên còn lại sẽ giúp bạn hiểu như thế nào là đúng, như thế nào là hợp lý à làm sao để cho hài hòa nhất.

Chính vì vậy, các quyển sách giải thích ngữ pháp tiếng Anh là công cụ hỗ trợ tuyệt vời. Bạn sẽ hiểu cách áp dụng từng cấu trúc câu một cách chi tiết và rõ ràng nhất. Một số tài liệu còn cung cấp ví dụ cùng bài tập minh họa để bạn có thể kiểm tra khả năng tiếp thu của mình. Từ đó, hệ thống kiến thức bạn nắm được đảm bảo vững chắc, chính xác có tính ứng dụng cao.

Top 3 tài liệu giải thích ngữ pháp tiếng Anh tốt nhất

1. “Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh” – Mai Lan Hương

Trong quá trình học phổ thông, chắc các bạn đã quá quen thuộc với tài liệu học tập do tác giả Mai Lan Hương cung cấp. Hệ thống giáo trình tài liệu của cô là nguồn học xuất sắc để cải thiện tiếng Anh cho chương trình tại trường. Không chỉ vậy, cô đã viết và cho xuất bản quyển “Giải thích ngữ pháp tiếng Anh” cực kỳ chi tiết, nếu đang gặp vấn đề với yếu tố này, hãy mua ngay để luyện tập.

Bạn sẽ được cung cấp kiến thức chung nhất về từ loại, thì động từ và sự phối hợp thì, mệnh đề, câu, câu điều kiện, câu bị động,… và rất nhiều các thông tin quan trọng khác. Bài giảng được hướng dẫn giảng giải chi tiết bằng tiếng Việt, có ví dụ minh họa cụ thể, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng tài liệu này cho việc học của mình.

Phương pháp học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh hiệu quả

Ngoài ra, sách giải thích ngữ pháp của cô Mai Lan Hương còn có lượng lớn bài tập áp dụng. Sách có đáp án, vì vậy, sau khi làm xong, bạn có thể tự kiểm tra kết quả mình chọn có chuẩn hay chưa. Với cách trình bày súc tích, đơn giản nhưng vẫn đầy đủ nội dung, đây là quyển sách top đầu nếu bạn muốn xem xét nâng cao khả năng sử dụng ngữ pháp.

2. “Giải thích ngữ pháp tiếng Anh” – The Windy

Quyển sách “Giải thích ngữ pháp tiếng Anh” của The Windy cũng là lựa chọn hàng đầu nếu muốn hiểu, nắm được cách sử dụng cấu trúc câu trong ngoại ngữ này. Đây là quyển sách giúp bạn tổng hợp những vấn đề chung và cơ bản nhất về tiếng Anh. Các cấu trúc thường gặp trong giao tiếp và cuộc sống được cung cấp đầy đủ.

Các điểm ngữ pháp được giải thích rõ ràng, dễ hiểu bằng tiếng Việt. Đồng thời, có phân tích và giải nghĩa ví dụ minh họa. Ưu điểm rất lớn của tài liệu này, ví dụ đưa ra cực kỳ phong phú và đa dạng. Do đó, bạn sẽ dễ dàng hiểu nội dung tài liệu đưa ra, từ đó áp dụng vào thực tế giao tiếp thường ngày.

Hệ thống bài tập đa dạng cùng lời giải được trình bày rõ ràng ở cuối sách giúp bạn theo dõi sát sao tiến trình học của mình. Do đó, giải thích ngữ pháp tiếng Anh của The Windy cũng là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn học anh ngữ thành công.

3. “Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao” – Vũ Mai Phương

Ngoài hai quyển sách trên “Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao” cũng là lựa chọn tốt nếu muốn cải thiện khả năng sử dụng ngoại ngữ. Quyển sách này sẽ giúp người học đạt được kết quả tốt trong khoảng thời gian ngắn.

Ngữ pháp là yếu tố không thể không chú ý khi học ngoại ngữ. Nhiều người cho rằng, người ngoại quốc không quá lưu tâm đến việc sai ngữ pháp. Điều đó không có nghĩa là việc sai những cấu trúc cơ bản và đơn giản nhất. Đồng thời, nếu không muốn tiếng Anh bạn học là tiếng Anh “bồi”, hãy chú ý đến ngữ pháp khi sử dụng.