Top 13 # Giải Tích 1 Cơ Bản / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Cơ Bản / 2023

Giải bài tập chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK toán giải tích 12 chương trình cơ bản. Chương này gồm 5 bài học …

Giải bài tập chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK toán giải tích 12 chương trình cơ bản. Chương này gồm 5 bài học và phần ôn tập chương 1.

Giải bài tập bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Gồm các bài tập 1 trang 9; bài 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk giải tích 12 cơ bản

Giải bài tập bài 2. Cực trị của hàm số

Lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 18 sgk giải tích 12 cơ bản

Giải bài tập bài 3. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số

Lời giải chi tiết các bài tập 1 trang 23; bài 2, 3, 4, 5, 6 trang 24 sgk giải tích 12 cb

Giải bài tập bài 4. Đường tiệm cận

Lời giải chi tiết các bài tập 1, 2 trang 30 sách giáo khoa toán giải tích 12 cb

Giải bài tập bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Giải các bài tập 1, 2, 3 trang 43; bài 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 44 sgk toán giải tích 12 cơ bản

Giải bài tập ôn tập chương 1 (tự luận và trắc nghiệm)

Gồm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 45; giải bài 8, 9, 10, 11 trang 46; bài tập 12 trang 47 sgk toán lớp 12

Gồm các bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5 trang 47 sgk toán GT lớp 12

Giải Hoạt Động Cơ Bản / 2023

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1, 2 Câu 1: Trò chơi ô chữ: Giải ô chữ

Ô chữ đã được chuẩn bị sẵn trong bảng nhóm hoặc tờ giấy khổ to.

a) Hàng ngang là những chữ còn thiếu trong các câu sau

1) Non nước hữu ….

2) Yêu ……. quốc, yêu đồng bào

3) Cáo chết ba năm …….. đầu về núi

4) ……. nước nhớ nguồn

5) Đoàn kết là ……., chia rẽ là chết

6) Giang sơn gấm ………..

b) Ghi lại từ hàng dọc: …

– Các nhóm trình bày kết quả trước lớp. Nhóm nào xong trước sẽ thắng cuộc

Gợi ý:

Em làm theo yêu cầu của bài tập

Trả lời:

a) Hàng ngang là những chữ còn thiếu trong các câu sau

1) Non nước hữu tình

2) Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

3) Cáo chết ba năm quay đầu về núi

4) Uống nước nhớ nguồn

5) Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết

6) Giang sơn gấm vóc

b) Ghi lại từ hàng dọc: Tổ Quốc

Câu 2: Thi đọc (theo phiếu)

Từng em lần lượt bốc thăm phiếu có ghi tên bài tập đọc (Từ bài 1A đến bài 9C)

– Em đọc một đoạn trong một bài tập đọc.

– Trả lời 1 – 2 câu hỏi của các bạn hoặc thầy cô về bài đọc.

– Nghe đánh giá của các bạn và thầy cô.

– Bình chọn người đọc hay và câu trả lời hay nhất

(Học sinh tự hoàn thành bài tập)

Câu 3, 4 Câu 3: Lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã học theo mẫu:

– Xem lại các hoạt động mở rộng vốn từ ở bài 2A, 3A (từ ngữ về Tổ quốc, Nhân dân), 5A, 6A (từ ngữ về Hoà bình, Hữu nghị – Hợp tác), 8A, 9A (từ ngữ về Thiên nhiên)

– Làm vào vở hoặc phiếu học tập.

– Trao đổi bài với bạn, nhận xét, sửa bài cho nhau.

– Trình bày kết quả trên bảng nhóm

Gợi ý:

Em nhớ lại các chủ điểm đã học để hoàn thành bài tập.

Trả lời: Câu 4: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với mỗi từ trong bảng sau và viết vào vở: Gợi ý:

– Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

– Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

Trả lời: Câu 5, 6 Câu 5: Thay nhau nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân của tác giả Nguyễn Văn Xe theo mẫu: Gợi ý:

Em nhớ lại các nhân vật cùng lời nói và hành động của họ trong truyện, nhận xét tính cách rồi điền bảng.

Trả lời: Câu 6: Phân vai trong nhóm để tập diễn một trong hai đoạn của vở kịch Lòng dân

– Mỗi nhóm chọn diễn một đoạn kịch

– Cả nhóm bình chọn nhóm diễn kịch giỏi nhất, diễn viên giỏi nhất.

Hoàng bưng chén nước mời ông uống. Ông xoa đầu Hoàng và bảo: “Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?” Hoàng nói với ông: “Cháu vừa làm xong bài tập rồi ông ạ!”

1. Một miếng khi đói bằng một gói khi …..

2. Thắng không kiêu, ……… không nản

b) Thay nhau đọc lại các câu tục ngữ đã được hoàn thiện Gợi ý:

3. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Trả lời:

Xấu người đẹp nết còn hơn …….. người

Em suy nghĩ để điền từ phù hợp vào chỗ trống

Câu 9, 10 Câu 9: Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm: giá (giá tiền) – giá (giá để đồ vật) và viết vào vở Gợi ý:

1. Một miếng khi đói bằng một gói khi

Trả lời:

3. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Em làm theo yêu cầu bài tập.

Về đến nhà, Mai cẩn thận đặt túi đồ lên giá.

a. Làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi, gậy,… đập vào thân người.

b. Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh.

Gợi ý:

c. Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách xát, xoa.

Trả lời:

Viết vào bảng nhóm các câu đã đặt

Em đọc kĩ để xem từ được mô tả trong mỗi câu là từ nào rồi đặt câu.

a. Làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi, gậy,… đập vào thân người: đánh

b. Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh.: đánh

chúng tôi

c. Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách xát, xoa: đánh

Bài Tập Sql Cơ Bản / 2023

Bài 1: Để quản lý Thực tập nghề nghiệp của sinh viên, người ta xây dựng một cơ sở dữ liệu có tên là ThucTap gồm các sơ đồ quan hệ sau:

Khoa(makhoa char(10), tenkhoa char(30), dienthoai char(10))GiangVien(magv int, hotengv char(30), luong decimal(5,2), makhoa char(10))SinhVien(masv int, hotensv char(30), makhoa char(10), namsinh int, quequan char(30))DeTai(madt char(10), tendt char(30), kinhphi int, NoiThucTap char(30))HuongDan(masv int, madt char(10), magv int, ketqua decimal(5,2))

A. Sử dụng SSMS để tạo lập và nhập dữ liệu cho CSDL

B. Chỉ sử dụng 01 lệnh SQL trả lời các yêu cầu sau:

I

Đưa ra thông tin gồm mã số, họ tênvà tên khoa của tất cả các giảng viên

Đưa ra thông tin gồm mã số, họ tênvà tên khoa của các giảng viên của khoa ‘DIA LY va QLTN’

Cho biết số sinh viên của khoa ‘CONG NGHE SINH HOC’

Đưa ra danh sách gồm mã số, họ tênvà tuổi của các sinh viên khoa ‘TOAN’

Cho biết số giảng viên của khoa ‘CONG NGHE SINH HOC’

Cho biết thông tin về sinh viên không tham gia thực tập

Đưa ra mã khoa, tên khoa và số giảng viên của mỗi khoa

Cho biết số điện thoại của khoa mà sinh viên có tên ‘Le van son’ đang theo học

II

Cho biết mã số và tên của các đề tài do giảng viên ‘Tran son’ hướng dẫn

Cho biết tên đề tài không có sinh viên nào thực tập

Cho biết mã số, họ tên, tên khoa của các giảng viên hướng dẫn từ 3 sinh viên trở lên.

Cho biết mã số, tên đề tài của đề tài có kinh phí cao nhất

Cho biết mã số và tên các đề tài có nhiều hơn 2 sinh viên tham gia thực tập

Đưa ra mã số, họ tên và điểm của các sinh viên khoa ‘DIALY và QLTN’

Đưa ra tên khoa, số lượng sinh viên của mỗi khoa

Cho biết thông tin về các sinh viên thực tập tại quê nhà

Hãy cho biết thông tin về những sinh viên chưa có điểm thực tập

Đưa ra danh sách gồm mã số, họ tên các sinh viên có điểm thực tập bằng 0

Ok xong phần bài tập sql cơ bản nha !!! Cái này làm nhiều ắt sẽ quen tay, mà cái nào chả vậy 😀

Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!

Bài Tập Java Cơ Bản Có Lời Giải / 2023

bài 4: java giao diện, tạo notoped….

import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class myFrame2 extends Frame { MenuBar mb=new MenuBar(); Menu filemenu=new Menu(“file”); MenuItem menuitemNew=new MenuItem(“New Ctrl+N”); MenuItem menuitemOpen=new MenuItem(“Open Ctrl+O”); MenuItem menuitemSave=new MenuItem(“Save Ctrl+S”); MenuItem menuitemSaveAs=new MenuItem(“Save As”); MenuItem menuitemPateSetup=new MenuItem(“Pate Setup”); MenuItem menuitemPrint=new MenuItem(“Print Ctrl+P”); MenuItem menuitemExit=new MenuItem(“Exit”); Menu editmenu=new Menu(“Edit”); MenuItem menuitemUndo=new MenuItem(“Undo Ctrl+Z”); MenuItem menuitemCut=new MenuItem(“Cut Ctrl+X”); MenuItem menuitemCopy=new MenuItem(“Copy Ctrl+C”); MenuItem menuitemPaste=new MenuItem(“Paste Ctrl+V”); MenuItem menuitemDelete=new MenuItem(“Delete Del”); MenuItem menuitemGoto=new MenuItem(“Go to Ctrl+G”); Menu formatmenu=new Menu(“Format”); MenuItem menuitemWordWrap=new MenuItem(“Word Wrap”); MenuItem menuitemFont=new MenuItem(“Font…”); Menu Viewmenu=new Menu(“View”); MenuItem menuitemStatusBar=new MenuItem(“Status Bar”); Menu Helpmenu=new Menu(“Help”); MenuItem menuitemViewhelp=new MenuItem(“View help”); MenuItem menuitemAboutNotepad=new MenuItem(“About Notepad”); public myFrame2(String title) { super(title); this.setMenuBar(mb); mb.add(filemenu); mb.add(editmenu); mb.add(formatmenu); mb.add(Viewmenu); mb.add(Helpmenu); filemenu.add(menuitemNew); filemenu.addSeparator(); filemenu.add(menuitemOpen); filemenu.addSeparator(); filemenu.add(menuitemSave); filemenu.addSeparator(); filemenu.add(menuitemSaveAs); filemenu.addSeparator(); filemenu.add(menuitemPateSetup); filemenu.addSeparator(); filemenu.add(menuitemPrint); filemenu.addSeparator(); filemenu.add(menuitemExit); editmenu.add(menuitemUndo); editmenu.addSeparator(); editmenu.add(menuitemCut); editmenu.addSeparator(); editmenu.add(menuitemCopy); editmenu.addSeparator(); editmenu.add(menuitemPaste); editmenu.addSeparator(); editmenu.add(menuitemDelete); editmenu.addSeparator(); editmenu.add(menuitemGoto); formatmenu.add(menuitemWordWrap); formatmenu.addSeparator(); formatmenu.add(menuitemFont); Viewmenu.add(menuitemStatusBar); Helpmenu.add(menuitemViewhelp); Helpmenu.addSeparator(); Helpmenu.add(menuitemAboutNotepad); }

public static void main(String[] args) { myFrame2 f=new myFrame2(“Unitited – Notoped”); f.setSize(400,400); f.setVisible(true); f.addWindowListener(new WindowAdapter() { public void windowClosing(WindowEvent we) { System.exit(0); } }); } }