Top 9 # Giải Toán Lớp 5 Bài Nhân Số Đo Thời Gian Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Trang 135 Sgk Toán 5: Nhân Số Đo Thời Gian Với Một Số

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 Nhân số đo thời gian với một số trang 135 SGK Toán lớp 5

Lý thuyết Nhân số đo thời gian với một số

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn .

Giải Toán lớp 5 trang 135 tập 2 – Nhân số đo thời gian – Bài 1

Tính

a) 3 giờ 12 phút x 3

4 giờ 23 phút x 4

12 phút 25 giây x 5

b) 4,1 giờ x 6

3,4 phút x 4

9,5 giây x 3

Hướng dẫn giải

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

– Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Đáp án

a) 3 giờ 12 phút x 3 = 9 giờ 36 phút

4 giờ 23 phút x 4 = 17 giờ 32 phút

12 phút 25 giây x 5 = 1 giờ 2 phút 5 giây

b) 4,1 giờ x 6 = 24,6 giờ

3,4 phút x 4 = 13,6 phút

9,5 giây x 3 = 28,5 giây

Ta đặt tính như sau

Giải Toán lớp 5 trang 135 tập 2 – Nhân số đo thời gian – Bài 2

Một chiếc đu quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu?

Hướng dẫn giải

Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay = thời gian đu quay quay 1 vòng × 3.

Đáp án

Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là:

1 phút 25 giây x 3 = 3 phút 75 giây

3 phút 75 giây = 4 phút 15 giây (vì 75 giây = 1 phút 15 giây)

Đáp số: 4 phút 15 giây

Video hướng dẫn Giải bài 1, 2 SGK Toán 5 trang 135

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học các trường trên cả nước mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giải Toán Lớp 5 Vnen Bài 85: Trừ Số Đo Thời Gian

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 85: Trừ số đo thời gian – Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 71 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 85 Toán VNEN lớp 5

1. Chơi trò chơi “Truyền điện – Cộng tiếp thời gian”

Các bạn chơi cộng tiếp: Mỗi bạn nghĩ ra một số đo thời gian theo đơn vị giờ và phút.

Ví dụ:

· 1 giờ 10 phút + 2 giờ 15 phút = 3 giờ 25 phút

· 3 giờ 25 phút + 4 giờ 2 phút = 7 giờ 27 phút

· 7 giờ 27 phút + 6 giờ 56 phút = 14 giờ 23 phút

· 14 giờ 23 phút + 4 giờ 15 phút = 18 giờ 38 phút

· 18 giờ 38 phút + 14 giờ 25 phút = 33 giờ 3 phút

· 33 giờ 3 phút + 8 giờ 57 phút = 42 giờ

Tính:

16 giờ 30 phút – 7 giờ 12 phút

25 giờ 28 phút – 12 giờ 45 phút

12 phút 48 giây – 10 phút

27 giây 15 phút 24 giây – 11 phút 37 giây

32 ngày 15 giờ – 19 ngày 13 giờ

27 ngày 17 giờ – 24 ngày 23 giờ

12 năm 11 tháng – 4 năm 8 tháng

16 năm 5 tháng – 9 năm 7 tháng

Đáp án

16 giờ 30 phút – 7 giờ 12 phút = 9 giờ 18 phút

12 phút 48 giây – 10 phút 27 giây = 2 phút 21 giây

32 ngày 15 giờ – 19 ngày 13 giờ = 13 ngày 2 giờ

12 năm 11 tháng – 4 năm 8 tháng = 8 năm 3 tháng

25 giờ 28 phút – 12 giờ 45 phút = 12 giờ 43 phút

15 phút 24 giây – 11 phút 37 giây = 3 phút 47 giây

27 ngày 17 giờ – 24 ngày 23 giờ = 2 ngày 18 giờ

16 năm 5 tháng – 9 năm 7 tháng = 6 năm 10 tháng

Câu 2: Trang 73 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Sáng nay, bác Hương đi từ nhà lúc 6 giờ 30 phút và đến chợ lúc 7 giờ 15 phút. Hỏi sáng nay bác Hương đi từ nhà đến chợ hết bao nhiêu thời gian?

Đáp án

Bác Hương đi từ nhà đến chợ hết số thời gian là:

7 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút = 45 phút

Đáp số: 45 phút

C. Hoạt động ứng dụng bài 85 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 73 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Em xem thời gian bắt đầu đi từ nhà và thời gian tới trường, rồi tính xem em đi từ nhà đến trường hết bao lâu?

Đáp án

Ví dụ mẫu:

· Em đi từ nhà: 6 giờ 45 phút

· Em đi đến trường: 7 giờ 30 phút

Vậy thời gian em đi từ nhà tới trường là:

7 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút = 45 phút

Đáp số: 45 phút

Giải Bài Tập Trang 133 Sgk Toán 5: Trừ Số Đo Thời Gian

Giải bài tập trang 133 SGK Toán 5: Trừ số đo thời gian

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 5: Cộng số đo thời gian

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 133 SGK Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 trang 133 tập 2 – Trừ số đo thời gian – Bài 1

Tính

a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây

b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây

c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút

Hướng dẫn giải

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

– Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Đáp án

Giải Toán lớp 5 trang 133 tập 2 – Trừ số đo thời gian – Bài 2

Tính

a) 23 ngày 12 giờ – 3 giờ 8 giờ

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng

Đáp án

a) 23 ngày 12 giờ – 3 ngày 8 giờ = 20 ngày 04 giờ

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ = 13 ngày 39 giờ – 3 ngày 17 giờ = 10 ngày 22 giờ

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng = 12 năm 14 tháng – 8 năm 6 tháng = 4 năm 8 tháng

Đặt tính như sau

Giải Toán lớp 5 trang 133 tập 2 – Trừ số đo thời gian – Bài 3

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ. Người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

Áp dụng công thức:

Thời gian đi = thời gian đến – thời gian xuất phát – thời gian nghỉ (nếu có)

Đáp án

Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

(8 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút) – 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học các trường trên cả nước mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giải Bài Tập Trang 142, 143 Sgk Toán 5: Thời Gian

Lời giải hay bài tập Toán lớp 5

Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 5: Thời gian

Hướng dẫn giải bài Thời gian (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 142, 143)

Lý thuyết Toán lớp 5 Thời gian

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

Ta có: t = s : v

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

Chú ý:

– Đơn vị của thời gian sẽ tương ứng với đơn vị của quãng đường và vận tốc, ví dụ quãng đường có đơn vị là km, vận tốc có đơn vị đo là km/giờ thì thời gian có đơn vị là giờ; …

– Đơn vị của quãng đường và vận tốc phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện được phép tính chia để tìm thời gian.

Ví dụ quãng đường có đơn vị làm, vận tốc có đơn vị là km/giờ, muốn tìm thời gian có đơn vị là giờ thì ta phải đổi quãng đường ra đơn vị là km rồi mới áp dụng quy tắc để tính thời gian; hoặc phải đổi vận tốc từ ra đơn vị km/giờ ra đơn vị là m/giây, hay m/phút, … từ đó áp dụng quy tắc sẽ tính được thời gian tương ứng có đơn vị giây hoặc phút .

Giải Toán lớp 5 trang 143 tập 2 – Thời gian – Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống

Đáp án

Giải Toán lớp 5 trang 143 tập 2 – Thời gian – Bài 2

a) Trên quãng đường 23,1 km một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/ giờ. Tính thời gian đi của người đó.

b) Trên quãng đường 2,5 km, một người chạy với vận tốc 10 km/ giờ. Tính thời gian chạy của người đó.

Đáp án

a) Thời gian đi của người đi xe đạp là:

23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)

b) Thời gian chạy của người đó là:

2,5 : 10 = 0,25 (giờ)

0,25 giờ = 15 phút

Đáp số: a) 1 giờ 45 phút

b) 15 phút

Giải Toán lớp 5 trang 143 tập 2 – Thời gian – Bài 3

Một máy bay bay với vận tốc 960 km/ giờ được quãng đường 2150 km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút?

Hướng dẫn giải

– Tìm thời gian bay ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

– Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian bay.

Đáp án

Thời gian máy bay bay hết quãng đường là:

2150 : 860 = 2,5 (giờ)

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Máy bay đến nơi lúc

8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút

Đáp số: 11 giờ 15 phút

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học chuẩn kiến thức kỹ năng của các trường trên cả nước mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.