Top 12 # Giải Toán Lớp 6 Vẽ Góc Cho Biết Số Đo Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Toán Lớp 6 Bài 5: Vẽ Góc Cho Biết Số Đo

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2) : Vẽ góc xBy có số đo bằng 45 o . Hướng dẫn: Vẽ tia Bz, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy = 45 o . Lời giải: – Vẽ hình: – Cách …

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc xBy có số đo bằng 45 o.

Hướng dẫn: Vẽ tia Bz, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy = 45 o.

Lời giải:

– Vẽ hình:

– Cách vẽ:

+ Vẽ tia Bx;

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc B của tia Bx và tia Bx đi qua vạch 0 o.

+ Vẽ tia By đi qua vạch 45 o của thước. Ta vẽ được góc xBy = 45 o

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc IKM có số đo bằng 135 o.

Lời giải:

– Vẽ hình:

– Cách vẽ:

+ Vẽ tia KI.

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc K của tia KI và tia KI đi qua vạch 0 o.

+ Vẽ tia KM đi qua vạch 135 của thước. Ta vẽ được góc IKM = 135 o

Bài 26 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau (h.35):

Hình 35

Lời giải:

– Cách vẽ hình:

Bài 27 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc BOA = 145 o, góc COA = 55 o. Tính số đo góc BOC.

Lời giải:

Bài 28 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên mặt phẳng cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho góc xAy = 50 o.

Lời giải:

Có thể vẽ được hai tia như hình dưới để góc xAy = 50 o.

Bài 29 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Gọi Ot, Ot’ là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết góc xOt = 30 o, góc yOt = 60 o. Tính số đo các góc yOt, tOt’.

Lời giải:

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 5: Vẽ Góc Cho Biết Số Đo

Sách giải toán 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc xBy có số đo bằng 45o.

Hướng dẫn: Vẽ tia Bz, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy = 45 o.

Lời giải:

– Vẽ hình:

– Cách vẽ:

+ Vẽ tia Bx;

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc B của tia Bx và tia Bx đi qua vạch 0 o.

+ Vẽ tia By đi qua vạch 45 o của thước. Ta vẽ được góc xBy = 45 o

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc IKM có số đo bằng 135o.

Lời giải:

– Vẽ hình:

– Cách vẽ:

+ Vẽ tia KI.

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc K của tia KI và tia KI đi qua vạch 0 o.

+ Vẽ tia KM đi qua vạch 135 của thước. Ta vẽ được góc IKM = 135 o

Bài 26 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau (h.35):

Hình 35 Lời giải:

– Cách vẽ hình:

Bài 27 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc BOA = 145o, góc COA = 55o. Tính số đo góc BOC.

Bài 28 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên mặt phẳng cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho góc xAy = 50o.

Lời giải:

Có thể vẽ được hai tia như hình dưới để góc xAy = 50 o.

Bài 29 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Gọi Ot, Ot’ là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết góc xOt = 30o, góc yOt = 60o. Tính số đo các góc yOt, tOt’.

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Giải Toán Lớp 6 Bài 3: Số Đo Góc

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Bài 11 (trang 79 SGK Toán 6 tập 2): Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Lời giải:

Bài 12 (trang 79 SGK Toán 6 tập 2): Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Lời giải:

Bài 13 (trang 79 SGK Toán 6 tập 2): Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20.

Lời giải:

Bài 14 (trang 79 SGK Toán 6 tập 2): Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn tù, bẹt.

Dùng góc vuông của eke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Lời giải:

Ước lượng bằng mắt:

– Góc vuông: góc 1, góc 5

– Góc nhọn: góc 3, góc 6

– Góc tù: góc 4

– Góc bẹt: góc 2

Kết quả đo:

Bài 15 (trang 80 SGK Toán 6 tập 2): Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Lời giải:

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc 180 o

Do đó: 180 o: 6 = 30 o nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 30 o

Góc giữa hai kim:

Sẽ có bạn thắc mắc tại sao lúc 10 lại nhân với 2 chứ không phải nhân với 10, bởi vì góc giữa hai kim luôn nhỏ hơn hoặc bằng 180 o

Bài 16 (trang 80 SGK Toán 6 tập 2): Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi góc xOy là một góc và gọi là ” góc không”. Số đo của góc không là 0 o. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ.

Lời giải:

Vào lúc 12 giờ thì kim phút và kim giờ trùng nhau nên góc do chúng tạo thành bằng 0o.

Bài 17 (trang 80 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Một học sinh đề nghị làm một “thước đo góc hình chữ nhật” như hình 22 các đoạn thẳng trên các cạnh BC, CD, DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Lời giải:

Các em tự thực hành đo. Kết quả là:

– Thước đo góc này sai.

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 3: Số Đo Góc

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 3: Số đo góc giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.

c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần.

Lời giải:

Dùng thước đo góc để đo và ghi vào bảng

Bài 12 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 2: 12. Một học sinh làm một mặt đồng hồ như hình 4. Hãy đo để kiểm tra xem đồng hồ đó kẻ đúng hay sai?

Lời giải:

Đo các góc ta thấy ba góc liền kề không bằng nhau, đồng hồ đó kẻ sai.

Bài 13 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0o, 60o, 90o, 150o, 180o?

Lời giải:

– Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 0 o khi 2 kim đó trùng nhau .Lúc đó là 12 giờ.

– Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 60 o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2 hoặc số 10. Lúc đó là 10 giờ hoặc 2 giờ.

– Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 90 o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 3 hoặc số 9. Lúc đó là 3 giờ hoặc 9 giờ.

– Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 150 o khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 5 hoặc số 7. Lúc đó là 5 giờ hoặc 7 giờ.

– Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 180 o khi kim phút chỉ số 12 và kim giờ chỉ số 6. Lúc đó 6 giờ .

Bài 14 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Đo các góc CED, CGD, BED, DCE ở hình dưới

Lời giải:

Dùng thước đo góc, chúng ta đo được số đo các góc như sau:

Bài 15 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Đổi thành độ, phút:

Lời giải:

Bài 1 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135 o là góc nhọn;

b) Góc có số đo 75 o là góc tù;

c) Góc có số đo 90 o là góc bẹt;

d) Góc có số đo 180 o là góc vuông;

e) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn;

f) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù;

g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù;

h) Góc nhỏ hơn 1v là góc nhọn;

i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt.

Lời giải:

Bài 2 trang 86 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hình bs.4

a) Hãy đọc tên các góc đỉnh O có trong hình đó;

b) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh là Ot có trong hình đó;

c) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh Om có trong hình đó;

d) Hãy đo và cho biết tên của các góc vuông đỉnh O có trong hình đó;

e) Cho biết số đo của các góc tù đỉnh O có trong hình đó;

f) Hãy đo và cho biết tên của góc bẹt đỉnh O có trong hình đó.

Lời giải:

a) Ta có các góc đỉnh O là: mOt, mOz, mOw,mOn, nOt, nOz, nOw, wOt, wOz, zOt.

Bài 3 trang 86 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhai tại điểm O và ∠(xOy) ̂=90o. Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

b) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhai tại điểm O và ∠(xOy) = 30 o. Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

Lời giải:

a) Các góc đó đều có số đo bằng 90 o