Top #10 ❤️ Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 6 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Vbt Công Nghệ 6

Bài Tập Kinh Tế Lượng Chương 2 Co Loi Giai, Các Dạng Bài Tập Kinh Tế Lượng Và Cách Giải

Phương Pháp Học Tốt Công Thức Vật Lý 11

Bài Tập Vật Lý 12 Chuyên Đề Dòng Điện Xoay Chiều Một Phần Tử Chọn Lọc.

Tìm Đáp Án, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Tập 2, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2

Giải Vbt Ngữ Văn 8

Giới thiệu về Giải VBT Công nghệ 6

Chương 1: May mặc trong gia đình gồm 8 bài viết

Chương 2: Trang trí nhà ở gồm 8 bài viết

Chương 3: Nấu ăn trong gia đình gồm 11 bài viết

Chương 4: Thu, chi trong gia đình gồm 3 bài viết

Giải VBT Công nghệ 6 giúp học sinh hoàn thành bài tập trong vở bài tập công nghệ 6. Với cách giải chi tiết, dễ hiểu hi vọng sẽ giúp các em học sinh thêm yêu môn học công nghệ này hơn.

Giải VBT Công nghệ 6 gồm có 6 chương với 30 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:

Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc

Bài 2: Lựa chọn trang phục

Bài 3: Thực hành – Lựa chọn trang phục

Bài 4: Sử dụng và bảp quản trang phục

Bài 5: Thực hành – Ôn một số mũi khâu cơ bản

Bài 6: Thực hành – Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

Bài 7: Thực hành – Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

Ôn tập chương 1

Chương 2: Trang trí nhà ở

Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Bài 9: Thực hành – Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

Bài 13: Cắm hoa trang trí

Bài 14: Thực hành – Cắm hoa

Ôn tập chương 2

Chương 3: Nấu ăn trong gia đình

Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí

Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn

Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm

Bài 19: Thực hành – Trộn dầu giấm rau xà lách

Bài 20: Thực hành – Trộn hỗn hợp nộm rau muống

Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn

Bài 23: Thực hành -Xây dựng thực đơn

Bài 24: Thực hành – Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ , quả

Ôn tập chương 3

Chương 4: Thu, chi trong gia đình

Bài 25: Thu nhập của gia đình

Bài 26: Chi tiêu trong gia đình

Bài 27: Thực hành – Bài tập trình huống về Thu, chi trong gia đình

Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặcBài 2: Lựa chọn trang phụcBài 3: Thực hành – Lựa chọn trang phụcBài 4: Sử dụng và bảp quản trang phụcBài 5: Thực hành – Ôn một số mũi khâu cơ bảnBài 6: Thực hành – Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinhBài 7: Thực hành – Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhậtÔn tập chương 1Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ởBài 9: Thực hành – Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ởBài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắpBài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vậtBài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoaBài 13: Cắm hoa trang tríBài 14: Thực hành – Cắm hoaÔn tập chương 2Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp líBài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩmBài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ănBài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩmBài 19: Thực hành – Trộn dầu giấm rau xà láchBài 20: Thực hành – Trộn hỗn hợp nộm rau muốngBài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đìnhBài 22: Quy trình tổ chức bữa ănBài 23: Thực hành -Xây dựng thực đơnBài 24: Thực hành – Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ , quảÔn tập chương 3Bài 25: Thu nhập của gia đìnhBài 26: Chi tiêu trong gia đìnhBài 27: Thực hành – Bài tập trình huống về Thu, chi trong gia đình

Giải Vbt Công Nghệ 8

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 6 Lớp 10

Tài Liệu Học Ngữ Pháp Tiếng Anh: Sách Use Of English – First Certificate Skills – Mark Harrison

Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 : Tổng Hợp Các Dạng Giải Bài Tập Kim Loại

Hướng Dẫn Yugi H5: Cách Qua Các Bài Tập Huấn Luyện Khó

Giải Vbt Công Nghệ 8

Giải Vbt Công Nghệ 6

Bài Tập Kinh Tế Lượng Chương 2 Co Loi Giai, Các Dạng Bài Tập Kinh Tế Lượng Và Cách Giải

Phương Pháp Học Tốt Công Thức Vật Lý 11

Bài Tập Vật Lý 12 Chuyên Đề Dòng Điện Xoay Chiều Một Phần Tử Chọn Lọc.

Tìm Đáp Án, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Tập 2, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2

Giới thiệu về Giải VBT Công nghệ 8

Phần 1: Vẽ kĩ thuật gồm 2 chương với 17 bài viết

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học gồm 7 bài viết

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật gồm 10 bài viết

Phần 2: Cơ khí gồm 3 chương với 16 bài viết

Chương 3: Gia công cơ khí gồm 6 bài viết

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép gồm 5 bài viết

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động gồm 4 bài viết

Phần 3: Kĩ thuật điện gồm có 3 chương với 30 bài viết

Chương 6: An toàn điện gồm 3 bài viết

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình gồm 15 bài viết

Chương 8: Mạng điện trong nhà gồm 11 bài viết

Giải VBT Công nghệ 8 giúp các em học sinh hoàn thành tốt các bài tập trong vở bài tập công nghệ 8, từ đó các em nắm chắc thêm kiến thức và thêm yêu môn học này hơn.

Giải VBT Công nghệ 8 gồm 3 phần với tổng số 63 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 2. Hình chiếu

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Bài 5. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 7. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài 11. Biểu diễn ren

Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Bài 13. Bản vẽ lắp

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Bài 15. Bản vẽ nhà

Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Tổng kết và ôn tập Phần 1

Phần 2: Cơ khí

Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Chương 3: Gia công cơ khí

Bài 18. Vật liệu cơ khí

Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Bài 21. Cưa và đục kim loại

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

Bài 23. Thực Hành : Đo và vạch dấu

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được

Bài 26. Mối ghép tháo được

Bài 27. Mối ghép động

Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 29. Truyền chuyển động

Bài 30. Biến đổi chuyển động

Bài 31. Thực Hành : Truyền và biến đổi chuyển động

Tổng kết và ôn tập Phần 2

Phần 3: Kĩ thuật điện

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Chương 6: An toàn điện

Bài 33. An toàn điện

Bài 34. Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

Bài 38. Đồ dùng loại điện – quang: Đèn sợi đốt

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang

Bài 41. Đồ dùng loại Điện – Nhiệt : Bàn là điện

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện

Bài 46. Máy biến áp một pha

Bài 47. Thực Hành : Máy biến áp

Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng

Bài 49. Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Tổng kết và ôn tập Chương 6 và Chương 7

Chương 8: Mạng điện trong nhà

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Bài 51. Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng – cắt và lấy điện

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì

Bài 55. Sơ đồ điện

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Bài 58. Thiết kế mạch điện

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện

Tổng kết và ôn tập Phần 3

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sốngBài 2. Hình chiếuBài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thểBài 4. Bản vẽ các khối đa diệnBài 5. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diệnBài 6. Bản vẽ các khối tròn xoayBài 7. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoayBài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắtBài 9. Bản vẽ chi tiếtBài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắtBài 11. Biểu diễn renBài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có renBài 13. Bản vẽ lắpBài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giảnBài 15. Bản vẽ nhàBài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giảnTổng kết và ôn tập Phần 1Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sốngBài 18. Vật liệu cơ khíBài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khíBài 20. Dụng cụ cơ khíBài 21. Cưa và đục kim loạiBài 22. Dũa và khoan kim loạiBài 23. Thực Hành : Đo và vạch dấuBài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghépBài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo đượcBài 26. Mối ghép tháo đượcBài 27. Mối ghép độngBài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiếtBài 29. Truyền chuyển độngBài 30. Biến đổi chuyển độngBài 31. Thực Hành : Truyền và biến đổi chuyển độngTổng kết và ôn tập Phần 2Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sốngBài 33. An toàn điệnBài 34. Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điệnBài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điệnBài 36. Vật liệu kỹ thuật điệnBài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điệnBài 38. Đồ dùng loại điện – quang: Đèn sợi đốtBài 39. Đèn huỳnh quangBài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quangBài 41. Đồ dùng loại Điện – Nhiệt : Bàn là điệnBài 42. Bếp điện, nồi cơm điệnBài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điệnBài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nướcBài 45. Thực Hành : Quạt điệnBài 46. Máy biến áp một phaBài 47. Thực Hành : Máy biến ápBài 48. Sử dụng hợp lý điện năngBài 49. Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đìnhTổng kết và ôn tập Chương 6 và Chương 7Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhàBài 51. Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhàBài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng – cắt và lấy điệnBài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhàBài 54. Thực Hành: Cầu trìBài 55. Sơ đồ điệnBài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điệnBài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điệnBài 58. Thiết kế mạch điệnBài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điệnTổng kết và ôn tập Phần 3

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 6 Lớp 10

Tài Liệu Học Ngữ Pháp Tiếng Anh: Sách Use Of English – First Certificate Skills – Mark Harrison

Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 : Tổng Hợp Các Dạng Giải Bài Tập Kim Loại

Hướng Dẫn Yugi H5: Cách Qua Các Bài Tập Huấn Luyện Khó

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 11 Hình Học Trang 119 Sách Giáo Khoa

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 6. Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay

Giải Vbt Công Nghệ 6 Bài 8: Sắp Xếp Đồ Đạc Hợp Lí Trong Nhà Ở

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 15. Bản Vẽ Nhà

Công Nghệ 8 Bài 2. Hình Chiếu

Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 8 Bài 2: Hình Chiếu

Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 8 Bài 1: Vai Trò Của Bản Vẽ Kỹ Thuật Trong Sản Xuất Và Đời Sống

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

I. KHỐI TRÒN XOAY (Trang 12-vbt Công nghệ 8)

– Hãy tìm các từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong các mệnh đề sau:

Lời giải:

+ Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

+ Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

+ Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

– Hãy kể ba vật thể có dạng khối tròn xoay khác nhau:

1. Quả bóng

2. Bình hoa

3. Cốc

II. HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU (Trang 12-vbt Công nghệ 8)

– Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (hình 6.3), hình nón (hình 6.4), hình cầu (hình 6.5) SGK và trả lời các câu hỏi kèm theo bằng cách điền vào các bảng 6.1, 6.2 và bảng 6.3.

Lời giải:

Bảng 6.1

Bảng 6.2

Bảng 6.3

– Hãy tìm các từ thích hợp để điền vào các chỗ trống (…) trong các câu sau:

Lời giải:

+ Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là hình là hình chữ nhật, của hình nón là hình tam giác và của hình cầu là hình tròn

+ Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của các khối tròn xoay đều là hình hình tròn.

Câu 1 (Trang 13-vbt Công nghệ 8): Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Lời giải:

– Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

– Hình chiếu đứng sẽ có dạng hình chữ nhật, hình chiếu cạnh có dạng hình tròn.

Câu 2 (Trang 13-vbt Công nghệ 8): Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Lời giải:

– Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

– Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn.

Câu 3 (Trang 14-vbt Công nghệ 8): Hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì?

Lời giải:

– Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

– Hình chiếu đứng, cạnh, bằng của hình cầu đều là hình tròn.

Bài tập (Trang 14-vbt Công nghệ 8): Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 của vật thể (hình 6.6 SGK)

a) Hãy đọc các bản vẽ để xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Hãy đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các vật thể A, B, C, D (h.6.7) với các bản vẽ các hình chiếu 1, 2, 3, 4.

Lời giải:

a) Hình dạng của vật thể:

– Bản vẽ 1: hình nón cụt

– Bản vẽ 2: hình chỏm cầu

– Bản vẽ 3: hình đới cầu

– Bản vẽ 4: nửa hình trụ

b) Bảng 6.4

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Vbt Công Nghệ 8: Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 4. Bản Vẽ Các Khối Đa Diện

Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 6 Bài 4

Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ Nghĩa Tư Bản Được Xác Lập Trên Phạm Vi Thế Giới

Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 4. Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mac (Ngắn Gọn)

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 39. Đèn Huỳnh Quang

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 41. Đồ Dùng Loại Điện

Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8

Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 8 Bài 15: Bản Vẽ Nhà

Giải Vbt Công Nghệ 8 Tổng Kết Và Ôn Tập Phần 1

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 31. Thực Hành : Truyền Và Biến Đổi Chuyển Động

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Hãy điền các loại đèn huỳnh quang thông dụng vào bảng sau:

I. ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (Trang 88-vbt Công nghệ 8)

1. cấu tạo

– Điền tên các bộ phận 1, 2, 3, 4 của đèn ống huỳnh quang (hình 39.1 SGK) vào bảng sau:

Điện cực được tráng một lớp bari – oxit để phát ra điện tử

(Đ)

S

Không có lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống, đèn huỳnh quang sáng bình thường

Đ

(S)

Nhờ lớp huỳnh quang phủ bên trong ống làm cho đèn huỳnh quang sáng

(Đ)

(Đ)

2. Nguyên lí làm việc

Lời giải:

– Em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Đèn huỳnh quang làm việc theo nguyên lí nào?

A. Dòng điện làm các điện cực nóng lên phát ra ánh sáng.

B. Sự phóng điện giữa hai điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng. (x)

– Để mồi phóng điện cho đèn ống huỳnh quang ta dùng thiết bị gì?

Ta dùng chấn lưu điện cảm và tắc te hoặc chấn lưu điện tử

II. ĐÈN COMPAC HUỲNH QUANG (Trang 88-vbt Công nghệ 8)

Hãy nối mỗi cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng.

Lời giải:

III. SO SÁNH ĐÈN SỢI ĐỐT VÀ ĐÈN HUỲNH QUANG (Trang 88-vbt Công nghệ 8)

Không cần chấn lưu; Tiết kiệm điện năng; Cần chấn lưu; Tuổi thọ thấp; ánh sáng liên tục; không tiết kiệm điện năng; tuổi thọ cao; ánh sáng không liên tục

Lời giải:

– Có các loại đèn với số liệu kĩ thuật sau:

1. Đèn sợi đốt: U = 220V và các công suất 25W, 40W, 75W, 100W, 300W

2. Đèn huỳnh quang: U = 220V và các công suất 36W, 18W.

Hãy lựa chon loại đèn phù hợp với mục đích sử dụng, tiết kiệm điện năng tiêu thụ

Câu 1 (Trang 89-Vbt công nghệ 8): Phát biểu nguyên lí làm việc của đèn huỳnh quang.

Lời giải:

– Sự phóng điện giữa hai cực của đèn tạo ra tia tử ngoài. Tia tử ngoại tác dụng vào lớp huỳnh quang phát sáng.

Câu 2 (Trang 89-Vbt công nghệ 8): Nêu các đặc điểm của đèn huỳnh quang.

Lời giải:

– Hiện tượng nhấp nháy: phát ra ánh sáng không liên tục, có hiệu ứng nhấp nháy, gây mỏi mắt.

– Hiệu suất phát quang: khoảng 20-25% điện năng tiêu thụ của đèn thành quang năng, phần còn lại tỏa nhiệt.

– Tuổi thọ khoảng 8000 giờ.

– Mồi phóng điện: dùng chấn lưu điện cảm và tắc te hoặc chấn lưu điện tử

Câu 3 (Trang 89-Vbt công nghệ 8): Vì sao người ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng ở nhà, lớp học, công sở, nhà máy, …?

Lời giải:

– Vì do các đặc điểm của đèn huỳnh quang ưu việt hơn so với đèn sợi đốt: tiết kiệm điện năng, ít phát nhiệt ra môi trường và nhất là tuổi thọ cao.

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Vbt Công Nghệ 6 Bài 4: Sử Dụng Và Bảp Quản Trang Phục

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 46. Máy Biến Áp Một Pha

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Vận Dụng Kiến Thức Sách Giáo Khoa Giải Các Bài Tập Công Nghệ 8 Chương 5 Truyền Và Biến Đổi Chuyển Động

Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 8 Bài 1: Vai Trò Của Bản Vẽ Kỹ Thuật Trong Sản Xuất Và Đời Sống

Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 8 Bài 2: Hình Chiếu

🌟 Home
🌟 Top