Giải Vbt Địa Lí 7

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Địa Lí 6
 • Giải Vbt Lịch Sử 9
 • Giải Vbt Lịch Sử 6
 • Giải Vbt Vật Lí 8
 • Giải Vbt Vật Lí 9
 • Giới thiệu về Giải VBT Địa Lí 7

  Bài 1: Dân số

  Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

  Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

  Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

  Phần 2: Các môi trường địa lí

  Chương I: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

  Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

  Bài 6: Môi trường nhiệt đới

  Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

  Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

  Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

  Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

  Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

  Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

  Chương II: Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

  Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

  Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

  Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

  Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

  Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

  Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

  Chương III: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

  Bài 19: Môi trường hoang mạc

  Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

  Chương IV: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

  Bài 21: Môi trường đới lạnh

  Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

  Chương V: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

  Bài 23: Môi trường vùng núi

  Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

  Phần ba: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

  Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

  Chương VI: Châu Phi

  Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

  Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

  Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

  Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

  Bài 30: Kinh tế châu Phi

  Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

  Bài 32: Các khu vực châu Phi

  Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

  Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

  Chương VII: Châu Mĩ

  Bài 35: Khái quát châu Mĩ

  Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

  Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

  Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

  Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

  Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

  Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

  Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

  Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

  Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

  Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

  Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet

  Chương VIII: Châu Nam Cực

  Bài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới

  Chương IX: Châu Đại Dương

  Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

  Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

  Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

  Chương X: Châu Âu

  Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

  Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

  Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

  Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

  Bài 55: Kinh tế châu Âu

  Bài 56: Khu vực Bắc Âu

  Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

  Bài 58: Khu vực Nam Âu

  Bài 59: Khu vực Đông Âu

  Bài 60: Liên minh Châu Âu

  Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

  Bài 1: Dân sốBài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giớiBài 3: Quần cư. Đô thị hóaBài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổiBài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩmBài 6: Môi trường nhiệt đớiBài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùaBài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóngBài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóngBài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóngBài 13: Môi trường đới ôn hòaBài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòaBài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòaBài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòaBài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòaBài 19: Môi trường hoang mạcBài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạcBài 21: Môi trường đới lạnhBài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnhBài 23: Môi trường vùng núiBài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núiBài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạngBài 26: Thiên nhiên châu PhiBài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu PhiBài 29: Dân cư xã hội châu PhiBài 30: Kinh tế châu PhiBài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)Bài 32: Các khu vực châu PhiBài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu PhiBài 35: Khái quát châu MĩBài 36: Thiên nhiên Bắc MĩBài 37: Dân cư Bắc MĩBài 38: Kinh tế Bắc MĩBài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam MĩBài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam MĩBài 44: Kinh tế Trung và Nam MĩBài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đetBài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giớiBài 48: Thiên nhiên châu Đại DươngBài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại DươngBài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-aBài 51: Thiên nhiên châu ÂuBài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu ÂuBài 54: Dân cư xã hội châu ÂuBài 55: Kinh tế châu ÂuBài 56: Khu vực Bắc ÂuBài 57: Khu vực Tây và Trung ÂuBài 58: Khu vực Nam ÂuBài 59: Khu vực Đông ÂuBài 60: Liên minh Châu ÂuBài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Địa Lí 8
 • Giải Vbt Địa Lí 9
 • Chia Sẻ Kiến Thức, Kết Nối Đam Mê
 • Giải Bt Lịch Sử 8 (Ngắn Nhất)
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 2 Tổng Hợp
 • Đáp Án Vbt Địa Lí 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 32 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Địa Lí Lớp 7 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Cđ1. Bài 1. Khám Phá Computer
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 5
 • Đề Thi Tin Học Lớp 5 Học Kì 2 Có Đáp Án (Đề 1)
 • Đáp Án Lesson 2 Unit 4 Sgk Tiếng Anh 5
 • Truyện Tranh Hài, Market Leader Elementary Answer Key Pdf, Mẫu Hóa Đơn Nhà Hàng ăn Uống, Hướng Dẫn Kinh Doanh, Phương Trình B/x+1=a Có Nghiệm Duy Nhất Khi, Bao Cao Thuc Hien Kl 64, Tờ Trình Bằng Tiếng Anh, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Du Lịch 2022, Bảng Cửu Chương 1, Báo Cáo Cà Phê, Nguyên Nhân Điều Kiện Xảy Ra Cách Mạng Màu Việt Nam, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Bác Sĩ, Tiêu Chuẩn Xếp Hạng Sao Cho Khách Sạn, Triết Học Pháp Luật, Dự Thảo Nghị Định 134, Thông Tư 55 Bộ Công An 2022, Đề Thi Ycantho, Tiếng Anh 9 Unit 5, Thông Tư Về Trích Lập Dự Phòng, 6 Sigma, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Bìa Báo Cáo Thành Tích, Đề Cương Sinh Học 7, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non, Địa Chỉ Trường Bách Khoa, Tiểu Luận Giáo Lý Ngũ Uẩn Trong Pháp Học Và Pháp Hành, Dàn ý Bài Viết Số 3 Lớp 8, Sổ Kho Excel, Đơn Ra Quân, Mẫu Đơn Xin Xe Bị Tai Nạn, Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mác Lênin 1, Văn Bản Rễ Của Nguyễn Minh Khiêm, Bao Cao Ket Qua Hoat Dong Kinh Doanh Cua Unilever, Hướng Dẫn 09-hd/btctw Năm 2022, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, 助动词要, Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Quyền Sử Dụng Đất, Tiểu Luận Marketing Sản Phẩm Mới, Nguyên Tắc Có Lợi Cho Bị Can Bị Cáo, Truyện Cổ Tích Yêu Quái, Tải Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hàng Hóa, Báo Cáo Thực Hiện Chỉ Thị Số 42 Về Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Thế Hệ Trẻ, Mau Đơn Xin Rut Dơn Khang Coá Luật Hình Sự, Bộ Quy Tắc Ucp 600, Thủ Tục Cấp Co Form B, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dược Lý 2, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Y Tế Hà Nội, Mẫu Bảng Vinh Danh,

  Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Số 6 Lớp 8, Thông Tư 45/2014/tt-bnnptnt Ngày 03/12/2014, Ngữ Pháp Lớp 7, Bản Nhận Xét Kết Quả Hướng Dẫn Tập Sự, Xử Lý Biên Bản Vi Phạm Giao Thông Quá Hạn, Biểu Phí Dịch Vụ Bankplus, Danh Sách 5 Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước, Nghị Quyết 183, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Hướng Dẫn Số 27, Truyen Tranh 9 Faces Of Love, Chính Sách Viettel, Thông Tin Về Năng Lượng Gió Tại Việt Nam, Nghị Định 155 Y Tế, Báo Cáo Sơ Kết Ban Công Tác Mặt Trận Thôn, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bản Cam Kết Không Thay Đổi Nguyện Vọng, Mẫu Số Điện Thoại Trung Quốc, Mở Tài Khoản Vietinbank, Mẫu Hợp Đồng Du Lịch, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch 2b, Quá Trình Phát Triển Thai 8 Tuần, Tham Luận Về Thông Tư 30, Hiệp ước Nam Cực, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, Thủ Tục Xin Visa Thổ Nhĩ Kỳ, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Bí Thư, Mẫu Đơn Tường Trình, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Tncn, Điều Lệ Quy Định Tuổi Đoàn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 6 Bài 13: Địa Hình Bề Mặt Trái Đất
 • Giải Bài Tập Trang 12 Sgk Toán 2: Phép Cộng Có Tổng Bằng 10
 • Giải Bài Tập Bài 14 Trang 40 Sgk Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỷ Luật
 • Soạn Bài Bài Ca Ngất Ngưởng Sbt Ngữ Văn 11 Tập 1
 • Giải Vbt Địa Lí 9 Bài 4: Lao Động Và Việc Làm

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Địa Lí 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
 • Giải Vở Bài Tập Địa Lý 7 Bài 23
 • Giải Vở Bài Tập Địa Lí 7
 • Câu Hỏi Của Nguyễn Minh Anh
 • Giải Vbt Địa Lí 9 Bài 6: Sự Phát Triển Nền Kinh Tế Việt Nam
 • Bài 4: Lao động và việc làm – Chất lượng cuộc sống

  Bài 1 trang 12 VBT Địa lí 9: Cho bảng số liệu và biểu đồ

  NGUỒN LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC TA (Triệu người)

  Nhận xét về nguồn lao động của nước ta (dựa vào bảng số liệu, biểu đồ và kiến thức đã học)

  – Về số lượng: …

  – Về phân bố: …

  – Về chất lượng: …

  Lời giải:

  Nhận xét về nguồn lao động nước ta:

  – Về số lượng: Từ năm 2000 đến năm 2014, số lượng lao động nước ta có xu hướng tăng từ 38,5 triệu người lên 53,7 triệu người. năm 2014 tỉ lệ lao động chiếm 59% trong tổng số dân.

  – Về phân bố: Lao động nước ta chủ yếu sống ở nông thôn chiếm 69,3% năm 2014.

  – Về chất lượng: Chất lượng lao động cảu nước ta còn nhiều hạn chế, năm 2014 tỉ lệ lao động đã qua đào tạo của nước ta chỉ chiếm 18,6% trong tổng số lao động.

  Bài 2 trang 13 VBT Địa lí lớp 9: Điền nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

  Lời giải:

  Bài 3 trang 13 VBT Địa lí 9: Quan sát biểu đồ.

  a) Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta.

  – Sử dụng lao động nhất là khu vực: …

  – Sử dụng ít lao động nhất là khu vực: …

  b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta.

  – Khu vực có tỉ trọng lao động giảm: …

  – Khu vực có tỉ trọng lao động tăng: …

  c) Sự thay đổi vậy là chiều hướng (Đánh dấu X vào ý đúng).

  A. Tích cực. B. Không tích cực.

  Lời giải:

  a) Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta.

  – Sử dụng lao động nhất là khu vực: Nông – lâm – ngư nghiệp.

  – Sử dụng ít lao động nhất là khu vực: Công nghiệp – xây dựng.

  b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta.

  – Khu vực có tỉ trọng lao động giảm: Nông – lâm – ngư nghiệp.

  – Khu vực có tỉ trọng lao động tăng: Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

  c) Sự thay đổi vậy là chiều hướng (Đánh dấu X vào ý đúng).

  (Giải thích: Bài 4, phần I, trang 16 SGK Địa lí 9)

  Bài 4 trang 14 VBT Địa lí 9: Đánh dấu X vào ý đúng

  Lời giải:

  Tình trạng thiếu việc làm là đặc trưng ở vùng nào của nước ta?

  (Giải thích: Bài 4, phần II, trang 16 SGK Địa lí 9)

  Bài 5 trang 14 VBT Địa lí 9: Nối cột bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

  Lời giải:

  Bài 6 trang 14 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng

  A. Tỉ lệ người lớn biết chữ được nâng lên.

  B. Thu nhập bình quân trên đầu người tăng.

  X

  C. Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực.

  D. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn.

  (Giải thích: Bài 4, phần III, trang 16 SGK Địa lí 9)

  Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 9 (VBT Địa Lí 9) khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 15
 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 1. Những Cuộc Cách Mạng Tư Sản Đầu Tiên (Ngắn Gọn)
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 19
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 44
 • Giải Vbt Sinh 7 Bài 22
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 4: Trùng Roi

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 46: Thỏ
 • Giải Vbt Sinh 7 Bài 22
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 44
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 19
 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 1. Những Cuộc Cách Mạng Tư Sản Đầu Tiên (Ngắn Gọn)
 • Bài 4: Trùng roi

  I. Trùng roi xanh (trang 13 VBT Sinh học 7)

  1. (trang 13 VBT Sinh học 7): Dựa vào hình 4.2 (SGK), diễn đạt bằng lời thứ tự 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

  Trả lời:

  1. Tế bào tích lũy các chất cho quá trình phân đôi

  2. Nhân phân đôi, roi phân đôi

  3. Chất nguyên sinh và các cơ quan phân đôi (điểm mắt, không bào co bóp, diệp lục)

  4. Tế bào bắt đầu tách đôi theo chiều dọc cơ thể

  5. Tế bào tiếp tục tách đôi

  6. Hai tế bào con được hình thành

  2. (trang 13 VBT Sinh học 7): Đánh dấu (✓) vào ô trống với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

  Trả lời:

  – Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:

  – Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

  II. Tập đoàn trùng roi (trang 13 VBT Sinh học 7)

  1. (trang 13 VBT Sinh học 7): Bằng các cụm từ: tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy hoàn thiện các câu sau đây:

  Trả lời:

  Tập đoàn trùng roi dù có nhiều tế bào nhưng chỉ là một nhóm động vật đơn bào vì mỗi tế bào vận chuyển và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

  Ghi nhớ (trang 14 VBT Sinh học 7)

  Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào, di chuyển nhờ roi, vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng, hô hấp qua màng cơ thể, bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bao co bóp, sinh sản vô tính theo cách phân đôi. Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết với nhau tạo thành. Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

  Câu hỏi (trang 14 VBT Sinh học 7)

  1. (trang 14 VBT Sinh học 7): Đánh dấu (✓) vào nơi thường gặp trùng roi:

  Trả lời:

  2. (trang 14 VBT Sinh học 7): Trùng roi giống với thực vật và khác với thực vật ở những điểm nào?

  Trả lời:

  – Giống: đều có diệp lục.

  – Khác: Trùng roi có roi, điểm mắt, có khả năng di chuyển, không có thành xenlulozo. Thực vật không có khả năng di chuyển, có thành xenlulozo.

  3. (trang 14 VBT Sinh học 7): *Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

  Trả lời:

  Khi di chuyển, roi xoáy vào nước khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

  Các bài giải vở bài tập Sinh học lớp 7 (VBT Sinh học 7) khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 7: Đặc Điểm Chung Và Vai Trò Thực Tiễn Của Động Vật Nguyên Sinh
 • Bài 52: Phản Xạ Không Điều Kiện Và Phản Xạ Có Điều Kiện
 • Sử Dụng Giản Đồ Vecto Để Giải Bt Điện Xoay Chiều
 • Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 8
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 35: Những Điều Kiện Cần Cho Hạt Nảy Mầm
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 29
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 31
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 7 Trang 115: Ếch Đồng
 • Giải Bài Tập Trang 67 Sgk Sinh Lớp 7: Một Số Thân Mềm Khác Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 7
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Sinh Học Lớp 7 Học Kì 2
 • I. Trùng roi xanh (trang 13 VBT Sinh 7)ọ1. (trang 13 VBT Sinh 7):ọ vào hình 4.2 (SGK), di ng th cự ướsinh phân đôi trùng roi xanh.ả ủTr i:ả ờ1. bào tích lũy các ch cho quá trình phân đôiế ấ2. Nhân phân đôi, roi phân đôi3. Ch nguyên sinh và các quan phân đôi (đi t, không bào co bóp, di c)ấ ụ4. bào tách đôi theo chi thế ể5. bào ti tách đôiế ụ6. Hai bào con hình thànhế ượ2. (trang 13 VBT Sinh 7):ọ Đánh (ấ vào tr ng tr đúng cho các câuố ờh sau:ỏTr i:ả ờ- Trùng roi xanh ti phía ánh sáng nh :ế ờDi Roi và đi tể ắ- Trùng roi xanh gi ng bào th ch :ố ỗCó di cệ ✓Có thành xenlulozo Có roi Có đi tể II. đoàn trùng roi (trang 13 VBT Sinh 7)ậ ọ1. (trang 13 VBT Sinh 7):ọ ng các bào, trùng roi, bào, đa bào, emằ ơhãy hoàn thi các câu sau đây:ệTr i:ả ờT đoàn trùng roi dù có nhi bào nh ng ch là nhóm ng bào vì iậ ỗt bào chuy và dinh ng p. đoàn trùng roi coi là hình nh aế ưỡ ượ ủm quan ngu gi ng bào và ng đa bào.ố ậGhi nh (trang 14 VBT Sinh 7)ớ ọTrùng roi xanh là th ng bào, di chuy nh roi, ng dộ ưỡ ịd ng, hô qua màng th bài ti và đi ch nh áp su th th nh không baoưỡ ờco bóp, sinh vô tính theo cách phân đôi. đoàn trùng roi nhi bào có roi,ả ếliên nhau thành. Chúng ra quan ngu gi ng nế ơbào và ng đa bào.ộ ậCâu (trang 14 VBT Sinh 7)ỏ ọ1. (trang 14 VBT Sinh 7):ọ Đánh (ấ vào th ng trùng roi:ơ ườ ặTr i:ả ờBi nể Ao ✓Vũng ướ Ru ng Gi ngế2. (trang 14 VBT Sinh 7):ọ Trùng roi gi ng th và khác th ởnh ng đi nào?ữ ểTr i:ả ờ- Gi ng: có di c.ố ụ- Khác: Trùng roi có roi, đi t, có kh năng di chuy n, không có thành xenlulozo.ể ểTh không có kh năng di chuy n, có thành xenlulozo.ự ể3. (trang 14 VBT Sinh 7):ọ *Khi di chuy n, roi ho ng nh th nào khi cho cể ơth trùng roi ti xoay mình.ể ừTr i:ả ờKhi di chuy n, roi xoáy vào khi cho th trùng roi ti xoay mình.ể ướ ừDOC24.VN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7 Bài 4
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 41
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 18
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 2
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 2: Phân Biệt Động Vật Với Thực Vật. Đặc Điểm Chung Của Động Vật
 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 7 Bài 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 6: Môi Trường Nhiệt Đới
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 7 Bài 6: Môi Trường Nhiệt Đới
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 6: Tính Chất Ba Đường Phân Giác Của Tam Giác
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 6: Tam Giác Cân
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 6 Bài 3, 1.1, 1.2
 • Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

  Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi – chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

  Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

  Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

  – Đọc biểu đồ tháp tuổi.

  – Đọc bản đồ phân bố dân cư

  – Đáy tháp thu hẹp cả hai phía.

  – Thân tháp mở rộng và nâng cao cả hai phía.

  – Nhóm tuổi 15-59 (tuổi lao động) táng, trong đó các độ tuổi 20 – 24 và 25 – 29 cả hai giới nam nữ từ 5% (1989) tăng đến gần 6% (1999).

  – Nhóm tuổi 0-14 (tuổi dưới lao động) giảm, trong đó hai độ tuổi 0 – 4 và 5 – 9 giảm từ 5% xuống 4% ở cả hai giới.

   Tìm trên hình 4.4 (lược đồ phân bố dân cư ở châu Á)

   a) Những khu vực tập trung đông dân:

  – Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

  – Đông Nam Á: In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin, Việt Nam, Thái Lan.

  – Nam Á: Ân Độ, Pa-kit-xtan, Băng-la-đét.

  b) Các đô thị lớn ở châu Á (quy mô trên 5 triệu người) thường phân bố ở ven biển (ví dụ: Tô-ki-ô, Mum-bai, Ma-ni-la, Thượng Hải) hoặc ở các đồng bằng lớn (Niu Đê-li, Băng Cốc, Bắc Kinh,…).

  Giải bài tập môn Địa Lý lớp 7 Bài 4: Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

  Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Bài 4 Trang 14 Sgk Gdcd Lớp 7
 • Giải Sbt Vật Lý 7 Bài 4: Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 3: Biểu Đồ
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 3: Đơn Thức
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 3: Quần Cư. Đô Thị Hóa
 • Giải Vbt Địa Lí 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Lịch Sử 9
 • Giải Vbt Lịch Sử 6
 • Giải Vbt Vật Lí 8
 • Giải Vbt Vật Lí 9
 • Bài 24: Văn Bản: Ý Nghĩa Văn Chương – Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7
 • Giới thiệu về Giải VBT Địa Lí 6

  Bài mở đầu

  Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

  Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

  Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

  Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

  Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

  Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

  Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

  Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

  Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

  Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

  Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

  Bài tập: Ôn tập chương 1

  Chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

  Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

  Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

  Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

  Bài 15: Các mỏ khoáng sản

  Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

  Bài 17: Lớp vỏ khí

  Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

  Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

  Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

  Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

  Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

  Bài 23: Sông và hồ

  Bài 24: Biển và đại dương

  Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

  Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

  Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

  Bài tập: Ôn tập chương 2

  Bài mở đầuBài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái ĐấtBài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồBài 3: Tỉ lệ bản đồBài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa líBài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồBài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp họcBài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt TrờiBài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùaBài 10: Cấu tạo bên trong của Trái ĐấtBài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái ĐấtBài tập: Ôn tập chương 1Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái ĐấtBài 13: Địa hình bề mặt Trái ĐấtBài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)Bài 15: Các mỏ khoáng sảnBài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớnBài 17: Lớp vỏ khíBài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khíBài 19: Khí áp và gió trên Trái ĐấtBài 20: Hơi nước trong không khí. MưaBài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưaBài 22: Các đới khí hậu trên Trái ĐấtBài 23: Sông và hồBài 24: Biển và đại dươngBài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dươngBài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đấtBài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái ĐấtBài tập: Ôn tập chương 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Địa Lí 7
 • Giải Vbt Địa Lí 8
 • Giải Vbt Địa Lí 9
 • Chia Sẻ Kiến Thức, Kết Nối Đam Mê
 • Giải Bt Lịch Sử 8 (Ngắn Nhất)
 • Giải Vbt Địa Lí 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Địa Lí 7
 • Giải Vbt Địa Lí 6
 • Giải Vbt Lịch Sử 9
 • Giải Vbt Lịch Sử 6
 • Giải Vbt Vật Lí 8
 • Giới thiệu về Giải VBT Địa Lí 8

  XI. Châu Á gồm 18 bài viết

  XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục gồm tất cả 3 bài viết

  Phần 2: Địa lí tự nhiên gồm 23 bài viết.

  Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục gồm 2 chương với 21 bài viết

  Giải VBT Địa Lí 8 giúp các em học sinh hoàn thành bài tập trong vở BT Địa Lí 8 một cách chính xác, đầy đủ. Từ đó giúp các em nắm chắc kiến thức, thêm yêu thích môn học này hơn.

  Giải VBT Địa Lí 8 gồm 2 phần với tổng số 44 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:

  XI. Châu Á

  Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

  Bài 2: Khí hậu châu Á

  Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

  Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

  Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

  Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á

  Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

  Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

  Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

  Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

  Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

  Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á

  Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và hải đảo

  Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

  Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

  Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

  Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

  XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

  Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

  Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

  Bài 21: Con người và môi trường địa lí

  Phần 2: Địa lí tự nhiên

  Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

  Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

  Bài 24: Vùng biển Việt Nam

  Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

  Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

  Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

  Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình

  Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

  Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

  Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

  Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

  Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

  Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

  Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

  Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

  Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

  Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

  Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

  Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

  Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

  Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

  Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương

  Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sảnBài 2: Khí hậu châu ÁBài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu ÁBài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu ÁBài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu ÁBài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu ÁBài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu ÁBài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu ÁBài 9: Khu vực Tây Nam ÁBài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam ÁBài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam ÁBài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông ÁBài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông ÁBài 14: Đông Nam Á – đất liền và hải đảoBài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam ÁBài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam ÁBài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chiaBài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lựcBài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái ĐấtBài 21: Con người và môi trường địa líBài 22: Việt Nam – đất nước, con ngườiBài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt NamBài 24: Vùng biển Việt NamBài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt NamBài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt NamBài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt NamBài 28: Đặc điểm địa hình Việt NamBài 29: Đặc điểm các khu vực địa hìnhBài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt NamBài 31: Đặc điểm khí hậu Việt NamBài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước taBài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt NamBài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước taBài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt NamBài 36: Đặc điểm đất Việt NamBài 37: Đặc điểm sinh vật Việt NamBài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt NamBài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt NamBài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợpBài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc BộBài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung BộBài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam BộBài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Địa Lí 9
 • Chia Sẻ Kiến Thức, Kết Nối Đam Mê
 • Giải Bt Lịch Sử 8 (Ngắn Nhất)
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 2 Tổng Hợp
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính Có Lời Giải – Phần 1
 • Giải Vbt Địa Lí 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Địa Lí 8
 • Giải Vbt Địa Lí 7
 • Giải Vbt Địa Lí 6
 • Giải Vbt Lịch Sử 9
 • Giải Vbt Lịch Sử 6
 • Giới thiệu về Giải VBT Địa Lí 9

  Các bài học trong chương trình Địa Lí 9: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Dân số và gia tăng dân số, Phân bố dân cư và các loại hình quần cư, Lao động và việc làm – Chất lượng cuộc sống, Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009, Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản, Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng dàn gia súc, gia cầm, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Giải VBT Địa Lí 9 gồm 43 bài viết là phương pháp giải bài tập trong vở bài tập Địa Lí 9.

  Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009

  Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

  Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

  Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng dàn gia súc, gia cầm

  Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

  Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

  Bài 15: Thương mại và du lịch

  Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

  Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

  Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng

  Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

  Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

  Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

  Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

  Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

  Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

  Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

  Bài 28: Vùng Tây Nguyên

  Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

  Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

  Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

  Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

  Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

  Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

  Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

  Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo

  Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)

  Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

  Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố

  Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

  Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

  Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt NamBài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpBài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệpBài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sảnBài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng dàn gia súc, gia cầmBài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụBài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thôngBài 15: Thương mại và du lịchBài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tếBài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc BộBài 20: Vùng Đồng bằng sông HồngBài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu ngườiBài 23: Vùng Bắc Trung BộBài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung BộBài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung BộBài 28: Vùng Tây NguyênBài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây NguyênBài 31: Vùng Đông Nam BộBài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam BộBài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu LongBài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu LongBài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – ĐảoBài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khíBài 41: Địa lí tỉnh thành phốBài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Kiến Thức, Kết Nối Đam Mê
 • Giải Bt Lịch Sử 8 (Ngắn Nhất)
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 2 Tổng Hợp
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính Có Lời Giải – Phần 1
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 1 Trong Các Doanh Nghiệp Có Lời Giải
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn Tập Chương 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 28: Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hoa
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 6: Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét
 • Giải Bài Tập Bài 15 Trang 55 Sgk Gdcd Lớp 9
 • Giải Vbt Ngữ Văn 8 Bài 3 Nhanh Hộ Mình ^^ Câu Hỏi 8325
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Tổng Kết Phần Tập Làm Văn
 • VBT Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương 4

  Trả lời:

  Thời Lý – Trần

  Thời Lê Thánh Tông

  Triều đình và bộ máy ở trung ương

  – Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê

  – Nhà nước quân chủ quý tộc

  – Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.

  – Giúp vua có các quan đại thần.

  – Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn.

  – Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã.

  Các đơn vị hành chínhh

  – Cả nước chia thành các lộ, châu, huyện, xã.

  – Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã.

  – Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã.

  Cách đào tạo, tuyển chọn, bổ dụng quan lại

  – Cả thi cử và đề bạt

  – Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng.

  Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa chọn, bổ dụng quan lại.

  – Giống nhau

  – Khác nhau

  Trả lời:

  – Giống nhau: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan lại đại thần. Cấm giết mổ trâu, bò.

  – Khác nhau:

  + Thời Lý – Trần: Bảo vệ quyền lợi tư hữu. Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

  + Thời Lê sơ:

  Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ.

  Hạn chế phát triển nô tì. Pháp luật thời Lê Sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức.

  Bài 3 trang 62 VBT Lịch sử 7: Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình kinh tế thờ Lý – Trần và thời Lê sơ:

  Trả lời:

  Nông Nghiệp

  – Nông nghiệp phát triển. Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền. Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang.

  – Đặt một số chức quan chuyên về nông nghiệp.

  – Có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh.

  – Thực hiện phép quân điền.

  Thủ công nghiệp

  – Các nghề thủ công phát triển.

  – Có các làng thủ công, phường thủ công

  – Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác.

  Thương nghiệp

  – Trao đổi buôn bán phát triển.

  – Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

  Bài 4 trang 62-63 VBT Lịch sử 7: Điền vào chỗ trống những ý nói vè thành tựu ở các lĩnh vực giáo dục, văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ.

  – Về giáo dục, thi cử

  – Về văn học

  – Về khoa học, nghệ thuật

  Trả lời:

  – Về giáo dục, thi cử: giáo dục phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển giáo dục như: tổ chức thi cử 3 năm một lần. Nho học độc tôn.

  – Về văn học: Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, có hàng loạt tập văn, thơ nổi tiếng. Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.

  – Về khoa học, nghệ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 3: Cuộc Phản Công Ở Kinh Thành Huế
 • Vbt Lịch Sử 6 Bài 3: Xã Hội Nguyên Thủy
 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 3. Chủ Nghĩa Tư Bản Được Xác Lập Trên Phạm Vi Thế Giới (Ngắn Gọn)
 • Bài 2: Cấu Tạo Cơ Thể Người
 • Giải Bài Tập Sbt Sinh Học 8 Bài 38
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100