Top 15 # Giải Vbt Địa 7 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Vbt Địa Lí 7

Giới thiệu về Giải VBT Địa Lí 7

Bài 1: Dân số Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Phần 2: Các môi trường địa lí

Chương I: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm Bài 6: Môi trường nhiệt đới Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Chương II: Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Chương III: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 19: Môi trường hoang mạc Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương IV: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Bài 21: Môi trường đới lạnh Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương V: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Bài 23: Môi trường vùng núi Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần ba: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Chương VI: Châu Phi

Bài 26: Thiên nhiên châu Phi Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi Bài 30: Kinh tế châu Phi Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo) Bài 32: Các khu vực châu Phi Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo) Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Chương VII: Châu Mĩ

Bài 35: Khái quát châu Mĩ Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo) Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet

Chương VIII: Châu Nam Cực

Bài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới

Chương IX: Châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Chương X: Châu Âu

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo) Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu Bài 55: Kinh tế châu Âu Bài 56: Khu vực Bắc Âu Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu Bài 58: Khu vực Nam Âu Bài 59: Khu vực Đông Âu Bài 60: Liên minh Châu Âu Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Bài 1: Dân sốBài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giớiBài 3: Quần cư. Đô thị hóaBài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổiBài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩmBài 6: Môi trường nhiệt đớiBài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùaBài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóngBài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóngBài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóngBài 13: Môi trường đới ôn hòaBài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòaBài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòaBài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòaBài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòaBài 19: Môi trường hoang mạcBài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạcBài 21: Môi trường đới lạnhBài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnhBài 23: Môi trường vùng núiBài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núiBài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạngBài 26: Thiên nhiên châu PhiBài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu PhiBài 29: Dân cư xã hội châu PhiBài 30: Kinh tế châu PhiBài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)Bài 32: Các khu vực châu PhiBài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu PhiBài 35: Khái quát châu MĩBài 36: Thiên nhiên Bắc MĩBài 37: Dân cư Bắc MĩBài 38: Kinh tế Bắc MĩBài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam MĩBài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam MĩBài 44: Kinh tế Trung và Nam MĩBài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đetBài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giớiBài 48: Thiên nhiên châu Đại DươngBài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại DươngBài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-aBài 51: Thiên nhiên châu ÂuBài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu ÂuBài 54: Dân cư xã hội châu ÂuBài 55: Kinh tế châu ÂuBài 56: Khu vực Bắc ÂuBài 57: Khu vực Tây và Trung ÂuBài 58: Khu vực Nam ÂuBài 59: Khu vực Đông ÂuBài 60: Liên minh Châu ÂuBài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Đáp Án Vbt Địa Lí 7

Truyện Tranh Hài, Market Leader Elementary Answer Key Pdf, Mẫu Hóa Đơn Nhà Hàng ăn Uống, Hướng Dẫn Kinh Doanh, Phương Trình B/x+1=a Có Nghiệm Duy Nhất Khi, Bao Cao Thuc Hien Kl 64, Tờ Trình Bằng Tiếng Anh, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Du Lịch 2017, Bảng Cửu Chương 1, Báo Cáo Cà Phê, Nguyên Nhân Điều Kiện Xảy Ra Cách Mạng Màu Việt Nam, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Bác Sĩ, Tiêu Chuẩn Xếp Hạng Sao Cho Khách Sạn, Triết Học Pháp Luật, Dự Thảo Nghị Định 134, Thông Tư 55 Bộ Công An 2015, Đề Thi Ycantho, Tiếng Anh 9 Unit 5, Thông Tư Về Trích Lập Dự Phòng, 6 Sigma, Cách Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Bìa Báo Cáo Thành Tích, Đề Cương Sinh Học 7, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non, Địa Chỉ Trường Bách Khoa, Tiểu Luận Giáo Lý Ngũ Uẩn Trong Pháp Học Và Pháp Hành, Dàn ý Bài Viết Số 3 Lớp 8, Sổ Kho Excel, Đơn Ra Quân, Mẫu Đơn Xin Xe Bị Tai Nạn, Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mác Lênin 1, Văn Bản Rễ Của Nguyễn Minh Khiêm, Bao Cao Ket Qua Hoat Dong Kinh Doanh Cua Unilever, Hướng Dẫn 09-hd/btctw Năm 2017, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, 助动词要, Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Quyền Sử Dụng Đất, Tiểu Luận Marketing Sản Phẩm Mới, Nguyên Tắc Có Lợi Cho Bị Can Bị Cáo, Truyện Cổ Tích Yêu Quái, Tải Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hàng Hóa, Báo Cáo Thực Hiện Chỉ Thị Số 42 Về Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Thế Hệ Trẻ, Mau Đơn Xin Rut Dơn Khang Coá Luật Hình Sự, Bộ Quy Tắc Ucp 600, Thủ Tục Cấp Co Form B, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dược Lý 2, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Y Tế Hà Nội, Mẫu Bảng Vinh Danh,

Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Số 6 Lớp 8, Thông Tư 45/2014/tt-bnnptnt Ngày 03/12/2014, Ngữ Pháp Lớp 7, Bản Nhận Xét Kết Quả Hướng Dẫn Tập Sự, Xử Lý Biên Bản Vi Phạm Giao Thông Quá Hạn, Biểu Phí Dịch Vụ Bankplus, Danh Sách 5 Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước, Nghị Quyết 183, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Hướng Dẫn Số 27, Truyen Tranh 9 Faces Of Love, Chính Sách Viettel, Thông Tin Về Năng Lượng Gió Tại Việt Nam, Nghị Định 155 Y Tế, Báo Cáo Sơ Kết Ban Công Tác Mặt Trận Thôn, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bản Cam Kết Không Thay Đổi Nguyện Vọng, Mẫu Số Điện Thoại Trung Quốc, Mở Tài Khoản Vietinbank, Mẫu Hợp Đồng Du Lịch, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch 2b, Quá Trình Phát Triển Thai 8 Tuần, Tham Luận Về Thông Tư 30, Hiệp ước Nam Cực, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, Thủ Tục Xin Visa Thổ Nhĩ Kỳ, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Bí Thư, Mẫu Đơn Tường Trình, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Tncn, Điều Lệ Quy Định Tuổi Đoàn,

Giải Vbt Địa Lí 9

Giới thiệu về Giải VBT Địa Lí 9

Các bài học trong chương trình Địa Lí 9: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Dân số và gia tăng dân số, Phân bố dân cư và các loại hình quần cư, Lao động và việc làm – Chất lượng cuộc sống, Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009, Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản, Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng dàn gia súc, gia cầm, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải VBT Địa Lí 9 gồm 43 bài viết là phương pháp giải bài tập trong vở bài tập Địa Lí 9.

Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng dàn gia súc, gia cầm Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Bài 15: Thương mại và du lịch Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ Bài 28: Vùng Tây Nguyên Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt NamBài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpBài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệpBài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sảnBài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng dàn gia súc, gia cầmBài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụBài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thôngBài 15: Thương mại và du lịchBài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tếBài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc BộBài 20: Vùng Đồng bằng sông HồngBài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu ngườiBài 23: Vùng Bắc Trung BộBài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung BộBài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung BộBài 28: Vùng Tây NguyênBài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây NguyênBài 31: Vùng Đông Nam BộBài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam BộBài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu LongBài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu LongBài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – ĐảoBài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khíBài 41: Địa lí tỉnh thành phốBài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải Vbt Địa Lí 9 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 1 trang 57 VBT Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ NĂM 2014

Điền tên tỉnh theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích, dân số vào bảng sau

Lời giải:

Bài 2 trang 58 VBT Địa lí 9: Dựa vào hình 23.1 và 23.2 trong SGK, điền nội dung phù hợp vào bảng sau

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VÙNG PHÍA BẮC VÀ PHÍA NAM DÃY HOÀNH SƠN

Lời giải:

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VÙNG PHÍA BẮC VÀ PHÍA NAM DÃY HOÀNH SƠN

Bài 3 trang 58 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng.

Lời giải:

Loại thiên tai ít gây thiệt hại ở Bắc Trung Bộ

Bài 4 trang 58 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất.

Lời giải:

Có thể giảm nhẹ thiệt hại ở Bắc Trung Bộ bằng các biện pháp

A. trồng rừng.

B. xây dựng hệ thống hồ chứa.

C. áp dụng rộng rãi hệ thống canh tác theo hướng nông lâm kết hợp.

Bài 5 trang 59 VBT Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu sau

ĐỘ CHÊNH LỆCH VỀ MỘT SỐ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DÂN CƯ, XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC (CẢ NƯỚC=100,0%)

a) Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ chênh lệch về một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Bắc Trung Bộ so với cả nước (cả nước=100,0%)

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

Lời giải:

a)

Biểu đồ thể hiện độ chênh lệch về một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Bắc Trung Bộ so với cả nước (cả nước=100,0%).

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

Để đạt được mặt bằng chung của cả nước về trình độ phát triển dân số, xã hội vùng Bắc Trung Bộ không nên tiến hành công việc nào?

A. Xóa đói, giảm nghèo.

B. Nâng cao thu nhập bình quân theo đầu người.

C. Nâng cao tuổi thọ trung bình.

X

D. Di dân đến nơi khác lập nghiệp.

Bài 5 trang 60 VBT Địa lí 9: Điền tên các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ được UNESCO công nhận vào bảng sau

Lời giải:

Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 9 (VBT Địa Lí 9) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube: