Top 7 # Giải Vbt Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 27 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 27 Câu 1, 2, 3

Giải vở bài tập Toán 3 trang 66 tập 2 Giải vở bài tập Toán 3 trang 61 tập 2

Giải vở bài t ập Toán 5 trang 27 tập 2 câu 1, 2, 3

Cách sử dụng sách giải Toán 5 học kỳ 2 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

chúng tôi

Tags: bài tập toán lớp 5 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 5 tập 2, toán lớp 5 nâng cao, giải toán lớp 5, bài tập toán lớp 5, sách toán lớp 5, học toán lớp 5 miễn phí, giải toán 5 trang 27

Câu 1, 2, 3, 4 Trang 27 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1

Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi có 300kg thóc thì xay xát được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

1. Trường Bản Lườm đã vận động được 36 em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học, trong đó số em nữ gấp 3 lần số em nam. Hỏi trường Bản Lườm đã vận động được bao nhiêu em nam, bao nhiêu em nữ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học?

2. Tìm chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài bằng ({3 over 2}) chiều dài rộng và hơn chiều rộng 10m.

3. Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi có 300kg thóc thì xay xát được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

4. Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

1.

Tóm tắt

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau của số em nam và em nữ là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số em nam là:

36 : 4 x 1= 9 (nam)

Số em nữ là:

36 : 4 x 3 = 27 (nữ)

Hoặc: 36 – 9 = 27 (nữ)

Đáp số: 9 nam và 27 nữ

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật:

10: 1 x 2 = 20 (m)

Chiều dài hình chữ nhật:

10 x 3 = 30 (m)

Chu vi hình chữ nhật:

(20 + 30) x 2 = 100 (m)

Đáp số: 100m

3.

Đổi:

1 tạ = 100kg

Cách 1 Bài giải

300 kg thóc so với 100kg thóc thì gấp số lần:

300 : 100 = 3 (lần)

Số ki-lô-gam gạo xay được là:

60 x 3 = 180 (kg)

Đáp số: 180kg

Cách 2: Bài giải

Số ki-lô-gam gạo xay được từ 1kg thóc là:

(60:100 = {3 over 5}(kg))

Số ki-lô-gam gạo xay được từ 150kg thóc là:

({3 over 5}, times ,300 = 180(kg))

Đáp số: 180kg

4. Bài giải

Số sản phẩm dệt được theo dự định là:

300x 15 = 4500 (sản phẩm)

Số ngày hoàn thành kế hoạch là:

4500 : 450 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 Trang 38 Sbt Hóa Học 8

Bài 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 trang 38 SBT Hóa học 8

Bài 27.3 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Điều chế oxi trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nước ( có axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hidro. Phương trình điện phân nước được biểu diễn như sau:

(Giả sử phản ứng điện phân nước xảy ra hoàn toàn).

Lời giải:

Cách tính:

Bài 27.4 trang 38 sách bài tập Hóa 8: a) Trong những chất sau, những chất nào được dùng để điều chế khí oxi? Viết phương trình phản ứng và nêu điều kiện phản ứng:

b) Tất cả các phản ứng điều chế O 2 có thể gọi là phản ứng phân hủy không?Hãy giải thích.

Lời giải:

a) Các chất được dùng để điều chế oxi: KClO 3; KMnO 4; H 2 O; HgO.

b) Tất cả phản ứng điều chế O 2 đều là phản ứng phân hủy vì từ 1 chất sau phản ứng tạo ra nhiều chất mới.

Bài 27.5 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì?

Lời giải:

Trong công nghiệp người ta điều chế oxi thường dùng phương pháp: điện phân H 2 O hoặc hóa lỏng không khí (ở -196°C) rồi cho bay hơi trở lại, nito thoát ra trước rồi đến oxi.

Nguồn nguyên liệu phong phú và rẻ nhất đó là H 2 O và không khí.

Bài 27.6 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Lấy cùng một lượng KClO 3 và KMnO 4 để điều chế oxi. Chất nào tạo ra nhiều khí O 2 hơn.

a) Viết phương trình phản ứng và giải thích.

b) Nếu điều chế dùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào kinh tế hơn? Biết rằng giá KMnO 4 là 30.000 đ/kg và KClO 3 là 96.000 đ/kg.

Lời giải:

a) Giả sử ta lấy cùng một khối lượng là a g

Vậynên khi nhiệt phân cùng 1 lượng chất cho nhiều oxi hơn là KClO 3

b) Giả sử cần điều chế 3,36lit O 2 tương đương với 0,15 mol O 2

Số tiền mua 122,5g để điều chế 1,5mol O 2:

0,1225.96000 = 11760 (đồng)

Số tiền mua 474g để điều chế 1,5 mol O 2:

0,474.30000 = 14220(đồng)

Vậy để điều chế cùng 1 thể tích khí O 2 thì dùng KClO 3 để điều chế kinh tế hơn mặc dù giá tiền cao mua 1 kg KClO 3 cao hơn nhưng thể tích khí O 2 sinh ra nhiều hơn.

Bài 27.7 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, có thể đốt cháy bao nhiêu m 3 khí axetilen ( đktc).

Lời giải:

Thể tích khí axetilen bị đốt cháy là 896l = 0,896m 3.

Bài 27.8 trang 38 sách bài tập Hóa 8: Đốt cháy hoàn toàn 5,4g Al.

a) Tính thể tích oxi cần dùng.

b) Tính số gam KMnO 4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên.

Lời giải:

Vậy để điều chế 0,15 mol oxi thì cần 47,4g KMnO 4.

Câu 1, 2, 3, 4 Trang 73 Vở Bài Tập(Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1

Mảnh đất hình vuông có cạnh 9,6m. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của mảnh đất hình vuông và chiều dài 15m. Tính tổng diện tích của cả hai mảnh đất đó.

1. Tính nhẩm

a) 12,6 x 0,1 = ………….

2,05 x 0,1 = …………

b) 12,6 x 0,01 = ……….

47,15 x 0,01 = ……….

c) 12,6 x 0,001 = ……….

503,5 x 0,001 = ……….

2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

1200 ha = …….; 215ha = ……; 16,7 ha = ………

3. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang đi được 33,8cm. Tính độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang.

4. Mảnh đất hình vuông có cạnh 9,6m. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của mảnh đất hình vuông và chiều dài 15m. Tính tổng diện tích của cả hai mảnh đất đó.

1. Tính nhẩm

a) 12,6 x 0,1 = 1,26

2,05 x 0,1 = 0,205

b) 12,6 x 0,01 = 0,126

47,15 x 0,01 = 0,4715

c) 12,6 x 0,001 = 0,0126

503,5 x 0,001 = 0,5035

2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

1200 ha = 12km 2; 215ha = 2,15km 2;

16,7 ha = 0,167km 2

3.

Bài giải

Độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang là:

33,8 x 1 000 000 = 3 380 000 (cm) = 338 (km)

Đáp số: 338km

4.

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình vuông

9,6 x 9,6 = 92,16 (m 2)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật:

15 x 9,6 = 144 (m 2)

Tổng diện tích của cả hai mảnh đất:

92,16 + 144 = 236,16 (m 2)

chúng tôi

Bài tiếp theo