Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 148 : Ôn Tập Về Đo Diện Tích Và Đo Thể Tích (Tiếp Theo)

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 5: Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4: Tập 1
 • Bài Tập Có Lời Giải Trang 21, 22, 23 Sbt Sinh Học 9
 • Bài 7 Ôn Tập Chương 1 Sinh Học 9
 • Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Phương pháp giải:

  Đổi số đo ở hai vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

  Lời giải chi tiết: Bài 2

  Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 250m, chiều cao bằng ({3 over 5}) tổng độ dài hai đáy. Trung bình cứ 100m 2 của thửa ruộng đó thu được 64kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

  Phương pháp giải:

  – Tính chiều cao = tổng độ dài hai đáy × (dfrac{3}{5}).

  – Tính diện tích = tổng độ dài hai đáy × chiều cao : 2.

  – Số ki-lô-gam thóc thu được = diện tích : 1000 × 60

  – Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý rằng 1 tấn = (1000kg).

  Lời giải chi tiết:

  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

  (250 timesdfrac{3}{5}= 150,left( m right))

  Diện tích của thửa ruộng hình thang là :

  (250 times 150 : 2 = 18750,left( {{m^2}} right))

  Số ki-lô-gam thóc thu được trên cả thửa ruộng đó là :

  (18750 : 100 ⨯ 64 = 12000;(kg))

  (12000kg = 12) tấn

  Đáp số : (12) tấn.

  Bài 3

  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 2,8m (các kích thước ở trong lòng bể). Biết rằng 85% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi :

  a) Trong bể có bao nhiêu lít nước ?

  b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét ?

  Phương pháp giải:

  – Tính thể tích của bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

  – Tính thể tích nước đang có trong bể = thể tích của bể : 100 × 85.

  – Đổi thể tích sang đơn vị đề-xi-mét khối sau đó đổi sang đơn vị lít.

  – Tính diện tích đáy bể = cạnh × cạnh (vì đáy bể là hình vuông).

  – Chiều cao mực nước = thể tích nước trong bể : diện tích đáy.

  Lời giải chi tiết:

  a) Thể tích của bể nước là :

  (4 ⨯ 4 ⨯ 2,8 = 44,8;(m^3))

  Số lít nước có trong bể là :

  (44,8 : 100 times 85= 38,08,left( {{m^3}} right))

  (38,08m^3= 38080dm^3= 38080l)

  b) Diện tích đáy bể là :

  (4times 4 = 16 ; (m^2))

  Chiều cao của khối nước trong bể là :

  (38,08 : 16 = 2,38;(m))

  Đáp số : a) (38080) lít ;

  b) (2,38m.)

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 116: Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2
 • 500 Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số Và Giải Tích 11 Có Đáp Án
 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Bài 5: Luyện Tập Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Axit
 • Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Đề Thi Hoc Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 7 Có Lời Giải Và Đáp Án Chi Tiết Năm 2021
 • Top 37 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Vật Lí Lớp 7 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra 45 Phút 1 Tiết Môn Vật Lý Lớp 7
 • Đề Thi Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 7 (Có Đáp Án)
 • Bài Giải Bài Tập Vật Lý 7
 • Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Giải Bài Tập Sgk Toán 9, Giải Bài Tập 10 Toán, Giải Bài Tập 5 Toán 12, Giải Bài Toán Lớp 4, Giải Bài Tập Toán Lớp 6, Giải Bài 30 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Tìm X Lớp 4, Giải Bài Toán Lớp 5, Giải Bài Tập 52 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 2 Toán 9, Giải Bài Tập 51 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 31 Sgk Toán 8 Tập 2, Toán 11 Bài 2 Giải Bài Tập, Giải Bài Toán Lớp 8 Đại Số, Giải Bài Toán Lớp 8, Giải Bài Toán Lớp 7 Tập 2, Giải Bài Tập 42 Sgk Toán 8, Giải Bài Toán Lớp 7, Toán 11 Bài 1 Giải Bài Tập, Giải Bài 34 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Toán Lớp 6 Tập 2, Bài Giải Đề Thi Toán Lớp 10, Giải Bài Toán Lớp 6, Giải Bài Tập 43 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 34 Sgk Toán 8, Giải Bài 31 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 37 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 31 Sgk Toán 9, Giải Bài Toán Lớp 9, Giải Bài Tập ở Sgk Toán 7, Giải Bài Toán Lớp 1, Toán 8 Giải Bài Tập Sgk, Giải Bài Tập Toán In Lớp 5, Giải Bài Tập 8 Toán, Giải Bài Tập 3 Toán 11, Giải Bài Toán Khó, Giải Bài Toán Đố Lớp 2, Giải Bài Toán Đố, Giải Bài Toán Con Bò, Giải Bài Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 62 Toán 9 Tập 2, Giải Toán 9, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán, Giải Toán Lớp 4, Giải Bài Toán Lớp 1 Kỳ 2, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 4, Giải Bài Toán Lớp 3 Tìm X, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 7, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 6, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Tập 55 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 4, Giải Bài Toán Lớp 3, Giải Bài Toán Lớp 2 Tìm Y, Giải Bài Toán Lớp 2 Tìm X, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 1, Giải Bài Toán Lớp 2, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 3, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 2, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán, Giải Bài Tập 23 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài Giải Toán Lớp 2 Tìm X, Bài Giải Toán Lớp 3, Bài Giải Toán Lớp 4, Bài Giải Toán Lớp 5, Bài Giải Toán Lớp 6, Bài Giải Toán Lớp 7, Bài Giải Toán Lớp 7 Đại Số, Bài Giải Toán Lớp 7 Tập 1, Bài Giải Toán Lớp 8, Bài Giải Toán Lớp 9, Bài Giải Mẫu Toán Lớp 5, Giải Bài Tập 17 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài Giải Toán Rời Rạc, Bài Giải Toán Tập 2,

  Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Giải Bài Tập Sgk Toán 9, Giải Bài Tập 10 Toán, Giải Bài Tập 5 Toán 12, Giải Bài Toán Lớp 4, Giải Bài Tập Toán Lớp 6, Giải Bài 30 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Tìm X Lớp 4, Giải Bài Toán Lớp 5, Giải Bài Tập 52 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 2 Toán 9, Giải Bài Tập 51 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 31 Sgk Toán 8 Tập 2, Toán 11 Bài 2 Giải Bài Tập, Giải Bài Toán Lớp 8 Đại Số, Giải Bài Toán Lớp 8, Giải Bài Toán Lớp 7 Tập 2, Giải Bài Tập 42 Sgk Toán 8, Giải Bài Toán Lớp 7, Toán 11 Bài 1 Giải Bài Tập, Giải Bài 34 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Toán Lớp 6 Tập 2, Bài Giải Đề Thi Toán Lớp 10, Giải Bài Toán Lớp 6, Giải Bài Tập 43 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 34 Sgk Toán 8, Giải Bài 31 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 37 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 31 Sgk Toán 9, Giải Bài Toán Lớp 9,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 7 Bài: Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Giải Toán 7 Bài 6. Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 6: Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nâng Cao Chất Lượng Giải Toán Có Lời Văn Ở Lớp 3
 • Đề Tài Một Số Kinh Nghiệm Rèn Kĩ Năng Giải Toán Có Lời Văn Cho Học Sinh Lớp 3 Tại Trường Tiểu Học Xuân Lao
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 84 Đầy Đủ Nhất
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 15: Ôn Tập Về Giải Toán
 • Bài 4: Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Luyện Nói: Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ, Bài Thơ
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Luyện Tập Làm Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện (Hoặc Đoạn Trích)
 • giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1

  Để học tốt Toán lớp 5, loạt bài Giải vở bài tập Toán 5 (VBT Toán 5) Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát theo nội dung Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

  Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số

  Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

  Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số

  Giải Vở Bài Tập Toán  5 Tập 1

  https://giaibaitap123.com

   › Lớp 5 › Giải Toán Lớp 5

  ……

  Giải Vở Bài Tập Toán  5 Tập 1.

  ‎Bài 82: Luyện tập chung · ‎Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5… · ‎Giải Toán Lớp 5 · ‎Héc – ta

  https://vietjack.com

   › giai-vbt-toan-5-tap-1

  https://vietjack.com

   › giai-vo-bai-tap-toan-5

  Bạn đã truy cập trang này vào ngày 28/01/2021.

  Mọi người cũng tìm kiếm

  Giải bài tập Toán lớp 5 tập 1Vở bài tập Toán lớp 4Vở bài tập Toán lớp 3

  Giải sách giáo khoa Toán lớp 5Vở bài tập Toán lớp 6Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 92

  Giải Vở Bài Tập Toán lớp 5, Giải toán lớp 5 tập 1 … – VnDoc.com

  https://vndoc.com

   › Học tập

  ‎Giải Toán lớp 5 chương 1 · ‎Giải Toán lớp 5 chương 2

  Bạn đã truy cập trang này vào ngày 28/01/2021.

  Giải vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1, tập 2

  https://giaibaitap.me

   › giai-vo-bai-tap-toan-5-c140

  Giải vở bài tập (VBT) Toán lớp 5, tập 1, tập 2, lời giải chi tiết câu hỏi bài tập ôn tập, luyện tập nâng cao.

  https://tech12h.com

   › giai-vo-bt-toan-lop-5-tap-1

  Hoa tươi Hồng Hạnh Tây Ninh 

  Hoa tươi Tân Châu Tây Ninh – thiên đường các loài hoa 

  TOÁN LỚP 5 TẬP 1 – sachbaitap.com

  https://sachbaitap.com

   › toan-lop-5-tap-1-e7284

  SOẠN VĂN SIÊU NGẮN, GIẢI SGK, SBT, VBT DỄ HIỂU. Đầy đủ tất cả … Vở bài tập Toán lớp 5 · TOÁN LỚP 5 … HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1. Bài viết được …

  https://tiki.vn

  › … › Giải Vở Bài Tập Toán  5 (Tập 1)

  Mua online Giải Vở Bài Tập Toán  5 (Tập 1) giá siêu tốt, giao nhanh, Freeship, hoàn tiền 111% nếu giả. Lựa chọn thêm nhiều Sách tham khảo cấp I khác.

  Giải sách bài tập Toán 5 tập 2 Full các trang # GBT Toán lớp 5 …

  https://sachgiai.net

   › giai-sach-bai-tap-toan-5-tap-2

  Bạn đã truy cập trang này 2 lần. Lần truy cập cuối: 28/01/2021

  Vở bài tập Toán  5 Tập 1 Phần 1 – YouTube

  https://www.youtube.com

   › watch

  4:36

  Tổng hợp lại toàn bộ giáo trình, sách giáo khoa, vở bài tập Toán dành cho học sinh tiểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5.Tài liệu sách …

  16 thg 11, 2021 · Tải lên bởi Vi Vi

  • Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số
  • Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
  • Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số
  • Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
  • Bài 5: Phân số thập phân
  • Bài 6: Luyện tập
  • Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
  • Bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
  • Bài 9: Hỗn số
  • Bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
  • Bài 11: Luyện tập
  • Bài 12: Luyện tập chung
  • Bài 13: Luyện tập chung
  • Bài 14: Luyện tập chung
  • Bài 15: Ôn tập về giải toán

  Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

  Giải vở BT(vở bài tập) toán lớp 4 tập 2 chi tiết, dễ hiểu – Tech12h

  https://tech12h.com

   › giai-vo-bt-toan-lop-4-tap-2

  https://shopee.vn

   › Sách-Giải-Vở-Bài-Tập-Toán-Lớp-4-…

  Mua Sách – Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 – Tập 1 giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng …

   Xếp hạng: 5 · ‎2 phiếu bầu

  Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 – Sachgiaibaitap.com

  https://sachgiaibaitap.com

   › giai-vo-bai-tap-toan-lop-4

  Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4. Cập nhật gần nhất Ngày 17 Tháng Sáu, 2021 lúc 11:32 sáng. Yêu cầu tài liệu, báo lỗi nội dung …

  Giải Vở bài tập Toán lớp 4 – Top lời giải

  https://toploigiai.vn

   › giai-vo-bai-tap-toan-lop-4

  Giải Vở bài tập Toán lớp 4.

  Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 110, 111 câu 1, 2, 3, 4 …

  https://sachgiai.net

   › Sách Cấp 1

  Giải vở bài tập Toán 4 trang 110, 111 tập 2 câu 1, 2, 3, 4:với sách giải toán lớp 4 học kỳ 2 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải trong sách …

  Giải vở bài tập Toán lớp 4 – Tập 2, Giá tháng 1/2021 – 123Mua

  https://123mua.com.vn

   › Giai-vo-bai-tap-Toan-lop-4-T…

  So sánh giá Giải vở bài tập Toán lớp 4 – Tập 2 tháng 1/2021 ✅ Sách gồm các bài tập cơ bản, bài tập dạng nâng cao, giúp ôn luyện, mở rộng kiến thức, rèn …

  20.250 ₫ – 25.000 ₫

  Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số bằng nhau

  https://lambaitap.edu.vn

   › giai-vo-bai-tap-toan-lop-4-ba…

  Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 100. Phân số …

  Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 26. Luyện tập trang 29 … – Haylamdo

  https://haylamdo.com

   › bai-26-luyen-tap

  Giải vở bài tập toán 4 – Tập 1 – Đọc sách miễn phí

  https://book.sachgiai.com

   › Toán học

  Sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 1 · SÁCH THEO LỚP · Lớp 1 · Lớp 2 · Lớp 3 · Lớp …

  https://www.lazada.vn

   › giai-vo-bai-tap-tieng-viet-lop-4

  Mua Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 tại Lazada có nhiều ưu đãi hấp dẫn, giao hàng miễn phí, thanh toán dễ … Fahasa – Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 – Tập 2.

  Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

  Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

  Giải bài tập Toán lớp 4

  Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

  Bài tập Toán lớp 4 có lời giải

  Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 3

  Vở bài tập Toán lớp 4 trang 45

  Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Hình Học
 • Sách Bài Tập Toán 7 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 9 Bài 4: Các Nước Châu Á
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 9 Bài 5: Các Nước Đông Nam Á
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 8 Bài 6: Các Nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 15: Ôn Tập Về Giải Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 4: Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Luyện Nói: Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ, Bài Thơ
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Luyện Tập Làm Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện (Hoặc Đoạn Trích)
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 – Văn Tự Sự
 • Giải Sbt Sinh Học 9
 • 1. VBT Toán lớp 5 Bài 15: Ôn tập về giải toán

  1.1. Bài 1 trang 18 VBT Toán 5 Tập 1: 

  a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số là 3/7 Tìm hai số đó.

  Ta có sơ đồ:

  Giải bài 1 trang 18 VBT Toán lớp 5 tập 1

  b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là 4/9Tìm hai số đó.

  Ta có sơ đồ:

  Giải bài 1 trang 18 VBT Toán lớp 5 tập 1

  Phương pháp giải

  1. Vẽ sơ đồ biểu thì hai số dựa vào tỉ số của hai số đó.

  2. Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau.

  3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau (hoặc lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau).

  4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

  5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

  Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

  Lời giải:

  a, Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 7 = 10 (phần)

  Số bé là: 100 x 3/10 = 30

  Số lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc: 100 x 7/10 = 70

  Đáp số: 30; 70.

  b)  Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

  Số bé là: 55 x 4/5 = 44

  Số lớn là:55 + 44 = 99 hoặc 55 + 44 = 99 hoặc 55 x 9/5 = 99

  Đáp số: 44; 99.

  1.2. Bài 2 trang 19 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Một thùng đựng trứng gà và trứng vịt gồm tất cả 116 quả Số trứng gà bằng1/3 số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà, bao nhiêu quả trứng vịt?

  Phương pháp giải

  1. Vẽ sơ đồ: coi số trứng gà (đóng vai trò số bé) gồm 1 phần thì số trứng vịt (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

  2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

  3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

  4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

  5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

  Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

  Lời giải:

  Tóm tắt

  Giải bài 2 trang 19 VBT Toán lớp 5 tập 1

  Tổng số phần bằng nhau là:

  1 + 3 = 4 (phần)

  Số trứng gà đựng trong thùng:

  116 : 4 = 29 (trứng gà)

  Số trứng vịt đựng trong thùng:

  116 – 29 = 87 ( trứng vịt)

  hoặc 116 x 3/4 = 87 (trứng vịt)

  Đáp số: 29; 87

  1.3. Bài 3 trang 20 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Vườn hoa nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

  a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa.

  b) Người ta để 1/24 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

  Phương pháp giải

  – Tìm nửa chu vi = chu vi : 2.

  – Tìm chiều dài, chiều rộng theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

  – Tìm diện tích vườn hoa = chiều dài × chiều rộng.

  – Tìm diện tích lối đi = diện tích vườn hoa x 1/24.

  Lời giải:

  a) Tổng số phần bằng nhau là:

  2 + 3 = 5 (phần)

  Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

  160 : 2 = 80 (m)

  Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật là:

  (80 x 2)/5 = 32 (m)

  Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là:

  80 – 32 = 48

  hoặc (80 x 3)/5 = 48

  b) Diện tích vườn hoa là:

  32 × 48 = 1536 (m2)

  Diện tích để làm lối đi là:

  1536 x 1/24 = 64 (m2)

  Đáp số: a) 32m và 48m; b) 64 m2

  Lời Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 15: Ôn tập về giải toán file DOCLời Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 15: Ôn tập về giải toán file DOC

  Lời Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 15: Ôn tập về giải toán file PDFLời Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 15: Ôn tập về giải toán file PDF

  Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 84 Đầy Đủ Nhất
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Hình Học
 • Sách Bài Tập Toán 7 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 9 Bài 4: Các Nước Châu Á
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 27: Héc
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 47: Tự Kiểm Tra
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 46 Phần 1, 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 107: Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 5 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Cuốn sách “Giải vở bài tập toán 5 tập 1” được soạn thảo nhằm giúp các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo phương pháp giải chi tiết tất cả bài tập trong vở bài tập toán 5.

  Nội dung cuốn sách giải chi tiết các bài tập các phần sau:

  CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

  • Bài 1. Ôn tập Khái niệm về phân số
  • Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
  • Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số
  • Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
  • Bài 5. Số thập phân
  • Bài 6. Luyện tập
  • Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
  • Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
  • Bài 9. Hỗn số
  • Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)
  • Bài 11. Luyện tập
  • Bài 12+13+14. Luyện tập chung
  • Bài 15. Ôn tập về giải toán
  • Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán
  • Bài 17. Luyện tập
  • Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
  • Bài 19. Luyện tập
  • Bài 20. Luyện tập chung
  • Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
  • Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
  • Bài 23. Luyện tập
  • Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
  • Bài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tích
  • Bài 26. Luyện tập
  • Bài 27. Héc-ta
  • Bài 28. Luyện tập
  • Bài 29+30+31. Luyện tập chung

  CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

  • Bài 32. Khái niệm số thập phân
  • Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
  • Bài 34: Hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phân
  • Bài 35. Luyện tập
  • Bài 36. Hai phân số bằng nhau
  • Bài 37. So sánh hai phân số thập phân
  • Bài 38. Luyện tập
  • Bài 39. Luyện tập chung
  • Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
  • Bài 41. Luyện tập
  • Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
  • Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
  • Bài 44+45+46. Luyện tập chung
  • Bài 47. Tự kiểm tra
  • Bài 48. Cộng hai số thập phân
  • Bài 49. Luyện tập
  • Bài 50. Tổng nhiều số thập phân
  • Bài 51. Luyện tập
  • Bài 52. Trừ hai số thập phân
  • Bài 53. Luyện tập
  • Bài 54. Luyện tập chung
  • Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
  • Bài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…..
  • Bài 57. Luyện tập
  • Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
  • Bài 59+60. Luyện tập
  • Bài 61+62. Luyện tập chung
  • Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
  • Bài 64. Luyện tập
  • Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
  • Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
  • Bài 67. Luyện tập
  • Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
  • Bài 69. Luyện tập
  • Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân
  • Bài 71. Luyện tập
  • Bài 72+73. Luyện tập chung
  • Bài 74. Tỉ số phần trăm
  • Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm
  • Bài 76. Luyện tập
  • Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
  • Bài 78. Luyện tập
  • Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
  • Bài 80. Luyện tập
  • Bài 81+82. Luyện tập chung
  • Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi
  • Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

  CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

  • Bài 85. Hình tam giác
  • Bài 86. Diện tích hình tam giác
  • Bài 87. Luyện tập
  • Bài 88. Luyện tập chung
  • Bài 89. Tự kiểm tra

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 5 Tập 2 Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài 35, 36, 37, 38 Trang 87 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Bài 66 Trang 17 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 8 Bài 20, 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 35 Bài 42, 43
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 116: Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 148 : Ôn Tập Về Đo Diện Tích Và Đo Thể Tích (Tiếp Theo)
 • Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 5: Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4: Tập 1
 • Cuốn sách “Giải vở bài tập toán 5 tập 2” được soạn thảo nhằm giúp các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo phương pháp giải chi tiết tất cả bài tập trong vở bài tập toán 5.

  Nội dung cuốn sách giải chi tiết các bài tập các phần sau:

  CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

  • Bài 90. Hình thang
  • Bài 91. Diện tích hình thang
  • Bài 92. Luyện tập
  • Bài 93. Luyện tập chung
  • Bài 94. Hình tròn. Đường tròn
  • Bài 95. Chu vi hình tròn
  • Bài 96. Luyện tập
  • Bài 97. Diện tích hình tròn
  • Bài 98. Luyện tập
  • Bài 99. Luyện tập chung
  • Bài 100. Giới thiệu biểu đồ hình quạt
  • Bài 101 + 102. Luyện tập về tính diện tích
  • Bài 103. Luyện tập chung
  • Bài 104. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
  • Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
  • Bài 106. Luyện tập
  • Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
  • Bài 108. Luyện tập
  • Bài 109. Luyện tập chung
  • Bài 110. Thể tích của một hình
  • Bài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
  • Bài 112. Mét khối
  • Bài 113. Luyện tập
  • Bài 114. Thể tích hình hộp chữ nhật
  • Bài 115. Thể tích hình lập phương
  • Bài 116 + 117. Luyện tập chung
  • Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
  • Bài 119 + 120. Luyện tập chung
  • Bài 121. Tự kiểm tra

  CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

  • Bài 122. Bảng đơn vị đo thời gian
  • Bài 123. Cộng số đo thời gian
  • Bài 124. Trừ số đo thời gian
  • Bài 125. Luyện tập
  • Bài 126. Nhân số đo thời gian với một số
  • Bài 127. Chia số đo thời gian cho một số
  • Bài 128. Luyện tập
  • Bài 129. Luyện tập chung
  • Bài 130. Vận tốc
  • Bài 131. Luyện tập
  • Bài 132. Quãng đường
  • Bài 133. Luyện tập
  • Bài 134. Thời gian
  • Bài 135. Luyện tập
  • Bài 136 + 137 + 138. Luyện tập chung

  CHƯƠNG 5. ÔN TẬP

  • Bài 139. Ôn tập về số tự nhiên
  • Bài 140 + 141. Ôn tập về phân số
  • Bài 142 + 143. Ôn tập về số thập phân
  • Bài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
  • Bài 146. Ôn tập về đo diện tích
  • Bài 147. Ôn tập về đo thể tích
  • Bài 148. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
  • Bài 149. Ôn tập về đo thời gian
  • Bài 150. Phép cộng
  • Bài 151. Phép trừ
  • Bài 152. Luyện tập
  • Bài 153. Phép nhân
  • Bài 154. Luyện tập
  • Bài 155. Phép chia
  • Bài 156 + 157. Luyện tập
  • Bài 158. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
  • Bài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
  • Bài 160. Luyện tập
  • Bài 161. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
  • Bài 162. Luyện tập
  • Bài 163. Luyện tập chung
  • Bài 164. Một số dạng bài toán đã học
  • Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
  • Bài 168. Ôn tập về biểu đồ
  • Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện tập chung
  • Bài 175. Tự kiểm tra

  --- Bài cũ hơn ---

 • 500 Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số Và Giải Tích 11 Có Đáp Án
 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Bài 5: Luyện Tập Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Axit
 • Cơ Bản Về Html, Javascript, Css Và Asp
 • Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 59: Luyện Tập (Tập 1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 9 Bài 34: Máy Phát Điện Xoay Chiều
 • 1000 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8
 • Bài 25: Biến Dạng Của Lá – Giải Bài Tập Sinh Học 6
 • Bài 21: Quang Hợp (Tiếp Theo)
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 63 (Tập 1) Trang 78, 79 Đầy Đủ Nhất
 • Giải Vở bài tập Toán Lớp 5 Bài 60: Luyện tập (tiếp theo)

  Giải vở bài tập Toán Lớp 5 Bài 63 (Tập 1) trang 78, 79 đầy đủ nhất

  Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 65 (Tập 1) trang 80

  1. Giải VBT Toán Lớp 5 Bài 59: Luyện tập (Tập 1): 

  1.1. Bài 1 trang 73 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Tính nhẩm

  a) 12,6 × 0,1 = ………     

  2,05 × 0,1 = ………

  b) 12,6 × 0,01 = ………

  47,15 × 0,01 = ………

  c) 12,6 × 0,001 = ………

  503,5 × 0,001 = ………

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  a) 12,6 × 0,1 = 1,26       

  2,05 × 0,1 = 0,205      

  b) 12,6 × 0,01 = 0,126

  47,15 × 0,01 = 0,4715

  c) 12,6 × 0,001 = 0,0126

  503,5 × 0,001 = 0,5035

  1.2. Bài 2 trang 73 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Viết các số sau dưới dạng số đo bằng ki – lô –mét vuông:

  1200ha = ………       215ha = ………      

  16,7ha = ………

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  1200ha = 12km2       215ha =2,15km2      

  16,7ha=0,167km2

  1.3. Bài 3 trang 73 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000 đoạn đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang đo được 33,8cm. Tính độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang?

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang là:

  33,8 × 1000000= 33800000(cm) = 338(km)

  Đáp số: 338km

  1.4. Bài 4 trang 73 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Mảnh đất hình vương có cạnh 9,6m. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của mảnh đất hình vuông và chiều dài 15m. Tính tổng diện tích của cả hai mảnh đất đó.

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Diện tích mảnh đất hình vuông:

  9,6 × 9,6 = 92,16 (m2)

  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật:

  15 × 9,6 = 144(m2)

  Tổng diện tích của cả hai mảnh đất:

  92,16 + 144 = 236,16 (m2)

  Đáp số: 236,16 m2

  2. File tải miễn phí hướng dẫn giải VBT Toán Lớp 5 Bài 59: Luyện tập (Tập 1):

  Hướng dẫn giải bài Luyện tập VBT Toán Lớp 5 trang 59 file DOCHướng dẫn giải bài Luyện tập VBT Toán Lớp 5 trang 59 file DOC

  Hướng dẫn giải bài Luyện tập VBT Toán Lớp 5 trang 59 file PDFHướng dẫn giải bài Luyện tập VBT Toán Lớp 5 trang 59 file PDF

  Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 14 Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Cơ Bản Nhất
 • Mẫu Đề Thi Hóa 11 Học Kì 2 Có Đáp Án 2021
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Cộng Hợp Vào Hidro Cacbon
 • Giải Bài Tập Sgk Địa 8 Bài 10: Điều Kiện Tự Nhiên Khu Vực Nam Á
 • Bài 20 Phần 2: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 106: Luyện Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 117: Luyện Tập Chung Trang 39,40,41
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 117 : Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 132 Bài Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 163: Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 81: Luyện Tập Chung
 • tích mặt đáy hình hộp là: 0,8 X 1 = 0,8 (m2) Bài 106. LUYỆN TẬP Tóm tắt 20dm = 2m 12dm = l,2m Hướng dẫn Chu vi mặt đáy hình hộp là: (2 + 1,5) X 2 = 7 (m) Diện tích xung quanh hình hộp là: 7 X 1,2 = 8,4 (in2) Diện tích mặt đáy hình hộp là: 2x1,5 = 3 (m2) Diện tích toàn phần hình hộp là: 8,4 + 2 X 3 = 14,4 (m2) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 8,4m2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2. 2. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài -^m, chiều rộng y m và chiều cao -1-m. Bài giải Chu vi mặt đáy hình hộp là: X 2 - (m) 10 Diện tích xung quanh hình hộp là: 17 17 1 10 x 3 30 (m2) Diện tích mặt đáy hình hộp là: 3.1 - X - 5 4 Diện tích toàn phần hình hộp là: 17 - 3 26 13 ,0, 30 20 30 15 - 17 ~2. 13 2 Đáp so: - m : --m . 30 15 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài l,lm, chiều rộng 0,5m và chiều cao lm. A. 1,6m2 B 4,3m2 @3,2m2 D. 3,75m2. I Hướng dẫn Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật: (1,1 + 0,5) X 2 = 3,2 (m) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật: 3,2 X 1 = 3,2 (m2) * Hướng dẫn Diện tích sơn toàn bộ mặt ngoài của thùng tôn chính là diện tích 6 mặt của hình hộp chữ nhật cũng là diện tích toàn phần của hình hộp Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích sơn là bao nhiêu đề-xi-mét vuông ? Bài giải Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là: (8 + 5)-x 2 = 26 (dm) Diện tích xung quanh hình hộp là: 26 X 4 = 104 (dm2) Diện tích mặt đáy hình hộp là: 8 X 5 = 40 (dm2) Diện tích sơn là: 104 + 2 X 40 = 184 (dm2) Đáp số: 184dm2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Người ta xếp 4 hình lập phương nhỏ có cạnh lcm để được các hộp chữ nhật khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ? Hướng dẫn Có 2 cách xếp 4 hình lập phương nhỏ cạnh lcm thành 1 hình hộp chữ nhật. Vậy khoanh vào câu (B). A. 1 cách (5)2 cách c. 3 cách D. 4 cách.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tìm Vecto Chỉ Phương Của Đường Thẳng
 • Bài Tập Vecto Lớp 10 Có Lời Giải
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 117: Luyện Tập Chung (Tiếp Theo)
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 37 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 10 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 84 Đầy Đủ Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 15: Ôn Tập Về Giải Toán
 • Bài 4: Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Luyện Nói: Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ, Bài Thơ
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Luyện Tập Làm Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện (Hoặc Đoạn Trích)
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 – Văn Tự Sự
 • 1. Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

  1.1. Bài 1 trang 103 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm giữa số trẻ em đi học và tổng số trẻ em đến tuổi đi học của một xã. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính rồi viết kết quả vào cột đó.

  Giải bài 1 trang 103 VBT Toán lớp 5 chi tiết

  Phương pháp giải:

  Tính tỉ số phần trăm của số trẻ em đi học và tổng số trẻ em đến tuổi đi học năm 2010 ta lần lượt ấn các phím :

  6 1 3 : 6 1 8 =

  Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 0.9919093851. Ta chỉ lấy kết quả có 4 chữ số ở phần thập phân, tức là lấy 0,9919.

  0,9919 = 99,19% . Ta ghi kết quả vào bảng.

  Làm tương tự với các câu khác.

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Giải bài 1 trang 103 VBT Toán lớp 5

  1.2. Bài 2 trang 103 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Trung bình bóc 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65kg lạc hạt, tức là tỉ số phần trăm giữa lạc hạt và lạc vỏ là 65%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số lạc hạt thu được khi bóc vỏ lạc rồi viết vào bảng sau (theo mẫu)

  Giải bài 2 trang 103 VBT Toán lớp 5 chi tiết

  Phương pháp giải:

  Tính 65% của 100kg ta lần lượt ấn các phím: 1 0 0 x 6 5 % = .

  Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 6 5. Ta ghi kết quả vào bảng.

  Làm tương tự với các câu khác.

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Sử dụng máy tính bỏ túi ta được kết quả như sau:

  Giải bài 2 trang 103 VBT Toán lớp 5 chi tiết

  1.3. Bài 3 trang 103 VBT Toán 5 Tập 1: 

  Với lãi suất tiết kiệm 0,5%/một tháng, cần gửi bao nhiêu đồng để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

  a) 20 000 đồng

  b) 40 000 đồng

  c) 60 000 đồng

  (Dùng máy tính bỏ túi để tính)

  Phương pháp giải:

  Theo đề bài, số tiền lãi bằng 0,5% số tiền vốn. Để tính số tiền vốn ta lấy số tiền lãi chia cho 0,5%.

  Sử dụng máy tín bỏ túi ta lần lượt ấn các phím 2 0 0 0 0 : 0 . 5 % =

  Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 4000000. Ta ghi kết quả vào bảng.

  Làm tương tự với các câu khác.

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Bài giải

  Số tiền cần gửi để cuối tháng nhận được số tiền 20 000 đồng:

  20 000 : 0,5 x 100 = 4 000 000 (đồng)

  Số tiền cần gửi để cuối tháng nhận được số tiền 40 000 đồng:

  40 000 : 0,5 x 100 = 8 000 000 (đồng)

  Số tiền cần gửi để cuối tháng nhận được số tiền 60 000 đồng:

  60 000 : 0,5 x 100 = 12 000 000 (đồng)

  Đáp số:

  a) 4 000 000 đồng

  b) 8 000 000 đồng

  c) 12 000 000 đồng

  2. File tải hướng dẫn giải VBT Toán lớp 5 Bài 84:

  Hướng dẫn giải VBT Toán lớp 5 Bài 84 file DOCHướng dẫn giải VBT Toán lớp 5 Bài 84 file DOC

  Hướng dẫn giải VBT Toán lớp 5 Bài 84 file PDFHướng dẫn giải VBT Toán lớp 5 Bài 84 file PDF

  Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Hình Học
 • Sách Bài Tập Toán 7 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 9 Bài 4: Các Nước Châu Á
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 9 Bài 5: Các Nước Đông Nam Á
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 27: Héc

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 47: Tự Kiểm Tra
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 46 Phần 1, 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 107: Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 5 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 4 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải vở bài tập Toán 5 tập 1

  Giải vở bài tập Toán 5 bài 27: Héc-ta là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 36, 37 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, luyện tập, củng cố các dạng bài tập về cách chuyển đổi đơn vị đo héc-ta. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

  Giải vở bài tập Toán 5 bài 27

  Hướng dẫn giải bài tập trang 36, 37 vở bài tập Toán 5 tập 1

  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 36 – Bài 1

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm

  a)

  b)

  700 000m 2 = ………ha

  19 000ha = chúng tôi 2

  Phương pháp giải

  Áp dụng cách đổi: 1ha = 1hm 2 ; 1km 2 = 100hm 2 = 100ha ; 1ha = 10 000m 2

  Đáp án và hướng dẫn giải

  a)

  7ha = 70 000m 2

  16ha = 160 000m 2

  40km 2 = 4000ha

  1/10ha = 1000 m 2

  1/4ha = 2500 m 2

  1/100km 2= 1 ha

  b)

  40 000m 2 = 4 ha

  2600ha = 26 km 2

  700 000m 2 = 70 ha

  19 000ha = 190 km 2

  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 36 – Bài 2

  Đúng ghi Đ, Sai ghi S

  a) 54km 2< 540 ha

  c) 5m 28dm 2= 2

  Phương pháp giải

  Đổi về cùng một đơn vị đo rồi so sánh.

  Vậy 54km 2 < 540 ha là sai.

  Ghi S.

  Ghi Đ

  c) 5m 28dm 2= 5m 2 + 8dm 2 =

  Do đó

  Ghi S.

  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 37 – Bài 3

  Diện tích của Hồ Tây là 440ha, diện tích của hồ Ba Bể là 670ha. Hỏi diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây bao nhiêu mét vuông?

  Phương pháp giải

  Để tìm số mét vuông diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây ta lấy diện tích hồ Ba Bể trừ đi diện tích hồ Tây, sau đó đổi số đo sang đơn vị đo là mét vuông. Lưu ý rằng ta có: 1ha = 10 000m 2.

  Đáp án và hướng dẫn giải

  Tóm tắt

  Bài giải

  Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây là:

  670 – 440 = 230 (ha)

  230ha = 2 300 000 (m 2)

  Đáp số: 2 300 000 m 2

  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

  A. 3ha

  B. 30ha

  C. 300ha

  D. 3000ha

  Phương pháp giải

  – Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

  – Đổi số đo diện tích sang đơn vị đo là ha, lưu ý ta có 1ha = 10 000m 2.

  Đáp án và hướng dẫn giải

  Bài giải

  Diện tích hình chữ nhật là:

  300 x 100 = 30 000 m 2

  Vậy phải khoanh tròn vào A.

  Tham khảo chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 5 khác:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 5 Tập 2 Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài 35, 36, 37, 38 Trang 87 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Bài 66 Trang 17 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 8 Bài 20, 21, 22
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100