Top 12 # Lời Giải Toán Vào 10 Năm 2019 Hà Nội / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tp Hà Nội Năm 2022 / 2023

Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán TP Hà Nội năm 2020 – 2021 có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Môn thi: Toán (hệ Công lập) Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (2 điểm) Cho biểu thức:

với x ≥ 0, x ≠ 9, x ≠ 4

a) Tính giá trị biểu thức A khi x = 3 – 2√2

b) Rút gọn biểu thức B

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = A : B

Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải làm một số sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nếu mỗi ngày họ làm tăng thêm 5 sản phẩm so với dự định thì sẽ hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 4 ngày. Nếu mỗi ngày họ làm ít hơn 5 sản phẩm so với dự định thì sẽ hoàn thành kế hoạch châm hơn thời hạn 5 ngày. Tính thời gian và số sản phẩm phải làm theo kế hoạch.

1) Giải phương trình 2x 4 + x 2 – 6 = 0

2) Cho parabol (P): y = x 2 và đường thẳng (d): y = mx + 2

a) Với m = -1 : vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng một hệ trục tọa độ. Tìm tọa độ các giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d).

b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x 1, x 2 sao cho x 1 – 2x 2 = 5

Bài 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm (O) với dây AB cố định không phải đường kính. Gọi C là điểm thuộc cung lớn AB sao cho tam giác ABC nhọn. M; N lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ AB; AC. Gọi I là giao điểm của BN và CM. Dây MN cắt AB và AC lần lượt tại H và K.

a) Chứng minh tứ giác BMHI nội tiếp

b) Chứng minh chúng tôi = MI.MC

c) Chứng minh tứ giác AKI cân tại K và tứ giác AHIK là hình thoi.

Bài 5: (0,5 điểm) Cho a, b là 2 số thực dương thỏa mãn điều kiện ab + 4 ≤ 2b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Ta có x = 3 – 2√2 = 2 – 2√2.1 + 1 = (√2 – 1) 2

Thay √x = √2 – 1 vào biểu thức A ta được:

Áp dụng Bất đẳng thức Cosi cho 2 số dương 1 + √x và

Dấu bằng xảy ra khi:

⇔ √x = √3 – 1 ⇔ x = 4 – 2√3

Vậy GTNN của P là 2√3 – 4 đạt được khi x = 4 – 2√3

Bài 2:

Nếu mỗi ngày họ làm tăng thêm 5 sản phẩm so với dự định thì sẽ hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 4 ngày nên ta có phương trình:

(x + 5)(y – 4) = xy ⇔ -4x + 5y = 20 (1)

Nếu mỗi ngày họ làm ít hơn 5 sản phẩm so với dự định thì sẽ hoàn thành kế hoạch châm hơn thời hạn 5 ngày nên ta có phương trình:

(x – 5)(y + 5) = xy ⇔ 5x – 5y = 25 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Khi đó số sản phẩm cần làm là: x.y = 45.40 = 1800 (sản phẩm)

Vậy số sản phẩm cần làm là 1800 sản phẩm

Số ngày dự định làm là 40 ngày.

Bài 3:

Đặt x 2 = t ( t ≥ 0), phương trình trở thành:

Δ = 1-4.2.(-6) = 49

Do t ≥ 0 nên t =

Vậy phương trình đã cho có nghiệm

2) a) Với m = -1, (d): y = – x + 2

Bảng giá trị:

Đồ thị (P): y = x 2 là 1 đường parabol nằm phía trên trục hoành, nhận trục Oy làm trục đối xứng và nhận điểm O (0;0) làm đỉnh

y = – x + 2

Bảng giá trị:

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

Khi đó tọa độ giao điểm của (P) và (d) là (1; 1) và (-2; 4)

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

Theo hệ thức Vi-et ta có:

Vậy có 2 giá trị của m thỏa mãn điều kiện đề bài là m = -1 ;

Bài 4:

a) Xét tứ giác HMBI có:

∠HMI = ∠HBI (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau )

Mà 2 góc này cùng nhìn cạnh HI

b) Xét ΔMNI và ΔMKC có:

∠KMC là góc chung

∠MNI = ∠KCM (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau )

c) Xét tứ giác NKIC có:

∠KNI = ∠KCI (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau )

Mà 2 góc này cùng nhìn cạnh KI

Xét đường tròn (O) có:

Xét tam giác AKN có: ∠ANK + ∠NAK + ∠NKA = 180 o (3)

Xét tam giác IKN và tam giác AKN có:

∠NKI = ∠NKA

KN là cạnh chung

∠KNI = ∠KNA (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau)

Tứ giác NKIC là tứ giác nội tiếp

Mặt khác ∠KCN = ∠ABN (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AN của (O))

∠BAC = ∠BNC (2 góc nội tiếp cùng chắc cung BC của (O))

Mà IK = AK

Bài 5:

2b ≥ ab + 4 ≥ 4√ab ( Theo BDT Cosi)

Vậy GTLN của P là khi.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Môn thi: Toán (hệ Công lập) Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (2 điểm) Cho biểu thức:

Với x ≥ 0, x ≠ 4,

a. Tính giá trị của A khi x = 9

b. Chứng minh

c. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = A.B

Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 46m. Nếu tăng chiều rộng thêm 4m và giảm chiều dài đi 20% chiều dài ban đầu thì mảnh đất đó trở thành hình vuông. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.

a) Giải hệ phương trình

b) Cho hệ phương trình:

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x 2 + y 2 < 5.

Bài 4: (3,5 điểm) Cho điểm C nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến CA, CB với đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm).

a) Chứng minh 4 điểm C, A, O, B cùng thuộc một đường tròn

b) Vẽ dây AD

c) AB cắt CO tại H. Chứng minh ∠HEB = ∠CEF

d) Khi OC = 2R. Tính FO theo R.

Bài 5: (0,5 điểm) Giải phương trình sau:

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Khi x =9 ta có:

Biểu thức P đạt GTLN khi và chỉ khi:

đạt GTLN ⇔ √x + 3 đạt GTNN

⇔ √x = 0 ⇔ x = 0

Khi đó GTLN của P là:

Vậy GTLN của P là đạt được khi x = 0

Bài 2:

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là x (m) (0 < x < 23)

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là y (m) (0 < y < x < 23)

Chu vi hình chữ nhật là 46 m nên ta có phương trình

2(x + y) = 46 ⇔ x + y = 23

Nếu tăng chiều rộng 4m và giảm chiều dài đi 20% thì mảnh đất đó trở thành hình vuông nên ta có phương trình

Ta có hệ phương trình:

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 15m

Chiều rộng của hình chữ nhật là 8m

Bài 3:

Đặt (a ≠ 0), hệ phương trình trở thành:

Với a = 1, ta có:

⇔ √y – 2 = 1 ⇔ √y = 3 ⇔ y = 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (1; 9)

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi m + 1 ≠ 0 ⇔ m ≠ -1

Khi đó:

Theo bài ra:

⇔ 4m(m – 4) < 0

Đối chiếu điều kiện, m ≠ -1 thỏa mãn

Vậy với 0 < m < 4 thì thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Bài 4:

a) Xét tứ giác CAOB có:

∠CAO = 90 o (AC là tiếp tuyến của (O))

∠CBO = 90 o (BC là tiếp tuyến của (O))

b) Xét đường tròn (O) có:

∠CAF = ∠ADE (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn 1 cung)

Lại có: ∠ECF = ∠ADE (CO

Xét ΔCFA và ΔEFC có:

∠CAF = ∠ECF

∠CFA là góc chung

c) Ta có:

∠CAF = ∠EBA (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn 1 cung)

Lại có: ∠CAF = ∠ECF (cmt)

Xét tứ giác CEBH có:

∠EBA = ∠ECF

Mà ∠HCB = ∠HCA (CO là tia phân giác của góc ACB)

Từ (1) và (2) : ∠BEH = ∠CEF

d) Xét tam giác ACO vuông tại A có:

Ta có: AB ⊥ CO (Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

CO

Xét tam giác BCD vuông tại B có:

Xét ΔCEA và ΔCDA có:

Xét tam giác CAO vuông tại A có:

Tam giác AOD cân tại O có ∠AOD = 60 o nên tam giác AOD đều

Ta có: OC

Bài 5:

Đặt (a,b ≥ 0),phương trình trở thành:

⇔ (a – b)(2a – 3b) = 0

Với a = b, ta có:

Với 2a = 3b, ta có:

⇔ 4x 2 – 24x = 9x + 27

⇔ 4x 2 – 33x – 27 = 0

Đối chiếu với ĐKXĐ thì phương trình có tập nghiệm là

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Toán (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm, Tự luận mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Toán.

Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Hà Nội Năm 2022 / 2023

Sáng nay 11/6, gần 80 nghìn thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2015 – 2016, với môn thi Ngữ Văn, hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h00 đến 10h00 kết thúc thời gian làm bài.

Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, số lượng thí sinh tăng đột biến, tăng khoảng 10.000 thí sinh so với năm trước, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 50.180 chỉ tiêu, như vậy sẽ có khoảng gần 30 nghìn thí sinh sẽ bị loại trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 đầy cạnh tranh này.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội năm 2015

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội năm 2015

– Nguồn đáp án: Giáo viên Nguyễn Phi Hùng –

Phần I (7.0 điểm)

Câu 1. – Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận. – Mạch cảm xúc của bài thơ được triển khai theo trình tự chuyến đánh cá ra khơi của đoàn thuyền (theo đó là trình tự thời gian từ chiều xuống đến lúc bình minh)

Câu 2. – Hình ảnh so sánh trong câu thơ giúp người đọc hình dung rõ bức tranh hoàng hôn trên biển vừa tráng lệ, huy hoàng vừa sống động, kì thú. – Hoàng hôn buông xuống nhưng không gian không chìm vào bóng tối mà rực lên ánh sáng, trên mặt nước lại cháy bùng ngọn lửa. – Hình ảnh thiên nhiên cũng gợi lên sức sống, không khí hào hứng, náo nức của những người ngư dân trong buổi ra khơi đánh cá.

Câu 3. Hai câu thơ thể hiện lòng biết ơn của những ngư dân với biển cả quê hương trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là: Biển cho ta cá như lòng mẹ Nuôi lớn đời ta tự buổi nào

Câu 4. Yêu cầu:

* Về mặt hình thức: – Đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch khoảng 12 câu. – Gạch chân dưới từ ngữ dùng làm phép thế và câu cảm thán.

* Nội dung:

Vẻ đẹp của cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trong buổi bình minh: – Đoàn thuyền trở về trong khúc ca khải hoàn Phần II

Câu 1. Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi ra đời năm 1971. Đây cũng là những năm cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt nhất. Máy bay Mĩ ngày đêm ném bom, băm nát tuyến đường Trường Sơn – tuyến huyết mạch giao thông quan trọng để miền Bắc chi viện sức người, sức của cho miền Nam chống Mĩ.

– Tác giả Lê Minh Khuê từng là nữ thanh niên xung phong trong những năm tháng dữ dội ấy, được chứng kiến những gian khổ, hi sinh cũng như lòng dũng cảm, tâm hồn tuyệt đẹp của tuổi trẻ Trường Sơn. Lê Minh Khuê không ngăn được xúc động và đã viết lên một áng văn nóng bỏng đạn bom mà vẫn mát rượi trữ tình để tôn vinh thế hệ trẻ anh hùng của non sông, đất nước.

– Xuất xứ: Đây là tác phẩm đầu tay của Lê Minh Khuê, rút từ tập truyện ngắn cùng tên.

Câu 2. Điều khiến nhân “tôi” đến gần quả bom lại thấy không sợ nữa chính là nhân vật “tôi” cảm thấy ánh mắt các chiến sĩ đang dõi theo mình. Đây chính là tâm trạng của nhân vật Phương Định – nữ trinh sát mặt đường, trong một lần phá bom. Chi tiết trên đã cho người đọc thấy lòng quả cảm, sự tự trọng của người nữ chiến sĩ anh hùng. Chính điều này giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi, dũng cảm chiến đấu.

Câu 3. Yêu cầu:

* Hình thức: đoạn văn nghị luận khoảng nửa trang giấy thi. * Nội dung: Bàn về mối quan hệ giữa cá nhân – tập thể. – Khẳng định đây là mối quan hệ cần thiết, quan trọng, không thể thiếu với mỗi con người. – “Con người chính là tổng hòa những mối quan hệ xã hội”, không ai có thể sống cá nhân, đơn lẻ. Nếu mỗi người không biết hòa mình vào tập thể không tạo nên một cộng đồng, xã hội. – Sức mạnh của mỗi cá nhân hợp lại sẽ tạo nên sức mạnh tập thể lớn lao (dẫn chứng: trong chiến tranh, sức mạnh của nhân dân đã đánh tan quân xâm lược; trong thời bình, nhân dân chung tay góp sức xây dựng đất nước phát triển…) Ngược lại, sức mạnh của tập thể sẽ giúp cho mỗi cá nhân có thêm động lực(dẫn chứng). – Bài học nhận thức và hành động cho bản thân. (3.0 điểm) Câu hát căng buồm với gió khơi. – Đoàn thuyền trở về trong tư thế hào hùng, chạy đua với thiên nhiên Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. – Đoàn thuyền trở về với đầy ắp cá tôm trong cảnh bình minh rạng ngời Mặt trời đội biển nhô màu mới/Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Từ đó, vẻ đẹp của con người lao động làm chủ vũ trụ, làm chủ cuộc đời đã hòa với vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ.

Chú ý: Học sinh cần làm rõ các biện pháp nghệ thuật: kết cấu vòng tròn, ẩn dụ, nhân hóa, điệp ngữ.

Đăng ký nhận đáp án vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2015 nhanh nhất từ thầy cô giáo, soạn tin :

Môn Văn: DAT (dấu cách) Vanhn gửi 8712

Môn Toán: DAT (dấu cách) Toanhn gửi 8712

Để nhận Điểm thi vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2015 nhanh nhất !

Soạn tin: THI HANOI SBD gửi 8712

Trong đó: SBD – Là số báo danh của bạn.

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT ở Hà Nội , và SBD là 84207

Soạn tin: THI HANOI 84207 gửi 8712

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội (THPT không chuyên) năm 2015:

Ngày thiMôn thiTrường

11/6 Sáng

Ngữ văn

THPT không chuyên

11/6 Chiều

Toán

THPT không chuyên

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2015 (THPT chuyên Hà Nội:Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây)

Ngày thiMôn thi

11/6/2015

Sáng

Ngữ văn

Chiều

Toán

12/6/2015

Sáng

Ngoại ngữ

Chiều

Các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật

13/6/2015

Sáng

Các môn chuyên: Vật lý, Lịch sử, địa lý, hóa học, tiếng Anh

Theo thethaohangngay

Đề Thi, Gợi Ý Đáp Án Môn Ngữ Văn Vào Lớp 10 Tại Hà Nội Năm 2022 / 2023

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2020 gồm 5 bài, gợi ý đáp án môn Toán được các thầy cô giàu kinh nghiệm cung cấp.

Sáng nay 17/7, 89.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm 2020 tại Hà Nội:

Đánh giá đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội

Nhận định về đề thi Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội, thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Anhxtanh cho biết: Đề thi văn vào lớp 10 của Hà Nội năm nay vẫn giữ cấu trúc quen thuộc như đề thi năm trước với hai phần.

Phần I kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản Viếng lăng Bác – bài thơ các em được học trong chương trình học kì II lớp 9, khi trở lại học sau đợt nghỉ dịch Covid – 19.

Phần II là một câu chuyện ngắn trích trong sách Ngữ văn 9 và yêu cầu nghị luận về mối quan hệ giữa cách ứng xử và nhân cách của con người.

Nội dung kiến thức đề ra nằm trong chương trình Ngữ văn 9. Không có câu hỏi nào nằm trong phần giảm tải kiến thức mà Bộ Giáo dục đã công bố.

Với cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi vào những phần kiến thức các em mới được học, ôn tập. Những học sinh có quá trình ôn tập chu đáo, kĩ năng làm bài thành thạo sẽ hoàn thành tốt đề thi này. Phổ điểm chủ yếu sẽ rơi vào khoảng 6-7 điểm.

Còn cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Ngữ văn Trường Phổ thông Liên cấp Wellspring đánh giá đề thi Văn năm nay cơ bản vừa sức với học sinh, kiểm tra toàn diện kiến thức nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Với đề này, học sinh đã ôn tập theo hướng dẫn của thầy cô trên lớp sẽ làm được phổ điểm từ 6-7,5 là có thể đạt được.

Phần I kiểm tra về Viếng Lăng Bác với những câu hỏi cơ bản kiểm tra kiến thức về hoàn cảnh sáng tác, biện pháp tu từ, nghị luận về khổ 3 bài thờ câu hỏi liên hệ đến tác phẩm viết về Bác.

Phần II, ngữ liệu nằm trong SGK văn 9 quen thuộc, câu hỏi nghị luận đưa ra ý kiến thuộc vấn đề tư tưởng đạo lí, học sinh cần đi theo các thao tác nghị luận giải thích và chứng minh vì sao “cách ứng xử là tấm gương phản chiếu nhân cách mỗi người”, đồng thời liên hệ và đưa dẫn chứng thuyết phục. Để được trên 8, học sinh cần diễn đạt trôi chảy, cảm thụ tốt vấn đề, thể hiện hiểu biết xã hội sâu sắc.

Câu 1: Bài thơ ra đời vào năm 1976 – một năm sau khi đất nước thống nhất, lăng Bác được khánh thành. Nhà thơ Viễn Phương ra miền Bắc, vào lăng viếng Bác Hồ. Bài thơ in trong tập “Như mây mùa xuân”.

Câu 2:– Hình ảnh thực: “mặt trời đi qua trên lăng”.– Hình ảnh ẩn dụ: “mặt trời trong lăng rất đỏ”.– Tác dụng:+ Gợi những liên tưởng và suy ngẫm sâu xa.+ Nhấn mạnh tầm vóc và công lao to lớn, vĩ đại của Bác dành cho dân tộc.+ Thể hiện sự yêu quý, kính trọng, biết ơn của tác giả dành cho Bác.

1. Về hình thức

– Đoạn văn đảm bảo dung lượng: 12 câu.– Hình thức lập luận: diễn dịch.– Đoạn văn không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả, ngữ pháp.– Thực hiện đủ yêu cầu Tiếng Việt trong bài viết: có sử dụng phép nối và câu chứa thành phần biệt lập tình thái (gạch dưới, chú thích rõ từ ngữ dùng làm phép nối và thành phần biệt lập).

2. Về nội dung

a. Xác định vấn đề cần nghị luậnCảm xúc và suy nghĩ của tác giả thể hiện ở khổ thơ thứ 3 của bài Viếng lăng Bác. b. Triển khai vấn đề* Niềm xúc động của nhà thơ khi đứng trước di hài của Bác: – Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh vừa làm vợi bớt đau thương vừa gợi hình ảnh Bác thanh thản trong giấc ngủ ngàn thu. – Hình ảnh “vầng trăng” dịu hiền gợi liên tưởng đến tâm hồn cao đẹp, sáng trong của Bác vừa gợi đến những vần thơ tràn ngập ánh trăng của Bác.

* Những suy nghĩ sâu sắc của nhà thơ về sự cao cả, vĩ đại của Bác: – Trời xanh” là hình ảnh ẩn dụ gợi suy ngẫm về sự cao cả, vĩ đại, bất tử của Bác. Bác vẫn còn mãi với non sông đất nước.– Cấu trúc đối lập “vẫn biết… mà sao” và câu cảm thán diễn tả nỗi đau vô hạn của tác giả khi đứng trước di hài của Người.

Một văn bản khác trong chương trình Ngữ văn THCS cũng viết về Bác Hồ: “Đêm nay Bác không ngủ” (Minh Huệ) hay “Phong cách Hồ Chí Minh” (Lê Anh Trà) hoặc “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng).

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự.

Câu nói: “Thưa thầy, với thầy con vẫn là đứa họ trò cũ. Con có được những thành công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào…” thể hiện vị danh tướng là một người: – Biết giữ đúng “đạo học trò”, biết tôn trọng và đề cao vai trò của người thầy. – Là một người biết sống ân nghĩa, luôn ghi nhớ và biết ơn công lao dạy dỗ của thầy. – Là một người khiêm tốn, có nhân cách cao đẹp, dù ở địa vị cao vẫn luôn tôn trọng thầy, coi trọng mối quan hệ, tình nghĩa thầy trò hơn quan hệ xã hội.

1. Về hình thức

Bài viết có dung lượng khoảng 2/3 trang giấy, đảm bảo đúng cấu trúc ngữ pháp, ngôn ngữ diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, không mắc lỗi chính tả, khuyến khích bài viết có những sáng tạo riêng.

2. Về nội dung

a. Xác định vấn đề cần nghị luậnVai trò của cách ứng xử trong việc thể hiện nhân cách của mỗi con người. b. Triển khai vấn đề

* Giải thích – Cách ứng xử: cách con người phản ứng lại trước sự tác động của môi trường xung quanh; thể hiện ở hành động, thái độ, cử chỉ, lời nói… đối với cá nhân, tập thể và môi trường tự nhiên. – Nhân cách: tư cách và phẩm chất con người. – Ý nghĩa cả câu nói: Vai trò của cách ứng xử trong việc thể hiện nhân cách của mỗi con người.

* Bàn luận – Cách ứng xử biểu hiện nhân cách của mỗi con người+ Thông qua cách ứng xử, mỗi người tự bộc lộ “chân dung” bên ngoài lẫn đời sống nội tâm bên trong.+ Nhờ vào cách ứng xử, mọi người sẽ hiểu ta là ai và là người như thế nào. Từ đó có nhận định, đánh giá chân thực về mỗi con người.

* Mở rộng vấn đề – Cách ứng xử giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống, là nền tảng để tạo nên văn hóa ứng xử của một xã hội văn minh, tiến bộ. – Cách ứng xử là cái bên ngoài, dễ nhận thấy; nhân cách là cái bên trong, không dễ xem xét, đánh giá. Do vậy, không thể đánh giá một con người chỉ thông qua cách ứng xử trong một hoàn cảnh nhất định; cần có cái nhìn toàn diện, khách quan.

* Bài học nhận thức và hành động– Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của cách ứng xử.– Điều chỉnh hành vi, thái độ của bản thân trong mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Hoàng Thanh

Hướng Dẫn Giải Thích Chi Tiết Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10 Hà Nội Năm 2022 / 2023

Mới đây, ngày 31/10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố 10 đề thi tham khảo vào lớp 10 năm năm 2019. Thấu hiểu sự lo lắng và nhu cầu của Quý phụ huynh và các em học sinh, Hocthukhoa xin đăng tải lại đề thi cũng như cập nhật hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh họa môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2019 để Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

1. Đề thi minh họa môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2019

Theo đó, đề tham khảo môn Tiếng Anh vào lớp 10 năm nay có hai nội dung: phần trắc nghiệm khách quan chiếm 8 điểm, phần Tự luận chiếm 2 điểm.

Đúng như những gì Sở GD& ĐT đã công bố trước đó, đề thi năm nay sẽ bám sát chương trình kiến thức sách giáo khoa. Toàn bộ nội dung đề thi sẽ nằm trọn trong chương trình học Tiếng Anh cấp trung học cơ sở, đặc biệt trong trương trình sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9. Đề thi được thiết kế phân theo cấp độ nhận biết, phù hợp với hầu hết các bạn học sinh. Nội dung kiến thức trong đề thi được phân bố đều trong 32 câu hỏi trắc nghiệm và 8 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 60 phút. Theo đánh giá của các thầy cô trong tổ chuyên môn của Hocthukhoa, đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm nay có 80% là kiến thức cơ bản và 20% là kiến thức nâng cao. Do đó để đạt điểm 7, điểm 8 môn Tiếng Anh sẽ không quá khó cho các em học sinh. Tuy nhiên để đạt điểm cao, tuyệt đối, các em cần trang bị thêm cho mình kiến thức nâng cao hơn nữa trong môn Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn giải chi tiết đáp án đề thi minh họa môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2019

Như vậy, phần đầu tiên của đề thi chiếm 8 điểm trong tổng số điểm cả bài thi với 32 câu trắc nghiệm khách quan tập trung vào nội dung kiến thức: – Phát âm( question 1;2)

– Xác định trọng âm( question 3,4)

– Câu điều kiện loại 1( question 5)

– Cấu trúc câu ” Get used to do+V-ing, By+ V-ing, Like+ V-ing, The matter with sb” ( question 6, 7, 9, 11,)

– Cách sử dụng mệnh đề kết hợp với liên từ ” since“, ” although“, ” because“, ” like“, ” despite” ( question 8, 24)

– Mạo từ (question 10, 23)

– Xác định từ loại ( question 12,13)

– Từ nghi vấn( question 15); từ vựng( question 19, 21, 22, 26, 27)

– Giải thích, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với cụm từ ” in time“, ” stay alive“, ” take care of“, ” cozy” ( question 19-22)

– Đọc hiểu ( question 29-32)

Hình ảnh giải chi tiết đề thi minh họa môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2019-2020

Như vậy, đây là năm đầu tiên, Sở GD & ĐT Hà Nội đưa môn Tiếng Anh vào môn thi bắt buộc đối với thi lớp 10. Chính vì vậy khi các em học sinh ôn thi nên lưu ý phân bổ thời gian ôn thi hợp lý cho các môn. Đặc biệt trong việc ôn tập kiến thức môn Tiếng Anh nên ôn luyện một cách có trọng tâm vào các nội dung: Ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng đọc hiểu. Hi vọng rằng, với những phân tích và thông tin gợi ý chi tiết đáp án đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 của Sở GD & ĐT Hà Nội của Hocthukhoa bên trên sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi và chủ động hơn trong việc ôn tập sắp tới.