Phương Pháp Giải Toán Đố Lớp 3 Dạng Có 2 Lời Giải

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Học Kì I Có Đáp Án
 • Giáo Trình New Headway 6 Dvd (Book+Audio+Video), New Headway (Trọn Bộ 6 Cấp Độ Beginner
 • Review Ý Nghĩa Phim Triangle: Làm Tổn Thương Chính Mình
 • Giải Thích Phim Triangle (2009)
 • Ý Nghĩa Bộ Phim Siêu Xoẵn Não Triangle (Tam Giác Quỷ)
 • Một cửa hàng buổi sáng bán được 432 lít dầu. buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ?

  sơ đồ tóm tắt :

  Giải.

  Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là :

  432 x 2 = 864 lít

  Số lít dầu cả hai buổi cửa hàng bán được là :

  432 + 864 = 1296 lít

  Đáp số : 1296 lít

  ————————————-

  Bài 2 :

  Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây. Sau đó trồng thêm được 1/3 số cây đã trồng. hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây ?

  Số cây đội đã trồng thêm là :

  948 : 3 = 316 cây

  Số cây đội đã trồng là :

  948 + 316 = 1264 cây

  Đáp số : 1264 cây.

  ————————————-

  Bài 3 : 

  Một kho hàng chứa 63 150 lít dầu. người ta lấy dầu ra khỏi kho 3 lần, mỗi lần lấy 10 715 lít dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu ?

  Giải.

  Số lít dầu lấy ra khỏi kho là :

  10 715 x 3 = 32 145 lít

  Số lít dầu còn lại trong kho là :

  63 150 – 32 145 = 31 005 lít

  Đáp số : 31 005 lít.

  Văn ôn – Võ luyện :

  Bài 1 : Hiện nay, tuổi của mẹ là 35 tuổi, tuổi của mẹ gấp 5 lần tuổi của An. Hỏi mẹ hơn An bao nhiêu tuổi ?

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ————————————-

  Bài 2 : Bác Lan nuôi một số thỏ. Bác đã bán đi 1/7 số thỏ. Tính số thỏ ban đầu của nhà bác Lan. Biết số thỏ còn lại là 42 con.

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ———————————————————————————————–

  ————————————-

  3.9

  /

  5

  (

  54

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • International Mathematics Assessments For Schools
 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Sách Market Leader Pre
 • Đội Tuyển Việt Nam Đã Gặp 6 Bài Toán Cỡ Nào Tại Imo 2022?
 • Lời Giải Và Bình Luận Đề Thi Chọn Đội Tuyển Imo 2022
 • Việt Nam Gianh 2 Vàng 4 Bạc Tại Imo 2022: Một Chút Tiếc Nuối, Nhưng Cơ Bản Là Hài Lòng
 • Những Bài Toán Hay Lớp 3 Có Lời Giải Cập Nhật Thường Xuyên

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Hk2 Môn Tiếng Anh Lớp 7 Năm 2022 Có Đáp Án
 • Tài Liệu Tuyển Tập 100 Đề Thi Hsg Môn Tiếng Anh Lớp 7 (Có Đáp Án) Rất Hay
 • Tài Liệu 100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 7 (Có Đáp Án) Rất Hay
 • 2 Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 7 Khá Hay Có Đáp Án Năm 2022…
 • Đề Học Kì 1 Môn Toán, Văn Lớp 7 Trường Thcs Long Mỹ 2022 Có Đáp Án Hay
 • Bài học hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các con những bài toán hay lớp 3 có lời giải, để con ôn tập và củng cố kiến thức vững hơn.

  1. Dạng 1: Bài toán có lời văn

  Bài 1: Hai thùng có 64 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 8 lít thì số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng một nửa số lít dầu ở thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

  Bài 2: Thắng mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 42 nghìn đồng, Hòa mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 50 nghìn đồng. Tính số tiền một bút chì, một quyển vở.

  Bài 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 3124 kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 4 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam?

  Bài 4: Một chiếc cầu dài 240m gồm có 6 nhịp. Trong đó 5 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 30m. Tính nhịp chính giữa?

  Bài 5: Có 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời. Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

  1.3. Cách giải

  Bài 1:

  Nếu thêm vào thùng thứ nhất 8 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là:

  Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng thứ hai là 2 phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

  Số lít dầu ở thùng thứ hai là: 72 : 3 x 2 = 48 (l)

  Số lít dầu ở thùng thứ nhất là: 64 – 48 = 16 (l)

  Vậy thùng dầu thứ nhất có 16l, thùng dầu thứ hai có 48l.

  Bài 2:

  Số tiền mua 2 bút chì là: 50 – 42 = 8 (nghìn đồng)

  Số tiền mua 1 chiếc bút chì là 8 : 2 = 4 (nghìn đồng)

  Số tiền mà Thắng mua 3 bút chì là 4 x 3 = 12 (nghìn đồng)

  Số tiền mà Thắng mua 5 quyển vở là: 42 – 12 = 30 (nghìn đồng)

  Số tiền mua 1 quyển vở là 30 : 5 = 6 (nghìn đồng)

  Vậy số tiền mua 1 bút chì là 4 nghìn đồng và số tiền mua 1 quyển vở là 6 nghìn đồng.

  Bài 3:

  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg gạo là:

  3124 x 4 = 12496 (kg gạo)

  Cả hai ngày cửa hàng bán được số kg gạo là:

  12496 + 3124 = 15620 (kg gạo)

  Vậy cả 2 ngày bán được 15620 kg gạo.

  Bài 4:

  Mỗi nhịp dài số mét là: (240 – 30) : 6 = 35 (m)

  Nhịp chính giữa dài là: 35 + 30 = 65(m)

  Vậy nhịp giữa dài 65m

  Bài 5:

  Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

  Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

  Lúc đó tổng điểm của bạn Henry là:

  4 x 45 = 180 (điểm)

  Tổng điểm được tăng lên là:

  180 – 150 = 30 (điểm)

  Sở dĩ số điểm tăng lên là vì ta đã cho Henry trả lời đúng hết 45 câu.

  1 câu đúng hơn 1 câu sai số điểm là:

  Số câu Henry trả lời sai là:

  Số câu Henry trả lời đúng là:

  Đáp số: 40 câu.

  2. Dạng 2: Bài toán tính giá trị biểu thức

  a) (156 + 78) x 6 ………….156 x 6 + 79 x 6

  b) (1923 – 172) x 8………….1923 x 8 – 173 x 8

  c) (236 – 54) x 7…………….237 x 7 – 54 x 7

  a. 3km 487m…..3657m b. 3760m x 2…….8494m – 2657m

  c. 50km964m……65370m d. 21378m : 2……. 10689m

  a) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679

  b) (126 + 32) x (18 – 16 – 2)

  c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

  Bài 4: Viết biểu sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:

  a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

  b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

  c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

  2.3. Cách giải

  Bài 1

  a) (156 + 78) x 6 = 234 x 6 = 1404

  156 x 6 + 79 x 6 = (156 + 79) x 6 = 235 x 6 = 1410

  Vậy (156 + 78) x 6 < 156 x 6 + 79 x 6

  b) (1923 – 172) x 8………….1923 x 8 – 173 x 8

  (1923 – 172) x 8 = 1751 x 8 = 14008

  1923 x 8 – 173 x 8 = (1923 – 173) x 8 = 14000

  c) (236 – 54) x 7…………….237 x 7 – 54 x 7

  (236 – 54) x 7 = 182 x 7 = 1274

  237 x 7 – 54 x 7 = (237 – 54) x 7 = 1281

  Vậy (236 – 54) x 7 < .237 x 7 – 54 x 7

  Bài 2

  a. 3km 487m…..3657m

  Đổi 3km 487m = 3000m + 487m = 3487m

  Nên 3km 487m < 3657m

  b. 3760m x 2…….8494m – 2657m

  3760m x 2 = 7520m

  8494m – 2657m = 5837m

  c. 50km 964m……65370m

  Đổi 50km 964m = 50000m + 964m = 50964m

  d. 21378m : 2……. 10689m

  Ta có: 21378m : 2 = 10689m

  Vậy 21378m : 2 = 10689m

  Bài 3.

  a) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679

  = (576 – 475) + (780 – 679) + (678 – 577)

  b) (126 + 32) x (18 – 16 – 2)

  c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

  = 36 x (17 x 12 x 34 + 5)

  Bài 4.

  a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

  b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

  = 30 + 6 x 5 – 12 – 6 x 3

  c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

  = (23 + 37) + (39 + 21) + (34 + 26)

  3. Dạng 3: Bài toán tìm ẩn x

  a) X x 5 + 122 + 236 = 633

  d) 56 : X = 1326 – 1318

  c/ x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

  b) 1324 – (X + 314) = 515

  c) 51245 – (X + 8273) = 2590

  d) 99999 – (X + 9999) = 999

  3.3. Cách giải

  Bài 1

  a) X x 5 + 122 + 236 = 633

  X x 5 = 633 – 122 – 236

  d) 56 : X = 1326 – 1318

  Bài 2.

  c/ x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

  Bài 3

  b) 1324 – (X + 314) = 515

  X + 314 = 1324 – 515

  X = 1324 – 515 – 314

  c) 51245 – (X + 8273) = 2590

  X + 8273 = 51245 – 2590

  X = 51245 – 2590 – 8273

  d) 99999 – (X + 9999) = 999

  X + 9999 = 99999 – 999

  X = 99999 – 999 – 9999

  Bài 1: Một hình chữ nhật có diện tích là 2800cm 2, nếu tăng chiều dài 20cm thì chu vi tăng 34cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

  Bài 2: Một thùng đựng nước nặng 96kg. Nếu thùng chỉ đựng một nửa số nước thì nặng 51kg. Hỏi khi không có nước thùng nặng bao nhiêu kg?

  Bài 3: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

  Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 26cm, BC = 40cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

  Bài 5: Ngày mồng hai (02) của tháng 2 nhuận rơi vào thứ 6. Hỏi tháng đó có bao nhiêu ngày thứ sáu? Ngày cuối cùng của tháng đó là thứ mấy trong tuần?

  A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  B = (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

  Bài 7: Tính giá trị biểu thức:

  a. (84371 – 45263) : 3 = b. 1608 x5 : 4 =

  c.12000: (3+5) = d. (21470 + 34252) : 6 =

  e. 5000 x (37 – 15) = f. 65370 – 252 x 2 =

  a.100 +100:4 -50 : 2

  b. (6 x 8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)

  c.10000 x 2 + 60000

  d. (7000 – 3000) x 2

  a) (X + 3) + (X + 4) + (X + 5) = 274

  b) (X – 3) + (X – 4) + (X – 5) = 775

  b) X + 6755 = 78992

  c) X – 6658 = 99764

  Như vậy chúng tôi đã trình bày những bài toán hay lớp 3 có lời giải thường gặp và các bài tập vận dụng để các con tư duy, nắm chắc kiến thức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • ✅ Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Lớp 5
 • Soạn Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Chuẩn Chương Trình Sách Giáo Khoa
 • Soạn Bài Chí Khí Anh Hùng (Trích Truyện Kiều)
 • Lập Dàn Ý Và Phân Tích Chí Khí Anh Hùng Trích Truyện Kiều
 • Phân Tích Bài Thơ Chí Khí Anh Hùng Của Nguyễn Du
 • Những Câu Đố Mẹo Vui Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • 1001+ Những Câu Đố Vui Hay Hại Não Cho Giới Trẻ Kèm Đáp Án Chuẩn Nhất
 • Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Chương Sóng Cơ
 • Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều ( Hay)
 • S_Golf Club Tổ Chức Giải Golf Có Tên Đặc Biệt “vào Lớp 4”
 • Bài Thơ Phú Sông Bạch Đằng
 • Câu đố 1: Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sôngcó rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?

  Đáp án: Đừng tưởng tượng nữa.

  Câu đố 2: Một người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật không may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao, ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?

  Đáp án: Nó cầm dao và đấm vào ngực nó (đười ươi hay làm thế).

  Câu đố 3: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

  Đáp án: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.

  Câu đố 4: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Câu hỏi tại sao ?

  Đáp án: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!

  Câu đố 5: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

  Đáp án: Que diêm.

  Câu đố 6: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

  Đáp án: Phòng 3 vì sư tử chết hết rồi

  Câu đố 7: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

  Đáp án: 4.

  Câu đố 8: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

  Đáp án: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh). Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.

  Câu đố 9: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết. Tại sao (ko ai cứu hết)?

  Đáp án: Bà ấy đi tàu ngầm.

  Câu đố 10: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?

  Đáp án: Than.

  Câu đố 11: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ.Tại sao anh ta lại làm như vậy ?

  Đáp án: Vì cái thang máy đó không lên được tới tầng 50.

  Câu đố 12: Xã đông nhất là xã nào?

  Đáp án: Xã hội.

  Phần tiếp theo: Những câu đố mẹo vui có đáp án – phần 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Đố Vui Khó Nhất
 • Giải Bài Thực Hành 6 Trang 20, 21 Sgk Sinh Học Lớp 9
 • Bài Tập Có Lời Giải Trang 47, 48, 49, 50, 51 Sbt Sinh Học 7
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9 Trang 190
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9 Trang 104: Ưu Thế Lai
 • Những Câu Đố Vui Mẹo Thông Minh Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 6 (Có Đáp Án)
 • Bộ Đề Ôn Tập Môn Toán Lớp 5 Lên Lớp 6 (Có Đáp Án)
 • Top 52 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Toán Lớp 6 Có Đáp Án, Cực Hay
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Học Kì I Lớp 7 Môn Sinh Học Năm 2022
 • Tổng hợp nững câu đố vui thông minh có đáp án hay, hại não

  Câu đố vui thông minh số 1: Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ?

  Câu đố vui thông minh số 2: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?

  Câu đố vui thông minh số 3: Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?

  Câu đố vui thông minh số 4: Nơi nào có đường sá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty… nhưng không có hàng hóa… Đó là nơi nào?

  Câu đố vui thông minh số 5: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

  Câu đố vui thông minh số 6: Đố mọi người tòa nhà nào lớn nhất thế giới hiện nay

  Câu đố vui thông minh số 7: Con gì đầu dê mình ốc?

  Câu đố vui thông minh số 8: Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?

  Câu đố vui thông minh số 9: Có một cây lê có hai cành, mỗi cành có hai nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo?

  Câu đố vui thông minh số 10: 9 ? 9=… Dấu ? phải điền là bao nhiêu để được kết quả lớn nhất

  Câu đố vui thông minh số 11: Một tội phạm bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

  Câu đố vui hại não số 12: Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, bắc cầu thiên lý nằm ngang một mình?

  Câu đố vui thông minh số13: Sáng chiều gương mặt hiền hòa, giữa trưa bộ mặt chói lòa gắt gay, đi đằng Đông, về đằng Tây, hôm nào vắng mặt trời mây tối mù. Là gì?

  Câu đố vui thông minh số 14: Đố mọi mọi khi sở thú bị cháy con gì chạy ra nhanh nhất và đầu tiên

  Câu đố vui thông minh số 15: Cày trên đồng ruộng trắng phau, khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm.

  Câu đố vui thông minh số 16: Đố mọi người cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

  Câu đố vui khó số 17: Bác sĩ gặp bệnh gì mà bó tay

  Câu đố vui thông minh số 18: Chơi gì mà chơi càng ra nước

  Câu đố vui thông minh số 19: Đố mọi người có cái gì mà khi bạn gói nó không bao giờ xuất hiện dù có đánh chết?

  Câu đố vui thông minh số 20: Đố mọi người cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?

  Tổng hợp những câu đố vui rèn trí thông minh cho trẻ em

  Câu đố vui thông minh số 21: Cây gì càng để lâu thì càng thấp?

  Câu đố vui thông minh số 22: Vừa bằng một thước. Mà bước không qua?

  Câu đố vui thông minh số 23: Theo bạn thì cơ quan quan trong nhất của người phụ là gì?

  Câu đố vui thông minh số 24: Năm ông cùng ở một nhà, tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hòa, bốn ông tuổi đã lên ba, một ông đã già lại mới lên hai. Là cái gì?

  Câu đố vui ngắn số 25: Cái gì của bạn mà toàn người khác dùng?

  Câu đố vui thông minh số 26: Nhà đen lại đội đồ đen Trên thì sấm động, dười thì đèn chong

  Câu đố vui thông minh số 27: Đố mọi người có 1 cái mà lúc lên , lúc xuống nhưng nó không bao giờ chuyển động hay nhúc nhích đi đâu được?

  Câu đố vui thiếu nhi số 28: Năm thằng cầm hai cây sào. Đuổi đàn ngỗng trắng chui vào trong hang.

  Câu đố vui thông minh số 29: Nắng lửa mưa dầu tôi đâu bỏ bạn Tối lửa tắt đèn sao bạn bỏ tôi

  Câu đố vui thông minh số 30: Đố mọi người vật gì mà có thể giúp chúng ta nhìn thẳng qua tường dễ dàng?

  Câu đố vui thông minh số 31: Ngoài xanh trong trắng như ngà Đức ông cũng trọng đức bà cũng yêu

  Câu đố vui dân gian số 32: Nghe kêu mà chẳng thấy ơi. Cong lưng mà chạy một hơi tói nhà

  Câu đố vui thông minh số 33: Làm cách nào để không bao giờ buồn ngủ khi thức đủ 7 ngày?

  Câu đố vui thông minh số 34: Ngả lưng cho thế gian nhờ. Vừa êm, vừa ấm đổ ngờ bất trung

  Câu đố vui thông minh số 35: Trên thế giới có rất nhiều ngôn ngữ, vậy ngôn ngữ nào không phát ra âm thanh?

  Câu đố vui thông minh số 36: Người nhỏ mà ngậm tăm dài Nón thì không đội, đội quai lên đầu

  Câu đố vui thông minh số 37: Nằm kề mà có thấy đâu Trời cao đất thấp sạch làu đều thông

  Câu đố vui thông minh số 38: Thân em xưa ở bụi tre, mùa đông xếp lại mùa hè mở ra?

  Câu đố vui thông minh số 39: Có 3 người tự nhận Thiên là em trai của họ, nhưng hỏi lại Thiên thì Thiên lại nói mình đâu có anh trai nào ? Theo mọi người 3 người kia ai là người nói không đúng?

  Tuyển tập những câu đố vui thông minh có đáp án

  https://thuthuat.taimienphi.vn/nhung-cau-do-vui-thong-minh-33501n.aspx

  Bên cạnh đó, nếu như ai yêu thích những câu đố vui về Địa danh thì bạn có thể tham khảo những câu đố vui về Địa danh mà chúng tôi tổng hợp ở bài trước để có được những câu hỏi hay và đưa ra được đáp án chính xác cho những câu đố đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hk 1 Môn Gdcd Lớp 8 Có Đáp Án
 • 200 Bài Tập Tích Phân Hay Và Khó
 • Đáp Án Của Game Brain Out
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Nghệ An
 • Đáp Án Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến Bắc Giang 2022
 • Những Câu Đố Vui Hại Não Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Đố Vui Hại Não 18+ (Cấm Nghĩ Bậy) Có Đáp Án (Phần 1)
 • Những Câu Đố Vui Hại Não Và Hài Hước Có Đáp Án Hay Nhất 2022 2022
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Tuần 13
 • Đáp Án 7 Câu Hỏi Tâm Lý Rùng Rợn Của Fbi
 • Trả Lời Đúng 5 Câu Hỏi Này Bạn Có Thể Trở Thành Đặc Vụ Của Fbi Đấy, Thử Sức Để Biết Iq Của Mình Đỉnh Không!
 • Tổng hợp những câu đố vui hại não

  Tuyển tập những câu đố vui hại não có đáp án

  Những câu đố vui khó nhất, cực kì hại não

  1. Câu hỏi: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?

  – Đáp án: Than.

  2. Câu hỏi: Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

  – Đáp án: Hôm qua, hôm nay và ngày mai.

  3. Câu hỏi: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

  – Đáp án: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.

  4. Câu hỏi: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Câu hỏi tại sao ?

  – Đáp án: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!

  5. Câu hỏi: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bướcvào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

  – Đáp án: Que diêm.

  6. Câu hỏi: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

  – Đáp án: Phòng 3 vì sư tử chết hết rồi

  7. Câu hỏi: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

  – Đáp án: 4.

  8. Câu hỏi: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

  – Đáp án: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh). Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.

  9. Câu hỏi: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko

  chết.Tại sao (ko ai cứu hết)?

  – Đáp án: Bà ấy đi tàu ngầm.

  10. Câu hỏi: Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cáihoàn cảnh chết tiệt này?

  – Đáp án: Đừng tưởng tượng nữa.

  11. Câu hỏi: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ.Tại sao anh ta lại làm như vậy ?

  – Đáp án: Vì cái thang máy đó không lên được tới tầng 50.

  12. Câu hỏi: Lịch nào dài nhất?

  – Đáp án: Lịch sử.

  13. Câu hỏi: Xã đông nhất là xã nào?

  – Đáp án: Xã hội.

  14. Câu hỏi: Con đường dài nhất là đường nào?

  – Đáp án: Đường đời.

  15. Câu hỏi: Quần rộng nhất là quần gì?

  – Đáp án: Quần đảo.

  16. Câu hỏi: Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất (không nghĩ lung tung)?

  – Đáp án: Tiền!

  17. Câu hỏi: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

  – Đáp án: Bàn chân.

  – Đáp án: 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ.

  19. Câu hỏi: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?

  – Đáp án: Thái Sơn.

  20. Câu hỏi: 1 người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật ko may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao , ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?

  – Đáp án: Nó cầm dao và đấm vào ngực nó (đười ươi hay làm thế).

  21. Câu hỏi: Môn gì càng thắng càng thua ?

  – Đáp án: Môn đua xe đạp.

  22. Câu hỏi: Con gì đầu dê mình ốc?

  – Đáp án: Con dốc.

  23. Câu hỏi: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

  – Đáp án: Con tim.

  24. Câu hỏi: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

  – Đáp án: điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).

  25. Câu hỏi: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

  – Đáp án: Bắp ngô.

  26. Câu hỏi: Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?

  – Đáp án: Thứ 2.

  27. Câu hỏi: Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?

  – Đáp án: Gà con và gà mái.

  28. Câu hỏi: Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?

  – Đáp án: Chỉ xuống đất.

  29. Câu hỏi: Con trai có gì quí nhất?

  – Đáp án: Ngọc trai.

  30. Câu hỏi: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì?

  – Đáp án: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.

  31. Câu hỏi: Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

  – Đáp án: Con người.

  32. Câu hỏi: Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?

  – Đáp án: Trái banh.

  33. Câu hỏi: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

  – Đáp án: 1 chữ C, ở chữ “Cơm”.

  34. Câu hỏi: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

  – Đáp án: Tay phải.

  35. Câu hỏi: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

  – Đáp án: Mẹ.

  36. Câu hỏi: Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?

  – Đáp án: Từ “sai”.

  37. Câu hỏi: Tìm điểm sai trong câu: “dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”

  – Đáp án: Khoe sắc khoé!

  38. Câu hỏi: Chứng minh: 4 = 5

  – Đáp án: Ta có:

  -20 = -20

  Cộng cả 2 vế với (9.2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :

  5^2 – 2.5.9.2 + (9.2)^2 = 4^2 – 2.4.9.2 + (9.2)^2

  39. Câu hỏi: Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

  – Đáp án: Everest.

  41. Câu hỏi: Trận chung kết của 1 cuộc thi vắt sữa bò (ai vắt được nhiêu thì thắng): người đàn bà vắt được 15 lít, người đàn ông vắt được 5 lít. Hỏi sao người đàn ông thắng?

  – Đáp án: Người đàn bà vắt sữa con bò cái, còn người đàn ông vắt sữa con bò đực.

  42. Câu hỏi: Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn?

  – Đáp án: Cái bóng.

  43. Câu hỏi: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?

  – Đáp án: Dùng ống hút.

  44. Câu hỏi: Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

  – Đáp án: 1 chữ C.

  45. Câu hỏi: Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?

  – Đáp án: Quan tài.

  46. Câu hỏi: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?

  – Đáp án: Nhắm 2 mắt thì sẽ không thấy đường để bắn.

  47. Câu hỏi: Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ ?

  – Đáp án: Chính (chín).

  48. Câu hỏi: Hãy chứng minh 4 : 3 = 2

  – Đáp án: 4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2.

  49. Câu hỏi: Loại nước giải khát nào chứa sắt và canxi?

  – Đáp án: Cafe (ca: canxi, Fe: sắt).

  Những câu đố vui khó nhất, hại não nhất ở trên cũng khá thú vị phải không nào ^^, còn có cả hóa học trong đó nữa?

  50. Câu hỏi: Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm. Con nào về đích trước?

  – Đáp án: Con cua xanh, vì con cua đỏ đã bị luộc chín.

  51. Câu hỏi: Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

  – Đáp án: Đang chơi cờ vua.

  52. Câu hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em?

  – Đáp án: Bàn chải đánh răng.

  53. Câu hỏi: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?

  – Đáp án: Chữ a.

  54. Câu hỏi: Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?

  – Đáp án: Cái lưỡi.

  55. Câu hỏi: Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra?

  – Đáp án: Que kem.

  56. Câu hỏi: Càng chơi càng ra nuớc?

  – Đáp án: Chơi cờ.

  57. Câu hỏi: Làm sao để cái cân tự cân chính nó?

  – Đáp án: Lật ngược cái cân lại.

  58. Câu hỏi: Những loài thú nào sau đây ăn cơm:

  a) sư tử

  b) cọp

  c) hà mã

  d) voi

  – Đáp án: Sư tử (con gái)

  59. Câu hỏi: Chứng minh: con gái = con dê.

  – Đáp án: Con gái = thần tiên = tiền thân = trước khỉ = con dê.

  60. Câu hỏi: Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.

  – Đáp án: Điều đó rồi cũng qua đi.

  61. Câu hỏi: Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?

  – Đáp án: 1 cái hố (nhỏ hơn).

  62. Câu hỏi: Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ?

  – Đáp án: Ở Mỹ.

  63. Câu hỏi: Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình:

  – Đáp án: Vì đuôi nó không đủ dài.

  64. Câu hỏi: Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?

  Đáp án: Chuột Mickey

  65. Câu hỏi: Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân?

  Đáp án: Vịt không bị què thì đi bằng 2 chân

  66. Câu hỏi:. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

  Đáp án: 12 tháng

  67. Câu hỏi: Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?

  Đáp án: Tên nam

  68. Câu hỏi: Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?

  Đáp án: Vào bóng

  69. Câu hỏi: Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .

  Đáp án: 1 chữ C

  70. Câu hỏi: Cầm trên tay một cây thước và một cây bút , làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?

  Đáp án: Vất cây thước đi, cầm compa lên vẽ.

  71. Câu hỏi: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?

  Đáp án: cùi chỏ tay phải

  72. Câu hỏi: Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì . Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy?

  Đáp án: Thứ nhì

  73. Câu hỏi: Con mèo nào cực kỳ sợ chuột?

  Đáp án: (Doremon)

  74. Câu hỏi: Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả?

  Đáp án: Bóng con voi

  75. Câu hỏi: Làm thế nào để con cua được chín chân

  Đáp án: Luộc

  76. Câu hỏi: A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội , C kêu D là cậu, D kêu E là dì, E kêu F là chú, F gọi Z là con. Hỏi A gọi Z bằng gì ???

  Đáp án: Mồm

  Ngoài những câu đố vui bên trên, VnDoc còn có những câu đố vui có đáp án để các bạn thử thách trí tuệ, của mình. Những câu đố vui này không chỉ giúp bạn giải trí sau giờ làm việc căng thẳng mà còn mang lại nguồn trí thức vô cùng bổ ích. Mời các bạn cùng làm thử.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Đố Vui Hại Não Cực Hay Và Hài Hước Có Đáp Án
 • Tổng Hợp 70 Câu Đố Vui Hay Nhất Có Đáp Án
 • Những Câu Đố Vui Cực Ngắn, Đáp Án Cực Bất Ngờ
 • Đáp Án Game Đố Vui Dân Gian 850 Câu
 • Những Câu Đố Vui Hại Não Kèm Đáp Án
 • Cách Đặt Lời Giải Cho Toán Đố

  --- Bài mới hơn ---

 • Toán Đố Vui, Đố Vui Toán Học (Dành Cho Học Sinh Lớp 6 Đến 9)
 • Giải Bài Tập Bài 18 Trang 47 Sgk Gdcd Lớp 6
 • Top 24 Đề Kiểm Tra Gdcd Lớp 6 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Chương Từ Trường, Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 11, Có Đáp Án Và Lời Giải
 • Lý Thuyết Công Nghệ 11 Bài 20: Khái Quát Về Động Cơ Đốt Trong (Hay, Chi Tiết).
 • Khi dạy học sinh giải các bài toán có lời văn (toán đố), việc chọn đặt lời giải nhiều khi còn khó hơn việc chọn đúng đáp số và tính ra đáp số.

  Trong bài viết này Thầy Nguyễn Viết Chiến trình bày một số cách hướng dẫn học sinh đặt lời giải cho các bài toán có lời văn ở các lớp 1 và 2 hay bài toán đơn (giải bằng 1 phép tính) ở các lớp 3, 4 thông qua bài toán cụ thể sau :

  Bài toán : Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa ?

  (Bài 1 trang 24, SGK Toán 2)

  Tóm tắt :

  Hòa có : 4 bông hoa

  Bình có nhiều hơn Hòa : 2 bông hoa

  Bình có : ……… bông hoa ?

  Giải bài toán trên bằng phép tính : 4 + 2 = 6 (bông hoa). Đặt lời giải cho phép tính đó ta có mấy cách sau:

  Cách 1: Dựa vào câu hỏi của bài toán, bỏ bớt từ đầu “hỏi” và từ cuối “mấy bông hoa” để được câu lời giải “Bình có:”.

  Cách 2: Bỏ bớt từ đầu “hỏi”, thay từ “mấy” bằng từ “số” ở đầu câu, “là” ở cuối câu để được câu lời giải : “Số bông hoa Bình có là:”.

  Cách 3: Đưa từ “bông hoa” ở cuối câu hỏi lên đầu thay thế cho từ “hỏi”, và thêm từ “số” ở đầu câu, “là” ở cuối câu để được câu lời giải : “Số bông hoa Bình có là:”.

  Cách 4: Dựa vào dòng cuối cùng của tóm tắt, coi đó là chìa khóa của câu lời giải, và thêm thắt chút ít, chuyển thành lời giải của phép tính : “Bình có số bông hoa là:”.

  Cách 5: Giáo viên nêu miệng câu hỏi “Bình có mấy bông hoa ?” để học sinh trả lời: “Bình có 6 bông hoa” rồi chèn phép tính vào số 6 để có cả bước giải (gồm câu lời giải và phép tính).

  Bình có : 4 + 2 = 6 (bông hoa).

  Cách 6: Sau khi học sinh tính xong : 4 + 2 = 6 (bông hoa), giáo viên chỉ vào 6 và hỏi “Số bông hoa này là của ai ?”, học sinh trả lời : “Số bông hoa này là của của bạn Bình”. Từ câu trả lời của học sinh giúp các em chỉnh sửa thành câu lời giải : “Số bông hoa của bạn Bình là : “.

  Có thể còn có nhiều cách khác để dẫn dắt học sinh tìm lời giải. Hướng tích cực nhất là giáo viên tạo điều kiện để học sinh tự nêu câu lời giải trước, sau đó thầy và trò cùng bàn bạc để chỉnh sửa lại. Giáo viên không nên buộc học sinh nhất nhất phải theo một kiểu lời giải nào đó. Như thế không những phát huy tính tích cực của học sinh mà còn rèn các em cách diễn đạt, cách dùng từ, tạo điều kiện tốt cho các em học các bài toán hợp có nhiều phép tính ở các lớp trên.

  Nguyễn Viết Chiến ( Tieu học.infor)

  Nguyễn Thị Mỹ Ánh @ 09:18 27/04/2013

  Số lượt xem: 503

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Bài Toán Tư Duy Lớp 2 Cho Trẻ Phát Triển Não Bộ
 • Hướng Dẫn Học Sinh Ôn Tập Bổ Sung
 • Trả Lời Được 7 Câu Đố Cryptic Hack Não Này, Bạn Chắc Chắn Là Thiên Tài Hoặc Tội Phạm Tâm Thần
 • 5 Câu Hỏi Test Iq Siêu Khó Của Fbi, Cao To 6 Múi Mà Không Thông Minh Thì Cũng Xác Định Xách Vali Ra Về
 • Trả Lời Đúng 5 Câu Hỏi Này Bạn Có Thể Trở Thành Đặc Vụ Của Fbi Đấy, Thử Sức Để Biết Iq Của Mình Đỉnh Không!
 • Những Bài Toán Gây Tranh Cãi ‘đố Bạn Giải Được’

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Xuất Nhập Khẩu Có Lời Giải 2022
 • Bài Tập Thuế Xuất Nhập Khẩu Có Lời Giải
 • 2 Bài Tập Kế Toán Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác Có Lời Giải
 • Bài Tập Kế Toán Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
 • Bài Tập Kế Toán Xuất Nhập Khẩu Có Lời Giải
 • Sau khi tham khảo ý kiến của các thầy, cô giáo Sư phạm, nhiều người đã hiểu hơn về lý do giáo viên đã chấm sai ở kết quả đó trong bài kiểm tra của học sinh.

  Bài toán 1: Bài toán 50.000

  Bạn muốn mua một cái váy 97.000 nhưng không có tiền. Bạn vay bố 50.000 và vay mẹ 50.000, tổng cộng bạn có 100.000. Bạn mua cái váy và nhận 3.000 tiền thừa.

  Bạn đưa gửi lại bố 1.000, mẹ 1.000 và giữ lại 1.000. Giờ bạn nợ mẹ 49.000 vs bố 49.000. Tổng cộng: 49.000 + 49.000 = 98.000 + 1.000 = 99.000. Hỏi rằng: 1.000 còn lại đã mất đi đâu?

  Lời giải: 1.000 đó không biến mất

  Sau khi mua váy, bạn chắc chắn còn 3.000 tiền thừa. Bạn gửi trả bố 1.000, trả mẹ 1.000 nên chỉ còn nợ mỗi người: 50.000 – 1.000 = 49.000, tổng cộng nợ bố và mẹ: 49.000 + 49.000 = 98.000. Và bạn còn 1.000 tiền thừa.

  – Nếu bạn đưa nốt 1.000 cho bố hoặc mẹ thì bạn chỉ còn nợ bố và mẹ: 98.000 – 1.000 = 97.000 – bằng giá trị cái váy bạn mua.

  – Nếu bạn giữ lại 1.000 và 97.000 giá trị cái váy sẽ có tổng là 98.000, bằng số tiền nợ bố mẹ

  Do đó, bạn sẽ không bị mất đồng nào.

  Bài toán 2: 4 người đàn ông qua cầu

  Có 4 người đàn ông cần đi qua một chiếc cầu rất nguy hiểm trong đêm tối. Không may là chỉ có một cây đuốc, không có đuốc thì không thể qua cầu được.

  Cầu rất yếu nên mỗi lượt đi chỉ được 2 người. Tuy nhiên, thời gian 4 người (A, B, C, D) qua cầu không giống nhau, lần lượt là A – 1 phút, B – 2 phút, C – 7 phút, D – 10 phút. Hỏi thời gian ngắn nhất để 4 người đàn ông qua cầu là bao lâu?

  Phương án đầu tiên mà hầu hết mọi người nghĩ đến là để người đàn ông nhanh nhất đi trước và người thứ nhất sẽ lần lượt quay lại dẫn đường cho 3 người còn lại qua cầu.

  Tổng cộng sẽ mất: 10 phút (D) + 1 phút (A quay lại) + 7 phút (A+C) + 1 phút (A quay lại) + 2 (A+B) = 21 phút. Nếu vậy thì bài toán quá dễ rồi.

  Để giảm thời gian, chúng ta nên tìm cách cho D và C đi với nhau. Nếu họ đi qua cầu đầu tiên, họ sẽ cần một người quay lại đón người khác.

  Như thế thì quá mất thời gian. Thử để A đi cùng B và để A đợi ở phía kia cây cầu. Sau khi B quay lại, C và D sẽ qua cầu và đưa đuốc cho A đón B sang.

  Tổng là: 2 + 2 + 10 + 1 + 2 = 17 phút

  Bài toán 3: Trả lương cho người hầu

  Một người hầu làm việc ông chủ giao cho trong 7 ngày thì hoàn tất. Người hầu yêu cầu được trả công hàng ngày bằng 1/7 thỏi vàng. Ông chủ phải cắt ít nhất bao nhiêu đường và cắt như thế nào để trả được cho anh ta đúng 1/7 thỏi vàng mỗi ngày?

  Vạch trên thỏi vàng 6 vạch chia ra 7 phần bằng nhau. Dùng 2 nhát cắt để cắt thành 3 phần 1/7, 2/7 và 4/7 thỏi vàng.

  Ngày 1: Đưa người hầu 1/7 thỏi

  Ngày 2: Đưa người hầu 2/7 thỏi và lấy lại 1/7 thỏi

  Ngày 3: Đưa người hầu 1/7 thỏi

  Ngày 4: Đưa người hầu 4/7 thỏi, lấy lại 2 phần 1/7 và 2/7 thỏi

  Ngày 5: Đưa người hầu 1/7 thỏi

  Ngày 6: Đưa người hầu 2/7 thỏi và lấy lại 1/7 thỏi

  Ngày 7: Đưa người hầu 1/7 thỏi còn lại.

  Bài toán 4: Quả bóng trong hộp

  Bốn quả bóng được đặt trong một chiếc hộp. Một quả màu xanh, một quả màu đen và hai quả còn lại màu vàng. Lắc hộp và lấy 2 quả bóng ra. Biết rằng có ít nhất một quả màu vàng. Hỏi rằng có bao nhiêu cơ hội để quả bóng thứ 2 cũng màu vàng?

  Có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra:

  Vàng + Vàng / Vàng + Xanh / Xanh + Vàng / Vàng + Đen / Đen + Vàng / Xanh + Đen.

  Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra.

  Do đó còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5.

  Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng.

  Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Tập Toán Lớp 4 Tìm Số Trung Bình Cộng
 • Chuyên Đề Trung Bình Cộng Môn Toán Lớp 4
 • Bản Mềm: Các Bài Toán Về Trung Bình Cộng Lớp 4 Và Lớp 5
 • Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 4: Toán Trung Bình Cộng
 • Cách Giải Toán Trung Bình Cộng Lớp 4 Cơ Bản Và Nâng Cao
 • Tổng Hợp Những Câu Đố Mẹo Hại Não Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Gdqp 10 Bài 5. Thường Thức Phòng Tránh Một Số Loại Bom, Đạn Và Thiên Tai ( Soạn + Tóm Tắt Lý Thuyết)
 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Quốc Phòng
 • Quân Khu 2 – Thực Hiện Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng, An Ninh
 • Trắc Nghiệm Gdqp 11 Bài 3 (Có Đáp Án) – Đề Số 1
 • Trắc Nghiệm Gdqp 11 Bài 6 (Có Đáp Án) – Đề Số 2
 • Câu đố là gì ???

  “Câu đố là thể loại văn học dân gian phản ánh sự vật hiện tượng theo lối nói chệch. Khi sáng tạo câu đố, người ta tìm đặc trưng và chức năng của từng vật cá biệt và sau đó phản ánh thông qua sự so sánh, hình tượng hóa.” 

  Những câu đố vui hay có đáp án

  Những câu đố hại não có đáp án

  1. Nghĩ nhanh: Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?

  Đáp án : Tàu điện làm gì có khói

  2. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?

  Đáp án : Cầm búa bằng cả 2 tay

  3. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?

  4. Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo. Vậy là con gì?

  Đáp án: Con của con mèo (còn gọi là mèo con).

  5. Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?

  Đáp án: Con sông

  6. Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?

  Đáp án: Vì đây là lớp học trong trại mồ côi.

  7. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?

  Đáp án: Tương lai…

  8. Cái gì bạn không mượn mà trả?

  Đáp án: Lời cám ơn…

  9. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?

  Đáp án: Ngày mai…

  10. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

  Đáp án: Là lúc bạn nên đem đồng hồ đi sửa…

   

  11. Lúc lý tưởng để ăn trưa?

  Đáp án: Sau bữa ăn sáng.

  13. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?

  Đáp án: 2 quả (Vì bạn đã lấy đi 2 quả rồi còn gì).

  14. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

  Đáp án: 9 người (bao gồm 6 người con trai, 1 cô con gái và bố mẹ).

  15. 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?

  Đáp án: Bằng 70.

  16. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

  Đáp án: Que diêm (Bạn phải bật que diêm lên trước thì mới thắp được những dụng cụ còn lại chứ).

  17. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?

  Đáp án: 99 (= 9x9x9x9x9x9x9x9x9 lớn quá trời lớn)

  18. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào (không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu)?

  Đáp án: Cho cả 2 vào tủ lạnh để đông thành đá rồi cho chung vào một chậu.

  19. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

  Đáp án: Phòng ba vì 3 năm không ăn thì đến chúa sơn lâm cũng chết.

  20. Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật

  Đáp án: Hôm qua, hôm nay, ngày mai.

  21: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ?

  Đáp án: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.

  22: Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

  Đáp án: Con người.

  23: Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?

  Đáp án: Trái banh.

  24: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

  Đáp án: 1 chữ C, ở chữ “Cơm”.

  25: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

  Đáp án: Tay phải.

  26: Có 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

  Đáp án: Mẹ.

  27: Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?

  Đáp án: Từ “sai”.

  28: Tìm điểm sai trong câu: “dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”

  Đáp án: Khoe sắc khoé!

  29: Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

  Đáp án: Everest.

  30: Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài chúng tôi nào về đích trước?

  Đáp án: Con cua xanh, vì con cua đỏ đã bị luộc chín.

  31: Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.

  Đáp án: Điều đó rồi cũng qua đi.

  32: Trận chung kết của 1 cuộc thi vắt sữa bò (ai vắt được nhiêu thì thắng): người đàn bà vắt được 15 lít, người đàn ông vắt được 5 lít. Hỏi sao người đàn ông thắng?

  Đáp án: Người đàn bà vắt sữa con bò cái, còn người đàn ông vắt sữa con bò đực.

  33: Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì?

  Đáp án: Cái bóng.

  34: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?

  Đáp án: Dùng ống hút.

  35: Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

  Đáp án: 1 chữ C.

  36: Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?

  Đáp án: Quan tài.

  37: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?

  Đáp án: Nhắm 2 mắt thì sẽ không thấy đường để bắn.

  38: Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

  Đáp án: Đang chơi cờ vua.

   

  Những câu đố vui hại não

  1.Chàng trai tự tử bằng cách nào?

  câu đố:Ng ta phát hiện ra xác chết của một chàng trai treo cổ chết ở nóc nhà. Dưới chân cậu ta cách khoảng 20 cm đến sàn nhà là một vũng nước lớn. Hỏi cậu ta làm sao để có thể leo lên nóc nhà mà tự tử được?

  Đáp án: cậu ta tự tử bằng cách đứng lên tảng nước đá!

  2.Đố về bệnh

  câu đố:bệnh gì bác sỹ bó tay?

  Đáp án: Đó lả bệnh… gãy tay!

  3.Đố về chó

  câu đố:Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó sanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, ng ta gọi là con chó gì?

  Đáp án: Con chó đỏ người ta gọi là con chó… đỏ. hehe!

  4.Đố mẹo

  câu đố:bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết?

  5.Đố về số lượng

  câu đố:Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?

  6.Đố về vật

  câu đố: Con gì ăn lửa với nước than?

  Đáp án: Đó là con tàu.

  7. Đố dí dỏm

  câu đố: Con kiến bò lên tai con voi nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết!!

  Đáp án: Nói là em đã có thai với anh rồi!

  8.Tại sao thuyền không chìm?

  câu đố: Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở dc hai người, nếu thêm ng thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao ng ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng mỹ đen và ba thằng mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà ko bị chìm?

  Đáp án: bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 ng đi. Đó là ba của thằng mỹ đen và ba của thằng mỹ trắng!!

  9.Là cái gì?

  câu đố: Nắng ba năm tôi ko bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?

  Đáp án: Đó lả cái bóng của mình!

  10. câu đố: Trên nhấp dưới giật là đang làm gì?

  Đáp án: Đó là đang câu cá!

  11.Đố về gấu trúc

  câu đố:Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được?

  Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu – vậy mà hem thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mùh thôi!

  12.Đang làm gì?

  câu đố:Tay cầm cục thịt nắn nắn, tay vỗ mông là đang làm gì?

  Đáp án: Đó là bà mẹ đang cho con bú!

  13.Đố về vật

  câu đố:Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?

  Đáp án: Đó là mặt trăng!

  14.Điểm khác biệt

  câu đố: Con trai và đàn ong có điểm gì khác nhau?

  Đáp án: Con trai là con vật sống dưới nước, còn đàn ong sống trên cây!

  15. Cái gì?

  câu đố: Cái gì trong trắng ngoài xanh trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào?

  Đáp án: Bánh chưng

  16.Đố về vật

  câu đố:Cắm vào run rẩy toàn thân

  Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn

  Hỡi chàng công tử giàu sang

  Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra!

  Đáp án: Đó là cái tủ lạnh!

  tổng hợp những câu đố vui hay nhất hiện nay

  17.Đố về vật

  câu đố:con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng ko mang được hòn sỏi?

  Đáp án: Con sông

  18.Đố về cảnh Việt Nam

  câu đố:Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?

  Đáp án: Rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long!

  19.Thử trí thông minh

  câu đố:Có 1 người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ ko cho ai qua cầu hết. Ng đó sẽ mất hết 5 phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi ng đó làm sao để qua dc bên kia?

  Đáp án: Đi đến giữa cầu và quay mặt ngược lại. Con gấu thức dậy tưởng ng đó từ bên kia qua nên rượt trở lại. Thế là ng đó đã qua dc cầu!

  20.Trả bao nhiêu tiền?

  câu đố: Ở Việt Nam, một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô. Mỗi tô phở là 10 ngàn đồng. Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền?

  Đáp án: Họ phải trả 20 ngàn đồng vì 1 thằng mù và ba của thằng điếc là 2 người ăn!

  21.Đố về logic

  câu đố:Where does today come before yesterday?

  (Ở nơi nào hôm nay đi trước hôm qua?)

  Đáp án: in a dictionary.

  22.Đố mẹo

  câu đố:What is between the sky and earth?

  ( Cái gì ở giữa bầu trời và trái đất?)

  Đáp án: And (và)

  23.Đố về bệnh

  câu đố: A man is walking in raining. His head, eyes, noses, lips are wet, but his hair is not wet. Why?

  ( Một ng đàn ông đi trong trời mưa. Đầu, mắt, mũi, miệng ông ta đều bị ướt nhưng tóc ông ta ko hề bị ướt? Hỏi tại sao?)

  Đáp án: He’s bald (ông ta bị trọc đầu)

  24.Đố về tính toán

  câu đố:Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong???

  Đáp án: 495 giây bởi vì 99 khúc (khúc cuối cùng ko phải cắt) X 5 giây = 495 giây!

  25.Đố về trí tuệ

  câu đố:Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?

  Đáp án: Để gặp được nhà vui, người đó phải nói “tôi sẽ bị treo cổ!”.

  – Nếu như câu nói này là thật thì hắn ta sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đem hắn ta đi chém đầu thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của hắn là dối, mà nếu vậy thì hắn sẽ bị treo cổ, mà nếu treo cổ hắn thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của hắn là thật … blah … blah .. blah …

  Nhờ vậy mà gã đó gặp được nhà vua trong khi vẫn bảo toàn được tính mạng

  26.Đố về trí tuệ

  câu đố:Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 tên người làm là 1 chỉ vàng/ngày. Nhưng ông này chỉ có 1 thỏi vàng gồm 7 chỉ. Hỏi: với 2 nhát cắt thì làm sao ông tỉ phú có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng.

  Đáp án: cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

  27.Đố về nơi chốn

  câu đố:Nơi nào có đường xá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty… nhưng không có hàng hóa… Đó là nơi nào dzị??!!

  Đáp án: Ở bản đồ!

  28.Đố về tính toán

  câu đố:Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ???

  Đáp án: Thì đưa cho 2 người đầu mỗi người 1 quả. Còn 1 quả trong rổ đưa nguyên cả cái rổ đựng quả táo cho người còn lại thì 3 người mỗi ng đều có 1 quả, và cũng có 1 quả trong rổ.!

  29.Đố mẹo

  câu đố:Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo???

  Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được

  30.Đố vui

  câu đố:Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì?

  Đáp án: Thằng đó “cầm đầu” tức là đại ca cầm đầu, nó ko phải cầm cái vật gì hết!

  Những câu đố vui nhân gian

  Những câu đố vui nhân gian Việt Nam thường truyền miệng với nhau tạo nên những tiếng cười hài hước giúp xả stress sa những giây phút căng thẳng và mẹt mỏi. Những câu đố vui nhân gian sẽ là điểm nhấn giúp bạn có những tư duy về đầu óc một cách sáng tạo hơn để cho ra những đáp án chính xác và nhanh nhất. Cùng xem thôi nào

  1. Mồm bò mà không phải mồm bò. Đố là con gì (con ốc sên)

  2. Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. là con gì? (con ruồi, mâm cơm nào cũng có nó, tức là ăn giỗ cả làng)

  3. Tôi có 4 cái chân, 1 cái lừng nhưng không có cơ thể. tôi là ai? (Cái bàn)

  4. Nắng lửa mưa dầu tôi đâu bỏ bạn. Tối lửa tắt đèn sao bạn lại bỏ tôi. đó là cái gì? (cái bóng)

  5.Vì tao tao phải đánh tao, vì tao tao phải đánh mày. Hỏi đang làm gì? (đập muỗi)

  6. Bàn gì xe ngựa sớm chiều giơ ra? (bàn cờ tướng)

  7. Bàn gì mà lại bước gần bước xa? (bàn chân)

  8. Con gì có mũi có lưỡi hẳn hoi. có sống không chết người đời cần luôn? (Con dao)

  9. Hột để sống: Một tên. Hột nấu lên: tên khác. Trong nhà nông các bác. Đều có mặt cả hai? (hạt gạo nấu lên thành cơm)

  10. Da thịt như than. Áo choàng như tuyết. Giúp người trị bệnh. Mà tên chẳng hiền? (Gà ác)

  11. Mặt gì tròn trịa trên cao

  Toả ra những ánh nắng đào đẹp thay? (Mặt trời)

  12. Mặt gì mát dịu đêm nay,

  Cây đa, chú cuội, đứng đây rõ ràng? (Mặt trăng)

  13. Mặt gì bằng phặng thênh thang,

  Người đi muôn lối dọc ngang phố phường? (mặt đất)

  14. Mặt gì làm bãi chiến trường,

  Làm cho đổ máu, tan xương, cháy nhà? (Mặt trận)

  15. Mặt gì để doạ người ta,

  Đeo vào trẻ sợ như ma hiện hồn? (Mặt nạ)

  16. Mặt gì xoa động luôn luôn,

  Thuyền bè qua lại bán buôn hàng ngày? (Mặt biển)

  17. Quả gì có đủ năm châu? (Quả đất)

  18. Quả gì lắc nhẹ, đâu đâu cũng rền? (Quả chuông)

  19. Quả gì gang sắt đúc nên,

  Hễ nghe tiếng rú người liền núp mau? (Quả bom)

  20. Đầu tròn mình nhỏ thon thon

  Nắm đầu vặn cổ hai hàng lệ rơi là cái gì? (cái vòi nước)

  21. Thân dài thượt

  Ruột thẳng băng

  Khi thịt bị cắt khỏi chân

  Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?

  (Là cái gì?- Cái bút chì)

  22. Đầu đuôi vuông vắn như nhau

  Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều

  Tính tình chân thức đáng yêu

  Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?

  (Là cái gì? – Cái thước kẻ)

  23. Cày trên đồng ruộng trắng phau

  Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?

  (Là cái gì? – Cái bút mực)

  24. Hè về áo đỏ như son

  Hè đi thay lá xanh non mượt mà

  Bao nhiêu tay toả rộng ra

  Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

  (Là cây gì? – Cây phượng)

  25. Da trắng muốt

  Ruột trắng tinh

  Bạn với học sinh

  Thích cọ đầu vào bảng?

  (Là cái gì? – Viên phấn)

  26. Bằng cái hạt cây

  Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân?

  (Là cái gì? – Đèn dầu)

  27. Anh mặt đen, anh da trắng

  Anh mình mỏng, anh nhọn đầu

  Khác nhau mà rất thân nhau

  Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?

  (Là cái gì? – Bảng và phấn; giấy và bút; )

  Câu đố về các nhân vật lịch sử:

  28. Vua nào mặt sắt đen sì?

  Vua nào trong thửa hàn vi ở chùa?

  (Là những ai? – Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) và vua Lý Thái Tổ)

  29. Đông Du ai đã đưa người?

  Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ?

  (Là những ai – Phan Bội Châu và Phan Chân Trinh)

  30. Đố ai nêu lá quốc kì

  Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

  Yếm, khăn đội đá vá trời

  Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

  (Là ai? – Hai Bà Trưng)

  31. Đố ai cũng khách thoa quần

  Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù

  Cửu Chân nức tiếng ngàn thu

  Vì dân quyết phá ngục tù lầm than

  (Là ai? – Bà Triệu)

  32. Đố ai trên Bạch Đằng giang

  Làm cho cọc nhọn dọc ngang sanngs ngời

  Phá quân Nam Hán tơi bời

  Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?

  (Là ai? – Ngô Quyền)

  33. Đố ai nổi sáng sông, rừng

  Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương

  Vân Đồn cướp sạch binh cường

  Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

  (Là ai? – Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn)

  34. Đố ai gian khó chẳng lùi

  Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay

  Mười năm Bình Định ra tay

  Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

  (Là ai? – Lê Lợi)

  35. Đố ai giải phóng Thăng Long

  Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh

  Đống Đa, sông Nhị vươn mình

  Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh toi bời?

  (Là ai? – Quang Trung – Nguyễn Huệ)

  36. Muốn cho nước mạnh dân giàu

  Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân

  Mũ cao áo rộng không cần

  Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình?

  (Là ai? – Chu Văn An)

  37. Từng phen khóc lóc theo cha

  Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân

  Núi Lam tìm giúp minh quân

  Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?

  (Là ai? – Nguyễn Trãi)

  38. Một phen quét sạch quân Đường

  Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào

  Tiếc thay mệnh bạc tài cao

  Giang sơn đàng phải rơi vào ngoại bang?

  (Là ai? – Phùng Hưng)

  39. Vua nào thưở bé chăn trâu

  Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành

  Sứ quân dẹp loạn phân tranh

  Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?

  (Là ai? – Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

  40. Ai vì nước bỏ thù nhà?

  Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng?

  (Là những ai? – Trần Quốc Tuấn và Quang Trung)

  Những câu đố vui ngắn

  1. Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân? (Mickey)

  2. Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân? (Vịt kô bị wè thì đi bằng 2 chân.)

  3. Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên? (Con người)

  4. Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ? (Con hổ không ăn cỏ)

  5. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày? (12 tháng)

  6. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì? (Tên nam)

  7. Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? (Vào bóng)

  8. Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài ? (ống hút)

  9. Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” . (1 chữ C )

  11. Cầm trên tay một cây thước và một cây bút , làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác? (Vất cây thước đi, cầm compa lên vẽ.)

  12. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được? (Rờ cùi trỏ tay phải)

  13. Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết? (Quan tài)

  14. Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt? (Bạn thấy ai nhắm 2 mắt bắn súng không)

  15. Từ nào trong tiếng Việt có chín mẫu chự h? (Chính)

  16. Bạn thử chứng minh”Ba n = Bốn với mọi n” thử xem nào? (Ba + n = Bố + n)

  17. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì . Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy? (Thứ nhì)

  18. Cũng trong một cuộc đua, bạn vừa chạy qua người cuối cùng. Vậy bạn đang ở vị trí nào? (Cuối cùng)

  19. Con mèo nào cực kỳ sợ chuột? (Doremon)

  20. Có con chuột lại cực kỳ sợ mèo. Con chuột nào vậy? (con nào chả sợ)

  21. Người đàn ông duy nhất trên thế giới có…sữa là ai? (Ông thọ)

  22. Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả? (Bóng con voi)

  23. Con mèo có gì mà không bất kỳ con vật nào có? (tiếng kêu)

  24. Tôi có cả một hàm răng nhưng không có cái miệng nào cả? Tôi là ai? (dao chặt nước đá)

  25. Làm thế nào để con cua được chín chân? (Luộc)

  26. A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội , C kêu D là cậu, D kêu E là dì, E kêu F là chú, F gọi Z là con.

  Hỏi A gọi Z bằng gì ??? (Mồm)

  27. Bức tranh nàng Mônalisa, người đẹp này không có gì? (không có chân mày)

  28. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo? (2 quả)

  29. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người? (9 người)

  Những câu đố về thầy cô giáo ngày 20-11

  1. Có một con hổ bị cột trên một cái cây, sợi dây cột con hổ là 10m , trước mặt con hổ là đồng cỏ từ cái cây tới đó cũng khoảng 13m mà con hổ rất đói hỏi làm sao con hổ đến được đồng cỏ đó?

  (Đáp án: Hổ không ăn cỏ)

  2. Có 2 con mèo Vàng và con mèo Đen , con mèo Vàng bỏ con mèo Đen đi với con mèo Nâu, 13 năm sau con mèo Vàng về với con mèo Đen hỏi nó nói gìtrước tiên?

  (Đáp án: Kêu meo meo)

  3. Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?

  (Đáp án: Tàu điện không có khói)

  4. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?

  (Đáp án: Đợi con chim bay đi)

  5. Cái gì bạn không mượn mà trả?

  (Đáp án: Lời làm ơn)

  6. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

  (Đáp án: 9 người tính cả bố mẹ)

  7. Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

  (Đáp án: Hôm qua, hôm nay, ngày mai)

  8. Một đứa trẻ bị bệnh mà bác sĩ nào gặp cũng phải bó tay? Hỏi đứa trẻ bị bệnh gì?

  (Đáp án: Gãy tay)

  9. Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

  (Đáp án: Hoa Hậu)

  10. Tên đầy đủ của ngày 20-11?

  (Đáp án: Hiến chương nhà giáo việt nam)

  11. Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng về thầy cô (gợi ý bắt đầu bài: Khi thầy…)

  (Đáp án: Bài hát Bụi Phấn)

  12. Con số nào được tượng trưng cho ngày 20-11, theo phong trào dạy tốt, học tốt?

  (Đáp án: Con số 10)

  13. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

  (Đáp án: 20/11/1982)

  14.Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục vào ngày, tháng, năm nào?

  (Đáp án: 15/10/1968)

  15. Người A và người B cùng nhảy xuống nước (ngập hết người). Vì sao người A bị ướt tóc mà người B không bị?

  (Đáp án: người B không có tóc)

  16. Cây gì một lá?

  (Đáp án: Cây cờ)

  17. Quần nào rộng nhất?

  (Đáp án: Quần đảo)

  18. Môn gì càng thắng càng thua?

  (Đáp án: Môn đua xe đạp)

  19. Con gì đập sống, không đập thì chết?

  (Đáp án: Con tim)

  20. Sở thú bị cháy, con gì chạy trước?

  (Đáp án: Con người)

  21. Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì?

  (Đáp án: Cái bóng)

  22. Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?(Đáp án: mặt trăng )

  23. Nhà xanh ở bên phải, nhà đỏ ở bên trái. Hỏi Nhà Trắng ở đâu?(Đáp án: Ở Mỹ)

  24. Cái gì trong trắng ngoài xanh trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào?Đáp án: Bánh chưng

  25. Cầu gì biết chạy?(Đáp án: Cầu thủ)

  26. Người lớn tuổi còn đi học thì gọi là gì?Đáp án: Bác học

  27.Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: ‘Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!’

  Đáp án: 1 chữ

  28. Tiên học lễ, hậu học văn; Mái gì dạy dỗ chúng em nên người?

  Đáp án: Mái trường

  29. Từ gì 100% người Việt Nam đều phát âm sai?

  Đáp án: Sai

  30. Từ nào trong Tiếng Việt có 9 chữ ‘H’?

  Đáp án: Chính

  Nguồn: nhandaovadoisong.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Phương Pháp Giải Bài Tập Chương Iii: Adn Và Gen Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Môn Sinh Học 9 Ở Trường Thcs Nga Tân
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Tổng Kết Về Ngữ Pháp (Tiếp Theo)
 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 8
 • Giáo Án Môn Vật Lí 6
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Vật Lí Lớp 6 (2016)
 • Bài Tập Toán Đố Dạng Phân Số Lớp 6 Hk 2 (Có Lời Giải Chi Tiết)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cảm Nhận Về Nhạc Phẩm “Giải Phóng Ðiện Biên” Của Ðỗ Nhuận
 • Bài Tập Lượng Giác Lớp 10 Cơ Bản Có Đáp Án Chi Tiết.
 • Đề Cương Ôn Tập Về Phương Trình Đường Thẳng
 • Chuyên Đề Bài Tập Trắc Nghiệm Tổ Hợp Xác Suất Violet, Bài Tập Chuyên Đề Tổ Hợp Xác Suất Violet
 • Lời Giải Hay Toán 9 Sbt
 • DẠNG TOÁN ĐỐ CHO PHÂN SỐ

  Bài 1 :

  Trườmg có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6 ?

  Giải.

  số học sinh khối 6 là:

  1008 . 5/14=360(em)

  số học sinh nữ của khối 6 là:

  360 . 2/3=240(em)

  số học sinh nam của khối 6 là:

  360 – 240=120(em)

  Đáp số:nam 120 em; nữ 40 em.

  Bài 2 :

  Tổng kết cuối năm , hạnh kiểm của học sinh lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : tốt , khá và trung bình. Có 6 học sinh xếp hạnh kiểm trung bình chiếm 1/8 số học sinh cả lớp.

  1. a) Tính số học sinh lớp 6A.
  2. b) Số học sinh xếp hạnh kiểm khá chiếm 2/7 số học sinh còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt của lớp 6A.

  Giải.

  a) Số học sinh lớp 6a là:

  6:1/8 = 48(em)

  b) Số học sinh còn lại là:

  48 – 6 = 42(em)

  số học sinh hạnh kiểm khá là:

  42.2/7 = 12(em)

  số học sinh hạnh kiểm tốt là:

  48-(12+6)=30(em)

  Đáp số:a) học sinh lớp 6a 48 em; b)học sinh hạnh kiểm tốt 30 em.

  Bài 3 :

  Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ quần áo lớp 6B quyên góp đuợc bằng 5/6 của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo ?

  Giải.

  đổi: 80% = 4/5

  số quần áo lớp 6b quyên góp là:

  72 . 5/6 = 60(bộ)

  số quần áo lớp 6c quyên góp là:

  60 : 4/5 = 75(bộ)

  số quần áo cả ba lớp là:

  75 + 60 + 72=207 (bộ)

  Đáp số:207 bộ.

  Bài 4 :

  Kết quả kiểm tra học kì I của lớp 6A là: số bài loại giỏi chiếm 3/5 tổng số bài, số bài khá chiếm 30% tổng số bài và còn lại 5 bài loại trung bình.

  a/ Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ?

  b/ Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi và số học sinh trung bình so với cả lớp.

  Giải.

  đổi 30%=3/10

  a)phân số chỉ 5 bài loại trung bình:

  1 – 3/5 – 3/10 = 1/10

  số học sinh lớp 6a có là:

  5:1/10 = 50(bài)

  b)tỉ số phần trăm của số học sinh giối với cả lớp:

  3/5 = 60%

  tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với cả lớp:

  1/10 = 10%

  Đáp số:a)50 em .b) số học sinh giối với cả lớp:60% ; số học sinh trung bình so với cả lớp:10%

  DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT :

  BÀI 1:

  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi 1 chảy trong 10 h thì đầy bể, vòi 2 chảy trong 6h thì đầy bể.

  1. a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể?
  2. b) Nếu có vòi thứ 3 tháo nước ra trong 15 giờ sẽ cạn hết bể đầy nước, thì khi mở cả ba vòi cùng một lúc sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể?( lúc đầu bể cạn hết nước)

  a)số phần bể trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy là:

  1:10 = 1/10(bể)

  số phần bể trong 1 giờ vòi thứ hai chảy là:

  1:6=1/6( bể)

  số phần bể trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy là:

  1/10 + 1/6=4/15(bể)

  Thời gian hai vòi cùng chảy đầy bể là :

  1 : 4/15 = 15/4 (giờ) = 4 giờ 15 phút

  1. b) số phần bể trong 1 giờ vòi thứ ba chảy là:

  1:15 = 1/15(bể)

  số phần bể trong 1 giờ cả ba vòi cùng chảy là:

  1/10 + 1/6 – 1/15 = 1/5(bể)

  thời gian ba vòi cùng chảy đầy bể là:

  1:1/5 = 5(giờ)

  Đáp số: a)4 giờ 15 phút; b)5 giờ

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Lời Giải Kết Cấu Thép 1
 • Giải Bài Vmo 2014: Olympiad Toán Quốc Gia 2014
 • Hướng Giải Và Bình Luận Đề Thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Toán 2014 Của Gs Nguyễn Tiến Zũng
 • Giới Thiệu Một Số Tài Liệu Về Các Đề Thi Toán Quốc Tế Từ Năm 1959
 • Lời Giải Đẹp Cho Bài Toán Olympic Giúp Lê Bá Khánh Trình Giành Giải Đặc Biệt
 • Tuyển Chọn Những Câu Đố Cryptic Có Đáp Án Hack Não

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Bài 3: Quá Trình Tạo Lập Văn Bản – Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7
 • Toán Lớp 8 Cơ Bản Và Nâng Cao, Bồi Dưỡng Toán 8
 • Một Số Dạng Toán Tính Nhanh Ở Tiểu Học
 • Tuyển Tập 500 Bài Toán Nâng Cao Lớp 5 Chọn Lọc
 • Loạt câu đố cryptic chỉ thiên tài hoặc tội phạm tâm thần mới có thể giải đáp, loạt câu đố cryptic có đáp án, câu đố khó nhất mọi thời đại

  1. Điều ước

  Một ông Bụt xuất hiện trước mặt một cô bé và nói:

  – Ta sẽ biến điều ước của con thành hiện thực. Nhưng chỉ một thôi.

  Cô bé vừa khóc vừa nói:

  – Hãy khiến tất cả mọi người trong gia đình con biến mất. Con vô cùng ghét họ.

  Sáng hôm sau cô bé bước xuống phòng ăn dưới nhà, nhưng cha, mẹ và anh trai cô bé vẫn ở đó như thường lệ. Cô bé cảm thấy hối hận vì những gì đã ước.

  Đêm hôm đó ông Bụt lại xuất hiện:

  – Giờ con đã hạnh phúc chưa?

  – Xin Người hãy thu lại điều ước của con, cô bé nói.

  – Một khi điều ước đã được thực hiện thì không thể rút lại được.

  Cô bé lại khóc.

  Tại sao gia đình cô bé lại không biến mất?

  Đáp án

  Gia đình hiện tại mà cô bé sống cùng không biến mất bởi vì đó không phải là bố mẹ ruột của cô bé, nói cách khác thì cô bé là con nuôi của nhà này. Do đó khi cô bé ước gia đình mình chết đi thì gia đình mà cô đang sống không có ai chết cả, mà thay vào đó cô bé đã gián tiếp giết gia đình thật của mình. Do đó cô bé mới hối hận và khóc lóc.

  2. Cái giếng kỳ lạ

  Một ngày, Frank giết em gái mình vì tức giận. Hắn ném xác con bé xuống giếng. Sáng hôm sau hắn đến xem lại, cái xác đã biến mất.

  Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, hắn đã giết bạn mình rồi ném xác xuống giếng. Sáng hôm sau cái xác đã biến mất.

  Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, Frank đã giết lão và cũng ném xác lão xuống giếng. Sáng hôm sau đến xem lại thì cái xác đã biến mất.

  Hai mươi năm sau, hắn lại giết mẹ mình vì bà phải nằm liệt giường nhưng hắn lại không muốn chăm sóc. Hắn cũng ném cái xác xuống giếng. Sáng hôm sau hắn quay lại chỗ cái giếng thì phát hiện cái xác vẫn chưa biến mất. Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó.

  Tại sao cái xác này lại không hề biến mất như những lần trước đây?

  Đáp án

  Trong 20 năm qua, chính bà mẹ là người đã giúp Frank đem giấu (phi tang) những cái xác ở giếng do hắn giết. Khi hắn giết bà mẹ thì cái xác của bà vẫn ở nguyên chỗ cũ do bà đã bị giết rồi, không ai còn giấu xác cho hắn nữa.

  3. Phát Điên

  Một gia đình nọ có người con trai đột nhiên phát điên rồi giết hết cả nhà. Sau đó cảnh sát đến bắt giữ và anh ta bị tuyên án tử hình.

  Người em gái may mắn sống sót nhưng do quá hoảng loạn nên mất đi trí nhớ. Một hôm cô tình cờ gặp một bà thầy bói, bèn nhờ bà ta xem hộ quá khứ của mình.

  – “Tại sao anh trai tôi lại phát điên?”

  – “Không, anh trai cô rất bình thường, không có vấn đề gì tâm lý cả.”

  – “Thế sao anh ấy lại giết hết cả nhà?”

  – “Không, anh trai cô chỉ giết một người thôi.”

  Người em gái đột nhiên nhớ ra tất cả, cô ấy òa khóc nức nở. Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện cô ấy đã tự vẫn.

  Tại sao cô ấy lại chết?

  Đáp án

  Thực ra người em gái mới là kẻ hóa điên rồi giết gia đình mình, sau đó bị mất trí nhớ. Người anh trai chỉ giết có một người, đó là chính mình, vì muốn chịu tội thay cho em gái nên đã đi đầu thú và lãnh án tử hình. Cô gái sau khi nhớ ra toàn bộ câu chuyện thì quá đau lòng và thấy có lỗi với gia đình nên tự vẫn.

  4. Tặng Quà

  Một cô gái luôn muốn bạn trai cô tặng cho 1 chiếc nhẫn vào sinh nhật. Nhưng vào hôm sinh nhật ấy, anh lại tặng cho cô 1 con gấu bông. Cô tức giận, ném con gấu ra ngoài đường. Anh vội chạy ra nhặt con gấu thì bị xe tải cán chết.

  Cô gái sau đó vẫn giữ con gấu bông bên mình.

  Rất lâu sau đó, vào một ngày, cảnh sát phát hiện thi thể cô trong phòng kín. Họ kết luận rằng cô đã tự tử.

  Lý do vì sao cô ấy lại làm vậy?

  Đáp án

  Chàng trai muốn cầu hôn cô gái vào đúng sinh nhật cô. Để tạo bất ngờ, anh ta đã giấu chiếc nhẫn mình mua để cầu hôn bạn gái vào con gấu rồi đem đi tặng cô. Tuy nhiên, cô gái đã không hay biết nên ném nó đi khiến anh bạn trai vô tình bị xe cán.

  Mãi sau này khi chàng trai đã qua đời, cô gái giữ con gấu bên mình và tình cờ phát hiện ra bí mật này. Quá ân hận và nghĩ rằng mình là người khiến bạn trai phải chết, cô gái đã tự vẫn.

  5. Chuyến tàu đêm

  Vào đêm nọ, một cô gái bước lên tàu điện, ngồi xuống và để ý thấy có một người phụ nữ khác ngồi đối diện mình và cứ nhìn chằm chằm vào cô. Người phụ nữ kia đang ngồi yên giữa hai người đàn ông trung niên. Cô gái cố đưa mắt đi chỗ khác, nhưng người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

  Tàu đi đến một trạm dừng, một hành khách mới bước lên tàu. Ông ta mặc chiếc áo màu đen, nhìn quanh và chọn chỗ ngồi xuống bên cạnh cô gái. Nhưng người phụ nữ kia không thèm để ý đến người khách mới vào. Người phụ nữ đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái, trong khi hai người đàn ông ngồi bên cạnh thì không hề nhìn về phía cô.

  Tàu lại dừng ở một trạm tiếp theo, người đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh cô gái đứng dậy. Bỗng nhiên, ông ta cầm lấy tay cô gái và kéo cô ra khỏi tàu. Vì trời đang đêm nên ở trạm dừng này không có ai khác ngoài cô gái và người đàn ông. Cô gái hoảng hốt la hét. Người đàn ông vội nói:

  – “Bình tĩnh đi. Tôi vừa mới cứu mạng cô xong đấy. Tôi không muốn làm cô sợ nhưng tôi phải làm thế”.

  Tại sao ông ta lại làm như vậy?

  Đáp án

  Người đàn bà kia thực chất chỉ là 1 cái xác.

  Chính hai tên đàn ông ngồi bên cạnh cái xác là kẻ đã giết bà ta rồi mang bà ta lên tàu để đến địa điểm phi tang. Để che mắt hành khách trên tàu, chúng làm giả như bà ta còn sống, cố làm mắt bà ta mở nên bà ta chỉ ngồi bất động 1 chỗ và nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.

  Cô gái thì không biết điều này, nhưng người đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh cô gái thì đã đoán ra được chân tướng sự việc. Đó là lý do vì sao ông ta lại nhất quyết lôi cô gái ra khỏi con tàu vì sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục ở lại trên tàu.

  6. Thắc mắc

  Một cậu bé bước vào phòng làm việc của bố trong lúc ông ấy đang ngủ say trên một chiếc ghế. Cậu bé nhìn lên màn hình, một bộ phim kinh dị đang được chíếu – một người đàn ông vừa giết chết một cô gái rồi giấu cái xác vào một cái túi to màu đen và khiêng cái xác đi mất. Sau đó màn hình chỉ còn cảnh căn phòng trống không. Cậu không hiểu sao bố mình hôm nay lại xem phim kinh dị. Ông ấy không xem thể loại phim này bao giờ.

  Khi ông bố thức giấc, cậu bé hỏi bố về thắc mắc của mình và kể lại cho bố bộ phim kinh dị vừa rồi. Ông bố không trả lời, chỉ thấy sắc mặt tái mét, hốt hoảng.

  Tại sao ông bố lại phản ứng như vậy?

  Đáp án

  Công việc của ông bố thực chất là làm bảo vệ an ninh cho một tòa nhà. Đứa con nhìn lên màn hình không phải là tivi mà là camera an ninh, vì vậy mới có một đoạn phim chỉ chiếu cảnh căn phòng trống không, và cảnh kinh dị mà đứa bé cho là phim chính là một vụ giết người thật sự xảy ra trong tòa nhà này khi ông bố đang ngủ gật.

  Đó là nguyên nhân vì sao khi đứa bé kể lại diễn biến, ông bố lại sợ hãi đến như vậy.

  7. Tên Trộm

  Một người đàn ông đang tắm thì nghe một tiếng thét lớn ở ngoài. Ra xem thì thấy một tên trộm đang đứng cạnh xác chết của bố mẹ và em trai của mình. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy người đàn ông thì tên trộm sợ hãi và chạy mất.

  Tại sao tên trộm lại hoảng sợ đến vậy?

  Đáp án

  Chính người đàn ông đã giết chết cha mẹ và em mình rồi vào nhà tắm để làm sạch vết máu trên người, không may là đúng lúc đó lại có trộm đột nhập, tên trộm thấy mấy cái xác thì hãi quá nên thét lên, nghe tiếng thét của tên trộm nên người đàn ông chạy ra. Nhìn thấy người đàn ông người dính đầy máu, tên trộm biết anh ta chính là kẻ đã giết gia đình mình nên sợ quá bỏ chạy.

  8. Ác Mộng

  Tôi đã gặp một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, ai đó đã cố gắng siết cổ tôi. Bộ mặt của kẻ tấn công mờ như nó được bao phủ trong sương mù vậy. Do đó tôi không thể nhìn rõ được đó là ai. Tôi cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy nhưng đành bất lực. Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất…

  Tôi tỉnh giấc trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức của mình – y như trong giấc mơ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nếu tôi tìm thấy được một số dấu tay trên cổ của mình thì nó sẽ trở thành một phần của một câu chuyện ma – tôi nghĩ, rồi tôi đi vào phòng tắm để thay quần áo. Khi nhìn vào gương, tôi như đóng băng.

  Chúng đã ở đó. Các dấu tay màu tím…

  Nhưng nó không phải trên cổ của tôi, mà là trên cổ tay tôi.

  Tại sao lại như vậy?

  Đáp án

  Thực chất anh chàng này vốn bị mộng du. Anh ta thường đi ra ngoài trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và giết người. Những vết bầm tím trên cổ tay của anh ta chính là lúc anh ta đang cố gắng bóp cổ nạn nhân thì người này chống cự, cố kéo tay anh ta ra nên mới để lại vết bầm trên cổ tay.

  9. Căn hộ chung cư

  Một cô gái thi đỗ vào một trường Đại học ở Tokyo, cô quyết định từ nay sẽ sống độc lập một mình nên đã thuê căn hộ ở một tòa chung cư.

  Đêm đầu tiên sống tại đó, cô phát hiện ra trên tường có một cái lỗ nhỏ, có thể nhìn xuyên sang căn phòng bên cạnh. Cô gái thử nhìn vào cái lỗ đó thì thấy bên kia toàn một màu đỏ thẫm. Cô thầm nghĩ phòng bên chắc là dán giấy dán tường đỏ che mấy cái lỗ đó.

  Dù nghĩ vậy, mấy hôm liền cô đều thử nhìn vào cái lỗ đó trên tường. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một màu đo đỏ. Tò mò, cô quyết định hỏi người chủ nhà về căn phòng đó:

  – “Nhà bên cạnh là ai thuê vậy?”, cô gái hỏi.

  Người chủ nhà trả lời:

  – “À, chủ nhân căn hộ đó bị bệnh đau mắt nên ít khi ra ngoài lắm.”

  Nghe thấy câu trả lời, cô gái giật mình hoảng hốt rồi phát hiện ra điều gì đó. Đó là gì vậy?

  Đáp án

  Câu này quá dễ hiểu phải không, thực chất màu đỏ mà cô nàng này nhìn thấy ở phòng bên cạnh không phải là giấy dán tường mà chính là mắt của người thuê phòng bên (anh ta bị đau mắt đỏ). Anh chàng này đã theo dõi cô gái qua lỗ hổng trên tường hàng ngày mà cô không hề hay biết. Hóa ra, chàng và nàng ngày nào cũng nhìn nhau đắm đuối qua cái lỗ nhỏ trên tường này.

  10. Đoán tuổi

  Một ngày nọ, tôi bắt một chuyến tàu để về nhà. Khi ấy chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm.

  Đi được một đoạn thì tàu dừng lại ở trạm kế tiếp và một người đàn ông bước lên tàu. Sau khi cửa đóng lại, người đàn ông nọ như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu nhìn dáo dác những hành khách xung quanh. Anh ta nhìn tôi và hỏi:

  – “Xin lỗi vì mạo muội, nhưng cho tôi hỏi có phải năm nay cậu 28 tuổi không?”

  – “Đúng vậy, nhưng sao anh biết?”, tôi ngạc nhiên hỏi lại

  Nhưng anh ta không trả lời, mà tiếp tục vội vàng hỏi người bên cạnh:

  – “Năm nay anh 45 tuổi phải không?”

  – “Có phải bà 62 tuổi không?”

  – “Sao cậu biết?”

  Cứ như vậy, người đàn ông nọ hỏi hết những hành khách có mặt trong toa tàu. Dường như anh ta sở hữu một năng lực đặc biệt, chỉ cần nhìn vào người nào đó là có thể biết được tuổi của họ.

  Toàn bộ hành khách bao gồm cả tôi đều rất kinh ngạc trước khả năng khác thường của người đàn ông kia. Ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có phần sợ hãi. Cho đến khi anh ta hỏi người cuối cùng có mặt trong toa tàu – đó là một người phụ nữ:

  – “Năm nay chị 50 tuổi phải không?”

  – “Đúng vậy, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là tôi bước sang tuổi 51 rồi.”, người phụ nữ kia trả lời.

  Nghe xong anh ta mặt mày tái mét, toàn thân cứng đờ không nói được câu nào nữa.

  Tại sao vậy?

  Đáp án

  Thực chất người đàn ông này không có khả năng đoán tuổi của người khác mà là khả năng tiên tri dự đoán tương lai.

  Người đàn ông bước lên tàu đã dự đoán được sẽ có một con tàu nào đó bị tai nạn và hành khách thì chết hết, nhưng ông ta lại chưa biết được đó là con tàu nào.

  Hãy để ý chi tiết lúc người đàn ông lên tàu “ông ta sực nhớ ra điều gì”, từ chi tiết này có thể thấy là ông ta đang suy nghĩ vẩn vơ về việc con tàu nào sẽ gặp tai nạn thì lại lỡ bước lên tàu, sau đó mới sực nhớ ra thì đã muộn rồi, ông ta đã lên tàu.

  Vì sợ sẽ lên phải con tàu gặp tai nạn nên ông ta mới dáo dác nhìn xung quanh và để xác minh, ông ta hỏi tuổi của từng người, và theo như lời giải đáp phía trên người đàn ông này có khả năng nhìn thấy tương lai, nói cách khác ông ta có thể nhìn thấy ảnh tưởng niệm (trong đó có tuổi thọ người chết) của các nạn nhân trong chuyến tàu bị tai nạn.

  Ở đoạn cuối truyện ông ta hỏi tuổi của người phụ nữ, người này nói là 5 phút nữa bà sẽ bước sang tuổi 51, ông ta nghe vậy thì sợ đứng người, vì sao? Vì ông ta nhìn thấy được tuổi thọ trên di ảnh tưởng niệm của bà này là 50, chứ không phải 51, tức là bà này chỉ sống không quá 5 phút nữa, và tất cả hành khách trên tàu cũng như vậy, sẽ chết hết.

  Bởi con tàu ông đang đứng, cũng chính là con tàu ông ta đã tiên đoán, sẽ gặp tai nạn.

  11. Mất trí

  Yumi từ trường học trở về nhà, vào trong bếp rót ra một tách trà lúa mạch để uống. Ngay khi ấy, bố cô bé từ phòng kế bên bước ra và nói:

  – “Yumi? Mẹ con đã có người đàn ông khác, muốn bỏ rơi hai bố con mình để trốn đi, bố và mẹ đã cãi nhau….Trong lúc giằng co bố đã lỡ tay…”

  Nói xong nước mắt bố trào ra.

  Yumi không có ý định sẽ báo cảnh sát về việc làm của bố. Cô quyết định cứ thế giấu chuyện này và sống với bố trọn đời.

  Khi đang định về phòng thay quần áo, Yumi phát hiện ra trên chiếc bàn góc phòng có mấy mảnh giấy bị xé lộn xộn, trên đó có bút tích của mẹ cô bé. Yumi thử sắp xếp lại những chữ viết trên mẩu giấy:

  – YUMI. MAU CHẠY ĐI. BỐ. MẤT TRÍ RỒI.

  Đột nhiên, Yumi nhớ ra điều gì đó, cô bé không bỏ chạy mà ngồi xuống òa khóc nức nở.

  Rút cục chuyện gì đã xảy ra?

  Đáp án

  Yumi đã không sắp xếp đúng thứ tự các mẩu giấy bị xé nát kia. Thực chất hung thủ sát hại người mẹ chính là Yumi (Yumi bị bệnh tâm thần, giết mẹ mình xong mất trí nhớ, ông bố biết mọi chuyện nhưng vì quá thương con nên mới bịa ra câu chuyện ngoại tình của bà mẹ và nhận toàn bộ lỗi lầm lên đầu mình). Tờ giấy đó là do người mẹ viết nhưng bị Yumi xé để che giấu tội ác của mình.

  Các mảnh giấy nếu sắp xếp đúng thì sẽ là: “BỐ. MAU CHẠY ĐI. YUMI. MẤT TRÍ RỒI”.

  (Vợ chồng cũng hay xưng hô là “Bố nó”, “Mẹ nó”).

  Đó là lý do vì sao khi nhớ ra mọi chuyện Yumi không những không sợ hãi bố mình mà ngồi xuống òa khóc vì hối hận.

  12. Tên sát nhân

  Một cô gái trẻ vào một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với chú chó cưng của mình. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang phát thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống.

  Hay tin, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa thông gió nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. “Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà”, cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa nối giữa tầng hầm và phòng ngủ…

  Như mọi hôm, chú chó cưng trung thành lại rúc vào dưới giường, bảo vệ cô qua đêm.

  Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi nghe tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp…

  Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống giường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ. Cô cảm thấy an tâm và tiếp tục yên giấc…

  Lại một lần nữa, trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống giường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên… Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm.

  Chợt cô gái sực nhớ ra điều gì đó, cô cảm thấy lạnh sống lưng.

  Điểm bất thường mà cô gái nhận ra là gì vậy?

  Đáp án

  Thực chất chính tên sát nhân đã lẻn vào từ lâu và giả vờ làm con chó liếm tay cô gái lúc đêm. Tên này có thể là người quen của cô gái vì con chó đã không sủa khi có người lạ, hơn nữa còn hiểu rõ thói quen liếm tay của con chó. Cho nên khi nhìn thấy máu từ xác con chó nhỏ giọt trong phòng tắm, cô gái mới sợ hãi như vậy bởi cô biết mình đang gặp nguy hiểm.

  13. Thứ quý giá nhất

  Một chàng trai lâm bệnh nặng đưa một chiếc hộp cho người yêu của mình và nói:

  Một thời gian sau chàng trai mất, cô gái nhớ những gì anh dặn và đã mở hộp ra. Trong hộp là một chiếc gương.

  Tại sao chàng trai lại tặng cô gái món quà này?

  Đáp án

  Khi cô gái nhìn vào gương thì sẽ thấy chính mình. Ý nói thứ quý giá nhất của anh chàng kia chính là cô gái này.

  14. Tay vấy máu

  Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng thì thấy tay mình đầy máu.

  Nhưng kỳ lạ thay trên người tôi không thấy có vết thương nào! Tại sao lại như vậy?

  Đáp án

  Buối tối khi ngủ say, người này vô ý đập chết muỗi nên tay bị dính máu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Mẩu Cryptic Kinh Điển
 • Dàn Ý Nghị Luận Về Câu Ca Dao Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau
 • Giải Thích Câu Nói “Học, Học Nữa, Học Mãi” Của Lê
 • Giải Thích Câu Học Học Nữa Học Mãi Của Lê Nin
 • Giải Phóng Dung Lượng Bộ Nhớ
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100