Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11

--- Bài mới hơn ---

 • 500 Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số Và Giải Tích 11 Có Đáp Án
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 116: Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 148 : Ôn Tập Về Đo Diện Tích Và Đo Thể Tích (Tiếp Theo)
 • Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24
 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm năm chương tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và giải tích …

  • CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

   • Bài 1. Hàm số lượng giác
   • Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
   • Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
   • Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11
  • CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

   • Bài 1. Quy tắc đếm
   • Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
   • Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
   • Bài 4. Phép thử và biến cố
   • Bài 5. Xác suất và biến cố
   • Ôn tập chương II – Tổ hợp – Xác suất
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
  • CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

   • Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
   • Bài 2. Dãy số
   • Bài 3. Cấp số cộng
   • Bài 4. Cấp số nhân
   • Ôn tập chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân
  • CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

   • Bài 1. Giới hạn của dãy số
   • Bài 2. Giới hạn của hàm số
   • Bài 3. Hàm số liên tục
   • Ôn tập chương IV – Giới hạn
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
  • CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

   • Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
   • Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
   • Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
   • Bài 4. Vi phân
   • Bài 5. Đạo hàm cấp hai
   • Ôn tập chương V – Đạo hàm
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đại số và Giải tích 11
  • ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5: Luyện Tập Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Axit
 • Cơ Bản Về Html, Javascript, Css Và Asp
 • Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng
 • Java: Solution Tham Khảo Bài Tập Phần Class
 • Bài Tập Java Cơ Bản Có Lời Giải
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao Miễn Phí
 • Giải Bài Tập Sgk: Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm
 • Giải Bài Tập Sgk: Câu Hỏi Ôn Tập Cuối Năm
 • Ôn Tập Cuối Năm. Đại Số 10
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 9 Bài 39: Tổng Kết Chương Ii: Điện Từ Học
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 gồm 184 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Đại số và Giải tích 11 chính thống được dành cho học sinh khối 11. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản mà mọi học sinh lớp 11 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Đại số và Giải tích 11.

  Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm năm chương tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và giải tích …

  • CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

   • Bài 1. Hàm số lượng giác
   • Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
   • Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
   • Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11
  • CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

   • Bài 1. Quy tắc đếm
   • Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
   • Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
   • Bài 4. Phép thử và biến cố
   • Bài 5. Xác suất và biến cố
   • Ôn tập chương II – Tổ hợp – Xác suất
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
  • CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

   • Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
   • Bài 2. Dãy số
   • Bài 3. Cấp số cộng
   • Bài 4. Cấp số nhân
   • Ôn tập chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân
  • CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

   • Bài 1. Giới hạn của dãy số
   • Bài 2. Giới hạn của hàm số
   • Bài 3. Hàm số liên tục
   • Ôn tập chương IV – Giới hạn
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
  • CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

   • Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
   • Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
   • Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
   • Bài 4. Vi phân
   • Bài 5. Đạo hàm cấp hai
   • Ôn tập chương V – Đạo hàm
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đại số và Giải tích 11
  • ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 156, 157 Sgk Đại Số
 • Giải Bài Tập Trang 17, 18 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11 ✔️cẩm Nang Tiếng Anh ✔️
 • Giải Sách Bài Tập Toán 11 Bài 3: Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác
 • Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 168, 169 Sgk Đại Số
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Ôn Tập Chương 4
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích 11 Nâng Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • Ôn Tập Chương Iii. Nguyên Hàm. Tích Phân Và Ứng Dụng
 • Tổng Hợp Tài Liệu Bài Tập Và Đề Thi Môn Toán Cao Cấp 2 (Giải Tích)
 • Tính Chất Khả Vi Được Suy Ra Từ Tính Khả Tích
 • Giải Dùm Mấy Bài Giải Tích Hàm Này Với.
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Giải Tích 2 De Cuong On Tap Mon Giai Tich 2 Doc
 • Cuốn Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích 11 Nâng Cao do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành, được soạn thảo theo chương trình của Bộ giáo dục Đào tạo . Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản và nâng cao mà mọi học sinh lớp 11 cần có.

  Cuốn sách gồm năm chương:

  CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

  • Bài 1. Hàm số lượng giác
  • Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
  • Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
  • Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11

  CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

  • Bài 1. Quy tắc đếm
  • Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
  • Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
  • Bài 4. Phép thử và biến cố
  • Bài 5. Xác suất và biến cố
  • Ôn tập chương II – Tổ hợp – Xác suất
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11

  CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

  • Bài 1. Giới hạn của dãy số
  • Bài 2. Giới hạn của hàm số
  • Bài 3. Hàm số liên tục
  • Ôn tập chương IV – Giới hạn
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
  • Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  • Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
  • Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
  • Bài 4. Vi phân
  • Bài 5. Đạo hàm cấp hai
  • Ôn tập chương V – Đạo hàm
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đại số và Giải tích 11
  • ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Thức Giải Tích Các Phép Toán Vector Và Tensor
 • Môn Giải Tích Tiếng Anh Là Gì? Mục Đích Của Việc Học Môn Giải Tích
 • Tóm Lược Một Số Kiến Thức Về Đại Số Tổ Hợp Ứng Dụng Trong Tin Học
 • Bổ Túc Về Giải Tích Tổ Hợp
 • Số E Là Gì ?
 • Giáo Án Đại Số Và Giải Tích 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Bài Tập Đại Cương Về Kim Loại Có Lời Giải Đầy Đủ Và Chi Tiết
 • Chuyên Đề Giới Hạn Của Dãy Số
 • Giải Bài Tập Sgk Sinh Học 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Sinh Học Lớp 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
 • Giải Bài Tập Sgk Sinh 12 Nâng Cao Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
 • – Nắm được hệ số của khai triển nhị thức Newton thông qua tam giác Pascal.

  – Viết thành thạo công thức nhị thức Newton.

  – Sử dụng công thức đó vào việc giải toán.

  – Tính được các hệ số của khai triển nhanh chóng bằng công thức hoặc tam giác Pascal.

  – Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.

  Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.

  Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về nhị thức Newton.

  III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  Ngày soạn: 10/10/2008 Chương II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT Tiết dạy: 30 Bàøi 3: BÀI TẬP NHỊ THỨC NEWTON I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Nắm vững công thức nhị thức Newton. Nắm được hệ số của khai triển nhị thức Newton thông qua tam giác Pascal. Kĩ năng: Viết thành thạo công thức nhị thức Newton. Sử dụng công thức đó vào việc giải toán. Tính được các hệ số của khai triển nhanh chóng bằng công thức hoặc tam giác Pascal. Thái độ: Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về nhị thức Newton. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) H. Đ. 3. Giảng bài mới: TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Luyện tập khai triển nhị thức Newton 10′ H1. Nêu công thức nhị thức Newton ? · Hướng dẫn HS sử dụng MTBT để tính các số . Đ1. 1. Viết khai triển theo công thức nhị thức Newton: a) b) c) Hoạt động 2: Luyện tập sử dụng tính chất các số hạng trong khai triển nhị thức Newton 15′ H1. Nêu công thức số hạng tổng quát ? H2. Xác định hệ số của x2 ? H3. Nêu công thức số hạng tổng quát ? Đ1. · Tk+1 = = · 6 – 3k = 3 Û k = 1 Þ hệ số của x3: = 12 Đ2. Tk+1 = · k = 2 Þ = 90 Þ n = 5 Đ3. Tk+1 = = Þ 24 – 4k = 0 Û k = 6 Þ số hạng cần tìm: = 28 2. Tìm hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức: . 3. Biết hệ số của x2 trong khai triển của là 90. Tìm n. 4. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của . Hoạt động 3: Luyện tập vận dụng khai triển nhị thức Newton 15′ H1. Với đa thức P(x) = tổng các hệ số là ? H2. Hãy khai triển các nhị thức Newton ? Đ1. P(1) = an + an-1 + … + a0 Þ (3.1 – 4)17 = (-1)17 = -1 Đ2. a) 1110 = (10 + 1)10 b) 101100 = (100 + 1)100 c) Khai triển lần lượt các nhị thức: sau đó cộng lại. 5. Từ khai triển biểu thức thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức. 6. Chứng minh: a) chia hết cho 100 b) chia hết cho 10000 c) là một số nguyên. Hoạt động 4: Củng cố 3′ · Nhấn mạnh: – Công thức nhị thức Newton – Cách khai tiển nhị thức – Tính chất của các hạng tử 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Đọc trước bài “Phép thử và biến cố”. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 57,58 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11: Nhị Thức Niu
 • Giáo Án Văn 9 Bài Xưng Hô Trong Hội Thoại
 • Soạn Bài Xưng Hô Trong Hội Thoại
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Xưng Hô Trong Hội Thoại
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 Bài 15: Thương Mại Và Du Lịch
 • Bt Trắc Nghiệm Đại Số Và Giải Tích 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Sbt Toán 12 Bài 3: Giá Trị Lớn Nhất Và Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số
 • Giải Sbt Toán 12 Bài 3: Lôgarit
 • Giải Sbt Toán 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
 • Nk Celje Team Details, Competitions And Latest Matches
 • Giới thiệu về BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

  Sgk Đại số và Giải tích 11 gồm có 5 chương:

  Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

  Bài 1: Hàm số lượng giác

  Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

  Chương 2: Tổ hợp – Xác suất

  Bài 1: Quy tắc đếm

  Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

  Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

  Bài 4: Phép thử và biến cố

  Bài 5: Xác suất của biến cố

  Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

  Bài 1-2: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số

  Bài 3: Cấp số cộng

  Bài 4: Cấp số nhân

  Chương 4: Giới hạn

  Bài 1: Giới hạn của dãy số

  Bài 2: Giới hạn của hàm số

  Bài 3: Hàm số liên tục

  Chương 5: Đạo hàm

  Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

  Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

  Bài 4: Vi phân

  Bài 5: Đạo hàm cấp hai

  Ôn tập cuối năm

  BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 gồm 78 bài viết là các bài tập xoay quanh nội dung kiến thức trong chương trình sgk Đại số và Giải tích 11.

  Bài 1: Hàm số lượng giác

  Lý thuyết: Hàm số lượng giác

  Tìm tập xác định của hàm số

  Xác định tính chẵn – lẻ của hàm số

  Bài tập trắc nghiệm: Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số

  Bài tập trắc nghiệm: Tìm chu kì của hàm số lượng giác

  Bài tập trắc nghiệm: Xác định hàm số có đồ thị cho trước

  Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác (phần 1)

  Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác (phần 2)

  Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  Lý thuyết: Phương trình lượng giác cơ bản

  Bài tập trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bản

  Bài tập trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

  Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

  Lý thuyết: Một số phương trình lượng giác cơ bản

  Bài tập trắc nghiệm: Một số phương trình lượng giác cơ bản

  Bài tập trắc nghiệm: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 1)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 2)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 3)

  Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 1

  Chương 2: Tổ hợp – Xác suất

  Bài 1: Quy tắc đếm

  Lý thuyết: Quy tắc đếm

  Bài tập trắc nghiệm: Quy tắc đếm

  Bài tập trắc nghiệm: Quy tắc đếm (phần 1)

  Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

  Lý thuyết: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

  Bài tập trắc nghiệm: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

  Bài tập trắc nghiệm: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (phần 1)

  Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

  Lý thuyết: Nhị thức Niu – Tơn

  Bài tập trắc nghiệm: Nhị thức Niu – Tơn

  Bài tập trắc nghiệm: Nhị thức Niu – Tơn (phần 1)

  Bài 4: Phép thử và biến cố

  Lý thuyết: Phép thử và biến cố

  Bài tập trắc nghiệm: Phép thử và biến cố

  Bài 5: Xác suất của biến cố

  Lý thuyết: Xác suất của biến cố

  Bài tập trắc nghiệm: Xác suất của biến cố

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập chương 2

  Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 2

  Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

  Bài 1-2: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số

  Lý thuyết: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số

  Bài tập trắc nghiệm: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số

  Bài tập trắc nghiệm: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số (phần 1)

  Bài 3: Cấp số cộng

  Lý thuyết: Cấp số cộng

  Bài tập trắc nghiệm: Cấp số cộng

  Bài 4: Cấp số nhân

  Lý thuyết: Cấp số nhân

  Bài tập trắc nghiệm: Cấp số nhân

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 3

  Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 3

  Chương 4: Giới hạn

  Bài 1: Giới hạn của dãy số

  Lý thuyết: Giới hạn của dãy số

  Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của dãy số (phần 1)

  Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của dãy số (phần 2)

  Bài 2: Giới hạn của hàm số

  Lý thuyết: Giới hạn của hàm số

  Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số

  Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số (phần 1)

  Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số (phần 2)

  Bài 3: Hàm số liên tục

  Lý thuyết: Hàm số liên tục

  Bài tập trắc nghiệm: Hàm số liên tục

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 1)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 2)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 3)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 4)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 5)

  Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 4

  Chương 5: Đạo hàm

  Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  Lý thuyết: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  Bài tập trắc nghiệm: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

  Lý thuyết: Các quy tắc tính đạo hàm

  Bài tập trắc nghiệm: Các quy tắc tính đạo hàm

  Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

  Lý thuyết: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

  Bài tập trắc nghiệm: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

  Bài 4: Vi phân

  Lý thuyết: Vi phân

  Bài tập trắc nghiệm: Vi phân

  Bài 5: Đạo hàm cấp hai

  Lý thuyết: Đạo hàm cấp hai

  Bài tập trắc nghiệm: Đạo hàm cấp hai

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 5 (phần 1)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 5 (phần 2)

  Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 5

  Hướng dẫn giải Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 5

  Ôn tập cuối năm

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 1)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 2)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 3)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 4)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 5)

  Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 6)

  Đề kiểm tra cuối năm Đại số và giải tích 11

  Lý thuyết: Hàm số lượng giácTìm tập xác định của hàm sốXác định tính chẵn – lẻ của hàm sốBài tập trắc nghiệm: Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài tập trắc nghiệm: Tìm chu kì của hàm số lượng giácBài tập trắc nghiệm: Xác định hàm số có đồ thị cho trướcBài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác (phần 1)Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác (phần 2)Lý thuyết: Phương trình lượng giác cơ bảnBài tập trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bảnBài tập trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)Lý thuyết: Một số phương trình lượng giác cơ bảnBài tập trắc nghiệm: Một số phương trình lượng giác cơ bảnBài tập trắc nghiệm: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 1)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 2)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 3)Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 1Lý thuyết: Quy tắc đếmBài tập trắc nghiệm: Quy tắc đếmBài tập trắc nghiệm: Quy tắc đếm (phần 1)Lý thuyết: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợpBài tập trắc nghiệm: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợpBài tập trắc nghiệm: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (phần 1)Lý thuyết: Nhị thức Niu – TơnBài tập trắc nghiệm: Nhị thức Niu – TơnBài tập trắc nghiệm: Nhị thức Niu – Tơn (phần 1)Lý thuyết: Phép thử và biến cốBài tập trắc nghiệm: Phép thử và biến cốLý thuyết: Xác suất của biến cốBài tập trắc nghiệm: Xác suất của biến cốBài tập trắc nghiệm: Ôn tập chương 2Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 2Lý thuyết: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy sốBài tập trắc nghiệm: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy sốBài tập trắc nghiệm: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số (phần 1)Lý thuyết: Cấp số cộngBài tập trắc nghiệm: Cấp số cộngLý thuyết: Cấp số nhânBài tập trắc nghiệm: Cấp số nhânBài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 3Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 3Lý thuyết: Giới hạn của dãy sốBài tập trắc nghiệm: Giới hạn của dãy số (phần 1)Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của dãy số (phần 2)Lý thuyết: Giới hạn của hàm sốBài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm sốBài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số (phần 1)Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số (phần 2)Lý thuyết: Hàm số liên tụcBài tập trắc nghiệm: Hàm số liên tụcBài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 1)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 2)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 3)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 4)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 5)Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 4Lý thuyết: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài tập trắc nghiệm: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmLý thuyết: Các quy tắc tính đạo hàmBài tập trắc nghiệm: Các quy tắc tính đạo hàmLý thuyết: Đạo hàm của các hàm số lượng giácBài tập trắc nghiệm: Đạo hàm của các hàm số lượng giácLý thuyết: Vi phânBài tập trắc nghiệm: Vi phânLý thuyết: Đạo hàm cấp haiBài tập trắc nghiệm: Đạo hàm cấp haiBài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 5 (phần 1)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 5 (phần 2)Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 5Hướng dẫn giải Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 5Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 1)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 2)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 3)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 4)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 5)Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 6)Đề kiểm tra cuối năm Đại số và giải tích 11

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập + Full Bài Hướng Dẫn Về Array Và Hàm Array Trong Javascript
 • Java: Bài Tập Phần Class
 • Bài Tập Câu Lệnh Điều Kiện Switch Case
 • Bài Tập Tự Luận Java Cơ Bản Có Lời Giải
 • Bài Tập Ôn Luyện Lập Trình Oop & Interface
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao Miễn Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk: Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm
 • Giải Bài Tập Sgk: Câu Hỏi Ôn Tập Cuối Năm
 • Ôn Tập Cuối Năm. Đại Số 10
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 9 Bài 39: Tổng Kết Chương Ii: Điện Từ Học
 • Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao gồm 240 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao chính thống được dành cho học sinh khối 11. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản và nâng cao mà mọi học sinh lớp 11 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Đại số và Giải tích 11 nâng cao.

  Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm năm chương tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và giải tích …

  • CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

   • Bài 1. Hàm số lượng giác
   • Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
   • Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
   • Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11
  • CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

   • Bài 1. Quy tắc đếm
   • Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
   • Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
   • Bài 4. Phép thử và biến cố
   • Bài 5. Xác suất và biến cố
   • Ôn tập chương II – Tổ hợp – Xác suất
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
  • CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

   • Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
   • Bài 2. Dãy số
   • Bài 3. Cấp số cộng
   • Bài 4. Cấp số nhân
   • Ôn tập chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân
  • CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

   • Bài 1. Giới hạn của dãy số
   • Bài 2. Giới hạn của hàm số
   • Bài 3. Hàm số liên tục
   • Ôn tập chương IV – Giới hạn
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
   • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
  • CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

   • Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
   • Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
   • Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
   • Bài 4. Vi phân
   • Bài 5. Đạo hàm cấp hai
   • Ôn tập chương V – Đạo hàm
   • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đại số và Giải tích 11
  • ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 156, 157 Sgk Đại Số
 • Giải Bài Tập Trang 17, 18 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11 ✔️cẩm Nang Tiếng Anh ✔️
 • Giải Sách Bài Tập Toán 11 Bài 3: Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác
 • Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 168, 169 Sgk Đại Số
 • Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Chương 5 Bài 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 11 Đại Số: Ôn Tập Chương 2
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 4: Cấp Số Nhân
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 4: Cấp Số Nhân (Nâng Cao)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Ôn Tập Chương 4
 • Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 168, 169 Sgk Đại Số
 • Giải bài tập môn Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  Giải bài tập môn Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm – chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

  Giải bài tập môn Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  Hướng dẫn giải Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 162 SGK Giải tích 11 cơ bản) bài tập lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

   a) Giả sử ∆x là số gia của số đối tại x0= 1. Ta có:

  ∆y = f(1 + ∆x) – f(1) = 7 + (1 + ∆x) – (1 + ∆x) 2 – (7 + 1 – 1 2) = -(∆x) 2 – ∆x ;

  ∆y/∆x = – ∆x – 1 ; = -1.

  Vậy f'(1) = -1.

   b) Giả sử ∆x là số gia của số đối tại x0= 2. Ta có:

  Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 162sgk Giải tích 11 cơ bản)

  ∆y = f(2 + ∆x) – f(2) = (2 + ∆x) 3 – 2(2 + ∆x) + 1 – (2 3 – 2.2 + 1) = (∆x) 3 + 6(∆x) 2 + 10∆x;

  Bài 3. (Hướng dẫn giải trang 162sgk Giải tích 11 cơ bản)

  ∆y/∆x = (∆x) 2 + 6∆x + 10; = 10.

  Vậy f'(2) = 10.

  Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 162sgk Giải tích 11 cơ bản)

  Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

  Hướng dẫn giải:

  Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

  Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 162sgk Giải tích 11 cơ bản) Hướng dẫn giải:

  d)

  Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

  =

  Giải bài tập Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 5 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Bài 2: Hoán Vị
 • Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Chương 2 Bài 1: Quy Tắc Đếm
 • Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Chương 2 Bài 1: Quy Tắc Đếm
 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7 Trang 17,18 Sgk Giải Tích Lớp 11 (Bài Tập Hàm Số Lượng Giác)
 • Giải Bài Tập Trang 17, 18 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • 500 Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số Và Giải Tích 11 Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 116: Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 148 : Ôn Tập Về Đo Diện Tích Và Đo Thể Tích (Tiếp Theo)
 • Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Tuần 24
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 5: Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số
 • Để học tốt môn Đại số và Giải tích 11, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Đại số và Giải tích 11 giúp bạn học tốt môn Đại số và Giải tích 11 hơn.

  Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

  Chương 2: Tổ hợp – Xác suất

  Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

  Chương 4: Giới hạn

  Chương 5: Đạo hàm

  Ôn tập cuối năm

  Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác (phần 1)

  Bài 1. Hàm số :

  có tập xác định là:

  A. R

  B. R{k2π, k ∈ Z}.

  C. {k2π, k ∈ Z}.

  D. ∅

  Bài 2. Hàm số y = sinxcos2x là:

  A. Hàm chẵn.

  B. Hàm không có tính chẵn, lẻ.

  C. Hàm không có tính tuần hoàn.

  D. Hàm lẻ.

  Bài 3. Hàm số thỏa mãn tính chất nào sau đây?

  A. Hàm chẵn.

  B. Hàm không có tính chẵn, lẻ.

  C. Xác định trên R.

  D. Hàm lẻ.

  Bài 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

  B. y = sin 2 x.cosx.

  C. y = tanx/cosx.

  D. y = cotx/sinx.

  Bài 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

  A.

  B. y = sinx.cos2x

  C. y = chúng tôi 2 x

  D. y = cosxsin 3 x.

  Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) có tập xác định là:

  A. R{π/3+k2π, k ∈ Z}.

  B. R{π/6+kπ, k ∈ Z}.

  C. R{π/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z}.

  D. R{π/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z}.

  Bài 7. Hàm số y = tan(x/2 – π/4) có tập xác định là:

  A. R{π/2+k2π, k ∈ Z}.

  B. R{π/2+kπ, k ∈ Z}.

  C. R{3π/2+k2π, k ∈ Z}.

  D. R.

  Bài 8. Tập xác định của hàm số y = cot(2x – π/3) + 2 là:

  A. R{π/6+kπ, k ∈ Z}.

  B. R{π/6+k2π, k ∈ Z}.

  C. R{5π/12+kπ/2, k ∈ Z}.

  D. R{π/6+kπ/2, k ∈ Z}.

  Bài 9. Hàm số :

  có tập xác định là:

  A. R{kπ, k ∈ Z}.

  B. R{π/2+π, k ∈ Z}.

  C. R{π/2+k2π, k ∈ Z}.

  D. R{kπ/2, k ∈ Z}.

  Bài 10. Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k ∈ Z.

  Chọn đáp án A

  Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

  Bài 1: Phương trình cos 2 3x = 1 có nghiệm là:

  A. x = kπ, k ∈ Z. B. x =kπ/2, k ∈ Z.

  C. x =kπ/3, k ∈ Z. D. x =kπ/4, k ∈ Z.

  Bài 2: Phương trình tan( x – π/4) = 0 có nghiệm là:

  A. x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B. x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

  C. x = kπ, k ∈ Z. D. x = k2π, k ∈ Z.

  Chọn đáp án A

  Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 có nghiệm là:

  A. x = – π/4 + kπ, k ∈ Z. B. x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

  C. x = – π/4 + k2π, k ∈ Z. D. x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

  Bài 4: Trong là:

  A. 1 B. 0

  C. 2 D. 3

  Bài 10: Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn [0;π] là:

  A. 1

  B. 4

  C. 5

  D. 2

  Chọn đáp án A

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Bài 5: Luyện Tập Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Axit
 • Cơ Bản Về Html, Javascript, Css Và Asp
 • Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng
 • Java: Solution Tham Khảo Bài Tập Phần Class
 • Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Chương 2 Bài 1: Quy Tắc Đếm

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Bài 2: Hoán Vị
 • Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Chương 5 Bài 2
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 11 Đại Số: Ôn Tập Chương 2
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 4: Cấp Số Nhân
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 4: Cấp Số Nhân (Nâng Cao)
 • Giải bài tập Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 2 Bài 1: Quy tắc đếm

  Giải bài tập Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 2 Bài 1: Quy tắc đếm – chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 2 Bài 1: Quy tắc đếm để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

  Giải bài tập Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 2 Bài 1: Quy tắc đếm

  Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản)

  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

  1. 4 số.
  2. Số tự nhiên cần lập có dạng, với a, b ∈ {1, 2, 3, 4} có kể đến thứ tự.

  Để lập được số tự nhiên này, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây:

  Hành động 1: Chọn chữ số a ở hàng chục. Có 4 cách để thực hiện hành động này

  Hành động 2: Chọn chữ số b ở hàng đơn vị. Có 4 cách để thực hiện hành động này.

  Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để lập được số tự nhiên kể trên là

  4 . 4 = 16 (cách).

  Qua trên suy ra từ các chữ số đã cho có thể lập được 16 số tự nhiên có hai chữ số.

   Số tự nhiên cần lập có dạng, với a, b ∈ {1, 2, 3, 4} và a, b phải khác nhau, có kể đến thứ tự.

  Để lập được số tự nhiên này, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây:

  Hành động 1: Chọn chữ số a ở hàng chục.

  Có 4 cách để thực hiện hành động này.

  Hành động 2: Chọn chữ số b ở hàng đơn vị, với b khác chữ số a đã chọn.

  Có 3 cách để thực hiện hành động này.

  Theo quy tắc nhân suy ra từ các cách để lập được số tự nhiên kể trên là:

  4 . 3 = 12 (cách).

  Qua trên suy ra từ các chữ số đã cho có thể lập được 12 số tự nhiên có hai chữ số khác nhau.

  Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản)

  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?

  Mỗi số tự nhiên cần lập là số tự nhiên có không quá 2 chữ số, được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

  Để lập được số tự nhiên như vậy, phải thực hiện một hành động trong hai hành động loại trừ nhau sau đây:

  Hành động 1: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập số tự nhiên có một chữ số.

  Có 6 cách để thực hiện hành động này.

  Hành động 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập số tự nhiên có hai chữ số.

  Vận dụng quy tắc nhân, ta tìm được: Có 6 2 = 36 cách để thực hiện hành động này.

  Theo quy tắc cộng suy ra số các cách để lập được các số tự nhiên kể trên là

  6 + 36 = 42 (cách).

  Qua trên suy ra từ các chữ số đã cho có thể lập được 42 số tự nhiên bé hơn 100.

  Bài 3. (Hướng dẫn giải trang 46 SGK Giải tích 12 cơ bản)

  Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

  a.Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ?

   Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ?

  Để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần, phải thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây:

  Hành động 1: Đi từ A đến B. Có 4 cách để thực hiện hành động này.

  Hành động 2: Đi từ B đến C. Có 2 cách để thực hiện hành động này.

  Hành động 3: Đi từ C đến D. Có 3 cách để thực hiện hành động này.

  Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần là 4 . 2 . 3 = 24 (cách).

   Số các cách để đi từ A đến D (mà qua B và C chỉ một lần), rồi quay lại A (mà qua C và B chỉ một lần) là:

  (4 . 2 . 3) . (3 . 2 . 4) = 24 2 = 576 (cách).

  Giải bài tập Đại Số và Giải Tích lớp 11 Chương 2 Bài 1: Quy tắc đếm

  Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Chương 2 Bài 1: Quy Tắc Đếm
 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7 Trang 17,18 Sgk Giải Tích Lớp 11 (Bài Tập Hàm Số Lượng Giác)
 • Giải Bài Tập Trang 17, 18 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 3: Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 11 Nâng Cao Trang 92
 • Đại Số Và Vi Tích Phân Refresher

  --- Bài mới hơn ---

 • Đạo Hàm Với Vec
 • Ba Thế Hệ Của Bộ Môn Giải Tích
 • Phần Mềm Giải Toán Online Quickmath
 • Chuyên Đề 8: Hình Học Giải Tích Trong Không Gian Oxyz
 • Chinh Phục Hình Học Giải Tích Oxy
 • Một số phép toán khác

  CS 229 – Học máy

  Bởi Afshine Amidi và Shervine Amidi

  Dịch bởi Hoàng Minh Tuấn và Phạm Hồng Vinh

  Kí hiệu chung

  Định nghĩa

  Vectơ Chúng ta kí hiệu $xinmathbb{R}^n$ là một vectơ với $n$ phần tử, với $x_iinmathbb{R}$ là phần tử thứ $i$:

  Ghi chú: vectơ $x$ được xác định ở trên có thể coi như một ma trận $ntimes1$ và được gọi là vectơ cột.

  Ma trận chính

  Ma trận đơn vị Ma trận đơn vị $Iinmathbb{R}^{ntimes n}$ là một ma trận vuông với các phần tử trên đường chéo chính bằng 1 và các phần tử còn lại bằng 0:

  Ghi chú: chúng ta kí hiệu $D$ là $textrm{diag}(d_1,…,d_n)$.

  Các phép toán ma trận

  Phép nhân

  Vectơ/vectơ Có hai loại phép nhân vectơ/vectơ:

  – phép nhân inner: với $x,yinmathbb{R}^n$, ta có:

  Ma trận/vectơ Phép nhân giữa ma trận $Ainmathbb{R}^{mtimes n}$ và vectơ $xinmathbb{R}^{n}$ là một vectơ có kích thước $mathbb{R}^{m}$:

  với $a_{r,i}^T, b_{r,i}^T$ là các vectơ hàng và $a_{c,j}, b_{c,j}$ lần lượt là các vectơ cột của $A$ và $B$.

  Một số phép toán khác

  Chuyển vị Chuyển vị của một ma trận $Ainmathbb{R}^{mtimes n}$, kí hiệu $A^T$, khi các phần tử hàng cột hoán đổi vị trí cho nhau:

  Ghi chú: không phải tất cả các ma trận vuông đều khả đảo. Ngoài ra, với ma trận $A$,$B$, ta có $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

  Truy vết Truy vết của ma trận vuông $A$, kí hiệu $textrm{tr}(A)$, là tổng của các phần tử trên đường chéo chính của nó:

  Chuẩn Một chuẩn (norm) là một hàm $N:Vlongrightarrow

  Định lý phổ Cho $Ainmathbb{R}^{ntimes n}$. Nếu $A$ đối xứng, thì $A$ có thể chéo hóa bởi một ma trận trực giao thực $Uinmathbb{R}^{ntimes n}$. Bằng cách kí hiệu $Lambda=textrm{diag}(lambda_1,…,lambda_n)$, chúng ta có:

  Giải tích ma trận

  Gradien Cho $f:mathbb{R}^{mtimes n}rightarrowmathbb{R}$ là một hàm và $Ainmathbb{R}^{mtimes n}$ là một ma trận. Gradien của $f$ đối với $A$ là ma trận $mtimes n$, được kí hiệu là $nabla_A f(A)$, sao cho:

  Ghi chú: hessian của $f$ chỉ được xác định khi $f$ là hàm trả về một số.

  Các phép toán của gradien Đối với ma trận $A$,$B$,$C$, các thuộc tính gradien sau cần để lưu ý:

  [boxed{nabla_Atextrm{tr}(AB)=B^T}quadquadboxed{nabla_{A^T}f(A)=left(nabla_Af(A)right)^T}]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng
 • Giải Tích – Đại Số
 • Giải Thích Ký Hiệu Trên Thùng Carton Và Ý Nghĩa Của Chúng
 • 5.2. Phân Loại Và Công Dụng
 • 8.1. Hệ Thống Ký Hiệu Vật Liệu Trên Thế Giới
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100