Top 14 # Soạn Anh 11 Lời Giải Hay Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Lời Giải Hay Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11: Gợi Ý Trả Lời Câu Hỏi

1. Câu bị động:

Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả.

Mô hình chung của kiểu câu bị động. Đối tượng của hành động – động từ, bị động (bị, được, phải) – chủ thể của hành động – hành động.

– Chuyển sang câu chủ động. Chưa một người đàn bà nào yêu hắn cả.

Mô hình chung của câu chủ động: Chủ thể hành động – hành động – đối tượng của hành động.

– Thay câu chủ động vào đoạn văn và nhận xét: Câu không sai nhưng không nối tiếp ý và hướng triển khai ý của câu đi trước. Câu đi trước trong đoạn đang nói về “hắn”, chọn “hắn” làm đề tài. Vì thế, câu tiếp theo nên tiếp tục chọn “hắn” làm đề tài. Muốn thế cần viết câu theo kiểu chủ động thì không tiếp tục đề tài về “hắn” được mà đột ngột chuyển sang nói về một người đàn bà nào”. Về câu bị động, các em xem lại Ngữ văn 7, tập hai.

2. Câu bị động: Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay “đàn bà”. Tác dụng: tạo sự liên kết ý với câu đi trước, nghĩa là tiếp tục đề tài nói về “hắn”. Phân tích như ở bài tập 1. 3. Cần viết một đoạn văn về nhà văn Nam Cao, trong đó có dùng câu bị động. Sau đó giải thích lí do dùng câu bị động và phân tích tác dụng của câu bị động đó. Khi giải thích và phân tích, cần dựa vào sự liên kết về ý với các câu đi trước.

DÙNG KIỂU CÂU CÓ KHỞI NGỮ

1. a) Câu có khởi ngữ: Hành thì nhà thị may lại còn.

– Khởi ngữ: Hành

Nhắc lại khái niệm khởi ngữ. Khởi ngữ là thành phần câu nêu lên để tài của câu, là điểm xuất phát của điều thông báo trong câu. Đặc điểm:

+ Khởi ngữ luôn luôn đứng đầu câu.

+ Khởi ngữ tách biệt với phần còn lại của câu bằng từ thì, hoặc từ là, hoặc quãng ngắt (dấu phẩy).

+ Trước khởi ngữ có thể có hư từ còn, về, đối với,… Về khởi ngữ, xem Ngữ văn 9, tập hai.

b) So sánh câu trên (câu có khởi ngữ: “Hành thì nhà thị may lại còn”) với câu tương đương về nghĩa nhưng không có khởi ngữ: Nhà thị may lại còn hành”, ta thấy:

– Hai câu tương đương về nghĩa cơ bản: biểu hiện cùng một sự việc.

– Câu có khởi ngữ liên kết chặt chẽ hơn về ý với câu đi trước nhờ sự đối lập giữa các từ gạo và hành (hai thứ cần thiết để nấu cháo hành). Vì thế viết như nhà văn Nam Cao là tối ưu.

2. Các câu trong đoạn văn đều nói về “tôi”; quê quán, vẻ đẹp thể hiện qua bím tóc, cổ. Cho nên nếu câu tiếp theo nói về mắt thì cần dùng từ mắt ở đầu câu để biểu hiện đề tài, tạo nên mạch thống

nhất về đề tài. Nếu viết câu đó theo phương án A thì không tạo được mạch ý vì đột ngột chuyển sang: đề tài các anh lái xe. Nếu viết theo như phương án B thì câu văn là câu bị động gây ấn tượng nặng nề. Nếu viết theo phương án D thì đảm bảo được mạch ý, nhưng không dẫn được nguyên văn lời các anh lái xe vì trong trường hợp này, việc dẫn nguyên văn lời các anh lái xe tạo nên ấn tượng kiêu hãnh của cô gái và sắc thái ý nhị của lời kể chuyện. Chỉ có phương án C là thích hợp nhất đối với đoạn văn.

3. a). Câu thứ hai có khởi ngữ: Tự tôi.

– Vị trí: Ở đầu câu, trước chủ ngữ.

– Có quãng ngắt (dấu phẩy) sau khởi ngữ.

– Tác dụng của khởi ngữ: Nêu một đề tài có quan hệ liên tưởng (giữa đồng bào – người nghe, và tôi – người nói) với điều đã nói trong câu trước (đồng bào – tôi).

b) Câu thứ hai có khởi ngữ: Cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc.

– Vị trí: Ở đầu câu, trước chủ ngữ (ấy).

– Có quãng ngắt (dấu phẩy) sau khởi ngữ.

– Tác dụng của khởi ngữ: Nêu một đề tài có quan hệ với điều đã nói trong câu đi trước (thể hiện thông tin đã biết từ câu đi trước): tình yêu ghét, niềm vui buồn, ý đẹp xấu (câu trước) → Cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc (khởi ngữ ở câu sau).

DÙNG KIỂU CÂU CÓ TRẠNG NGỮ CHỈ TÌNH HUỐNG

1. a) Phần in đậm nằm ở vị trí đầu câu.

b) Phần in đậm có cấu tao là cụm động từ.

c) Chuyển: Bà già kia: thấy thị hởi, bật cười. Nhận xét: Sau khi chuyển, câu có hai vị ngữ, hai vị ngữ đó cùng có cấu tạo là các cụm dộng từ, cùng biểu hiện hoạt động của một chủ thể là Bà già kia. Nhưng viết theo kiểu câu có một cụm động từ ở trước chủ ngữ thì câu nối tiếp về ý rõ ràng hơn với câu trước đó.

2. Ở vị trí để trống trong đoạn văn, tác giả đã lựa chọn câu ở phương án C (Nghe tiếng An, Liên dị, ng dậy trả lời), nghĩa là lựa chọn kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống, mà không chọn các kiểu câu khác, vì: Kiểu câu ở phươ.g án A (có trạng ngữ chỉ thời gian khi).

Nếu viết theo phương án này thì sự việc ở câu này và câu trước đó như xa nhau, cách một quảng thời gian.

– Kiểu câu ở phương án B (câu có hai vế, đều có đủ chủ ngữ và vị ngữ). Kiểu câu này lặp lại chủ ngữ (Liên) không cần thiết, gây cho câu văn ấn tượng nặng nề.

– Kiểu câu ở phương án D (câu có 1 chủ ngữ và 2 vị ngữ). Kiểu câu này không tạo được mạch liên kết ý chặt chẽ với câu trước. Chỉ có kiểu câu C vừa đúng về ý, vừa liên kết ý chặt chẽ, vừa mềm mại, uyển chuyển.

3. a) Trạng ngữ: Nhận được phiến trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường (câu đầu).

b) Đây là câu đầu văn bản nên tác dụng của trạng ngữ này không phải là liên kết văn bản, cũng không phải là thể hiện thông tin đã biết, mà là phân biệt tin thứ yếu (thể hiện ở phần phụ đầu câu) với tin quan trọng (thể hiện ở phần vị ngữ chính của câu: quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc).

TỔNG KẾT VỀ VIỆC SỬ DỤNG BA KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢN

– Thành phần chủ ngữ trong kiểu câu bị động, thành phần khởi ngữ và thành phần trạng ngữ chỉ tình huống đều chiếm vị trí đầu câu.

– Các thành phần kể trên thường thể hiện nội dung thông tin đã biết từ những câu đi trước trong văn bản, hay thể hiện một nội dung dễ dàng liên tưởng từ những điều đã biết ở những câu đi trước, hoặc một thông tin không quan trọng.

– Vì vậy, việc sử dụng những câu kiểu câu bị động, câu có thành phần khởi ngữ, câu có trạng ngữ chỉ tình huống có tác dụng liên kết ý, tạo mạch lạc trong văn bản.

Top 30 Lời Tỏ Tình Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

4

(80%)

15

votes

1. Lời tỏ tình bằng tiếng Anh với nam dành cho nữ

When I see you the first time, nothing could stop me from loving you!

Khi gặp em lần đầu tiên, không gì có thể ngăn anh yêu em!

You are the sweetest girl I ever met. I want to be with you and protect you forever!

Em là cô gái ngọt ngào nhất mà anh từng gặp. Anh muốn ở bên và bảo vệ em mãi mãi!

My love for you is growing day by day. I couldn’t stop it, so I decided to tell you. I love you!

Tình cảm của anh dành cho em đang lớn lên từng ngày. Anh không thể ngăn cản nó, vì vậy anh đã quyết định với em. Anh yêu em!

I love you with all I have!

Anh yêu em với tất cả những gì anh có!

I know you’ve suffered a lot of emotional trauma. And the reason I appeared to help you heal it. Let me do it!

Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương. Và lí do anh ở đây là để giúp em làm lành nó. Hãy để anh làm điều đó!

Maybe you are not the special girl in the crowd. But you are the special girl in my heart!

Có thể em không phải cô gái đặc biệt giữa đám đông. Nhưng em là cô gái đặc biệt trong lòng anh!

You are like an angel that saved my soul!

Bạn như là một thiên thần đã cứu rỗi tâm hồn tôi!

You don’t know how much I love you until you touch my heart and feel its beat!

Em không thể biết anh yêu em như thế nào cho đến khi em chạm vào con tim anh và cảm nhận nhịp đập của nó!

Take my hand and let me take care of you in the next days of this life. I love you!

Hãy nắm lấy tay anh và để anh chăm sóc em những ngày sau này. Anh yêu em!

2. Lời tỏ tình bằng tiếng Anh với nữ dành cho nam

Give me a password to log into your heart!

Cho em xin mật khẩu để đăng nhập vào trái tim anh!

If anyone asks me what I like, I will answer out loud that I like you!

Nếu có ai hỏi em thích gì, em sẽ thẳng thắn nói rằng em thích anh!

I love you for no reason, because you are yourself!

Em yêu anh chẳng vì lí do nào cả, đơn giản gì anh là chính anh!

Having been with me for so long, have you liked me?

Ở bên em lâu như vậy, anh đã thích em chưa?

I won’t tell you that I like you.

Em sẽ không nói với anh rằng em thích anh đâu.

I have loved you unilaterally for 3 years. Give me your answer!

Em đã yêu thầm anh suốt 3 năm rồi. Đáp lại tình cảm của em đi chứ!

My heart sobs because of you!

Con tim em thổn thức vì anh!

[FREE]

Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

3. Lời tỏ tình bằng tiếng Anh hài hước khác

You have very big and bright eyes. But you don’t realize that I like you.

Em có đôi mắt to và sáng nhưng em lại không nhìn thấy anh thích em à.

You have to take responsibility for me for making me like you!

Anh phải chịu trách nhiệm vì làm em thích anh!

You are an intelligent and funny guy. I let you like me!

Anh là chàng trai thông minh và hài hước. Em cho phép anh thích em đó!

Hey man . you drop your lover!

Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này.

Your eyes are like large water and I am immersed in it!

Đôi mắt em như hồ nước và anh đang đắm chìm trong nó!

You are such a professional thief. Within minutes stole my heart!

Em đúng là kẻ cắp chuyên nghiệp. Trong vài phút đã đánh cắp trái tim anh.

Do you want to be the mother of my children?

Em có muốn làm mẹ các con anh không?

Comments

Soạn Anh 11: Unit 2. Skills

Unit 2: Relationships

READING (Đọc)

– Picture a: The teacher is returning students’ papers. The boy is depressed because of his poor grades.

– Picture b: Their relationship is breaking up.

– Picture c: They’re having an argument.

Điều gì đang xảy ra trong bức tranh? Bạn nghĩ những người này có những vấn đề gì?

– Tranh a: Giáo viên đang trả bài kiểm tra cho học sinh. Cậu bé đang chán nản vì điểm kém.

– Tranh b: Mối quan hệ của họ đang tan vỡ.

– Tranh c: Họ đang có một cuộc tranh luận.

2. Bất cứ khi nào bạn có vấn đề trong việc học tập ở trường hoặc các mối quan hệ (ở nhà hay ở trường), bạn nói chuyện với ai?

1. b (Van Ha: My friend betrayed my trust.)

2. c (Quang Nam: I don’t have friends.)

Câu hỏi: Hoa là bạn duy nhất của tôi ở trường. Cô ấy cũng là người duy nhất tôi hoàn toàn tin tưởng. Hai tuần trước, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi rất không hạnh phúc và cô đơn, và tôi thậm chí muốn bỏ học. Cô ấy hứa sẽ không nói với bất cứ ai … nhưng sau đó cô ấy nói với giáo viên của chúng tôi về điều đó. Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã và tôi đã ngừng nói chuyện với cô ấy. Tôi có đúng không?

(Văn Hà)

Cố vấn: Hà thân mến, tôi hiểu cảm xúc của bạn. Nhưng hãy nghĩ về nó theo cách này: có lẽ Hoa thực sự sợ rằng bạn sẽ bỏ học. Cô ấy không biết phải làm gì để giúp bạn. Tôi chắc chắn cô ấy chỉ muốn giúp bạn theo cách riêng của mình, ngay cả khi nó không phải là cách mà bạn muốn. Hãy cố gắng hòa giải với Hoa, nói với cô ấy về điều đó, và tôi hy vọng các bạn sẽ trở lại thành bạn tốt của nhau. Chúc may mắn!

Câu hỏi: Trong lớp học của tôi, các cô gái có quan hệ tốt với tất cả các chàng trai, ngoại trừ tôi. Các cô gái thậm chí không nhìn thấy tôi, và các chàng trai lấy điều đó làm trò đùa. Tôi nghĩ đó là vì tôi lùn và béo, và các cô gái không thấy tôi hấp dẫn. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Làm ơn giúp tôi.

(Quang Nam)

1. Văn Hà

2. Quang Nam

3. Bạn của tôi muốn bỏ học.

4. Bạn của tôi phản bội sự tin tưởng của tôi.

5. Tôi không có nhiều bạn bè

1. be on good terms with someone

2. take the initiative

3. trust

4. engage in (a conversation)

5. drop out (of school)

1. thân thiện và có khả năng giao tiếp tốt với ai đó – có quan hệ tốt với người khác

2. có cơ hội để hành động trước khi người khác làm – chủ động

3. có niềm tin vào một ai đó – tin tưởng

4. tham gia (một cuộc trò chuyện) – tham gia vào một cuộc trò chuyện

5. ngừng đi học trước khi học xong – bỏ học

1. They are close friends.

2. Ha told Hoa about her depression and her intention to drop out of school.

3. Because Hoa promised to keep Ha’s story scret, but then she told the teacher about it.

5. He thinks he is short and fat, and girls don’t find him attractive.

6. Because Nam does not have a good relationship with the girls in his class.

Mối quan hệ giữa Hà và Hoa là gì?

Họ là bạn thân.

Hà nói gì với Hoa cách đây hai tuần?

Hà nói với Hoa về tình trạng trầm cảm và ý định bỏ học.

Tại sao họ lại có một cuộc cãi vả?

Vì Hoa đã hứa sẽ giữ bí mật câu chuyện của Hà, nhưng rồi cô ấy nói với giáo viên của họ về điều đó.

Tư vấn viên có đồng ý với phản ứng của Hà không?

Không. Cô ấy cố gắng giải thích tại sao Hoa nói với giáo viên về vấn đề của Hà, và khuyên Hà hãy nói chuyện với Hoa lần nữa.

Quang Nam nghĩ gì về sự xuất hiện của chính mình?

Anh ấy nghĩ anh ấy rất lùn và béo, và các cô gái không thấy anh ấy hấp dẫn.

Tại sao những người bạn trai của anh lại cười đùa về anh ấy?

Vì Nam không có mối quan hệ tốt với các cô gái trong lớp.

Cố vấn khuyên Nam nên làm gì?

Cố vấn khuyên Nam nên tập trung vào việc học tập của mình, trở thành một học sinh xuất sắc và học cách bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với bạn học.

SPEAKING (Nói)

1. b 2. e 3. d

4. a 5. f 6. c

Hướng dẫn dịch:

Vân: Xin chào, Chi. Bạn trông có vẻ buồn. Có vấn đề gì?

Chi: Bạn biết đấy, Vân, chúng tôi đã được chọn tham dự Cuộc thi Nói Tiếng Anh ở Đà Nẵng vào tháng tới …

Vân: Vâng. Chỉ có hai học sinh từ mỗi lớp được chọn và chúng tôi cần phải có sự chấp thuận của cha mẹ chúng tôi.

Chi: Cha mẹ bạn đã cho phép bạn đi phải không?

Văn: Vâng, đúng vậy. Họ cảm thấy tự hào vì tôi đã được chọn. Cha mẹ bạn thì sao?

Chi: Cha mẹ tôi nói không. Họ nói Đà Nẵng quá xa và tôi sẽ bỏ lỡ bài kiểm tra TOEFL đã được xếp lịch cho tháng tới. Nhưng tôi thực sự muốn đi.

Van: Tôi hiểu. Đây là cơ hội cả đời … Nhưng tôi có một ý tưởng. Bạn có thể kiểm tra vào lúc khác. Bạn có nói với bố mẹ của bạn về điều đó không?

Chi: Tôi đã nói vậy. Vấn đề thực sự là tôi chưa bao giờ xa nhà, và họ đang lo lắng. Tôi nên làm gì?

Van: Hãy nói chuyện với giáo viên của chúng ta. Tôi nghĩ cô ấy có thể thuyết phục bố mẹ bạn.

Chi: Ý tưởng hay. Cảm ơn vì lời khuyên của bạn.

1. She was chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang, but her parents don’t allow her to go there. They are worried because she has never been away from home.

Cô ấy đã được chọn tham gia vào cuộc thi nói tiếng Anh ở Đà Nẵng, nhưng bố mẹ cô ấy không cho phép cô ấy đến đó. Họ lo lắng vì cô ấy chưa bao giờ xa nhà.

Vân khuyên Chi nhờ giáo viên thuyết phục bố mẹ của Chi.

– Bạn cùng lớp của anh ấy chế giếu anh ấy vì điểm của anh ấy kém.

Bạn tốt của anh ấy khuyên:

– cố gắng học tập chăm chỉ hơn, hoàn thành hết các bài tập về nhà

– hỏi giáo viên nhờ giúp đỡ khi có vấn đề

– tìm một công việc gia sư

Vấn đề của Linda:

– Bạn tốt của cô ấy, Carol, gian lận trong kì thi , và Linda không biết cách ngăn cô ấy gian lận.

Lời khuyên của bố Linda:

– tìm nguyên nhân

– giúp Carol sửa lại bài học và chuẩn bị cho kì thi.

Hướng dẫn dịch:

1. Vấn đề là gì?

2. Bạn giải quyết nó như thế nào?

3. Bạn nhờ ai giúp đỡ?

4. Họ đưa cho bạn lời khuyên gì?

LISTENING (Nghe)

C 2. B 3. C 4. A

1. Từ 15 đến 19 tuổi, nhiều thành thiếu niên đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về các mối quan hệ.

3. Hầu hết các bậc phụ huynh sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với con cái của họ.

4. Lời khuyên cuối cùng cho thanh thiếu niên là họ nên tôn trọng quan điểm của cha mẹ họ.

1. The talk show is about how teenagers and their parents deal with problems.

2. The need to learn to form safe and healthy relationships with other people (friends, parents, teachers and romantic partners).

3. Parents should offer a shoulder lor their children to cry on and listen to them.

4. Because their strong opposition will make their children stop talking about their feelings.

Chủ đề chính của talk show là gì?

Chương trình talk show về cách mà thanh thiếu niên và cha mẹ giải quyết vấn đề.

Thiếu niên cần làm gì để chuẩn bị trở thành người lớn?

Họ cần học cách tạo mối quan hệ an toàn và lành mạnh với người khác (bạn bè, cha mẹ, thầy cô và người yêu.)

Theo Tiến sĩ Dawson, cha mẹ nên làm gì khi con cái của họ trải nghiệm sự chia rẽ trong mối quan hệ của họ?

Cha mẹ nên cảm thông và lắng nghe họ.

Cha mẹ có nên phản đối mạnh mẽ mối quan hệ lãng mạn của trẻ?

Không. Bởi vì sự phản đối mạnh mẽ của họ sẽ làm cho con cái ngừng chia sẻ về cảm xúc của họ.

Audio Script:

Vicky: Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist. Who will be talking about how teenagers and their parents deal with problems. Dr Dawson, most are worried about their children getting involved in romantic relationships. What’s your opinion on this?

Dr Dawson: From 15 to 19 years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.

Vicky: So do you mean this is part of the teen normal growth and development?

Dr Dawson: Yes. young people learn how to form sale and healthy relationships with friends, parents, teachers and romantic partners. This can prepare them for adult life. So parents should not oppose their relationships.

Dr Dawson: Well, they should not be afraid to talk to their parents about their feelings and friendships. This can help them feel confident to discuss their relationships in the future.

Vicky: So you mean teenagers should listen to their parents and ask them to listen to what they are saying?

Dr Dawson: Exactly. Most parents are always willing to lend an ear to what their children are saying. This is even more important when young people suffer break-ups or broken hearts. They need a shoulder to cry on and a sympathetic ear.

Vicky: Chào mừng bạn đến với talk show với diễn giả Dr Dawson, nhà tâm lý học. Người sẽ nói về cách thanh thiếu niên và cha mẹ họ giải quyết vấn đề. Dr Dawson, phần lớn là lo lắng về con cái của họ tham gia vào các mối quan hệ lãng mạn. Ý kiến của ông về điều này là gì?

Dr Dawson: Từ 15 đến 19 tuổi, nhiều thanh thiếu niên đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về mối quan hệ.

Vicky: Vậy ý ông là đây là một phần của sự phát triển và phát triển bình thường của thanh thiếu niên?

Dr Dawson: Vâng. những người trẻ tuổi học cách tạo ra mối quan hệ bán hàng và lành mạnh với bạn bè, cha mẹ, thầy cô và người yêu. Điều này có thể chuẩn bị cho cuộc sống người trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ không nên phản đối mối quan hệ của họ.

Vicky: Tôi cho rằng nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nghe điều này. Lời khuyên của ông cho thanh thiếu niên là gì?

Vicky: Vậy ý ông là thanh thiếu niên nên lắng nghe cha mẹ của họ và yêu cầu họ lắng nghe những gì họ đang nói?

Dr Dawson: chính xác. Hầu hết các bậc cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe những gì con cái họ đang nói. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn khi những người trẻ tuổi bị phá vỡ hoặc vỡ lòng. Họ cần một bờ vai để khóc và cảm thông.

A person should start a romantic relationship when he / she is at an age or stage in life when he / she is mature enough, and is ready for a possible marriage. For this reason, the “right” age can be different from person to person.

Một người nên bắt đầu mối quan hệ lãng mạn khi ở một độ tuổi hoặc giai đoạn trong cuộc sống khi đã đủ chín chắn và đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Vì lý do này, tuổi “phù hợp” có thể khác nhau từ người này sang người khác.

WRITING (Viết)

1. upset 2. shocked

3. influence 4. different

5. talented 6. appearances

Re: Bố của tôi đang rất vô lý!

Tâm trạng hiện tại: Tôi rất buồn bã!

Chiều nay tôi đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật của mình và tất cả những người bạn thân đã đến nhà tôi. Chúng tôi đang chơi một số trò chơi thì bố tôi đi làm về. Bố có vẻ bị sốc khi nhìn thấy mái tóc nhuộm và quần jeans rách của T. Tôi nghĩ T. cảm thấy không thoải mái, vì vậy anh ấy nói lời tạm biệt với tất cả chúng tôi và rời đi. Sau bữa tiệc, bố tôi nói với tôi rằng T. có thể ảnh hưởng xấu đến tôi và tôi nên ngừng chơi với anh ta. Bố nói một học sinh tốt không nên nhuộm tóc và nên ăn mặc phù hợp. Tôi nghĩ bố tôi đang vô lý. Bố không nên đánh giá bạn bè tôi bằng vẻ bề ngoài của họ. T. là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp của tôi, nhưng anh ta muốn có những cái nhìn khác nhau. Giấc mơ của anh là trở thành một diễn viên nổi tiếng và là đạo diễn phim. Anh ấy rất tài năng và đã từng đóng một số phim. Tôi không thể ngừng chơi với ai đó chỉ vì bố tôi không thích họ. Tôi ước bố tôi ngừng đánh giá bạn bè của tôi bằng bề ngoài của họ. Làm thế nào tôi có thể làm cho bố hiểu điều này?

1. g 2. c 3. f 4. d

5. e 6. a 7. b

A: Ý kiến / cảm xúc của người viết về việc xảy ra.

B: Mong muốn của người viết về những thứ khác.

C: Tên của người viết.

D: Tâm trạng của người viết.

E: Mô tả về sự việc xảy ra.

F: Ngày và thời gian.

G: Tiêu đề của bài viết.

1. Câu chuyện – bố mẹ làm việc về muộn cả tuần và cuối tuần; ở nhà một mình với người giúp việc hoặc gia sư; cảm giác cô đơn.

Ước – cha mẹ dành nhiều thời gian hơn cho bạn.

2. Câu chuyện – người bạn thân nhất bỏ học và bắt đầu đi làm; bố mẹ cô ấy không thể hỗ trợ cô ấy; mất một người bạn của bạn ở trường.

Ước – giúp bạn của bạn tiếp tục học tập.

3. Câu chuyện – bạn bè đã nói một bí mật cho bạn; bạn không giữ bí mật; nói với người khác; bạn bè chia tay với bạn; cố gắng để xin lỗi; lời xin lỗi của bạn không được chấp nhận; cảm thấy hối tiếc.

Ước – bạn của bạn tha thứ cho bạn; trở thành bạn bè một lần nữa

Bạn có thể viết về

– chuyện gì đã xảy ra, khi nào và ở đâu, và ai đã giải quyết nó

– bạn và những người khác cảm thấy thế nào

– mong muốn của bạn

Xem toàn bộ Soạn Anh 11 mới: Unit 2. Relationships

Soạn Anh 11: Unit 1. B. Speaking

Unit 1: Friendship – Tình bạn

height tall, medium, short,…

face square, large, oval,…

forehead broad, high…

nose straight, crooked,…

hair black, grey,…

appearance handsome, beautiful, good-looking,…

A: Can yon describe the man in the picture?

B: The man is tall. He has a square face, with a broad forehead, yellow hair and a crooked nose. He is wearing suit. He is quite posie looking.

A: Can vou describe the woman in the picture?

B: The woman is about 22. She is wearing dress, she has shoulder – length black hair. She has an oval face with a straight nose, a broad forehead and black eyes. She is quite pretty.

Cụm từ hữu ích:

Chiều cao: cao, vừa, thấp

Khuôn mặt: chữ điền, to, trái xoan,…

Trán: rộng, cao,…

Mũi: thẳng, gãy,…

Tóc: đen, xám,…

Vẻ bề ngoài: đẹp trai, xinh gái, ưa nhìn,…

A: Bạn có thể mô tả người đàn ông trong bức tranh này được không?

B: Ông ấy cao. Ông ấy có khuôn mặt chữ điền, trán rộng, tóc vàng và mũi gãy. Ông đang mặc bộ com-lê. Ông trông khá là đĩnh đạc.

A: Bạn có thể mô tả người phụ nữ trong bức ảnh này được không?

B: Người phụ nữ này khoảng 22 tuổi. Cô ấy đang mặc áo dài, mái tóc đen ngang vai. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng, trán rộng và mắt đen. Cô ấy khá xinh xắn.

hospitable generous understanding

modest honest pleasant

– My group thinks that being caring is the most important in friendship because when caring about each other, they will share happiness or difficulty with their friends…

– My friend, Minh is a very pleasant boy. He is always cheerful and often tells jokes. It makes us like to be with him all the time.

(1) . With my team’s point of view, sincerity is the most important quality to become a true friend. Because people appreciate each other to trust and respect each other and not be afraid to help each other.

(2) After a while of discussion, our group believes that honesty is the first virtue for a true friendship, because when we are willing to be honest and trust fully in our friends, we will be motivated to get together overcome all difficulties in life (3) Our group has 4 members who are very close to each other. We think that understanding is the first quality for true friendship, then concern for each other. Because we are comfortable sharing likes and dreams, happy to care about each other every day.

1.sincere (adj): chân thành

2. honest (adj): trung thực

3. generuos(adj): rộng lượng

4. modest (adj): khiêm tốn

5. caring (adj): chu đáo

6. hospitable (adj): hiếu khách

7. understanding (adj): thông cảm

8. helpful (adj): giúp đỡ

9. pleasant(adj): thân mật, vui vẻ

– Nhóm tôi nghĩ biết quan tâm là điều quan trọng nhất trong tình bạn bởi vì khi quan tâm lẫn nhau họ sẽ chia sẻ niềm vui và khó khăn với bạn mình.

– Bạn của tôi, Minh là một chàng trai dễ tính. Bạn ấy luôn động viên người khác và kể những câu chuyện cười. Điều đó làm cho chúng tôi luôn muốn ở bên cạnh bạn ấy.

(1) Với quan điểm của nhóm mình, thì sự trân thành là phẩm chất quan trọng hàng đầu để trở thành một người bạn thực sự. Bởi vì có trân thành thì người ta mới tin tưởng, tôn trọng và không ngại giúp đỡ nhau

(3) Nhóm chúng tớ có 4 thành viên rất thân thiết với nhau. Chúng tớ nghĩ, sự cảm thông là phẩm chất cần đầu tiên cho tình bạn đích thực, sau đó đén sự quan tâm lẫn nhau. Bởi chúng tôi thoải mái khi chia sẻ với nhau những sở thích và ước mơ của mình, hạnh phúc khi quan tâm nhau mỗi ngày.

Task 3. Role-play: Talk about a famous friend./(Diễn vai: Nói về một người bạn nổi tiếng) Before you start, agree upon the basic profile of the friend. Use the following suggestions to ask and answer questions:

His or her personalities:

friendly, humorous, quick-witted, good-natured, helpful, honest, pleasant, caring

How he or she won the prize:

studious, intelligent, keenly interested in Mathematics, eager to learn, patient, calm

A: What is his name?

B: His name is Minh.

A: When was he born?

B: He was born on the 23rd November.

A: What does he look like?

B: He is tall and thin. He has a square face and a broad forehead.

A: What are his hobbies?

B: They are collecting difficult math exercises and reading math books.

A: What are his characteristics?

B: He is very friendly, humourous and good-natured.

A: Why is he intersted in Maths?

B: Well, because he likes calculations and he believes that it’s very useful to his life.

A: How much time does he spend on Maths every day?

B: About 2 or 3 hours after fishing other subjects at school he spends all of his free time on Maths.

A: Do you think he is a good friend?

B: Of course, yes.

A: Why?

B: Because he always treats me very well, helps me whenever I need specially in Maths. We share each other everything thick and thin.

A: What do you think made him successful?

B: Certainly, it’s his love for maths. He is also studious, intelligent ang eager to learn everything new.

A: What does he do in his free time?

B: As I said besides Maths, he also spend some of his free time on playing sports and going out with freinds.

A: Thank you very much for your answers.

B: It’s my pleasure.

Trước khi bắt đầu thỏa thuận về những thông tin cơ bản của một người bạn. Sử dụng những gợi ý sau để hỏi và trả lời những câu hỏi:

– tên của bạn ấy

– ngày sinh

– đặc điểm ngoại hình

– sở thích

– tính cách

– tại sao bạn ấy thích toán

– bạn ấy dành bao nhiêu thời gian học toán mỗi ngày

– điều gì làm cho bạn ấy trở thành người bạn tốt

– điều gì làm cho bạn ấy thành công

– bạn ấy làm gì khi rảnh rỗi

Cụm từ hữu ích:

– Tính cách của bạn ấy: thân thiện, hài hước, nhanh trí, tốt bụng, hay giúp đỡ, chân thành, dễ tính, biết quan tâm

– Bạn ấy giành giải thưởng như thế nào: chăm học, thông minh, đặc biệt yêu thích Toán, hào hứng học tập, kiên nhẫn, bình tĩnh

A: Tên bạn ấy là gì?

B: Bạn ấy tên Minh.

A: Bạn ấy sinh ngày nào?

B: Bạn ấy sinh ngày 23 tháng 11.

A: Bạn ấy trông như thế nào nhỉ?

B: Bạn ấy cao và gầy. Khuôn mặt chữ điền và trán rộng.

A: Sở thích của bạn ấy là gì?

B: Bạn ấy thích sưu tầm những bài toán khó và đọc sách toán học.

A: Tính tình bạn ấy thế nào?

B: Bạn ấy rất thân thiện, khôi hài và tốt bụng.

A: Tại sao bạn ấy thích toán?

B: À, bạn ấy thích các phép tính và tin rằng nó có ích cho cuộc sống của mình.

A: Mỗi ngày bạn ấy dành bao nhiêu thời gian học toán?

B: Khoảng 2 hoặc 3 tiếng sau khi hoàn thành những môn học khác ở trường bạn ấy thành thời gian còn lại cho môn toán.

A: Bạn có nghĩ bạn ấy là người bạn tốt không?

B: Dĩ nhiên là có.

A: Tại sao?

A: Điều gì giúp bạn ấy thành công?

B: Chắc chắn đó là niềm đam mê toán. Bạn ấy cũng rất chăm học, thông minh và ham học hỏi bất kỳ điều gì mới lạ.

A: Bạn ấy làm gì khi rảnh rỗi?

B: Như đã nói bên cạnh toán bạn ấy cũng dành thời gian rảnh chơi thể thao và ra ngoài với bạn bè.

A: Cảm ơn câu trả lời của bạn.

B: Đó là niềm vinh hạnh của tôi mà.

Xem toàn bộ Soạn Anh 11: Unit 1. Friendship