Top 12 # Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Có Lời Giải Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Rời Rạc Có Lời Giải

Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Rời Rạc Có Lời Giải, Đề Thi Trắc Nghiệm Giải Phẫu 1, Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Mai Lan Hương Lớp 7, Trắc Nghiệm Giải Phẫu, Trắc Nghiệm Giải Phẩu Hệ Tim, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Hệ Tim Mạch, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Hệ Mạch, Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 Mai Lan Hương, Đề Thi Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Yds, Đề Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Chế Tạo Máy Có Lời Giải, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 6 Số Học Kì 2, Trắc Nghiệm Toán 3, Bài Tập Trắc Nghiệm Toán ôn Thi Đại Học, Đề Trắc Nghiệm Toán 10, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3 Học Kỳ 2, Đề Trắc Nghiệm Toán 11, Đề Trắc Nghiệm Toán 12, Đề Thi Trắc Nghiệm Học Kì 2 Toán 10, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 6, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 10 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Kế Toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Vào 10 Môn Toán, Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 6 Học Kì 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2, Đề Thi Trắc Nghiệm Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán 3, Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 1, Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 2, Toán Lớp 6 Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Rời Rạc, Trắc Nghiệm Toán 9, Trắc Nghiệm 11 Toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Kế Toán Kho Bạc, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 5, Đề Thi Trắc Nghiệm Học Kì 2 Toán 11, Trắc Nghiệm Toán 8, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 3, Trắc Nghiệm Toán 12, Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3, Trắc Nghiệm Toán 4, Trắc Nghiệm Toán 5, Trắc Nghiệm Toán 6, Trắc Nghiệm Toán 6 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Toán 7, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 9, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 9, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán 4, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 8 Học Kì 2, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 4, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 6, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 6 Học Kì 2, Đề Thi Trắc Nghiệm Học Kì 1 Toán 10, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 9 Học Kì 2, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Có Đáp án, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 9 Học Kì 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 8, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 6 Học Kì 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 4, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 7 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Toán 1 Tập 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 5, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 7 Hk2, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 7, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 8 Học Kì 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 4 Học Kỳ 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Học Kì 1 Toán 11, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Tuyến Giáp , Đề Thi Trắc Nghiệm Kế Toán Tài Chính, Đáp án 1500 Câu Trắc Nghiệm Toán 11, Trắc Nghiệm An Toàn Điện, Trắc Nghiệm Kế Toán Tài Chính 3, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Violet, Trắc Nghiệm Tổng Hợp Toán 11, Đề Thi Trắc Nghiệm Kế Toán Tài Chính 1, Trắc Nghiệm Lý Thuyết Toán, Trắc Nghiệm Toán 11 Chương 3 Đại Số, Bài Thi Trắc Nghiệm An Toàn Điện, Đề Thi Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin Có Đáp An, Đề Thi Trắc Nghiệm An Toàn Điện, Trắc Nghiệm Toán Hình, Trắc Nghiệm Toán Hình 10 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Toán Thpt, Trắc Nghiệm An Toàn Điện Có Đáp án, Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 6, Trắc Nghiệm Toán 6 Hay Nhất, Đề Thi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Kiểm Toán Ueh, Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin, Trắc Nghiệm Online Toán 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán,

Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Rời Rạc Có Lời Giải, Đề Thi Trắc Nghiệm Giải Phẫu 1, Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Mai Lan Hương Lớp 7, Trắc Nghiệm Giải Phẫu, Trắc Nghiệm Giải Phẩu Hệ Tim, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Hệ Tim Mạch, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Hệ Mạch, Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 Mai Lan Hương, Đề Thi Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh, Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Yds, Đề Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Chế Tạo Máy Có Lời Giải, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 6 Số Học Kì 2, Trắc Nghiệm Toán 3, Bài Tập Trắc Nghiệm Toán ôn Thi Đại Học, Đề Trắc Nghiệm Toán 10, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3 Học Kỳ 2, Đề Trắc Nghiệm Toán 11, Đề Trắc Nghiệm Toán 12, Đề Thi Trắc Nghiệm Học Kì 2 Toán 10, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 6, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán 10 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Kế Toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Vào 10 Môn Toán, Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 6 Học Kì 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 7 Học Kì 2, Đề Thi Trắc Nghiệm Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán 3, Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 1, Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 2, Toán Lớp 6 Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Rời Rạc, Trắc Nghiệm Toán 9, Trắc Nghiệm 11 Toán, Đề Thi Trắc Nghiệm Kế Toán Kho Bạc, Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 1, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 5, Đề Thi Trắc Nghiệm Học Kì 2 Toán 11, Trắc Nghiệm Toán 8, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 3, Trắc Nghiệm Toán 12, Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3, Trắc Nghiệm Toán 4, Trắc Nghiệm Toán 5, Trắc Nghiệm Toán 6, Trắc Nghiệm Toán 6 Học Kì 2,

300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Có Đáp Án

Published on

300 câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 5 có đáp án được sưu tầm bởi iHoc. Các thầy cô và các em HS lớp 5 sẽ tìm thấy rất nhiều câu hỏi, dạng toán trắc nghiệm hay. Tải về máy tài liệu 300 cau hoi trac nghiem toan 5 co dap an tại địa chỉ http://ihoc.me/300-cau-hoi-trac-nghiem-toan-lop-5/

1. MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 CHÖÔNGI Caâu 1: Saoê òegê caùc êâaâè íogíaï: 7 5 ; 3 4 ; 8 7 ; 1, tâeo tâö ùtö ïgãaûm daàè æaø: A. 3 4 ; 1; 7 5 ; 8 7 B. 3 4 ; 1; 8 7 ; 7 5 C. 1; 3 4 ; 7 5 ; 8 7 D. 1; 3 4 ; 8 7 ; 7 5 Caâu 2: Pâaâè íog 20 45 baèèg êâaâè íogèaøo íaï ñaây: A. 40 90 B. 40 85 C. 40 80 D. 40 75 Caâu 3: Moät æôùê âoïc coù35 âoïc íãèâ, tìoèg ñoùcoù 7 5 æaøâoïc íãèâ èam. Hoûã æôùê ñoùcoùbao èâãeâï âoïc íãèâ èö õ? A. 11 B. 24 C. 10 D. 25 Caâu 4: Tìoèg caùc êâaâè íog 8 5 ; 9 7 ; 5 8 ; 7 15 ; êâaâè íogèaøo coùtâekvãegt tâaøèâ êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï æaø100 ? A. 8 5 B. 9 7 C. 7 15 D. 5 8 Caâu 5: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg? A. 2 3 4 7  1. 5 13 B. 1 9 17  2. 12 23 C. 2 5 3  3. 4 13

2. D. 12 25 4  4. 9 8 Caâu 6: Kegt ëïaûêâeùê tíèâ: 3 4  3 5 6 5 9  =? A. 5 21 B. 15 21 C. 5 31 D. 15 31 Caâu 7: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: ? 7 3 :4: 3 5  A. 21 35 B. 36 35 C. 36 15 D. 21 15 Caâu 8: Tìm ò bãegt: ò + 2 3 5 7  A. ò = 5 4 B. ò = 10 21 C. ò = 10 1 D. ò = 15 14 Caâu 9: Pâaâè íogtâaäê êâaâè 100 45 baèèg êâaâè íogèaøo íaï ñaây: A. 40 25 B. 10 9 C. 30 15 D. 20 9 Caâu 10: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 10040 24  A. 60 B. 58 C. 48 D. 30 Caâu 11: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 3 2: 4 3 1 æaø: A. 20 7 B. 104 70 C. 10 3 D. 5 24 Caâu 12: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. 3 4 2 2 1 5  1. 6 5 5

3. B. 4 6 5 1  2. 10 128 C. 4 5 1 3  3. 7 12 D. 3 1 2:4 4. 12 26 Caâu 13: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa 2 3 vaø 4 1 æaø: A. 8 3 B. 4 7 C. 8 7 D. 4 3 Caâu 14: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa íogò vaø 3 5 æaøíog 3 7 . Tìm ò? A. ò = 4 B. ò = 2 C. ò = 1 D. ò = 3 Caâu 15: Moät maûèâ ñagt âìèâ câö õèâaät coùcâãeàï ìoäèg baèèg 30m vaøcâãeàï daøã baèèg 3 4 câãeàï ìoäèg. Tíèâ dãeäè tícâ maûèâ ñagt ñoù. A. 1200m2 B. 40m2 C. 120m2 D. 140m2 Caâu 16: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 : (1 : 7 3 ) æaø: A. 7 5 B. 7 1 2 C. 7 6 D. 7 1 3 Caâu 17: Ñokã êâaâè íog 15 37 tâaøèâ âoãè íog. A. 15 7 4 B. 15 7 3 C. 2 15 7 D. 1 15 7 Caâu 18: Vãegt íogño ñoä daøã 7 dm 50mm tâeo maãï: 4dm 6mm = 4dm+ 100 6 dm = 4 50 3 dm. A. 7 5 1 B. 7 4 1 C. 7 3 1 D. 7 2 1 Caâu 19: Vãegt íogño 4 5 3 m dö ôùã daïèg íogño ñôè vòceè-tã-meùt. A. 460cm B. 470cm C. 480cm D. 490cm

5. Caâu 28: Moät âoäê bïùt coù 100 70 íogbïùt maøï ñoû, 100 25 íogbïùt maøï vaøèg, coøè æaïã æaøbïùt maøï òaèâ. Hoûã bïùt maøï òaèâ câö ùa bao èâãeâï êâaàè tìaêm íogbïùt cïûa âoäê ? A. 100 15 B. 100 5 C. 100 25 D. 100 35 Caâu 29: Tìm íogñekñãeàè vaøo oâtìogèg: 600dam2 200m2 = 6 1 âa A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 Caâu 30: Moät âìèâ vïoâèg coùcaïèâ baèèg 1 2 1 m tâì dãeäè tícâ æaø: A. 1 4 1 m2 B. 3 4 1 m2 C. 5 4 1 m2 D. 2 4 1 m2 Caâu 31: Tìm íogñekñãeàè vaøo oâtìogèg: 3 1 : 3 2 1 5 3 2  . A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Caâu 32: 5 4 íogíaùcâ tìeâè baøè æaø16 ëïyekè. Hoûã tìeâè baøè coùmagy ëïyekè íaùcâ ? A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 Caâu 33: Vãegt kegt ëïaûêâeùê tíèâ 20 9 4 1  tâaøèâ íogtâaäê êâaâè maãï baèèg 10: A. 10 3 B. 10 1 C. 10 7 D. 10 9 Caâu 34: 5 4 cïûa 6 3 2 m æaø: A. 15 3 1 m B. 25 3 1 m C. 10 3 1 m D. 5 3 1 m Caâu 35: Vãegt 27 2 1 m dö ôùã daïèg íogño dam: A. 2 4 3 dam B. 1 4 3 dam C. 3 4 3 dam D. 5 4 3 dam Caâu 36: Tìm x bãegt: 5 3 1 2 7 3  x . A. 21 63 x B. 21 2 3x C. 21 62 x D. 21 2 2x

7. A. 8 B. 4 3 C. 72 D. 4 7 Caâu 46: Moät kâï ègâæ maùt coùdãeäè tícâ 8 âa tìoèg ñoùcoù 10 7 dãeäè tícâ æaøâoàèö ôùc. Hoûã dãeäè tícâ âoàèö ôùc baèèg bao èâãeâï meùt vïoâèg? A. 56 m2 B. 560 m2 C. 5600 m2 D. 56000 m2 Caâu 47: Ñãeàè âoãè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 3 3 1 + 3 = 1 – 2 6 1 A. 7 2 1 B. 6 2 1 C. 5 2 1 D. 4 2 1 Caâu 48: Moãã bao gaïo èaëèg 65 kg. Hoûã 16 bao gaïo èaëèg bao èâãeâï taï(Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg âoãè íog). A. 11 5 2 taï B. 10 5 2 taï C. 12 5 2 taï D. 14 5 2 taï Caâu 49: Câãegc òe taûã caâè èaëèg bao èâãeâï tagè bãegt ìaèèg kâã câôû600kg gaïo tâì caûòe vaø gaïo èaëèg 2 tagè (Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg âoãè íog). A. 3 5 3 tagè B. 4 5 3 tagè C. 1 5 2 tagè D. 2 5 2 tagè Caâu 50: 5 2 cïûa 10dam2 20m2 baèèg bao èâãeâï dam2 ? A. 4 2 1 dam2 B. 5dam2 C. 4 10 8 dam2 D. 4 100 8 dam2 Caâu 51: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 6m2 40cm2 + 29990cm2 = … … … m2 30cm2 A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Caâu 52: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15yegè 9kg + 6 yegè 15 kg æaø: A. 21 5 2 yegè B. 23 5 2 yegè C. 23 4 1 yegè D. 21 4 1 yegè Caâu 53: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ:        3 2 45: 5 4 æaø: A. 5 9 B. 5 8 C. 5 12 D. 5 11 Caâu 54: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 7 2 6 7 3 7        æaø:

8. A. 1 3 1 B. 2 3 1 C. 1 3 2 D. 3 1 Caâu 55: Tìm ò bãegt (3 5 3 – 2 ) : ò = 5 2 . A. ò = 4 B. ò = 5 C. ò = 6 D. ò = 7 Caâu 56: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. (4 – 3 1 ) : 5 4 1. 12 7 3 B. 4 – 3 1  5 4 2. 14 1 6 C. 4 –       5 4 : 3 1 3. 12 7 4 D. 5 +       5 2 : 7 3 4. 15 11 3 Caâu 57: Tïokã âaã câa coè tâeo íô ñoàíaï: Câa: 25 Coè: 65 Tìm tïokã coè? A. 45 tïokã B. 20 tïokã C. 40 tïokã D. 35 tïokã Caâu 58: 6 ègö ôøã tâôïæaøm òoèg moät ñoaïè ñö ôøèg magt 4 ègaøy.Vaäy 8 ègö ôøã tâôïæaøm òoèg ñoaïè ñö ôøèg magt magy ègaøy? ( gãaûíö ûèaêèg íïagt cïûa caùc tâôïgãogèg èâaï) . A. 4 ègaøy B. 2 ègaøy C. 3 ègaøy D. 2 2 1 ègaøy Caâu 59: Gãaûã baøã toaùè tâeo íô ñoàíaï: ? Sogbã cïûa em: Sogbã cïûa aèâ: 60 Tíèâ íogbã cïûa em. A. 22 B. 32 C. 52 D. 42 Caâu 60: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb, bãegt: a – b = 50 vaøêâaâè íog 3 5  b a A. a = 125 vaøb = 75 C. a = 120 vaøb = 80 B. a = 175 vaøb = 125 D. a = 170 vaøb = 120

9. S Caâu 61: Ñoïc íogtâaäê êâaâè íaï: 3,025m. A. Ba êâaky âaã mö ôã æaêm meùt. B. Ba êâaky kâoâèg tìaêm âaã mö ôã æaêm meùt. C. Ba meùt âaã mö ôã æaêm ceè-tã-meùt. D. Ba meùt âaã mö ôã æaêm. Caâu 62: Vãegt âoãè íog: 6 100 7 kg tâaøèâ íogtâaäê êâaâè vaøñoïc? A. 6,07kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy kã-æoâ-gam. B. 6,7kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy kã-æoâ-gam. C. 6,07kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky kâoâèg tìaêm æãèâ baûy kã-æoâ-gam. D. 6,70kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy mö ôã kã-æoâgam. Caâu 63: Vãegt íogtâaäê êâaâè: 5,250 tâaøèâ âoãè íog. A. 5 2 1 B. 5 6 1 C. 5 8 1 D. 5 4 1 Caâu 64: Saoê òegê caùc íogíaï tâeo tâö ùtö ïtö øbeùñegè æôùè. 6,085; 7,83; 5,946; 8,41 A. 5,946 < 6,085 < 7,83 < 8,41 B. 8,41 < 7,83 < 6,085 < 5,946 C. 5,946 < 6,085 < 8,41 < 7,83 D. 6,085 < 5,946 < 8,41 < 7, 83 Caâu 65: Vãegt íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 7km 504m = … … … … … âm A. 750,4 B. 75,04 C. 7,504 D. 0,7504 Caâu 66: Vãegt íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 50dam2 40m2 … … … … … âa. A. 5,4 B. 50,4 C. 0,504 D. 54 Caâu 67: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15 4 1 – 9 5 2 dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè æaø: A. 5,75 B. 5,65 C. 5,95 D. 5,85 Caâu 68: Vãegt íogtâaäê êâaâè: 9,125 tâaøèâ âoãè íog: A. 9 8 1 B. 9 6 1 C. 9 4 1 D. 9 2 1

10. Caâu 69: Vãegt íogño: 0,5 tagè 80kg dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùcoùñôè vòño æaøtaï: A. 5,08 taï B. 5,8 taï C. 58 taï D. 0,58 taï Caâu 70: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 17 âa 750m2 ò 8 = ? km2 . A. 13,66km2 B. 0,1366km2 C. 1,366km2 D. 136,6km2 Caâu 71: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. 8km 650m 1. 504,7dam B. 5,047km 2. 61,5dm C. 615cm 3. 423,9âm D. 42,39km 4. 8650m Caâu 72: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 5,316 + 2 5 4 vaøvãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè. A. 7,116 B. 5,334 C. 5,596 D. 8,116 Caâu 73: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15,06yegè – 70 8 5 kg = ? kg. A. 79,975 kg B. 79,985kg C. 80,075 kg D. 80,065 kg Caâu 74: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa âaã íog4,56 vaø8,93 æaø: A. 6,574 B. 6,745 C. 7,015 D. 6,475 Caâu 75: Tìm ò bãegt: 13,015 – ò = 4 8 4 A. ò = 9,515 B. ò = 9,015 C. ò = 8,515 D. ò = 12,97 Caâu 76: Tìm ò bãegt: 4,856 : ò = 0,607 A. ò = 9 B. ò = 7 C. ò = 10 D. ò = 8 Caâu 77: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 2,364m + 3,415m + 4,121m vaøvãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï baèèg 10. A. 10 99 B. 10 89 C. 10 79 D. 10 69 Caâu 78: Tìm íogtâícâ âôïê ñekñãeàè vaøo oâvïoâèg: 5 1 : 3 = 5,4 A. 18 B. 16 C. 14 D. 12 Caâu 79: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb kâoâèg vö ôït ëïaù10 bãegt b a = 0,375.

11. A. a = 2 vaøb = 7 C. a = 3 vaøb = 8 B. a = 1 vaøb = 6 D. a = 4 vaøb = 9 Caâu 80: 3,5 æít daàï èaëèg 2,485 kg. Hoûã coù bao èâãeâï æít daàï âoaû èegï kâogã æö ôïèg cïûa câïùèg æaø5,68 kg? A. 8,5 æít B. 7 æít C. 7,5 æít D. 8 æít Caâu 81: Tìm ò bãegt: 329 : ò = 12,56 – 3,16 A. ò = 35 B. ò = 34 C. ò = 36 D. ò = 37 Caâu 82: Moät æôùê âoïc coù40 âoïc íãèâ, tìoèg ñoùcoù12 âoïc íãèâ èö õ. Hoûã íogâoïc íãèâ èam câãegm tæ íogbao èâãeâï êâaàè tìaêm ío vôùã íogâoïc íãèâ tìoèg æôùê ? A. 75% B. 70% C. 60% D. 65% Caâu 83: Meïcoù50 tìãeäï ñoàèg gö ûã vaøo ègaâè âaøèg vôùã æaõã íïagt 0,6%. Hoûã íaï 9 tâaùèg meï èâaäè bao èâãeâï tãeàè æaõã ? A. 1 700 000 ñoàèg C. 2 700 000 ñoàèg B. 1 600 000 ñoàèg D. 2 500 000 ñoàèg Caâu 84: Moät ñoäã coâèg èâaâè æaøm ñö ôøèg ñaõæaøm ñö ôïc 5,1 km ñö ôøèg vaøñaït 85% keg âoaïcâ. Hoûã ñoaïè ñö ôøèg maøñoäã coâèg èâaâè êâaûã âoaøè tâaøèâ daøã bao èâãeâï kã- æoâ-meùt? A. 8km B. 4km C. 7km D. 6km Caâu 85: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 525% + 12 30% – 950% A. 35% B. 40% C. 45% D. 48% Caâu 86: Tìoèg kâo coù18 tagè ñö ôøèg. Laàè tâö ùèâagt ègö ôøã ta æagy ìa moät èö ûa íogñö ôøèg vaø æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ta æagy ìa 30% íogñö ôøèg coøè æaïã. Hoûã æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ta æagy ìa bao èâãeâï tagè ñö ôøèg? (Vãegt dö ôùã daïèg tâaäê êâaâè) A. 5,4 tagè B. 2,7 tagè C. 2,5 tagè D. 4,5 tagè Caâu 87: Tìm ò bãegt: 435% : ò = 14% A. ò = 15 B. ò = 12 C. ò = 10 D. ò = 20 Caâu 88: Tokèg íogâoïc íãèâ kâogã 5 cïûa tìö ôøèg tãekï âoïc mãeàè èïùã æaø280 vaøíogâoïc íãèâ èö õ baèèg 75% íogâoïc íãèâ èam. Hoûã kâogã 5 cïûa tìö ôøèg tãekï âoïc mãeàè èïùã coùbao èâãeâï âoïc íãèâ èam? A. 140 B. 120 C. 150 D. 160

12. Caâu 89: Moät maûèâ ñagt âìèâ câö õèâaät coù câãeàï daøã æaø16 meùt vaøcâãeàï ìoäèg 14 meùt. Ngö ôøã ta daøèâ 25% dãeäè tícâ maûèâ ñagt ñekæaøm èâaø. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè æaøm èâaø? A. 36m2 B. 3m2 C. 38m2 D. 83m2 Caâu 90: Sogègö ôøã tìoèg moät ìaïê câãegï boùèg gãaûm 160 ègö ôøã baèèg 20% tokèg íogègö ôøã ñaõ ñegè ìaïê. Hoûã tìö ôùc kâã gãaûm ìaïê câãegï boùèg coùbao èâãeâï ègö ôøã? A. 750 ègö ôøã B. 800 ègö ôøã C. 700 ègö ôøã D. 850 ègö ôøã Caâu 91: Moät æôùê âoïc coù35 âoïc íãèâ, tìoèg íogñoùâoïc íãèâ 10 tïokã câãegm 80%, íogcoøè æaïã æaøâoïc íãèâ 11 tïokã. Tíèâ íogâoïc íãèâ 11 tïokã cïûa æôùê âoïc ñoù? A. 5 B. 9 C. 7 D. 11 Caâu 92: Moät íogâoïc íãèâ kâaùgãoûã cïûa tìö ôøèg Kãm Ñoàèg æaø468cm, câãegm 75% âoïc íãèâ toaøè tìö ôøèg. Hoûã tìö ôøèg Kãm Ñoàèg coùbao èâãeâï âoïc íãèâ? A. 590 B. 570 C. 630 D. 600 Caâu 93: Tíèâ        5 4 5 5 1 6 : 50% (Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg tæ íogêâaàè tìaêm). A. 80% B. 78% C. 68% D. 70% Caâu 94: Moät òö ôûèg may ñaõdïøèg âegt 1020m vaûã ñekmay ëïaàè aùo, tìoèg ñoùíogvaûã may ëïaàè câãegm 70%. Hoûã íogvaûã may aùo æaøbao èâãeâï meùt? A. 360m B. 306m C. 305m D. 350m Caâu 95: Tìm moät íogbãegt 30% cïûa èoùæaø135 A. 405 B. 504 C. 450 D. 540 Caâu 96: Vãegt âoãè íog1 35 21 tâaøèâ íogtâaäê êâaâè. A. 1,59 B. 2,6 C. 2,59 D. 1,6 Caâu 97: Pâaâè íogèaøo tìoèg bogè êâaâè íogíaï ñaây baèèg 4,25% A. 400 17 B. 400 18 C. 400 16 D. 400 19 Caâu 98: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 63% : (125) A. 1,5 B. 1,05 C. 1,005 D. 0,15 Caâu 99: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 416m2 = … … … … ?âa

13. A. 4,16 B. 41,6 C. 0,0416 D. 0,416 Caâu 100: Tìm ò bãegt: 0,32 : ò = 4 – 0,8 A. ò = 0,2 B. ò = 0,02 C. ò = 0,01 D. ò = 0,1 Caâu 101: Cïogã èaêm 2005 íogdaâè cïûa kâï êâogA æaø16725 ègö ôøã. Naêm 2006 íogdaâè cïûa kâï êâogñoùæaø21408 ègö ôøã. Hoûã tö øèaêm 2005 ñegè 2006 íogdaâè cïûa kâï êâogA taêèg tâeâm bao èâãeâï êâaàè tìaêm? A. 28% B. 26% C. 2,8% D. 2,6% Caâu 102: Tìm ò bãegt: ò% : 3 + 45% = 0,7 A. ò = 80 B. ò = 75 C. ò = 90 D. ò = 85 Caâu 103: 25% íogbã cïûa Tïøèg tâì baèèg 50% íogbã cïûa Haûã, bãegt tokèg íogbã cïûa Tïøèg vaø Haûã baèèg 48 vãeâè. Tíèâ íogbã cïûa tïøèg. A. 16 vãeâè B. 18 vãeâè C. 32 vãeâè D. 30 vãeâè Caâu 104: Tìm ò bãegt: (ò + 60%) : 16 = 5% A. ò = 35% B. ò = 25% C. ò = 15% D. ò = 20% Caâu 105: Tìm ò bãegt: ò 1,36 = 4,76  4,08 . A. ò = 14,28 B. ò = 1,428 C. ò = 142,8 D. 0,1428 Caâu 106: Moät cö ûa âaøèg boû ìa 8 tìãeäï ñoàèg teàè vogè. Tìoèg tâôøã gãaè kãèâ doaèâ cö ûa âaøèg æaõã 10% ío vôùã tãeàè vogè. Hoûã cö ûa âaøèg ñoùæaõã bao èâãeâï ègâìè ñoàèg? A. 600 ègâìè B. 800 ègâìè C. 700 ègâìè D. 900 ègâìè Caâu 107: Câö õíog4 tìoèg íogtâaäê êâaâè 68,435 coùgãaùtìòæaø: A. 100 4 B. 4 C. 10 4 D. 1000 4 Caâu 108: Ñãeàè íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 6m2 5dm2 = … … … … m2. A. 65 B. 60,5 C. 0,65 D. 6,05 Caâu 109: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) 8m 6cm = 8,06m c) 15dm2 21cm2 = 15,21dm2 b) 4tagè 13kg = 4,13 tagè d) 3,67km2 = 0,367 âa

14. Caâu 110: Tìoèg caùc íogño dö ôùã ñaây, íogño èaøo baèèg 25,08km? A. 25080 m B. 250800 dm C. 2508 âm D. 250 âm Caâu 111: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 3 4  15âa 300m2 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg tâaäê êâaâè vaø ñôè vòño æaøâa). A. 2,04 âa B. 20,04 âa C. 200,4 âa D. 2004 âa Caâu 112: Tìeâè baûè ñoàtæ æeä1:1000, moät kâï vö ôøè âìèâ câö õèâaät coùcâãeàï daøã æaø6 cm vaø câãeàï ìoäèg æaø3 cm. Tíèâ dãeäè tícâ kâï vö ôøè vôùã íogño æaøæaøm2 ? A. 18 000m2 B. 180 000m2 C. 1 800m2 D. 180m2 Caâu 113: Câo a = 3 4 1 – 1 3 4 ; æagy 30% íoga tâì ñö ôïc íog? A. 0,53 B. 0,425 C. 0,42 D. 0,525 Caâu 114: Moät tâïøèg câö ùa daàï, ñem ñokñaày vaøo 18 câaã moãã câaã 0,85 æít vaødö 0,7 æít. Hoûã tâïøèg ñoùcâö ùa bao èâãeâï æít daàï? A. 16 æít B. 15,5 æít C. 18 æít D. 18,5 æít CHÖÔNG III Caâu 115: Moät ègö ôøã ñã boätö øA ñegè B magt 2 gãôø. Gãôøñaàï ñã ñö ôïc 60% ëïaõèg ñö ôøèg AB vaøgãôøtâö ù âaã ñã ñö ôïc 7,6 km. Hoûã ëïaõèg ñö ôøèg AB daøã bao èâãeâï km? A. 15km B. 19km C. 16km D. 16,5km Caâu 116: Tíèâ: 0,8tagè65% – 9 yegè 7kg ( vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè vaøñôè vòño æaøtaï) A. 4,21 taï B. 4,2 taï C. 4,23 taï D. 4,25 taï Caâu 117: Tìm ò bãegt: 14,65 – 6 4 1 = 35% – ò A. ò = 2,4 B. ò = 0,24 C. ò = 240 D. ò = 24 Caâu 118: Ñem íogtãeàè 60 tìãeäï ñoàèg gö ûã vaøo ègaâè âaøèg. Saï moät tâaùèg ègö ôøã gö ûã èâaäè ñö ôïc caû vogè æaãè æôøã æaø60 162 000 ñoàèg. Tíèâ æaõã íïagt âaøèg tâaùèg cïûa ègaâè âaøèg? A. 0,27% B. 0,28% C. 0,29% D. 0,3% Caâu 119: Câãeàï daøã tâaät cïûa moät coè ñö ôøèg æaø130,4km vaøcâãeàï daøã cïûa coè ñö ôøèg èaøy tìeâè baûè ñoàæaø65,2cm. Tíèâ tæ æeäcïûa baûè ñoà?

15. A. 20000 1 B. 200000 1 C. 100000 1 D. 10000 1 Caâu 120: Tïokã cïûa âaã bogcoè coäèg æaïã æaø63 tïokã vaøtïokã câa baèèg 250% tïokã coè. Hoûã coè bao èâãeâï tïokã? A. 19 tïokã B. 22 tïokã C. 18 tïokã D. 21 tïokã Caâu 121: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg:í a) 25êâïùt 43gãaây – 12êâïùt 26 gãaây = 13êâïùt 17gãaây b) 45 gãôø20 êâïùt – 19 gãôø40 êâïùt = 26 gãôø40 êâïùt. c) 20 ègaøy 3 gãôø+ 14 ègaøy 22 gãôø= 35 ègaøy 1 gãôø. d) 12 èaêm 6 tâaùèg + 8 èaêm 7 tâaùèg = 20 èaêm 1 tâaùèg. Caâu 122: Moät oâtoâñã tö øÑaøNaüèg æïùc 7 gãôø20 êâïùt vaøñegè Qïy Nâôè æïùc 12 gãôø10 êâïùt. Hoûã oâtoâñã tö øÑaøNaüèg ñegè Qïy Nâôè âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè.? A. 4 gãôø30êâïùt C. 5 gãôø30êâïùt B. 5 gãôø50 êâïùt D. 4 gãôø50 êâïùt Caâu 123: Aè ñã tö øèâaøñegè begè òe âegt 45êâïùt, íaï ñoùñã oâtoâñegè Nâa Tìaèg âegt 3 gãôø 30 êâïùt. Hoûã Aè ñã tö øèâaøñegè NâaTìaèg âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 255 êâïùt B. 195 êâïùt C. 225 êâïùt D. 135 êâïùt Caâu 124: Laè tâã ñagï 5 vaùè côøâegt 40 êâïùt 45 gãaây. Hoûã tìïèg bìèâ Laè tâã ñagï moãã vaùè côøâegt bao èâãeâï æaâï? A. 200 êâïùt 225 gãaây C. 9 êâïùt 8 gãaây B. 8 êâïùt 9 gãaây D. 225 êâïùt 200 gãaây Caâu 125: Tìïèg bìèâ ègö ôøã tâôïcaot vaømay òoèg moät boäñoàâegt 1 gãôø25 êâïùt. Laàè tâö ù èâagt ègö ôøã ñoùmay boäñoà, æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ñoùmay ñö ôïc 9 boäñoà. Hoûã caûâaã æaàè may, ègö ôøã ñoùêâaûã may tìoèg bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 21 gãôø5 êâïùt C. 21 gãôø15 êâïùt B. 15 gãôø20êâïùt D. 15 gãôø15 êâïùt Caâu 126: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) (4 gãôø35 êâïùt + 5 gãôø15 êâïùt)  3 = 11 gãôø30 êâïùt. b) (3 ègaøy 15 gãôø- 1 ègaøy 21 gãôø)  2 = 4 ègaøy.

16. c) (25 êâïùt 46 gãaây + 19 êâïùt 24 gãaây) : 5 = 9 êâïùt 2 gãaây. d) 18 êâïùt 6 gãaây3 + 36 êâïùt 24 gãaây : 4 = 1 gãôø24 gãaây. Caâu 127: Haèèg vaøLaè âeïè gaëê èâaï æïùc 12 gãôø50 êâïùt. Haèèg ñegè câoãâeïè æïùc 12 gãôø 25 êâïùt, coøè Laè ñegè mïoäè magt mö ôøã æaêm êâïùt. Hoûã Haèèg êâaûã ñôïã Laè magt bao èâãeâï êâïùt? A. 1 gãôø25 êâïùt C. 25 êâïùt B. 15 êâïùt D. 40 êâïùt Caâu 128: Moät ègö ôøã ñã tö øA æïùc 5 gãôø35 êâïùt vaøñegè B æïùc 8 gãôø20 êâïùt. Gãö õa ñö ôøèg ègö ôøã ñoùègâæ 15 êâïùt. Hoûã èegï kâoâèg kektâôøã gãaè ègâæ ègö ôøã ñoùñã ëïaõèg ñö ôøèg AB âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø30 êâïùt C. 2 gãôø45 êâïùt B. 3 gãôø30 êâïùt D. 3 gãôø25 êâïùt Caâu 129: Moãã ègaøy Aè taäê tâekdïïc âaã æaàè, moãã æaàè 10 êâïùt vaø2 tãegt âoïc tâeâm, moãã tãegt 45 êâïùt. Hoûã moãã ègaøy Aè âoïc tâeâm vaøtaäê tâekdïïc bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø50 êâïùt C. 2 gãôø B. 1 gãôø50 êâïùt D. 1 gãôø45 êâïùt Caâu 130: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 7 5 tïaàè 36 gãôø:2 = … … … … gãôø. A. 12 gãôø50 êâïùt C. 13 gãôø B. 13 gãôø50 êâïùt D. 12 gãôø Caâu 131: Moät òe ñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 48 km/gãôøvaømagt 3 gãôø30 êâïùt. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 158km B. 178km C. 148km D. 168km Caâu 132: Moät ègö ôøã câaïy 1500 meùt tìoèg 4 êâïùt 10 gãaây. Tíèâ vaäè togc ègö ôøã ñoùcâaïy baèèg m/gãaây? A. 6m/ gãaây B. 3m/gãaây C. 4m/gãaây D. 5m/gãaây Caâu 133: Moät coè âokñã íaêè moàã coùtâekcâaïy ñö ôïc 8670m tìoèg 6 êâïùt. Tíèâ vaäè togc coè âokbaèèg km/gãôø? A. 0,867 km/gãôø C. 8,67 km/gãôø B. 86,7 km/gãôø D. 867 km/gãôø

17. Caâu 134: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 55 gãôø20 êâïùt : 7 1. 18 gãôø30 êâïùt B. 7 6 tïaàè 4 gãôø: 8 2. 10 gãôø C. 1 gãôø15 êâïùt8 3. 7,5 gãôø D. 12 gãôø15 êâïùt – 4 gãôø45êâïùt 4. 8 gãôø20 êâïùt Caâu 135: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg. Vaäè togc V = 30,6km/gãôø= m/gãaây. A. 7,5 B. 7,2 C. 8,5 D. 8,2 Caâu 136: Moät coè ègö ïa vaèè coùtâekdã câïyekè vôùã vaäè togc 12m/gãaây. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg dã câïyekè cïûa ègö ïa vaèè tìoèg 1 êâïùt 25 gãaây. A. 1200m B. 1,022km C. 102m D. 1,02km Caâu 137: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 16 gãôø35 êâïùt : 5 = … … gãôø… … … êâïùt. A. 3 gãôø19 êâïùt C. 3 gãôø17 êâïùt B. 3 gãôø7 êâïùt D. 3 gãôø9 êâïùt Caâu 138: Tíèâ tâôøã gãaè tö ø25 tâaùèg 5 ñegè 14 tâaùèg 6 kegtãegê? A. 20 ègaøy B. 21 ègaøy C. 22 ègaøy D. 19 ègaøy Caâu 139: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê vôùã vaäè togc 13,2 km/gãôø. Hoûã tìoèg 65 êâïùt ègö ôøã ñoùñã ñö ôïc bao èâãeâï meùt? A. 10430m B. 10340m C. 14300m D. 13400m Caâu 140: Moät òe maùy ñã vôùã vaäè togc 36 km/gãôø. Tíèâ tâôøã gãaè ñekòe maùy ñã ñö ôïc ëïaõèg ñö ôøèg daøã 42 km? A. 1 gãôø20 êâïùt C. 1 gãôø15 êâïùt B. 1 gãôø25 êâïùt D. 1gãôø10êâïùt Caâu 141: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 120 km. Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 68 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät òe ñaïê ñã tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 12 km/gãôø. Hoûã tö øæïùc baot ñaàï ñã íaï magy gãôøoâtoâgaëê òe ñaïê? A. 1 gãôø30 êâïùt C. 1gãôø10êâïùt B. 1 gãôø15 êâïùt D. 1 gãôø20 êâïùt Caâu 142: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè C vôùã vaäè togc 12,5 km/gãôøcïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA caùcâ B æaø40 km vôùã vaäè togc 36,5km/gãôøvaøñïokã tâeo òe ñaïê. Hoûã kektö øæïùc baot ñaàï ñã, íaï magy gãôøòe maùy ñïokã kòê òe ñaïê?

18. A. 1 gãôø35 êâïùt C. 1 gãôø53 êâïùt B. 1 gãôø40 êâïùt D. 1 gãôø45 êâïùt Caâu 143: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg: gãôø38 êâïùt : 7 = 5 gãôø14 êâïùt. A. 34 B. 35 C. 36 D. 37 Caâu 144: Moät oâtoâtaûã kâôûã âaøèâ tö øA æïùc 6 gãôø45 êâïùt vaøñegè B æïùc 11 gãôø30 êâïùt vôùã vaäè togc 56 km/gãôø. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB? A. 256km B. 265km C. 225km D. 266km Caâu 145: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 140 km. Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 67,5 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät òe ñaïê ñã tö øB ñegè A vaøíaï 1 gãôø45 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ vaäè togc òe ñaïê? A. 12,5 km/gãôø B. 12km/gãôø C. 13km/gãôø D. 13,5km/gãôø Caâu 146: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 1080 gãôø= … … … tïaàè … … … ègaøy. A. 5 tïaàè 3 ègaøy C. 6 tïaàè 5 ègaøy B. 6 tïaàè 3 ègaøy D. 5 tïaàè 5 ègaøy Caâu 147: Moät ca èoâñã ègö ôïc doøèg tö øB ñegè A íaï moät gãôø50 êâïùt tâì ca èoâñegè A. Tíèâ vaäè togc ca èoâtìeâè maët èö ôùc yeâè æaëèg. Bãegt ìaèèg ëïaõèg ñö ôøèg íoâèg tö øA ñegè B daøã 60 km, vaäè togc doøèg câaûy æaø4km/gãôø. A. 68 km/gãôø B. 86km/gãôø C. 76km/gãôø D. 72km/gãôø Caâu 148: Tìm ò bãegt: 49êâïùt 4 gãaây : ò = 3 êâïùt 4 gãaây. A. ò = 17 B. ò = 15 C. ò = 18 D. ò = 16 Caâu 149: Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 60km/gãôøtâì magt 2 gãôø. Negï moät òe maùy ñã tö øB ñegè A vôùã vaâè togc 50 km/gãô øtâì magt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø24 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 1 gãôø24 êâïùt D. 2 gãôø25 êâïùt Caâu 50: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ? 65 tïaàè 9 ègaøy :8 + 2 gãôø16 = … … … tïaàè … … … ègaøy. A. 8 tïaàè 4 ègaøy C. 7 tïaàè 5 ègaøy B. 8 tïaàè 5 ègaøy D. 9 tïaàè 2 ègaøy

19. Caâu 151: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 25km. Moät ègö ôøã ñã boätö øA ñegè B. Saï ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê vôùã vaäè togc 14,5 km/gãôøvaøñïokã kòê ègö ôøã ñã boäíaï 2 gãôø30 êâïùt. Tíèâ vaäè togc ègö ôøã ñã boä? A. 10km/gãôø B. 5km/gãôø C. 4,5km/gãôø D. 10,5km/gãôø Caâu 152: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) 1 ègaøy 15 gãôø- 23 gãôø= 16 gãôø. b) 25 êâïùt 13 gãaây + 6 êâïùt 47 gãaây = 32 êâïùt. c) 21 tïaàè 4 ègaøy – 6 ègaøy = 20 tïaàè 8 ègaøy. d) 68 gãôø4 êâïùt :2 – 15 gãôø58 êâïùt2 = 3 gãôø6 êâïùt. Caâu 153: Tíèâ tâôøã gãaè tö ø10 gãôøègaøy tâö ùba ñegè 7 gãôøègaøy tâö ùbaûy tìoèg cïøèg tïaàè. A. 3 ègaøy 18 gãôø C. 3 ègaøy 20 gãôø B. 3 ègaøy 23 gãôø D. 3 ègaøy 21 gãôø Caâu 154: Tìm íogò vaøy ñek ò gãôø y êâïùt : 5 = 4 gãôø18 êâïùt. A. ò = 21 vaøy = 30 C. ò = 20 vaøy = 40 B. ò = 20 vaøy = 30 D. ò = 21 vaøy = 40 Caâu 155: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øA æïùc 6 gãôø30 êâïùt vaøñegè B æïùc 11 gãôø. Doïc ñö ôøèg ègö ôøã ñã òe ñaïê ègâæ 45 êâïùt vaøvaäè togc òe ñaïê æaø12 km /gãôø. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 44km B. 45km C. 35km D. 34km Caâu 156: Tö øtâaøèâ êâogNâa Tìaèg, moät oâtoâkâôûã âaøèâ æïùc 6 gãôøvôùã vaäè togc 60 km/ gãôøvaødoïc ñö ôøèg coùdö øèg æaïã ègâæ 15 êâïùt. Hoûã oâtoâñegè tâaøèâ êâogTïy Hoaø æïùc magy gãôø, bãegt ëïaõèg ñö ôøèg tö øtâaøèâ êâogNâa Tìaèg ñegè tâaøèâ êâogTïy Hoaødaøã 100 km. A. 7 gãôø50 êâïùt C. 7 gãôø55 êâïùt B. 7gãôø40 êâïùt D. 7 gãôø45 êâïùt Caâu 157: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: (7êâïùt 41 gãaây + 8 êâïùt 13 gãaây) : 6 A. 2 êâïùt 9 gãaây C. 3 êâïùt 9 gãaây B. 2 êâïùt 19 gãaây D. 2 êâïùt 39 gãaây Caâu 158: Moät vaäè ñoäèg vãeâè câaïy 600m tìoèg 1 êâïùt 20 gãaây. Tíèâ vaäè togc câaïy cïûa vaäè ñoäèg vãeâè ñoùbaèèg m/gãaây?

20. A. 7,5m/gãaây B. 6,5m/gãaây C. 7m/gãaây D. 6m/gãaây Caâu 159: Tìm íoga ñek( 8 gãôø50 êâïùt + 4 gãôø10 êâïùt ) : a = 3 gãôø15 êâïùt A. 3 B. 4 C. 3,5 D. 4,5 Caâu 160: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 58,5km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 10,5km/gãôø. Saï moät gãôø30êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Negï âaã òe kâôûã âaøèâ cïøèg moät æïùc ñã veàC tâì íaï bao æaâï òe maùy gaëê òe ñaïê? A. 3 gãôø C. 2 gãôø7 êâïùt 30 gãaây B. 2 gãôø8 êâïùt D. 2 gãôø7 êâïùt 25 gãaây Caâu 161: Tìm ò ñek: ò gãôø19 êâïùt – 9 gãôø12 êâïùt : 8 = 4 gãôø10 êâïùt A. 41 B. 6 C. 42 D. 5 Caâu 162: Moät ca èoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc æaø34km/gãôøvaøvaäè togc doøèg èö ôùc æaø 2 km/gãôø. Saï 2 gãôøtâì ca èoâñegè B. Tíèâ tâôøã gãaè ca èoâtö øB tìôûveàA? A. 2 gãôø15 êâïùt C. 2 gãôø25 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø35 êâïùt Caâu 163: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 50km/gãôø. Ñegè B ègö ôøã ñoùæaäê tö ùc ëïay veàA vôùã vaäè togc 60 km/gãôø. Tíèâ tâôøã gãaè ègö ôøã ñoùñã vaøveàtìeâè ëïaõèg ñö ôøèg AB, bãegt ìaèèg ëïaõèg ñö ôøèg AB daøã 90 km. A. 3 gãôø30 êâïùt C. 3 gãôø20 êâïùt B. 3 gãôø18 êâïùt D. 3 gãôø42 êâïùt Caâu 164: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 7 ègaøy 15 gãôø4 + 21 gãôø A. 29 ègaøy 21 gãôø C. 31 ègaøy 9 gãôø B. 30 ègaøy 9 gãôø D. 28 ègaøy 19 gãôø. Caâu 165: Haã òe cïøèg kâôûã âaøèâ tö øA veàB. Xe maùy coùvaäè togc 48 km/gãôøvaømagt 3 gãôø ñegè B, oâtoâcoùvaäè togc 60 km/gãôø. Hoûã oâtoâêâaûã ñã magt bao æaâï tâì ñegè B. A. 2 gãôø4 êâïùt C. 2 gãôø40 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø24 êâïùt Caâu 166: Tâaøèâ êâogNâa Tìaèg caùcâ tâaøèâ êâogTïy Hoaø118 km. Moät oâtoâñã tö øNâa Tìaèg ñegè Tïy Hoaøvôùã vaäè togc 65km/gãôø. Saï kâã kâôûã âaøèâ ñö ôïc 1 gãôø36 êâïùt tâì oâtoâcoøè caùcâ tâaøèâ êâogTïy Hoaøbao èâãeâï kã-æoâ-meùt? A. 14 km B. 16 km C. 18 km D. 15 km

21. Caâu 167: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê kâôûã âaøèâ tö øA ñegè C vôùã vaäè togc 12km/gãôø. Saï 1 gãôø 24 êâïùt tâì oâtoâñïokã tâeo òe ñaïê vôùã vaäè togc 62km/gãôø. Hoûã íaï bao æaâï kektö ø æïùc kâôûã âaøèâ, oâtoâñïokã kòê òe ñaïê? A. 20 êâïùt 44 gãaây C. 20 êâïùt 15 gãaây B. 20 êâïùt 16 gãaây D. 20 êâïùt 26gãaây Caâu 168: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 gãôø8 êâïùt : 4 + 2 gãôø25 êâïùt3 = … … … A. 8 gãôø30 êâïùt C. 8 gãôø32 êâïùt B. 7 gãôø30 êâïùt D. 7 gãôø32 êâïùt Caâu 169: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 108 km, moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 46,8 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 13,2 km/gãôø. Hoûã âaã òe gaëê èâaï æïùc magy gãôø? Bãegt ìaèèg âaã òe cïøèg kâôûã âaøèâ æïùc 7 gãôø45 êâïùt. A. 6 gãôø C. 5 gãôø57 êâïùt B. 9 gãôø30 êâïùt D. 9 gãôø33 êâïùt Caâu 170: Moät vaäè ñoäèg vãeâè câaïy boäñaõcâaïy ñö ôïc 12,35km tìoèg tâôøã gãaè 1 gãôø35 êâïùt. Tíèâ vaäè togc cïûa vaäè ñoäèg vãeâè baèèg meùt/ êâïùt A. 130m/êâïùt C. 140m/êâïùt B. 135m/êâïùt D. 145m/êâïùt Caâu 171: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 90 km. èegï oâtoâvaøòe ñaïê ñã ègö ôïc câãeàï èâaï tâì íaï 1 gãôø48 êâïùt âaã òe gaëê èâaï. Coøè oâtoâvaøòe ñaïê ñã cïøèg câãeàï tâì íaï 3 gãôø âaã òe gaëê èâaï. Bãegt ìaèèg âaã òe kâôûã âaøèâ cïøèg moät æïùc. Tíèâ vaäè togc oâtoâ? A. 10k m/gãôø B. 40km/gãôø C. 50km/gãôø D. 30 km/gãôø Caâu 172: Moät ègö ôøã ñã boäñã ñö ôïc 3,5 km tìoèg tâôøã gãaè 35 êâïùt. Hoûã ègö ôøã ñoùêâaûã ñã tìoèg bao æaâï môùã âegt ëïaõèg ñö ôøèg 6km? A. 1 gãôø10 êâïùt C. 1 gãôø B. 1 gãôø20 êâïùt D. 1 gãôø15 êâïùt Caâu 173: Qïaõèg ñö ôøèg íoâèg AB daøã 81 km. Ca èoâ1 ñã òïoâã doøèg tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 26km/ gãôø, cïøèg æïùc ñoùca èoâ2 ñã ègö ôïc doøèg tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 19 km/gãôø. Negï âaã ca èoâcïøèg kâôûã âaøèâ æïùc 6 gãôø35 êâïùt tâì íaï bao æaâï âaã ca èoâgaïê èâaï? A. 1 gãôø48 êâïùt C. 7 gãôø23 êâïùt B. 8 gãôø13 êâïùt D. 8 gãôø23 êâïùt

22. Caâu 174: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: (7 gãôø15 êâïùt :3 – 1 gãôø40 êâïùt)  2 A. 1 gãôø30 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 1 gãôø15 êâïùt D. 3 gãôø30 êâïùt Caâu 175: Loaøã caùâeo coùtâekbôã vôùã vaäè togc 96 km/gãôø. Hoûã vôùã vaäè togc ñoùcaùâeo bôã 4800m magt bao èâãeâï êâïùt? A. 2 êâïùt B. 3 êâïùt C. 4 êâïùt D. 5 êâïùt Caâu 176: Loaøã baùo gagm coùtâekcâaïy vôùã vaäè togc 94 km/gãôø. Hoûã vôùã vaäè togc ñoùtâì æoaøã baùo gagm câaïy tìoèg 14 5 gãôøñö ôïc bao èâãeâï meùt? A. 3000m B. 2500m C. 25 000m D. 30 000m Caâu 177: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 45 km/gãôøcïøèg æïùc ñoùmoät oâtoâ ñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 72 km/gãôø. Hoûã íaï tâôøã gãaè bao æaâï tâì âaã òe caùcâ èâaï 63 km? A. 1 gãôø25 êâïùt C. 1 gãôø20 êâïùt B. 2 gãôø25 êâïùt D. 2 gãôø20 êâïùt Caâu 178: Moät oâtoâdö ïñòèâ ñã tö øA ñegè B magt 3 gãôø12 êâïùt èâö èg tâö ïc tegvaäè togc cïûa oâtoâcâæ baèèg 80% vaäè togc dö ïtíèâ. Hoûã tâö ïc tegoâtoâñã tö øA ñegè B magt bao èâãeâï æaâï? A. 4 gãôø C. 3 gãôø55 êâïùt B. 4 gãôø30 êâïùt D. Kâoâèg tíèâ ñö ôïc vì kâoâèg coùëïaõèg ñö ôøèg Caâu 179: Moät oâtoâñã tö øNâa Tìaèg ñegè tâaøèâ êâogÑaøNaüèg magt 8 gãôøvaøtö øÑaøNaüèg tìôûveàNâa Tìaèg magt 10 gãôø. Hoûã vaäè togc æïùc ñã baèèg bao èâãeâï êâaàè tìaêm æïùc veà? A. 120% B. 125% C. 115% D. 105% Caâu 180: Tíèâ : 4 gãôø35 êâïùt + 16 gãôø40 êâïùt : 5 A. 5 gãôø15 êâïùt C. 7 gãôø55 êâïùt B. 6 gãôø45 êâïùt D. 8 gãôø5 êâïùt Caâu 181: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. (4 gãôø35 êâïùt + 6 gãôø10 êâïùt)2 1. 5 gãôø35 êâïùt B. 4 gãôø35 êâïùt + 6 gãôø10 êâïùt2 2. 10 gôø35 êâïùt C. (7 gãôø30 êâïùt + 9 gãôø15 êâïùt) : 3 3. 21 gôø30 êâïùt D. 7 gãôø30 êâïùt + 9 gãôø15 êâïùt : 3 4. 16 gãôø55 êâïùt

23. Caâu 182: Moät coè tâïyeàè coùvaäè togc 9,6 km/ gãôøkâã èö ôùc yeâè æaëèg, vaäè togc cïûa doøèg íoâèg æaø2,4 km/gãôø. Negï tâïyeàè ñã òïoâã doøèg tâì íaï 3 gãôø15 êâïùt íeõñã ñö ôïc bao èâãeâï kã-æoâ-meùt? A. 38 km B. 37km C. 40 km D. 39km Caâu 183: Moät taøï tâïyûkâã òïoâã doøèg coùvaäè togc 35,6 km/gãôø, kâã ègö ôïc doøèg coùvaäè togc 17,4 km/gãôø.Tíèâ vaäè cïûa taøï tâïyûkâã èö ôùc yeâè æaëèg? A. 26,5km/gãôø B. 53km/gãôø C. 26km/gãôø D. 52km/gãôø Caâu 184: Tìm x bãegt: 1 gãôø30 êâïùt x + 7 gãôø= 19gãôø A. x = 2 B. x = 8 C. x = 6 D. x = 3 Caâu 185: Vaäè togc moät taøï tâïyûtìeâè maët èö ôùc yeâè æaëèg æaø20,4km/gãôøvaøvaäè togc doøèg èö ôùc æaø1,9 km/gãôø. Negï taøï tâïyûñã ègö ôïc doøèg tâì íaï bao æaâï taøï tâïyûñã ñö ôïc 46,25km? A. 2 gãôø10 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø50 êâïùt Caâu 186: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 1 gãôø30 êâïùt : 15 + 4 gãôø54 êâïùt A. 5 gãôø56 êâïùt C. 6 gãôø15 êâïùt B. 5 gãôø46 êâïùt D. 5 gãôø Caâu 187: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 36 km. Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè C, cïøèg æïùc ñoù moät oâtoâñã tö øA veàC vôùã vaäè togc 61,5 km/gãôøíaï 45 êâïùt tâì oâtoâñïokã kòê òe ñaïê. Tíèâ vaäè togc òe ñaïê? A. 13,5 km/gãôø C. 14 km/gãôø B. 13km/gãôø D. 14,5 km/gãôø Caâu 188: Tìm íoga bãegt: 6 gãôø10 êâïùt + 8 gãôø20 êâïùt : a = 7 gãôø A. a = 9 B. a = 10 C. a = 7 D. a = 11 CHÖÔNG IV Caâu 189: Hìèâ tam gãaùc coùñoädaøã ñaùy æaø2,6dm vaøcâãeàï cao æaø1,5dm tâì dãeäè tícâ æaø: A. 2.05dm2 B. 8,2 dm2 C. 1,95 dm2 D. 7,8 dm2 Caâu 190: Hìèâ tam gãaùc coùcaïèâ ñaùy 42,5 m vaødãeäè tícâ æaø11050 dm2 . Tíèâ câãeàï cao cïûa âìèâ tam gãaùc ( ñôè vòño æaøñeà-òã-meùt). A. 51 dm B. 50 dm C. 53 dm D. 52 dm Caâu 191: Câo âìèâ câö õèâaät ABCD coùdãeäè tícâ 95,36cm2 . Lagy ñãekm M tìeâè caïèâ AB. Tíèâ tokèg dãeäè tícâ cïûa âaã âìèâ tam gãaùc AMD vaøBMC? (xem hình veõ).

24. A M B A. 47,68 cm2 C. 47,86 cm2 B. 45,68 cm2 D. 45,68 cm2 D C Caâu 192: Câo âìèâ tam gãaùc ABC coùdãeäè tícâ 55,77 cm2 . Ngö ôøã ta caot bôùt moät êâaàè (xem hình veõ). A Bãegt MC = 3 1 BC. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè coøè æaïã. A. 18,59cm2 C. 34,17cm2 B. 37,18cm2 D. 24,84cm2 B H M C Caâu 193: Câo âìèâ tam gãaùc ABC coù dãeäè tícâ 44,45m2 . Ngö ôøã ta caot bôùt moät êâaàè . (xem hình veõ). Bãegt ñö ôøèg cao AK= 4 3 AH vaøcaïèâ ñaùy MN = 4 3 BC. Tíèâ dãeäè tícâ tam gãaùc AMN. A A. 50,35m2 C. 57,15m2 B. 52,47m2 D. 56,76m2 M N B C Caâu 194: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tam gãaùc AMN bãegt MN = 3 1 BC ; AB = 18,1cm; BC = 11,4cm A B A. 14,25 cm2 C. 103,17 cm2 M B. 36,46 cm2 D. 34,39 cm2 N D C Caâu 195: Câo âìèâ vïoâèg ABCD coùcaïèâ æaø30 dm, bòcaot 4 mãegèg ôû4 goùc (xem hình veõ ). Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ vïoâèg. A4dm 4dm B A. 8,68m2 C. 7,72m2 B. 8,78m2 D. 3,88m2 D4dm 4dm C

25. Caâu 196: Câo bãegt dãeäè tícâ âìèâ câö õèâaät ABCD æaø1800 cm (xem hình veõ ). Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tam gãaùc MDC. A B A. 300cm2 C. 400cm2 M B. 600cm2 D. 500cm2 D C Caâu 197: Moät âìèâ tâaèg coù dãeäè tícâ baèèg 48,65m2 vaøcâãeàï cao baèèg 6,3 m. Tíèâ tìïèg bìèâ coäèg ñoädaøã âaã caïèâ ñaùy? A. 3,75 m C. 7,5m B. 10,15 m D. 15m Caâu 198: Moät âìèâ tâaèg coùñaùy æôùè baèèg 40 m, ñaùy beùbaèèg 35% ñaùy æôùè vaøcâãeàï cao baèèg 65% ñaùy beù.Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg? A. 363,7 m2 B. 708,4 m2 C. 707,4 m2 D. 353,7 m2 Caâu 199: Moät tam gãaùc âìèâ vïoâèg coùdãeäè tícâ baèèg 40 1 cm2 vaømoät caïèâ goùc vïoâèg baèèg 8 1 cm. Tíèâ caïèâ goùc vïoâèg coøè æaïã? A. 5 2 cm B. 5 1 cm C. 5 3 cm D. 5 4 cm Caâu 200: Moät maûèâ vö ôøè âìèâ tâaèg (xem hình veõ) ègö ôøã ta íö ûdïïèg 45% dãeäè tícâ ñek tìoàèg ègoâ. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè coøè æaïã? A 40cm B A. 45 dm2 C. 4,5 dm2 B. 5,5 dm2 D. 55 dm2 20cm D 60cm C Caâu 201: Moät âìèâ tâaèg coùdãeäè tícâ 37,7 dm2 vaøtìïèg bìèâ coäèg âaã ñaùy æaø65 cm. Tíèâ câãeàï cao cïûa âìèâ tâaèg? A. 11,6 dm B. 5,08 dm C. 5,8 dm D. 11,06 dm Caâu 202: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg ABCD (nhö hình veõ). ABMN æaøâìèâ vïoâèg caïèâ baèèg 4m,DN = 2mvaøMC = 6m A 4m B A. 34m2 C. 36m2 B. 30m2 D. 32m2 D 2m N M 6m C 10cm 20cm

26. Caâu 203: Vãegt íogño 360 dm3 50000cm3 dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòæaømeùt kâogã. A. 0,41 m3 B. 0.041m3 C. 41 m3 D. 4,1 m3 Caâu 204: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 15 ò 46,32 cm3 = … … … dm3 A. 694,8 dm3 B. 0,6948 dm3 C. 6,948 dm3 D. 69,48 dm3 Caâu 205: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 0,05 dam3 400 dm3 = … … … m3 . A. 50,04 m3 B. 504 m3 C. 50,4 m3 D. 20 m3 Caâu 206: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 3,4 dm3 26 cm3 – 879 cm3 ( vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg coù íogño ceè-tã-meùt kâogã). A. 25,47 cm3 B. 254,7 cm3 C. 2457 cm3 D. 2547 cm3 Caâu 207: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 7250dm3 = m3 A. 7 4 1 B. 7 4 3 C. 7 2 1 D. 7 4 5 Caâu 208: Moät âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 6cm coùtâekcâö ùa togã ña bao èâãeâï âoäê èâoûâìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 2 cm? A. 3 B. 27 C. 54 D. 12 Caâu 209: Moät câaäï èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät cao 50 cm, daøã 10 cm vaøìoäèg 30 cm. Hoûã câaäï èö ôùc câö ùa togã ña bao èâãeâï æít èö ôùc( moät æít = 1 dm3 ). A. 150 æít B. 1,5 æít C. 15 æít D. 1500 æít Caâu 210: Ñektíèâ tâektícâ moät vãeâè ñaùègö ôøã ta tâaûvãeâè ñaùèaøy vaøo câaäï ñö ïèg èö ôùc âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 15cm câö ùa ñaày èö ôùc, ta tâagy èö ôùc daâèg cao tâeâm 4 cm (vãeâè ñaùâoaøè toaøè câìm tìoèg èö ôùc). Tíèâ tâektícâ vãeâè ñaù? A. 31,25 m3 B. 3,75 m3 C. 500 m3 D. 900 m3 Caâu 211: Moät boàè âoa âìèâ tìoøè coùdãeäè tícâ 153,86 dm. Tíèâ baùè kíèâ cïûa boàè âoa. A. ì = 7 dm B. ì = 7,5 dm C. ì = 49 dm D. 108 dm Caâu 212: Moät íôïã daây kãm æoaïã daøã 314 cm ñö ôïc caot tâaøèâ 5 êâaàè baèèg èâaï vaømoãã êâaàè ïogè tâaøèâ âìèâ tìoøè. Tíèâ baùè kíèâ cïûa âìèâ tìoøè èaøy? A. ì = 20 cm B. ì = 10 cm C. ì = 5 cm D. 15 cm Caâu 213: Tíèâ ò bãegt: 48%0,75 m = ò æít ( 1 æít = 1 dm) A. ò = 24 B. ò = 34 C. ò = 36 D. ò = 12

27. Caâu 214: Moät tâïøèg câö ùa òaêèg coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät daøã 70 cm, ìoäèg 50 cm, cao 140 cm. Tâïøèg èaøy câö ùa òaêèg vaømö ïc òaêèg ñegè 65% ío vôùã câãeàï cao. Tíèâ íogòaêèg tìoèg tâïøèg ( 1dm3 = 1 æít). A. 31,85 æít B. 38,15 æít C. 381,5 æít D. 318,5 æít Caâu 215: Moät baùèâ òe ñaïê æaêè tìeâè maët ñö ôøèg ñö ôïc 10 voøèg vaøæaêè ñö ôïc moät ëïaõèg ñö ôøèg 43,96 m. Tíèâ baùè kíèâ cïûa baùèâ òe (ñôè vòño ceè-tã-meùt). A. ì = 70 cm B. ì = 69 cm C. ì = 68 cm D. 140 cm Caâu 216: Moät tâïøèg coùdaïèg âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 70cm vaøcâö ùa ñaày daàï. Ngö ôøã ta ìoùt ñaày daàï vaøo èâö õèg caè èâö ïa, moãã caè câö ùa 6,45 æít. Hoûã ègö ôøã ta ìoùt ñaày ñö ôïc magy caè èâö vaäy vaøcoøè dö bao èâãeâï æít daàï? A. 53 caè vaødö 0,85 æít C. 54 caè vaødö 1,25 æít B. 53 caè vaødö 1,15 æít D. 54 caè vaødö 0,15 æít Caâu 217: Moät ñaùm ìïoäèg âìèâ tâaèg bòcaot moät êâaàè vaøtaïo tâaøèâ moät âìèâ tam gãaùc ADH (òemâìèâ veõ), bãegt dãeäè tícâ êâaàè bòcaot æaø96m vaø A 30m B caïèâ æaø12 m. Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg ABCD, bãegt ñaùy beù30m, ñaùy æôùè 60 m. A. 624 m2 C. 720 m2 D H C B. 642 m2 D. 702 m2 12m 48m Caâu 218: Moät baùèâ òe ñaïê coùbaùè kíèâ 50 cm æaêè ñö ôïc moät ëïaõèg ñö ôøèg daøã 213,52 m. Hoûã baùèâ òe æaêè ñö ôïc bao èâãeâï voøèg ? A. 72 voøèg B. 74 voøèg C. 70 voøèg D. 68 voøèg Caâu 219: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 569,4 m3 = 1. 56,94 æít B. 5,694 m3 = 2. 569,4 æít C. 56940000mm3 = 3. 0,5694 æít D. 0,5694 m3 = 4. 5,694 æít Caâu 220: Moät âoàcâö ùa ñaày èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät cao 3m, daøã 6,4 m vaøìoäèg 2,5 m. Ngö ôøã ta dïøèg maùy bôm ñekâïùt èö ôùc ìa kâoûã âoà, moãã gãôømaùy âïùt ñö ôïc 1600 æít. Hoûã íaï bao æaâï tâì âoàâegt èö ôùc? A. 3 gãôø B. 5 gãôø C. 7 gãôø D. 9 gãôø

28. Caâu 221: Vãegt íogño: 4,6 dm3 750cm3 dö ôùã daïèg âoãè íogvaødôè vòño æaøæít. A. 5 20 3 B. 5 20 7 C. 4 20 3 D. 20 7 Caâu 222: Moät câaäï èö ôùc âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 30cm, mö ïc èö ôùc tìoèg câaäï câæ ñegè 3 2 câãeàï cao câaäï. Ngö ôøã ta tâaûvaøo câaäï moät vãeâè ñaù tâì èö ôùc daâèg æeâè ñaày câaäï vaøkâoâèg tìaøè ìa ègoaøã ( vãeâè ñaù èaèm âoaøè toaøè tìoèg câaäï èö ôùc ). Tíèâ tâektícâ vãeâè ñaù? A. 0,18 dm3 B. 6 dm3 C. 18 dm3 D. 0,6 dm3 Caâu 223: Moät tâïøèg câö ùa èö ôùc câö ùa vö øa ñïû94,5 æít èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät daøã 70 cm, ìoäèg 30cm. Tíèâ câãeàï cao cïûa tâïøèg èö ôùc? A. 50cm B. 35 cm C. 30 cm D. 45 cm Caâu 224: Moät âìèâ tâaèg coùcâãeàï cao 30cm, ñaùy beùbaèèg 70% câãeàï cao vaøñaùy æôùè baèèg 3 4 ñaùy beù.Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg? A. 735 cm2 B. 73,5dm2 C. 7,35 cm2 D. 735dm2 Caâu 225: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 0,34 2 1 m2 + 540cm2 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòæaødm3 ). A. 135,2 dm3 B. 1350,2 dm3 C. 1350,02 dm3 D. 1352 dm3 Caâu 226: Ngö ôøã ta tâaûmoät kâogã íaot (ñaëc) âìèâ æaäê êâö ôèg vaøo moät câaäï ñö ïèg ñaày èö ôùc vaøæö ôïèg èö ôùc tìaøè ìa ègoaøã 27 æít. Tíèâ caïèâ cïûa kâogã íaot âìèâ æaäê êâö ôèg? A. 9 dm B. 6dm C. 3dm D. 27 dm Caâu 227: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 4 5 m3 – æít = 5 3 m3 A. 605 B. 560 C. 1850 D. 650 Caâu 228: Moät kâogã kãm æoaïã (ñaëc) coùdaïèg âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 5cm. Tíèâ kâogã æö ôïèg kâogã kãm æoaïã èaøy bãegt 1dm3 kãm æoaïã cïøèg æoaïã èaëèg 2,4 kg? A. 0,3kg B. 3 kg C. 30 kg D. 0,03kg Caâu 229: Moät tâïøèg câö ùa ñaày òaêèg coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät câãeàï daøã 80 cm, câãeàï ìoäèg 70 cm vaøcao 0,5 cm. Ngö ôøã ta æagy ìa 35% íogòaêèg. Hoûã ègö ôøã ta æagy ìa ñö ôïc bao èâãeâï æít òaêèg?

29. A. 9,8 æít B. 98 æít C. 980 æít D. 0,98 æít Caâu 230: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ beâè (BCDE æaøâìèâ vïoâèg). A A. 94 cm2 C. 79 cm2 5cm 6cm B E B. 49 cm2 D. 64 cm2 8cm 8cm C D 8cm Caâu 231: Moät âìèâ tam gãaùc KMN coùdãeäè tícâ baèèg dïeäè tícâ moät âìèâ vïoâèg caïèâ 14 dm vaøcoùcâãeàï cao KH = 140 cm. Tíèâ ñaùy MN( òem âìèâ veõ)K A. 56 dm C. 14 dm B. 42 dm D. 28 dm M H N Caâu 232: Tíèâ ò bãegt: 4  ( ò + 300 æít) = 2 m3 A. ò = 200 æít B. ò = 800 æít C. ò = 500 æít D. ò = 7700 æít Caâu 233: Moät âìèâ vïoâèg coùcâï vã 180 cm. Tíèâ câï vã cïûa âìèâ tìoèg èaèm tìoèg âìèâ vïoâèg ñoù? (òem âìèâ) A B A. 14.13 cm C. 1,413 cm B. 141,3 cm D. 0,1413 cm D C Caâu 234: Tìm a bãegt: a( 4dm3 – 566 cm3 ) = 24,038. A. a = 8 B. a = 6 C. a = 7 D. a = 5 Caâu 235: Vãegt kegt ëïaûêâeùê tíèâ íaï dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòño æaømãæãmeùt kâogã: ( 0,0035 æít -0,46 cm3 ) ò 0,05%. A. 152 m3 B. 0,152 m3 C. 15,2 mm3 D. 1,52 mm3 CHÖÔNG V : CAÙC BAØI OÂN TAÄP Caâu 236: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 7 4 : 6 7 2 5        A 2 3 1 B. 1 3 2 C. 3 2 1 D. 1 6 5 Caâu 237: Tìm âaã íogtâeo íô ñoàíaï: o.

30. Sogæôùè: Sogbeù: 45 A. 72 vaø37 B 72 vaø27 C. 119 vaø72 D. 119 vaø27 Caâu 238: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 7 4 : 6 7 2 5  . A. 1 3 2 B. 3 2 1 C. 1 6 5 D. 2 3 1 Caâu 239: Ngö ôøã ta æagy ìa 45% íoggaïo tìoèg kâo tâì ñö ôïc 2 5 8 tagè. Hoûã tìoèg kâo coøè bao èâãeâï tagè gaïo? A 8 tagè B. 6 tagè C. 7 tagè D. 4,4 tagè Caâu 240: Negï mïa 8m vaûã êâaûã tìaû345000 ñoàèg. Hoûã mïa 14 m vaûã tâì êâaûã tìaûbao èâãeâï tãeàè? A .609000 ñoàèg B. 509 000 ñoàèg C. 690 000 ñoàèg D. 590 000 ñoàèg Caâu 241: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 2 5 tagè – 235 yegè = taï5 yegè. A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Caâu 242: Tíèâ dãeäè tícâ tagm bìa âìèâ câö õèâaät coù câãeàï ìoäèg baèèg 7 4 câãeàï daøã vaø câãeàï ìoäèg keùm câãeàï daøã 30 m. A. 1200m2 B. 600m2 C. 400 m2 D. 800 m2 Caâu 243: Tìm ò bãegt tìïèg bìèâ coäèg cïûa ò vaø45% æaø40,8%. A. ò = 77,1% B. ò = 86,1% C. ò = 126,6% D. ò = 36,6% Caâu 244: Câa vaøcoè cïøèg bö ôùc æeâè baøè caâè tâì kãm cïûa caâè câæ 90 kg. Saï ñoùcâa ìôøã kâoûã baøè caâè tâì kãm câæ 30 kg. Hoûã kâogã æö ôïèg cïûa coè baèèg bao èâãeâï êâaàè tìaêm kâogã æö ôïèg cïûa câa? A. 50% B. 45% C. 40% D. 35% Caâu 245: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 6km 215m4 – 2045m7 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íog ño ñôè vòæaøæã-æoâmeùt). A. 10,455 km B. 10 1000 545 km C. 11,545km D. 11 1000 455 km

31. Caâu 246: Naêm èay tïokã boggagê 3 æaàè tïokã coè vaøbogâôè coè 40 tïokã.Tíèâ tïokã cïûa bog? A. 80 tïokã B. 20 tïokã C. 60 tïokã D. 50 tïokã Caâu 247: Tìm íogò bãegt: 3 2 1 : 2 3 1 = ò + 1 5 2 A. ò = 9 1 B. ò = 10 3 C. ò = 10 7 D. ò = 10 1 Caâu 248: Saâè cïûa moät tìö ôøèg Tãekï âoïc coùdaïèg âìèâ câö õèâaät coùèö ûa câï vã 0,75 km vaø câãeàï ìoäèg baèèg 8 7 câãeàï daøã.Tíèâ câãeàï daøã cïûa íaâè tìö ôøèg? (ñôè vòæaømeùt). A. 400m B. 350 m C. 450 m D. 300 m Caâu 249: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ:        4 1 2 3 1 5 : 370% = ? A. 5 4 B. 6 5 C. 4 3 D. 3 2 Caâu 250: Vãegt íogño 460dm2 35 cm2 dö ôùã daïèg íogño coùñôè vòæaømeùt vïoâèg? A. 460,35 m2 B. 4,635 m2 C. 4,6035 m2 D. 46,035 m2 Caâu 251: Moät kâï ñagt coùdãeäè tícâ 0,2âa 5m2 . Ngö ôøã ta dïøèg 40% dãeäè tícâ ñagt ñektìoàèg âoa. Hoûã dãeäè tícâ ñagt ñektìoàèg âoa baèèg bao èâãeâï meùt vïoâèg? A. 820 m2 B. 80,2 m2 C. 8,2 m2 D. 802 m2 Caâu 252: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg: 0,5 tagè ò 37% = yegè 5kg. A. 18 B. 16 C. 17 D. 19 Caâu 253: Moät âoäê coù72 vãeâè bã tìoèg ñoùcoù15% æaøíogbã maøï òaèâ vaø36 vãeâè bã maøï ñoûvaøcoøè æaïã æaøbã maøï vaøèg. Tíèâ tæ íogêâaàè tìaêm cïûa bã maøï vaøèg ío vôùã íog bã tìoèg âoäê? A. 65% B. 35% C. 20% D. 80% Caâu 254: Tìm ò bãegt: (ò : 17) 14% = 5,6 A. ò = 784 B. ò = 748 C. ò = 680 D. ò = 608 Caâu 255: Moät ègö ôøã ñã òe maùy, tìoèg 3 gãôøñaàï moãã gãôøñã ñö ôïc 48,6 km, tìoèg 5 gãôøkeg tãegê moãã gãôøñã ñö ôïc 43,4 km. Hoûã ègö ôøã ñoùñã ñö ôïc tagt caûbao èâãeâï kã-æoâ- meùt? A. 167,5 km B. 36,28 km C. 16,75 km D. 362,8 km

32. Caâu 256: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 25%3 âa 14m2 = dam2 A. 7503,5 B. 750,35 C. 753,05 D. 7530,5 Caâu 257: Sogæôùè èâãeàï âôè íogbeù25 ñôè vòvaøíogæôùè baèèg 350% íogbeù. Tìm íogæôùè? A. 10 B. 35 C. 36 D. 11 Caâu 258: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa baíog: 56% ; 160% vaø 20 9 æaø: A. 78% B. 76% C. 87% D. 67% Caâu 259: Moät tagm bìa âìèâ vïoâèg coùdãeäè tícâ baèèg 30% cïûa 27000mm. Tíèâ caïèâ cïûa tagm bìa ( ñôè vòño æaøceè-tã-meùt). A. 81 cm B. 90cm C. 9000cm D. 9cm Caâu 260: Nogã bãekïtâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 35% cïûa 1,4 = 1. 4,8 B. (450 : 15) 16% = 2. 4 45 C. 2 2 1 – 6 19 + 3 3 1 = 3. 0,49 D. 16,39 + 5,25 -10,39 = 4. 2 3 2 Caâu 261: Tìö ôøèg tãekï âoïc Kãm Ñoàèg tìoèg ñôït tìoàèg caây do tæèâ êâaùt ñoäèg ñaõtìoàèg ñö ôïc 3000 caây, tìoèg ñoùìãeâèg æôùê 5A tìoàèg ñö ôïc 150 caây.Hoûã æôùê 5A tìoàèg ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm caây cïûa tìö ôøèg? A. 20% B. 200% C 0,2% D. 0,02% Caâu 262: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: (161,4 – 68,9) : 3,7 – 15,24 A. 9,86 B. 9,76 C. 9,67 D. 97,6 Caâu 263: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa íogò vaø45% æaø40%. Tíèâ íogò (vãegt dö ôùã daïèg tæ íogêâaàè tìaêm) A. ò = 42,5% B. ò = 85% C. ò = 35% D. ò = 5%

33. Caâu 264: Lôùê 5B coù55% âoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm togt vaø25% íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm kâaù. Bãegt íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm kâaùít âôè íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm togt æaø12 em.Tíèâ íogâoïc íãèâ cïûa æôùê 5B? A. 60 âoïc íãèâ B. 30 âoïc íãèâ C. 15 âoïc íãèâ D. 40 âoïc íãèâ Caâu 265: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg a) 14âa 100m2 : 30 = 46 dm2 70 m2 b) 5,74 : 0,68  3,4 – 2,6 = 6,8 c) 6m2 80 cm2  37% = 25160 d) 4 3 2 + 2 2 1 – 3 12 5 = 2 4 3 Caâu 266: Saoê òegê caùc êâaâè íog: 17 6 ; 13 15 ; 31 12 ; 4 1 tâeo tâö ùtö ïtö øbeùñegè æôùè. A. 4 1 ; 17 6 ; 31 12 ; 13 15 C. 4 1 ; 31 12 ; 17 6 ; 13 15 B. 13 15 ; 31 12 ; 17 6 ; 4 1 D. 17 6 ; 4 1 ; 31 12 ; 13 15 Caâu 267: Moät bekèö ôùc âìèâ âoäê câö õèâaät coùkícâ tâö ôùc ño ôûtìoèg æoøèg bekæaø: daøã 5m, ìoäèg 3m, cao 1,5dm. 70% tâektícâ cïûa bekñaèg ñö ïèg èö ôùc. Hoûã êâaûã ñoktâeâm bao èâãeâï æít èö ôùc tâì bekcâö ùa ñaày èö ôùc? A. 90æít B. 900æít C. 630 æít D. 6300 æít Caâu 268: Vãegt êâaâè íog 32 24 tâaøèâ êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï íog100. A. 100 65 B. 100 60 C. 100 75 D. 100 80 Caâu 269: Tö øègaøy 21 tâaùèg 8 èaêm 2006 ñegè âegt ègaøy 20 tâaùèg 9 èaêm 2006 æaøbao èâãeâï ègaøy? A. 29 ègaøy B. 30 ègaøy C. 28 ègaøy D. 31 ègaøy Caâu 270: Voøã tâö ùèâagt moãã gãôøcâaûy ñö ôïc 8 1 tâektícâ cïûa bek, voøã tâö ùâaã moãã gãôøcâaûy ñö ôïc 4 1 tâektícâ cïûa bek. Negï caûâaã voøã cïøèg câaûy vaøo bektìoèg moät gãôøtâì ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm cïûa bek?

34. A. 37,5% B. 375% C. 0,375% D. 3,75% Caâu 271: Lö ôèg âaøèg tâaùèg cïûa baùc Haûã æaø2,3 tìãeäï ñoàèg vaøbaùc Haûã câã tãeâï tagt caû moïã vãeäc âegt 2 000 000 ñoàèg. Hoûã baùc Haûã ñekdaøèâ ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm ío vôùã íogtãeàè maøbaùc Haûã êâaûã câã tãeâï? A. 30% B. 15% C. 43% D. 45% Caâu 272: Tìm x bãegt: x 4 tagè 7 taï5 yegè = 28 tagè 5 taï A. x = 4 B. x = 8 C. x = 6 D. x = 2 Caâu 273: Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè toùc 56,3km/gãôø. Cïøèg æïùc ñoùmoät òe maùy ñã tö ø B ñegè A vôùã vaäè togc 35,7 km/gãôø. Saï 2 gãôø30 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB? A. 125 km B. 120km C. 135 km D. 130km Caâu 274: Vãegt íogño: 752000m dö ôùã daïèg âoãè íogcoùñôè vòæaøâeùc-ta. A. 75 5 1 B. 75 5 2 C. 75 10 3 D. 75 2 1 Caâu 275: Moät tagm bìa âìèâ câö õèâaät coùcâï vã 45 cm vaøcâãeàï daøã baèèg 4 5 câãeàï ìoäèg. Tíèâ câãeàï ìoäèg cïûa tagm bìa? A. 12,5 cm B. 10 cm C. 10,5 cm D. 11,5 cm Caâu 276: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 26040 m = … … … … km A. 26 4 1 B. 26 25 10 C. 26 25 1 D. 26 40 1 Caâu 277: Moät mãegèg ñagt âìèâ câö õèâaät coùdãeäè tícâ 800m2 vaøcâãeàï daøã 40 m, ègö ôøã ta ñaøo moät caùã âoàâìèâ baùè ègïyeät ( xem hình veõ). Tíèâ dãeäè tícâ maët âoà? A B A. 6,28 m2 C. 175 m2 B. 628 m2 D. 157 m2 D C Caâu 278: Tìm ò bãegt: ò – 7,84 = 64%  (2,8 + 3,7) A. ò = 12 B. ò = 11,8 C. ò = 12,2 D. ò = 11,9 Caâu 279: Moät âìèâ tâaèg coùñaùy æôùè 14 cm, ñaùy beù11 cm vaødãeäè tícâ baèèg dãeäè tícâ âìèâ vïoâèg caïèâ 15 cm. Tíèâ câãeàï cao âìèâ tâaèg? Hoà

35. A. 10cm B. 18 cm C. 9 cm D. 16 cm Caâu 280: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: ( 4,805 – 2,894 : 2)  5 A. 19,67 B. 16,97 C. 16,79 D. 17,69 Caâu 281: Moät bekcoùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät câö ùa 6750 æít èö ôùc. Ñaùy bekcoùcâãeàï daøã 1,8 m câãeàï ìoäèg 1,5 m. Tíèâ câãeàï cao cïûa kâogã èö ôùc câö ùa tìoèg bek? A. 25 m B. 0,25 m C. 2,8 m D. 2,5 m Caâu 282: Moät oâtoâcö ùcâaïy 150 km tâì tãeâï tâïï12 æít òaêèg. Hoûã oâtoâñã ëïa ëïaõèg ñö ôøèg 95 km tâì tãeâï tâïïâegt bao èâãeâï æít òaêèg? A. 7,6 æít B. 11,2 æít C. 6,7 æít D. 12,1 æít Caâu 283: Moät èeàè èâaøâìèâ câö õèâaät coùcâãeàï daøã 7 m, câãeàï ìoäèg 5m. Ngö ôøã ta dïøèg bao èâãeâï vãeâè gaïcâ âìèâ vïoâèg caïèâ 5 dm ñekæaùt èeàè èâaøñoù. A. 1400 vãeâè B. 140 vãeâè C. 700 vãeâè D. 70 vãeâè Caâu 284: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 0,18  ò = 9 1. ò = 2,3 B. ò : 3,6 = 5 2. ò = 1 C. 18,4 : ò = 8 3. ò = 18 D. 0,6  ò = 5 3 4. ò = 50 Caâu 285: Moät mãegèg ñagt âìèâ tâaèg coùñaùy beùbaèèg 270 m, ñaùy æôùè baèèg 7 3 ñaùy beù, câãeàï cao baèèg 30% ñaùy æôùè.Tíèâ câãeàï cao cïûa mãegèg ñagt âìèâ tâaèg? A. 18,9 m B. 19,8 m C. 189 m D. 198 m Caâu 286: Tìm íogò ñek: 7 gãôø50 êâïùt + 15 gãôø52 êâïùt : = 9gãôø49 êâïùt A. ò = 7 B. ò = 5 C. ò = 6 D. ò = 8 Caâu 287: Moät bekcaùâìèâ âoäê câö õèâaät coùcâãeàï daøã 50 cm, câãeàï ìoäèg 40 cm, câãeàï cao 30 cm. Hoûã êâaûã ñokvaøo bekbao èâãeâï æít èö ôùc ñekbekcâö ùa ñaày èö ôùc? A. 30 æít B. 60 æít C. 40 æít D. 50 æít ò

36. Caâu 288: Moät ègö ôøã ñã òe daïê vôùã vaäè togc 12,5 km/ gãôø. Ñïùèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã boä vôùã vaäè togc 6,5 km/gãôøvaøñã cïøèg câãeàï vôùã ègö ôøã ñã òe ñaïê. Bãegt ìaèèg kâã baot ñaàï ñã, ègö ôøã ñã òe ñaïê caùcâ ègö ôøã ñã boämoät ëïaõèg ñö ôøèg daøã 9 km. Hoûã íaï bao æaâï tâì ègö ôøã ñã òe ñaïê ñïokã kòê ègö ôøã ñã boä? (xem hình veõ). xe ñaïp Ñi boä A. 1 gãôø20 êâïùt C. 70 êâïùt 9 km B. 1 gãôø30 êâïùt D. 80 êâïùt 12,5km/giôø 6,5 km/giôø Caâu 289: Tìm ò bãegt: 6,35  ò + ò  3,65 = 30. A. ò = 4 B. ò = 4,5 C. ò = 3 D. ò = 3,5 Caâu 290: Tïokã cïûa coè gaùã baèèg 3 1 tïokã meï, tïokã cïûa coè tìaã baèèg 4 1 tïokã meï. Tïokã cïûa âaã coè coäèg æaïã æaø28 tïokã. Tíèâ tïokã cïûa meï? A. 76 tïokã B. 67 tïokã C. 38 tïokã D. 48 tïokã Caâu 291: Cïõèg ñeàbaøã 290. Tíèâ tïokã coè gaùã vaøcoè tìaã? A. 16 tïokã vaø12 tïokã C. 15 tïokã vaø 13 tïokã B. 12 tïokã vaø8 tïokã D. 11 tïokã vaø9 tïokã Caâu 292: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb bãegt: a – b = 45 vaø 2 7  b a . A. a = 64 vaøb = 17 C. a = 60 vaøb = 15 B. a = 63 vaøb = 18 D. a = 64 vaøb = 19 Caâu 293: Câãa ñeàï 35 æít daàï vaøo caùc câaã, moãã câaã câö ùa 0,75 æít. Hoûã ñö ôïc bao èâãeâï câaã câö ùa ñaày daàï vaøcoøè tâö øa magy æít? A. 46 câaã vaøtâö øa 50 æít C. 46 câaã vaøtâö øa 0,5 æít B. 46 câaã vaøtâö øa 5 æít D. 45 câaã vaøtâö øa 0,5 æít Caâu 294: Coù24 vãeâè bã, tìoèg ñoùcoù4 vãeâè bã maøï tìaoèg, 5 vãeâè bã maøï òaèâ, 6 vãeâè bã maøï ñoûvaø8 vãeâè bã maøï vaøèg. Nâö vaäy 6 1 íogbã coùmaøï? A. Vaøèg B. Ñoû C. Xaèâ D. Tìaoèg Caâu 295: Ñoïc íogño íaï: 5,316 m3 . Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâvïoâèg. a) Naêm êâaky ba tìaêm mö ôøã íaùï meùt kâogã.

37. b) Naêm êâaky ba ègâìè moät tìaêm íaùï mö ôã meùt kâogã. c) Naêm ègâìè ba tìaêm mö ôøã íaùï êâaàè tìaêm meùt kâogã. d) Naêm ègâìè ba tìaêm mö ôøã íaùï êâaàè ègâìè meùt kâogã. Caâu 296: Moät oâtoâñã ñö ôïc 90 km vôùã vaäè togc 75 km/gãôø, tãegê ñoùoâtoâñã ñö ôïc 45 km vôùã vaäè togc 90km/gãôø. Nâö vaäy tâôøã gãaè oâtoâñã ñö ôïc caûâaã ñoaïè ñö ôøèg æaø: A. 1 gãôø42 êâïùt C. 1 gãôø12 êâïùt B. 1 gãôø7 êâïùt D. 2 gãôø10 êâïùt Caâu 297: Tìm ò bãegt: 5 gãôø36 êâïùt : ò + 2 gãôø32 êâïùt = 3 gãôø A. ò = 10 B. ò = 12 C. ò = 11 D. ò = 13 Caâu 298: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 12,5 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät oâtoâ ñã tö øB ñegè A vôùã vaäè togc gagê ñoâã 5,8 æaàè vaäè togc òe ñaïê vaøíaï 1 gãôø12 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 100 km B. 103 km C. 102 km D. 105 km Caâu 299: Bãegt 86% cïûa moät íogæaø602, vaäy 5 1 cïûa íogñoùæaø: A. 700 B. 120,4 C. 17,2 D. 140 Caâu 300: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a,b bãegt: a+b = 68 vaø 2 1 1 b a A. a = 40,8 vaøb = 27,2 C. a = 40 vaøb = 28 B. a = 41 vaøb = 27 D. a = 40,2 vaøb = 27,8

40. Caâï 197 C Caâï 229 B Caâï 261 A Caâï 291 A Caâï 198 D Caâï 230 C Caâï 262 B Caâï 292 B Caâï 199 A Caâï 231 D Caâï 263 C Caâï 293 C

Trắc Nghiệm Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 Có Lời Giải Chi Tiết

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11 Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời …

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

Bài tập câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác có lời giải chi tiết lớp 11

290 Câu Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô Có Lời Giải

, Nhân viên at Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng & Thương Mại Không Gian Xanh

Published on

2. a. Nhập khẩu và xuất khẩu tăng b. Chính phủ tăng chi tiêucho quốc phòng c. Chính phủ cắt giảm các khoản trợ cấp và giảm thuế d. Các lựa chọn đều đúng 14: Trên đồ thị, trục hoành ghi sản lượng quốc gia, trục tung ghi mức giá chung, đường tổng cung AS dịch chuyển khi: a. Mức giá chung thay đổi b. Chính phủ thay đổi các khoản chi ngân sách c. Thu nhập quốc gia không đổi d. Công nghệ sản xuất có những thay đổi đáng kể 15: Trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn: a. Dự trữ ngoại tệ của quốc gia thay đổi tùy theo diễn biến trên thị trường ngoại hối b. Dự trữ ngoại tệ của quốc gia tăng khi tỷ giá hối đoái giảm c. Dự trữ ngoại tệ của quốc gia không thay đổi, bất luận diễn biến trên thị trường ngoại hối d. Dự trữ ngoại tệ của quốc gia giảm khi tỷ giá hối đoái tăng 16: Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa không thay đổi đáng kể, tốc độ tăng giá trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới, sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước sẽ: a. tăng b. giảm c. Không thay đổi d. Không thể kết luận 17: Khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng, nếu các yếu tố khác không đổi, Việt Namsẽ: a. Thặng dư hoặc thâm hụt cán cân thanh toán b. Tăng xuất khẩu ròng c.Tăng thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài d. Các lựa chọn đều đúng 18: Nếu các yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng thì sản lượng cân bằng sẽ: a. Tăng b. Giảm c. không thay đổi d. Không thể thay đổi 19: Nền kinh tế đang ở mức toàn dụng. Giả sử lãi suất, giá cả và tỷ giá hối đoái không đổi, nếu chính phủ giảm chi tiêuvà giảm thuế một lượng bằng nhau, trạng thái của nền kinh tế sẽ thay đổi: a. Từ suy thoái sang lạm phát b. Từ suy thoái sang ổn định c. Từ ổn định sang lạm phát d. Từ ổn định sang suy thoái 20: Tác động ngắn hạn của chính sách nới lỏng tiền tệ trong nền kinh tế mở với cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi là: a. Sản lượng tăng b. Thặng dư hoặc giảm thâm hụt cán cân thương mại c. Đồng nội tệ giảm giá d. Các lựa chọn đều đúng. 21: Một nền kinh tế trong trạng thái toàn dụng nhân công có nghĩa là: a. Không còn lạm phát nhưng có thể còn thất nghiệp b. Không còn thất nghiệp nhưng có thể còn lạm phát c. Không còn thất nghiệp và không còn lạm phát d. Vẫn còn một tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp nhất định 22: Trong cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, muốn triệt tiêulượng dư cung ngoại tệ, NHTƯ phải: a. Dùng ngoại tệ để mua nội tệ b. Dùng nội tệ để mua ngoại tệ c. Không can thiệp vào thị trường ngoại hối d. Các lựa chọn đều sai 23: Tỷ giá thay đổi sẽ ảnh hưởng đến a. Cán cân thương mại b. Cán cân thanh toán c. Sản lượng quốc gia d. Các lựa chọn đều đúng 24: Theo lý thuyết của Keynes, những chính sách nào sau đây thích hợp nhất nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp: a. Giảm thuế và giatăng số mua hàng hóa của chính phủ b. Tăng thuế và giảm số mua hàng hóa của chính phủ c. Tăng thuế thu nhập và tăng số mua hàng hóa của chính phủ d. Phá giá, giảm thuế và giảm số mua hàng hóa của chính phủ 25: Chính sách nào của chính phủ sẽ làm kinh tế tăng trưởng nhiều nhất a. giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm, cung cấp tín dụng thuế đầu tư, và giảm thâm hụt b. giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm, cung cấp tín dụng thuế đầu tư, và tăng thâm hụt c. tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm, cung cấp tín dụng thuế đầu tư, và giảm thâm hụt d. tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm, cung cấp tín dụng thuế đầu tư, và tăng thâm hụt

3. 26: Nếu những người cho vay và đi vay thống nhất về một mức lãi suất danh nghĩ a nào đó và lạm phát trong thực tế lại thấp hơn so với mức mà họ kỳ vọng thì: a. Người đi vay sẽ được lợi và người cho vay bị thiệt b. Người cho vay được lợi và người đi vay bị thiệt c. Cả người đi vay và người cho vay đều không được lợi vì lãi suất danh nghĩa được cố định theo hợp đồng d. Các lựa chọn đều không đúng 27: Hàm số tiêudùng: C = 20 + 0,9 Y (Y:thu nhập). Tiết kiệm S ở mức thu nhập khả dụng 100 là: a. S = 10 b. S = 0 c. S = -10 d. Không thể tính được 28: Tác động “hất ra” (hay còn gọi là tác động lấn át) của chính sách tài chính là do: a. Tăng chi tiêu của chính phủ làm giảm lãi suất, dẫn tới tăng đầu tư, làm tăng hiệu lực kích thích tổng cầu b. Tăng chi tiêu của chính phủ làm tăng lãi suất, dẫn tới giảm đầu tư, làm giảm hiệu lực kích thích tổng cầu c. Giảm chi tiêu của chính phủ làm tăng lãi suất, dẫn tới giảm đầu tư, làm giảm hiệu lực kích thích tổng cầu d. Giảm chi tiêu của chính phủ, làm giảm lãi suất, dẫn tới tăng đầu tư, làm tăng hiệu lực kích thích tổng cầu 29: Theo lý thuyết xác định sản lượng (được minh họa bằng đồ thị có đường 450), nếu tổng chi tiêu kế hoạch (tổng cầu dự kiến) lớn hơn GDP thực (hoặc sản lượng) thì: a. Các doanh nghiệp sẽ giảm sản lượng để giải phóng thặng dư tồn kho so với mức tồn kho dự kiến b. Các doanh nghiệp sẽ tăng hoặc giảm sản lượng tuỳ theo tình hình tồn kho thực tế là ít hơn hay nhiều hơn mức tồn kho dự kiến c. Các doanh nghiệp sẽ không thay đổi sản lượng vì tồn kho thực tế đã bằng mức tồn kho dự kiến d. Các doanh nghiệp sẽ tăng sản lượng để bổ sung tồn kho cho đủ mức tồn kho dự kiến. 30: Mở rộng tiềntệ (hoặc nới lỏng tiềntệ): a. Là một chính sách do NHTƯ thực hiện để kích cầu bằng cách giảm thuế, tăng trợ cấp xã hội, hoặc tăng chi tiêu ngân sách b. Là một chính sách do NHTƯ thực hiện để kích cầu bằng cách tăng lãi suất chiết khấu, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hoặc bán ra chứng khoán nhà nước c. Là một chính sách do NHTƯ thực hiện để kích cầu bằng cách hạ lãi suất chiết khấu, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hoặc mua các chứng khoán nhà nước d. Là một chính sách do NHTƯ thực hiện để kích cầu bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ 31: Sản lượng tiềm năng (sản lượng toàn dụng) là mức sản lượng: a. mà tại đó nếu tăng tổng cầu thì lạm phát sẽ tăng nhanh b. mà tại đó nền kinh tế còn tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất c. tối đa của nền kinh tế d. các lựa chọn đều đúng 32: Giả định lãi suất là 8%. Nếu phải lựa chọn giữa 100$ ngày hôm nay và 116$ ngày này hai năm sau, bạn sẽ chọn: a. 100$ ngày hôm nay b. 116$ ngày này 2 năm sau c. Không có gì khác biệt giữa hai phương án trên d. Không chọn phương án nào 33: Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của năm 1989? Doanh thu của: a. Một chiếc xe Honda sản xuất năm 1989 ở Tennessee b. Dịch vụ cắt tóc c. Dịch vụ của nhà môi giới bất động sản d. Một ngôi nhà được xây dựng năm 1988 và được bán lần đầu tiêntrong năm 1989 e. Tất cả các lựa chọn đều được tính vào GDP năm 1989

5. 44: Nhiều nước Đông Á đang tăng trưởng rất nhanh vì: a. Họ có nguồn tài nguyên dồi dào b. Họ là các nước đế quốc và đã vơ vét được của cải từ chiến thắng trước đây trong chiến tranh c. Họ đã giành một tỷ lệ rất lớn của GDP cho tiết kiệm và đầu tư d. Họ đã luôn luôn giàu có và sẽ tiếp tục giàu có, điều này vẫn được biết đến như là “nước chảy chỗ trũng” e. Không có câu trả lời nào đúng 45: Khi một nước có GDP bình quân rất nhỏ: a. Nước này phải chịu số mệnh nghèo mãi mãi b. Nước này chắc hẳn là một nước nhỏ c. Nước này có tiềm năng tăng trưởng tương đối nhanh nhờ “hiệuứng bắt kịp” d. Một sự tăng lên về tư bản có thể sẽ có ảnh hưởng tới sản lượng e. Không có câu trả lời đúng 46: Khi một nước giàucó, a. nước này hầu như không thể nghèo đi một cách tương đối b. Nước này sẽ khó có thể tăng trưởng nhanh chóng do quy luật lợi tức giảm dần đối với tư bản c. Tư bản trở nên có năng suất hơn nhờ “hiệu ứng bắt kịp” d. Nước này không cần vốn nhân lực nữa e. Không câu trả lời nào đúng 47: Nếu hai nước cùng khởi đầu với mức GDP bình quân đầu người như nhau, và một nước tăng trưởng với tốc độ 2%/năm còn một nước tăng trưởng 4%/năm a. GDP bình quân của một nước sẽ luôn lớn hơn GDP bình quân của nước còn lại 2% b. Mức sống của nước có tốc độ tăng trưởng 4% sẽ tăng dần khoảng cách với mức sống của nước tăng trưởng chậm hơn do tăng trưởng kép c. Mức sống của hai nước sẽ gặp nhau do quy luật lợi suất giảm dần đối với tư bản d. Năm sau, kinh tế của nước tăng trưởng 4% sẽ lớn gấp hai lần nước tăng trưởng 2%. 48: Chi phí cơ hội của tăng trưởng là: a. sự giảm sút về đầu tư hiện tại b. sự giảm sút về tiết kiệm hiện tại c. sự giảm sút về tiêudùng hiện tại d. sự giảm sút về thuế 49: Sự giatăng nhân tố nào sau đây không làm tăng năng suất của một quốc gia a. Vốn nhân lực/ công nhân b. Tư bản vật chất/ công nhân c. Tài nguyên thiên nhiên/ công nhân d. Lao động e. Tri thức công nghệ 50: Câu nhận định nào trong số các câu sau là đúng? a. Các nước có thể có mức GDP bình quân khác nhau nhưng đều tăng trưởng với tỷ lệ như nhau b. Các nước có thể có tỷ lệ tăng trưởng khác nhau nhưng mức GDP bình quân của mỗi nước là như nhau c. Các nước đều có tốc độ tăng trưởng và mức sản lượng như nhau vì mỗi nước đều có được các nhân tố sản xuất giống nhau d. Mức GDP bình quân cũng như tốc độ tăng trưởng của các nước có sự khác nhau lớn, và theo thời gian, các nước nghèo có thể trở nên giàumột cách tương đối. 51: Một giám đốc bị mất việc do công ty làm ăn thua lỗ. Ông ta nhận được khoản trợ cấp thôi việc 50 triệu đồng thay vì tiền lương 100 triệu Đ/năm trước đây. Vợ ông ta bắt đầu đi làm với mức lương 10 triệu Đ/năm. Con gái ông ta vẫn làm công việc như cũ, nhưng tăng thêm khoản đóng góp cho bố mẹ 5 triệu Đ/Năm. Phần đóng góp của gia đình này vào tổng thu nhập quốc dân trong năm sẽ giảm đi: a. 50 triệu Đ b. 65 triệu Đ c. 75 triệu Đ d. 85 triệu Đ e. 90 triệuĐ 52: Điều nào sau đây sẽ khiến cho CPI tăng nhiều hơn so với chỉ số điều chỉnh GDP? a. Tăng giá xe đạp Thống Nhất

7. 59: Giả sử không có Chính phủ và ngoại thương nếu tiêu dùng tự định là 30, đầu tư là 40, MPS = 0,1. Mức sản lượng cân bằng là: a. Khoảng 77 b. 430 c.700 d. 400 60: Nếu có một sự giảm sút trong đầu tư của tư nhân 10tỷ MPC = 0,75 mức sản lượng sẽ: a. Giảm xuống 40tỷ b.Tăng 40 tỷ c.Giảm xuống 13,33tỷ d. Tăng lên 13,33tỷ 61: Khi nền kinh tế đạt được mức toàn dụng, điều đó có nghĩa là: a. Không còn lạm phát b. Không còn thất nghiệp c. Vẫn còn tồn tại một tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp d. Các lựa chọn đều sai 62: Cho biết: K=1/(1-MPC) . Đây là số nhân trong: a. Nền kinh tế đóng, không có Chính phủ b. Nền kinh tế đóng, có Chính phủ c. Nền kinh tế mở d. Các lựa chọn đều có thể đúng 63: Các nhà kinh tế học cổ điển cho rằng đường tổng cung AS: a. Thẳng đứng tại mức sản lượng tiềm năng b. AS nằm ngang c. AS dốc lên d. AS nằm ngang khi Y<YP và thẳng đứng khi Y=YP 64: Khi cung tiền và cầu tiền được biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiền, mức giá tăng: a. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng lãi suất cân bằng b. Làm dịch chuyền đường cầu tiền sang trái và làm tăng lãi suất cân bằng c. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm giảm lãi suất cân bằng d. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm giảm lãi suất cân bằng e. Các lựa chọn đều sai 65: Khi cung tiền và cầu tiền được biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiền, sự cắt giảm thu nhập làm: a. Dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng lãi suất cân bằng b. Dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm tăng lãi suất cân bằng c. Dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm giảm lãi suất cân bằng d. Dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm giảm lãi suất cân bằng 66: Yếu tố nào trong các yếu tố sau đây ít có khả năng nhất trong việc kích thích sự gia tăng đầu tư: a. Lãi suất giảm b. Chi tiêu cho tiêu dùng tăng c. Cạn kiệt hàng tồn kho d. Nhập khẩu tăng e. Tiến bộ công nghệ 67: Theo lý thuyết của Keynes kết hợp chính sách nào trong các chính sách sau đây thích hợp nhất đối với một Chính phủ đang cắt giảm thất nghiệp: a. Cắt giảm thuế & tăng chi tiêucủa Chính phủ b. Phá giá, tăng thuế & cắt giảm chi tiêu của Chính phủ c. Tăng thuế thu nhập & tăng chi tiêu của Chính phủ d. Phá giá, giảm thuế & giảm chi tiêucủa Chính phủ 68: Một sự giatăng trong nhập khẩu tự định sẽ: a. Dịch chuyển đường LM sang phải b. Dịch chuyển đường IS sang phải c. Dịch chuyển đường IS sang trái d. Không ảnh hưởng đến đường IS 69: Trên đồ thị, điểm cân bằng chung là giao điểm của đường IS và đường LM, biết rằng đầu tư hoàn toàn không co giãntheo lãi suất, chính sáchtài khóa sẽ: a. Ảnh hưởng nhiều hơn nếu áp dụng riêng rẽ b. Không ảnh hưởng c. Ảnh hưởng nhiều hơn nếu nó được kết hợp với chính sáchmở rộng tiền tệ d. Không có câu nào đúng 70: Mô hình tăng trưởng Solow: a. Mô tả quá trình sản xuất, phân phối và phân bổ sản lượng của nền kinh tế tại một thời điểm nhất định.

11. c. Chính phủ cho in quá nhiều tiền d. Sự gia tăng giá cả của các yếu tố đầu vào, ví dụ như lao động và dầu mỏ e. Các lựa chọn đều sai 102: Nếu mức giá tăng gấp đôi a. Lượng cầu tiền giảm một nửa b. Cung tiền bị cắt giảm một nửa c. Thu nhập danh nghĩa không bị ảnh hưởng d. Giá trị của tiền bị cắt giảm một nửa e. Các lựa chọn đều sai 103: Trong dài hạn, cầu tiềnphụ thuộc nhiều nhất vào: a. Mức giá b. Sự sẵn có của thẻ tín dụng c. Sự sẵn có của các đại lý ngân hàng d. Lãi suất 104: Lý thuyết số lượng tiền tệ kết luận rằng sự giatăng của cung tiềngây ra: a. Sự gia tăng tương ứng của tốc độ lưu thông b. Sự gia tăng tương ứng của giá cả c. Sự gia tăng tương ứng của sản lượng thực tế d. Sự giảm sút tương ứng của tốc độ lưu thông e. Sự giảm sút tương ứng của giá cả 105: Nếu tiền có tính trung lập thì: a. Sự gia tăng của cung tiền chẳng có ý nghĩa gì cả b. Cung tiền không thể thay đổi bởi vì nó gắn chặt với một loại hàng hoá, ví dụ vàng c. Sự thay đổi của cung tiền chỉ ảnh hưởng đến các biến thực tế, ví dụ sản lượng thực tế d. Sự thay đổi của cung tiền chỉ ảnh hưởng đến các biến danh nghĩa, ví dụ giá cả và tiềnlương e. Sự thay đổi của cung tiền làm giảm tốc độ lưu thông một tỷ lệ tương ứng, do vậy không có hiệu ứng nào đối với giá cả hoặc sản lượng thực tế 106: Nếu cung tiền tăng 5%, và sản lượng thực tế tăng 2%, giá cả sẽ tăng: a. 5% b. nhỏ hơn 5% c. lớn hơn 5% d. các lựa chọn đều sai 107: Các nước sử dụng thuế lạm phát bởi vì: a. chính phủ không hiểu được nguyên nhân và hậu quả của lạm phát b. chính phủ có được một ngân sách cân bằng c. chi tiêu của chính phủ rất lớn và khoản thu thuế của chính phủ không tương xứng và họ gặp khó khăn trong việc đi vay d. thuế lạm phát là hợp lý nhất trong tất cả các loại thuế e. thuế lạm phát là loại thuế có khả năng luỹ tiến nhất (người giàu phải nộp) trong tất cả các loại thuế. 108: Giả sử lãi suất danh nghĩa là 7% trong khi đó cung tiền tăng với tốc độ 5%/năm. Nếu chính phủ tăng tốc độ tăng tiền từ 5% lên đến 9%, hiệu ứng Fisher cho thấy rằng trong dài hạn, lãi suất danh nghĩa sẽ là: a. 4% b. 9% c. 11% d. 12% e. 16% 109: Nếu lạm phát trong thực tế lớn hơn so với mức mà mọi người kỳ vọng, thì: a. Của cải được tái phân phối từ người đi vay sang người cho vay b. của cải được tái phân phối từ người cho vay sang người đi vay c. không có sự tái phân phối nào xảy ra d. lãi suất thực tế không bị ảnh hưởng 110: Loại chi phí lạm phát nào sau đây không xảy ra khi lạm phát ổn định và có thể dự kiến được a. Chi phí mòn giày b. Chi phí thực đơn c. Các tác hại do lạm phát gây ra sự biến dạng về thuế d. sự tái phân phối của cải một cách ngẫu nhiên e. Các chi phí do sự lẫn lộn và bất tiện 111: Giả sử rằng do lạm phát, người dân Brazil giữ tiền mặt một cách ít nhất và hàng ngày họ tới ngân hàng để rút lượng tiềnmặt theo nhu cầu. Đây là một ví dụ về: a. Chi phí mòn giày b. Chi phí thực đơn c. Các tác hại do lạm phát gây ra sự biến dạng về thuế

13. d. bằng việc tăng cầu về công nhân trong khu vực có công đoàn 120. Chính sách nào sau đây của chính phủ thất bại đối với việc giảm tỷ lệ thất nghiệp? a. giảm trợ cấp thất nghiệp b. thiết lập các cơ quan việc làm c. thiết lập chương trình đào tạo công nhân d. tăng tiềnlương tối thiểu e. phê chuẩn luật về quyền lao động 121. Theo quan ®iÓm cña Friedman th× sù ®¸nh ®æi gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp chØ x¶y ra A. Trong ng¾n h¹n, khi ®êng Phillips cha dÞch chuyÓn B. Khi c¸c t¸c nh©n kinh tÕ cã kú väng hîp lý C. Khi chÝnh phñ thµnh c”ng trong viÖc c¾t gi¶m kú väng vÒ l¹m ph¸t cña c¸c t¸c nh©n kinh tÕ D. Khi kú väng ®îc h×nh thµnh dùa trªn kinh nghiÖm qu¸ khø (gi¶ thuyÕt kú väng thÝch nghi) vµ thÞ trêng nhanh chãng ®iÒu chØnh ®Ó trung hoµ ¶nh hëng cña c¸c có sèc. 122. Sù kh¸c nhau gi÷a l¹m ph¸t do cÇu kÐo vµ l¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy tríc hÕt lµ ë chç A . chÝnh phñ t¨ng thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lªn qu¸ cao vµ më réng tiÒn tÖ qu¸ møc cÇn thiÕt. B.L¹m ph¸t do cÇu kÐo cã nguyªn nh©n ë có sèc cÇu, lµm dÞch chuyÓn ®êng tæng cÇu sang ph¶i vµ s¶n lîng t¨ng. C .L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy cã nguyªn nh©n ë có sèc cung, lµm dÞch chuyÓn ®êng tæng cung sang tr¸i vµ g©y ra t×nh tr¹ng suy tho¸i. D .chÝnh phñ t¨ng thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lªn qu¸ cao, më réng tiÒn tÖ qu¸ møc cÇn thiÕt vµ l¹m ph¸t do cÇu kÐo cã nguyªn nh©n ë có sèc cÇu, lµm dÞch chuyÓn ®êng tæng cÇu sang ph¶i vµ s¶n lîng t¨ng cßn l¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy cã nguyªn nh©n ë có sèc cung, lµm dÞch chuyÓn ®êng tæng cung sang tr¸i vµ g©y ra t×nh tr¹ng suy tho¸i E. l¹m ph¸t do cÇu kÐo cã nguyªn nh©n ë có sèc cÇu, lµm dÞch chuyÓn ®êng tæng cÇu sang ph¶i vµ s¶n lîng t¨ng cßn l¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy cã nguyªn nh©n ë có sèc cung, lµm dÞch chuyÓn ®êng tæng cung sang tr¸i vµ g©y ra t×nh tr¹ng suy tho¸i 123. L¹m ph¸t kh”ng dù kiÕn hay bÊt ngê tríc hÕt A. Lµm ph¸t sinh chi phÝ thùc ®¬n vµ chi phÝ mßn giµy B. Lµm gi¶m s¶n lîng cña nÒn kinh tÕ C. Ph©n phèi l¹i cña c¶i gi÷a ngêi cho vay vµ ®i vay, gi÷a ngêi n¾m gi÷ tµi s¶n b”ng tiÒn vµ ngêi n¾m gi÷ tµi s¶n b”ng hiÖn vËt. D. T¹o ra nh÷ng t¸c h¹i tëng tîng vi c¸c t¸c nh©n kinh tÕ kh”ng tÝnh ®Õn lo¹i l¹m ph¸t nµy. 124. Khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi kho¸, chÝnh phñ cã thÓ dïng c¸c c”ng cô sau A. .Gi¸ c¶ vµ tiÒn l¬ng B. .Tû gi¸ hèi ®o¸i C.ThuÕ vµ chi tiªu mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ D. ThuÕ quan vµ h¹n ng¹ch E. Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc, l·i suÊt chiÕt khÊu vµ nghiÖp vô thÞ tr- êng më.

14. 125. NÕu chÝnh phñ muèn khuyÕn khÝch ®Çu t ®Ó thóc ®Èy tû lÖ t¨ng trëng dµi h¹n nhng kh”ng muèn lµm thay ®æi s¶n lîng hiÖn t¹i v× nã ®ang æn ®Þnh ë møc s¶n lîng tiÒm n¨ng, chÝnh phñ sÏ A VËn dông phèi hîp chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ vµ t¨ng cung tiÒn B VËn dông phèi hîp chÝnh s¸ch trî cÊp ®Çu t vµ c¾t gi¶m l·i suÊt chiÕt khÊu C VËn dông phèi hîp chÝnh s¸ch c¾t gi¶m chi tiªu vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng D VËn dông phèi hîp chÝnh s¸ch c¾t gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc vµ gi¶m thuÕ E T×m c¸ch æn ®Þnh tÊt c¶ c¸c biÕn chÝnh s¸ch ë møc hiÖn t¹i 126. Khi ®Çu t lµm t¨ng khèi lîng t b¶n trong nÒn kinh tÕ, ®Çu t sÏ A Lµm cho ®êng tæng cung ng¾n h¹n dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ ®êng tæng cung dµi h¹n dÞch chuyÓn sang tr¸i. B Lµm cho ®êng tæng cung ng¾n h¹n dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®êng tæng cung dµi h¹n dÞch chuyÓn sang ph¶i. C Kh”ng g©y ra t¸c ®éng g× tíi møc tæng cung ng¾n h¹n, nhng lµm thay ®æi møc s¶n lîng tiÒm n¨ng, qua ®ã lµm dÞch chuyÓn ®êng tæng cung dµi h¹n sang ph¶i. D G©y ra t¸c ®éng nh mét có sèc cung thuËn lîi vµ lµm dÞch chuyÓn ®êng tæng cung sang ph¶i, qua ®ã lµm t¨ng c¶ møc tæng cung vµ tæng cÇu. 127. Trong nÒn kinh tÕ gi¶n ®¬n vµ nÒn kinh tÕ ®ãng cã chÝnh phñ A. Tæng s¶n phÈm quèc d©n b”ng tæng s¶n phÈm quèc néi B. Tæng s¶n phÈm quèc d©n nhá h¬n tæng s¶n phÈm quèc néi C. Tæng s¶n phÈm quèc d©n lín h¬n tæng s¶n phÈm quèc néi D. Tæng s¶n phÈm quèc d©n vµ tæng s¶n phÈm quèc néi kh”ng cã mèi quan hÖ víi nhau 128. Trong nÒn kinh tÕ më A. Tæng s¶n phÈm quèc d©n b”ng tæng s¶n phÈm quèc néi B. Tæng s¶n phÈm quèc d©n nhá h¬n tæng s¶n phÈm quèc néi C. Tæng s¶n phÈm quèc d©n lín h¬n tæng s¶n phÈm quèc néi D. Tæng s¶n phÈm quèc d©n vµ tæng s¶n phÈm quèc néi kh¸c nhau ë phÇn thu nhËp rßng tõ tµi s¶n ë níc ngoµi 129. Trong nÒn kinh tÕ gi¶n ®¬n A. .Chi tiªu cña chÝnh phñ lu”n b”ng thuÕ cña chÝnh phñ B. . XuÊt khÈu lu”n lu”n b”ng nhËp khÈu C. .TiÕt kiÖm lu”n lu”n b”ng ®Çu tu D. .Nhu cÇu tiÕt kiÖm lu”n lu”n b”ng nhu cÇu ®Çu t 130. Trong nÒn kinh tÕ ®ãng cã chÝnh phñ A..C¸n c©n th¬ng m¹i lu”n lu”n c©n b”ng B. ThÆng d cña khu vùc t nh©n ph¶i b”ng th©m hôt ng©n s¸ch cña chÝnh phñ vµ ngîc l¹i C. TiÕt kiÖm lu”n lu”n b”ng ®Çu t D. Chi tiªu cña chÝnh phñ lu”n lu”n b”ng thuÕ cña chÝnh phñ 131. Trong nÒn kinh tÕ më

15. A. Th©m hôt c¸n c©n th¬ng m¹i ph¶i b”ng th©m hôt cña khu vùc trong níc vµ ngîc l¹i B. XuÊt khÈu ph¶i b”ng nhËp khÈu C. TiÕt kiÖm ph¶i b”ng ®Çu t D. Th©m hôt ng©n s¸ch lµ nguyªn nh©n duy nhÊt g©y ra th©m hôt trong c¸n c©n th¬ng m¹i E. Th©m hôt trong c¸n c©n th¬ng m¹i ph¶i b”ng thÆng d cña khu vùc t nh©n trong níc 132. Trong nÒn kinh tÕ më, GDP tÝnh theo ph¬ng ph¸p chi tiªu vµ theo luång s¶n phÈm cuèi cïng ®Òu b”ng A. C + I + G + X + IM B . C + I + G + X – IM C . C + I + G + Te D.C + I + G + D E .C + I + G + Td 133. NÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ gia t¨ng th× GDP b”ng A tæng thu nhËp gia t¨ng cña c¸c nh©n tè s¶n xuÊt trong níc B tæng chi phÝ t¨ng thªm ph¸t sinh tõ viÖc sö dông c¸c nh©n tè s¶n xuÊt nh lao ®éng, vèn, ®Êt ®ai vµ n¨ng lùc kinh doanh C tæng gi¸ trÞ gia t¨ng cña tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ D tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ dÞch vô trõ khÊu hao 134. GDP tÝnh theo gi¸ thÞ trêng vµ tÝnh theo chi phÝ nh©n tè kh¸c nhau ë A. PhÇn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh B.ThuÕ gi¸n thu C. ThuÕ trùc thu D. Trî cÊp x· héi E. Trî cÊp thÊt nghiÖp 135. NÕu trong mét n¨m nµo ®ã chØ sè GDP thùc tÕ lµ 110% vµ chØ sè GDP danh nghÜa lµ 120% th× tèc ®é t¨ng trëng cña n¨m ®ã b”ng A. 120% B. 10% C. 110% D. 20% 136. Bé phËn chi tiªu cho tiªu dïng kh”ng phô thuéc vµo thu nhËp quyÕt ®Þnh A VÞ trÝ cña ®êng tiªu dïng B VÞ trÝ cña ®êng tiÕt kiÖm C §iÓm c¾t trôc tung cña ®êng tiªu dïng hay møc tiªu dïng tèi thiÓu D §é dèc cña ®êng tiªu dïng E §é dèc cña ®êng tiÕt kiÖm 137. Chi tiªu mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ phô thuéc vµo A ThuÕ cña chÝnh phñ B Thu nhËp cña nÒn kinh tÕ C C©n nh¾c vÒ mÆt chÝnh trÞ – x· héi cña chÝnh phñ D Quy m” cña chÝnh phñ, tøc lµ chÝnh phñ cµng lín th× møc chi tiªu cµng cao. E ViÖn trî cña níc ngoµi 138. XuÊt khÈu rßng cña mét níc phô thuéc vµo A Thu nhËp cña nÒn kinh tÕ trong níc B Thu nhËp ë níc ngoµi C Khuynh híng nhËp khÈu cËn biªn D Tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång tiÒn trong níc vµ ®ång tiÒn cña c¸c n- íc b¹n hµng

16. E Thu nhËp cña nÒn kinh tÕ trong níc, thu nhËp ë níc ngoµi, khuynh híng nhËp khÈu cËn biªn, tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång tiÒn trong níc vµ ®ång tiÒn cña c¸c níc b¹n hµng 139. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho ®êng tæng cÇu trong mèi quan hÖ víi møc gi¸ cã ®é dèc ©m lµ sù gi¶m sót cña møc gi¸ t¹o ra A Sù gi¶m sót cña cung øng tiÒn tÖ B Sù gia t¨ng cña nhu cÇu tiÒn tÖ phôc vô cho ®éng c¬ giao dÞch C Sù gia t¨ng cung øng tiÒn tÖ D Sù gi¶m sót cña nhu cÇu tiÒn tÖ phôc vô cho ®éng c¬ giao dÞch E Sù gi¶m sót chi tiªu cho ®Çu t. 140. Sù biÕn ®éng cña nhu cÇu vÒ tiÒn trong nÒn kinh tÕ ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tµi kho¸ nh thÕ nµo? A. Lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tµi kho¸ B. Trung hoµ hoµn toµn hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tµi kho¸ C. Lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tµi kho¸ D. Kh”ng dù b¸o ®îc hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tµi kho¸ E. Kh”ng g©y ra t¸c ®éng g× ®èi víi hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tµi kho¸. 141. Yªó tè nµo trong c¸c yÕu tè s©u ®©y ¶nh hëng ®Õn s¶n lîng thùc tÕ trong dµi h¹n? A Møc cung øng tiÒn tÖ B Møc cung vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt C Quy m” chi tiªu cña chÝnh phñ D C¸n c©n th¬ng m¹i quèc tÕ E Quy m” tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ 142. Nh÷ng ®æi míi trong ngµnh ng©n hµng nh sö dông réng r·i thÎ tÝn dông, m¸y rót tiÒn tù ®éng, …sÏ lµm cho A. Khèi lîng tiÒn tÖ t¨ng lªn nÕu ng©n hµng trung ¬ng kh”ng thu hÑp c¬ së tiÒn tÖ B. Khèi lîng tiÒn tÖ gi¶m v× mäi ngêi kh”ng cÇn gi÷ nhiÒu tiÒn nh tríc C. L·i suÊt t¨ng v× mäi ngêi ph¶i vay tiÒn nhiÒu h¬n D. L·i suÊt t¨ng v× c¸c ng©n hµng c¹nh tranh nhau ®Ó nhËn tiÒn göi. 143. HiÖn tîng nµo díi ®©y kh”ng thÓ x¶y ra trong thêi kú suy tho¸i A. §Çu t vµo hµng ho¸ l©u bÒn t¨ng B. Gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô gi¶m C. Møc thu vÒ thuÕ gi¶m D. Lîi nhuËn c”ng ty gi¶m E. Trî cÊp thÊt nghiÖp t¨ng 144. NhËn ®Þnh nµo sau ®©y vÒ tiÕt kiÖm quèc gia lµ sai A TiÕt kiÖm quèc gia b”ng tæng cña c¸c kho¶n tiÒn göi trong tµi kho¶n tiÕt kiÖm cña hÖ thèng ng©n hµng B TiÕt kiÖm quèc gia b”ng tæng cña tiÕt kiÖm c¸ nh©n vµ tiÕt kiÖm c”ng céng

17. C TiÕt kiÖm quèc gia chÝnh lµ phÇn s¶n lîng cßn l¹i sau khi ®a tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vµ chÝnh phñ D TiÕt kiÖm quèc gia b”ng ®Çu t quèc gia t¹i møc l·i suÊt c©n b”ng 145. Sè ngêi bÞ mÊt viÖc do nÒn kinh tÕ bíc vµo thêi kú suy tho¸i ®îc xÕp vµo d¹ng A ThÊt nghiÖp t¹m thêi B ThÊt nghiÖp c¬ cÊu C ThÊt nghiÖp do thiÕu cÇu D ThÊt nghiÖp tù nhiªn 146. L¹m ph¸t lµ sù gia t¨ng cña A Gi¸ c¶ mét mÆt hµng B Møc gi¸ chung C Møc thu nhËp b×nh qu©n D GDP danh nghÜa 147. NÕu chØ sè gi¸ trong thêi kú thø ba lµ 125% vµ thêi kú thø t lµ 140% th× møc l¹m ph¸t trong thêi kú thø t so víi thêi kú thø ba lµ: A 12% B 11,2% C 15% D Kh”ng thÓ tÝnh ®îc v× kh”ng cã th”ng tin vÒ thêi kú gèc 148. NÕu tû lÖ l¹m ph¸t lín h¬n l·i suÊt danh nghÜa th× l·i suÊt thùc tÕ sÏ A Lín h¬n 0 B B”ng 0 C Nhá h¬n 0 D Kh”ng ©m 149. ViÖc Trung Quèc b¸n nhiÒu xe m¸y sang ViÖt Nam trong thêi gian qua chøng tá A Trung Quèc trî cÊp cho viÖc xuÊt khÈu xe m¸y sang ViÖt Nam B Trung Quèc cã lîi thÕ tuyÖt ®èi so víi ViÖt Nam trong viÖc s¶n xuÊt xe m¸y C Trung Quèc cã lîi thÕ so s¸nh so víi ViÖt Nam trong viÖc s¶n xuÊt xe m¸y D Ngêi ViÖt Nam sÝnh dïng hµng ngo¹i h¬n hµng ho¸ s¶n xuÊt ë ViÖt Nam 150. NÕu tæng s¶n lîng lµ kh”ng ®æi vµ tiÕt kiÖm quèc gia kh”ng cã quan hÖ víi l·i suÊt, sù gia t¨ng cña thuÕ sÏ A §Èy ®êng tiÕt kiÖm th¼ng ®øng sang tr¸i B Lµm gi¶m ®Çu t C Lµm t¨ng tiªu dïng D Lµm gi¶m møc l·i suÊt c©n b”ng vµ t¨ng ®Çu tu 151. C¸n c©n th¬ng m¹i ch¾c ch¾n sÏ ®îc c¶i thiÖn khi chÝnh phñ A T¨ng thuÕ nhËp khÈu ®¸nh vµo xe m¸y B T¨ng h¹n ng¹ch nhËp khÈu ” t” C H¹n chÕ sè c d©n trong níc du lÞch sang Trung Quèc D Trî cÊp xuÊt khÈu cho mét sè mÆt hµng E T¨ng thuÕ nhËp khÈu ®ång lo¹t 1% vµ c¶i thiÖn c¬ chÕ xuÊt khÈu, lµm cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu trë nªn th”ng tho¸ng h¬n. 152. Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ lµ A. Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa trõ tû lÖ l¹m ph¸t trong níc B. Gi¸ cña mét ®ång tiÒn quèc gia tÝnh b”ng mét ®¬n vÞ cña ®ång tiÒn quèc gia kh¸c C. Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa ®· ®iÒu chØnh ®Ó lo¹i trõ ¶nh hëng tõ sù thay ®æi cña gi¸ c¶ ë trong níc vµ níc ngoµi

18. D. Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa tÝnh theo gi¸ hiÖn hµnh 153. Khi hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Mü chÝnh thøc cã hiÖu lùc, cã nhiÒu kh¶ n¨ng A. XuÊt khÈu cña ViÖt Nam t¨ng vµ ®iÒu nµy lµm cho tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång ViÖt Nam cã xu híng t¨ng B. NhËp khÈu tõ Mü vµo ViÖt Nam t¨ng vµ ®iÒu nµy lµm cho tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång ViÖt Nam cã xu híng gi¶m C. Ngêi Mü sÏ sang du lÞch ë ViÖt Nam nhiÒu h¬n, quan hÖ th¬ng m¹i vµ tµi chÝnh ViÖt – Mü t¨ng, thÞ trêng hèi ®o¸i s”i ®éng h¬n D. Cã nhiÒu kh¶ n¨ng x¶y ra hai hiÖn tîng ®ã lµ: NhËp khÈu tõ Mü vµo ViÖt Nam t¨ng vµ ®iÒu nµy lµm cho tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång ViÖt Nam cã xu híng gi¶m vµ ngêi Mü sÏ sang du lÞch ë ViÖt Nam nhiÒu h¬n, quan hÖ th¬ng m¹i vµ tµi chÝnh ViÖt – Mü t¨ng, thÞ trêng hèi ®o¸i s”i ®éng h¬n E. TÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n lùa chän ®Òu cã thÓ x¶y ra 154. Nh÷ng yÕu tè nµo sau ®©y kh”ng lµm t¨ng xuÊt khÈu rßng cña ViÖt Nam? A. §ång tiÒn ViÖt Nam gi¶m gi¸ B. C¸c níc b¹n hµng chñ yÕu cña ViÖt Nam kÝch thÝch nÒn kinh tÕ cña hä C. C¸c ®ång tiÒn níc ngoµi ®Òu gi¶m gi¸ D. C¸c níc b¹n hµng dì bá hµng rµo thuÕ quan 155. Trong chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i cè ®Þnh, sù gia t¨ng cña xuÊt khÈu rßng sÏ A. Lµm cho ®êng IS dÞch sang ph¶i vµ xuÊt hiÖn luång vèn tõ níc ngoµi ch¶y vµo B. Lµm cho ®êng LM dÞch sang ph¶i vµ s¶n lîng c©n b”ng t¨ng C. Lµm cho ®êng IS dÞch sang tr¸i vµ xuÊt hiÖn luång vèn ch¶y ra níc ngoµi D. Lµm cho ®êng IS dÞch sang ph¶i, xuÊt hiÖn luång vèn tõ níc ngoµi ch¶y vµovµ lµm cho ®uêng LM dÞch sang ph¶i, s¶n lîng c©n b”ng t¨ng E. TÊt c¶ c¸c lùa chän ®Òu ®óng 156. TiÕt kiÖm c”ng céng b”ng A. ThuÕ céng c¸c kho¶n chuyÓn giao cña chÝnh phñ trõ kho¶n mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ B. ThuÕ trùc thu céng thuÕ gi¸n thu trõ c¸c kho¶n chuyÓn giao vµ mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ C. ThuÕ céng c¸c kho¶n chuyÓn giao cña chÝnh phñ céng kho¶n mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ D. Th©m hôt ng©n s¸ch cña chÝnh phñ 157. Trong chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i th¶ næi, sù gia t¨ng cña xuÊt khÈu rßng sÏ A. Lµm cho ®êng IS dÞch sang ph¶i vµ xuÊt hiÖn luång vèn tõ níc ngoµi ch¶y vµo B. Lµm cho ®ång tiÒn trong níc lªn gi¸ vµ ®êng IS dÞch chuyÓn vÒ vÞ trÝ cò

19. C. Lµm thay ®æi c¬ cÊu cña s¶n lîng , nhng kh”ng lµm t¨ng s¶n l- îng D. Lµm cho ®êng IS dÞch sang ph¶i, xuÊt hiÖn luång vèn tõ níc ngoµi ch¶y vµo vµ lµm cho ®ång tiÒn trong níc lªn gi¸, ®êng IS dÞch chuyÓn vÒ vÞ trÝ cò E. TÊt c¶ c¸c lùa chän ®Òu ®óng 158. NÕu nÒn kinh tÕ ®ang n”m trong tr¹ng th¸i c©n b”ng vµ ®êng tæng cung cña nÒn kinh tÕ lµ ®êng tæng cung cæ ®iÓn th× sù gia t¨ng møc cung øng tiÒn víi tû lÖ α% sÏ lµm cho møc gia t¨ng A. α % B. Ýt h¬n α %C. NhiÒu h¬n α% D. ë møc kh”ng thÓ dù b¸o ®îc 159. NÕu mäi ngêi thÊy viÖc thanh to¸n qua hÖ thèng ng©n hµng thuËn tiÖn vµ Ýt tèn kÐm h¬n, hä sÏ göi nhiÒu tiÒn mÆt vµo ng©n hµng vµ gi÷ Ýt tiÒn mÆt h¬n. HiÖn tîng nµy sÏ lµm cho A. Møc cung tiÒn t¨ng lªn do sè nh©n tiÒn t¨ng B. Tû lÖ l¹m ph¸t t¨ng C. L·i suÊt danh nghÜa t¨ng D. Tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m vµ xuÊt khÈu rßng t¨ng E. C¸c hiÖn tîng thÓ hiÖn ë tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n lùa chän ®Òu cã kh¶ n¨ng x¶y ra 160. NÕu muèn c¾t gi¶m møc cung tiÒn nhng kh”ng lµm thay ®æi tæng cÇu, chÝnh phñ cã thÓ A. T¨ng thuÕ vµ gi¶m l·i suÊt chiÕt khÊu B. Gi¶m thuÕ vµ b¸n tr¸i phiÕu chÝnh phñ C. T¨ng chi tiªu vµ gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc D. Gi¶m chi tiªu vµ mua tr¸i phiÕu 161. §iÒu g× quyÕt ®Þnh s¶n lîng s¶n xuÊt ra trong mét nÒn kinh tÕ? A Lao ®éng B T b¶n C C¸c nh©n tè s¶n xuÊt D C”ng nghÖ s¶n xuÊt E C¸c nh©n tè s¶n xuÊt vµ c”ng nghÖ s¶n xuÊt 162. Mét doanh nghiÖp cã ®éng c¬ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi quyÕt ®Þnh l- îng cÇu vÒ tõng nh©n tè s¶n xuÊt cÇn c¨n cø vµo A. doanh thu cËn biªn (hay s¶n phÈm cËn biªn) cña nh©n tè s¶n xuÊt B. s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng vµ tiÒn l¬ng thùc tÕ C. s¶n phÈm cËn biªn cña t b¶n vµ gi¸ thuª thùc tÕ cña t b¶n D. chi phÝ cËn biªn cña nh©n tè s¶n xuÊt E. doanh thu cËn biªn (hay s¶n phÈm cËn biªn) cña nh©n tè s¶n xuÊt vµ chi phÝ cËn biªn cña nh©n tè s¶n xuÊt 163. NÕu mét doanh nghiÖp t¨ng sö dông lao ®éng vµ t b¶n thªm 50% vµ s¶n lîng còng t¨ng 50%, th× ta nãi r”ng doanh nghiÖp cã A. hµm s¶n xuÊt cã lîi suÊt kh”ng ®æi theo quy m” B. hµm s¶n xuÊt cã lîi suÊt t¨ng dÇn theo quy m” C. hµm s¶n xuÊt cã lîi suÊt gi¶m dÇn theo quy m” D. hµm s¶n xuÊt cã d¹ng hµm CD E. Kh”ng ph¬ng ¸n trong c¸c ph¬ng ¸n lùa chän lµ ®óng 164. YÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau quyÕt ®Þnh tiªu dïng vµ ®Çu t?

20. A. Thu nhËp B. Thu nhËp kh¶ dông C. L·i suÊt danh nghÜa D. L·i suÊt thùc tÕ E. Thu nhËp kh¶ dông vµ l·i suÊt thùc tÕ 165. Kho¶n nµo trong c¸c kho¶n chi tiªu sau cña chÝnh phñ ®îc coi lµ mét phÇn cña GDP? A. Mua vò khÝ qu©n sù B. Lµm ®êng vµ cung cÊp dÞch vô y tÕ, gi¸o dôc C. Trî cÊp x· héi cho ngêi cao tuæi D. Trî cÊp thÊt nghiÖp E. Mua vò khÝ qu©n sù, lµm ®uêng vµ cung cÊp dÞch vô y tÕ, gi¸o dôc 166. BiÕt r”ng tiªu dïng, ®Çu t vµ chi tiªu mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ quyÕt ®Þnh tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ, trong khi ®ã c¸c nh©n tè s¶n xuÊt vµ hµm s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh tæng cung (tæng s¶n l- uîng ®uîc s¶n xuÊt ra). YÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau ®iÒu chØnh ®Ó tæng cÇu b”ng tæng cung? A. L·i suÊt danh nghÜa B. L·i suÊt thùc tÕ C. Thu nhËp D. Thu nhËp kh¶ dông E. C¬ sè tiÒn 167. Khi chÝnh phñ t¨ng thuÕ, ®iÒu g× sÏ x¶y ra? A. T¨ng tiªu dïng, gi¶m ®Çu t vµ t¨ng l·i suÊt thùc tÕ B. Gi¶m tiªu dïng, t¨ng ®Çu t vµ gi¶m l·i suÊt thùc tÕ C. T¨ng tiªu dïng, t¨ng ®Çu t vµ t¨ng l·i suÊt thùc tÕ D. Gi¶m tiªu dïng, gi¶m ®Çu t vµ gi¶m l·i suÊt thùc tÕ E. C¶ tiªu dïng, ®Çu t vµ l·i suÊt thùc tÕ ®Òu t¨ng. 168. Theo m” h×nh t¨ng trëng cña Solow, tû lÖ tiÕt kiÖm cao dÉn ®Õn A. møc t b¶n vµ s¶n lîng ë tr¹ng th¸i dõng cao B. møc t b¶n vµ s¶n lîng ë tr¹ng th¸i dõng thÊp C. nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh h¬n trong ng¾n h¹n D. nÒn kinh tÕ t¨ng trëng cao vµ tèc ®é t¨ng trëng cao Êy sÏ kÐo dµi m·i m·i E. møc t b¶n, møc s¶n lîng ë tr¹ng th¸i dõng cao vµ nÒn kinh tÕ t¨ng tr- ëng nhanh h¬n trong ng¾n h¹n 169. Víi gi¶ thiÕt r”ng môc ®Ých cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lµ tèi ®a ho¸ sù thÞnh vîng cña c¸c c¸ nh©n trong x· héi th× hä nªn chän møc t b¶n A. ë tr¹ng th¸i dõng B. ë tr¹ng th¸i vµng C. ë tr¹ng th¸i dõng vµ tr¹ng th¸i vµng D. cao h¬n møc ë tr¹ng th¸i vµng E. Kh”ng thÓ ®a ra lêi khuyªn lµ nªn chän ë møc nµo 170. ChÝnh s¸ch kinh tÕ nµo sÏ lµm t¨ng tiÕt kiÖm quèc gia? A. Gi¶m chi tiªu mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ, t¨ng thuÕ B. T¨ng chi tiªu mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ, gi¶m thuÕ C. MiÔn thuÕ ®¸nh vµo tiÒn l·i vµ cæ tøc D. Gi¶m chi tiªu mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ, t¨ng thuÕ vµ miÔn thuÕ ®¸nh vµo tiÒn l·i vµ cæ tøc

21. E. T¨ng chi tiªu mua hµng ho¸ – dÞch vô cña chÝnh phñ, gi¶m thuÕ vµ miÔn thuÕ ®¸nh vµo tiÒn l·i vµ cæ tøc 171. Trong nÒn kinh tÕ, khi cã l¹m ph¸t th× ai lµ ngêi chÞu thuÕ l¹m ph¸t? A. Nguêi gi÷ tiÒn B. Ngêi cã kho¶n tiÒn göi trong c¸c ng©n hµng C. ChÝnh phñ D. Ngêi mua tr¸i phiÕu E. C¸c c”ng ty ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 172. Theo hiÖu øng Fisher, nÕu l¹m ph¸t t¨ng tõ 6% lªn ®Õn 8 % th× ®iÒu g× x¶y ra víi l·i suÊt thùc tÕ vµ l·i suÊt danh nghÜa? A. NÕu gi¶ ®Þnh lµ l·i suÊt thùc tÕ kh”ng chÞu sù ¶nh hëng cña l¹m ph¸t th× l·i suÊt danh nghÜa t¨ng 6% ®Õn 8% vµ l·i suÊt thùc còng t¨ng nh vËy. B. NÕu gi¶ ®Þnh lµ l·i suÊt thùc tÕ kh”ng chÞu sù ¶nh hëng cña l¹m ph¸t th× l·i suÊt danh nghÜa t¨ng 2% vµ l·i suÊt thùc kh”ng ®æi. C. NÕu gi¶ ®Þnh lµ l·i suÊt thùc tÕ kh”ng chÞu sù ¶nh hëng cña l¹m ph¸t th× l·i suÊt danh nghÜa gi¶m 2%. D.NÕu gi¶ ®Þnh lµ l·i suÊt thùc tÕ kh”ng chÞu sù ¶nh hëng cña l¹m ph¸t th× l·i suÊt danh nghÜa gi¶m 6% ®Õn 8%. E. Kh”ng ph¬ng ¸n nµo trong c¸c ph¬ng ¸n lùa chän lµ ®óng. 173. Trong mét nÒn kinh tÕ më, c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ vay trªn thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ khi A. ®Çu t trong níc nhá h¬n tiÕt kiÖm trong níc B. tiÕt kiÖm trong níc nhá h¬n ®Çu t trong níc C. tiÕt kiÖm trong níc b”ng ®Çu t trong níc D. thÞ trêng tiÒn tÖ trong níc kh”ng æn ®Þnh E. thÞ trêng chøng kho¸n trong níc kh”ng ho¹t ®éng. 174. Mét nÒn kinh tÕ nhá vµ më cöa, nÕu c¾t gi¶m chi tiªu cho quèc phßng th× A. tiÕt kiÖm quèc d©n gi¶m, c¸n c©n th¬ng m¹i gi¶m vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ t¨ng B. tiÕt kiÖm quèc d©n gi¶m, c¸n c©n th¬ng m¹i t¨ng vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ t¨ng C. tiÕt kiÖm quèc d©n t¨ng, c¸n c©n th¬ng m¹i t¨ng vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ gi¶m D. tiÕt kiÖm quèc d©n, c¸n c©n th¬ng m¹i vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ®Òu t¨ng E. tiÕt kiÖm quèc d©n, c¸n c©n th¬ng m¹i vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ kh”ng ®æi 175. Coi møc gi¸ lµ kh”ng ®æi, theo lý thuyÕt vÒ sù a thÝch thanh kho¶n, khi t¨ng cung øng tiÒn tÖ A. l·i suÊt sÏ t¨ng B. l·i suÊt sÏ gi¶m C. l·i suÊt kh”ng ®æi D. cÇu tiÒn sÏ t¨ng E. thu nhËp t¨ng 176. HiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ phô thuéc vµo A. hÖ sè co d·n cña cÇu tiÒn víi l·i suÊt

22. B. sù nh¹y c¶m cña cÇu ®Çu t víi l·i suÊt C. gi¸ trÞ cña sè nh©n chi tiªu D. hÖ sè co d·n cña cÇu tiÒn víi l·i suÊt, sù nh¹y c¶m cña cÇu ®Çu t víi l·i suÊt, gi¸ trÞ cña sè nh©n chi tiªu E. sù nh¹y c¶m cña cÇu ®Çu t víi l·i suÊt, sù nh¹y c¶m cña cÇu ®Çu t víi l·i suÊt 177. Trong m” h×nh Mundell Fleming víi tû gi¸ hèi ®o¸i th¶ næi, khi chÝnh phñ t¨ng thuÕ th× A. tæng thu nhËp kh”ng ®æi, tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m vµ c¸n c©n th¬ng m¹i t¨ng B. tæng thu nhËp gi¶m, tû gi¸ hèi ®o¸i kh”ng ®æi vµ c¸n c©n th¬ng m¹i t¨ng C. tæng thu nhËp kh”ng ®æi, tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng vµ c¸n c©n th¬ng m¹i gi¶m D. tæng thu nhËp t¨ng, tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m vµ c¸n c©n th¬ng m¹i t¨ng E. tæng thu nhËp, tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸n c©n th¬ng m¹i kh”ng ®æi 178. Trong m” h×nh Mundell Fleming víi tû gi¸ hèi ®o¸i th¶ næi, khi chÝnh phñ gi¶m cung øng tiÒn tÖ th× A. tæng thu nhËp kh”ng ®æi, tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m vµ c¸n c©n th¬ng m¹i t¨ng B. tæng thu nhËp thÊp h¬n, tû gi¸ hèi ®o¸i cao h¬n vµ c¸n c©n th¬ng m¹i gi¶m C. tæng thu nhËp cao h¬n, tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m vµ c¸n c©n th¬ng m¹i t¨ng D. tæng thu nhËp kh”ng ®æi, tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng vµ c¸n c©n th¬ng m¹i gi¶m E. tæng thu nhËp cao h¬n, tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸n c©n th¬ng m¹i gi¶m 179. Trong m” h×nh Mundell Fleming víi tû gi¸ hèi ®o¸i cè ®Þnh, khi h¹n ng¹ch nhËp khÈu xe m¸y ®îc dì bá th× A. Thu nhËp thÊp h¬n, tû gi¸ kh”ng thay ®æi vµ c¸n c©n th¬ng m¹i gi¶m B. Thu nhËp kh”ng thay ®æi, tû gi¸ hèi ®o¸i thÊp h¬n vµ c¸n c©n th¬ng m¹i gi¶m C. Thu nhËp kh”ng thay ®æi, tû gi¸ hèi ®o¸i cao h¬n vµ c¸n c©n th¬ng m¹i t¨ng D. Thu nhËp cao h¬n, tû gi¸ hèi ®o¸i thÊp h¬n vµ c¸n c©n th¬ng m¹i kh”ng thay ®æi E. C¶ thu nhËp, tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸n c©n th¬ng m¹i ®Òu t¨ng 180. Trong t×nh huèng nµo cã thÓ c¾t gi¶m l¹m ph¸t mµ kh”ng g©y ra suy tho¸i? A. Lµm gi¶m l¹m ph¸t dù kiÕn B. Th”ng b¸o tíi c”ng chóng vÒ kÕ ho¹ch gi¶m l¹m ph¸t tríc khi hä h×nh thµnh kú väng C. T¹o ®îc niÒm tin cho nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng vµ gi¸ c¶ r”ng kÕ ho¹ch gi¶m l¹m ph¸t ®· ®îc th”ng b¸o sÏ ®îc thùc hiÖn D. Th”ng b¸o tíi c”ng chóng vÒ kÕ ho¹ch gi¶m l¹m ph¸t tríc khi hä h×nh thµnh kú väng vµ t¹o ®îc niÒm tin cho nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh vÒ

23. chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng vµ gi¸ c¶ r”ng kÕ ho¹ch gi¶m l¹m ph¸t ®· ®îc th”ng b¸o sÏ ®îc thùc hiÖn E. Kh”ng cã ph¬ng ¸n nµo mµ theo ®ã cã thÓ c¾t gi¶m l¹m ph¸t mµ kh”ng g©y ra suy tho¸i v× theo m” h×nh Phillip nÕu muèn c¾t gi¶m l¹m ph¸t ph¶i chÊp nhËn sù suy tho¸i kinh tÕ. 181.Một nền kinh tế nhỏ và mở cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng, điều gì sẽ xảy ra với tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái? A Tiết kiệm tăng, đầu tư không đổi, cán cân thương mại tăng và tỷ giá hối đoái thực tế giảm. B Tiết kiệm giảm, đầu tư không đổi, cán cân thương mại tăng và tỷ giá hối đoái thực tế giảm. C Tiết kiệm tăng, đầu tư tăng, cán cân thương mại tăng và tỷ giá hối đoái thực tế giảm. D Tiết kiệm giảm, đầu tư giảm, cán cân thương mại tăng và tỷ giá hối đoái thực tế giảm. 182. Một nền kinh tế nhỏ và mở cấm nhập khẩu tivi của Nhật, điều gì sẽ xảy ra với tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại, lãi suất và tỷ giá hối đoái? A Tiết kiệm, đầu tư và cán cân thương mại không đổi nhưng tỷ giá hối đoái thực tế tăng B Tiết kiệm, đầu tư và cán cân thương mại không đổi nhưng tỷ giá hối đoái thực tế giảm C Tiết kiệm, đầu tư không đổi, nhưng cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái thực tế tăng D Tiết kiệm, đầu tư giảm nhưng cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái thực tế tăng 183.Trong một nền kinh tế nhỏ và mở, nếu sự bi quan của người tiêu dùng về tương lai làm cho họ chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn thì sẽ dẫn đến A Cán cân thương mại tăng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm, tỷ giá hối đoái thực tế giảm. B Cán cân thương mại giảm, tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm, tỷ giá hối đoái thực tế tăng. C Cán cân thương mại tăng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa tăng, tỷ giá hối đoái thực tế giảm. D Cán cân thương mại tăng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm, tỷ giá hối đoái thực tế tăng. 184. Trong một nền kinh tế nhỏ và mở, nếu Thái Lan tung ra thị trường một loại mỳ ăn liền hợp khẩu vị người Việt Nam khiến cho nhiều người Việt Nam ưa chuộng loại mỳ đó hơn mỳ ăn liền trong nước thì trong nền kinh tế Việt Nam ta thấy A Tiết kiệm, đầu tư và cán cân thương mại không đổi nhưng tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế lại giảm. B Tiết kiệm, đầu tư và cán cân thương mại giảm nhưng tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế lại không đổi. C Tiết kiệm, đầu tư và cán cân thương mại không đổi nhưng tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế lại tăng. D Tiết kiệm, đầu tư và cán cân thương mại tăng nhưng tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế lại không đổi. 185. Xét một nền kinh tế được mô tả bằng các phương trình sau: Y = C + I + G + NX Y = 5000 G = 1000 T = 1000 C = 250 + 0,75(Y – T) I = 1000 – 50r NX = 500 – 500ε r = r* = 5 Tiết kiệm quốc dân bằng A 750 B 570 C 1750 D 1570 186. Xét một nền kinh tế được mô tả bằng các phương trình sau: Y = C + I + G + NX Y = 5000 G = 1000 T = 1000 C = 250 + 0,75(Y – T) I = 1000 – 50r NX = 500 – 500ε r = r* = 5

24. Đầu tư, xuất khẩu ròng và tỷ giá cân bằng lần lượt là A I = 750, NX = 0 và ε = 1 B I = 570, NX = 1 và ε = 1 C I = 750, NX = 1 và ε = 1 D I = 570, NX = 0 và ε = 1 187. Xét một nền kinh tế được mô tả bằng các phương trình sau: Y = C + I + G + NX Y = 5000 G = 1250 T = 1000 C = 250 + 0,75(Y – T) I = 1000 – 50r NX = 500 – 500ε r = r* = 5 Tiết kiệm quốc dân và đầu tư lần lượt bằng A S = 500 và I = 750 B S = 750 và I = 500 C S = 500 và I = 570 D S = 750 và I = 750 188. Xét một nền kinh tế được mô tả bằng các phương trình sau: Y = C + I + G + NX Y = 5000 G = 1250 T = 1000 C = 250 + 0,75(Y – T) I = 1000 – 50r NX = 500 – 500ε r = r* = 5 Xuất khẩu ròng và tỷ giá cân bằng lần lượt bằng A NX = -250 và ε = 1,5 B NX = 250 và ε = 1,5 C NX = -250 và ε = 1,15 D NX = 250 và ε = 0,15 189. Xét một nền kinh tế được mô tả bằng các phương trình sau: Y = C + I + G + NX Y = 5000 G = 1000 T = 1000 C = 250 + 0,75(Y – T) I = 1000 – 50r NX = 500 – 500ε r = r* = 10 Tiết kiệm quốc dân và đầu tư lần lượt bằng A S = 750 và I = 500 B S = 750 và I = 1000 C S = 7500 và I = 100 D S = 75 và I = 100 190. Xét một nền kinh tế được mô tả bằng các phương trình sau: Y = C + I + G + NX Y = 5000 G = 1000 T = 1000 C = 250 + 0,75(Y – T) I = 1000 – 50r NX = 500 – 500ε r = r* = 10 Xuất khẩu ròng và tỷ giá cân bằng lần lượt bằng A. NX = 250 và ε = 0,5 B. NX = – 250 và ε = 0,5 C. NX = 250 và ε = 1,5 D. NX = – 250 và ε = 0,15 191. Ở một thời kỳ, báo chí đưa tin rằng lãi suất danh nghĩa ở Việt Nam là 12% và ở Trung Quốc là 8%. Giả sử lãi suất thực tế của hai nước là như nhau và lý thuyết ngang bằng sức mua là đúng thì sử dụng phương trình Fisher, có thể rút ra kết luận là: A Lạm phát dự kiến ở Việt Nam cao hơn lạm phát dự kiến ở Trung Quốc là 4% B Lạm phát dự kiến ở Việt Nam thấp hơn lạm phát dự kiến ở Trung Quốc là 4% C Lạm phát dự kiến ở Việt Nam bằng lạm phát dự kiến ở Trung Quốc và bằng 4% D Không thể xác định được từ những thông tin đã cho 192. Giả sử các công nhân và các hãng đột nhiên tin rằng lạm phát có thể sẽ tăng cao trong năm tới. Cũng giả sử rằng, nền kinh tế bắt đầu ở trạng thái cân bằng dài hạn, đường tổng cầu không dịch chuyển và coi mức giá là không đổi thì A. Công nhân sẽ đòi tăng lương danh nghĩa và tiềnlương thực tế sẽ tăng B Công nhân sẽ đòi tăng lương danh nghĩa và tiền lương thực tế sẽ giảm C Công nhân sẽ không đòi tăng lương danh nghĩa và tiền lương thực tế sẽ tăng D Công nhân sẽ đòi tăng lương danh nghĩa và tiền lương thực tế sẽ không tăng

25. 193. Nếu các hộ giađình quyết định sẽ tiết kiệm một tỷ lệ ít hơn trước trong thu nhập thì A. Đường AD dịch chuyển sang phải, kết quả là cả sản lượng và mức giá đều tăng B Đường AS ngắn hạn dịch chuyển sang trái và kết quả là sản lượng giảm và mức giá tăng C Cả đường AS và AD đều dịch chuyển sang trái, kết quả là sản lượng giảm, còn chưa có đủ thông tin để kết luận ảnh hưởng đến mức giá. D Đường AD dịch chuyển sang trái do xuất khẩu giảm, kết quả là cả sản lượng và mức giá đều giảm 194. Các vườn cà phê ở Tây Nguyên trải qua một đợt hạn hán kéo dài A Đường AD dịch chuyển sang phải, kết quả là cả sản lượng và mức giá đều tăng B Đường AS ngắn hạn dịch chuyển sang trái và kết quả là sản lượng giảm và mức giá tăng C Cả đường AS và AD đều dịch chuyển sang trái, kết quả là sản lượng giảm, còn chưa có đủ thông tin để kết luận ảnh hưởng đến mức giá. D Đường AD dịch chuyển sang trái do xuất khẩu giảm, kết quả là cả sản lượng và mức giá đều giảm 195. Nhiều lao động trẻ tuổi có cơ hội ra nước ngoài làm việc A Đường AD dịch chuyển sang phải, kết quả là cả sản lượng và mức giá đều tăng B Đường AS ngắn hạn dịch chuyển sang trái và kết quả là sản lượng giảm và mức giá tăng C Cả đường AS và AD đều dịch chuyển sang trái, kết quả là sản lượng giảm, còn chưa có đủ thông tin để kết luận ảnh hưởng đến mức giá. D Đường AD dịch chuyển sang trái do xuất khẩu giảm, kết quả là cả sản lượng và mức giá đều giảm 196. Suy thoái kinh tế ở nước ngoài làm cho người nước ngoài mua hàng hóa Việt Namít hơn A Đường AD dịch chuyển sang phải, kết quả là cả sản lượng và mức giá đều tăng B Đường AS ngắn hạn dịch chuyển sang trái và kết quả là sản lượng giảm và mức giá tăng C Cả đường AS và AD đều dịch chuyển sang trái, kết quả là sản lượng giảm, còn chưa có đủ thông tin để kết luận ảnh hưởng đến mức giá. D Đường AD dịch chuyển sang trái do xuất khẩu giảm, kết quả là cả sản lượng và mức giá đều giảm 197. Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng. Trong năm 2008, giá nhập khẩu các nguyên liệu chủ yếu như (dầu, thép, phân bón, nhựa) tăng mạnh trên thị trường thế giới. A Đây là cú sốc bất lợi đối với tổng cung. Ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế là sản lượng và việc làm giảm, còn mức giá tăng. B Đây là cú sốc có lợi đối với tổng cung. Ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế là sản lượng và việc làm giảm, còn mức giá tăng. C Đây là cú sốc bất lợi đối với tổng cung. Ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế là sản lượng tăng, việc làm giảm và mức giá tăng. D Đây là cú sốc có lợi đối với tổng cung. Ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế là sản lượng và việc làm tăng, còn mức giá giảm. 198. Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng. Trong năm 2008, giá nhập khẩu các nguyên liệu chủ yếu như (dầu, thép, phân bón, nhựa) tăng mạnh trên thị trường thế giới. Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa sản lượng trở lại mức tiềm năng thì cần A. Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi kinh tế: tăng sản lượng và việc làm, nhưng đồng thời sẽ đẩy lạm phát lênmức cao hơn B Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi kinh tế: tăng sản lượng và việc làm, lạm phát giảm. C Thắt chặt tài khóa và tiền tệ sẽ giúp ổn định mức giá, nhưng lại đẩy nền kinh tế lún sâu hơn vào suy thoái D Chính phủ nên giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu đánh vào các mặt hàng có giá quốc tế cao. Điều này sẽ làm dịu bớt tác động bất lợi của cú sốc ngoại sinh đến chi phí sản xuất. Điều này sẽ làm giảm áp lực lạm phát và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

26. 199. Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng. Trong năm 2008, giá nhập khẩu các nguyên liệu chủ yếu như (dầu, thép, phân bón, nhựa) tăng mạnh trên thị trường thế giới. Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức giá trở về giá trị ban đầu thì cần A Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi kinh tế: tăng sản lượng và việc làm, nhưng đồng thời sẽ đẩy lạm phát lên mức cao hơn B Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi kinh tế: tăng sản lượng và việc làm, lạm phát giảm. C Thắt chặt tài khóa và tiền tệ sẽ giúp ổn định mức giá, nhưng lại đẩy nền kinh tế lún sâu hơn vào suy thoái D Chính phủ nên giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu đánh vào các mặt hàng có giá quốc tế cao. Điều này sẽ làm dịu bớt tác động bất lợi của cú sốc ngoại sinh đến chi phí sản xuất. Điều này sẽ làm giảm áp lực lạm phát và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 200. Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng. Trong năm 2008, giá nhập khẩu các nguyên liệu chủ yếu như (dầu, thép, phân bón, nhựa) tăng mạnh trên thị trường thế giới. Nhằm đối phó với cú sốc trên, giải pháp nào chính phủ Việt Nam nên áp dụng để góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế? A Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi kinh tế: tăng sản lượng và việc làm, nhưng đồng thời sẽ đẩy lạm phát lên mức cao hơn B Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi kinh tế: tăng sản lượng và việc làm, lạm phát giảm. C Thắt chặt tài khóa và tiền tệ sẽ giúp ổn định mức giá, nhưng lại đẩy nền kinh tế lún sâu hơn vào suy thoái D Chính phủ nên giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu đánh vào các mặt hàng có giá quốc tế cao. Điều này sẽ làm dịu bớt tác động bất lợi của cú sốc ngoại sinh đến chi phí sản xuất. Điều này sẽ làm giảm áp lực lạm phát và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 201. Trong mô hình giao điểm Keynes, giảsử hàm tiêudùng có dạng: C= 200 + 0,75(Y – T). Đầu tư dự kiến bằng 100, chi tiêu của chính phủ và thuế đều bằng 100. Hàm tổng chi tiêudự kiến theo thu nhập là: A. AE = ͞C + MPC(Y – T) + I + G B. AE = C(Y – T) + I + G C. AE = C + I + G D. AE = 0,75Y + 325 202. Trong mô hình giao điểm Keynes, giảsử hàm tiêu dùng có dạng: C= 200 + 0,75(Y – T). Đầu tư dự kiến bằng 100, chi tiêu của chính phủ và thuế đều bằng 100. Hàm tổng chi tiêudự kiến theo thu nhập là: AE = 0,75Y + 325. Mức thu nhập cân bằng là A .Y = 1300 B .Y = 3100 C. Y = 1030 D. Y = 130 203. Trong mô hình giao điểm Keynes, giả sử hàm tiêu dùng có dạng: C= 200 + 0,75(Y – T). Đầu tư dự kiến bằng 100, chi tiêu của chính phủ bằng 125 và thuế bằng 100.Mức thu nhập cân bằng là: A. Y = 1400 B.Y = 4200 C.Y = 4100 D. Y = 410 204. Trong mô hình giao điểm Keynes, giảsử hàm tiêudùng có dạng: C= 200 + 0,75(Y – T). Đầu tư dự kiến bằng 100, chi tiêu của chính phủ và thuế đều bằng 100. Chi tiêucủa chính phủ phải bằng bao nhiêu để đạt được thu nhập cân bằng là 1600? A . G = 175 B. G = 157 C. G = 1750 D. G = 150 205. Trong mô hình giao điểm Keynes, giảsử hàm tiêudùng có dạng: C =͞ C + MPC(Y – T). Trong đó C͞ là tham số được gọi là tiêu dùng tự định và MPC là xu hướng tiêu dùng cận biên. Điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập cân bằng khi người dân tiết kiệm nhiều hơn được biểu thị bằng sự giảm sút của C¯? A Hàm AE sẽ dịch chuyển xuống dưới và thu nhập cân bằng sẽ giảm B Hàm AE sẽ dịch chuyển xuống dưới và thu nhập cân bằng sẽ tăng

27. C Hàm AE sẽ dịch chuyển lên trên và thu nhập cân bằng sẽ giảm D Hàm AE sẽ dịch chuyển lên trên và thu nhập cân bằng sẽ tăng 206. Giả sử hàm cầu tiền có dạng: MD/P = 1000 -100r. Trong đó r là lãi suất tính bằng phần trăm. Cung tiềndanh nghĩa MS = 1000, mức giá là 2. Cung tiềnthực tế và lãi suất cân bằng là: A MS/P = 500 và r = 5% B MS/P = 5000 và r = 5% C MS/P = 500 và r = 10% D MS/P = 50 và r = 15% 207. Giả sử hàm cầu tiền có dạng: MD/P = 1000 -100r. Trong đó r là lãi suất tính bằng phần trăm. Cung tiềndanh nghĩa MS = 1200, mức giá là 2. Cung tiềnthực tế và lãi suất cân bằng là: A MS/P = 600 và r = 4% B MS/P = 600 và r = 5% C MS/P = 600 và r = 10% D MS/P = 60 và r = 15% 208. Giả sử hàm cầu tiền có dạng: MD/P = 1000 -100r. Trong đó r là lãi suất tính bằng phần trăm. Mức giá là 2. Nếu muốn mức lãi suất cân bằng là 7%, Ngân hàng trung ương cần ấn định mức cung tiềndanh nghĩa bằng bao nhiêu? A .MS = 600 chúng tôi = 60 C. MS = 6000 D. MS = 500 209. Thị trường hàng hóa và tiềntệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng C = 200 + 0,75(Y – T) Đầu tư: I = 225 – 25r Chi tiêu của chính phủ: G = 75 Thuế ròng: T = 100 Cung tiềndanh nghĩa MS = 1000 Cầu tiềnthực tế MD = Y – 100r Mức giá P = 2 Phương trình biểu diễn đường IS và LM lần lượt là: A .Y = 1700 – 100r và Y = 500 + 100r B.Y = 500 + 100r và Y = 1700 – 100r C .Y = 1700 + 100r và Y = 500 – 100r D .Y = 1700 + 100r và Y = 500 + 100r

28. 210. Thị trường hàng hóa và tiềntệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng C = 200 + 0,75(Y – T) Đầu tư: I = 225 – 25r Chi tiêu của chính phủ: G = 75 Thuế ròng: T = 100 Cung tiền danh nghĩa MS = 1000 Cầu tiền thực tế MD = Y – 100r Mức giá P = 2 Mức thu nhập và lãi suất cân bằng là: A Y = 1100 và r = 6% B Y = 1000 và r = 6% C Y = 100 và r = 16% D Y = 100 và r = 5% 211. Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng C = 200 + 0,75(Y – T) Đầu tư: I = 225 – 25r Chi tiêu của chính phủ: G = 125 Thuế ròng: T = 100 Cung tiền danh nghĩa MS = 1000 Cầu tiền thực tế MD = Y – 100r Mức giá P = 2 Phương trình biểu diễn đường IS và LM lần lượt là: A .Y = 1900 – 100r và Y = 500 + 100r .B. Y = 500 + 100r và Y = 1900 – 100r C . Y = 1900 + 100r và Y = 500 – 100r D. Y = 1900 + 100r và Y = 500 + 100r 212. Thị trường hàng hóa và tiềntệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng C = 200 + 0,75(Y – T) Đầu tư: I = 225 – 25r Chi tiêu của chính phủ: G = 125 Thuế ròng: T = 100 Cung tiềndanh nghĩa MS = 1000 Cầu tiềnthực tế MD = Y – 100r Mức giá P = 2 Mức thu nhập và lãi suất cân bằng là: A Y = 1200 và r = 7% B Y = 1200 và r = 6% C Y = 1000 và r = 16% D Y = 100 và r = 5% 213. Thị trường hàng hóa và tiềntệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng C = 200 + 0,75(Y – T) Đầu tư: I = 225 – 25r Chi tiêu của chính phủ: G = 75 Thuế ròng: T = 100 Cung tiềndanh nghĩa MS = 1200 Cầu tiềnthực tế MD = Y – 100r Mức giá P = 2 Phương trình biểu diễn đường IS và LM lần lượt là: A .Y = 1700 – 100r và Y = 600 + 100r B. Y = 600 + 100r và Y = 1700 – 100r C .Y = 1700 + 100r và Y = 600 – 100r D.Y = 1700 + 100r và Y = 600 + 100r 214. Thị trường hàng hóa và tiềntệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng C = 200 + 0,75(Y – T) Đầu tư: I = 225 – 25r Chi tiêu của chính phủ: G = 75 Thuế ròng: T = 100 Cung tiềndanh nghĩa MS = 1200 Cầu tiềnthực tế MD = Y – 100r Mức giá P = 2 Mức thu nhập và lãi suất cân bằng là: A.Y = 1150 và r = 5,5% B. Y = 1150 và r = 6% C . Y = 1510 và r = 16% D. Y = 1500 và r = 5% 215. Thị trường hàng hóa và tiềntệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng C = 200 + 0,75(Y – T) Đầu tư: I = 225 – 25r Chi tiêu của chính phủ: G = 75 Thuế ròng: T = 100 Cung tiềndanh nghĩa MS = 1000 Cầu tiềnthực tế MD = Y – 100r Mức giá P = 4 Phương trình biểu diễn đường IS và LM lần lượt là: A Y = 1700 – 100r và Y = 250 + 100r B Y = 250 + 100r và Y = 1700 – 100r C Y = 1700 + 100r và Y = 250 – 100r D Y = 1700 + 100r và Y = 250 + 100r 216. Thị trường hàng hóa và tiềntệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau:

29. Tiêu dùng C = 200 + 0,75(Y – T) Đầu tư: I = 225 – 25r Chi tiêu của chính phủ: G = 75 Thuế ròng: T = 100 Cung tiềndanh nghĩa MS = 1000 Cầu tiềnthực tế MD = Y – 100r Mức giá P = 4 Mức thu nhập và lãi suất cân bằng là: A Y = 975 và r = 7,25% B Y = 9750 và r = 7,25% C Y = 97,5 và r = 6% D Y = 97,5 và r = 7% 217. Giả sử một nền kinh tế có đường Phillips: π = π-1 – 0,5(u – 0,06). Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là: A .6% B . 0,6% C. 0,06% D. 16% 218. Giả sử một nền kinh tế có đường Phillips: π = π-1 – 0,5(u – 0,06). Thất nghiệp chu kỳ phải là bao nhiêu để lạm phát 5%? A.16% B .10% C . 6% D .0,16% 219. Theo mô hình IS – LM, điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập, lãi suất, tiêu dùng và đầu tư khi ngân hàng trung ương tăng mức cung tiền? A .Thu nhập tăng, tiêudùng tăng, lãi suất giảm và đầu tư tăng. B. Thu nhập giảm, tiêu dùng tăng, lãi suất giảm và đầu tư tăng. chúng tôi nhập tăng, tiêu dùng tăng, lãi suất tăng và đầu tư giảm. chúng tôi nhập tăng, tiêu dùng giảm, lãi suất tăng và đầu tư giảm. 220. Theo mô hình IS – LM, điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập, lãi suất, tiêu dùng và đầu tư khi chính phủ tăng chi tiêu? chúng tôi nhập, lãi suất và tiêudùng tăng, đầu tư giảm. B .Thu nhập, lãi suất và tiêu dùng giảm, đầu tư giảm. C. Thu nhập, lãi suất, tiêu dùng và đầu tư giảm. D. Thu nhập, lãi suất, tiêu dùng và đầu tư tăng. 221. Theo mô hình IS – LM, điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập, lãi suất, tiêu dùng và đầu tư khi chính phủ tăng thuế chúng tôi nhập và lãi suất giảm, tiêudùng giảm và đầu tư tăng. B . Thu nhập tăng và lãi suất giảm, tiêu dùng giảm và đầu tư tăng. C. Thu nhập và lãi suất giảm, tiêu dùng và đầu tư tăng. chúng tôi nhập và lãi suất tăng, tiêu dùng giảm và đầu tư tăng. 222. Theo mô hình IS – LM, điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập, lãi suất, tiêu dùng và đầu tư khi chính phủ tăng chi tiêuvà thuế với quy mô như nhau? chúng tôi nhập tăng nhưng tăng ít hơn sự gia tăng của T và G, tiêu dùng giảm, lãi suất tăng và đầu tư giảm. B .Thu nhập tăng nhiều hơn sự gia tăng của T và G, tiêu dùng tăng, lãi suất tăng và đầu tư giảm. C .Thu nhập tăng nhưng tăng ít hơn sự gia tăng của T và G, tiêu dùng giảm, lãi suất giảm và đầu tư tăng. chúng tôi nhập tăng nhiều hơn sự gia tăng của T và G, tiêu dùng tăng, lãi suất giảm và đầu tư giảm. 223. Trong mét nÒn kinh tÕ, khi ®Çu t ë møc cao sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng: A .L¹m ph¸t do cÇu kÐo. B . L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy. C .L¹m ph¸t qu¸n tÝnh. D . L¹m ph¸t ®×nh trÖ. 224. L¹m ph¸t xuÊt hiÖn cã thÓ do c¸c nguyªn nh©n : A ,T¨ng cung tiÒn. B .T¨ng chi tiªu chÝnh phñ. C .T¨ng lîng vµ gi¸ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. D .C¶ 3 c©u đều ®óng. 225. Đường LM dốc lên về phía phải phản ánh quan hệ A. Lãi suất tăng dẫn đến sản lượng cân bằng tăng.