Xem Nhiều 3/2023 #️ Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (Có Đáp Án): Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời Và Trái Đất. Hệ Quả Của Chuyển Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất (Phần 1). # Top 4 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (Có Đáp Án): Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời Và Trái Đất. Hệ Quả Của Chuyển Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất (Phần 1). # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (Có Đáp Án): Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời Và Trái Đất. Hệ Quả Của Chuyển Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất (Phần 1). mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (có đáp án): Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất (Phần 1)

Câu 1: Thiên hà là

A. một tập hợp gồm nhiều giải ngân hà trong vũ trụ.

B. một tập hợp của nhiều hệ mặt trời.

C. khoảng không gian vô tận còn được gọi là vũ trụ.

D. một tập hợp của rất nhiều Thiên thể cùng với bụi khi và bức xạ điện từ.

Câu 2: Dải Ngân Hà là

A. thiên hà chứa mặt trời và các hành tinh của nó ( trong đó có Trái Đất ).

B. một tập hợp của Thiên Hà trong Vũ Trụ.

C. tên gọi khác của Hệ Mặt Trời.

D. dài sáng trong Vũ Trụ , gồm vô số các ngôi sao tập hợp lại.

Câu 3: Hệ Mặt Trời bao gồm :

A. các Dải Ngân Hà, các hành tinh, vệ tinh, các đám bụi ,khí.

B. Mặt Trời, các thiên thể chuyển động xung quanh mặt trời, các đám bụi, khí.

C. rất nhiều Thiên thể ( các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh,… ) cùng với bụi khí và bức xạ điện từ.

D. các Thiên Hà, Dải Ngân Hà, hành tinh, vệ tinh ,khác đám bụi, khí.

A. Mặt Trời chuyển động xung quanh các thiên thể khác trong hệ và chiếu sáng cho chúng.

B. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời và các thiên thể khác trong hệ.

C. Mặt trời ở trung tâm trái đất và các thiên thể khác chuyển động xung quanh.

D. Trái đất ở trung tâm mặt trời và các thiên thể khác chuyển động xung quanh.

A. Trong Hệ Mặt Trời Chỉ mặt trời có khả năng tự phát sáng.

B. Trong Hệ Mặt Trời các thiên thể đều có khả năng tự phát sáng trừ trái đất.

C. Trong Hệ Mặt Trời có hai thiên thể tự phát sáng là mặt trời và mặt trăng.

D. Tất cả các thiên thể trong hệ mặt trời đều có khả năng tự phát sang.

Câu 6: Các hành tinh trong hệ mặt trời có đặc điểm là

A. đều chuyển động quanh mặt trời theo hướng thuận chiều kim đồng hồ

B. chuyển động quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ , trừ kim tinh và Thiên Vương Tinh

C. 4 hành tinh gần mặt trời chuyển động theo hướng thuận chiều kim đồng hồ bốn hành tinh còn lại chuyển động theo hướng ngược lại

D. chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng không xác định

Câu 7: Nguyên nhân Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể phát sinh và phát triển là

A. Trái Đất có lớp khí quyển dày tới 2000 km và chia thành nhiều tầng khác nhau

B. Trái Đất có khối lượng tương đối lớn và tự quay quanh trục 1 vòng trong 24 giờ

C. Trái Đất nằm cách mặt trời 149,6 triệu km và tự quay quanh trục 1 vòng trong 24 giờ

D. Trái Đất vừa tự quay quanh trục vừa chuyển động quanh Mặt Trời

Câu 8: Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm ,nguyên nhân là do

A. Trái Đất tự quay quanh trục.

B. trục Trái Đất nghiêng.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Câu 9: Trên bề mặt trái đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ là do

A. Trái Đất tự quay quanh trục.

B. trục Trái Đất nghiêng.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Câu 10: Ở cùng một thời điểm người đứng ở các kinh tế khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau nên có giờ khác nhau. Nguyên nhân là

A. Trái Đất tự quay quanh trục.

B. trục Trái Đất nghiêng.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời

D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Câu 11: Bề mặt trái đất được chia ra làm

A. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15 o kinh tuyến.

B. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15 o kinh tuyến.

C. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30 o kinh tuyến.

D. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30 o kinh tuyến.

A. Múi giờ số 0.

B. Múi giờ số 12.

C. Múi giờ số 6.

D. Múi giờ số 18.

Câu 13: Đường chuyển ngày quốc tế được quy định là

A. Kinh tuyến 00 đi qua múi giờ số 0

B. Kinh tuyến 900Đ đi qua giữa múi giờ số 6 (+6)

C. Kinh tuyến 1800 đi qua giữa múi giờ số 12 (+12)

D. Kinh tuyến 900T đi qua giữa múi giờ số 18 (-6)

Câu 14: Nếu đi từ phải tây sang phải đông , khi đi qua kinh tuyến 180 o người ta phải

A. Lùi lại 1 ngày lịch.

B. Lùi lại 1 giờ.

C. Tăng thêm 1 ngày lịch.

D. Tăng thêm 1 giờ.

Câu 15: Nếu đi từ phải đông sang phía tây , khi đi qua kinh tuyến 180 o người ta phải

A. Lùi lại 1 giờ.

B. Tăng thêm 1 giờ.

C. Lùi lại 1 ngày lịch.

D. Tăng thêm 1 ngày lịch.

Câu 16: Theo quy định, những địa điểm nào đuợc đón năm mới đầu tiên trên Trái Đất

A. Các địa điểm nằm trên kinh tuyến 0 o

B. Các địa điểm nằm trên kinh tuyến 180 o

C. Các địa điểm nằm trên kinh tuyến 90 o Đ

D. Các địa điểm nằm trên kinh tuyến 90 o T

Câu 17: Theo quy định, những người sống ở múi giờ nào chuyển sang một ngày mới đầu tiên trên Trái Đất?

A. Múi giờ số 0.

B. Múi giờ số 6.

C. Múi giờ số 12.

D. Múi giờ số 18.

Câu 18: Nếu múi giờ số 12 đang là 2 giờ ngày 15 – 2 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là mấy giờ, ngày bao nhiêu ?

A. 7 giờ ngày 15 – 2.

B. 7 giờ ngày 14 – 2.

C. 21 giờ ngày 15 – 2.

D. 21 giờ ngày 14 -2.

A. 17 giờ ngày 31 -12 năm 2015.

B. 17 giờ ngày 1 – 1 năm 2016.

C. 7 giờ ngày 31 – 12 năm 2015.

D. 7 giờ ngày 1 – 1 năm 2016.

Câu 20: Nguyên nhân sinh ra lực Côriolit là

A. Trái Đất có hình khối cầu.

B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông.

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

D. Tục Trái Đất nghiêng 23 o 27′.

Câu 21: Do lực Côriolit, vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất sẽ bị lệch hướng nhiều nhất khi

A. Chuyển động theo phương kinh tuyến

B. Chuyển động theo phương lệch với kinh tuyến 30 o

C. Chuyển động theo phương lệch với kinh tuyến 60 o

D. Chuyển động theo phương vĩ tuyến

Câu 22: Ở bán cầu Bắc, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành

A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam)

B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam)

C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Bắc, Bắc Đông Bắc)

D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc)

Câu 23: Ở bán cầu Bắc, chịu tác động của lực Côriolit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành

A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam)

B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam)

C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc)

D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc)

Câu 24: Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành

A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

Câu 25: Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lục Côriolit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành

A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

D. Giớ Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời Và Trái Đất. Hệ Quả Chuyển Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất

1. Giải bài 1 trang 14 SBT Địa lí 10

– Xác định vị trí của Trái Đất.

Trái Đất là hành tinh được đánh số…….. trong hình vẽ.

– Cho biết hướng chuyển động của các hành tinh xung quanh Mặt Trời. Các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời theo hướng…………….

Phương pháp giải

Cần xác định đúng vị trí của Trái Đất và hướng chuyển động của các hành tinh xung quanh Mặt Trời để điền những từ còn thiếu vào các câu đã cho.

– Trái Đất là hành tinh được đánh số 3 trong hình vẽ.

– Các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời theo hướng từ tây sang đông.

2. Giải bài 2 trang 15 SBT Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

2.1. Hệ Mặt Trời là

a) O một tập hợp các thiên thể, gồm nhiều Mặt Trời.

b) O khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà.

c) O một tập hợp các thiên thể trong dải Ngân Hà ; gồm Mặt Trời, các hành tinh, vệ tinh, … và các đám bụi khí.

d) O một tập hợp của rất nhiều thiên thể : các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh, … cùng với khí, bụi và bức xạ điện từ.

2.2. Sự sống có thể phát sinh và phát triển được trên Trái Đất là do

a) O Trái Đất nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp từ Mặt Trời.

b) O Trái Đất tự quay quanh trục nên có hiện tượng luân phiên ngày, đêm.

c) O Trái Đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời và sinh ra các mùa.

d) O Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ:

– Hệ Mặt Trời là một tập hợp các thiên thể trong dải Ngân Hà; gồm Mặt Trời, các hành tinh, vệ tinh,… và các đám bụi khí.

– Sự sống có thể phát sinh và phát triển được trên Trái Đất là do Trái Đất nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp từ Mặt Trời và sự tự quay quanh trục nên có hiện tượng luân phiên ngày, đêm.

2.1. Hệ Mặt Trời là

c) một tập hợp các thiên thể trong dải Ngân Hà; gồm Mặt Trời, các hành tinh, vệ tinh,… và các đám bụi khí.

2.2. Sự sống có thể phát sinh và phát triển được trên Trái Đất là do

a) Trái Đất nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp từ Mặt Trời.

b) Trái Đất tự quay quanh trục nên có hiện tượng luân phiên ngày, đêm.

3. Giải bài 3 trang 15 SBT Địa lí 10

Hãy giải thích hiện tượng luân phiên ngày đêm trên Trái Đất.

Phương pháp giải

Dựa vào dạng hình cầu của Trái Đất và hệ quả của chuyển động ự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông để giải thích hiện tượng luân phiên ngày đêm trên Trái Đất.

Hiện tượng luân phiên ngày đêm trên Trái Đất là do:

– Trái Đất có dạng hình cầu nên ánh sáng Mặt trời chỉ chiếu được một nửa Trái Đất. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa bị che khuất gọi là đêm.

– Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau.

4. Giải bài 4 trang 15 SBT Địa lí 10

a) Ở cùng một thời điểm, các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, đó là giờ múi.

O Đúng. O Sai.

b) Người ta chia bề mặt Trái Đất làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ rông 30° kinh tuyến.

O Đúng. O Sai.

O Đúng. O Sai.

d) Giờ của múi giờ số 0 chính là giờ địa phương của kinh tuyến 0°.

O Đúng. O Sai.

e) Nếu đi từ phía tây sang phía đông, qua kinh tuyến 0° thì phải lùi lại một ngày lịch ; còn nếu đi từ phía đông sang phía tây, qua kinh tuyến 0° thì phải tăng thêm một ngày lịch.

O Đúng. O Sai.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế để xác định những câu đã cho đúng hay sai.

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

e) Sai

5. Giải bài 5 trang 16 SBT Địa lí 10

Phương pháp giải

Cần nắm rõ sự lệch hướng của các vật thể để vẽ hướng chuyển động của các vật thể sau khi đã bị lệch do lực Côriôlit.

Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 10 Bài 6: Hệ Quả Chuyển Động Xung Quanh Mặt Trời Của Trái Đất

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Trang 22 sgk Địa Lí 10: Dựa vào hình 6.1 (trang 22 – SGK) và kiến thức đã học, hãy xác định khu vực nào trên Trái Đất có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi hăm hai lần? Nơi nào chỉ một lần? Khu vực nào không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Tại sao?

Trả lời:

– Khu vục có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần: giữa hai chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

– Khu vực có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm một lần: chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

Vì: Trái Đất đang chuyển động xung quanh Mặt Trời với trục nghiêng (23̊ 27′ với pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo Trái Đất) và không đổi phương. Do đó, tia nắng vuông góc với tiếp tuyến ở một bề mặt Trái Đất sẽ lần lượt di chuvển từ 23̊ 27′ N lên 23°27′ B. Trong vòng 1 năm, các địa điểm nội chí tuyến đều có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

– Khu vực không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh: Từ ngoài hai chí tuyến về hai cực. Vì: trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng hoàng đạo (mặt phẳng chứa quỹ đạo Trái Đất) một góc bằng 66°33′. Để tạo góc 90° thì góc phụ phải là 23°27′, trong khi đó các địa điểm ở ngoại chí tuyến đều có vĩ độ lớn hơn 23°27′.

Câu 1: Hãy giải thích cầu’ ca dao Việt Nam:

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Lời giải:

Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc. Mùa hạ (đêm tháng năm) ngày dài hơn đêm. Mùa đông (tháng mười), ngày ngắn hợn đêm.

Câu 2: Sự thay đổi các mùa có tác động như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống con người?

Lời giải:

– Tạo nên nhịp điệu mùa của cảnh quan thiên nhiên (thiên nhiên khác nhau giữa các mùa xuân, hạ, thu, đông).

– Hoạt động sản xuất và đời sống con người cũng phải thích hợp với các mùa ( Ví dụ mùa thu hoạch các loại trái cây: mùa vụ lúa, mùa thu hoạch cà phê,…).

Câu 3: Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở Trái Đất có ngày, đêm không? Nếu có, thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó, ở bề mặt Trái Đất có sự sống không? Tại sạo?

Lời giải:

– Trái Đất vẫn có ngày và đêm. Khi đó, độ dài một ngày – đêm trên bề mặt Trái Đất sẽ dài bằng một năm.

– Với thời gian ngày – đêm kéo dài như vậy, phần đang là ban ngày sẽ rất nóng, vì bị Mặt Trời đốt nóng liên tục trong nửa năm; còn phán đang là ban đêm sẽ rất lạnh, vì không được Mặt Trời chiếu đến. Rõ ràng là khi đó trên Trái Đất sẽ không thể tồn tại sự sống.

Giải Vbt Địa Lí 6 Bài 7: Sự Vận Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất Và Các Hệ Quả

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

1. Hãy vẽ mũi tên chỉ hướng tự quay của Trái Đất quanh trục vào hình 26:

2. Căn cứ vào bản đồ múi giờ hình 27, em hãy:

a) Tô màu xanh vào khu cực giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua khu vực giờ gốc – khu vực giờ 0

b) Cho biết nước ta nằm ở khu vực thứ mấy? Giả sử có một trận bóng đá quốc tế diễn ra ở Luan Đôn (anh) vào hồi 16h00 ngày 1-10-2007; ở Việt Nam chúng ta sẽ xem truyền hình trực tiếp trận bóng đá vào giờ nào của ngày hôm đó?

Trả lời:

– Việt Nam nằm ở múi giờ số 7 so với giờ gốc (Luân Đôn – Anh) về phía Tây nên chậm 7h.

– Nếu trận bóng diễn ra ở Anh vào 16h00 (1/10/2007) thì ở Việt Nam lúc đó xem truyền hình trực tiếp sẽ là 23h00 (16+7) ngày 01/10/2007.

3. Em hãy tô màu đen vào Trái Đất đang là ban đêm ở hai vị trí a và b trong hình 28:

– Do Trái Đất có dạng (hình cầu) nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất

+ Một nửa Trái Đất được chiếu sáng là (ngày) còn nửa kia không được chiếu sáng là (đêm).

+ Vì Trái Đất (tự quay) quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp nơi trên Trái Đất luân phiên được chiếu sáng và lần lượt (ngày và đêm luân phiên nhau).

5. Do Trái Đất quay nên các vật chuyển động ở hau bán cầu Bắc và Nam đã bị lệch hướng như thế nào?

Trả lời:

Ở nửa cầu Bắc nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động thì vật chuyển động sẽ lệch về bên phải. Còn ở nửa cầu Nam, vật chuyển động sẽ lệch về bên trái. Sự lệch hướng này ảnh hưởng đến hướng di chuyển của các vật thể rắn nhưng đường đạn, pháo bay, dòng chảy,…

Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 (VBT Địa Lí 6) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bạn đang xem bài viết Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (Có Đáp Án): Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời Và Trái Đất. Hệ Quả Của Chuyển Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất (Phần 1). trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!