Xem Nhiều 5/2023 #️ Unit 3 Listening Trang 31 Sgk Tiếng Anh Lớp 10 # Top 5 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 5/2023 # Unit 3 Listening Trang 31 Sgk Tiếng Anh Lớp 10 # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Unit 3 Listening Trang 31 Sgk Tiếng Anh Lớp 10 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 3 Listening trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 3.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập skills listening unit 3 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 3 lớp 10 Listening ex1 trang 31

Do you know these artists? What are their names? (Bạn có biết những nghệ sĩ này không? Tên của họ là gì?)

1. Trinh Cong Son

2. Luu Huu Phuoc

3. Michael Jackson

4. Elton John

Unit 3 lớp 10 Listening ex2 trang 31

Listen to the following song excerpt. Tell your partner what you thought about, and how you felt while you were listening to it. (Lắng nghe những đoạn trích bài hát sau. Kể với bạn bè mình về những gì bạn nghĩ, và bạn cảm nhận khi bạn nghe chúng.)

Bài nghe:

It is “Tien Quan Ca” by Van Cao – the National Anthem of Viet Nam. The song inspires me, and I can learn lessons about things such as patriotism and hope.

(Bài hát này là bài Tiến Quân Ca sáng tác bởi Văn Cao – Bài hát quốc ca của Việt Nam. Bài hát khích lệ tinh thần của tôi và tôi đã học được rất nhiều về tình yêu nước và hi vọng.)

Unit 3 lớp 10 Listening ex3 trang 31

Now, listen to the conversation between Anna and Nam. What are the speakers talking about? Circle the best answer. (Bây giờ, hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa Anna và Nam. Họ nói về điều gì? Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.)

Bài nghe:

Audio Script:

Sam: Inspirational.

Dịch Script:

Sam: Truyền cảm hứng.

a. Vietnamese composers (Các nhạc sĩ Việt Nam)

b. Michael Jackson

c. Favourite songs (những bài hát yêu thích)

d. American teenagers (thanh thiếu niên Mỹ)

Unit 3 lớp 10 Listening ex4 trang 31

Listen to the recording again. Give short answers to the following questions. (Lắng nghe lại đoạn băng. Viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau.)

Bài nghe

1. What song is Nam listening to?

(Nam đang nghe bài hát gì?)

(‘Tôi có một giấc mơ’ của ABBA.)

2. What is his favourite kind of music?

(Thể loại nhạc yêu thích của anh ấy là gì?)

(Các bài hát truyền cảm hứng.)

3. How do Nam’s favourite songs affect him?

(Các bài hát yêu thích của Nam ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào?)

(Các bài hát yêu thích truyền cảm hứng cho anh ấy và anh ấy có thể học được những bài học từ chúng.)

4. What is Anna’s favourite kind of song?

(Thể loại nhạc yêu thích của Anna là gì?)

(Nhạc rap hoặc hip-hop.)

Unit 3 lớp 10 Listening ex5 trang 31

Work with a partner. Tell him / her about your favourite music. Give reasons. (Làm việc chung với một người bạn. Nói cho người ấy biết về loại nhạc yêu thích của mình. Đưa ra lí do giải thích.)

Ex 1:

There are many kinds of music in the world but I love country music most. First, this type of music is traditional and very popular in Vietnam. We can easily listen to it on radio, TV, CDs or on the Internet. Second, country music helps me relax. For example, when I feel stressed or tired, I always listen to my favourite songs. It makes me feel more comfortable. Third, country music can connect people together. In a party, especially in the countryside, people often get together and sing a popular song of this type. In today’s prevailing electronic music industry, I think country music will still have its own place because of its inherent simplicity.

Dịch:

Có nhiều thể loại âm nhạc trên thế giới nhưng tôi yêu nhất là nhạc đồng quê. Thứ nhất, đây là loại hình âm nhạc truyền thống và rất phổ biến ở Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng nghe nó trên radio, TV, CD hoặc trên Internet. Thứ hai, nhạc đồng quê giúp tôi thư giãn. Ví dụ, khi tôi cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi, tôi luôn nghe những bài hát yêu thích của mình. Nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thứ ba, nhạc đồng quê có thể kết nối mọi người với nhau. Trong một bữa tiệc, nhất là ở nông thôn, mọi người thường quây quần bên nhau và hát một bài hát phổ biến kiểu này. Trong nền công nghiệp âm nhạc điện tử thịnh hành hiện nay, tôi nghĩ nhạc đồng quê vẫn sẽ có chỗ đứng riêng bởi sự đơn giản vốn có của nó.

Ex 2:

We are the world’ is a song and charity single originally recorded by Supergroup USA for Africa in 1985. It was written by Michael Jackson and Lionel Richie for the album ‘We are the world’. I like ‘We are the world’ because it has a smoothy melody. Whenever I listen to it, I feel comfortable and peaceful.

Dịch: “Chúng ta là thế giới’ là bài hát và đĩa đơn từ thiện được thu âm bởi Supergroup USA cho châu Phi vào năm 1985. Nó được viết bởi Michael Jackson và Lionel Richie cho album ‘We are the world’. Tôi thích ‘We are the world’ vì nó có giai điệu mượt mà. Mỗi khi tôi nghe bài hát đó, tôi đều cảm thấy dễ chịu và yên bình

– giải tiếng anh 10 – Đọc tài liệu

Unit 3 Trang 31 Sgk Tiếng Anh 9

” Truy cập chúng tôi để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Unit 3 – Teen stress and pressure – sgk Anh 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập Tiếng anh lớp 9 khác.

Giải Communication Unit 3 sgk Tiếng anh 9

1. Read about the necessary life skills for teenagers … (Đọc các kĩ năng dành cho thanh niên ở Mỹ. Nối các kĩ năng với hạng mục của nó.)

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not? (Bạn trẻ Việt Nam có cần những kĩ năng như vậy không?)

Hướng dẫn giải

⇒ I think teenagers in Viet Nam also need all of the above skills because these skills help them to be more independent and to control their feelings better.

3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens …. (Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp.)

– Social skills: cooperate with others and resolve conflicts, communication skills.

– Housekeeping skills: able to cook, do laundry, clean the house and other chores and manage a small budget.

– Self-care skills: develop healthy habits, know what to do in emergencies and understand the boundaries of risk taking.

– Emotion control skills: recognize and control your feelings and cope with negative emotions.

(Explanation: I remove the skills of learning about basic car operation because it is not necessary for Vietnamese young people to know that)

4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed. (Nhìn vào danh sách các kĩ nàng sống dành cho thiếu niên mà lớp em vừa phát triển.)

⇒ I already social skills and housekeeping skills. I can cooperate pretty well with other people; therefore, I usually do well in teamwork. I can also do almost all the housework and manage a small budget. My parents give me an allowance per week and I will plan on how to spend this amount of money most effectively. However, I need to develop self-care skills and emotion control skills. I think that these two skills are very important for me to become an independent individual.

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 3: Listening

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Listening – Language Focus

sẽ giúp học sinh chuẩn bị bài ở nhà để vào lớp tiếp thu bài tốt hơn để chuẩn bị cho các kỳ thi – kiểm tra Tiếng Anh lớp 12, và là tài liệu để giáo viên và phụ huynh tham khảo trong quá trình hướng dẫn và giảng dạy tiếng Anh lớp 12.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Ways of SocialisingGiáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of SocialisingGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Reading – Speaking

XEM THÊM: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Reading – Speaking

C. LISTENING

Before You Listen Work with a partner. Study the pictures and answer the questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Khảo sát các hình và trả lời các câu hỏi.)

1. They’re talking on the phone.

2. They would say “Hello” to greet each other.

3. I think they would talk aboul their usual jobs and things happening to them.

4. It would take them about five minutes to finish their calls because they are on the move in the street.While You Listen

2. A reasonable length of time for a call is the main problem. T

3. Ten minutes is a reasonable length of time for a call.T

4. Young people should not receive a call at dinner time T

5. Young people often call their friends at night. T

6. You can’t call your friends at any time even when you have a separate telephone T

The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you and your parenls-arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over and agree to a few simple regulations.

The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That’s certainly long enough to say almost anything in five different ways, and yet it isn’t so long that other members of the family will become apoplectic. Even when your parents are out, the length of your call should be limited, because they, or someone else, may he trying to reach your home for a very important reason.

Calling hours should be agreed upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends to avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm. when a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening.

So please tell your friends not lo call after ten o’clock. The shock of waking out of a sound sleep and the fright of that instant thought – “There’s an accident” – are enough to give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling but it’s the one time your parents can sleep late.

If your mother and father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you’re still a member of a family. So try to stick to your family’s regulations. That’s all for my talk today. Thank you lor listening.

Task 2: Listen to part of Ms Linda Cupple’s talk again and write the missing words. (Nghe lại một phần của cuộc nói chuyện của bà Linda Cupple và viết những từ thiếu.)

Calling hours should be (1) ………upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends (2)………….calling at that hour; if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3)……………….. mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired(4)………..are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to call after ten o’clock. The shock of(5)…………..out of a sound sleep and the fright of that instant thought – “There’s an accident” – are enough to give your parents a(6)……… attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late

If your mother and father, out of (7) …………, have installed a separate phone for you. remember that you’re still a member of a family. So try (8)………to vour family’s regulations.

1. aereed 2. to avoid 3. particular 4. adults

2. waking 6. heart 7. kindness 8. to stick

The first is to work out a reasonable length of time for a call after a discussion with our parents, usually ten minuies at most. And it’s the duration of time for receiving or making a call at the usual time. Next, it’s a great problem to make a call very late at night or early in the morning, particularly on weekends, because it’s the time your parents can sleep late. So even you have a separate phone, try to stick to the family’s regulations

Task 1: Use the words to make sentences. Change the form of the werb. (No addition or omission is required) (Dùng từ để làm câu. Đổi dạng của động từ.(Không cần thêm hoặc bỏ,))

1. There are many ways to say someone goodbye, and most of the depend on the situation at hand.

2. However, there is one rule that all situations observe. We seldom say goodbye abruptly.

3.In English it is necessary to prepare a person for our depature.

4. We lead into the farewell by saying something pleasant and thoughtful like “I’ve really enjoyed to you”

5. We might also say something relating to the time like “Gosh! I can’t believe how late it is! I really must be going!”

1.C

2. E

3. A

4. B

5. D

Paragraph 2:

1. C

2. E

3. B

4. A

5. C

LANGUAGE FOCUS

– Pronunciation : Stress in two-syllable words. – Grammar: Reported Speech Grammar Exercise 1 : Last week you met Thuan, a friend you hadn’t seen for a long time. Look at the list of things he said to you, then tell another friend what he said. Use reported speech. (Tuần rồi em gặp Thuan, một người bạn từ lâu em không gặp. Nhìn vào danh sách những việc anh ấy nói với em, sau đó kể cho một người hạn khác những gì anh ấy nói. Dùng lời tường thuật.)

1. I’m going to work in Ho Chi Minh City next July.

2. I work for a big company.

3. I’m their marketing manager.

4. The company has opened an office in Ho Chi Minh City.

5. It has been very successful.

6. I have been chosen to run an office in District 5.

7. How long have you been learning English?

8 . I don’t have much time to enjoy myself.

9. I hope you will come and visit me in Ho Chi Minh City.

10. I hope I will be successful in Ho Chi Minh City.

Tell your friend what Thuan said:

1. Thuan said he worked for a big company.

2. Thuan said he was their marketing manager.

3. Thuan said the company had opened an office in Ho Chi Minh City.

4. Thuan said it had been very successful.

Unit 3 Reading Trang 29 Sgk Tiếng Anh Lớp 10

Unit 3 Reading trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 3.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập skills reading unit 3 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 3 lớp 10 reading ex1 trang 29

Look at the logos. Are you familiar with them? Tell a partner what you know. (Nhìn vào các logo. Bạn có quen chúng không? Kể với bạn bè về những gì bạn biết về chúng.)

a. Pop Idol, created by the British entertainment executive Simon Fuller, is a music competition which began on British ITV on October 6, 2001 to select the best new young pop singer in the UK based on viewer voting and participation.

(Pop Idol, người điều hành giải trí Anh quốc, sáng tạo ra bởi Simon Fuller, là một cuộc thi âm nhạc bắt đầu trên ITV của Anh vào ngày 6 tháng 10 năm 2001 để chọn ca sĩ nhạc pop trẻ mới tốt nhất tại Anh dựa trên việc bỏ phiếu và sự tham gia của người xem.)

b. Who Wants to be a Millionaire or informally called Millionaire is an American television quiz show based upon the British programme of the same title, which offers a maximum prize of $ 1,000,000 for correctly answering a series of consecutive multiple choice questions.

(Ai Muốn được một Triệu phú hoặc Triệu phú không chính thức là một chương trình giải trí về truyền hình Mỹ dựa trên chương trình Anh của cùng một tựa đề, đưa ra giải thưởng tối đa 1.000.000 đô la cho việc trả lời một loạt các câu hỏi trắc nghiệm liên tiếp.)

c. Vietnam Idol is part of the Idol franchise of the original reality programme Pop Idol by Simon Fuller. The first season of Vietnam Idol aired on May 23, 2007 on HTV9, and the fourth season aired on August 17, 2012.

(Việt Nam Idol là một phần của chương trình nhượng quyền thần tượng của chương trình Pop Idol đầu tiên của Simon Fuller. Mùa giải đầu tiên của Vietnam Idol phát sóng vào ngày 23 tháng 5 năm 2007 trên HTV9 và mùa thứ tư phát sóng vào ngày 17 tháng 8 năm 2012.)

Unit 3 lớp 10 reading ex2 trang 29

+ 2001: the year that Pop Idol was first launched in the UK

(2001: Năm thần tượng Pop ra mắt đầu tiên ở Anh)

+ 2002: the beginning of American Idol

(2002: Mùa đầu tiên của Thần tượng Mỹ)

+ 2007: the first season of Vietnam Idol

(2007: Mùa đầu tiên của Việt Nam Idol)

+ 2012: the fourth season of Vietnam Idol

Dịch: Một vài sự thật.

(2012: Mùa thứ 4 của Việt Nam Idol)

Unit 3 lớp 10 reading ex3 trang 29

Circle the appropriate meaning for each word from the text. (Khoanh tròn vào nghĩa thích hợp của mỗi từ trong đoạn văn.)

1. b (to air: lên sóng, phát sóng)

2. a (phenomenon: hiện tượng)

3. a (audience: khán giả, thính giả)

4. a (season: mùa – phần được chiếu)

5. b (process: quá trình)

Unit 3 lớp 10 reading ex4 trang 29

Gợi ý

Ask and answer the following questions. (Hỏi và trả lời câu hỏi)

1. What entertainment format is a global smash hit?

(Hình thức giải trí nào là trào lưu phổ biến trên toàn cầu?)

2. Where did the Idol format come from?

(Chương trình Thần tượng xuất phát từ đâu?)

3. How long has the Idol format lasted?

(Chương trình Thần tượng diễn ra trong thời gian bao lâu rồi?)

4. Is Vietnam Idol an original programme or a franchised one?

(Thần tượng Âm nhạc Việt Nam là một chương trình gốc hay chương trình được nhượng quyền?)

5. What do you think of the Vietnam Idol shows?

(Bạn nghĩ gì về chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam?)

(Tôi nghĩ đây là một chương trình thú vị bởi vì nó giúp tôi giải trí sau những giờ học.)

Bạn đang xem bài viết Unit 3 Listening Trang 31 Sgk Tiếng Anh Lớp 10 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!