Xem Nhiều 3/2023 #️ Vbt Sinh Học 9 Bài 36: Các Phương Pháp Chọn Lọc # Top 4 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Vbt Sinh Học 9 Bài 36: Các Phương Pháp Chọn Lọc # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Vbt Sinh Học 9 Bài 36: Các Phương Pháp Chọn Lọc mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

VBT Sinh học 9 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 trang 80 VBT Sinh học 9: Chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần giống nhau và khác nhau như thế nào?

Lời giải:

Giống nhau:

– Đều lựa chọn dựa vào kiểu hình

– Đơn giản, dễ làm và ít tốn kém

– Đều thực hiện gieo trồng và chọn lọc cây ưu tú để làm giống, có sự so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng.

Khác nhau:

– Chọn lọc 1 lần: năm thứ nhất tiến hành chọn cây ưu tú để làm giống, năm thứ 2 sẽ thực hiện chọn lọc hàng loạt bằng cách so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng

– Chọn lọc 2 lần: năm thứ nhất chọn lọc các cây ưu tú (chọn lần 1), năm thứ hai gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt và tiến hành chọn cây ưu tú (chọn lọc lần 2) bằng cách so sánh các cây với nhau, năm thứ ba các cây ưu tú này lại được gieo trồng và chọn giống hàng loạt bằng cách so sánh với giống đối chứng và giống khởi đầu.

Bài tập 2 trang 80 VBT Sinh học 9: Có hai giống lúa thuần chủng được tạo ra đã lâu: giống lúa A bắt đầu giảm độ đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng, giống lúa B có sai khác rõ rệt giữa các cá thể về hai tính trạng nói trên. Em sử dụng phương pháp và hình thức chọn lọc nào để khôi phục lại 2 đặc điểm tốt ban đầu của 2 giống nói trên? Cách tiến hành trên từng giống như thế nào?

Lời giải:

Để khôi phục lại 2 giống lúa, cần sử dụng phương pháp chọn lọc hàng loạt. Với giống lúa A thực hiện chọn lọc hàng loạt một lần, giống lúa B thực hiện chọn lọc hàng loạt hai lần.

Cách tiến hành:

+ giống lúa A: năm thứ nhất tiến hành gieo trồng và chọn cây ưu tú đồng đều về chiều cao cây và thời gian sinh trưởng để làm giống chọn lọc hàng loạt, năm thứ hai tiến hành trồng và so sánh giống chọn lọc hàng loạt với giống khởi đầu và giống đối chứng và đánh giá, lựa chọn để gieo trồng.

+ giống lúa B: năm thứ nhất tiến hành gieo trồng và chọn lựa các cây ưu tú (chọn lọc lần 1) đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng để làm giống chọn lọc hàng loạt (1), năm thứ 2 tiếp tục gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt (1) và chọn lọc lần 2 để lựa ra các cây ưu tú làm giống chọn lọc hàng loạt (2). Năm thứ ba trồng giống chọn lọc hàng loạt (2), so sánh với giống đối chứng và giống khởi đầu.

II. Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập trang 80 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Chọn lọc hàng loạt là dựa trên ……………. chọn ra một nhóm cá thể phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống.

Chọn lọc cá thể là chọn lấy một số ít cá thể tốt, nhân lên một cách …………. theo từng dòng. Do đó, có thể kiểm tra được ………….. của mỗi cá thể.

Lời giải:

Chọn lọc hàng loạt là dựa trên kiểu hình chọn ra một nhóm cá thể phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống.

Chọn lọc cá thể là chọn lấy một số ít cá thể tốt, nhân lên một cách riêng rẽ theo từng dòng. Do đó, có thể kiểm tra được kiểu gen của mỗi cá thể.

III. Bài tập củng cố và hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 trang 80-81 VBT Sinh học 9: Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần được tiến hành như thế nào? Có ưu nhược điểm gì và thích hợp với loại đối tượng nào?

Lời giải:

+ Phương pháp chọn lọc một lần:

– Năm thứ nhất: gieo trồng và chọn cây ưu tú phù hợp với yêu cầu để làm giống chọn lọc hàng loạt

– Năm thứ hai: trồng và so sánh giống chọn lọc hàng loạt với giống khởi đầu và giống đối chứng và đánh giá, lựa chọn để gieo trồng.

+ Phương pháp chọn lọc hai lần:

– Năm thứ nhất: gieo trồng và chọn lựa các cây ưu tú (chọn lọc lần 1) để làm giống chọn lọc hàng loạt (1)

– Năm thứ 2: gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt (1) và chọn lọc lần 2 để lựa ra các cây ưu tú làm giống chọn lọc hàng loạt (2).

– Năm thứ ba: gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt (2), so sánh với giống đối chứng và giống khởi đầu để lựa chọn giống cây trồng.

Ưu điểm của phương pháp chọn lọc: đơn giản, dễ làm, ít tốn kém nên có thể áp dụng rộng rãi

Nhược điểm của phương phá chọn lọc: chọn lọc dựa theo kiểu hình nên dễ bị ảnh hưởng bởi thường biến do khí hậu và địa hình

Loại đối tượng thích hợp: duy trì chất lượng giống cây trồng và vật nuôi theo hướng sản xuất hộ gia đình, quy mô sản xuất nhỏ lẻ

Bài tập 2 trang 81 VBT Sinh học 9: Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp với đối tượng nào?

Lời giải:

Phương pháp chọn lọc cá thể:

– Năm thứ nhất: gieo trồng giống khởi đầu, lựa chọn những cá thể tốt nhất

– Năm thứ hai: gieo riêng hạt của mỗi cá thể thành từng dòng, so sánh giữa các dòng và so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng để lựa chọn dòng tốt nhất theo yêu cầu.

Ưu điểm: phối hợp được kiểm tra kiểu hình với kiểu gen, cho kết quả nhanh chóng.

Nhược điểm: tốn thời gian, kinh phí, công sức

Đối tượng sử dụng: cây tự thụ phấn; cây nhân giống vô tính bằng thân, cành, củ, ghép mắt; một số vật nuôi,…

Bài tập 3 trang 81 VBT Sinh học 9: Phương pháp chọn lọc nào có thể kiểm tra được kiểu gen của mỗi cá thể? (chọn phương án trả lời đúng)

A. Chọn lọc hàng loạt 1 lần

B. Chọn lọc hàng loạt nhiều lần

C. Chọn lọc cá thể

D. Cả A và B

Lời giải:

Chọn đáp án C. Chọn lọc cá thể

Giải thích: dựa theo nội dung SGK mục II trang 107

Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 36: Các Phương Pháp Chọn Lọc

Bài tập 1 trang 80 VBT Sinh học 9: Chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần giống nhau và khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Giống nhau:

– Đều lựa chọn dựa vào kiểu hình

– Đơn giản, dễ làm và ít tốn kém

– Đều thực hiện gieo trồng và chọn lọc cây ưu tú để làm giống, có sự so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng.

Khác nhau:

– Chọn lọc 1 lần: năm thứ nhất tiến hành chọn cây ưu tú để làm giống, năm thứ 2 sẽ thực hiện chọn lọc hàng loạt bằng cách so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng

– Chọn lọc 2 lần: năm thứ nhất chọn lọc các cây ưu tú (chọn lần 1), năm thứ hai gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt và tiến hành chọn cây ưu tú (chọn lọc lần 2) bằng cách so sánh các cây với nhau, năm thứ ba các cây ưu tú này lại được gieo trồng và chọn giống hàng loạt bằng cách so sánh với giống đối chứng và giống khởi đầu.

Bài tập 2 trang 80 VBT Sinh học 9: Có hai giống lúa thuần chủng được tạo ra đã lâu: giống lúa A bắt đầu giảm độ đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng, giống lúa B có sai khác rõ rệt giữa các cá thể về hai tính trạng nói trên. Em sử dụng phương pháp và hình thức chọn lọc nào để khôi phục lại 2 đặc điểm tốt ban đầu của 2 giống nói trên? Cách tiến hành trên từng giống như thế nào?

Trả lời:

Để khôi phục lại 2 giống lúa, cần sử dụng phương pháp chọn lọc hàng loạt. Với giống lúa A thực hiện chọn lọc hàng loạt một lần, giống lúa B thực hiện chọn lọc hàng loạt hai lần.

Cách tiến hành:

+ giống lúa A: năm thứ nhất tiến hành gieo trồng và chọn cây ưu tú đồng đều về chiều cao cây và thời gian sinh trưởng để làm giống chọn lọc hàng loạt, năm thứ hai tiến hành trồng và so sánh giống chọn lọc hàng loạt với giống khởi đầu và giống đối chứng và đánh giá, lựa chọn để gieo trồng.

+ giống lúa B: năm thứ nhất tiến hành gieo trồng và chọn lựa các cây ưu tú (chọn lọc lần 1) đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng để làm giống chọn lọc hàng loạt (1), năm thứ 2 tiếp tục gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt (1) và chọn lọc lần 2 để lựa ra các cây ưu tú làm giống chọn lọc hàng loạt (2). Năm thứ ba trồng giống chọn lọc hàng loạt (2), so sánh với giống đối chứng và giống khởi đầu.

Bài tập 3 trang 80 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Chọn lọc hàng loạt là dựa trên ……………. chọn ra một nhóm cá thể phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống.

Chọn lọc cá thể là chọn lấy một số ít cá thể tốt, nhân lên một cách …………. theo từng dòng. Do đó, có thể kiểm tra được ………….. của mỗi cá thể.

Trả lời:

Chọn lọc hàng loạt là dựa trên kiểu hình chọn ra một nhóm cá thể phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống.

Chọn lọc cá thể là chọn lấy một số ít cá thể tốt, nhân lên một cách riêng rẽ theo từng dòng. Do đó, có thể kiểm tra được kiểu gen của mỗi cá thể.

Bài tập 4 trang 80-81 VBT : Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần được tiến hành như thế nào? Có ưu nhược điểm gì và thích hợp với loại đối tượng nào?

Trả lời:

+ Phương pháp chọn lọc một lần:

– Năm thứ nhất: gieo trồng và chọn cây ưu tú phù hợp với yêu cầu để làm giống chọn lọc hàng loạt

– Năm thứ hai: trồng và so sánh giống chọn lọc hàng loạt với giống khởi đầu và giống đối chứng và đánh giá, lựa chọn để gieo trồng.

+ Phương pháp chọn lọc hai lần:

– Năm thứ nhất: gieo trồng và chọn lựa các cây ưu tú (chọn lọc lần 1) để làm giống chọn lọc hàng loạt (1)

– Năm thứ 2: gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt (1) và chọn lọc lần 2 để lựa ra các cây ưu tú làm giống chọn lọc hàng loạt (2).

– Năm thứ ba: gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt (2), so sánh với giống đối chứng và giống khởi đầu để lựa chọn giống cây trồng.

Ưu điểm của phương pháp chọn lọc: đơn giản, dễ làm, ít tốn kém nên có thể áp dụng rộng rãi

Nhược điểm của phương phá chọn lọc: chọn lọc dựa theo kiểu hình nên dễ bị ảnh hưởng bởi thường biến do khí hậu và địa hình

Loại đối tượng thích hợp: duy trì chất lượng giống cây trồng và vật nuôi theo hướng sản xuất hộ gia đình, quy mô sản xuất nhỏ lẻ

Bài tập 5 trang 81 VBT Sinh học 9: Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp với đối tượng nào?

Trả lời:

Phương pháp chọn lọc cá thể:

– Năm thứ nhất: gieo trồng giống khởi đầu, lựa chọn những cá thể tốt nhất

– Năm thứ hai: gieo riêng hạt của mỗi cá thể thành từng dòng, so sánh giữa các dòng và so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng để lựa chọn dòng tốt nhất theo yêu cầu.

Ưu điểm: phối hợp được kiểm tra kiểu hình với kiểu gen, cho kết quả nhanh chóng.

Nhược điểm: tốn thời gian, kinh phí, công sức

Đối tượng sử dụng: cây tự thụ phấn; cây nhân giống vô tính bằng thân, cành, củ, ghép mắt; một số vật nuôi,…

Bài tập 6 trang 81 VBT : Phương pháp chọn lọc nào có thể kiểm tra được kiểu gen của mỗi cá thể? (chọn phương án trả lời đúng)

A, Chọn lọc hàng loạt 1 lần

B, Chọn lọc hàng loạt nhiều lần

C, Chọn lọc cá thể

D, Cả A và B

Trả lời:

Chọn đáp án C. Chọn lọc cá thể

Giải thích: dựa theo nội dung SGK mục II trang 107

Bài viết khác

Bài Tập Viết Phương Trình Hóa Học Chọn Lọc, Có Đáp Án

Bài 1: Có những bazơ sau: Fe(OH) 3, Ca(OH) 2, KOH, Mg(OH) 2. Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?

Bài 2: Cho một lượng khí CO dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K 2O, Fe 2O 3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Hỏi khí CO phản ứng được với những chất nào trong hỗn hợp?

D. không đáp án nào đúng.

Bài 3: Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:

Bài 4: Cân bằng PTHH sau:

Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?

Bài 5: Chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi trong phương trình hóa học sau: ? Na + ? → 2Na 2 O

Bài 6: Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ lệ tổng hệ số của chất phản ứng với sản phẩm.

Bài 7: Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO 3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl).

b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

Bài 8: Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công nghiệp là:

Bài 9: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số của các các chất trong PTHH là:

Bài 10: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số các chất sản phẩm trong PTHH:

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1: Bazo không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit tương ứng và nước

⇒ Chọn B.

Bài 2: Khí CO khử được oxit của các kim loại đứng sau Al thành kim loại tương ứng và khí CO 2.

⇒ Chọn B.

Bài 4:

Tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 4

⇒ Chọn C.

Bài 5:

⇒ Chọn A.

Bài 6:

Tổng hệ số các chất phản ứng : Tổng hệ số các chất sản phẩm = (1+1) : (1+ 2) = 2 : 3

⇒ Chọn C.

Bài 7:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

⇔ 24,5 = m KCl + 9,6

⇒ Chọn D, A.

Bài 9:

Tổng hệ số các chất = 1 + 4 + 1 + 1 + 2 = 9

⇒ Chọn C.

Bài 10:

Tổng hệ số các chất sản phẩm = 1 + 2 = 3

⇒ Chọn B.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

chuong-1-cac-loai-hop-chat-vo-co.jsp

Giải Sbt Công Nghệ 7 Bài 33: Một Số Phương Pháp Chọn Lọc Và Quản Lý Giống Vật Nuôi

Giải Sách bài tập Công nghệ lớp 7

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Giải SBT Công nghệ lớp 7 bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi do chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là phần hướng dẫn giải cho các bài tập trong Sách bài tập Công nghệ 7. Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của Quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SBT Công nghệ lớp 7 bài 33

Bài 1 trang 47 SBT Công nghệ 7

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:

Bài 1.1 trang 47 SBT Công nghệ 7: Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, chọn giống vật nuôi là:

A. Chọn những con vật trưởng thành có đặc điểm tốt giữ lại để làm giống.

B. Chọn những con đực và con cái có đặc điểm tốt giữ lại để làm giống.

C. Chọn những con đực có đặc điểm tốt nhất giữ lại để cho lai giống.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 1.2 trang 47 SBT Công nghệ 7: Để chọn giống vật nuôi cần căn cứ vào:

A. Khả năng sinh sản của vật nuôi.

B. Khả năng kháng bệnh của vật nuôi.

C. Nhu cầu của thị trường.

D. Mục đích chăn nuôi.

Lời giải:

Đáp án D

Điền các phương pháp chọn giống vật nuôi vào ô trống theo mẫu sơ đồ sau:

Lời giải:

Các phương pháp chọn giống vật nuôi gồm có:

Bài 3 trang 48 SBT Công nghệ 7

Điền các biện pháp quản lí giống vật nuôi vào ô trống theo mẫu sơ đồ sau:

Lời giải:

Các biện pháp quản lí giống vật nuôi gồm có:

Trong đàn lợn con, người ta chọn vài con to, khỏe về nuôi lấy thịt thì việc đó có phải là chọn giống vật nuôi không?

Lời giải:

Trong đàn lợn con, người ta chọn một vài con to, khỏe về nuôi lấy thịt, thì việc đó không thuộc khái niệm chọn giống vật nuôi. Nội dung khái niệm chọn giống vật nuôi là chọn con đực, con cái tốt để tạo đàn con tốt đưa vào sản xuất chứ không phải chọn cá thể đưa vào sản xuất.

Bài 5 trang 48 SBT Công nghệ 7

Phương pháp chọn lọc hàng loạt và kiểm tra năng suất giống và khác nhau thế nào? Từ những đặc điểm khác nhau đó em thấy phương pháp chọn giống nào xác định được đặc điểm của giống chính xác hơn?

Lời giải:

– Sự giống và khác nhau giữa chọn lọc hàng loạt với kiểm tra năng suất là:

+ Giống nhau: Đều lựa chọn cá thể tốt trong đàn theo tiêu chí định trước để làm giống.

+ Khác nhau:

* Kiểm tra năng suất: Các vật nuôi tham gia chọn lọc thường là con của những vật nuôi giống tốt và đã được nuôi trong điều kiện “chuẩn”, nên đặc điểm tốt thu được thực chất là đặc điểm của giống (đặc điểm di truyền).

* Chọn lọc hàng loạt: Những tiêu chuẩn mà cá thể đạt được có thể do tác động tổng hợp cả yếu tố giống và kĩ thuật nuôi dưỡng, như vậy chưa kiểm tra được đặc điểm của giống một cách chính xác.

Từ điểm khác nhau của chọn lọc hàng loạt và kiểm tra năng suất cho thấy kiểm tra năng suất chọn được các đặc điểm tốt của giống chính xác hơn.

Bạn đang xem bài viết Vbt Sinh Học 9 Bài 36: Các Phương Pháp Chọn Lọc trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!